SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
САРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ
САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА: ОПШТИ
ПРИНЦИПИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА (ЖЕЉЕНО СТАЊЕ) :


  “систем образовања и васпитања својом
  организацијом и садржајима обезбеђује
  1)ефикасну сарадњу са породицом укључивањем
  родитеља, односно старатеља ради успешног
  остваривања постављених циљева образовања и
  васпитања и
  2) разноврсне облике сарадње са локалном
  заједницом и широм друштвеном средином како
  би се постигао пун склад између индивидуалног и
  друштвеног нтереса у образовању и васпитању”
ЗА УСПЕШНИЈУ САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА
ПОТРЕБНA ЈЕ:


1) Промена ставова важних актера у
  образовном процесу:

  Значај партиципације родитеља у подстицању
  квалитета образовања;
  Родитељи су савезници у остваривању
  најбољег нтереса деце;
  Родитељи партнери,
  а не претња;
  Родитељи као
  “ресусрс” (асистент у
  настави, едукатори
  деце и других
  родитеља у
  областима у којима су
  експерти, учесници у
  стручним
  тимовима...)
2)ПРОМЕНA У ОРГАНИЗАЦИЈИ САРАДЊЕ
РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ


а) Партиципација родитеља као важан део:
 компетенције наставника и мерило
 квалитета рада; Microsoft Office
        Word 97 - 2003 Document програми иницијалног образовања и
 стручног образовања наставника;
б) Партиципација као важно мерило за
 процену квалитета рада установе
в) Процедуре за подстицање сарадње а
  родитељима – стратегија /кодекс/
  правилник о сарадњи: план сарадње у
  којем би родитељи били информисани о
  очекивањима и могућностима за сарадњу;
г) Тим за сарадњу са родитељима.
ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА СЕ МОЖЕ
ОЈАЧАТИ ПУТЕМ:

 Боље информисаности родитеља
 ( о свим аспектима школског живота и
 образовног процеса који се тиче њихове
 деце, и о могућностима на које начине
 могу да се укључују у рад школе и дају
 свој допринос унапређењу квалитета
 васпитно – образовног процеса )
•Да их укључује у процес одлучивања у областима
које су значајне за образовање њихове деце


               Да их консултује тј.
               да им пружи прилику
               да изразе своје
               ставове и потребе ( да
               родитељи буду
               видљиви у процесу
               образовања своје
               деце);
ИСХОДИ САРАДЊЕ :

 позитивна атмосфера у школи;
 развијање компетенције родитеља;
 мотивише друге родитеље;
 утиче на мотивације ученика и његов
 успех;
 партнерски однос – веза школе и локалне
 заједнице.
Облици сарадње породице и
школе:
а) ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА
• Огласна табла,
• брошуре;
• школске новине;
• белешке о детету;
• кутија за сугестије;
• извештај о дечијем напретку;
• ученички портфолио
• сајт школе “кутија “ за сугестије родитеља;
2)Непосредна комукикација:
 посете родитеља школи;
 сусрети приликом доласка деце у школу;
 телефонски позиви;
 индивидуални разговори;
 родитељски састанци;
 отворена врата;
 учешће у тимовима школе;
 учеће у пројектима школе;
3) Непосредно учешће родитеља:

•  посетиоци;
•  волонтери(културне и спортске
  манифестације,одлазак у посете...)
•  помоћници;
•  технички реализатори;
•  помоћ у акцијама школе;
•  организација излета;
•  израда наставних материјала и средстава;
•  учешће у изради индивидуално образовних
  планова;
4) Активности за родитеље:

•  узајамна подршка родитеља;
•  едукатори деце и родитеља у областима
  у којима су експерти;
•  образовне активности ( радионице,
  семинари, трибине, курсеви,...);
•  социјалне активности ( дружење у школи,
  прославе, годишњице, излети...);
•  спортске активности ( тимови деце и
  родитеља, родитељски тимови);
•  упућивање на могућност локалне
  заједнице;
•  коришћење школске библиотеке за
  родитеље...
ПРВА И ОСНОВНА СПОНА У
САРАДЊИ ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ наставник      родитељ

 школа        ПОРОДИЦА
       УЧЕНИК
емпатијски став

 Тајстав значи да је неопходно тихо
 пропратити позитивним коментаром,
 осећајем задовољства, сваки напредак у
 развоју детета, као и напредак у односима
 родитеља и детета, детета и браће и
 сестатра, као и детета и вршњака. Пажња,
 активно слушање и подстицање
 саговорника води ка позитивном исходу.
У савременим условима живота значај улоге
родитеља у друштву и школи је све већи и
пажња школа треба да је усмерена на стратегије
за успешнију сарадњу.

