SlideShare a Scribd company logo
THE NEXT WEB
2009

HANNEKE VOS
ARJAN VAN GEEL

AMSTERDAM, APRIL 2009
2  VOORWOORD
                   Voorwoord
    Ruigrok | NetPanel voert regelmatig basisonderzoeken in eigen beheer uit om
         marktontwikkelingen bij te houden en in kaart te brengen.

   Dit onderzoek naar het gedrag van Nederlanders op het web en de gevolgen
  daarvan voor het dagelijks leven, voeren we jaarlijks uit in samenwerking met The
                    Next Web.

   Omdat we geloven in kennisdelen en open source communicatie, bieden we de
        resultaten van dit onderzoek aan voor geïnteresseerden.
  Ruigrok | NetPanel - April 2009
3  INHOUDSOPGAVE
  VOORAF
  DOELSTELLING & THEMA’S 04
  OPZET 05

  RESULTATEN
  GEBRUIKERSTYPES 07
  ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT 15
  MOBIEL INTERNET 28
  USABILITY 34
  BUSINESS ONLINE 38

  CONCLUSIES & VISIE 43


  CONTACT 48

  BIJLAGEN
  RESPONSEVERANTWOORDING
  VRAGENLIJST
  TABELLEN
  OPEN ANTWOORDEN
  Ruigrok | NetPanel - April 2009
4  ACHTERGROND
  ONDERZOEKSDOELSTELLING
  Het doel van het onderzoek is vaststellen wat we online doen in Nederland, hoe we ons online sociaal
  gedragen en welke issues men ervaart.


  THEMA’S
  •  Welke categorieën websites gebruiken Nederlanders actief en passief?
  •  Hoe staan we tegenover verschillende issues zoals veiligheid, privacy, spam en advertentiebanners?
  •  Hoe en waarom zijn we actief op online netwerken?
  •  Hoe denken we na over onze online identiteit en in hoeverre zijn we er actief mee bezig?
  •  In hoeverre en op welke manier maken we gebruik van mobiel internet?
  •  Hoe denken we over de gebruiksvriendelijkheid van het web?
  •  Aan welke digitale producten en diensten geven we geld uit of verdienen we geld?
  •  Wat vinden we de grootste trends op het gebied van internet?
  Ruigrok | NetPanel - April 2009
5  OPZET
  DOELGROEP
  De doelgroep van het onderzoek bestaat uit algemeen Nederlands publiek van 18 jaar en ouder.
  In totaal hebben 1.011 Nederlanders deelgenomen aan het onderzoek (n=1.011).


  PERIODE VAN DATAVERZAMELING
  De methode van onderzoek is online kwantitatief. Data werden verzameld van 27 maart 2009 tot
  en met 7 april 2009


  STEEKPROEFKADER
  Het steekproefkader van dit onderzoek is de NetPanel Adviesraad, bestaande uit ruim 20.000
  Nederlanders. Uit dit panel is een steekproef geselecteerd, vooraf gestratificeerd op leeftijd,
  geslacht en opleiding. Op basis van de resultaten kunnen uitspraken gedaan worden die
  representatief zijn voor het algemeen Nederlands publiek, op basis van leeftijd, geslacht en
  opleidingsniveau.


  DOELGROEPVERSCHILLEN
  Alle verschillen tussen groepen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau zijn getoetst op
  significantie. Indien resultaten significant en relevant of interessant zijn, hebben we deze
  opgenomen in het rapport.
  Ruigrok | NetPanel - April 2009
6  OPZET
  VRAGENLIJST & ROUTING
  De vragen zijn door middel van een routing alleen gesteld aan voor wie de vraag relevant is.

  Daarom is het van belang om voor de interpretatie van de resultaten goed te kijken naar de
  basis die boven iedere grafiek staat aangegeven. Dit is specifieke de groep Nederlanders die de
  vraag heeft beantwoord.
  Ruigrok | NetPanel - April 2009
7  GEBRUIK
   Ruigrok | NetPanel - April 2009
8   GEBRUIK
  Gebruikerstypes: Actief of passief?


  Het gebruik van diverse online toepassingen verandert ieder jaar sterk. Vorig jaar constateerden we een sterke
  groei van de bekendheid en het gebruik van websites met een sociale component, zoals online netwerken en
  platforms zoals YouTube.

  Dit jaar hebben we ook gekeken naar verschillende vormen van gebruik: actief en passief gebruik van
  categorieën websites en online toepassingen.

  Passieve gebruiker: Men gebruikt de site / toepassing, maar draagt zelf niets bij aan de site: Lezen, luisteren,
  bekijken, downloaden.
  Actieve gebruiker: Men draagt zelf ook iets bij aan de site / toepassing, wat andere gebruikers kunnen zien,
  beluisteren of downloaden: informatie, een reactie, een profiel, een foto of video.
    Ruigrok | NetPanel - April 2009
9   GEBRUIK
  Vergelijkingssites, wiki’s en privé online netwerken meest populair

             Kan jij voor iedere categorie websites / toepassingen aangeven of jij hier een
                   passieve, een actieve of een niet-gebruiker van bent?
                       Basis: Allen - in percentages (n=1.011)
                          © 2009 - Ruigrok | NetPanel


  Vergelijkingssites voor producten en diensten (Iens, Kieskeurig)    27%                 51%               22%
                         Wiki's (Wikipedia)      34%                  51%             14%
       Privé sociale netwerken (MySpace, Facebook, Hyves)        34%          20%              45%
          Platforms voor het delen van video’s (YouTube)        39%                 45%            14%
                   Platforms voor handel (eBay)          47%                29%          23%
           Blogs, Weblogs (zowel posts en / of reacties)           53%                 30%         15%
    Platforms voor het delen van muziek (LimeWire, Soulseek)              61%                 21%        18%
         Platforms voor het delen van foto’s (Flickr, Picasa)             66%                 19%       15%
                   Fora (Gezondheidsplein, Fok)              66%                  23%        10%
        Zakelijke sociale netwerken (LinkedIn, Plaxo, Xing)                 78%                  10%   9%
   Widgets (Toepassing software voor op bijvoorbeeld Facebook)                  78%                  12%     7%
               Interactief gamen (World of Warcraft)                  87%                     6% 6%
                               Twitter                   90%                   5% 3%
                  Social bookmarking (Delicious)                    92%                     4% 1%
                    Virtuele wereld (Second Life)                   93%                      4% 1%

                                  0%  10%   20%   30%   40%   50%    60%   70%   80%    90%    100%

             Niet-gebruiker            Passieve gebruiker          Actieve gebruiker            Weet niet


    Ruigrok | NetPanel - April 2009
10   GEBRUIK
   Toelichting grafiek: Gebruikerstypes


   Vergelijkingssites, wiki’s en sociale netwerken kennen de grootste groep gebruikers
   De categorie met het grootste aandeel gebruikers is die van de vergelijkingssites voor producten en diensten ,
   zoals Kieskeurig.nl (73%). Ruim de helft van de Nederlanders gebruikt passief wel eens dergelijke site (51%) ,
   één op de vijf levert zelf wel eens input (22%).

   De volgende twee categorieën met een meerderheid aan gebruikers zijn Wiki’s (66%) en privé sociale
   netwerken (65%). Verder is opvallend dat Twitter in Nederland inmiddels 8% gebruikers heeft. 5% is passief
   gebruiker en 3% Twittert zelf.

   Aantal actieve gebruikers op het web is relatief klein
   Opvallend is dat dat voor vrijwel alle categorieën, het aantal actieve gebruikers dat content achterlaat relatief
   klein is, vergeleken met het aantal niet-gebruikers en passieve gebruikers. Alleen voor privé sociale netwerken
   is het aandeel in actieve gebruikers relatief groot: 45%.
    Ruigrok | NetPanel - April 2009
11   GEBRUIK
   Doelgroepverschillen


   Mannen zijn vaker actief gebruiker dan vrouwen
   Mannen blijken actievere gebruikers van internet dan mannen, ze leveren dus relatief vaker content aan dan
   vrouwen. Mannen zijn vaker dan vrouwen actief gebruiker van widgets (8% versus 5%), vergelijkingssites (25%
   versus 19%), zakelijke sociale netwerken (13% versus 6%), platforms voor het delen van video’s (19% versus
   11%) en muziek (23% versus 13%) en Twitter (5% versus 2%).

   Als we kijken naar de percentages gebruikers in het totaal (passief en actief), zijn mannen in alle bovenstaande
   categorieën ook relatief vaker gebruiker.

   Hoger opgeleiden zijn vaker actief gebruiker
   Hoger en middelbaar opgeleiden zijn vaker actieve gebruikers van diverse categorieën websites dan lager
   opgeleiden. Dit geldt voor de categorieën: Zakelijke sociale netwerken (26% en 7% versus 1%), Platforms voor
   handel (34% en 24% versus 15%), Fora (10% en 12% versus 6%) , Wiki’s (19% en 15% versus 9%),
   Vergelijkingssites (25% en 23% versus 18%), Platforms voor het delen van foto’s (19% versus 14% en 12%) en
   Twitter (6% en 3% versus 2%)

   Als we kijken naar de percentages gebruikers in het totaal (passief en actief), zijn hoger en middelbaar
   opgeleiden in alle bovenstaande categorieën ook relatief vaker gebruiker. De groep gebruikers is bij hoger
   vaak het grootst.
    Ruigrok | NetPanel - April 2009
12    GEBRUIK
   Doelgroepverschillen


   Jongeren zijn actiever in gebruik van online toepassingen dan ouderen
   Voor vrijwel alle categorieën websites en toepassingen zien we dat jongeren tot 35 jaar relatief vaak actief
   gebruiker zijn, vergeleken met oudere groepen. Jongeren leveren dus vaker content aan. Alleen bij
   vergelijkingssites zien we dat de groep gebruikers tussen de 36 en 54 jaar en 55-plussers relatief groter zijn.

   Zie onderstaande tabel voor de percentages actieve gebruikers per leeftijdgroep, per categorie websites.

                      Jongeren 36 tot 54 55 jaar en
                      tot 35 jaar jaar   ouder
   Privé sociale netwerken            68%   51%    20%
   Platforms voor handel             30%   26%    14%
   Platforms voor het delen van muziek      27%   18%    10%
   Platforms voor het delen van video's     27%   13%    6%
   Weblogs                    21%   17%    8%
   Platforms voor het delen van foto's      17%   16%    11%
   Wiki's                    16%   15%    10%
   Zakelijke sociale netwerken          15%   12%    1%
   Fora                     15%   10%    5%
   Vergelijkingssites              14%   28%    21%
   Widgets                    12%    6%    2%
   Interactief gamen               12%    5%    3%
   Twitter                    6%    3%    1%
   Social bookmarking               2%    1%    0%
     Ruigrok | NetPanel - April 2009
13      GEBRUIK
         Meeste tijd gaat naar privé sociale netwerken


                                                                  Hoewel vergelijkingssites op
                                                                  nummer één staan voor wat betreft
       Aan welke van de categorieën websites / toepassingen waarvan jij gebruiker bent
                                                                  het aantal gebruikers, besteden we
          besteed jij doorgaans het meeste tijd? (Meer antwoorden mogelijk.)
                                                                  de meeste tijd aan privé sociale
         Basis: Maken gebruik van meer categorieen websites - in percentages (n= 884)
                                                                  netwerken.
                     © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                            49%
     Privé sociale netwerken (MySpace, Facebook, Hyves)
Vergelijkingssites voor producten en diensten (Iens, Kieskeurig)                      31%
                                                                  Nederlanders die meerdere
                       Wiki's (Wikipedia)                  21%
                                                                  categorieën websites gebruiken,
                 Platforms voor handel (eBay)                17%
                                                                  besteden de meeste tijd aan privé
                                             16%
        Platforms voor het delen van video’s (YouTube)

                                                                  sociale netwerken (49%),
         Blogs, Weblogs (zowel posts en / of reacties)              16%

                                                                  vergelijkingssites (31%) en wiki’s
  Platforms voor het delen van muziek (LimeWire, Soulseek)               16%

                                                                  (21%).
               Fora (Gezondheidsplein, NuJij.nl)             12%
                                          9%
       Platforms voor het delen van foto’s (Flickr, Picasa)
      Zakelijke sociale netwerken (LinkedIn, Plaxo, Xing)        7%
             Interactief gamen (World of Warcraft)        6%
                                     2%
Widgets (Toepassing software voor op bijvoorbeeld Facebook)
                                     2%
                             Twitter
                  Virtuele wereld (Second Life)     1%
                Social bookmarking (Delicious)    1%

                                  0%     10%      20%     30%   40%  50%  60%
             Ruigrok | NetPanel - April 2009
14   GEBRUIK
   Hyves, Google en Marktplaats zijn het meest belangrijk voor Nederlanders


   Top 14
   We vroegen Nederlanders, om hun drie belangrijkste websites te noemen.

   Onderstaand volgen 14 van de meestgenoemde websites:
                                       Genoemd door:
   1. Hyves                                 23%
   2. Google (of een dochter hiervan, bijvoorbeeld earth of reader)     11%
   3. Marktplaats                              10%
   4. Hotmail                                9%
   5. Nu.nl                                 9%
   6. YouTube                                4%
   7. LinkedIn                               3%
   8. Wikipedia                               3%
   9. Buienradar                              2%
   10.EBay                                 2%
   11.Startpagina                              2%
   12.Facebook                               2%
   13.MSN.nl                                2%
   14.Rabobank                               2%


    Ruigrok | NetPanel - April 2009
15   ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
    Ruigrok | NetPanel - April 2009
16   ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
   Online netwerken en online identiteit


   Het wordt steeds normaler om foto’s, video’s en andere persoonlijke informatie online te zetten. De jongere
   generatie maalt er niet om, de oudere generatie is nog wat conservatief. Feit is dat de enorme groei van de
   participatie van Nederlanders op online netwerken in de laatste jaren, ervoor zorgt dat we steeds meer
   persoonlijke gegevens achterlaten, die samen onze online identiteit vormen.

