SlideShare a Scribd company logo
Η ρύπανση του εδάφουs
ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
• Η ρύπανση του εδάφους αφορά στη συγκέντρωση σ’ αυτό ρυπογόνων
ουσιών σε ποσότητες που αλλοιώνουν τη σύσταση του και συνεπώς
προκαλούν βλάβες στους οργανισμούς και διαταραχές στα οικοσυστήματα.
• Οι ρυπογόνες ουσίες συγκεντρώνονται απευθείας στο έδαφος ή καταλήγουν
στο έδαφος από τον αέρα (αφού η επιφάνεια του εδάφους είναι διαρκώς
εκτεθειμένη στους ρύπους που περιέχει η ατμόσφαιρα) και το νερό (αφού με
την κυκλοφορία των νερών στα εδάφη οι ρύποι διασκορπίζονται στη
βιόσφαιρα) (βλ. Επιφανειακά νερά).
• Οι επιπτώσεις από τη ρύπανση του εδάφους συνήθως εμφανίζονται πολύ
αργότερα από τη στιγμή της ρύπανσης αφού κάθε ρυπογόνος ουσία που
διασκορπίζεται στο έδαφος εισχωρεί στα τροφικά δίκτυα των
οικοσυστημάτων όπου κατά μήκος των τροφικών αλυσίδων δημιουργούνται
φαινόμενα βιολογικής συσσώρευσης των ουσιών αυτών. Οι οργανισμοί δηλ.
που έχουν απορροφήσει κάποια ρυπογόνο ουσία από το έδαφος (π.χ. τα
φυτά) θα χρησιμεύσουν ως τροφή για άλλους οργανισμούς (π.χ. φυτοφάγα
ζώα) οι οποίοι με τη σειρά τους θα συσσωρεύσουν τη ρυπογόνο ουσία στο
σώμα τους σε μεγαλύτερες ποσότητες (π.χ. σαρκοφάγα ζώα) και στη
συνέχεια η ρυπογόνος ουσία θα συγκεντρωθεί σε ακόμα μεγαλύτερες
ποσότητες στους οργανισμούς εκείνους που τρέφονται συγχρόνως με φυτά,
φυτοφάγα και σαρκοφάγα ζώα (π.χ. άνθρωπος).
IT IS IMPORTANT
FOR OUR LIFE
Φυτοφάρμακα
• Με στόχο την αύξηση της απόδοσης της καλλιεργήσιμης γης η χρήση των
φυτοφαρμάκων (παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων, αντιβιοτικών, αυξητικών
ορμονών των φυτών, κ.ά.) παρουσιάζει αλματώδη αύξηση τις τελευταίες
δεκαετίες. Η ολοένα και αυξανόμενη όμως χρήση τους έφερε πολύ γρήγορα στην
επιφάνεια τις αρνητικές επιπτώσεις τους αφού τα περισσότερα είναι ενώσεις
μεγάλης τοξικότητας και με μεγάλο βαθμό βιολογικής συσσώρευσης (π.χ. εκείνα
που περιέχουν χλωριωμένες οργανικές ενώσεις, διάφορες οργανικές και
οργανομεταλλικές ενώσεις, φωσφορούχες οργανικές ενώσεις, ανόργανες ενώσεις
και κυρίως ανόργανα άλατα των μετάλλων – αρσενικό (As), ψευδάργυρος (Zn),
χαλκός (Cu) κ.ά.).
• Τα φυτοφάρμακα μετά τη χρήση τους υφίστανται μια σειρά φυσικών, χημικών και
βιολογικών διαδικασιών (υδρόλυση, οξείδωση, διάσπαση, μεταφορά, εξάτμιση,
κ.ά.) με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν το νερό και το έδαφος και να εμφανίζονται σε
επικίνδυνες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα (λαχανικά, φρούτα, κρέας, κ.λπ.) και στο
ανθρώπινο σώμα.
• Η ρύπανση του εδάφους από τα φυτοφάρμακα, όπως υποστηρίζουν πολλοί
ερευνητές, έχει προχωρήσει πια τόσο πολύ ώστε, ακόμα και αν σταματήσει
σήμερα η χρήση τους, η επαναφορά του εδάφους στην κανονική του κατάσταση
εκτός από χρόνο απαιτεί τεράστια χρηματικά ποσά και εκτεταμένα προγράμματα.
Φυτοφάρμακα
Ρύπανση του εδάφουs
Στερεά απόβλητα - Ραδιενεργά
κατάλοιπα
• Τα στερεά απόβλητα (οικιακά και βιομηχανικά) ρυπαίνουν
το έδαφος με τις επικίνδυνες χημικές ενώσεις που
περιέχουν ενώ με τη διάλυση και τη μεταφορά των
ενώσεων αυτών οι ρυπογόνες ουσίες διασκορπίζονται σε
μεγάλες αποστάσεις.
• Εξαιρετικά επικίνδυνα είναι τα βιομηχανικά στερεά
απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδος
(Pb), υδράργυρος (Hg), κάδμιο (Cd), ψευδάργυρος (Zn),
χαλκός (Cu), νικέλιο (Ni), Αρσενικό (As) κ.ά. Σε περίπου 50
εκατ. στρέμματα στην Ουκρανία και 3 εκατ. στρέμματα στη
Λιθουανία, κυρίως σε οικισμούς και βιομηχανικές
περιοχές, έχουν καταγραφεί υψηλές συγκεντρώσεις
