SlideShare a Scribd company logo
ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ. POPULAȚIE
ORGANIZAREA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A RDN LA 1 IANUARIE 2015
Suprafața
totală,
km2
Ponderea
în
regiune,
%
Număr
municipii
Număr
orașe
Localități
din
componenț
a orașelor
Număr
sate
Număr
comune
Total
localități
RDN 10.014,5 100,0 1 19 13 295 244 572
Mun. Bălți 78,0 0,78 1 - - 2 - 3
Briceni 814,4 8,13 - 2 - 26 11 39
Dondușeni 644,1 6,43 - 1 - 21 8 30
Drochia 999,9 9,98 - 1 - 27 12 40
Edineț 932,9 9,32 - 2 4 30 13 49
Fălești 1072,6 10,71 - 1 1 32 42 76
Florești 1108,2 11,07 - 3 - 37 34 74
Glodeni 754,2 7,53 - 1 1 18 15 35
Ocnița 597,5 5,97 - 3 - 18 12 33
Rîșcani 936,0 9,35 - 2 6 26 21 55
Sîngerei 1033,7 10,32 - 2 1 24 43 70
Soroca 1043,0 10,41 - 1 - 34 33 68
POPULAȚIE
2009 2012 2013 2014 2015
Populația stabilă - total (la 1 ianuarie), persoane 1013717 1002555 999216 994844 991246
bărbați 482525 477638 476465 474376 473000
femei 531192 524917 522751 520468 518246
Populație urbană 354505 355977 356749 356908 356920
Populație rurală 659212 646578 642467 637936 634326
Populația pe principalele grupe de vîrstă 1013717 1002555 999216 994844 991246
sub vîrsta aptă de muncă 185256 171779 168689 166394 165200
în vîrsta aptă de muncă 633667 634451 631814 627110 621600
peste vîrsta aptă de muncă 194794 196325 198713 201340 204446
Femei la 1000 bărbați 1101 1099 1097 1097 1096
Indicele sarcinii demografice1
52,9 52,4 52,9 53,2 53,9
Densitatea populației 101,2 100,1 99,8 99,3 99
La 1000 de persoane
născuți-vii 11 10,5 10,2 10,7 10,8
decese 13,9 13,1 13 13 13,1
sporul natural -2,9 -2,6 -2,8 -2,3 -2,3
căsătorii 6,5 6 6,2 6,3 6,3
divorțuri 2,9 2,7 2,8 3 2,9
decese la vîrsta sub 1 an 12 9,4 10,2 11,4 9,1
Durata medie a vieții, ani 70,1 71,8 72,1 72,2 -
STRUCTURA POPULAȚIEI PE GRUPE DE VÎRSTĂ, 2009-2015, %
PIAȚA MUNCII
2009 2012 2013 2014 2015
1
Raportul dintre persoanele sub 15 ani și peste 60 ani și populația în vîrstă de muncă exprimat la 100 de persoane
18.27% 17.85% 17.46% 17.13% 16.88% 16.73% 16.67%
62.51% 62.89% 63.24% 63.28% 63.23% 63.04% 62.71%
19.22% 19.26% 19.30% 19.58% 19.89% 20.24% 20.62%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0-14 15-57/62 57/62+
Populația ocupata, mii persoane 322,9 324,5 340,9 347,4 366,7
bărbați 157,1 153,6 168,4 171,7 175,6
femei 165,8 170,9 172,5 175,7 191,1
Populația ocupată pe grupe de vîrstă, mii persoane
15-24 ani 27,8 27,4 26,4 28,5 26,2
25-34 ani 55,9 66,4 74,8 73,6 78,2
35-44 ani 80,3 80,9 80,6 85,3 91,2
45-54 ani 99,1 88,8 92,9 88,8 88,7
55-64 ani 46,5 50,4 52,8 55,0 62,6
65 ani și peste 13,3 10,6 13,4 16,3 19,7
Popula de 15 ani și peste plecată la lucru peste
hotare, mii persoane
86,4 98 101,6 101,3 97,6
bărbați 60,2 69,5 70 69,9 69,4
femei 26,2 28,5 31,6 31,3 28,2
DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI OCUPATE PE SECTOARE ALE ECONOMIEI REGIONALE
CÎȘTIGUL SALARIAL MEDIU LUNAR BRUT, LEI
ȘOMAJ
41%
12%
2%
15%
4%
22%
4%
2011
49%
10%
3%
12%
4%
17%
5%
2014
Agricultura, economia
vînatului și
piscicultura
Industrie
Construcții
