SlideShare a Scribd company logo
Robust klimatilpasning ved
inddragelse af vandløb
Af Marianne Skaarup Fink & Helene Nørskov Enevoldsen
2
2
Separatkloakering
Pumpestationer
Robusthedsanalyse af vandløb
Klimatilpasning af byområder
Byggemodninger
Konsekvens vurdering af
urbane udledninger
Vandværker
Konstruerede vådområder
Afløbsdimensionering
Myndighedsbehandling
udledning af urbant vand
GIS
Certificering af træ
Vandløbsadministration
Naturscreening
VVM / konsekvensvurdering
Anlægsopgaver
Vurdering af
nedsivningspotentiale
LAR
Flora/fauna vurderinger
DK2020 kortlægning
Vådområdeprojekter
Klima-ådalsprojekter
Klima-lavbundsprojekter
Naturgenopretning
Vandløbsopmåling
Byplanlægning
Rensning af regnvand
Landskabs arkitektur
Klimatilpasning og byudvikling
Marianne
Vand og Natur Vest
Helene
Vandløbsrestaurering
3
3
Udfordringer med oversvømmelse
Oversvømmelse i by Oversvømmelse af land og natur
4
4
Forundersøgelse Realiseret
Eksempler på klimatilpasningsprojekter
5
5
Odder Å og Stampemøllebæk
Odder Å
Stampemøllebæk
6
6
Oversvømmelse af Odder by
https://ugeavisen.dk/odderavis/artikel/odder-er-ramt-af-
vandkaos-2015-12-27
https://jyllands-
posten.dk/jpaarhus/odder/ECE10802186/skybrud-skabte-
massive-oversvoemmelser-i-odder-midtby-hvor-odder-
museum-var-haardt-ramt/
https://www.tv2ostjylland.dk/odder/oversvommes-gang-pa-
gang-nu-gor-kommunen-noget
https://ugeavisen.dk/odderavis/artikel/odder-%C3%A5-gik-
igen-over-sine-bredder
7
7
Klimatilpasning – Handlingsplan
Omprofilering af terrænet gennem parkområdet
Aflastningstracé
Vandparkering bagved dæmning
Dobbeltprofil og derigennem
terrænregulering
Vandparkering optimering af eksisterende område
Vandparkering bagved dæmning
Hævning af cykelsti
8
8
Rathlousdal dæmningen - vandløbsoplandet
9
9
27.08 på Vandportalen.dk
10
10
Vandføring ved 27.08 fra vandportalen.dk
11
11
Vandføring ved 27.08 2018
Skybrud august 2018 som skabte massive problemer
12
12
Jordvold
- Længde: 180 m
- Højde: 0 – 2,3 m
- Kronekote: 19,8 mDVR90
- Kronebredde: 2 m
- Fredskov rydning: 0,1 ha
Stuvningsvolumen
- Arealbehov: 2,96 ha
(Ca. 1,05 ha Fredskov)
- Stuvningsvolumen: Ca. 31.000 m3 (kt. 19,5)
Dæmningen og opstuvningsvolumen
13
13
Bygværk og udløbsregulering
14
14
Undersøgelse af effekt
Dynamisk MIKE 11 model (helhedsplan)
- MSTNR. 27.08 (1985-2007)
- Vandløbsopmålinger
Output
Vandføring og -vandstand
- Gentagelses periode for stuvning ca. 5 år
Vandhastighed
- Risiko for spærring?
15
15
16
16
17
17
Evaluering februar 2022
https://www.odder.dk/nyheder/nyheder/rathlousdaldaemningen-
er-en-succes/
Vandstand:
http://odder.web4you.dk
https://www.linkedin.com/posts/odderkommune_klimasikring-
klima-miljaeo-activity-6901822800760233985-
JlgA?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_
web
18
18
Evaluering december 2021
https://hsfo.dk/artikel/odder-midtby-undgik-oversv%C3%B8mmelse-ny-d%C3%A6mning-holdt-
p%C3%A5-vandet
Vandstand:
http://odder.web4you.dk
19
19
Forundersøgelse Realiseret
Eksempler på klimatilpasningsprojekter
20
20
Klima- og ådalsprojekt Herredsbækken
Projektområde
Indlandssalteng
Halkær Å
Herredsbækken
21
21
✓ Målopfyldelse i vandløb
✓ Forbedre biodiversitet
✓ Robuste forhold i vandløb
✓ Bæredygtig håndtering af byvand
✓ Udnytte magasineffekt i ådalen
Målet med projektet
22
Projekttilgang
Klima- og ådalsprojekt Herredsbækken
Limfjordssekreteriatets naturgenopretningsprojekter
Helhedsprojekt
23
23
Undersøgte tiltag i byen
Uforsinket udløb
Forsinkelse af udløb
ved Aggersundvej
Skøjtesøen
Udvidelse af
forsinkelsesvolumen
Tvebjerg Sø
Udvidelse af
forsinkelsesvolumen Tvebjerg Sø
Sænkning af vandstand
24
24
Undersøgte tiltag i ådalen
Genslyngning af vandløb
Hævning af vandløbsbund
25
25
Kombination af tiltag og scenarier
Nuværende klima
Klimafremskrevet
Genslyngning af vandløb og
hævning af vandløbsbund
Genslyngning af vandløb og
hævning af vandløbsbund
Uforsinket udløb Forsinkelse af udløb ved Aggersundvej
Skøjtesøen Udvidelse af forsinkelsesvolumen
Tvebjerg Sø Udvidelse af forsinkelsesvolumen
Tvebjerg Sø Sænkning af vandstand
Uforsinket udløb Forsinkelse af udløb ved Aggersundvej
Skøjtesøen Udvidelse af forsinkelsesvolumen
Tvebjerg Sø Udvidelse af forsinkelsesvolumen
Tvebjerg Sø Sænkning af vandstand
Eksisterende forhold
Eksisterende forhold
Flere tiltag → flere scenarier – det kan blive meget omfattende !
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26
26
Modelområde
27
27
Hydrometriske målinger omkring Aars siden
april 2020
Upåvirket målinger
Kalibrering
28
28
Sommersituation (28-08-2020 til 01-09-2020)
Udvælgelse af hændelser
29
29
Vintersituation (15-02-2021 til 24-02-2021)
Udvælgelse af hændelser
30
30
Kombination af tiltag og scenarier
Nuværende klima
Genslyngning af vandløb og
hævning af vandløbsbund
Eksisterende forhold
Sommer
Vinter
Uforsinket udløb Forsinkelse af udløb ved Aggersundvej
Skøjtesøen Udvidelse af forsinkelsesvolumen
Tvebjerg Sø Udvidelse af forsinkelsesvolumen
Tvebjerg Sø Sænkning af vandstand
Sommer
Vinter
Uforsinket udløb Forsinkelse af udløb ved Aggersundvej
Skøjtesøen Udvidelse af forsinkelsesvolumen
Tvebjerg Sø Udvidelse af forsinkelsesvolumen
Tvebjerg Sø Sænkning af vandstand
10 scenarier + klimafremskrevne forhold dvs. 20 scenarier
31
31
Vandløb
- Korrigeret afstrømning (HIP-data) → klimafaktor 1,2
Regn ift. kloakerede områder
- Korrigeret regn → klimafaktor 1,25
Klimascenarier
32
32
Vandløb MIKE 11
- Med input fra Mike Urban model ift. vandmængder
Ådal MIKE 21
- Baseret på terrænmodel
Modellering af vandløbssystem
Dynamisk modellering af vandføring og vandstand i vandløbsprofilet
Dynamisk modellering af strømning og oversvømmelse på terræn
Koblingsmodel mellem MIKE 11 og MIKE21
33
33
Modellering af vandløbssystem
MIKE 11 MIKE 21
MIKE 21
Koblingspunkt i MIKE FLOOD
Koblingspunkt i MIKE FLOOD
34
34
Modelovervejelser – balker
35
35
Modelovervejelser – koblingspunkter
36
36
Resultater/forventninger
Udvidelse af magasinerings-
volumen i Aars
Genslyngning af Herredsbækken
og Halkær Å
37
37
Effektiv klimatilpasning eller --> og gode naturhensyn
Intet godt projekt uden gode udfordringer
Dæmning
38
Spørgsmål