βαρέων μετάλλων (ΕΕΑ 2003).
SAVE
the
planet
Ωστόσο
Περισσότερο επικίνδυνα θεωρούνται τα ραδιενεργά
κατάλοιπα γιατί δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όχι
μόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα
ραδιενεργά κατάλοιπα προέρχονται από τις πυρηνικές
δοκιμές, από τη χρήση πυρηνικών όπλων και από τις
πυρηνικές εγκαταστάσεις (π.χ. πυρηνικά εργοστάσια).
Τα ραδιενεργά κατάλοιπα μεταφέρονται από το έδαφος
στα φυτά. Το πέρασμα τους στις τροφικές αλυσίδες και η
βιολογική τους συσσώρευση και μάλιστα επιλεκτικά
(π.χ. ιώδιο στο θυρεοειδή αδένα, στρόντιο στα οστά,
καίσιο στους ιστούς) αποτελούν φοβερή απειλή για
κάθε είδους ζωή και κυρίως για τα ανώτερα ζώα και τον
άνθρωπο (προκαλούν καρκίνο και γενετικές
μεταλλάξεις).
Όξινη βροχή
• Η επίδραση της όξινης βροχής εντοπίζεται στην αποσάθρωση των πετρωμάτων και
συνεπώς στην απελευθέρωση βαρέων μετάλλων. Στη συνέχεια περνούν στα νερά
και στο έδαφος και έτσι επηρεάζεται άμεσα η ζωή των φυτών και των υδρόβιων
οργανισμών.
• Τα αργιλικά εδάφη, για παράδειγμα, λόγω της επίδρασης της όξινης βροχής, χάνουν
τη συνοχή τους και διαλυόμενα ελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες αλουμινίου ενώ
με την αποσάθρωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων δημιουργείται θειικό
ασβέστιο και νιτρικό ασβέστιο που είναι ενώσεις υδροδιαλυτές.
• Έτσι αποδυναμώνονται οι μηχανισμοί άμυνας των φυτών έναντι των ξηρασιών,
παγετών, παρασίτων και εντόμων και τα φυτά οδηγούνται στο θάνατο.
Από τι προκαλείται??
Προκαλείται από την σημερινή
βιομηχανία που χρησιμοποιεί
πολλές χημικές ουσίες για να
κατασκευάζει διάφορα
προΪόντα.
Σινεργάστηκαν οι:
 Αλέξανδροs Τουλάτοs
Όλντι Τσούκου
Μιχάληs Χαριτόπουλοs
Χρήστοs Ταστανίδηs
Πηγέs
• http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=56
• https://www.google.ru/search?q=%CE%B7+%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%C
E%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82&new
window=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=u8yrVKKEKsvrUqGphPgK&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw
=1360&bih=643#facrc=_&imgdii=_&imgrc=dre-
38ByqUugUM%253A%3BoNAtgl2_v5JufM%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F-
xVGsUTqsep4%252FUQalxVBXQ6I%252FAAAAAAAABpw%252FOT8N4y_cz48%252Fs320%252Fxwm
ateres159.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fopag1gydr.blogspot.com%252F2013%252F01%252Fblog-
post_28.html%3B320%3B184
• https://www.google.gr/search?q=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF
%81%CE%B3%CE%AC+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%B
1&newwindow=1&hl=el&source=lnms&sa=X&ei=kNSrVID7IYSwUcH7grAL&ved=0CAcQ_AUoAA&bi
w=1360&bih=600&dpr=1
• https://www.google.gr/search?newwindow=1&hl=el&tbm=isch&oq=+%CE%A1%CE%B1%CE%B4%C
E%B9%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE
%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%B1&gs_l=img.3..0i24.120335.135328.0.135655.1.1.0.0.0.0.109.
109.0j1.1.0.msedr...0...1c.1j2.60.img..0.1.108.9orShPLk4NI&q=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%
CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB
%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%B1#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iqpg20ggTnntKM%253A%3BINyKWRE
OqZwTFM%3Bhttp%253A%252F%252Fair.news.gr%252Fcov%252Ftafi.jpg%3Bhttp%253A%252F%2
52Fwww.news.gr%252Fperivallon%252Fplanhths-gh%252Farticle%252F48510%252Fpyrhnika-mia-
fthhnh-energeia-me-vary-timhma-gia-to.html%3B460%3B307