Comerț cu ridicata și
cu amănuntul. Hoteluri
și restaurante
Transporturi și
comunicații
Administrație publică;
Învățămînt; Sănătate și
asistență socială
Alte
2742.9
3023.8
3221.8
3548.6
2458.6 2772.6
3093.1
3491.8
2607
2905.3
3161.4
3522.1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2011 2012 2013 2014
Proprietate publică Alte forme de proprietate Total
2009 2012 2013 2014 2015
Total șomeri BIM, mii persoane 18 15,8 13,7 8,6 17,4
bărbați 11,6 9 7,1 4,9 9,8
femei 6,5 6,8 6,6 3,8 7,6
Rata șomajului, % 5,3 4,6 3,9 2,4 4,5
Rata șomajului pe grupe de vîrstă, %
15-24 ani 14 13,2 10,4 7 14,2
25-34 ani 5,4 5 6 3,1 6,4
35-44 ani 4,6 5,1 3,7 2,7 3,8
45-54 ani 4,8 3,3 1,9 1,8 3,3
55-64 ani 3 1,6 1,8 0,4 1,7
RATA ȘOMAJULUI, %
ACTIVITATEA AGENȚILOR ECONOMICI
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Numărul de întreprinderi - total 5492 5675 5875 5991 6160 6368
Mari 131 137 137 142 146 162
Mijlocii 305 306 269 249 262 258
Mici 1228 1365 1350 1410 1432 1464
Micro 3828 3867 4120 4190 4320 4484
Numărul mediu de salariați, persoane 104071 99532 88606 89508 89326 87307
Venituri din vînzări, milioane lei 17561,65 22031,53 25651,71 25470,34 27361,71 31209,5
Rezultatul financiar pînă la
impozitare, milioane lei
370,24 1766,32 1611,41 151,35 434,82 436,06
5.3 5.7
5.2
4.6
3.9
2.4
4.5
0
1
2
3
4
5
6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
STRUCTURA ÎNTREPRINDERILOR DUPĂ MĂRIME
STRUCTURA ÎNTREPRINDERILOR PE ACTIVITĂȚI ECONOMICE, %, 2014
2%6%
22%
70%
2009
Mari Mijlocii Mici Micro
3%4%
23%
70%
2014
Mari Mijlocii Mici Micro
41.08
14.20
10.11 9.52
6.19 4.85 3.99 3.80 2.59 1.44 1.04 0.64 0.36 0.17 0.02
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
INDUSTRIE
VALOAREA PRODUCȚIEI FABRICATE, MILIOANE LEI
-31.24
-1.54
1.70
24.87 24.77
-40.00
-30.00
-20.00
-10.00
0.00
10.00
20.00
30.00
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
2009 2012 2013 2014 2015
VPF, milioane lei Rata de creștere raportată la 2008,%
PRINCIPALELE PRODUSE INDUSTRIALRE, 2015
AGRICULTURĂ
SUPRAFAȚA AGRICOLĂ PE UTILIZĂRI SUPRAFAȚA ARABILĂ PE UTILIZĂRI
RECOLTA PRINCIPALELOR CULTURI AGRICOLE, 2015
67% 57% 55%
37% 40%
33% 43% 45%
63% 60%
LA P T E S I P RODUS E
LA C T A T E
C RUP E NUT RE Ț URI C ONS E RVE DE
LE GUME
P IE T RIȘ , P RUNDIȘ
RDN Restul RM
suprafața
arabilă
77%
pășuni și
fînețe
17%
culturi
permanen
te
6%
Culturi
cerealier
e
53%
Culturi
tehnice
44%
Cartofi,
legume
2%
Plante de
nutreț
1%
98% 96% 88%
74%
57% 57%
40% 38%
2% 4% 12%
26%
43% 43%
60% 62%
S FE CLA DE
ZA HĂ R
S OIA C A RT OF I RA P IȚ A F RUC T E LE GUME DE
C ÎMP
F LOA RE A
S OA RE LUI
C E RE A LE
RDN Restul RM
INVESTIȚII
EVOLUȚIA INVESTIȚIILOR ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG, MILIOANE LEI
1948.2
1758.8
2713.7
2400.7
2828.1
3044.8
2459.1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MĂRIMEA INVESTIȚIILOR ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG PE ACTIVITĂȚI
ECONOMICE, 2015, MILIOANE LEI
641.67
524.78
271.57
210.84
183.39
145.84
132.94
112.79
77.14
48.41
39.38
20.12
14.22
13.63
12.64
3.93
1.05
4.73
0
100
200
300
400
500
600
700