   In dit hoofdstuk gaan we in op vragen als: Op welke netwerken bevinden we ons? En waar zijn we het meest
   actief? Hoe zien we onze online identiteit, zijn we ons er bewust van in Nederland? En zijn we er actief mee
   bezig, om er iets van te maken of laten we het gewoon gebeuren? Welke gevolgen heeft al dat genetwerk
   voor onze échte vrienden?

   Ook gaan we in op issues die we tegenkomen op het web, zoals privacy en het achterlaten van ‘sporen’ en
   online trends.
    Ruigrok | NetPanel - April 2009
17      ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
         Bijna driekwart van de Nederlanders heeft een profiel op een online netwerk


                                                      72% van de Nederlanders heeft een
                                                      profiel op een online netwerk.
         Op welke van onderstaande online netwerken heb jij een persoonlijk profiel?
                  Basis: Allen - in percentages (n=1.011 )
                                                      Nederlandstalige netwerken
                     © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                      domineren. Ruim de helft van de
                                                      Nederlanders (56%) heeft een profiel
                  Hyves                              56%
              Schoolbank                      33%
                                                      op de sociale netwerksite Hyves.
              MSN Spaces                 18%
                                                      Eén op de drie heeft een profiel op
                LinkedIn            12%
               FaceBook             12%
                                                      Schoolbank.
                Myspace          7%
                 Twitter     4%
                 NetLog      4%
                                                      Opvallend is dat 12% inmiddels een
                 LastFM     3%

                                                      profiel heeft op Facebook, vorig jaar
                   Hi5    3%
                  Plaxo     3%
                                                      gebruikte nog maar 2% Facebook
                  CU2     2%

                                                      regelmatig.
               Partyflock    2%
              Second Life    1%
                   Xing   1%
               Friendster   0%
                  Bebo   0%
              DistrictWorld   0%
              ASmallWorld    0%
   Ander(e) netwerk(en), namelijk …       5%
Ik heb geen profiel op online netwerken                   28%

                      0%      10%     20%  30%     40%  50%  60%
             Ruigrok | NetPanel - April 2009
18   GEBRUIK
   Doelgroepverschillen


   Vrouwen zijn vaker lid van sociale netwerken, mannen meer van functionele netwerken
   Zoals we al eerder hebben gezien in onze onderzoeken, zijn vrouwen nog steeds meer gericht op netwerken
   met een sterk ‘sociaal’ karakter dan mannen, die meer kiezen voor ‘functionele’ netwerken.
   Mannen blijken vaker dan vrouwen een persoonlijk profiel te hebben op LinkedIn (17%versus 8%), Twitter (6%
   versus 3%) en LastFM (4% versus 2%). Vrouwen hebben juist vaker dan mannen een profiel op MSN Spaces
   (21% versus 16%), Hyves (60% versus 53%) en Schoolbank (38% versus 28%).

   Jongeren domineren op de meeste online netwerken
   Jongeren zijn vaker en op meer netwerken actief dan ouderen. Van de jongeren tot 35 jaar netwerkt 87%
   online, van de 36 tot 54 jarigen is dit 76% en van de 55-plussers netwerkt 55%.
   Voor de meeste netwerken die veel gebruikt worden geldt, dat de jongeren tot 35 jaar domineren. Alleen op
   Schoolbank zijn de 36 tot 54 jarigen relatief vaak vertegenwoordigd, vergeleken met jongeren tot 35 jaar en
   55-plussers (50% versus 26% en 32%).

   Lager opgeleiden netwerken minder divers
   Hoger opgeleiden hebben, vergeleken met middelbaar en lager opgeleiden relatief vaak een profiel op
   Facebook (20% versus 11% en 8%) en LinkedIN (32% versus 10% en 1%). Hoger opgeleiden zijn vergeleken
   met middelbaar en lager opgeleiden relatief minder vaak vertegenwoordigd op Hyves (51% versus 59% en
   57%). Lager opgeleiden hebben relatief vaker dan middelbaar en hoger opgeleiden een profiel op MSN
   Spaces (23% versus 18% en 13%).    Ruigrok | NetPanel - April 2009
19       ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
      Hyves is voor netwerkers het belangrijkst
                                                      Twee derde van de Nederlanders
                                                      met profielen op meerdere
                                                      netwerken (67%), kiest Hyves als
                                                      meest belangrijke netwerk.

                                                      LinkedIn (9%), Schoolbank (7%),
         Welk online netwerk is voor jou op dit moment (relatief) het meest belangrijk?
        Basis: Respondenten met een profiel op meerdere online netwerken - in percentages
                                                      MSN Spaces (5%) en Facebook (3%)
                          (n= 595)
                                                      volgen op afstand.
                     © 2009 - Ruigrok | NetPanel

   Hyves                                          67%

                                                      Doelgroepverschillen
  LinkedIn             9%
                                                      Voor mannen is LinkedIn relatief
                                                      vaak het meest belangrijk,
 Schoolbank          7%

                                                      vergeleken bij vrouwen (13% versus
MSN Spaces        5%
                                                      6%), voor vrouwen is Hyves juist
 FaceBook        3%
                                                      vaker belangrijk (71% versus 62%).
                                                      Voor hoger opgeleiden is LinkedIn
          1%
   Twitter

                                                      relatief vaker belangrijk dan
          1%
 Partyflock
                                                      middelbaar en lager opgeleiden
          1%
  LastFM
                                                      (30% versus 4% en 0%). Hyves is
                                                      voor hoger opgeleiden minder vaak
          1%
  Myspace

                                                      belangrijk (43% versus 74% en 75%).
             5%
  Anders
                                                      Voor 55-plussers zijn twee
        0%        10%   20%      30%  40%    50%     60%    70%  80%
                                                      netwerken vaker belangrijk dan voor
                                                      36 tot 54 jarigen en jongeren tot 35
                                                      jaar: Schoolbank (20% versus 6% en
                                                      0%) en MSN Spaces (15% versus 4%
                                                      en 0%).
           Ruigrok | NetPanel - April 2009
20      ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
      Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een profiel op Hyves


                                                      Nederlanders met een profiel hebben
                                                      op een of meer online netwerken,
       Waarom is dit netwerk voor jou (relatief) het meest belangrijk? Meer antwoorden
                                                      kiezen vooral hun (belangrijkste)
                          mogelijk.
          Basis: Met profiel(en) op online netwerk(en) - in percentages (n=727)
                                                      netwerk omdat ze communiceren met
                     © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                      vrienden en kennissen via dit netwerk
                                                      (60%).
Communicatie met vrienden en kennissen                             60%

       Het is gewoon zo gegroeid                   36%
                                                      Ruim een derde geeft aan dat het
                                                      gewoon zo is gegroeid (36%). Een op
         Gebruiksvriendelijkheid              25%

                                                      de vier (25%) kiest een (belangrijkste)
                               18%
         Meest relevant voor mij
                                                      netwerk vanwege de
            Grootste netwerk            17%
                                                      gebruiksvriendelijkheid.
             Entertainment         13%


                                                      Bij “Anders, namelijk…” noemen de
      Levert zakelijk het meeste op     6%

                                                      meeste respondenten dat het netwerk
  Ik heb hier het meest in geïnvesteerd    6%

                                                      niet belangrijk voor ze is: Het is
                         6%
           Anders, namelijk …
                                                      helemaal NIET belangrijk voor me en
               Weet ik niet       11%
                                                      Geen enkel netwerk is belangrijk voor
                                                      mij, ik vind het heel irritant. Een ander
                      0%  10%     20%   30%   40%  50%   60%    70%

                                                      aspect dat naar voren komt, is dat
                                                      leuk is/past mij de interesses: Het is
                                                      leuk en ongedwongen, Ligt in mijn
                                                      interessevlak en Voor de fun.

          Ruigrok | NetPanel - April 2009
21    ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
       Ruim de helft besteedt minder dan 2 uur per week aan netwerken


                                                            55% van de netwerkers besteedt
                                                            wekelijks minder dan twee uur aan zijn
                                                            of haar netwerken.
      Hoeveel uur schat je gemiddeld per week aan al jouw netwerken te besteden (alles bij
                          elkaar)?
                                                            Een op de tien netwerkers (10%)
          Basis: Met profiel(en) op online netwerk(en) - in percentages (n =727)
                     © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                            besteedt wekelijks meer dan 10 uur
                                                            aan de online netwerken.
30%
    28%
          27%

                                                            Doelgroepverschillen
25%
                                                            Opvallend is, dat lager opgeleiden
                                                            relatief meer tijd besteden aan online
20%
                                                            netwerken, vergeleken bij middelbaar
                 15%
                                                            en hoger opgeleiden. Geslacht en
15%
                                                            leeftijd maken geen verschil in
                                                            tijdsbesteding.
10%
                       9%
                                    6%
                             6%
                                                        4%
5%
                                           3%      3%


0%
   < 1 uur   1 - 2 uur  3 - 4 uur  5 - 6 uur  7 - 8 uur  9 - 10 uur  11 - 15 uur  16 - 20 uur  > 20 uur
        Ruigrok | NetPanel - April 2009
22      ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
    Activiteit op MySpace is het afgelopen half jaar afgenomen

                                                                Stijgers: Het aandeel gebruikers dat
                                                                het afgelopen half jaar actiever is
       Kun jij voor ieder van deze netwerken aangeven of je het afgelopen half jaar actiever,
              even actief of minder actief bent geworden op dit netwerk?
                                                                geworden, is relatief het grootst op
            Basis: Met profiel op online netwerk(en) - in percentages (n=42 - 570)
                                                                Twitter (48%), LinkedIn (41%), Hyves
                      © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                                (38%) en Facebook (38%).

                                                                Het percentage gebruikers dat
   Twitter       18%            29%                   48%            5%

                                                                actiever is geworden op Hyves is
                                                                relatief groot onder jongeren tot 35
  LinkedIN       15%                43%                    41%         1%

                                                                jaar en 36 tot 54 jarigen, vergeleken
    Hyves        21%                40%                   38%         1%
                                                                met 55-plussers (41% en 43% versus
                                                                24%).
  Facebook           27%                34%                38%        1%


                                                                Dalers: Netwerken die een relatief
MSN Spaces                 51%                      40%            10% 0%
                                                                grote groep gebruikers kennen die
                                                                het afgelopen jaar minder actief
  MySpace                     67%                      21%      9%  4%

                                                                geworden zijn, zijn MSN Spaces
                                                                (51%), NetLog (51%), MySpace (67%)
 Schoolbank        22%                  39%          11%         28%

                                                                en Schoolbank (22%).
        0%    10%     20%     30%    40%     50%   60%   70%     80%   90%   100%
     Minder actief         Even actief           Actiever     Weet niet / geen mening
                                                                Opvallend is dat het percentage dat
                                                                minder actief is geworden op MSN
                                                                Spaces relatief groot is onder
                                                                jongeren tot 35 jaar, vergeleken bij
**Het aantal gebruikers in deze steekproef van Twitter is relatief laag (n=42), resultaten zijn daarom indicatief.
                                                                36 tot 54 jarigen en 55-plussers (76%
                                                                versus 44% en 24%). Dit geldt ook
                                                                voor Schoolbank (26% versus 11% en
         Ruigrok | NetPanel - April 2009
                                                                19%).
23      ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
      Online netwerken levert voor een derde ‘real life vrienden’ op


                                                                  Drie van de tien online netwerkers
                                                                  (31%) verwacht dat de tijd die men
            In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?
                                                                  besteed aan de netwerken steeds
              Basis: Met profiel op online netwerk(en) - in percentages (n=727)
                       © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                                  meer zal toenemen.

                                                                  Een van de drie netwerkers (32%)
 Ik verwacht dat de tijd die ik
                                                                  houdt aan online verworven
besteed aan online netwerken in
                     8%     18%            40%            25%      6% 3%
 de toekomst steeds meer zal
                                                                  contacten vriendschappen over in
     toenemen.
                                                                  het échte leven.
   Aan mijn online verworven
     contacten houd ik
                                                                  Bijna driekwart (72%) geeft aan dat
                      15%        20%         29%          24%     8%  4%
   vriendschappen over in het
                                                                  ‘real life’ vriendschappen niet te
      ‘echte’ leven.

                                                                  lijden hebben onder contacten in de
                                                                  digitale wereld.
  Door mijn contacten in de
digitale wereld hou ik minder tijd
                           33%               39%          18%    7% 2% 2%
over voor het onderhouden van
  ‘real life’ vriendschappen.


                   0%    10%   20%     30%  40%   50%    60%  70%   80%   90%   100%

       Helemaal oneens       Oneens     Neutraal   Eens     Helemaal eens   Weet niet / Geen mening
          Ruigrok | NetPanel - April 2009
24      ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
         Nederlanders zijn zich bewust van hun online identiteit, maar doen er weinig aan


                                                                84% is selectief over de persoonlijke
                                                                informatie die zij achterlaten op het
              In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?
                                                                web.
                      Basis: Allen - in percentages (n=1.011)
                        © 2009 - Ruigrok | NetPanel

                                                                71% is zich bewust van de online
                                                                identiteit, 6% is dit niet.
Ik ben selectief in wat ik wel en niet
                     8%         36%               48%          6%
    online zet over mezelf


                                                                60% denkt dat de online identiteit
 Ik ben mij bewust van mijn online
                                                                zelf in de hand te hebben, 9% denkt
                  3% 3%     18%            47%            24%      7%
        identiteit
                                                                van niet.
  Ik heb mijn online identiteit zelf
                    2% 7%      21%         38%           22%       10%
      onder controle
                                                                54% maakt zich soms zorgen over
                                                                de sporen die zij achterlaten op het
 Ik maak me wel eens zorgen over
                                                                web.
                     7%    15%      19%          37%          17%   5%
  de ‘sporen’ die ik achterlaat op
        internet


Ik ben actief bezig met het creëren
                                                                9% heeft al wel eens ongewenste
                         25%         28%          27%      10% 2% 7%
   van een online identiteit
                                                                persoonlijke informatie van zichzelf
                                                                gevonden op internet.
                   0%    10%   20%  30%  40%   50%   60%   70%  80%   90%   100%

        Helemaal oneens        Oneens   Neutraal  Eens     Helemaal eens   Weet niet / Geen mening

                                                                12% is bewust bezig om een online
                                                                identiteit te creëren, ruim de helft
                                                                (53%) doet dit niet.