More Related Content

What's hot

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
sopa4
 
μετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερου
μετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερουμετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερου
μετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερουevakelepouri
 
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
Alexandra Tsigkou
 
Eργασία ε ΄ ταξης
Eργασία ε ΄ ταξηςEργασία ε ΄ ταξης
Eργασία ε ΄ ταξης
Liza Papathemeli
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
faidratsi
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
faidratsi
 
οξινη βροχη
οξινη βροχηοξινη βροχη
οξινη βροχηJim Keramidas
 
Ρύπανση των θαλασσών
Ρύπανση των θαλασσώνΡύπανση των θαλασσών
Ρύπανση των θαλασσώνCsi Johnny
 
όξινη βροχή
όξινη βροχήόξινη βροχή
όξινη βροχή
gdo
 
θαλάσσια ρύπανση
θαλάσσια ρύπανσηθαλάσσια ρύπανση
θαλάσσια ρύπανση
Aristea Kalogeropoulou
 
όξινη βροχη
όξινη βροχηόξινη βροχη
όξινη βροχη
Chrysa Arabatzoglou
 
περιβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματαπεριβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματα
sopa4
 
Ergasia rypansi perivallontos
Ergasia rypansi perivallontosErgasia rypansi perivallontos
Ergasia rypansi perivallontos
faidratsi
 
ρύπανση του νερού
ρύπανση του νερούρύπανση του νερού
ρύπανση του νερού
Despina Setaki
 
η ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντοςη ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντος
sopa4
 
Όξινη Βροχή Μπουραζάνης Λευτέρης
Όξινη Βροχή Μπουραζάνης ΛευτέρηςΌξινη Βροχή Μπουραζάνης Λευτέρης
Όξινη Βροχή Μπουραζάνης Λευτέρης
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
 
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποστο οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσlyknikai
 
