SlideShare a Scribd company logo
Kapitoly 4. části

n  1.  Nádraží
n  2.  Továrny v Satalicích
n  3.  Živnosti a podnikání
n  4.  Radiostanice
n  5.  Následky nálety v dubnu 1945
n  6.  Hasičský sbor
n  7.  Dožínkové slavnosti
n  8.  Zajímavosti
Nádraží Satalice
Nádraží
O největší rozmach obce se postaralo zprovoznění Turnovsko-kralupsko-
pražské dráhy. První vlak projel železniční stanicí Satalice již dne
28.10.1872. Tehdy postavená budova se zachovala skoro v nezměněné
formě dodnes. Součástí nádraží byla i skladová budova a dva drážní
domky. Později byly přistaveny vlečky do místních podniků – pila,
plynárna a dýhárna a jedna vlečka při souběžné ulici od závor pro
přečerpávání benzinu pro potřeby kbelského letiště. V 70. letech bylo
vybudováno překladiště písku. Přestože bylo nádraží dáno do provozu
r.1872, bylo elektrifikováno až po 50. letech provozu. Od počátku své
existence jezdily vlaky na nádraží Těšnov (také Denisovo nádraží), po
jeho zrušení byly ukončeny na nádraží Vysočany a v současnosti je
tato trať začleněna jako linka S3 do systému PID a v budoucnu by měla
končit až na Dobříši.
Zaměstnanci nádraží v r.1908 – přednosta Karel Hložek
Zaměstnanci nádraží v r.1921 – přednosta Karel Čížek
Satalické nádraží ve 20. letech
Zaměstnanci nádraží v r.1938 – přednosta Frant. Schwarzenberg
Zaměstanci nádraží v 60. letech – přednosta Jaroslav Peterka
Nádraží při májových
oslavách v r.1963
n  Technické zařízení
  stanice
Ukázka vlakových jízdenek
Stanice před rekonstrukcí v r. 1999, připravena na natáčení německého tv seriálu a
přejmenována na Pieschen.
Satalické nádraží dnes
Továrny v Satalicích
n  Uvedením železniční tratě přes Satalice do provozu, došlo k
  rychlému rozvoji průmyslu v obci. Začalo zde vznikat mnoho
  průmyslových podniků jako např.: Franěk a Dáňa-továrna na
  margarin, pila f.Eisler a synové, továrna Pyramid – výroba
  inkoustů, pásek do psacích strojů, Baterkárna –výroba baterií do
  kapesních svítilen, Soustružna kovů A.Viktorina, továrna Barvy
  a laky p.Vaníčka, Bedničkára-továrna na výrobu dopravních
  beden p.Kratochvíla, Výroba stavebních míchaček – p.Baška, dvě
  provozovny rodiny Pechrů, autoopravna p.Kubečka, plnírna
  plynu založena r.1940 fy Trunzcka aj.
Reklama Satalických
firem ve čtyřicátých
letech
n  Učtenka firmy Froněk & Dáňa
Účetní doklad firmy Froněk a Dáňa
Dáňova továrna na margarin v ul.U Řempa
Satalická pila kolem r.1920
Prostory pily, v pozadí domy v Pilařské ul.
Celkový pohled na pilu
Stacionární lokomobila na pile z r.1928
Část stacionární lokomobily z r.1928
Cihelna za Radiovkou
Cihelna na okraji obce směrem k Horním Počernicím
Továrna Fy.Pruner-Durozzel,dnes TEZAS v Panelové ulici
Nabídka rodinných domků pro Satalice
Továrna na bedničky v Trabantské ulici
Živnosti a podnikání
n  Živností bylo v obci vždy dost k pokrytí požadavku občanů. Již v
  r.1912 bylo v Satalicích např. 5 smíšených obchodů,1 pekař, 4
  hostince,2 trafiky,2řezníci,1 textil, 2 obuvníci. V r. 1947 bylo 6
  koloniálů,1 pekař, 1 zelenina,1 mlékárna,, 1 cukrárna,1 textil,
  3 hostince, 3 holiči, 1 prodejna Baťa, 1 drogista.
  Na konci 80.let byla v obci 1 samoobsluha, 1 textil, 1 řezník,
  1 obuv, 1 drogerie, 1 prodejna drobného zboží a železářství,
  2 hostince, 1 zelenina, 1 trafika.
  V současné době, kdy má obec jednou tolik obyvatel jsou v obci
  2 koloniály, 1 cukrárna, 2 trafiky, a 9 restaurací. Co k tomu
  dodat.
Záložna Kampelička v ulici Pod poštou
Vkladní knížka ze Satalické Kampeličky
Obchod p.Kulhavého na křižovatce s výhledem do ul.K Radonicům
Křižovatka a hostinec U Malých
Vchod do restaurace U
Malých na křižovatce
Pekařství pana Zelenky na křižovatce
Pohled na křižovatku směrem do ul. U nádraží. Vlevo bývalá trafika
Pohled do Drahelické ul. s obchodem p.Šarborta
Obchod p.Šarborta na rohu Drahelické ul. a ul. K hluboké
            cestě
Obchody v ul. U Řempa-koloniál,drogerie a řeznictví
Cukrárna M.Šerkse v Nádražní ulici
Drogerie p.Švorčíka ve Vinořské ul.
Drogerie p.Švorčíka, vedle část mlékárny u Šebků
Interiér drogerie p.Švorčíka
Bošínská ul.-obchod u Barvů
Před výlohou
obchodu
pí.Svobodové
v Hálově ul.
Obchod pí.Svobodové v Hálově ul.
Hostinec U nádraží
Dnešní hostinec U Fišerů
Kovárna ve statku u Fialů
Kovárna p.Davídka v ul. K Radonicům
