SlideShare a Scribd company logo
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Ratsastusyritysten turvallisuus-
mitä velvollisuuksia yrittäjällä on?
2.3.2018 Kielo Kestinmäki
1
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisempi arki meille kaikille
Tukes ehkäisee henkilö-,
ympäristö- ja omaisuus-
vahinkoja sekä varmistaa
tavaroiden ja palveluiden
vaatimustenmukaisuutta.
2
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kuluttajapalveluiden valvonta Tukesiin
• Aikaisemmin valvonta kunnilla, usein terveystarkastajilla
• Uusi tapa tehdä valvontaa- turvallisuuskummit
• Yhteistyössä toimijoiden ja sidosryhmien kanssa
• Koulutuksia
• Viranomaisrooli
• Valvontakäynnit maksuttomia
• Riskiperusteisuus
Kielo Kestinmäki 3
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
2.3.2018 Kielo Kestinmäki 4
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
• Sovelletaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin
• Tarkoituksena varmistaa tavaroiden ja palveluiden
turvallisuus sekä ennaltaehkäistä vaaroja ja vahinkoja
6.3.2018 Kielo Kestinmäki 5
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Palveluntarjoajan velvollisuudet
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011, 5 – 9 §
• Huolellisuusvelvollisuus
• Turvallisuusasiakirja
• Vaarojen tunnistaminen ja toimenpiteiden
suunnittelu
• Tietojen antaminen kuluttajalle
• Onnettomuuskirjanpito
• Palvelussa tapahtuvista onnettomuuksista
ilmoittaminen Tukesiin
6
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vastuu palvelun turvallisuudesta on palvelun
tarjoajalla eli yrittäjällä!
• Vastuuta palvelun
turvallisuudesta ei voi siirtää
kuluttajalle esim.
vastuuvapauslausekkeilla.
• Vastuuvapauslomake ≠
tietojen antaminen
turvallisuudesta
• Tukes ei myönnä
palveluille lupia tai hyväksy
niiden turvallisuutta
ennakolta.
7
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Onnettomuuksista
8
• Ilmoitusvelvollisuus vakavista onnettomuuksista tai läheltä piti- tilanteista
- vielä kovin vähän ilmoituksia
- mitkä onnettomuudet on syytä ilmoittaa?
Ilmoita Tukesiin:
• Jos onnettomuudessa on jotain erityistä tai poikkeuksellista.
• Jos useampia ratsastajia putoaa samalla tunnilla.
• Ratsastaja ei nouse itse ylös/raahautuu hevosen mukana
• Kaikki vakavat loukkaantumiset
• llmoita myös kaikki vakavat LÄHELTÄ PITI- tilanteet
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kuluttajapalveluiden
yleiset vaaratekijät -
avainsanaluettelo
1.3.2018 Kielo Kestinmäki 9
• Yleisiä, kaikille
kuluttajapalveluille
mahdollisia vaaroja
• Auttaa tunnistamaan niitä
asioita, joita on tarpeen
tarkastella tarkemmin
• Pelkkä tämän luettelon
läpikäynti ei ole riittävä
vaarojen tunnistaminen!
• Asioita on selvitettävä
tarkemmin kirjallisesti!
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
6.3.2018 [Esittäjän nimi] 10
Vaaratilanteet-lomake
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Riskin arviointia ratsastusleirillä, esimerkki:
Toiminto Vaaroja Ennaltaehkäisy Toiminta hätätilanteessa
Hevosten hoito
tallissa, harjaaminen
ja satulointi
Asiakkaan varpaat
jäävät hevosen
kavion alle.
Kunnon kengät vaaditaan leiriläisillä aina
tallissa, ohjeistus leiriläisille sekä
leiriavustajille. Sandaaleissa talliin
meneminen kielletään. Tallissa on avustaja
paikalla auttamassa.
Ensiapu vamman vakavuudesta riippuen, EA varusteet
tallissa, kylmäpakkaukset. EA koulutus toimijoilla
kunnossa. Kuljetus lääkäriin tarvittaessa.
Hevosten hoito
tallissa, harjaaminen
ja satulointi.
Hevonen potkaisee
ratsastajaa.
Kiukkuiset hevoset listataan
turvallisuusasiakirjassa, sekä ohjeistetaan,
miten niiden kanssa toimitaan. Hevoset
sidotaan kiinni karsinassa harjaamisen
ajaksi. Hankalat hevoset soveltuvat