Περιβαλλοντικά Προβλήματα του πλανήτη
Περιβαλλοντικά Προβλήματα του πλανήτηΠεριβαλλοντικά Προβλήματα του πλανήτη
Περιβαλλοντικά Προβλήματα του πλανήτη
Gerolymatou Marina
 

What's hot (20)

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
 
μετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερου
μετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερουμετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερου
μετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερου
 
οξινη βροχη γ2
οξινη βροχη γ2οξινη βροχη γ2
οξινη βροχη γ2
 
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
 
οξινη βροχη γ1
οξινη βροχη γ1οξινη βροχη γ1
οξινη βροχη γ1
 
Eργασία ε ΄ ταξης
Eργασία ε ΄ ταξηςEργασία ε ΄ ταξης
Eργασία ε ΄ ταξης
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 
οξινη βροχη
οξινη βροχηοξινη βροχη
οξινη βροχη
 
Ρύπανση των θαλασσών
Ρύπανση των θαλασσώνΡύπανση των θαλασσών
Ρύπανση των θαλασσών
 
όξινη βροχή
όξινη βροχήόξινη βροχή
όξινη βροχή
 
θαλάσσια ρύπανση
θαλάσσια ρύπανσηθαλάσσια ρύπανση
θαλάσσια ρύπανση
 
όξινη βροχη
όξινη βροχηόξινη βροχη
όξινη βροχη
 
περιβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματαπεριβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματα
 
Ergasia rypansi perivallontos
Ergasia rypansi perivallontosErgasia rypansi perivallontos
Ergasia rypansi perivallontos
 
ρύπανση του νερού
ρύπανση του νερούρύπανση του νερού
ρύπανση του νερού
 
η ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντοςη ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντος
 
Όξινη Βροχή Μπουραζάνης Λευτέρης
Όξινη Βροχή Μπουραζάνης ΛευτέρηςΌξινη Βροχή Μπουραζάνης Λευτέρης
Όξινη Βροχή Μπουραζάνης Λευτέρης
 
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποστο οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
 
Περιβαλλοντικά Προβλήματα του πλανήτη
Περιβαλλοντικά Προβλήματα του πλανήτηΠεριβαλλοντικά Προβλήματα του πλανήτη
Περιβαλλοντικά Προβλήματα του πλανήτη
 

Viewers also liked

Moντέρνα κατοικία
Moντέρνα κατοικίαMoντέρνα κατοικία
Moντέρνα κατοικία
3gymnasioperisteri
 
Ka1 presentation florence (1)
Ka1 presentation florence (1)Ka1 presentation florence (1)
Ka1 presentation florence (1)
3gymnasioperisteri
 
ρυπανση υδατων 2014
ρυπανση υδατων 2014ρυπανση υδατων 2014
ρυπανση υδατων 2014
3gymnasioperisteri
 
φωτοχημικο νεφος
φωτοχημικο νεφοςφωτοχημικο νεφος
φωτοχημικο νεφος
3gymnasioperisteri
 
Filename 0=vestiges archéologiques espagne
Filename 0=vestiges archéologiques espagneFilename 0=vestiges archéologiques espagne
Filename 0=vestiges archéologiques espagne
3gymnasioperisteri
 
Presentation vestiges greco romains (3)
Presentation vestiges greco romains (3)Presentation vestiges greco romains (3)
Presentation vestiges greco romains (3)
3gymnasioperisteri
 
διατροφικές συνήθειες της ισπανίας
διατροφικές συνήθειες της ισπανίαςδιατροφικές συνήθειες της ισπανίας
διατροφικές συνήθειες της ισπανίας
3gymnasioperisteri
 
περιληψη συνεντευξεων
περιληψη συνεντευξεωνπεριληψη συνεντευξεων
περιληψη συνεντευξεων
3gymnasioperisteri
 
Ppt vestiges complet georgia juin 2016
Ppt vestiges complet georgia juin 2016Ppt vestiges complet georgia juin 2016
Ppt vestiges complet georgia juin 2016
3gymnasioperisteri
 