Obchod
pí.Svobodové u
nádraží.
Později zde
byla trafika
Bývalá obuvnická dílna p.Šípa v Trabantské ulici.Na stěně je ještě
patrný nápis z roku 1968 “Pozor na kolaboranty“
n  Dopisní papír a
  obálka z r.1970
Radiostanice Satalice
Bohužel k této zajímavé technické památce, nejsou k sehnání
žádné údaje. Je známo, že tato stanice vznikla pro potřeby
Českého rozhlasu někdy v prvních 5 letech jeho vysílání , neboť
je již uváděna v publikaci k 10. letům výročí vzniku
Československa. Stanice měla 3 stometrové stožáry a sloužila
jako náhradní vysílač pro případ výpadku hlavního vysílače v
Poděbradech. V které době přešla na vysílání pro potřeby
Kbelského letiště není známo , ale po válce zde byla v podnájmu
i vojenská část vysílače.Od 70.let sloužila stanice výhradně pro
potřeby spojů.
Vysílací stanice českého rozhlasu zvaná“Radiovka“,
   postavená ve 20.letech minulého století.
Radiovka
Radiovka
Radiovka
Radiovka fotografována od statku
Následky náletu v dubnu 1945
n  Dne 25.3.1945 , na samotném konci války byl proveden
  americkými leteckými svazy nálet na Vysočany a okolí.Při
  tomto náletu bylo velké množství šestisvazkových zápalných a
  tříštivých pum svrženo již v oblasti Satalic a háje, kde mělo být
  ukryto větší množství nových letadel. Při tomto náletu zahynulo
  60 občanů Satalic a mnoho jich bylo zraněno. Také velké
  množství domů bylo poškozeno, velký požár zasáhl i továrnu
  Arbor či Barvy laky za tratí. Ostatně uvedené fotografie z
  jednoho jarního dne na sklonku války svědčí o této tragédií
  která postihla obec.
Marvanova ul. při náletu 25.3.1945
Marvanova ul. po náletu
Truhlárna p.Hájka v Marvanově ul. po náletu 25.3.1945
Truhlárna p.Hájka po náletu 25.3.1945
Truhlárna p.Hájka(Cetlovi a Trnkovi)v Marvanově ul.po náletu
             25.3. 1945
Bývalý dům Hájků v
ul. K Pyramidce po
náletu25.3. 1945
Drogerie p.Švorčíka po náletu 1945
Domy ve Vinořské ul. po náletu 25.3.1945
Pohled na domky v Nové Vinoři po náletu
25.3.1945.Fotografováno z domu p.Švorčíka
Domy ve Vinořské ul. po náletu 25.3.1945
Domy v Bošinské ul.(Barvovi) po náletu 25.3.1945
Vila p.Karáska po zásahu
při náletu v r.1945
Továrna Arborka po náletu 25.3.1945
Továrna na barvy a laky(později Chemoprojekt) po náletu
            25.3.1945
Továrna na barvy a laky po náletu 25.3.1945
Bošinská ul. po náletu 25.3.1945
Příjezd Rudé armády dne 9.5.1945
Příjezd Rudé armády dne 9.5.1945
Vítání osvoboditelů
Vítání osvoboditelů
Vítání osvoboditelů
Hasičský sbor
n  Dobrovolný hasičský sbor v Satalicích byl zaregistrován u župy
  Karlínské dne 13.10.1898.Prvním starostou sboru byl bratr
  Josef Fiala, který stál u zrodu sboru a ve své funkci byl až do
  r.1913. 13.5.1899 zasahoval sbor v Satalicích při svém prvním
  požáru. V r.1958 získal sbor svůj vlastní požární dům na
  pozemku vedle hostince U Ulrichů. V roce 1976 byla v tomto
  domě zřízena profesionální stanice č.10 Požárního útvaru
  hl.m.Prahy. V letošním roce oslavil tento sbor 110 let své
  existence a může se tak hrdě hlásit k tomu, že je nejstarší a
  stále dobře fungující organizací v obci.
Členové sboru v r.1928
Satalický hasičský sbor
Stříkačka satalického hasičského sboru
Požární dům v ul. K Radonicům
Dožínky 1953
Z dožínkových slavností v r.1953 na palouku v háji
Dožínky 1953
Dožínky 1953
Dožínky 1953
Satalické JZD na celostátních dožínkách v Praze
Na závěr pár zajímavostí
n  Obecní knihovna – byla založena již v r. 1919.Za dobu své
  existence byla umístěna na několika místech.V současné
  době je umístěna v areálu mateřské školky.
n  Elektrizace obce byla provedena v r.1924
n  V době kdy nebyl v obci vodovod sloužily občanům i 3
  obecní studně.Jedna v Hálově ul., druhá v ul. U Řempa a
  třetí v ul.K Radonicům u zdi obory.
n  Poštovní úřad je v obci od r. 1929
n  V obci byly dva rybníky, používané jako požární
  nádrže.Ke koupání se používal bývalý lom v cihelně a v
  zimě se k bruslení používala i sedimentační nádrž, která
  byla vedle pozemku bývalého Chemoprojektu.
n  Na satalickém nádraží byly natáčeny záběry pro film
  „Rodinné trampoty oficiála Třísky“ Ve filmu je možno
  vidět část nádraží, zejména dobře jsou vidět dnes již
  zpustošené toalety. V 90.letech zde byl natáčeny záběry
  pro německý tv seriál z 2 sv.války.