More Related Content

More from ADR Nord

RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
ADR Nord
 
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
ADR Nord
 
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale SectorialeProiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
ADR Nord
 
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
ADR Nord
 
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
ADR Nord
 
Moldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - ForumMoldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - Forum
ADR Nord
 
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, MoldovaSuport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
ADR Nord
 
Planul de afaceri
Planul de afaceriPlanul de afaceri
Planul de afaceri
ADR Nord
 
North Development Region (2016)
North Development Region (2016)North Development Region (2016)
North Development Region (2016)
ADR Nord
 
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD NordModernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
ADR Nord
 
2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului
ADR Nord
 
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
ADR Nord
 
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA IIREZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
ADR Nord
 
MDS // RDN
MDS // RDNMDS // RDN
MDS // RDN
ADR Nord
 
Memorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nordMemorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nord
ADR Nord
 
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
ADR Nord
 
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
ADR Nord
 
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
ADR Nord
 
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica MoldovaSituația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
ADR Nord
 
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
ADR Nord
 

More from ADR Nord (20)

RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
 
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
 
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale SectorialeProiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
 
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
 
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
 
Moldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - ForumMoldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - Forum
 
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, MoldovaSuport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
 
Planul de afaceri
Planul de afaceriPlanul de afaceri
Planul de afaceri
 
North Development Region (2016)
North Development Region (2016)North Development Region (2016)
North Development Region (2016)
 
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD NordModernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
 
2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului
 
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
 
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA IIREZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
 
MDS // RDN
MDS // RDNMDS // RDN
MDS // RDN
 
Memorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nordMemorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nord
 
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
 
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
 
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
 
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica MoldovaSituația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
 
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
 

Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)

