SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
ÖĞRETIMDE KULLANILAN
ARAÇ- GEREÇLER
Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU
Pınar DURNA
■ Araç-Gereç: Öğretme, öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı
kaynaklar araç-gereç ilişkisinden oluşur.
■ Araç: Daha çok mekanik nitelikte yardımcı olup; gereci sunmada vazgeçilmez
bir öğedir.(Tepegöz, bilgisayar, televizyon )
■ Gereç: Daha çok yazılı basılı nitelikte yardımcı olup; aracın vazgeçilmez
öğesidir.(Bilgisayar ve televizyon programları, tepegöz asetatı)
***İyi bir öğretmen, anlatacağı konuyu anlatırken kullanacağı tekniğe göre uygun
araç seçimini yapabilmelidir. Etkili bir öğrenme ancak bu şekilde gerçekleşebilir.
Öğretimde kullanılan araç-gereçler ikiye ayrılır. Bunlar;
-Klasik araçlar
-Modern araçlar
Ayrıca bu iki maddenin ikisinin de içinde yer alan gerçek eşya ve modeller vardır.
Gerçek Eşya ve Modeller
■ Özellikle ilköğretimde öğretmenlerin en çok yararlandıkları araçlar gerçek
eşyalar ve modellerdir.
■ Somut düşünmeyi sağlarlar.
■ Kalıcılığı artırırlar.
■ Hem klasik araçlar arasında hem de modern araçlar arasında gösterilebilirler.
Klasik Araçlar
■ Gösteri tahtaları
■ Basılı materyaller
■ Afiş-haritalar
■ Gösteri Tahtaları: Tebeşir tahtası, çok amaçlı tahtalar ve bülten tahtaları
yazılı ve görsel materyalleri sergilemek için kullanılır. Sınıfta en yaygın
kullanılan tebeşir tahtasıdır.
■ Basılı Materyaller: Bir yazılı materyalin (ders kitapları, ders notları, kılavuz
kitapları, okul gazetesi, bildiriler, v.s) öğretimsel etkililiği özellikle üç temel
değişkene bağlıdır;
-Materyalin okunabilirlik düzeyi
-Materyalin içeriği
-Materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü)
■ Afiş ve Haritalar: Afiş ve haritalar uzun yıllardır eğitimde kullanılır. Bilgileri
somutlaştırarak kalıcılık sağlar. Örneğin bir Türkiye haritası ilk öğretimde
hemen her sınıfta bulunur.
Modern Araçlar
■ Film şeritleri
■ Grafik materyalleri
■ Televizyon ve video
■ Slaytlar
■ Projeksiyon
■ Tepegöz projektörleri
*Araç-gereçleri görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel araç gereçler olarak ayrı
bir sınıflandırma da yapılabilir.
Görsel Araç-Gereçler: Sadece görme duyusuna hitap ederler. Örneğin : Tepegöz,
slayt projeksiyon makinesi vb.
İşitsel Araç-Gereçler: Sadece işitme duyusuna hitap ederler. Örneğin : Radyo,
teyp vb.
Görsel-İşitsel Araç-Gereçler: Hem görme hem de işitme duyusuna hitap ederler.
Örneğin Bilgisayar ,televizyon vb.
ARAÇ GEREÇLERİN EĞİTİMDEKİ YERİ
VE ÖNEMİ
■ Çoklu öğrenme sağlarlar.
■ Dikkat çekerler.
■ Somut şeyleri soyutlaştırırlar.
■ Hatırlamayı kolaylaştırırlar.
■ Zamanda tasarruf sağlarlar.
■ Eğitimin maliyetini düşürürler.
■ Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurlar.
■ İçeriği basitleştirirler.
■ Tekrar tekrar kullanılabilirler.
■ Öğrenciyi derse güdüler.
■ Öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlarlar.
■ Eğitimde araç-gereç kullanımı öğrencinin yaratıcılığını artırır.
■ Eğitimi ve öğretimi eğlenceli hale getirir.
■ Öğrenciye verilmek istenen mesajın daha etkili bir şekilde verilmesini sağlar.
■ Öğrencide merak uyandırarak öğrenciyi araştırmaya sevk eder.
■ Bu araç-gereçleri öğrenci istediği zaman kullanabilir.
■ Kısaca; araç-gereçlerin kullanımı öğrenciyi öğrenme sürecinde etkin kılar,
öğrenme ortamını zenginleştirir ve daha kalıcı bir öğrenme sağlar.
ARAÇ GEREÇ SEÇİMİNDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER
■ Seçilecek araç kazandırılacak hedef davranışı oluşturabilir nitelikte mi?
■ Öğrencileri daha iyi düşünmeye yöneltir mi?
■ Kendi içerisinde bir sıra izliyor mu?
■ Fiziksel durumu yeterli mi?
■ Taşınabilir mi?
■ Bu soruların hepsine cevabınız “evet” ise doğru aracı seçmişsinizdir.
ARAÇ GEREÇ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
■ Bireyler çevreleriyle olan etkileşimlerini duyu organları aracılığıyla
sağlamaktadır. Yani görerek, duyarak, dokunarak, koklayarak ve tat alarak
etrafında olanları anlamaya çalışırlar. Eğitim öğretimde kullanılan
materyallerin amacı da bireyin duyu organına hitap ederek görsel ve işitsel
araçları öğretim ortamına taşıyarak öğretim etkinliğini artırmaktır.
■ Araç gereçlerin seçimini öğretim hedefleri, öğretim yöntemi, öğretim ortamı,
öğrenci özellikleri, öğretmenlerin tutumları, davranışları etkiler. Bunun
yanında araç gerecin maliyeti, kullanılabilirliği, harcanan zaman gibi faktörler
de etkilidir.
ARAÇ GERECİ KULLANACAK ÖĞRETMENDE
BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
■ Etkili iletişim için sınıf içinde çeşitli eğitim araçları kullanmak yaralı olur.
Resimler, grafikler, sesler ve sözcükler başarılı bir şekilde birleştirilerek
kullanıldıklarında sadece işitildiği, sadece okunduğu, sadece gözlendiği
andakinden daha etkili olarak öğrenenlerin daha fazla etkinliklere katılımını
sağlar. Coşkularını canlandırır. İlgilerini çeker ve grup içinde aktivitelerini
artırır.
■ Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmelidir.
■ Dersi iyi bir şekilde planlamalıdır.
■ Kullanım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.
■ Öğrencinin ihtiyaçları, yetenek ve ilgilerini değerlendirmelidir.
■ Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalıdır.
■ Birden fazla duyu organına hitap eden araç gereç kullanılmalıdır.
■ Düz anlatımdan kaçınılmalıdır.
■ Zor ve çok teknik olan öğretim araçlarını kullanmamalıdır.