              Ruigrok | NetPanel - April 2009
25     ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
        Advertentiebanners voorname ergernis


                                                                 Twee derde van de Nederlanders
                                                                 (66%) ergert zich in grote mate aan
           In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?
                   Basis: Allen - in percentages (n=1.011)
                                                                 advertentiebanners. Slechts een op
                     © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                                 de tien (10%) heeft hier geen last
                                                                 van.
Ik erger me in grote mate aan
advertentie-banners die je op 2% 8%        20%           33%               33%      4%
   internet tegenkomt
                                                                 Ruim de helft van de Nederlanders
                                                                 (53%) ervaart spam als een groot
                                                                 probleem.
Ik maak mij zorgen over mijn
               4%      16%           34%             29%         14%  3%
   privacy op internet


                                                                 Ruim de helft (53%) maakt zich
Spam (ongewenste e-mail) is
                                                                 zorgen over de online privacy.
                  8%      23%          24%          24%         19%  2%
een groot probleem voor mij
                                                                 Een van de tien Nederlanders (10%)
                                                                 heeft inmiddels wel eens
 Ik heb wel eens ongewenste
                                                                 ongewenste privé gegevens online
 privé gegevens van mijzelf       24%               44%            13%     7% 2% 10%
    online gevonden
                                                                 gevonden van zichzelf.
                0%    10%   20%   30%   40%     50%   60%   70%    80%   90%  100%


      Helemaal oneens       Oneens     Neutraal     Eens     Helemaal eens   Weet niet / Geen mening
            Ruigrok | NetPanel - April 2009
26      ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
        Vrouwen zetten minder makkelijk persoonsgegevens online


                                                       Ruim de helft van de Nederlanders
                                                       (51%) heeft er geen bezwaar tegen
      Van welke van de volgende zaken vind jij het geen bezwaar als deze publiek te zien
                                                       om de geboortedatum online te
                         zijn online?
                                                       zetten. Zaken die door minder
                 Basis: Allen - in percentages (n= 1.011)
                                                       Nederlanders zonder bezwaar online
                    © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                       gezet worden zijn de privé e-mail
                                                       (20%) en de plaats waar men zich
        Geboortedatum                                  51%

                                                       bevindt (16%).
           Privé email                  20%

Plaats waar ik mij op dat moment
                                                       Verder blijkt dat men het zakelijk
                               16%
       bevindt

                                                       telefoonnummer en adres
         Zakelijke email            14%
                                                       makkelijker online zet dan het
                                                       privénummer en adres.
    Zakelijk telefoonnummer         10%


         Zakelijk adres        10%

                                                       Doelgroepverschillen
           Privé adres      8%
                                                       Mannen hebben voor vrijwel alle
     Privé telefoonnummer       8%
                                                       genoemde persoonsgegevens vaker
                                                       geen bezwaar om deze online te
  Ik wil geen van bovenstaande
                                        34%
   gegevens publiek online
                                                       zetten dan vrouwen, zoals de
                  0%    10%        20%    30%     40%  50%     60%
                                                       geboortedatum (48% versus 55%) en
                                                       de privé e-mail (16% versus 24%).            Ruigrok | NetPanel - April 2009
27   ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT
   Trends volgend Nederlanders: online netwerken en online openheid


   We hebben het algemeen Nederlands publiek gevraagd wat volgens hen de grootste trend is voor het
   komende jaar. Online netwerken en openbaarheid van gegevens blijken het meest dominant, net als vorig jaar:

   Volgens de meeste respondenten zijn sociale netwerken dé trend voor het komende jaar.
   De respondenten noemen voornamelijk Hyves als trend. Op de tweede plek komt Twitter. Maar ook
   Facebook, MySpace en LinkedIn worden dit jaar als trend genoemd. Posten op social netwerken als Hyves en
   Twitter raakt steeds meer een geaccepteerde communicatievorm en Veel mensen die “vriendjes” willen
   worden op diverse sites.

   Een aantal respondenten ziet een toename aan het delen van privégegevens als trend en de risico’s die
   daaraan zijn verbonden : ALLES van jezelf laten zien via internet, wie je bent, waar je bent, wat je hebt gedaan,
   waar je woont. Ik denk dat mensen hierdoor steeds minder waarde hechten aan hun privacy en Netwerken op
   internet zoals Hyves, Facebook en het overmatig delen van privé informatie met anderen zonder op de risico’s
   te letten.

   Verder noemen respondenten het online gamen en online winkelen als trends.
    Ruigrok | NetPanel - April 2009
28   MOBIEL INTERNET
   Ruigrok | NetPanel - April 2009
29   MOBIEL INTERNET
   De helft heeft toegang tot mobiel internet


   Tot nu toe hebben we het nog niet betrokken in onze jaarlijkse onderzoeken: Mobiel internet. Omdat mobiel
   internet steeds meer integreert in ons dagelijks internetgebruik, hebben onderzocht wat we doen met mobiel
   internet, hoe vaak we online gaan met onze mobieltjes en wanneer.

   Uit dit onderzoek blijkt dat 49% van de Nederlanders toegang heeft tot internet op de mobiele telefoon.
   Het zijn vooral jongeren tot 35 jaar die toegang hebben, vergeleken met 36 tot 54 jarigen en 55-plussers (66%
   versus 55% en 28%). Maar toch maken nog maar 40% met toegang (regelmatig) gebruik van mobiel internet.

   Van de Nederlanders zonder toegang tot mobiel internet acht 11% het (zeer) waarschijnlijk dat zij in het
   komende jaar wel een toestel met toegang tot internet hebben.
                                     Biedt jouw mobiele telefoon de mogelijkheid om te internetten?
                                           Basis: Allen - in percentages (n=1.011)
                                              © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                             Weet ik niet
                                      Ik heb geen mobiele
                                                              3%
                                         telefoon
                                          4%
                                                                  Ja
                                                                 49%

                                        Nee
                                        44%
    Ruigrok | NetPanel - April 2009
30      MOBIEL INTERNET
       Zes van de tien met toegang gebruiken nooit mobiel internet


                                                     19% van de Nederlanders internet
                                                     een aantal keer per maand op de
                                                     mobiele telefoon en 9% internet een
              Hoe vaak maak je gebruik van internet op je mobiele telefoon?
               Basis: Toegang tot mobiel internet - in percentages (n=489)
                                                     aantal keer per week. 12% internet
                      © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                     inmiddels dagelijks op de mobiele
                                                     telefoon.
    Vaker dan 3 keer per dag        6%


                                                     60% van de Nederlanders met
       1 tot 3 keer per dag       6%
                                                     internet op de mobiele telefoon
                                                     maakt hier nooit gebruik van.
Vaker dan 3 keer per week, maar
                     3%
    niet iedere dag                                                     Doelgroepverschillen
      1 tot 3 keer per week       6%


                                                     Mobiel internet blijkt vooral iets
     1 tot 3 keer per maand        7%
                                                     voor de jongere, hoogopgeleide
                                                     man. Mannen maken vaker gebruik
  Minder dan eens per maand              12%
                                                     van mobiel internet dan vrouwen
                                                     (52% versus 27%). Dit geldt ook
              Nooit                               60%
                                                     voor hoger opgeleiden, vergeleken
                                                     met middelbaar en lager opgeleiden
                  0%       10%     20%  30%  40%    50%  60%  70%
                                                     (51% versus 43% en 27%).
          Ruigrok | NetPanel - April 2009
31     MOBIEL INTERNET
        Hoge kosten drempel voor mobiel internet
                                                          De voornaamste reden om helemaal
                                                          niet, of niet vaker gebruik te maken
                                                          van mobiel internet is de hoge
                                                          kosten (54%). Een andere reden die
                                                          door de helft (50%) genoemd wordt
       Waarom maak je geen / niet vaker gebruik van internet op je mobiele telefoon?
                                                          is dat men er geen behoefte aan
      Basis: Maken nooit of niet dagelijks gebruik van mobiel internet - in percentages (n=722)
                                                          heeft.
                     © 2009 - Ruigrok | NetPanel


                                                          Voor een kwart (25%) is het scherm
   De kosten zijn te hoog                                       54%
                                                          van de telefoon te klein voor
                                                          internet. Een op de vijf geeft aan de
                                                 50%
Ik heb er geen behoefte aan

                                                          bediening van internet lastig te
                                                          vinden (20%) of dat de snelheid te
   Het scherm is te klein                  25%

                                                          laag is (19%).
Het bedienen van internet is
                             20%
  lastig op mijn toestel

                                                          Doelgroepverschillen
                             19%
   De snelheid is te laag

                                                          Mannen vinden vaker dan vrouwen
   Ik heb er geen tijd voor       7%
                                                          dat het scherm te klein is (24%
                                                          versus 15%). Vrouwen vinden vaker
    De beeldkwaliteit is
                   6%
                                                          dan mannen de kosten te hoog (60%
     onvoldoende

                                                          versus 48%).
     Anders, namelijk…      5%


                0%     10%      20%     30%    40%      50%      60%
                                                          Bij “Anders, namelijk…” noemen de
                                                          meeste respondenten dat ze de
                                                          computer in plaats van de mobiele
                                                          telefoon gebruiken, alleen mobiel
                                                          internetten als er geen pc
                                                          beschikbaar is of dat er vaak iets
                                                          niet naar behoren werkt of storingen
            Ruigrok | NetPanel - April 2009
                                                          zijn.
32      MOBIEL INTERNET
       Men bekijkt vooral de privémail op de mobiele telefoon
                                                           Het bekijken van de privémail is de
                                                           meest gebruikte toepassing voor
                                                           ruim de helft (53%) van de mobiele
                                                           internetters.
      Van welk van de onderstaande internetmogelijkheden maak je wel eens gebruik op je
               mobiele telefoon? Meer antwoorden mogelijk.
                                                           Nieuws lezen (49%) en het zoeken
              Basis: Mobiele internetters - in percentages (n=198)
                                                           van informatie (48%) worden
                    © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                           eveneens door ongeveer de helft
                                                           van de mobiele internetters gedaan.
            Privé e-mail                                   53%
            Nieuws lezen                                 49%
          Zoeken (Google)                                 48%
                                                           Acht van de tien Hyvers (79%) die
                Weer                             44%
                                                           mobiel internet hebben bekijken
           Reisinformatie                       29%

                                                           Hyves ook via hun mobiele telefoon.
              Navigatie                     26%
   Locaties zoeken (GoogleMaps)                      25%
                                                           Voor LinkedIn is dit 18%, voor
           Zakelijke e-mail                    24%
                                                           Facebook 12%.
             Filenieuws                 21%
      Online sociale netwerken                 20%
          Mobiel bankieren             11%
                                                           Doelgroepverschillen
               Chatten            10%

                                                           Mannen maken vaker dan vrouwen
       Ringtones downloaden             9%
           Mobiel betalen         6%
                                                           gebruik van nieuws lezen (54%
               Twitter        6%
                                                           versus 38%) en navigatie (32%
Screensaver / Wallpaper downloaden        4%
                                                           versus 15%).
                Daten   1%
         Anders, namelijk…         5%
                                                           Hoger opgeleiden bekijken
   Geen van deze mogelijkheden      1%
                                                           vergeleken met middelbaar en lager
                    0%        10%   20%     30%   40%     50%     60%
                                                           opgeleiden vaker hun privémail (68%
                                                           versus 49% en 40%) en zakelijke mail
                                                           (39% versus 25% en 0%). Hoger en
                                                           middelbaar opgeleiden downloaden
                                                           minder vaak dan lager opgeleiden
                                                           ringtones (7% en 5% versus 21%) en
                                                           wallpapers / screensavers (1% en 2%
            Ruigrok | NetPanel - April 2009
                                                           versus 10%).
33       MOBIEL INTERNET
         Helft gebruikt mobiel internet bij het wachten


                                                      Ruim de helft van de mobiele
                                                      internetters (54%) gebruikt mobiel
                                                      internet bij het wachten. Eén derde
        Op welke momenten maak jij vooral gebruik van internet op je mobiele telefoon?
                                                      doet het in de vrije tijd (33%) en in
                   Meer antwoorden mogelijk.
              Basis: Mobiele internetters - in percentages (n=198)
                                                      het openbaar vervoer (31%).
                    © 2009 - Ruigrok | NetPanel


                                                      Bij “Anders namelijk…” geven de
Als ik ergens op moet wachten                                  54%

                                                      respondenten uiteenlopende
                                                      antwoorden. Het meestgenoemde
    Thuis, in mijn vrije tijd                     33%

                                                      moment is wanneer men geen pc in
                                                      de buurt heeft om online te kunnen
   In het openbaar vervoer                      31%

                                                      gaan, bijvoorbeeld voor het snel
         Op mijn werk                18%
                                                      opvragen van informatie, het
                                                      bekijken van e-mail of op vakantie:
           In de auto            13%
                                                      Als ik ad hoc info nodig heb, Als ik
                                                      geen internettoegang heb en wil
        Altijd en overal         10%
                                                      toch mijn email checken en Als ik
                                                      langere tijd geen internet tot mijn
      Anders, namelijk...            14%
                                                      beschikking heb, bijv. binnenlandse
                                                      vakanties.
                  0%    10%       20%  30%      40%   50%     60%
              Ruigrok | NetPanel - April 2009
34   USABILITY
   Ruigrok | NetPanel - April 2009
35   USABILITY
   Gebruiksvriendelijkheid


   Gebruiksvriendelijkheid van websites is steeds belangrijker. Een gebrek aan gebruiksvriendelijkheid leidt tot
   onduidelijkheid, irritatie en uiteindelijk tot minder (blijvend) bezoek van de site.