ainoastaan kokeneille käsittelijöille. Tallissa
on avustaja paikalla.
Vamman vakavuudesta riippuen ratsastaja toimitetaan
sairaalahoitoon tai lääkäriin.
Tallissa oleva avustaja hälyttää apua. Tallin koko
henkilökunta on osallistunut hätätilannekoulutukseen.
Tallissa näkyvillä hätänumerot ja ajo-ohjeet. Avustajalla
on käytössään toimiva puhelin.
Ratsastusta maastossa Hevoset pelästyvät
yllättävää tekijää,
kuten traktoria, ja
2 ratsastajaa
putoaa kyydistä.
Maastoon lähtevät vain riittävän
kokemuksen omaavat ratsastajat. Hevoset
valitaan huolella ratsastajille. Ohjaajalla on
mukana toimiva kännykkä. Asiakkaiden
kanssa on käyty läpi ohjeet erilaisissa
tilanteissa, niin ohjaajan oman
sairastumisen varalta kuin asiakkaan
tippumisen kohdalla. Sääolosuhteet sekä
reitti huomioidaan toimintaa
suunniteltaessa. Hätätilanteet on käyty läpi
ennakkoon koko henkilökunnan kanssa.
Ohjaaja hälyttää apua. Turvallisuusasiakirjaan on
merkitty reitit. Tallilla oleva henkilökunta tietää myös
toimintatavat ja reitin sijainnin. GPS koordinaatit on
turvallisuusasiakirjassa tietyistä pisteistä reittikartassa.
Pitkällä maastoratsastuksella ohjaajalla on pieni
ensiapupakkaus mukana.
Vakavammissa onnettomuuksissa, eli aina kun tarvitaan
lääkärin apua tai ambulanssia, tehdään
onnettomuusilmoitus Tukesiin. Myös onnettomuuden
läpikäyminen osallistujien kesken on tärkeää. Jos asiakas
loukkaantuu, on hyvän tavan mukaista kysellä vointia
jälkeenpäinkin.
1.3.2018 Kielo Kestinmäki 11
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Onnettomuuskirjanpito
Kielo Kestinmäki 12
• Palvelun oma kirjanpito pienemmistäkin kolhuista
• Kirjanpidosta on käytävä ilmi
• Mitä on tapahtunut?
• Minkä vuoksi?
• Missä?
• Milloin?
• Miten asia on hoidettu?
• Mitä tehdään jatkossa vastaavien tapausten estämiseksi?
• Muoto on vapaasti valittavissa (ruutuvihko, Excel, mobiili-app)
• Tietoja on käytettävä turvallisuustoiminnan kehittämiseen
• Tärkeä myös palveluntarjoajan oman oikeusturvan kannalta!
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Materiaalia ratsastusleireihin liittyen
• Leirinjärjestäjän muistilista
• Vinkkejä vanhemmille leirin valintaan
• Hevoshulluun leiriasiaa
1.3.2018 Kielo Kestinmäki 13
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Talutusratsastusohjeet
• Talutusratsastuksen
järjestämisessä pohdittavaa
erityisesti suurissa
yleisötapahtumissa
1.3.2018 Kielo Kestinmäki 14
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
TOP5: Muista ainakin nämä!
1. Tunnista ja arvioi palveluun liittyvät vaarat ja toteuta
toimenpiteitä riskien pienentämiseksi!
2. Laadi turvallisuusasiakirja! Ohjeita löytyy
Tukesin verkkosivuilta.
3. Anna kuluttajalle tarvittavat tiedot palvelun
turvallisuudesta! Lisätietoja löytyy
Tukes-ohjeesta 6/2015
4. Pidä kirjaa vaaratilanteista ja onnettomuuksista!
Valitse itsellesi toimivin tietojen kirjaustapa ja
tiedostomuoto.
5. Ilmoita onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista
Tukesiin! Toimintaohjeet ja ilmoituslomake löytyvät
Tukesin verkkosivuilta.
15
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Lisää tietoa:
• Tukes- ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden
edistämiseksi:
http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-
ohjeet/Kuluttajaturvallisuus/Tukes-ohje-52015-
Ratsastuspalveluiden-turvallisuuden-edistaminen/
• Talutusratsastusohjeet ja muistilista leirien järjestäjille:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kulutta
japalvelut/Palveluiden-turvallisuusvaatimuksia/Ratsastus/
• Kuluttajapalvelut:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kulutta
japalvelut/
1.3.2018 Kielo Kestinmäki 16
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kiitos!
Kielo Kestinmäki
029 5052 095
kielo.kestinmaki@tukes.fi