More Related Content

Similar to Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx

öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxöğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxssuser283336
 
Öğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptxOmerDilber1
 
görsel ve işitsel araçlar.pptx
görsel ve işitsel araçlar.pptxgörsel ve işitsel araçlar.pptx
görsel ve işitsel araçlar.pptxMuharremGldal
 
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxGörsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxOmerDilber1
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLARÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLARBÜŞRA USLU
 
5 Öğretim Araç-Gereçlerinin Hazırlanması ve Seçimi.pptx
5 Öğretim Araç-Gereçlerinin Hazırlanması ve Seçimi.pptx5 Öğretim Araç-Gereçlerinin Hazırlanması ve Seçimi.pptx
5 Öğretim Araç-Gereçlerinin Hazırlanması ve Seçimi.pptxHüseyin Bora Eydir
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxMntehauraENOL
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxNazmiye KOYUN
 
GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptxsemanur aktaş
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxpinar27
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxZehra Ertaş
 
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.pptÖğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.pptMuharremGldal
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptxBÜŞRA USLU
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxMustafaKoyun6
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxEmine Uslu
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxZehra Ertaş
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxFatma YUMUŞAK
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxFatma YUMUŞAK
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxNazmiye KOYUN
 

Similar to Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx (20)

öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxöğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
 
Öğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
 
görsel ve işitsel araçlar.pptx
görsel ve işitsel araçlar.pptxgörsel ve işitsel araçlar.pptx
görsel ve işitsel araçlar.pptx
 
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxGörsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLARÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
 
5 Öğretim Araç-Gereçlerinin Hazırlanması ve Seçimi.pptx
5 Öğretim Araç-Gereçlerinin Hazırlanması ve Seçimi.pptx5 Öğretim Araç-Gereçlerinin Hazırlanması ve Seçimi.pptx
5 Öğretim Araç-Gereçlerinin Hazırlanması ve Seçimi.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptx
 
GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
 
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.pptÖğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptx
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
 
ateryal tasarimilkeler
 ateryal tasarimilkeler ateryal tasarimilkeler
ateryal tasarimilkeler
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 

More from pinar27

TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxpinar27
 
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptxÖğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptxpinar27
 
KAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptxKAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptxpinar27
 
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptxpinar27
 
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptxBLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptxpinar27
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxpinar27
 
ADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxpinar27
 
GESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxpinar27
 
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptxBİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptxpinar27
 
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptxİKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptxpinar27
 
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxBİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxpinar27
 
İhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptxİhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptxpinar27
 

More from pinar27 (12)

TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
 
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptxÖğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
 
KAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptxKAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptx
 
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
 
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptxBLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
 
ADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptx
 
GESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptx
 
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptxBİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
 
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptxİKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
 
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxBİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
 
İhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptxİhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptx
 

Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx

 • 1. ÖĞRETIMDE KULLANILAN ARAÇ- GEREÇLER Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU Pınar DURNA
 • 2. ■ Araç-Gereç: Öğretme, öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı kaynaklar araç-gereç ilişkisinden oluşur. ■ Araç: Daha çok mekanik nitelikte yardımcı olup; gereci sunmada vazgeçilmez bir öğedir.(Tepegöz, bilgisayar, televizyon ) ■ Gereç: Daha çok yazılı basılı nitelikte yardımcı olup; aracın vazgeçilmez öğesidir.(Bilgisayar ve televizyon programları, tepegöz asetatı) ***İyi bir öğretmen, anlatacağı konuyu anlatırken kullanacağı tekniğe göre uygun araç seçimini yapabilmelidir. Etkili bir öğrenme ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Öğretimde kullanılan araç-gereçler ikiye ayrılır. Bunlar; -Klasik araçlar -Modern araçlar Ayrıca bu iki maddenin ikisinin de içinde yer alan gerçek eşya ve modeller vardır.
 • 3. Gerçek Eşya ve Modeller ■ Özellikle ilköğretimde öğretmenlerin en çok yararlandıkları araçlar gerçek eşyalar ve modellerdir. ■ Somut düşünmeyi sağlarlar. ■ Kalıcılığı artırırlar. ■ Hem klasik araçlar arasında hem de modern araçlar arasında gösterilebilirler. Klasik Araçlar ■ Gösteri tahtaları ■ Basılı materyaller ■ Afiş-haritalar
 • 4. ■ Gösteri Tahtaları: Tebeşir tahtası, çok amaçlı tahtalar ve bülten tahtaları yazılı ve görsel materyalleri sergilemek için kullanılır. Sınıfta en yaygın kullanılan tebeşir tahtasıdır. ■ Basılı Materyaller: Bir yazılı materyalin (ders kitapları, ders notları, kılavuz kitapları, okul gazetesi, bildiriler, v.s) öğretimsel etkililiği özellikle üç temel değişkene bağlıdır; -Materyalin okunabilirlik düzeyi -Materyalin içeriği -Materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü) ■ Afiş ve Haritalar: Afiş ve haritalar uzun yıllardır eğitimde kullanılır. Bilgileri somutlaştırarak kalıcılık sağlar. Örneğin bir Türkiye haritası ilk öğretimde hemen her sınıfta bulunur.
 • 5. Modern Araçlar ■ Film şeritleri ■ Grafik materyalleri ■ Televizyon ve video ■ Slaytlar ■ Projeksiyon ■ Tepegöz projektörleri
 • 6. *Araç-gereçleri görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel araç gereçler olarak ayrı bir sınıflandırma da yapılabilir. Görsel Araç-Gereçler: Sadece görme duyusuna hitap ederler. Örneğin : Tepegöz, slayt projeksiyon makinesi vb.
 • 7. İşitsel Araç-Gereçler: Sadece işitme duyusuna hitap ederler. Örneğin : Radyo, teyp vb. Görsel-İşitsel Araç-Gereçler: Hem görme hem de işitme duyusuna hitap ederler. Örneğin Bilgisayar ,televizyon vb.
 • 8. ARAÇ GEREÇLERİN EĞİTİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ■ Çoklu öğrenme sağlarlar. ■ Dikkat çekerler. ■ Somut şeyleri soyutlaştırırlar. ■ Hatırlamayı kolaylaştırırlar. ■ Zamanda tasarruf sağlarlar. ■ Eğitimin maliyetini düşürürler. ■ Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurlar. ■ İçeriği basitleştirirler. ■ Tekrar tekrar kullanılabilirler.
 • 9. ■ Öğrenciyi derse güdüler. ■ Öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlarlar. ■ Eğitimde araç-gereç kullanımı öğrencinin yaratıcılığını artırır. ■ Eğitimi ve öğretimi eğlenceli hale getirir. ■ Öğrenciye verilmek istenen mesajın daha etkili bir şekilde verilmesini sağlar. ■ Öğrencide merak uyandırarak öğrenciyi araştırmaya sevk eder. ■ Bu araç-gereçleri öğrenci istediği zaman kullanabilir. ■ Kısaca; araç-gereçlerin kullanımı öğrenciyi öğrenme sürecinde etkin kılar, öğrenme ortamını zenginleştirir ve daha kalıcı bir öğrenme sağlar.
 • 10. ARAÇ GEREÇ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER ■ Seçilecek araç kazandırılacak hedef davranışı oluşturabilir nitelikte mi? ■ Öğrencileri daha iyi düşünmeye yöneltir mi? ■ Kendi içerisinde bir sıra izliyor mu? ■ Fiziksel durumu yeterli mi? ■ Taşınabilir mi? ■ Bu soruların hepsine cevabınız “evet” ise doğru aracı seçmişsinizdir.
 • 11. ARAÇ GEREÇ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ■ Bireyler çevreleriyle olan etkileşimlerini duyu organları aracılığıyla sağlamaktadır. Yani görerek, duyarak, dokunarak, koklayarak ve tat alarak etrafında olanları anlamaya çalışırlar. Eğitim öğretimde kullanılan materyallerin amacı da bireyin duyu organına hitap ederek görsel ve işitsel araçları öğretim ortamına taşıyarak öğretim etkinliğini artırmaktır. ■ Araç gereçlerin seçimini öğretim hedefleri, öğretim yöntemi, öğretim ortamı, öğrenci özellikleri, öğretmenlerin tutumları, davranışları etkiler. Bunun yanında araç gerecin maliyeti, kullanılabilirliği, harcanan zaman gibi faktörler de etkilidir.
 • 12. ARAÇ GERECİ KULLANACAK ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER ■ Etkili iletişim için sınıf içinde çeşitli eğitim araçları kullanmak yaralı olur. Resimler, grafikler, sesler ve sözcükler başarılı bir şekilde birleştirilerek kullanıldıklarında sadece işitildiği, sadece okunduğu, sadece gözlendiği andakinden daha etkili olarak öğrenenlerin daha fazla etkinliklere katılımını sağlar. Coşkularını canlandırır. İlgilerini çeker ve grup içinde aktivitelerini artırır.
 • 13. ■ Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmelidir. ■ Dersi iyi bir şekilde planlamalıdır. ■ Kullanım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır. ■ Öğrencinin ihtiyaçları, yetenek ve ilgilerini değerlendirmelidir. ■ Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalıdır. ■ Birden fazla duyu organına hitap eden araç gereç kullanılmalıdır. ■ Düz anlatımdan kaçınılmalıdır. ■ Zor ve çok teknik olan öğretim araçlarını kullanmamalıdır.