   De eisen die we stellen aan toepassingen zijn hoog, ook als ze gratis zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat driekwart
   (75%) vindt dat je veel mag verwachten van de gebruiksvriendelijkheid van een gratis site of toepassing.
   Slechts 9% van de Nederlanders vindt dat je niet teveel mag verwachten van een site of toepassing die gratis
   aangeboden wordt.

   Waar ergeren we ons aan? En hoe beoordelen we de gebruiksvriendelijkheid van de online netwerken?
    Ruigrok | NetPanel - April 2009
36      USABILITY
         Pop-ups en reclame zijn grootste ergernissen


                                                               Vrijwel iedereen ergert zich wel eens
                                                               aan de gebruiksvriendelijkheid van
                                                               websites (95%).
          Kun jij aangeven aan welke dingen jij je weleens ergert, als het gaat om de
           gebruiksvriendelijkheid van websites? Meer antwoorden mogelijk.
                   Basis: Allen - in percentages (n=1.011 )
                                                               Nederlanders ergeren zich het
                     © 2009 - Ruigrok | NetPanel

                                                               allermeest aan popups (60%) en
                                                               reclame (55%). Verouderde inhoud
                    Pop-ups                                 60%

                                                               komt op de derde plaats met 42%.
                    Reclame                               55%

               Verouderde inhoud                         42%

           Slechte zoekfunctionaliteit                       41%
                                                               Doelgroepverschillen
              Slecht navigatiemenu                     37%
                                                               Jongeren tot 35 jaar en ergeren zich
             Technische problemen                      36%
                                                               vaker aan de verschillende aspecten
             Ingewikkelde structuur                 32%
                                                               gebruiksvriendelijkheid. Dit geldt
 De overmatige vereiste van Flash / Shockwave               26%
                                                               ook voor hoger opgeleiden. Dit
                 Lange teksten           20%
                                                               heeft waarschijnlijk te maken met
      Niet te bekijken op mobiele telefoon        9%
                                                               hun intensievere internetgebruik.
               Anders, namelijk…      4%

           Weet ik niet / geen mening        7%

                                                               Bij “Anders, namelijk…” noemen de
Ik erger me nooit aan de gebruiksvriendelijkheid     5%

                                                               meeste respondenten het trage
                          0%    10%  20%   30%     40%     50%   60%    70%
                                                               laden van websites: Trage servers en
                                                               Traagheid in de website te komen
                                                               Verder noemen respondenten
                                                               spelfouten en taalgebruik: Slecht
                                                               Nederlands en Teksten vol
             Ruigrok | NetPanel - April 2009
                                                               spelfouten.
37       USABILITY
          Gebruiksvriendelijkheid Hyves best beoordeeld door gebruikers


                                                                     De leden Hyves geven de hoogste
                                                                     beoordeling aan hun netwerk, 78%
                                                                     vindt de gebruiksvriendelijkheid
          Hoe beoordeel jij de algemene gebruiksvriendelijkheid van de volgende online
                                                                     (zeer) goed.
                           netwerken?
            Basis: Met profiel(en) op online netwerk(en) - in percentages (n=72 - 570)
                       © 2009 - Ruigrok | NetPanel
                                                                     Ook van LinkedIN (64%), MSN
                                                                     Spaces (60%), Schoolbank (61%) en
                                                                     Facebook (53%) vindt meer dan de
          6%      14%                  53%                   25%        1%
   Hyves
                                                                     helft de gebruiksvriendelijkheid
                                                                     (zeer) goed. Over MySpace is minder
          5%         24%                   50%                14%     5%
  LinkedIN
                                                                     dan de helft positief (43%).
          5%         27%                    51%                9%    7%
MSN Spaces


 Schoolbank     7%          27%                      54%                7%  4%


 Facebook      13%            28%                     48%             5%  6%


  MySpace 4%      9%            34%                    36%         7%     11%


       0%     10%      20%    30%      40%   50%     60%     70%   80%     90%     100%

 Zeer slecht      Slecht     Niet goed/ niet slecht     Goed   Zeer goed     Weet niet / geen mening
             Ruigrok | NetPanel - April 2009
38   BUSINESS ONLINE
   Ruigrok | NetPanel - April 2009
39   BUSINESS ONLINE
   Business online


   We kopen steeds meer producten online en we wennen aan online betalen. 16% van de Nederlanders vindt
   online geld uitgeven inmiddels makkelijker dan in een gewone winkel. Vooral jongeren tot 35 jaar vinden het
   vaker dan 36 tot 54 jarigen en 55-plussers makkelijker om online geld uit te geven (24% versus 17% en 11%).
   55% geeft (nog) de voorkeur aan de echte winkel. Voor een kwart (24%) is het om het even.

   Handelsplaatsen voor goederen floreren, sites als Marktplaats behoren tot de grootste in Nederland, zo bleek
   uit onze eerdere onderzoeken van 2007 en 2008.

   Maar hoe zit het met het betalen voor digitale diensten en producten, zoals muziek en video? Waar moet een
   online betaling aan voldoen? En naast geld uitgeven, kan er geld verdiend worden met online toepassingen.
   Waar geven we geld aan uit? En waar verdienen we geld mee?
    Ruigrok | NetPanel - April 2009
40    BUSINESS ONLINE
         Nederlanders kiezen voor vertrouwd en veilig bij online betalen


                                                         Als het gaat om het verrichten van
                                                         een online betalen, wil ruim
                                                         driekwart van de Nederlanders dat
     Aan welke van onderstaande eisen moet een online betaling voor jou altijd voldoen?
                                                         alleen als het een veilige (77%) en
                  Meer antwoorden mogelijk.
                 Basis: Allen - in percentages (n=938)                      vertrouwde betaalmethode is (79%).
                   © 2009 - Ruigrok | NetPanel

                                                         Ruim de helft van de Nederlanders
Vertrouwde betaalmethoden (iDEAL, Paypal)                               79%
                                                         (58%) wil na de aankoop een
                                                         betalingsbevestiging per mail
                 Veiligheid                             77%
                                                         ontvangen.
                                             58%
       Betalingsbevestiging per mail

     Kunnen betalen zonder creditcard                 34%
                                                         Opvallend is dat ruim een derde
                                                         (34%) juist niet met een creditcard
                 Snelheid              26%
                                                         wil kunnen betalen, terwijl 17% dit
                                17%
    Kunnen betalen met een creditcard
                                                         juist wel wil.
    Met een machtiging kunnen betalen           14%

            Anders, namelijk …     1%

                          3%
          Weet niet/ geen mening

                       0%    10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%
           Ruigrok | NetPanel - April 2009
41     BUSINESS ONLINE
      Weinig Nederlanders betalen voor online diensten / producten

                                                        Een op de zes Nederlanders (17%)
                                                        heeft wel eens betaald voor digitale
                                                        muziek. Een op de tien (10%) heeft
       Heb jij wel eens betaald voor onderstaande online diensten / digitale producten?
                                                        wel eens betaald voor premium
                  Basis: Allen - in percentages (n=1.011)
                                                        toegang.
                    © 2009 - Ruigrok | NetPanel


                                                        Slechts een klein aantal
                                                        Nederlanders heeft wel eens betaald
                                                        voor meer opslagruimte (4%), video
          Muziek     17%                81%                2%
                                                        (4%), reclamevrije toegang (3%) en
                                                        nieuws (2%).
      Premium toegang    10%               87%                  3%


Meer opslag voor bijvoorbeeld
                                                        Doelgroepverschilllen
               4%                94%                   2%
   foto's en video's
                                                        Mannen hebben vaker dan vrouwen
                                                        betaald voor muziek (22% versus
           Video 4%                 94%                   2%

                                                        12%), premium toegang (13% versus
                                                        7%) en video (5% versus 2%).
    Reclamevrije toegang 3%                 95%                   2%

                                                        Jongeren tot 35 jaar hebben,
                                                        vergeleken met 36 tot 54 jarigen en
          Nieuws 2%                  97%                   2%

                                                        55-plussers relatief vaker betaald
                                                        voor muziek (20% versus 19% en
               0%     10%  20%  30%  40%  50%   60%   70%   80%   90%  100%

                                                        12%) en video (5% versus 5% en
           Ja              Nee            Weet niet/ geen mening
                                                        1%).
                                                        Hoger opgeleiden hebben vaker dan
                                                        middelbaar en lager opgeleiden
                                                        betaald voor muziek (22% versus
                                                        18% en 13%) en meer opslagruimte
         Ruigrok | NetPanel - April 2009
                                                        (6% versus 4% en 2%).
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009
Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009

More Related Content

What's hot

Sociale media op de Kennemer Convergentie
Sociale media op de Kennemer ConvergentieSociale media op de Kennemer Convergentie
Sociale media op de Kennemer Convergentie
Martijn Hulst
 
20151214 Broederlijk Delen
20151214 Broederlijk Delen20151214 Broederlijk Delen
20151214 Broederlijk Delen
I Like Media
 
Jeugdwerknet smpresentatie
Jeugdwerknet smpresentatieJeugdwerknet smpresentatie
Jeugdwerknet smpresentatie
Talking Heads
 
Social Media Rollercoaster - Ministerie van Defensie
Social Media Rollercoaster - Ministerie van DefensieSocial Media Rollercoaster - Ministerie van Defensie
Social Media Rollercoaster - Ministerie van Defensie
Remco Bron
 
Maximaliseer je succes met een goede voorbereiding
Maximaliseer je succes met een goede voorbereidingMaximaliseer je succes met een goede voorbereiding
Maximaliseer je succes met een goede voorbereiding
Dennis van Steijn
 
IAA "de tv is dood, lang leve de tv" Station 10, Jeroen Doucet
IAA "de tv is dood, lang leve de tv" Station 10, Jeroen DoucetIAA "de tv is dood, lang leve de tv" Station 10, Jeroen Doucet
IAA "de tv is dood, lang leve de tv" Station 10, Jeroen Doucet
IAA_NL
 
Presentatie bpost voka_2013_v2
Presentatie bpost voka_2013_v2Presentatie bpost voka_2013_v2
Presentatie bpost voka_2013_v2
bpost
 
Talking Heads: Introductie tot de sociale media 15/02/2011 - Postacademische ...
Talking Heads: Introductie tot de sociale media 15/02/2011 - Postacademische ...Talking Heads: Introductie tot de sociale media 15/02/2011 - Postacademische ...
Talking Heads: Introductie tot de sociale media 15/02/2011 - Postacademische ...
Talking Heads
 
Sociale media & volvo
Sociale media & volvoSociale media & volvo
Bdko Social Media Presentatie Jerry
Bdko Social Media Presentatie JerryBdko Social Media Presentatie Jerry
Bdko Social Media Presentatie Jerry
SYcommerce.com
 
Trends 1996 2008 2020
Trends 1996 2008 2020Trends 1996 2008 2020
Trends 1996 2008 2020
guesta80a5d
 

What's hot (11)

Sociale media op de Kennemer Convergentie
Sociale media op de Kennemer ConvergentieSociale media op de Kennemer Convergentie
Sociale media op de Kennemer Convergentie
 
20151214 Broederlijk Delen
20151214 Broederlijk Delen20151214 Broederlijk Delen
20151214 Broederlijk Delen
 
Jeugdwerknet smpresentatie
Jeugdwerknet smpresentatieJeugdwerknet smpresentatie
Jeugdwerknet smpresentatie
 
Social Media Rollercoaster - Ministerie van Defensie
Social Media Rollercoaster - Ministerie van DefensieSocial Media Rollercoaster - Ministerie van Defensie
Social Media Rollercoaster - Ministerie van Defensie
 
Maximaliseer je succes met een goede voorbereiding
Maximaliseer je succes met een goede voorbereidingMaximaliseer je succes met een goede voorbereiding
Maximaliseer je succes met een goede voorbereiding
 
IAA "de tv is dood, lang leve de tv" Station 10, Jeroen Doucet
IAA "de tv is dood, lang leve de tv" Station 10, Jeroen DoucetIAA "de tv is dood, lang leve de tv" Station 10, Jeroen Doucet
IAA "de tv is dood, lang leve de tv" Station 10, Jeroen Doucet
 
Presentatie bpost voka_2013_v2
Presentatie bpost voka_2013_v2Presentatie bpost voka_2013_v2
Presentatie bpost voka_2013_v2
 
Talking Heads: Introductie tot de sociale media 15/02/2011 - Postacademische ...
Talking Heads: Introductie tot de sociale media 15/02/2011 - Postacademische ...Talking Heads: Introductie tot de sociale media 15/02/2011 - Postacademische ...
Talking Heads: Introductie tot de sociale media 15/02/2011 - Postacademische ...
 