Viewers also liked (10)

Album 06
Album 06Album 06
Album 06
 
Moντέρνα κατοικία
Moντέρνα κατοικίαMoντέρνα κατοικία
Moντέρνα κατοικία
 
Ka1 presentation florence (1)
Ka1 presentation florence (1)Ka1 presentation florence (1)
Ka1 presentation florence (1)
 
ρυπανση υδατων 2014
ρυπανση υδατων 2014ρυπανση υδατων 2014
ρυπανση υδατων 2014
 
φωτοχημικο νεφος
φωτοχημικο νεφοςφωτοχημικο νεφος
φωτοχημικο νεφος
 
Filename 0=vestiges archéologiques espagne
Filename 0=vestiges archéologiques espagneFilename 0=vestiges archéologiques espagne
Filename 0=vestiges archéologiques espagne
 
Presentation vestiges greco romains (3)
Presentation vestiges greco romains (3)Presentation vestiges greco romains (3)
Presentation vestiges greco romains (3)
 
διατροφικές συνήθειες της ισπανίας
διατροφικές συνήθειες της ισπανίαςδιατροφικές συνήθειες της ισπανίας
διατροφικές συνήθειες της ισπανίας
 
περιληψη συνεντευξεων
περιληψη συνεντευξεωνπεριληψη συνεντευξεων
περιληψη συνεντευξεων
 
Ppt vestiges complet georgia juin 2016
Ppt vestiges complet georgia juin 2016Ppt vestiges complet georgia juin 2016
Ppt vestiges complet georgia juin 2016
 

Similar to η ρύπανση του εδάφουS

ρύπανση του περιβάλλοντος
ρύπανση του περιβάλλοντοςρύπανση του περιβάλλοντος
ρύπανση του περιβάλλοντος
Maria Mitarea
 
Μεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκώνΜεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκών
chrismos76
 
Το περιβάλλον υποφέρει.pdf
Το περιβάλλον υποφέρει.pdfΤο περιβάλλον υποφέρει.pdf
Το περιβάλλον υποφέρει.pdf
Maria Koufopoulou
 
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
gymnasiovelou
 
λυματα και περιβαλον
λυματα και περιβαλονλυματα και περιβαλον
λυματα και περιβαλονStef Prince Antoniou
 
μόλυνση περιβάλλοντος
μόλυνση περιβάλλοντοςμόλυνση περιβάλλοντος
μόλυνση περιβάλλοντοςgdo
 
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
arlap
 
Periballontika provlimata
Periballontika provlimataPeriballontika provlimata
Periballontika provlimata4Gym Glyfadas
 
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
D M
 
Ατμοσφαιρική Ρύπανση συνολικη εργασία
Ατμοσφαιρική Ρύπανση  συνολικη εργασίαΑτμοσφαιρική Ρύπανση  συνολικη εργασία
Ατμοσφαιρική Ρύπανση συνολικη εργασία
3lykniaias
 
ρύπανση νερού
ρύπανση νερούρύπανση νερού
ρύπανση νερού
Δημητριοσ Τσελιοs
 
πλανήτης γη εκπέμπει SoS
πλανήτης γη  εκπέμπει SoSπλανήτης γη  εκπέμπει SoS
πλανήτης γη εκπέμπει SoS
Άννα Ρεντζεπέρη
 
με θέα τη γη
με θέα τη γημε θέα τη γη
με θέα τη γη
papa_mak
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.ΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
φυσικο περιβαλλον φιλοσοφια Zωη
φυσικο περιβαλλον φιλοσοφια Zωηφυσικο περιβαλλον φιλοσοφια Zωη
φυσικο περιβαλλον φιλοσοφια Zωηguestb17a6be
 
Enviromental pollution
Enviromental pollutionEnviromental pollution
Enviromental pollution
6dimotikoiliou
 
Η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥEdiLab - Technological Educational Institute of Western Greece
 