 Најчешћа питања која се у вези са тим
       постављају су:


  Ко треба да иницира сарадњу?
 Које препреке онемогућавају успех ?
Шта школа може да учини на том плану?
  Друштвено-историјски и економски
  (друштвена криза)

  Карактеристике школе ( атмосфера у школи)

  Индивидуална својства (личне особине)
  УЛОГА ДИРЕКТОРА


– утврђивање потреба


  - стварање климе


  - мотивисање запослених
  УЛОГА
  НАСТАВНИКА


  - спона у сарадњи


  - подстиче сарадњу
 Нада Половина, Институт за
педагошка истраживања у Београду

“Доприноси школе грађењу
    партнерства са
   родитељима”

More Related Content

What's hot

What's hot (10)

Izveštaj sa seminara škola otvorena roditeljima
Izveštaj sa seminara škola otvorena roditeljimaIzveštaj sa seminara škola otvorena roditeljima
Izveštaj sa seminara škola otvorena roditeljima
 
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicimaTematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
 
Dobar roditelj zlata vredi
Dobar roditelj zlata vrediDobar roditelj zlata vredi
Dobar roditelj zlata vredi
 
начини комуникације са родитељима
начини комуникације са родитељиманачини комуникације са родитељима
начини комуникације са родитељима
 
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaRoditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
 
Prezentacija Udruženja gružanskih učitelja
Prezentacija Udruženja gružanskih učiteljaPrezentacija Udruženja gružanskih učitelja
Prezentacija Udruženja gružanskih učitelja
 
научна истраживања
научна истраживањанаучна истраживања
научна истраживања
 
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacijaRoditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
 
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
 
Skola koja daje sansu 2020
Skola koja daje sansu 2020Skola koja daje sansu 2020
Skola koja daje sansu 2020
 

Viewers also liked

"Perspektiva dece" PU Radost, Novi Banovci
"Perspektiva dece" PU Radost, Novi Banovci"Perspektiva dece" PU Radost, Novi Banovci
"Perspektiva dece" PU Radost, Novi Banovci
Tanja Prpić Mirčetić
 
"Od dalekog juče do našega danas" , PU Radost
"Od dalekog juče do našega danas" , PU Radost"Od dalekog juče do našega danas" , PU Radost
"Od dalekog juče do našega danas" , PU Radost
Tanja Prpić Mirčetić
 
активности упознавања околине кроз покрет авантуристичке активности
активности упознавања околине кроз покрет авантуристичке активностиактивности упознавања околине кроз покрет авантуристичке активности
активности упознавања околине кроз покрет авантуристичке активности
Vesna Josipovic
 
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupiPosmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi
Danijela Krasic
 
Razvojgovora2
Razvojgovora2Razvojgovora2
Razvojgovora2
milanans
 
"Primena montessori materijala u centrima interesovanja" , PU Radost Novi Ban...
"Primena montessori materijala u centrima interesovanja" , PU Radost Novi Ban..."Primena montessori materijala u centrima interesovanja" , PU Radost Novi Ban...
"Primena montessori materijala u centrima interesovanja" , PU Radost Novi Ban...
Tanja Prpić Mirčetić
 
Aktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevo
Aktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevoAktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevo
Aktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevo
Obrazovanjeplus
 

Viewers also liked (20)

"Perspektiva dece" PU Radost, Novi Banovci
"Perspektiva dece" PU Radost, Novi Banovci"Perspektiva dece" PU Radost, Novi Banovci
"Perspektiva dece" PU Radost, Novi Banovci
 
"Od dalekog juče do našega danas" , PU Radost
"Od dalekog juče do našega danas" , PU Radost"Od dalekog juče do našega danas" , PU Radost
"Od dalekog juče do našega danas" , PU Radost
 
Uskrs na farmi 1
Uskrs na farmi 1Uskrs na farmi 1
Uskrs na farmi 1
 
активности упознавања околине кроз покрет авантуристичке активности
активности упознавања околине кроз покрет авантуристичке активностиактивности упознавања околине кроз покрет авантуристичке активности
активности упознавања околине кроз покрет авантуристичке активности
 
Narodna tradicija
Narodna tradicijaNarodna tradicija
Narodna tradicija
 
IKT NPP 150124 02 - IKT u vrtiću - PU "Čika Jovan Zmaj", Beograd - Lidija
IKT NPP 150124 02 - IKT u vrtiću - PU "Čika Jovan Zmaj", Beograd - Lidija IKT NPP 150124 02 - IKT u vrtiću - PU "Čika Jovan Zmaj", Beograd - Lidija
IKT NPP 150124 02 - IKT u vrtiću - PU "Čika Jovan Zmaj", Beograd - Lidija
 
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupiPosmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi
 
Roditelj u vrticu 2015 2016
Roditelj u vrticu 2015 2016Roditelj u vrticu 2015 2016
Roditelj u vrticu 2015 2016
 
Razvojgovora2
Razvojgovora2Razvojgovora2
Razvojgovora2
 
Migracije Tanja Gagić
Migracije Tanja GagićMigracije Tanja Gagić
Migracije Tanja Gagić
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
 
Grupni portfolio
Grupni portfolioGrupni portfolio
Grupni portfolio
 
"Primena montessori materijala u centrima interesovanja" , PU Radost Novi Ban...
"Primena montessori materijala u centrima interesovanja" , PU Radost Novi Ban..."Primena montessori materijala u centrima interesovanja" , PU Radost Novi Ban...
"Primena montessori materijala u centrima interesovanja" , PU Radost Novi Ban...
 
Aktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevo
Aktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevoAktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevo
Aktivnosti upoznavanja okoline pu kraljevo
 
Stanovnistvo i naselja srbije
Stanovnistvo i naselja srbijeStanovnistvo i naselja srbije
Stanovnistvo i naselja srbije
 
priprema
pripremapriprema
priprema
 
Početno čitanje 2
Početno čitanje 2Početno čitanje 2
Početno čitanje 2
 
Početno čitanje 1
Početno čitanje 1Početno čitanje 1
Početno čitanje 1
 
Bukvar 1 razred
Bukvar 1 razredBukvar 1 razred
Bukvar 1 razred
 
U susret proleću
U susret prolećuU susret proleću
U susret proleću
 

Similar to SARADNJA SA RODITELJIMA-I DEO

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).docПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
VioletaMilivojevi1
 
школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-план
bbilja
 
тема 8
тема 8тема 8
тема 8
A. D.
 
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docxplan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
ssuser2875a41
 

Similar to SARADNJA SA RODITELJIMA-I DEO (20)

Saradnja sa roditeljima
Saradnja sa roditeljimaSaradnja sa roditeljima
Saradnja sa roditeljima
 
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕСАРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
 
Pojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptxPojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptx
 
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptxPojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
 
Samovrednovanje.ppt
Samovrednovanje.pptSamovrednovanje.ppt
Samovrednovanje.ppt
 
сарадња породице и школе нов
сарадња породице и школе новсарадња породице и школе нов
сарадња породице и школе нов
 
Uloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.ppt
Uloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.pptUloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.ppt
Uloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.ppt
 
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
 
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).docПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
 
Teaching for learning_srb
Teaching for learning_srbTeaching for learning_srb
Teaching for learning_srb
 
школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-план
 
TIO6
TIO6TIO6
TIO6
 
Tribina za školske bibliotekare
Tribina za školske bibliotekare Tribina za školske bibliotekare
Tribina za školske bibliotekare
 
indeks za inkluziju.pdf
indeks za inkluziju.pdfindeks za inkluziju.pdf
indeks za inkluziju.pdf
 
тема 8
тема 8тема 8
тема 8
 
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docxplan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
 
Radionica Sreća
Radionica SrećaRadionica Sreća
Radionica Sreća
 
Razgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenika
Razgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenikaRazgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenika
Razgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenika
 
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
 
Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+
Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+ Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+
Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+
 

More from OS Desanka Maksimovic-Cokot

More from OS Desanka Maksimovic-Cokot (20)

Спортски дан- 20.5.2016.
Спортски дан- 20.5.2016.Спортски дан- 20.5.2016.
Спортски дан- 20.5.2016.
 
ЕКСКУРЗИЈА 2016.
ЕКСКУРЗИЈА 2016.ЕКСКУРЗИЈА 2016.
ЕКСКУРЗИЈА 2016.
 
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
 
Балон сала- Насеље ,,9.мај"
Балон сала- Насеље ,,9.мај"Балон сала- Насеље ,,9.мај"
Балон сала- Насеље ,,9.мај"
 
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНОЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
 
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛАСАЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
 
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
 
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
 
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНАОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
 
СРЕЋАН ПРАЗНИК
СРЕЋАН ПРАЗНИКСРЕЋАН ПРАЗНИК
СРЕЋАН ПРАЗНИК
 
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКАДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
 
недеља научника
недеља научниканедеља научника
недеља научника
 
Nedelja naučnika
Nedelja naučnikaNedelja naučnika
Nedelja naučnika
 
Протокол о заштити ученика од насиља
Протокол о заштити ученика од насиљаПротокол о заштити ученика од насиља
Протокол о заштити ученика од насиља
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Nagrađivawe učenika
Nagrađivawe učenikaNagrađivawe učenika
Nagrađivawe učenika
 
Dan škole 2015
Dan škole 2015Dan škole 2015
Dan škole 2015
 
Sajam lutkarstva 2015.
Sajam lutkarstva 2015.Sajam lutkarstva 2015.
Sajam lutkarstva 2015.
 