Sociale media & volvo
Sociale media & volvoSociale media & volvo
Sociale media & volvo
 
Bdko Social Media Presentatie Jerry
Bdko Social Media Presentatie JerryBdko Social Media Presentatie Jerry
Bdko Social Media Presentatie Jerry
 
Trends 1996 2008 2020
Trends 1996 2008 2020Trends 1996 2008 2020
Trends 1996 2008 2020
 

Similar to Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009

20130326 jongeren & nieuwe media
20130326 jongeren & nieuwe media20130326 jongeren & nieuwe media
20130326 jongeren & nieuwe media
Mediaraven vzw
 
Fitspiration 2011 - Hoe start ik met social media om mijn klanten te binden e...
Fitspiration 2011 - Hoe start ik met social media om mijn klanten te binden e...Fitspiration 2011 - Hoe start ik met social media om mijn klanten te binden e...
Fitspiration 2011 - Hoe start ik met social media om mijn klanten te binden e...
Remco Bron
 
20130328 jongeren & nieuwe media
20130328 jongeren & nieuwe media20130328 jongeren & nieuwe media
20130328 jongeren & nieuwe media
Mediaraven vzw
 
20130304 jongeren & nieuwe media nieuwe media xaverius
20130304 jongeren & nieuwe media nieuwe media xaverius20130304 jongeren & nieuwe media nieuwe media xaverius
20130304 jongeren & nieuwe media nieuwe media xaverius
Mediaraven vzw
 
20130326 jongeren & nieuwe media
20130326 jongeren & nieuwe media20130326 jongeren & nieuwe media
20130326 jongeren & nieuwe media
Mediaraven vzw
 
20130304 jongeren & nieuwe media open aanbod
20130304 jongeren & nieuwe media open aanbod20130304 jongeren & nieuwe media open aanbod
20130304 jongeren & nieuwe media open aanbod
Mediaraven vzw
 
NextWeb 2010 - Ruigrok | NetPanel
NextWeb 2010 - Ruigrok | NetPanelNextWeb 2010 - Ruigrok | NetPanel
NextWeb 2010 - Ruigrok | NetPanel
Marja Ruigrok
 
De deeleconomie groeit relatief gezien 2017
De deeleconomie groeit relatief gezien 2017De deeleconomie groeit relatief gezien 2017
De deeleconomie groeit relatief gezien 2017
Newcom Research & Consultancy
 
Online trends en marketing 2008
Online trends en marketing 2008Online trends en marketing 2008
Online trends en marketing 2008
Patrick Neuerburg
 
2013.03.05 efficient online communiceren ifv vorming facebook
2013.03.05  efficient online communiceren ifv vorming facebook2013.03.05  efficient online communiceren ifv vorming facebook
2013.03.05 efficient online communiceren ifv vorming facebook
Mediaraven vzw
 
Presentatie 21 juni benchmark
Presentatie 21 juni benchmarkPresentatie 21 juni benchmark
Presentatie 21 juni benchmark
Strategy on Demand
 
Deeleconomie Monitor - cijfers 2018
Deeleconomie Monitor - cijfers 2018Deeleconomie Monitor - cijfers 2018
Deeleconomie Monitor - cijfers 2018
Newcom Research & Consultancy
 
20130110 jongeren en nieuwe media arendonk
20130110 jongeren en nieuwe media arendonk20130110 jongeren en nieuwe media arendonk
20130110 jongeren en nieuwe media arendonk
Mediaraven vzw
 
Synovate NL 2009 09 Media Survey
Synovate NL 2009 09 Media SurveySynovate NL 2009 09 Media Survey
Synovate NL 2009 09 Media Survey
Synovate Nederland
 
Innoveren door-sociale bna kring laatste versie
Innoveren door-sociale bna kring laatste versieInnoveren door-sociale bna kring laatste versie
Innoveren door-sociale bna kring laatste versie
JVI
 
Logeren in Vlaanderen - Social media presentatie
Logeren in Vlaanderen - Social media presentatieLogeren in Vlaanderen - Social media presentatie
Logeren in Vlaanderen - Social media presentatie
Talking Heads
 
20090407 Dcla Hvstokkom Communication In The Digital Age
20090407 Dcla Hvstokkom Communication In The Digital Age20090407 Dcla Hvstokkom Communication In The Digital Age
20090407 Dcla Hvstokkom Communication In The Digital Age
DigitaalCommunicatieLab
 
Presentatie marketingdagen 2012
Presentatie marketingdagen 2012Presentatie marketingdagen 2012
Presentatie marketingdagen 2012
Upstream
 

Similar to Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009 (20)

20130326 jongeren & nieuwe media
20130326 jongeren & nieuwe media20130326 jongeren & nieuwe media
20130326 jongeren & nieuwe media
 
Fitspiration 2011 - Hoe start ik met social media om mijn klanten te binden e...
Fitspiration 2011 - Hoe start ik met social media om mijn klanten te binden e...Fitspiration 2011 - Hoe start ik met social media om mijn klanten te binden e...
Fitspiration 2011 - Hoe start ik met social media om mijn klanten te binden e...
 
20130328 jongeren & nieuwe media
20130328 jongeren & nieuwe media20130328 jongeren & nieuwe media
20130328 jongeren & nieuwe media
 
20130304 jongeren & nieuwe media nieuwe media xaverius
20130304 jongeren & nieuwe media nieuwe media xaverius20130304 jongeren & nieuwe media nieuwe media xaverius
20130304 jongeren & nieuwe media nieuwe media xaverius
 
20130326 jongeren & nieuwe media
20130326 jongeren & nieuwe media20130326 jongeren & nieuwe media
20130326 jongeren & nieuwe media
 
20130304 jongeren & nieuwe media open aanbod
20130304 jongeren & nieuwe media open aanbod20130304 jongeren & nieuwe media open aanbod
20130304 jongeren & nieuwe media open aanbod
 
Presentatie Reinier Heutink DWWA 2008
Presentatie Reinier Heutink DWWA 2008Presentatie Reinier Heutink DWWA 2008
Presentatie Reinier Heutink DWWA 2008
 
NextWeb 2010 - Ruigrok | NetPanel
NextWeb 2010 - Ruigrok | NetPanelNextWeb 2010 - Ruigrok | NetPanel
NextWeb 2010 - Ruigrok | NetPanel
 
20130107 de 8 berchem
20130107 de 8  berchem20130107 de 8  berchem
20130107 de 8 berchem
 
De deeleconomie groeit relatief gezien 2017
De deeleconomie groeit relatief gezien 2017De deeleconomie groeit relatief gezien 2017
De deeleconomie groeit relatief gezien 2017
 
Online trends en marketing 2008
Online trends en marketing 2008Online trends en marketing 2008
Online trends en marketing 2008
 
2013.03.05 efficient online communiceren ifv vorming facebook
2013.03.05  efficient online communiceren ifv vorming facebook2013.03.05  efficient online communiceren ifv vorming facebook
2013.03.05 efficient online communiceren ifv vorming facebook
 
Presentatie 21 juni benchmark
Presentatie 21 juni benchmarkPresentatie 21 juni benchmark
Presentatie 21 juni benchmark
 
Deeleconomie Monitor - cijfers 2018
Deeleconomie Monitor - cijfers 2018Deeleconomie Monitor - cijfers 2018
Deeleconomie Monitor - cijfers 2018
 
20130110 jongeren en nieuwe media arendonk
20130110 jongeren en nieuwe media arendonk20130110 jongeren en nieuwe media arendonk
20130110 jongeren en nieuwe media arendonk
 
Synovate NL 2009 09 Media Survey
Synovate NL 2009 09 Media SurveySynovate NL 2009 09 Media Survey
Synovate NL 2009 09 Media Survey
 
Innoveren door-sociale bna kring laatste versie
Innoveren door-sociale bna kring laatste versieInnoveren door-sociale bna kring laatste versie
Innoveren door-sociale bna kring laatste versie
 
Logeren in Vlaanderen - Social media presentatie
Logeren in Vlaanderen - Social media presentatieLogeren in Vlaanderen - Social media presentatie
Logeren in Vlaanderen - Social media presentatie
 
20090407 Dcla Hvstokkom Communication In The Digital Age
20090407 Dcla Hvstokkom Communication In The Digital Age20090407 Dcla Hvstokkom Communication In The Digital Age
20090407 Dcla Hvstokkom Communication In The Digital Age
 
Presentatie marketingdagen 2012
Presentatie marketingdagen 2012Presentatie marketingdagen 2012
Presentatie marketingdagen 2012
 

More from Marketingfacts

Abn amro VOS 2011 media
Abn amro VOS 2011 mediaAbn amro VOS 2011 media
Abn amro VOS 2011 media
Marketingfacts
 
Brandz 100 Milward Brown 2011
Brandz 100 Milward Brown 2011Brandz 100 Milward Brown 2011
Brandz 100 Milward Brown 2011
Marketingfacts
 
Practical Guide: An overview of behaviour change models and their uses
Practical Guide: An overview of behaviour change models and their usesPractical Guide: An overview of behaviour change models and their uses
Practical Guide: An overview of behaviour change models and their uses
Marketingfacts
 
Behaviour change reference_report_tcm6-9697
Behaviour change reference_report_tcm6-9697Behaviour change reference_report_tcm6-9697
Behaviour change reference_report_tcm6-9697
Marketingfacts
 
Oracle atg-mobile-wp-345770 mobile trends
Oracle atg-mobile-wp-345770 mobile trendsOracle atg-mobile-wp-345770 mobile trends
Oracle atg-mobile-wp-345770 mobile trends
Marketingfacts
 
Social Media Examiner: Social mediamarketingreport2011
Social Media Examiner: Social mediamarketingreport2011Social Media Examiner: Social mediamarketingreport2011
Social Media Examiner: Social mediamarketingreport2011
Marketingfacts
 
Juryrapporten spin awards 2010 2011
Juryrapporten spin awards 2010 2011Juryrapporten spin awards 2010 2011
Juryrapporten spin awards 2010 2011
Marketingfacts
 
Gomez webspeedsurvey
Gomez webspeedsurveyGomez webspeedsurvey
Gomez webspeedsurvey
Marketingfacts
 
20110322 hwh-context-is-king
20110322 hwh-context-is-king20110322 hwh-context-is-king
20110322 hwh-context-is-king
Marketingfacts
 
Twa2011 persbericht awards
Twa2011 persbericht awardsTwa2011 persbericht awards
Twa2011 persbericht awards
Marketingfacts
 
Cocreationbeyondthehypeglobalsurveyresults 110123110530-phpapp01
Cocreationbeyondthehypeglobalsurveyresults 110123110530-phpapp01Cocreationbeyondthehypeglobalsurveyresults 110123110530-phpapp01
Cocreationbeyondthehypeglobalsurveyresults 110123110530-phpapp01
Marketingfacts
 
Worldcom media survey dec10 final
Worldcom media survey dec10 finalWorldcom media survey dec10 final
Worldcom media survey dec10 final
Marketingfacts
 
Tn snipo spot_onvision_b2b-barometer
Tn snipo spot_onvision_b2b-barometerTn snipo spot_onvision_b2b-barometer
Tn snipo spot_onvision_b2b-barometer
Marketingfacts
 
Dm plein
Dm pleinDm plein
Dm plein
Marketingfacts
 
Us mobile search e frontier
Us mobile search e frontierUs mobile search e frontier
Us mobile search e frontier
Marketingfacts
 
Indenty zoekmachine marketing trends 2011
Indenty zoekmachine marketing trends 2011Indenty zoekmachine marketing trends 2011
Indenty zoekmachine marketing trends 2011
Marketingfacts
 
Presentatie netsociety daisycon_def 08 maart 2011
Presentatie netsociety daisycon_def 08 maart 2011Presentatie netsociety daisycon_def 08 maart 2011
Presentatie netsociety daisycon_def 08 maart 2011
Marketingfacts
 
Presentatie netsociety daisycon
Presentatie netsociety daisyconPresentatie netsociety daisycon
Presentatie netsociety daisycon
Marketingfacts
 
Presentatie yonego daisycon
Presentatie yonego daisyconPresentatie yonego daisycon
Presentatie yonego daisycon
Marketingfacts
 
Presentatie webcare alex van leeuwen buzz capture 8 maart
Presentatie webcare alex van leeuwen buzz capture 8 maartPresentatie webcare alex van leeuwen buzz capture 8 maart
Presentatie webcare alex van leeuwen buzz capture 8 maart
Marketingfacts
 

More from Marketingfacts (20)

Abn amro VOS 2011 media
Abn amro VOS 2011 mediaAbn amro VOS 2011 media
Abn amro VOS 2011 media
 
Brandz 100 Milward Brown 2011
Brandz 100 Milward Brown 2011Brandz 100 Milward Brown 2011
Brandz 100 Milward Brown 2011
 
Practical Guide: An overview of behaviour change models and their uses
Practical Guide: An overview of behaviour change models and their usesPractical Guide: An overview of behaviour change models and their uses
Practical Guide: An overview of behaviour change models and their uses
 
Behaviour change reference_report_tcm6-9697
Behaviour change reference_report_tcm6-9697Behaviour change reference_report_tcm6-9697
Behaviour change reference_report_tcm6-9697
 
Oracle atg-mobile-wp-345770 mobile trends
Oracle atg-mobile-wp-345770 mobile trendsOracle atg-mobile-wp-345770 mobile trends
Oracle atg-mobile-wp-345770 mobile trends
 
Social Media Examiner: Social mediamarketingreport2011
Social Media Examiner: Social mediamarketingreport2011Social Media Examiner: Social mediamarketingreport2011
Social Media Examiner: Social mediamarketingreport2011
 
Juryrapporten spin awards 2010 2011
Juryrapporten spin awards 2010 2011Juryrapporten spin awards 2010 2011
Juryrapporten spin awards 2010 2011
 
Gomez webspeedsurvey
Gomez webspeedsurveyGomez webspeedsurvey
Gomez webspeedsurvey
 
20110322 hwh-context-is-king
20110322 hwh-context-is-king20110322 hwh-context-is-king
20110322 hwh-context-is-king
 
Twa2011 persbericht awards
Twa2011 persbericht awardsTwa2011 persbericht awards
Twa2011 persbericht awards
 
Cocreationbeyondthehypeglobalsurveyresults 110123110530-phpapp01
Cocreationbeyondthehypeglobalsurveyresults 110123110530-phpapp01Cocreationbeyondthehypeglobalsurveyresults 110123110530-phpapp01
Cocreationbeyondthehypeglobalsurveyresults 110123110530-phpapp01
 
Worldcom media survey dec10 final
Worldcom media survey dec10 finalWorldcom media survey dec10 final
Worldcom media survey dec10 final
 
Tn snipo spot_onvision_b2b-barometer
Tn snipo spot_onvision_b2b-barometerTn snipo spot_onvision_b2b-barometer
Tn snipo spot_onvision_b2b-barometer
 
Dm plein
Dm pleinDm plein
Dm plein
 
Us mobile search e frontier
Us mobile search e frontierUs mobile search e frontier
Us mobile search e frontier
 
Indenty zoekmachine marketing trends 2011
Indenty zoekmachine marketing trends 2011Indenty zoekmachine marketing trends 2011
Indenty zoekmachine marketing trends 2011
 