φωτοχημικό νέφος (2)
φωτοχημικό νέφος (2)φωτοχημικό νέφος (2)
φωτοχημικό νέφος (2)1lykagdim
 

Similar to η ρύπανση του εδάφουS (20)

ρύπανση του περιβάλλοντος
ρύπανση του περιβάλλοντοςρύπανση του περιβάλλοντος
ρύπανση του περιβάλλοντος
 
Μεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκώνΜεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκών
 
Το περιβάλλον υποφέρει.pdf
Το περιβάλλον υποφέρει.pdfΤο περιβάλλον υποφέρει.pdf
Το περιβάλλον υποφέρει.pdf
 
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
 
λυματα και περιβαλον
λυματα και περιβαλονλυματα και περιβαλον
λυματα και περιβαλον
 
μόλυνση περιβάλλοντος
μόλυνση περιβάλλοντοςμόλυνση περιβάλλοντος
μόλυνση περιβάλλοντος
 
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
 
Periballontika provlimata
Periballontika provlimataPeriballontika provlimata
Periballontika provlimata
 
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
 
Ατμοσφαιρική Ρύπανση συνολικη εργασία
Ατμοσφαιρική Ρύπανση  συνολικη εργασίαΑτμοσφαιρική Ρύπανση  συνολικη εργασία
Ατμοσφαιρική Ρύπανση συνολικη εργασία
 
ρύπανση νερού
ρύπανση νερούρύπανση νερού
ρύπανση νερού
 
πλανήτης γη εκπέμπει SoS
πλανήτης γη  εκπέμπει SoSπλανήτης γη  εκπέμπει SoS
πλανήτης γη εκπέμπει SoS
 
με θέα τη γη
με θέα τη γημε θέα τη γη
με θέα τη γη
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.ΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
 
Οικοσυστηματα
ΟικοσυστηματαΟικοσυστηματα
Οικοσυστηματα
 
φυσικο περιβαλλον φιλοσοφια Zωη
φυσικο περιβαλλον φιλοσοφια Zωηφυσικο περιβαλλον φιλοσοφια Zωη
φυσικο περιβαλλον φιλοσοφια Zωη
 
το δασος
το δασοςτο δασος
το δασος
 
Enviromental pollution
Enviromental pollutionEnviromental pollution
Enviromental pollution
 
Η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 
φωτοχημικό νέφος (2)
φωτοχημικό νέφος (2)φωτοχημικό νέφος (2)
φωτοχημικό νέφος (2)
 