More Related Content

Similar to Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet

Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Kemidigi-hanke - kemikaalitiedon digitaalinen hallinta
Kemidigi-hanke - kemikaalitiedon digitaalinen hallintaKemidigi-hanke - kemikaalitiedon digitaalinen hallinta
Kemidigi-hanke - kemikaalitiedon digitaalinen hallinta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Turvallisuuteen liittyvät henkilöriskit ja niiden hallinta
Turvallisuuteen liittyvät henkilöriskit ja niiden hallintaTurvallisuuteen liittyvät henkilöriskit ja niiden hallinta
Turvallisuuteen liittyvät henkilöriskit ja niiden hallinta
THL
 
Turvallinen seikkailu – Mission impossible
Turvallinen seikkailu – Mission impossibleTurvallinen seikkailu – Mission impossible
Turvallinen seikkailu – Mission impossible
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
 
Lindström Oy Case Merja Koivu
Lindström Oy Case Merja KoivuLindström Oy Case Merja Koivu
Lindström Oy Case Merja Koivu
Finnish Institute of Occupational Health
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
THL
 
7.9.2017 Työturvallisuusinfo
7.9.2017 Työturvallisuusinfo7.9.2017 Työturvallisuusinfo
7.9.2017 Työturvallisuusinfo
Työterveyslaitos
 
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tietoSatu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
THL
 
Riskien arviointi ja hallinta 20160518
Riskien arviointi ja hallinta 20160518Riskien arviointi ja hallinta 20160518
Riskien arviointi ja hallinta 20160518
Eija Kupi
 
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-MannilaKasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
MTT_Agrifood_Research_Finland
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaaliIäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali
THL
 
Ahma Optima Oy Meriturvallisuuseminaari K Laakso
Ahma Optima Oy Meriturvallisuuseminaari K LaaksoAhma Optima Oy Meriturvallisuuseminaari K Laakso
Ahma Optima Oy Meriturvallisuuseminaari K Laakso
Kimmo Laakso
 
THL:n Laaturekisterit
THL:n LaaturekisteritTHL:n Laaturekisterit
THL:n Laaturekisterit
THL
 
Kangas Panu, Vuosikymmen pelkkää nollaa!
Kangas Panu, Vuosikymmen pelkkää nollaa!Kangas Panu, Vuosikymmen pelkkää nollaa!
Kangas Panu, Vuosikymmen pelkkää nollaa!
Työterveyslaitos
 
Milja Koponen: Kemikaaliriskit hallintaan yhteistyöllä
Milja Koponen: Kemikaaliriskit hallintaan yhteistyölläMilja Koponen: Kemikaaliriskit hallintaan yhteistyöllä
Milja Koponen: Kemikaaliriskit hallintaan yhteistyöllä
Työterveyslaitos
 
Vesilintukantojen muuttoreittipohjainen hoito - Mikko Alhainen, Suomen riista...
Vesilintukantojen muuttoreittipohjainen hoito - Mikko Alhainen, Suomen riista...Vesilintukantojen muuttoreittipohjainen hoito - Mikko Alhainen, Suomen riista...
Vesilintukantojen muuttoreittipohjainen hoito - Mikko Alhainen, Suomen riista...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Uutiskirje Helmikuu Final
Uutiskirje Helmikuu FinalUutiskirje Helmikuu Final
Uutiskirje Helmikuu Final
Palveluseteli-hanke
 
Saila eskola ptc servises
Saila eskola ptc servisesSaila eskola ptc servises
Saila eskola ptc servises
Tiina Talala
 