Presentatie netsociety daisycon_def 08 maart 2011
Presentatie netsociety daisycon_def 08 maart 2011Presentatie netsociety daisycon_def 08 maart 2011
Presentatie netsociety daisycon_def 08 maart 2011
 
Presentatie netsociety daisycon
Presentatie netsociety daisyconPresentatie netsociety daisycon
Presentatie netsociety daisycon
 
Presentatie yonego daisycon
Presentatie yonego daisyconPresentatie yonego daisycon
Presentatie yonego daisycon
 
Presentatie webcare alex van leeuwen buzz capture 8 maart
Presentatie webcare alex van leeuwen buzz capture 8 maartPresentatie webcare alex van leeuwen buzz capture 8 maart
Presentatie webcare alex van leeuwen buzz capture 8 maart
 

Ruigrok Net Panel Onderzoeksrapport Next Web2009

 • 1. THE NEXT WEB 2009 HANNEKE VOS ARJAN VAN GEEL AMSTERDAM, APRIL 2009
 • 2. 2 VOORWOORD Voorwoord Ruigrok | NetPanel voert regelmatig basisonderzoeken in eigen beheer uit om marktontwikkelingen bij te houden en in kaart te brengen. Dit onderzoek naar het gedrag van Nederlanders op het web en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven, voeren we jaarlijks uit in samenwerking met The Next Web. Omdat we geloven in kennisdelen en open source communicatie, bieden we de resultaten van dit onderzoek aan voor geïnteresseerden. Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 3. 3 INHOUDSOPGAVE VOORAF DOELSTELLING & THEMA’S 04 OPZET 05 RESULTATEN GEBRUIKERSTYPES 07 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT 15 MOBIEL INTERNET 28 USABILITY 34 BUSINESS ONLINE 38 CONCLUSIES & VISIE 43 CONTACT 48 BIJLAGEN RESPONSEVERANTWOORDING VRAGENLIJST TABELLEN OPEN ANTWOORDEN Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 4. 4 ACHTERGROND ONDERZOEKSDOELSTELLING Het doel van het onderzoek is vaststellen wat we online doen in Nederland, hoe we ons online sociaal gedragen en welke issues men ervaart. THEMA’S • Welke categorieën websites gebruiken Nederlanders actief en passief? • Hoe staan we tegenover verschillende issues zoals veiligheid, privacy, spam en advertentiebanners? • Hoe en waarom zijn we actief op online netwerken? • Hoe denken we na over onze online identiteit en in hoeverre zijn we er actief mee bezig? • In hoeverre en op welke manier maken we gebruik van mobiel internet? • Hoe denken we over de gebruiksvriendelijkheid van het web? • Aan welke digitale producten en diensten geven we geld uit of verdienen we geld? • Wat vinden we de grootste trends op het gebied van internet? Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 5. 5 OPZET DOELGROEP De doelgroep van het onderzoek bestaat uit algemeen Nederlands publiek van 18 jaar en ouder. In totaal hebben 1.011 Nederlanders deelgenomen aan het onderzoek (n=1.011). PERIODE VAN DATAVERZAMELING De methode van onderzoek is online kwantitatief. Data werden verzameld van 27 maart 2009 tot en met 7 april 2009 STEEKPROEFKADER Het steekproefkader van dit onderzoek is de NetPanel Adviesraad, bestaande uit ruim 20.000 Nederlanders. Uit dit panel is een steekproef geselecteerd, vooraf gestratificeerd op leeftijd, geslacht en opleiding. Op basis van de resultaten kunnen uitspraken gedaan worden die representatief zijn voor het algemeen Nederlands publiek, op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. DOELGROEPVERSCHILLEN Alle verschillen tussen groepen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau zijn getoetst op significantie. Indien resultaten significant en relevant of interessant zijn, hebben we deze opgenomen in het rapport. Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 6. 6 OPZET VRAGENLIJST & ROUTING De vragen zijn door middel van een routing alleen gesteld aan voor wie de vraag relevant is. Daarom is het van belang om voor de interpretatie van de resultaten goed te kijken naar de basis die boven iedere grafiek staat aangegeven. Dit is specifieke de groep Nederlanders die de vraag heeft beantwoord. Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 7. 7 GEBRUIK Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 8. 8 GEBRUIK Gebruikerstypes: Actief of passief? Het gebruik van diverse online toepassingen verandert ieder jaar sterk. Vorig jaar constateerden we een sterke groei van de bekendheid en het gebruik van websites met een sociale component, zoals online netwerken en platforms zoals YouTube. Dit jaar hebben we ook gekeken naar verschillende vormen van gebruik: actief en passief gebruik van categorieën websites en online toepassingen. Passieve gebruiker: Men gebruikt de site / toepassing, maar draagt zelf niets bij aan de site: Lezen, luisteren, bekijken, downloaden. Actieve gebruiker: Men draagt zelf ook iets bij aan de site / toepassing, wat andere gebruikers kunnen zien, beluisteren of downloaden: informatie, een reactie, een profiel, een foto of video. Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 9. 9 GEBRUIK Vergelijkingssites, wiki’s en privé online netwerken meest populair Kan jij voor iedere categorie websites / toepassingen aangeven of jij hier een passieve, een actieve of een niet-gebruiker van bent? Basis: Allen - in percentages (n=1.011) © 2009 - Ruigrok | NetPanel Vergelijkingssites voor producten en diensten (Iens, Kieskeurig) 27% 51% 22% Wiki's (Wikipedia) 34% 51% 14% Privé sociale netwerken (MySpace, Facebook, Hyves) 34% 20% 45% Platforms voor het delen van video’s (YouTube) 39% 45% 14% Platforms voor handel (eBay) 47% 29% 23% Blogs, Weblogs (zowel posts en / of reacties) 53% 30% 15% Platforms voor het delen van muziek (LimeWire, Soulseek) 61% 21% 18% Platforms voor het delen van foto’s (Flickr, Picasa) 66% 19% 15% Fora (Gezondheidsplein, Fok) 66% 23% 10% Zakelijke sociale netwerken (LinkedIn, Plaxo, Xing) 78% 10% 9% Widgets (Toepassing software voor op bijvoorbeeld Facebook) 78% 12% 7% Interactief gamen (World of Warcraft) 87% 6% 6% Twitter 90% 5% 3% Social bookmarking (Delicious) 92% 4% 1% Virtuele wereld (Second Life) 93% 4% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Niet-gebruiker Passieve gebruiker Actieve gebruiker Weet niet Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 10. 10 GEBRUIK Toelichting grafiek: Gebruikerstypes Vergelijkingssites, wiki’s en sociale netwerken kennen de grootste groep gebruikers De categorie met het grootste aandeel gebruikers is die van de vergelijkingssites voor producten en diensten , zoals Kieskeurig.nl (73%). Ruim de helft van de Nederlanders gebruikt passief wel eens dergelijke site (51%) , één op de vijf levert zelf wel eens input (22%). De volgende twee categorieën met een meerderheid aan gebruikers zijn Wiki’s (66%) en privé sociale netwerken (65%). Verder is opvallend dat Twitter in Nederland inmiddels 8% gebruikers heeft. 5% is passief gebruiker en 3% Twittert zelf. Aantal actieve gebruikers op het web is relatief klein Opvallend is dat dat voor vrijwel alle categorieën, het aantal actieve gebruikers dat content achterlaat relatief klein is, vergeleken met het aantal niet-gebruikers en passieve gebruikers. Alleen voor privé sociale netwerken is het aandeel in actieve gebruikers relatief groot: 45%. Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 11. 11 GEBRUIK Doelgroepverschillen Mannen zijn vaker actief gebruiker dan vrouwen Mannen blijken actievere gebruikers van internet dan mannen, ze leveren dus relatief vaker content aan dan vrouwen. Mannen zijn vaker dan vrouwen actief gebruiker van widgets (8% versus 5%), vergelijkingssites (25% versus 19%), zakelijke sociale netwerken (13% versus 6%), platforms voor het delen van video’s (19% versus 11%) en muziek (23% versus 13%) en Twitter (5% versus 2%). Als we kijken naar de percentages gebruikers in het totaal (passief en actief), zijn mannen in alle bovenstaande categorieën ook relatief vaker gebruiker. Hoger opgeleiden zijn vaker actief gebruiker Hoger en middelbaar opgeleiden zijn vaker actieve gebruikers van diverse categorieën websites dan lager opgeleiden. Dit geldt voor de categorieën: Zakelijke sociale netwerken (26% en 7% versus 1%), Platforms voor handel (34% en 24% versus 15%), Fora (10% en 12% versus 6%) , Wiki’s (19% en 15% versus 9%), Vergelijkingssites (25% en 23% versus 18%), Platforms voor het delen van foto’s (19% versus 14% en 12%) en Twitter (6% en 3% versus 2%) Als we kijken naar de percentages gebruikers in het totaal (passief en actief), zijn hoger en middelbaar opgeleiden in alle bovenstaande categorieën ook relatief vaker gebruiker. De groep gebruikers is bij hoger vaak het grootst. Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 12. 12 GEBRUIK Doelgroepverschillen Jongeren zijn actiever in gebruik van online toepassingen dan ouderen Voor vrijwel alle categorieën websites en toepassingen zien we dat jongeren tot 35 jaar relatief vaak actief gebruiker zijn, vergeleken met oudere groepen. Jongeren leveren dus vaker content aan. Alleen bij vergelijkingssites zien we dat de groep gebruikers tussen de 36 en 54 jaar en 55-plussers relatief groter zijn. Zie onderstaande tabel voor de percentages actieve gebruikers per leeftijdgroep, per categorie websites. Jongeren 36 tot 54 55 jaar en tot 35 jaar jaar ouder Privé sociale netwerken 68% 51% 20% Platforms voor handel 30% 26% 14% Platforms voor het delen van muziek 27% 18% 10% Platforms voor het delen van video's 27% 13% 6% Weblogs 21% 17% 8% Platforms voor het delen van foto's 17% 16% 11% Wiki's 16% 15% 10% Zakelijke sociale netwerken 15% 12% 1% Fora 15% 10% 5% Vergelijkingssites 14% 28% 21% Widgets 12% 6% 2% Interactief gamen 12% 5% 3% Twitter 6% 3% 1% Social bookmarking 2% 1% 0% Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 13. 13 GEBRUIK Meeste tijd gaat naar privé sociale netwerken Hoewel vergelijkingssites op nummer één staan voor wat betreft Aan welke van de categorieën websites / toepassingen waarvan jij gebruiker bent het aantal gebruikers, besteden we besteed jij doorgaans het meeste tijd? (Meer antwoorden mogelijk.) de meeste tijd aan privé sociale Basis: Maken gebruik van meer categorieen websites - in percentages (n= 884) netwerken. © 2009 - Ruigrok | NetPanel 49% Privé sociale netwerken (MySpace, Facebook, Hyves) Vergelijkingssites voor producten en diensten (Iens, Kieskeurig) 31% Nederlanders die meerdere Wiki's (Wikipedia) 21% categorieën websites gebruiken, Platforms voor handel (eBay) 17% besteden de meeste tijd aan privé 16% Platforms voor het delen van video’s (YouTube) sociale netwerken (49%), Blogs, Weblogs (zowel posts en / of reacties) 16% vergelijkingssites (31%) en wiki’s Platforms voor het delen van muziek (LimeWire, Soulseek) 16% (21%). Fora (Gezondheidsplein, NuJij.nl) 12% 9% Platforms voor het delen van foto’s (Flickr, Picasa) Zakelijke sociale netwerken (LinkedIn, Plaxo, Xing) 7% Interactief gamen (World of Warcraft) 6% 2% Widgets (Toepassing software voor op bijvoorbeeld Facebook) 2% Twitter Virtuele wereld (Second Life) 1% Social bookmarking (Delicious) 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 14. 14 GEBRUIK Hyves, Google en Marktplaats zijn het meest belangrijk voor Nederlanders Top 14 We vroegen Nederlanders, om hun drie belangrijkste websites te noemen. Onderstaand volgen 14 van de meestgenoemde websites: Genoemd door: 1. Hyves 23% 2. Google (of een dochter hiervan, bijvoorbeeld earth of reader) 11% 3. Marktplaats 10% 4. Hotmail 9% 5. Nu.nl 9% 6. YouTube 4% 7. LinkedIn 3% 8. Wikipedia 3% 9. Buienradar 2% 10.EBay 2% 11.Startpagina 2% 12.Facebook 2% 13.MSN.nl 2% 14.Rabobank 2% Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 15. 15 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 16. 16 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Online netwerken en online identiteit Het wordt steeds normaler om foto’s, video’s en andere persoonlijke informatie online te zetten. De jongere generatie maalt er niet om, de oudere generatie is nog wat conservatief. Feit is dat de enorme groei van de participatie van Nederlanders op online netwerken in de laatste jaren, ervoor zorgt dat we steeds meer persoonlijke gegevens achterlaten, die samen onze online identiteit vormen. In dit hoofdstuk gaan we in op vragen als: Op welke netwerken bevinden we ons? En waar zijn we het meest actief? Hoe zien we onze online identiteit, zijn we ons er bewust van in Nederland? En zijn we er actief mee bezig, om er iets van te maken of laten we het gewoon gebeuren? Welke gevolgen heeft al dat genetwerk voor onze échte vrienden? Ook gaan we in op issues die we tegenkomen op het web, zoals privacy en het achterlaten van ‘sporen’ en online trends. Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 17. 