η ρύπανση του εδάφουS

 • 1. Η ρύπανση του εδάφουs
 • 2. ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ • Η ρύπανση του εδάφους αφορά στη συγκέντρωση σ’ αυτό ρυπογόνων ουσιών σε ποσότητες που αλλοιώνουν τη σύσταση του και συνεπώς προκαλούν βλάβες στους οργανισμούς και διαταραχές στα οικοσυστήματα. • Οι ρυπογόνες ουσίες συγκεντρώνονται απευθείας στο έδαφος ή καταλήγουν στο έδαφος από τον αέρα (αφού η επιφάνεια του εδάφους είναι διαρκώς εκτεθειμένη στους ρύπους που περιέχει η ατμόσφαιρα) και το νερό (αφού με την κυκλοφορία των νερών στα εδάφη οι ρύποι διασκορπίζονται στη βιόσφαιρα) (βλ. Επιφανειακά νερά). • Οι επιπτώσεις από τη ρύπανση του εδάφους συνήθως εμφανίζονται πολύ αργότερα από τη στιγμή της ρύπανσης αφού κάθε ρυπογόνος ουσία που διασκορπίζεται στο έδαφος εισχωρεί στα τροφικά δίκτυα των οικοσυστημάτων όπου κατά μήκος των τροφικών αλυσίδων δημιουργούνται φαινόμενα βιολογικής συσσώρευσης των ουσιών αυτών. Οι οργανισμοί δηλ. που έχουν απορροφήσει κάποια ρυπογόνο ουσία από το έδαφος (π.χ. τα φυτά) θα χρησιμεύσουν ως τροφή για άλλους οργανισμούς (π.χ. φυτοφάγα ζώα) οι οποίοι με τη σειρά τους θα συσσωρεύσουν τη ρυπογόνο ουσία στο σώμα τους σε μεγαλύτερες ποσότητες (π.χ. σαρκοφάγα ζώα) και στη συνέχεια η ρυπογόνος ουσία θα συγκεντρωθεί σε ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες στους οργανισμούς εκείνους που τρέφονται συγχρόνως με φυτά, φυτοφάγα και σαρκοφάγα ζώα (π.χ. άνθρωπος).
 • 4. Φυτοφάρμακα • Με στόχο την αύξηση της απόδοσης της καλλιεργήσιμης γης η χρήση των φυτοφαρμάκων (παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων, αντιβιοτικών, αυξητικών ορμονών των φυτών, κ.ά.) παρουσιάζει αλματώδη αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες. Η ολοένα και αυξανόμενη όμως χρήση τους έφερε πολύ γρήγορα στην επιφάνεια τις αρνητικές επιπτώσεις τους αφού τα περισσότερα είναι ενώσεις μεγάλης τοξικότητας και με μεγάλο βαθμό βιολογικής συσσώρευσης (π.χ. εκείνα που περιέχουν χλωριωμένες οργανικές ενώσεις, διάφορες οργανικές και οργανομεταλλικές ενώσεις, φωσφορούχες οργανικές ενώσεις, ανόργανες ενώσεις και κυρίως ανόργανα άλατα των μετάλλων – αρσενικό (As), ψευδάργυρος (Zn), χαλκός (Cu) κ.ά.). • Τα φυτοφάρμακα μετά τη χρήση τους υφίστανται μια σειρά φυσικών, χημικών και βιολογικών διαδικασιών (υδρόλυση, οξείδωση, διάσπαση, μεταφορά, εξάτμιση, κ.ά.) με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν το νερό και το έδαφος και να εμφανίζονται σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα (λαχανικά, φρούτα, κρέας, κ.λπ.) και στο ανθρώπινο σώμα. • Η ρύπανση του εδάφους από τα φυτοφάρμακα, όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές, έχει προχωρήσει πια τόσο πολύ ώστε, ακόμα και αν σταματήσει σήμερα η χρήση τους, η επαναφορά του εδάφους στην κανονική του κατάσταση εκτός από χρόνο απαιτεί τεράστια χρηματικά ποσά και εκτεταμένα προγράμματα.
 • 6. Στερεά απόβλητα - Ραδιενεργά κατάλοιπα • Τα στερεά απόβλητα (οικιακά και βιομηχανικά) ρυπαίνουν το έδαφος με τις επικίνδυνες χημικές ενώσεις που περιέχουν ενώ με τη διάλυση και τη μεταφορά των ενώσεων αυτών οι ρυπογόνες ουσίες διασκορπίζονται σε μεγάλες αποστάσεις. • Εξαιρετικά επικίνδυνα είναι τα βιομηχανικά στερεά απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδος (Pb), υδράργυρος (Hg), κάδμιο (Cd), ψευδάργυρος (Zn), χαλκός (Cu), νικέλιο (Ni), Αρσενικό (As) κ.ά. Σε περίπου 50 εκατ. στρέμματα στην Ουκρανία και 3 εκατ. στρέμματα στη Λιθουανία, κυρίως σε οικισμούς και βιομηχανικές περιοχές, έχουν καταγραφεί υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων (ΕΕΑ 2003).