More Related Content

Similar to Satalice - 4. část : nádraží, průmysl.živnosti, radiovka, hasiči, zajímavosti

Příběh Lily Michálkové - příběh
Příběh Lily Michálkové - příběhPříběh Lily Michálkové - příběh
Příběh Lily Michálkové - příběh
Jiří Sankot
 
Ludvík očenášek byl jen jeden 7.6.
Ludvík očenášek byl jen jeden  7.6.Ludvík očenášek byl jen jeden  7.6.
Ludvík očenášek byl jen jeden 7.6.
František Žaloudek
 
Václav Šindelář *22.7.1882, Lukov - +29.1.1919 Itálie, Gallarate
Václav Šindelář *22.7.1882, Lukov - +29.1.1919 Itálie, GallarateVáclav Šindelář *22.7.1882, Lukov - +29.1.1919 Itálie, Gallarate
Václav Šindelář *22.7.1882, Lukov - +29.1.1919 Itálie, Gallarate
Václav Červený
 
Krizemk razem po cr tereza
Krizemk razem po cr  terezaKrizemk razem po cr  tereza
Krizemk razem po cr terezaTereza951
 
Naučná mapa Nymburk
Naučná mapa NymburkNaučná mapa Nymburk
Naučná mapa Nymburk
berkapavel
 
Slavnosti svobody 2022 - program
Slavnosti svobody 2022 - programSlavnosti svobody 2022 - program
Slavnosti svobody 2022 - program
EvzenVanek
 
Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?
Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?
Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?
Jakub Mráček
 
Čermná nad Orlicí
Čermná nad OrlicíČermná nad Orlicí
Čermná nad Orlicíguest849453
 
Kostel sv. barbory
Kostel sv. barboryKostel sv. barbory
Kostel sv. barboryKilliJurkova
 
Zpřístupňování a provoz starých důlních děl pro veřejnost
Zpřístupňování a provoz starých důlních děl pro veřejnostZpřístupňování a provoz starých důlních děl pro veřejnost
Zpřístupňování a provoz starých důlních děl pro veřejnostceskepodzemi
 
Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945
Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945
Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945
Jiří Sankot
 
Esa245 Brněnská secese a funkcionalismus: přednášející Jan Sedlák
Esa245 Brněnská secese a funkcionalismus: přednášející Jan SedlákEsa245 Brněnská secese a funkcionalismus: přednášející Jan Sedlák
Esa245 Brněnská secese a funkcionalismus: přednášející Jan Sedlák
Lea Mentlíková
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPImichelle174
 
Osvobození Brna
Osvobození BrnaOsvobození Brna
Osvobození Brna
Míša Blažejová
 
szsc5
szsc5szsc5
Křížem krážem po památkách české republiky
Křížem krážem po památkách české republikyKřížem krážem po památkách české republiky
Křížem krážem po památkách české republikykarelprochazka2
 
Nymburk Bohumila Hrabala
Nymburk Bohumila HrabalaNymburk Bohumila Hrabala
Nymburk Bohumila Hrabala
berkapavel
 
Několik hodin v Karolinu
Několik hodin v KarolinuNěkolik hodin v Karolinu
Několik hodin v Karolinu
František Žaloudek
 

Similar to Satalice - 4. část : nádraží, průmysl.živnosti, radiovka, hasiči, zajímavosti (20)

Prezentace kuklik 2nd
Prezentace kuklik 2ndPrezentace kuklik 2nd
Prezentace kuklik 2nd
 
Příběh Lily Michálkové - příběh
Příběh Lily Michálkové - příběhPříběh Lily Michálkové - příběh
Příběh Lily Michálkové - příběh
 
Ludvík očenášek byl jen jeden 7.6.
Ludvík očenášek byl jen jeden  7.6.Ludvík očenášek byl jen jeden  7.6.
Ludvík očenášek byl jen jeden 7.6.
 
Václav Šindelář *22.7.1882, Lukov - +29.1.1919 Itálie, Gallarate
Václav Šindelář *22.7.1882, Lukov - +29.1.1919 Itálie, GallarateVáclav Šindelář *22.7.1882, Lukov - +29.1.1919 Itálie, Gallarate
Václav Šindelář *22.7.1882, Lukov - +29.1.1919 Itálie, Gallarate
 
Krizemk razem po cr tereza
Krizemk razem po cr  terezaKrizemk razem po cr  tereza
Krizemk razem po cr tereza
 
Naučná mapa Nymburk
Naučná mapa NymburkNaučná mapa Nymburk
Naučná mapa Nymburk
 
Slavnosti svobody 2022 - program
Slavnosti svobody 2022 - programSlavnosti svobody 2022 - program
Slavnosti svobody 2022 - program
 
Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?
Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?
Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?
 
Čermná nad Orlicí
Čermná nad OrlicíČermná nad Orlicí
Čermná nad Orlicí
 
Kostel sv. barbory
Kostel sv. barboryKostel sv. barbory
Kostel sv. barbory
 
Zpřístupňování a provoz starých důlních děl pro veřejnost
Zpřístupňování a provoz starých důlních děl pro veřejnostZpřístupňování a provoz starých důlních děl pro veřejnost
Zpřístupňování a provoz starých důlních děl pro veřejnost
 
Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945
Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945
Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945
 
Esa245 Brněnská secese a funkcionalismus: přednášející Jan Sedlák
Esa245 Brněnská secese a funkcionalismus: přednášející Jan SedlákEsa245 Brněnská secese a funkcionalismus: přednášející Jan Sedlák
Esa245 Brněnská secese a funkcionalismus: přednášející Jan Sedlák
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Osvobození Brna
Osvobození BrnaOsvobození Brna
Osvobození Brna
 
szsc5
szsc5szsc5
szsc5
 
Kostany
KostanyKostany
Kostany
 
Křížem krážem po památkách české republiky
Křížem krážem po památkách české republikyKřížem krážem po památkách české republiky
Křížem krážem po památkách české republiky
 
Nymburk Bohumila Hrabala
Nymburk Bohumila HrabalaNymburk Bohumila Hrabala
Nymburk Bohumila Hrabala
 
Několik hodin v Karolinu
Několik hodin v KarolinuNěkolik hodin v Karolinu
Několik hodin v Karolinu
 

Satalice - 4. část : nádraží, průmysl.živnosti, radiovka, hasiči, zajímavosti