17 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Bijna driekwart van de Nederlanders heeft een profiel op een online netwerk 72% van de Nederlanders heeft een profiel op een online netwerk. Op welke van onderstaande online netwerken heb jij een persoonlijk profiel? Basis: Allen - in percentages (n=1.011 ) Nederlandstalige netwerken © 2009 - Ruigrok | NetPanel domineren. Ruim de helft van de Nederlanders (56%) heeft een profiel Hyves 56% Schoolbank 33% op de sociale netwerksite Hyves. MSN Spaces 18% Eén op de drie heeft een profiel op LinkedIn 12% FaceBook 12% Schoolbank. Myspace 7% Twitter 4% NetLog 4% Opvallend is dat 12% inmiddels een LastFM 3% profiel heeft op Facebook, vorig jaar Hi5 3% Plaxo 3% gebruikte nog maar 2% Facebook CU2 2% regelmatig. Partyflock 2% Second Life 1% Xing 1% Friendster 0% Bebo 0% DistrictWorld 0% ASmallWorld 0% Ander(e) netwerk(en), namelijk … 5% Ik heb geen profiel op online netwerken 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 18. 18 GEBRUIK Doelgroepverschillen Vrouwen zijn vaker lid van sociale netwerken, mannen meer van functionele netwerken Zoals we al eerder hebben gezien in onze onderzoeken, zijn vrouwen nog steeds meer gericht op netwerken met een sterk ‘sociaal’ karakter dan mannen, die meer kiezen voor ‘functionele’ netwerken. Mannen blijken vaker dan vrouwen een persoonlijk profiel te hebben op LinkedIn (17%versus 8%), Twitter (6% versus 3%) en LastFM (4% versus 2%). Vrouwen hebben juist vaker dan mannen een profiel op MSN Spaces (21% versus 16%), Hyves (60% versus 53%) en Schoolbank (38% versus 28%). Jongeren domineren op de meeste online netwerken Jongeren zijn vaker en op meer netwerken actief dan ouderen. Van de jongeren tot 35 jaar netwerkt 87% online, van de 36 tot 54 jarigen is dit 76% en van de 55-plussers netwerkt 55%. Voor de meeste netwerken die veel gebruikt worden geldt, dat de jongeren tot 35 jaar domineren. Alleen op Schoolbank zijn de 36 tot 54 jarigen relatief vaak vertegenwoordigd, vergeleken met jongeren tot 35 jaar en 55-plussers (50% versus 26% en 32%). Lager opgeleiden netwerken minder divers Hoger opgeleiden hebben, vergeleken met middelbaar en lager opgeleiden relatief vaak een profiel op Facebook (20% versus 11% en 8%) en LinkedIN (32% versus 10% en 1%). Hoger opgeleiden zijn vergeleken met middelbaar en lager opgeleiden relatief minder vaak vertegenwoordigd op Hyves (51% versus 59% en 57%). Lager opgeleiden hebben relatief vaker dan middelbaar en hoger opgeleiden een profiel op MSN Spaces (23% versus 18% en 13%). Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 19. 19 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Hyves is voor netwerkers het belangrijkst Twee derde van de Nederlanders met profielen op meerdere netwerken (67%), kiest Hyves als meest belangrijke netwerk. LinkedIn (9%), Schoolbank (7%), Welk online netwerk is voor jou op dit moment (relatief) het meest belangrijk? Basis: Respondenten met een profiel op meerdere online netwerken - in percentages MSN Spaces (5%) en Facebook (3%) (n= 595) volgen op afstand. © 2009 - Ruigrok | NetPanel Hyves 67% Doelgroepverschillen LinkedIn 9% Voor mannen is LinkedIn relatief vaak het meest belangrijk, Schoolbank 7% vergeleken bij vrouwen (13% versus MSN Spaces 5% 6%), voor vrouwen is Hyves juist FaceBook 3% vaker belangrijk (71% versus 62%). Voor hoger opgeleiden is LinkedIn 1% Twitter relatief vaker belangrijk dan 1% Partyflock middelbaar en lager opgeleiden 1% LastFM (30% versus 4% en 0%). Hyves is voor hoger opgeleiden minder vaak 1% Myspace belangrijk (43% versus 74% en 75%). 5% Anders Voor 55-plussers zijn twee 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% netwerken vaker belangrijk dan voor 36 tot 54 jarigen en jongeren tot 35 jaar: Schoolbank (20% versus 6% en 0%) en MSN Spaces (15% versus 4% en 0%). Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 20. 20 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een profiel op Hyves Nederlanders met een profiel hebben op een of meer online netwerken, Waarom is dit netwerk voor jou (relatief) het meest belangrijk? Meer antwoorden kiezen vooral hun (belangrijkste) mogelijk. Basis: Met profiel(en) op online netwerk(en) - in percentages (n=727) netwerk omdat ze communiceren met © 2009 - Ruigrok | NetPanel vrienden en kennissen via dit netwerk (60%). Communicatie met vrienden en kennissen 60% Het is gewoon zo gegroeid 36% Ruim een derde geeft aan dat het gewoon zo is gegroeid (36%). Een op Gebruiksvriendelijkheid 25% de vier (25%) kiest een (belangrijkste) 18% Meest relevant voor mij netwerk vanwege de Grootste netwerk 17% gebruiksvriendelijkheid. Entertainment 13% Bij “Anders, namelijk…” noemen de Levert zakelijk het meeste op 6% meeste respondenten dat het netwerk Ik heb hier het meest in geïnvesteerd 6% niet belangrijk voor ze is: Het is 6% Anders, namelijk … helemaal NIET belangrijk voor me en Weet ik niet 11% Geen enkel netwerk is belangrijk voor mij, ik vind het heel irritant. Een ander 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% aspect dat naar voren komt, is dat leuk is/past mij de interesses: Het is leuk en ongedwongen, Ligt in mijn interessevlak en Voor de fun. Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 21. 21 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Ruim de helft besteedt minder dan 2 uur per week aan netwerken 55% van de netwerkers besteedt wekelijks minder dan twee uur aan zijn of haar netwerken. Hoeveel uur schat je gemiddeld per week aan al jouw netwerken te besteden (alles bij elkaar)? Een op de tien netwerkers (10%) Basis: Met profiel(en) op online netwerk(en) - in percentages (n =727) © 2009 - Ruigrok | NetPanel besteedt wekelijks meer dan 10 uur aan de online netwerken. 30% 28% 27% Doelgroepverschillen 25% Opvallend is, dat lager opgeleiden relatief meer tijd besteden aan online 20% netwerken, vergeleken bij middelbaar 15% en hoger opgeleiden. Geslacht en 15% leeftijd maken geen verschil in tijdsbesteding. 10% 9% 6% 6% 4% 5% 3% 3% 0% < 1 uur 1 - 2 uur 3 - 4 uur 5 - 6 uur 7 - 8 uur 9 - 10 uur 11 - 15 uur 16 - 20 uur > 20 uur Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 22. 22 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Activiteit op MySpace is het afgelopen half jaar afgenomen Stijgers: Het aandeel gebruikers dat het afgelopen half jaar actiever is Kun jij voor ieder van deze netwerken aangeven of je het afgelopen half jaar actiever, even actief of minder actief bent geworden op dit netwerk? geworden, is relatief het grootst op Basis: Met profiel op online netwerk(en) - in percentages (n=42 - 570) Twitter (48%), LinkedIn (41%), Hyves © 2009 - Ruigrok | NetPanel (38%) en Facebook (38%). Het percentage gebruikers dat Twitter 18% 29% 48% 5% actiever is geworden op Hyves is relatief groot onder jongeren tot 35 LinkedIN 15% 43% 41% 1% jaar en 36 tot 54 jarigen, vergeleken Hyves 21% 40% 38% 1% met 55-plussers (41% en 43% versus 24%). Facebook 27% 34% 38% 1% Dalers: Netwerken die een relatief MSN Spaces 51% 40% 10% 0% grote groep gebruikers kennen die het afgelopen jaar minder actief MySpace 67% 21% 9% 4% geworden zijn, zijn MSN Spaces (51%), NetLog (51%), MySpace (67%) Schoolbank 22% 39% 11% 28% en Schoolbank (22%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Minder actief Even actief Actiever Weet niet / geen mening Opvallend is dat het percentage dat minder actief is geworden op MSN Spaces relatief groot is onder jongeren tot 35 jaar, vergeleken bij **Het aantal gebruikers in deze steekproef van Twitter is relatief laag (n=42), resultaten zijn daarom indicatief. 36 tot 54 jarigen en 55-plussers (76% versus 44% en 24%). Dit geldt ook voor Schoolbank (26% versus 11% en Ruigrok | NetPanel - April 2009 19%).
 • 23. 23 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Online netwerken levert voor een derde ‘real life vrienden’ op Drie van de tien online netwerkers (31%) verwacht dat de tijd die men In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? besteed aan de netwerken steeds Basis: Met profiel op online netwerk(en) - in percentages (n=727) © 2009 - Ruigrok | NetPanel meer zal toenemen. Een van de drie netwerkers (32%) Ik verwacht dat de tijd die ik houdt aan online verworven besteed aan online netwerken in 8% 18% 40% 25% 6% 3% de toekomst steeds meer zal contacten vriendschappen over in toenemen. het échte leven. Aan mijn online verworven contacten houd ik Bijna driekwart (72%) geeft aan dat 15% 20% 29% 24% 8% 4% vriendschappen over in het ‘real life’ vriendschappen niet te ‘echte’ leven. lijden hebben onder contacten in de digitale wereld. Door mijn contacten in de digitale wereld hou ik minder tijd 33% 39% 18% 7% 2% 2% over voor het onderhouden van ‘real life’ vriendschappen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Weet niet / Geen mening Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 24. 24 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Nederlanders zijn zich bewust van hun online identiteit, maar doen er weinig aan 84% is selectief over de persoonlijke informatie die zij achterlaten op het In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? web. Basis: Allen - in percentages (n=1.011) © 2009 - Ruigrok | NetPanel 71% is zich bewust van de online identiteit, 6% is dit niet. Ik ben selectief in wat ik wel en niet 8% 36% 48% 6% online zet over mezelf 60% denkt dat de online identiteit Ik ben mij bewust van mijn online zelf in de hand te hebben, 9% denkt 3% 3% 18% 47% 24% 7% identiteit van niet. Ik heb mijn online identiteit zelf 2% 7% 21% 38% 22% 10% onder controle 54% maakt zich soms zorgen over de sporen die zij achterlaten op het Ik maak me wel eens zorgen over web. 7% 15% 19% 37% 17% 5% de ‘sporen’ die ik achterlaat op internet Ik ben actief bezig met het creëren 9% heeft al wel eens ongewenste 25% 28% 27% 10% 2% 7% van een online identiteit persoonlijke informatie van zichzelf gevonden op internet. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Weet niet / Geen mening 12% is bewust bezig om een online identiteit te creëren, ruim de helft (53%) doet dit niet. Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 25. 25 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Advertentiebanners voorname ergernis Twee derde van de Nederlanders (66%) ergert zich in grote mate aan In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? Basis: Allen - in percentages (n=1.011) advertentiebanners. Slechts een op © 2009 - Ruigrok | NetPanel de tien (10%) heeft hier geen last van. Ik erger me in grote mate aan advertentie-banners die je op 2% 8% 20% 33% 33% 4% internet tegenkomt Ruim de helft van de Nederlanders (53%) ervaart spam als een groot probleem. Ik maak mij zorgen over mijn 4% 16% 34% 29% 14% 3% privacy op internet Ruim de helft (53%) maakt zich Spam (ongewenste e-mail) is zorgen over de online privacy. 8% 23% 24% 24% 19% 2% een groot probleem voor mij Een van de tien Nederlanders (10%) heeft inmiddels wel eens Ik heb wel eens ongewenste ongewenste privé gegevens online privé gegevens van mijzelf 24% 44% 13% 7% 2% 10% online gevonden gevonden van zichzelf. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens Weet niet / Geen mening Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 26. 26 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Vrouwen zetten minder makkelijk persoonsgegevens online Ruim de helft van de Nederlanders (51%) heeft er geen bezwaar tegen Van welke van de volgende zaken vind jij het geen bezwaar als deze publiek te zien om de geboortedatum online te zijn online? zetten. Zaken die door minder Basis: Allen - in percentages (n= 1.011) Nederlanders zonder bezwaar online © 2009 - Ruigrok | NetPanel gezet worden zijn de privé e-mail (20%) en de plaats waar men zich Geboortedatum 51% bevindt (16%). Privé email 20% Plaats waar ik mij op dat moment Verder blijkt dat men het zakelijk 16% bevindt telefoonnummer en adres Zakelijke email 14% makkelijker online zet dan het privénummer en adres. Zakelijk telefoonnummer 10% Zakelijk adres 10% Doelgroepverschillen Privé adres 8% Mannen hebben voor vrijwel alle Privé telefoonnummer 8% genoemde persoonsgegevens vaker geen bezwaar om deze online te Ik wil geen van bovenstaande 34% gegevens publiek online zetten dan vrouwen, zoals de 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% geboortedatum (48% versus 55%) en de privé e-mail (16% versus 24%). Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 27. 27 ONLINE NETWERKEN & ONLINE IDENTITEIT Trends volgend Nederlanders: online netwerken en online openheid We hebben het algemeen Nederlands publiek gevraagd wat volgens hen de grootste trend is voor het komende jaar. Online netwerken en openbaarheid van gegevens blijken het meest dominant, net als vorig jaar: Volgens de meeste respondenten zijn sociale netwerken dé trend voor het komende jaar. De respondenten noemen voornamelijk Hyves als trend. Op de tweede plek komt Twitter. Maar ook Facebook, MySpace en LinkedIn worden dit jaar als trend genoemd. Posten op social netwerken als Hyves en Twitter raakt steeds meer een geaccepteerde communicatievorm en Veel mensen die “vriendjes” willen worden op diverse sites. Een aantal respondenten ziet een toename aan het delen van privégegevens als trend en de risico’s die daaraan zijn verbonden : ALLES van jezelf laten zien via internet, wie je bent, waar je bent, wat je hebt gedaan, waar je woont. Ik denk dat mensen hierdoor steeds minder waarde hechten aan hun privacy en Netwerken op internet zoals Hyves, Facebook en het overmatig delen van privé informatie met anderen zonder op de risico’s te letten. Verder noemen respondenten het online gamen en online winkelen als trends. Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 28. 28 MOBIEL INTERNET Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 29. 29 MOBIEL INTERNET De helft heeft toegang tot mobiel internet Tot nu toe hebben we het nog niet betrokken in onze jaarlijkse onderzoeken: Mobiel internet. Omdat mobiel internet steeds meer integreert in ons dagelijks internetgebruik, hebben onderzocht wat we doen met mobiel internet, hoe vaak we online gaan met onze mobieltjes en wanneer. Uit dit onderzoek blijkt dat 49% van de Nederlanders toegang heeft tot internet op de mobiele telefoon. Het zijn vooral jongeren tot 35 jaar die toegang hebben, vergeleken met 36 tot 54 jarigen en 55-plussers (66% versus 55% en 28%). Maar toch maken nog maar 40% met toegang (regelmatig) gebruik van mobiel internet. Van de Nederlanders zonder toegang tot mobiel internet acht 11% het (zeer) waarschijnlijk dat zij in het komende jaar wel een toestel met toegang tot internet hebben. Biedt jouw mobiele telefoon de mogelijkheid om te internetten? Basis: Allen - in percentages (n=1.011) © 2009 - Ruigrok | NetPanel Weet ik niet Ik heb geen mobiele 3% telefoon 4% Ja 49% Nee 44% Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 30. 30 MOBIEL INTERNET Zes van de tien met toegang gebruiken nooit mobiel internet 19% van de Nederlanders internet een aantal keer per maand op de mobiele telefoon en 9% internet een Hoe vaak maak je gebruik van internet op je mobiele telefoon? Basis: Toegang tot mobiel internet - in percentages (n=489) aantal keer per week. 12% internet © 2009 - Ruigrok | NetPanel inmiddels dagelijks op de mobiele telefoon. Vaker dan 3 keer per dag 6% 60% van de Nederlanders met 1 tot 3 keer per dag 6% internet op de mobiele telefoon maakt hier nooit gebruik van. Vaker dan 3 keer per week, maar 3% niet iedere dag Doelgroepverschillen 1 tot 3 keer per week 6% Mobiel internet blijkt vooral iets 1 tot 3 keer per maand 7% voor de jongere, hoogopgeleide man. Mannen maken vaker gebruik Minder dan eens per maand 12% van mobiel internet dan vrouwen (52% versus 27%). Dit geldt ook Nooit 60% voor hoger opgeleiden, vergeleken met middelbaar en lager opgeleiden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% (51% versus 43% en 27%). Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 31. 31 MOBIEL INTERNET Hoge kosten drempel voor mobiel internet De voornaamste reden om helemaal niet, of niet vaker gebruik te maken van mobiel internet is de hoge kosten (54%). Een andere reden die door de helft (50%) genoemd wordt Waarom maak je geen / niet vaker gebruik van internet op je mobiele telefoon? is dat men er geen behoefte aan Basis: Maken nooit of niet dagelijks gebruik van mobiel internet - in percentages (n=722) heeft. © 2009 - Ruigrok | NetPanel Voor een kwart (25%) is het scherm De kosten zijn te hoog 54% van de telefoon te klein voor internet. Een op de vijf geeft aan de 50% Ik heb er geen behoefte aan bediening van internet lastig te vinden (20%) of dat de snelheid te Het scherm is te klein 25% laag is (19%). Het bedienen van internet is 20% lastig op mijn toestel Doelgroepverschillen 19% De snelheid is te laag Mannen vinden vaker dan vrouwen Ik heb er geen tijd voor 7% dat het scherm te klein is (24% versus 15%). Vrouwen vinden vaker De beeldkwaliteit is 6% dan mannen de kosten te hoog (60% onvoldoende versus 48%). Anders, namelijk… 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bij “Anders, namelijk…” noemen de meeste respondenten dat ze de computer in plaats van de mobiele telefoon gebruiken, alleen mobiel internetten als er geen pc beschikbaar is of dat er vaak iets niet naar behoren werkt of storingen Ruigrok | NetPanel - April 2009 zijn.
 • 32. 32 MOBIEL INTERNET Men bekijkt vooral de privémail op de mobiele telefoon Het bekijken van de privémail is de meest gebruikte toepassing voor ruim de helft (53%) van de mobiele internetters. Van welk van de onderstaande internetmogelijkheden maak je wel eens gebruik op je mobiele telefoon? Meer antwoorden mogelijk. Nieuws lezen (49%) en het zoeken Basis: Mobiele internetters - in percentages (n=198) van informatie (48%) worden © 2009 - Ruigrok | NetPanel eveneens door ongeveer de helft van de mobiele internetters gedaan. Privé e-mail 53% Nieuws lezen 49% Zoeken (Google) 48% Acht van de tien Hyvers (79%) die Weer 44% mobiel internet hebben bekijken Reisinformatie 29% Hyves ook via hun mobiele telefoon. Navigatie 26% Locaties zoeken (GoogleMaps) 25% Voor LinkedIn is dit 18%, voor Zakelijke e-mail 24% Facebook 12%. Filenieuws 21% Online sociale netwerken 20% Mobiel bankieren 11% Doelgroepverschillen Chatten 10% Mannen maken vaker dan vrouwen Ringtones downloaden 9% Mobiel betalen 6% gebruik van nieuws lezen (54% Twitter 6% versus 38%) en navigatie (32% Screensaver / Wallpaper downloaden 4% versus 15%). Daten 1% Anders, namelijk… 5% Hoger opgeleiden bekijken Geen van deze mogelijkheden 1% vergeleken met middelbaar en lager 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% opgeleiden vaker hun privémail (68% versus 49% en 40%) en zakelijke mail (39% versus 25% en 0%). Hoger en middelbaar opgeleiden downloaden minder vaak dan lager opgeleiden ringtones (7% en 5% versus 21%) en wallpapers / screensavers (1% en 2% Ruigrok | NetPanel - April 2009 versus 10%).
 • 33. 33 MOBIEL INTERNET Helft gebruikt mobiel internet bij het wachten Ruim de helft van de mobiele internetters (54%) gebruikt mobiel internet bij het wachten. Eén derde Op welke momenten maak jij vooral gebruik van internet op je mobiele telefoon? doet het in de vrije tijd (33%) en in Meer antwoorden mogelijk. Basis: Mobiele internetters - in percentages (n=198) het openbaar vervoer (31%). © 2009 - Ruigrok | NetPanel Bij “Anders namelijk…” geven de Als ik ergens op moet wachten 54% respondenten uiteenlopende antwoorden. Het meestgenoemde Thuis, in mijn vrije tijd 33% moment is wanneer men geen pc in de buurt heeft om online te kunnen In het openbaar vervoer 31% gaan, bijvoorbeeld voor het snel Op mijn werk 18% opvragen van informatie, het bekijken van e-mail of op vakantie: In de auto 13% Als ik ad hoc info nodig heb, Als ik geen internettoegang heb en wil Altijd en overal 10% toch mijn email checken en Als ik langere tijd geen internet tot mijn Anders, namelijk... 14% beschikking heb, bijv. binnenlandse vakanties. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 34. 34 USABILITY Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 35. 35 USABILITY Gebruiksvriendelijkheid Gebruiksvriendelijkheid van websites is steeds belangrijker. Een gebrek aan gebruiksvriendelijkheid leidt tot onduidelijkheid, irritatie en uiteindelijk tot minder (blijvend) bezoek van de site. De eisen die we stellen aan toepassingen zijn hoog, ook als ze gratis zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat driekwart (75%) vindt dat je veel mag verwachten van de gebruiksvriendelijkheid van een gratis site of toepassing. Slechts 9% van de Nederlanders vindt dat je niet teveel mag verwachten van een site of toepassing die gratis aangeboden wordt. Waar ergeren we ons aan? En hoe beoordelen we de gebruiksvriendelijkheid van de online netwerken? Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 36. 36 USABILITY Pop-ups en reclame zijn grootste ergernissen Vrijwel iedereen ergert zich wel eens aan de gebruiksvriendelijkheid van websites (95%). Kun jij aangeven aan welke dingen jij je weleens ergert, als het gaat om de gebruiksvriendelijkheid van websites? Meer antwoorden mogelijk. Basis: Allen - in percentages (n=1.011 ) Nederlanders ergeren zich het © 2009 - Ruigrok | NetPanel allermeest aan popups (60%) en reclame (55%). Verouderde inhoud Pop-ups 60% komt op de derde plaats met 42%. Reclame 55% Verouderde inhoud 42% Slechte zoekfunctionaliteit 41% Doelgroepverschillen Slecht navigatiemenu 37% Jongeren tot 35 jaar en ergeren zich Technische problemen 36% vaker aan de verschillende aspecten Ingewikkelde structuur 32% gebruiksvriendelijkheid. Dit geldt De overmatige vereiste van Flash / Shockwave 26% ook voor hoger opgeleiden. Dit Lange teksten 20% heeft waarschijnlijk te maken met Niet te bekijken op mobiele telefoon 9% hun intensievere internetgebruik. Anders, namelijk… 4% Weet ik niet / geen mening 7% Bij “Anders, namelijk…” noemen de Ik erger me nooit aan de gebruiksvriendelijkheid 5% meeste respondenten het trage 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% laden van websites: Trage servers en Traagheid in de website te komen Verder noemen respondenten spelfouten en taalgebruik: Slecht Nederlands en Teksten vol Ruigrok | NetPanel - April 2009 spelfouten.
 • 37. 37 USABILITY Gebruiksvriendelijkheid Hyves best beoordeeld door gebruikers De leden Hyves geven de hoogste beoordeling aan hun netwerk, 78% vindt de gebruiksvriendelijkheid Hoe beoordeel jij de algemene gebruiksvriendelijkheid van de volgende online (zeer) goed. netwerken? Basis: Met profiel(en) op online netwerk(en) - in percentages (n=72 - 570) © 2009 - Ruigrok | NetPanel Ook van LinkedIN (64%), MSN Spaces (60%), Schoolbank (61%) en Facebook (53%) vindt meer dan de 6% 14% 53% 25% 1% Hyves helft de gebruiksvriendelijkheid (zeer) goed. Over MySpace is minder 5% 24% 50% 14% 5% LinkedIN dan de helft positief (43%). 5% 27% 51% 9% 7% MSN Spaces Schoolbank 7% 27% 54% 7% 4% Facebook 13% 28% 48% 5% 6% MySpace 4% 9% 34% 36% 7% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer slecht Slecht Niet goed/ niet slecht Goed Zeer goed Weet niet / geen mening Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 38. 38 BUSINESS ONLINE Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 39. 39 BUSINESS ONLINE Business online We kopen steeds meer producten online en we wennen aan online betalen. 16% van de Nederlanders vindt online geld uitgeven inmiddels makkelijker dan in een gewone winkel. Vooral jongeren tot 35 jaar vinden het vaker dan 36 tot 54 jarigen en 55-plussers makkelijker om online geld uit te geven (24% versus 17% en 11%). 55% geeft (nog) de voorkeur aan de echte winkel. Voor een kwart (24%) is het om het even. Handelsplaatsen voor goederen floreren, sites als Marktplaats behoren tot de grootste in Nederland, zo bleek uit onze eerdere onderzoeken van 2007 en 2008. Maar hoe zit het met het betalen voor digitale diensten en producten, zoals muziek en video? Waar moet een online betaling aan voldoen? En naast geld uitgeven, kan er geld verdiend worden met online toepassingen. Waar geven we geld aan uit? En waar verdienen we geld mee? Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 40. 40 BUSINESS ONLINE Nederlanders kiezen voor vertrouwd en veilig bij online betalen Als het gaat om het verrichten van een online betalen, wil ruim driekwart van de Nederlanders dat Aan welke van onderstaande eisen moet een online betaling voor jou altijd voldoen? alleen als het een veilige (77%) en Meer antwoorden mogelijk. Basis: Allen - in percentages (n=938) vertrouwde betaalmethode is (79%). © 2009 - Ruigrok | NetPanel Ruim de helft van de Nederlanders Vertrouwde betaalmethoden (iDEAL, Paypal) 79% (58%) wil na de aankoop een betalingsbevestiging per mail Veiligheid 77% ontvangen. 58% Betalingsbevestiging per mail Kunnen betalen zonder creditcard 34% Opvallend is dat ruim een derde (34%) juist niet met een creditcard Snelheid 26% wil kunnen betalen, terwijl 17% dit 17% Kunnen betalen met een creditcard juist wel wil. Met een machtiging kunnen betalen 14% Anders, namelijk … 1% 3% Weet niet/ geen mening 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ruigrok | NetPanel - April 2009
 • 41. 41 BUSINESS ONLINE Weinig Nederlanders betalen voor online diensten / producten Een op de zes Nederlanders (17%) heeft wel eens betaald voor digitale muziek. Een op de tien (10%) heeft Heb jij wel eens betaald voor onderstaande online diensten / digitale producten? wel eens betaald voor premium Basis: Allen - in percentages (n=1.011) toegang. © 2009 - Ruigrok | NetPanel Slechts een klein aantal Nederlanders heeft wel eens betaald voor meer opslagruimte (4%), video Muziek 17% 81% 2% (4%), reclamevrije toegang (3%) en nieuws (2%). Premium toegang 10% 87% 3% Meer opslag voor bijvoorbeeld Doelgroepverschilllen 4% 94% 2% foto's en video's Mannen hebben vaker dan vrouwen betaald voor muziek (22% versus Video 4% 94% 2% 12%), premium toegang (13% versus 7%) en video (5% versus 2%). Reclamevrije toegang 3% 95% 2% Jongeren tot 35 jaar hebben, vergeleken met 36 tot 54 jarigen en Nieuws 2% 97% 2% 55-plussers relatief vaker betaald voor muziek (20% versus 19% en 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12%) en video (5% versus 5% en Ja Nee Weet niet/ geen mening 1%). Hoger opgeleiden hebben vaker dan middelbaar en lager opgeleiden betaald voor muziek (22% versus 18% en 13%) en meer opslagruimte Ruigrok | NetPanel - April 2009 (6% versus 4% en 2%).