 • 1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ. POPULAȚIE ORGANIZAREA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A RDN LA 1 IANUARIE 2015 Suprafața totală, km2 Ponderea în regiune, % Număr municipii Număr orașe Localități din componenț a orașelor Număr sate Număr comune Total localități RDN 10.014,5 100,0 1 19 13 295 244 572 Mun. Bălți 78,0 0,78 1 - - 2 - 3 Briceni 814,4 8,13 - 2 - 26 11 39 Dondușeni 644,1 6,43 - 1 - 21 8 30 Drochia 999,9 9,98 - 1 - 27 12 40 Edineț 932,9 9,32 - 2 4 30 13 49 Fălești 1072,6 10,71 - 1 1 32 42 76 Florești 1108,2 11,07 - 3 - 37 34 74 Glodeni 754,2 7,53 - 1 1 18 15 35 Ocnița 597,5 5,97 - 3 - 18 12 33 Rîșcani 936,0 9,35 - 2 6 26 21 55 Sîngerei 1033,7 10,32 - 2 1 24 43 70 Soroca 1043,0 10,41 - 1 - 34 33 68
 • 2. POPULAȚIE 2009 2012 2013 2014 2015 Populația stabilă - total (la 1 ianuarie), persoane 1013717 1002555 999216 994844 991246 bărbați 482525 477638 476465 474376 473000 femei 531192 524917 522751 520468 518246 Populație urbană 354505 355977 356749 356908 356920 Populație rurală 659212 646578 642467 637936 634326 Populația pe principalele grupe de vîrstă 1013717 1002555 999216 994844 991246 sub vîrsta aptă de muncă 185256 171779 168689 166394 165200 în vîrsta aptă de muncă 633667 634451 631814 627110 621600 peste vîrsta aptă de muncă 194794 196325 198713 201340 204446 Femei la 1000 bărbați 1101 1099 1097 1097 1096 Indicele sarcinii demografice1 52,9 52,4 52,9 53,2 53,9 Densitatea populației 101,2 100,1 99,8 99,3 99 La 1000 de persoane născuți-vii 11 10,5 10,2 10,7 10,8 decese 13,9 13,1 13 13 13,1 sporul natural -2,9 -2,6 -2,8 -2,3 -2,3 căsătorii 6,5 6 6,2 6,3 6,3 divorțuri 2,9 2,7 2,8 3 2,9 decese la vîrsta sub 1 an 12 9,4 10,2 11,4 9,1 Durata medie a vieții, ani 70,1 71,8 72,1 72,2 - STRUCTURA POPULAȚIEI PE GRUPE DE VÎRSTĂ, 2009-2015, % PIAȚA MUNCII 2009 2012 2013 2014 2015 1 Raportul dintre persoanele sub 15 ani și peste 60 ani și populația în vîrstă de muncă exprimat la 100 de persoane 18.27% 17.85% 17.46% 17.13% 16.88% 16.73% 16.67% 62.51% 62.89% 63.24% 63.28% 63.23% 63.04% 62.71% 19.22% 19.26% 19.30% 19.58% 19.89% 20.24% 20.62% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0-14 15-57/62 57/62+
 • 3. Populația ocupata, mii persoane 322,9 324,5 340,9 347,4 366,7 bărbați 157,1 153,6 168,4 171,7 175,6 femei 165,8 170,9 172,5 175,7 191,1 Populația ocupată pe grupe de vîrstă, mii persoane 15-24 ani 27,8 27,4 26,4 28,5 26,2 25-34 ani 55,9 66,4 74,8 73,6 78,2 35-44 ani 80,3 80,9 80,6 85,3 91,2 45-54 ani 99,1 88,8 92,9 88,8 88,7 55-64 ani 46,5 50,4 52,8 55,0 62,6 65 ani și peste 13,3 10,6 13,4 16,3 19,7 Popula de 15 ani și peste plecată la lucru peste hotare, mii persoane 86,4 98 101,6 101,3 97,6 bărbați 60,2 69,5 70 69,9 69,4 femei 26,2 28,5 31,6 31,3 28,2 DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI OCUPATE PE SECTOARE ALE ECONOMIEI REGIONALE CÎȘTIGUL SALARIAL MEDIU LUNAR BRUT, LEI ȘOMAJ 41% 12% 2% 15% 4% 22% 4% 2011 49% 10% 3% 12% 4% 17% 5% 2014 Agricultura, economia vînatului și piscicultura Industrie Construcții Comerț cu ridicata și cu amănuntul. Hoteluri și restaurante Transporturi și comunicații Administrație publică; Învățămînt; Sănătate și asistență socială Alte 2742.9 3023.8 3221.8 3548.6 2458.6 2772.6 3093.1 3491.8 2607 2905.3 3161.4 3522.1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2011 2012 2013 2014 Proprietate publică Alte forme de proprietate Total