Similar to Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet (20)

Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
 
Kemidigi-hanke - kemikaalitiedon digitaalinen hallinta
Kemidigi-hanke - kemikaalitiedon digitaalinen hallintaKemidigi-hanke - kemikaalitiedon digitaalinen hallinta
Kemidigi-hanke - kemikaalitiedon digitaalinen hallinta
 
Turvallisuuteen liittyvät henkilöriskit ja niiden hallinta
Turvallisuuteen liittyvät henkilöriskit ja niiden hallintaTurvallisuuteen liittyvät henkilöriskit ja niiden hallinta
Turvallisuuteen liittyvät henkilöriskit ja niiden hallinta
 
Turvallinen seikkailu – Mission impossible
Turvallinen seikkailu – Mission impossibleTurvallinen seikkailu – Mission impossible
Turvallinen seikkailu – Mission impossible
 
Lindström Oy Case Merja Koivu
Lindström Oy Case Merja KoivuLindström Oy Case Merja Koivu
Lindström Oy Case Merja Koivu
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
 
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
Susanna Leimio: Päihteiden käytön kartoittamisen ja mini-intervention kirjaam...
 
7.9.2017 Työturvallisuusinfo
7.9.2017 Työturvallisuusinfo7.9.2017 Työturvallisuusinfo
7.9.2017 Työturvallisuusinfo
 
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tietoSatu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
Satu Vihersaari-Virtanen: Kotihoito kohdentaa (Kohoko-pilotti) & RAI-tieto
 
Riskien arviointi ja hallinta 20160518
Riskien arviointi ja hallinta 20160518Riskien arviointi ja hallinta 20160518
Riskien arviointi ja hallinta 20160518
 
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-MannilaKasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
 
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaaliIäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali
 
Ahma Optima Oy Meriturvallisuuseminaari K Laakso
Ahma Optima Oy Meriturvallisuuseminaari K LaaksoAhma Optima Oy Meriturvallisuuseminaari K Laakso
Ahma Optima Oy Meriturvallisuuseminaari K Laakso
 
THL:n Laaturekisterit
THL:n LaaturekisteritTHL:n Laaturekisterit
THL:n Laaturekisterit
 
Kangas Panu, Vuosikymmen pelkkää nollaa!
Kangas Panu, Vuosikymmen pelkkää nollaa!Kangas Panu, Vuosikymmen pelkkää nollaa!
Kangas Panu, Vuosikymmen pelkkää nollaa!
 
Milja Koponen: Kemikaaliriskit hallintaan yhteistyöllä
Milja Koponen: Kemikaaliriskit hallintaan yhteistyölläMilja Koponen: Kemikaaliriskit hallintaan yhteistyöllä
Milja Koponen: Kemikaaliriskit hallintaan yhteistyöllä
 
Vesilintukantojen muuttoreittipohjainen hoito - Mikko Alhainen, Suomen riista...
Vesilintukantojen muuttoreittipohjainen hoito - Mikko Alhainen, Suomen riista...Vesilintukantojen muuttoreittipohjainen hoito - Mikko Alhainen, Suomen riista...
Vesilintukantojen muuttoreittipohjainen hoito - Mikko Alhainen, Suomen riista...
 
Uutiskirje Helmikuu Final
Uutiskirje Helmikuu FinalUutiskirje Helmikuu Final
Uutiskirje Helmikuu Final
 
Saila eskola ptc servises
Saila eskola ptc servisesSaila eskola ptc servises
Saila eskola ptc servises
 

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
CE-merkintä
CE-merkintäCE-merkintä
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaaTurvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestysYli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019
 
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpit
 
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet
 
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
 
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti as...
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
 
CE-merkintä
CE-merkintäCE-merkintä
CE-merkintä
 
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaaTurvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
Turvalliseen Suomeen kannattaa sijoittaa
 
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestysYli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
Yli 50-vuotias turvallisuusinnovaatio on edelleen menestys
 

Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet

 • 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Ratsastusyritysten turvallisuus- mitä velvollisuuksia yrittäjällä on? 2.3.2018 Kielo Kestinmäki 1
 • 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisempi arki meille kaikille Tukes ehkäisee henkilö-, ympäristö- ja omaisuus- vahinkoja sekä varmistaa tavaroiden ja palveluiden vaatimustenmukaisuutta. 2
 • 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuluttajapalveluiden valvonta Tukesiin • Aikaisemmin valvonta kunnilla, usein terveystarkastajilla • Uusi tapa tehdä valvontaa- turvallisuuskummit • Yhteistyössä toimijoiden ja sidosryhmien kanssa • Koulutuksia • Viranomaisrooli • Valvontakäynnit maksuttomia • Riskiperusteisuus Kielo Kestinmäki 3
 • 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) • Sovelletaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin • Tarkoituksena varmistaa tavaroiden ja palveluiden turvallisuus sekä ennaltaehkäistä vaaroja ja vahinkoja 6.3.2018 Kielo Kestinmäki 5
 • 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Palveluntarjoajan velvollisuudet Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011, 5 – 9 § • Huolellisuusvelvollisuus • Turvallisuusasiakirja • Vaarojen tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu • Tietojen antaminen kuluttajalle • Onnettomuuskirjanpito • Palvelussa tapahtuvista onnettomuuksista ilmoittaminen Tukesiin 6
 • 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vastuu palvelun turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla eli yrittäjällä! • Vastuuta palvelun turvallisuudesta ei voi siirtää kuluttajalle esim. vastuuvapauslausekkeilla. • Vastuuvapauslomake ≠ tietojen antaminen turvallisuudesta • Tukes ei myönnä palveluille lupia tai hyväksy niiden turvallisuutta ennakolta. 7
 • 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Onnettomuuksista 8 • Ilmoitusvelvollisuus vakavista onnettomuuksista tai läheltä piti- tilanteista - vielä kovin vähän ilmoituksia - mitkä onnettomuudet on syytä ilmoittaa? Ilmoita Tukesiin: • Jos onnettomuudessa on jotain erityistä tai poikkeuksellista. • Jos useampia ratsastajia putoaa samalla tunnilla. • Ratsastaja ei nouse itse ylös/raahautuu hevosen mukana • Kaikki vakavat loukkaantumiset • llmoita myös kaikki vakavat LÄHELTÄ PITI- tilanteet
 • 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuluttajapalveluiden yleiset vaaratekijät - avainsanaluettelo 1.3.2018 Kielo Kestinmäki 9 • Yleisiä, kaikille kuluttajapalveluille mahdollisia vaaroja • Auttaa tunnistamaan niitä asioita, joita on tarpeen tarkastella tarkemmin • Pelkkä tämän luettelon läpikäynti ei ole riittävä vaarojen tunnistaminen! • Asioita on selvitettävä tarkemmin kirjallisesti!
 • 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 6.3.2018 [Esittäjän nimi] 10 Vaaratilanteet-lomake
 • 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Riskin arviointia ratsastusleirillä, esimerkki: Toiminto Vaaroja Ennaltaehkäisy Toiminta hätätilanteessa Hevosten hoito tallissa, harjaaminen ja satulointi Asiakkaan varpaat jäävät hevosen kavion alle. Kunnon kengät vaaditaan leiriläisillä aina tallissa, ohjeistus leiriläisille sekä leiriavustajille. Sandaaleissa talliin meneminen kielletään. Tallissa on avustaja paikalla auttamassa. Ensiapu vamman vakavuudesta riippuen, EA varusteet tallissa, kylmäpakkaukset. EA koulutus toimijoilla kunnossa. Kuljetus lääkäriin tarvittaessa. Hevosten hoito tallissa, harjaaminen ja satulointi. Hevonen potkaisee ratsastajaa. Kiukkuiset hevoset listataan turvallisuusasiakirjassa, sekä ohjeistetaan, miten niiden kanssa toimitaan. Hevoset sidotaan kiinni karsinassa harjaamisen ajaksi. Hankalat hevoset soveltuvat ainoastaan kokeneille