More Related Content

More from EVAnetDenmark

Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfTingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
EVAnetDenmark
 
En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEn-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdf
EVAnetDenmark
 
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfKlimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
EVAnetDenmark
 
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfSynergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
EVAnetDenmark
 
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
EVAnetDenmark
 
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
EVAnetDenmark
 
Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdfHarrestrup.pdf
Harrestrup.pdf
EVAnetDenmark
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
EVAnetDenmark
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
EVAnetDenmark
 
GRAVA.pdf
GRAVA.pdfGRAVA.pdf
GRAVA.pdf
EVAnetDenmark
 
Vandloeb.pdf
Vandloeb.pdfVandloeb.pdf
Vandloeb.pdf
EVAnetDenmark
 
HIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdfHIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdf
EVAnetDenmark
 
Kolding_Aa.pdf
Kolding_Aa.pdfKolding_Aa.pdf
Kolding_Aa.pdf
EVAnetDenmark
 
Kongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdfKongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdf
EVAnetDenmark
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
EVAnetDenmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanninger
EVAnetDenmark
 
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenFra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
EVAnetDenmark
 
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupByudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
EVAnetDenmark
 
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-designBrug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
EVAnetDenmark
 
Baeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektorenBaeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektoren
EVAnetDenmark
 

More from EVAnetDenmark (20)

Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfTingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
 
En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEn-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdf
 
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfKlimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
 
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfSynergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
 
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
 
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
 
Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdfHarrestrup.pdf
Harrestrup.pdf
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
 
GRAVA.pdf
GRAVA.pdfGRAVA.pdf
GRAVA.pdf
 
Vandloeb.pdf
Vandloeb.pdfVandloeb.pdf
Vandloeb.pdf
 
HIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdfHIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdf
 
Kolding_Aa.pdf
Kolding_Aa.pdfKolding_Aa.pdf
Kolding_Aa.pdf
 
Kongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdfKongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdf
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanninger
 
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenFra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
 
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupByudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
 
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-designBrug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
 
Baeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektorenBaeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektoren
 

Robust-klimatilpasning.pdf