 • 8. Ωστόσο Περισσότερο επικίνδυνα θεωρούνται τα ραδιενεργά κατάλοιπα γιατί δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ραδιενεργά κατάλοιπα προέρχονται από τις πυρηνικές δοκιμές, από τη χρήση πυρηνικών όπλων και από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις (π.χ. πυρηνικά εργοστάσια). Τα ραδιενεργά κατάλοιπα μεταφέρονται από το έδαφος στα φυτά. Το πέρασμα τους στις τροφικές αλυσίδες και η βιολογική τους συσσώρευση και μάλιστα επιλεκτικά (π.χ. ιώδιο στο θυρεοειδή αδένα, στρόντιο στα οστά, καίσιο στους ιστούς) αποτελούν φοβερή απειλή για κάθε είδους ζωή και κυρίως για τα ανώτερα ζώα και τον άνθρωπο (προκαλούν καρκίνο και γενετικές μεταλλάξεις).
 • 9.
 • 10. Όξινη βροχή • Η επίδραση της όξινης βροχής εντοπίζεται στην αποσάθρωση των πετρωμάτων και συνεπώς στην απελευθέρωση βαρέων μετάλλων. Στη συνέχεια περνούν στα νερά και στο έδαφος και έτσι επηρεάζεται άμεσα η ζωή των φυτών και των υδρόβιων οργανισμών. • Τα αργιλικά εδάφη, για παράδειγμα, λόγω της επίδρασης της όξινης βροχής, χάνουν τη συνοχή τους και διαλυόμενα ελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες αλουμινίου ενώ με την αποσάθρωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων δημιουργείται θειικό ασβέστιο και νιτρικό ασβέστιο που είναι ενώσεις υδροδιαλυτές. • Έτσι αποδυναμώνονται οι μηχανισμοί άμυνας των φυτών έναντι των ξηρασιών, παγετών, παρασίτων και εντόμων και τα φυτά οδηγούνται στο θάνατο.
 • 11. Από τι προκαλείται?? Προκαλείται από την σημερινή βιομηχανία που χρησιμοποιεί πολλές χημικές ουσίες για να κατασκευάζει διάφορα προΪόντα.
 • 12. Σινεργάστηκαν οι:  Αλέξανδροs Τουλάτοs Όλντι Τσούκου Μιχάληs Χαριτόπουλοs Χρήστοs Ταστανίδηs
 • 13. Πηγέs • http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=56 • https://www.google.ru/search?q=%CE%B7+%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%C E%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82&new window=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=u8yrVKKEKsvrUqGphPgK&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw =1360&bih=643#facrc=_&imgdii=_&imgrc=dre- 38ByqUugUM%253A%3BoNAtgl2_v5JufM%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F- xVGsUTqsep4%252FUQalxVBXQ6I%252FAAAAAAAABpw%252FOT8N4y_cz48%252Fs320%252Fxwm ateres159.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fopag1gydr.blogspot.com%252F2013%252F01%252Fblog- post_28.html%3B320%3B184 • https://www.google.gr/search?q=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF %81%CE%B3%CE%AC+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%B 1&newwindow=1&hl=el&source=lnms&sa=X&ei=kNSrVID7IYSwUcH7grAL&ved=0CAcQ_AUoAA&bi w=1360&bih=600&dpr=1 • https://www.google.gr/search?newwindow=1&hl=el&tbm=isch&oq=+%CE%A1%CE%B1%CE%B4%C E%B9%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE %BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%B1&gs_l=img.3..0i24.120335.135328.0.135655.1.1.0.0.0.0.109. 109.0j1.1.0.msedr...0...1c.1j2.60.img..0.1.108.9orShPLk4NI&q=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9% CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB %CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%B1#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iqpg20ggTnntKM%253A%3BINyKWRE OqZwTFM%3Bhttp%253A%252F%252Fair.news.gr%252Fcov%252Ftafi.jpg%3Bhttp%253A%252F%2 52Fwww.news.gr%252Fperivallon%252Fplanhths-gh%252Farticle%252F48510%252Fpyrhnika-mia- fthhnh-energeia-me-vary-timhma-gia-to.html%3B460%3B307