SARADNJA SA RODITELJIMA-I DEO

 • 2. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА: ОПШТИ ПРИНЦИПИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (ЖЕЉЕНО СТАЊЕ) :  “систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује 1)ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања и  2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног нтереса у образовању и васпитању”
 • 3. ЗА УСПЕШНИЈУ САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА ПОТРЕБНA ЈЕ: 1) Промена ставова важних актера у образовном процесу:  Значај партиципације родитеља у подстицању квалитета образовања;  Родитељи су савезници у остваривању најбољег нтереса деце;
 • 4. Родитељи партнери, а не претња;  Родитељи као “ресусрс” (асистент у настави, едукатори деце и других родитеља у областима у којима су експерти, учесници у стручним тимовима...)
 • 5. 2)ПРОМЕНA У ОРГАНИЗАЦИЈИ САРАДЊЕ РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ а) Партиципација родитеља као важан део:  компетенције наставника и мерило квалитета рада; Microsoft Office Word 97 - 2003 Document  програми иницијалног образовања и стручног образовања наставника; б) Партиципација као важно мерило за процену квалитета рада установе
 • 6. в) Процедуре за подстицање сарадње а родитељима – стратегија /кодекс/ правилник о сарадњи: план сарадње у којем би родитељи били информисани о очекивањима и могућностима за сарадњу; г) Тим за сарадњу са родитељима.
 • 7. ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА СЕ МОЖЕ ОЈАЧАТИ ПУТЕМ:  Боље информисаности родитеља ( о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се тиче њихове деце, и о могућностима на које начине могу да се укључују у рад школе и дају свој допринос унапређењу квалитета васпитно – образовног процеса )
 • 8. •Да их укључује у процес одлучивања у областима које су значајне за образовање њихове деце  Да их консултује тј. да им пружи прилику да изразе своје ставове и потребе ( да родитељи буду видљиви у процесу образовања своје деце);
 • 9. ИСХОДИ САРАДЊЕ :  позитивна атмосфера у школи;  развијање компетенције родитеља;  мотивише друге родитеље;  утиче на мотивације ученика и његов успех;  партнерски однос – веза школе и локалне заједнице.
 • 10. Облици сарадње породице и школе: а) ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА • Огласна табла, • брошуре; • школске новине; • белешке о детету; • кутија за сугестије; • извештај о дечијем напретку; • ученички портфолио • сајт школе “кутија “ за сугестије родитеља;
 • 11. 2)Непосредна комукикација:  посете родитеља школи;  сусрети приликом доласка деце у школу;  телефонски позиви;  индивидуални разговори;  родитељски састанци;  отворена врата;  учешће у тимовима школе;  учеће у пројектима школе;
 • 12. 3) Непосредно учешће родитеља: • посетиоци; • волонтери(културне и спортске манифестације,одлазак у посете...) • помоћници; • технички реализатори; • помоћ у акцијама школе; • организација излета; • израда наставних материјала и средстава; • учешће у изради индивидуално образовних планова;
 • 13. 4) Активности за родитеље: • узајамна подршка родитеља; • едукатори деце и родитеља у областима у којима су експерти; • образовне активности ( радионице, семинари, трибине, курсеви,...); • социјалне активности ( дружење у школи, прославе, годишњице, излети...);
 • 14. спортске активности ( тимови деце и родитеља, родитељски тимови); • упућивање на могућност локалне заједнице; • коришћење школске библиотеке за родитеље...
 • 15. ПРВА И ОСНОВНА СПОНА У САРАДЊИ ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ наставник родитељ школа ПОРОДИЦА УЧЕНИК
 • 16. емпатијски став  Тајстав значи да је неопходно тихо пропратити позитивним коментаром, осећајем задовољства, сваки напредак у развоју детета, као и напредак у односима родитеља и детета, детета и браће и сестатра, као и детета и вршњака. Пажња, активно слушање и подстицање саговорника води ка позитивном исходу.
 • 17. У савременим условима живота значај улоге родитеља у друштву и школи је све већи и пажња школа треба да је усмерена на стратегије за успешнију сарадњу. Најчешћа питања која се у вези са тим постављају су: Ко треба да иницира сарадњу? Које препреке онемогућавају успех ? Шта школа може да учини на том плану?
 • 18. Друштвено-историјски и економски (друштвена криза)  Карактеристике школе ( атмосфера у школи)  Индивидуална својства (личне особине)
 • 19. УЛОГА ДИРЕКТОРА – утврђивање потреба - стварање климе - мотивисање запослених
 • 20. УЛОГА НАСТАВНИКА - спона у сарадњи - подстиче сарадњу
 • 21.  Нада Половина, Институт за педагошка истраживања у Београду “Доприноси школе грађењу партнерства са родитељима”