käsittelijöille. Tallissa on avustaja paikalla. Vamman vakavuudesta riippuen ratsastaja toimitetaan sairaalahoitoon tai lääkäriin. Tallissa oleva avustaja hälyttää apua. Tallin koko henkilökunta on osallistunut hätätilannekoulutukseen. Tallissa näkyvillä hätänumerot ja ajo-ohjeet. Avustajalla on käytössään toimiva puhelin. Ratsastusta maastossa Hevoset pelästyvät yllättävää tekijää, kuten traktoria, ja 2 ratsastajaa putoaa kyydistä. Maastoon lähtevät vain riittävän kokemuksen omaavat ratsastajat. Hevoset valitaan huolella ratsastajille. Ohjaajalla on mukana toimiva kännykkä. Asiakkaiden kanssa on käyty läpi ohjeet erilaisissa tilanteissa, niin ohjaajan oman sairastumisen varalta kuin asiakkaan tippumisen kohdalla. Sääolosuhteet sekä reitti huomioidaan toimintaa suunniteltaessa. Hätätilanteet on käyty läpi ennakkoon koko henkilökunnan kanssa. Ohjaaja hälyttää apua. Turvallisuusasiakirjaan on merkitty reitit. Tallilla oleva henkilökunta tietää myös toimintatavat ja reitin sijainnin. GPS koordinaatit on turvallisuusasiakirjassa tietyistä pisteistä reittikartassa. Pitkällä maastoratsastuksella ohjaajalla on pieni ensiapupakkaus mukana. Vakavammissa onnettomuuksissa, eli aina kun tarvitaan lääkärin apua tai ambulanssia, tehdään onnettomuusilmoitus Tukesiin. Myös onnettomuuden läpikäyminen osallistujien kesken on tärkeää. Jos asiakas loukkaantuu, on hyvän tavan mukaista kysellä vointia jälkeenpäinkin. 1.3.2018 Kielo Kestinmäki 11
 • 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Onnettomuuskirjanpito Kielo Kestinmäki 12 • Palvelun oma kirjanpito pienemmistäkin kolhuista • Kirjanpidosta on käytävä ilmi • Mitä on tapahtunut? • Minkä vuoksi? • Missä? • Milloin? • Miten asia on hoidettu? • Mitä tehdään jatkossa vastaavien tapausten estämiseksi? • Muoto on vapaasti valittavissa (ruutuvihko, Excel, mobiili-app) • Tietoja on käytettävä turvallisuustoiminnan kehittämiseen • Tärkeä myös palveluntarjoajan oman oikeusturvan kannalta!
 • 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Materiaalia ratsastusleireihin liittyen • Leirinjärjestäjän muistilista • Vinkkejä vanhemmille leirin valintaan • Hevoshulluun leiriasiaa 1.3.2018 Kielo Kestinmäki 13
 • 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Talutusratsastusohjeet • Talutusratsastuksen järjestämisessä pohdittavaa erityisesti suurissa yleisötapahtumissa 1.3.2018 Kielo Kestinmäki 14
 • 15. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TOP5: Muista ainakin nämä! 1. Tunnista ja arvioi palveluun liittyvät vaarat ja toteuta toimenpiteitä riskien pienentämiseksi! 2. Laadi turvallisuusasiakirja! Ohjeita löytyy Tukesin verkkosivuilta. 3. Anna kuluttajalle tarvittavat tiedot palvelun turvallisuudesta! Lisätietoja löytyy Tukes-ohjeesta 6/2015 4. Pidä kirjaa vaaratilanteista ja onnettomuuksista! Valitse itsellesi toimivin tietojen kirjaustapa ja tiedostomuoto. 5. Ilmoita onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista Tukesiin! Toimintaohjeet ja ilmoituslomake löytyvät Tukesin verkkosivuilta. 15
 • 16. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Lisää tietoa: • Tukes- ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi: http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes- ohjeet/Kuluttajaturvallisuus/Tukes-ohje-52015- Ratsastuspalveluiden-turvallisuuden-edistaminen/ • Talutusratsastusohjeet ja muistilista leirien järjestäjille: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kulutta japalvelut/Palveluiden-turvallisuusvaatimuksia/Ratsastus/ • Kuluttajapalvelut: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kulutta japalvelut/ 1.3.2018 Kielo Kestinmäki 16
 • 17. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kiitos! Kielo Kestinmäki 029 5052 095 kielo.kestinmaki@tukes.fi