 • 4. 2009 2012 2013 2014 2015 Total șomeri BIM, mii persoane 18 15,8 13,7 8,6 17,4 bărbați 11,6 9 7,1 4,9 9,8 femei 6,5 6,8 6,6 3,8 7,6 Rata șomajului, % 5,3 4,6 3,9 2,4 4,5 Rata șomajului pe grupe de vîrstă, % 15-24 ani 14 13,2 10,4 7 14,2 25-34 ani 5,4 5 6 3,1 6,4 35-44 ani 4,6 5,1 3,7 2,7 3,8 45-54 ani 4,8 3,3 1,9 1,8 3,3 55-64 ani 3 1,6 1,8 0,4 1,7 RATA ȘOMAJULUI, % ACTIVITATEA AGENȚILOR ECONOMICI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Numărul de întreprinderi - total 5492 5675 5875 5991 6160 6368 Mari 131 137 137 142 146 162 Mijlocii 305 306 269 249 262 258 Mici 1228 1365 1350 1410 1432 1464 Micro 3828 3867 4120 4190 4320 4484 Numărul mediu de salariați, persoane 104071 99532 88606 89508 89326 87307 Venituri din vînzări, milioane lei 17561,65 22031,53 25651,71 25470,34 27361,71 31209,5 Rezultatul financiar pînă la impozitare, milioane lei 370,24 1766,32 1611,41 151,35 434,82 436,06 5.3 5.7 5.2 4.6 3.9 2.4 4.5 0 1 2 3 4 5 6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 5. STRUCTURA ÎNTREPRINDERILOR DUPĂ MĂRIME STRUCTURA ÎNTREPRINDERILOR PE ACTIVITĂȚI ECONOMICE, %, 2014 2%6% 22% 70% 2009 Mari Mijlocii Mici Micro 3%4% 23% 70% 2014 Mari Mijlocii Mici Micro 41.08 14.20 10.11 9.52 6.19 4.85 3.99 3.80 2.59 1.44 1.04 0.64 0.36 0.17 0.02 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
 • 6. INDUSTRIE VALOAREA PRODUCȚIEI FABRICATE, MILIOANE LEI -31.24 -1.54 1.70 24.87 24.77 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 2009 2012 2013 2014 2015 VPF, milioane lei Rata de creștere raportată la 2008,%
 • 7. PRINCIPALELE PRODUSE INDUSTRIALRE, 2015 AGRICULTURĂ SUPRAFAȚA AGRICOLĂ PE UTILIZĂRI SUPRAFAȚA ARABILĂ PE UTILIZĂRI RECOLTA PRINCIPALELOR CULTURI AGRICOLE, 2015 67% 57% 55% 37% 40% 33% 43% 45% 63% 60% LA P T E S I P RODUS E LA C T A T E C RUP E NUT RE Ț URI C ONS E RVE DE LE GUME P IE T RIȘ , P RUNDIȘ RDN Restul RM suprafața arabilă 77% pășuni și fînețe 17% culturi permanen te 6% Culturi cerealier e 53% Culturi tehnice 44% Cartofi, legume 2% Plante de nutreț 1% 98% 96% 88% 74% 57% 57% 40% 38% 2% 4% 12% 26% 43% 43% 60% 62% S FE CLA DE ZA HĂ R S OIA C A RT OF I RA P IȚ A F RUC T E LE GUME DE C ÎMP F LOA RE A S OA RE LUI C E RE A LE RDN Restul RM
 • 8. INVESTIȚII EVOLUȚIA INVESTIȚIILOR ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG, MILIOANE LEI 1948.2 1758.8 2713.7 2400.7 2828.1 3044.8 2459.1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 9. MĂRIMEA INVESTIȚIILOR ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG PE ACTIVITĂȚI ECONOMICE, 2015, MILIOANE LEI 641.67 524.78 271.57 210.84 183.39 145.84 132.94 112.79 77.14 48.41 39.38 20.12 14.22 13.63 12.64 3.93 1.05 4.73 0 100 200 300 400 500 600 700