SlideShare a Scribd company logo
Raportul privind realizarea SDR Nord
în perioada ianuarie-septembrie 2016
ION BODRUG,
DIRECTOR ADR Nord
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Obiectivele principale pentru anul 2016
• Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative
prin implementarea proiectelor de infrastructură fizică
• Facilitarea creșterii economice sustenabile în regiune prin
promovarea potenţialului socio-economic al RDN şi atragerea
investiţiilor în regiune
• Îmbunătățirea Guvernanței în RDN
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Rezultate scontate în urma implementării activităţilor planificate:
• 1 SDR Nord 2016-2020 aprobată
• 2 PRS în proces de elaborare
• 10 proiecte în proces de implementare din sursele FNDR şi din alte
surse
• 2 APL II asistate la elaborarea/actualizarea SDSE raionale conform
politicilor regionale
• 1 Concurs al propunerilor de proiecte din sursele FNDR desfășurat.
• 14 vizite de studiu peste hotare, cu 2 stagieri pentru specialiştii
ADR/APL/CRD desfășurate
• Zilele RDN. ed.IV desfășurate
• 2 acorduri de colaborare cu partenerii de dezvoltare naționali
(MIEPO și AOAM) semnate
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Pentru perioada anului 2016, Agenția de Dezvoltare Regională a avut în gestiune 10
proiecte de dezvoltare regională, după cum urmează:
• 6 proiecte finanțate din sursele FNDR, conform deciziei CNCDR nr. 7/16 din
02.09.2016 au fost aprobate 54 172,07 mii lei pentru anul de gestiune;
• 2 proiecte finanțate din sursele Guvernului German, în valoare de 20 159,74 mii
lei;
• 1 proiect finanțat din sursele Guvernului Român, în valoare de 3 321, 82 mii lei.
• 1 proiect finanțat din sursele Guvernului Cehia, în valoare de circa 2 mln. lei.
4
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
FNDR
6 proiecte , suma
totală alocată-
cca 54,2 mln lei
Guvernul
Germaniei
2 proiecte,
suma totală
alocată- cca
20,2 mln lei
Guvernul
României
1 proiect în
curs de
implementare,
suma totală-
cca 3,3 mln lei
Guvernul
Cehiei
1 proiect în
curs de
implementare,
suma totală
alocată- de 2,0
mln. lei
Proiecte finanțate din surse externe (fără GIZ)
• ”Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului
apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”.
Valoarea totală -157,382.24 EUR, (RoAid)
• ”Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de Dezvoltare
Nord, Moldova”, finanţat din sursele guvernului Republicii Cehia
prin intermediul Agenției Cehe pentru Dezvoltare. Suma totală a
proiectului - 91,544.8 EUR;
• Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în Regiunea de
Dezvoltare Nord” suport financiar din sursele Voievodatului
Wielkopolska, precum și a proiectului „Centrul de Informare
pentru autoritățile locale din Republica Moldova”, implementat
de reprezentanța Solidarity Fund PL în Moldova.
6
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Valoarea proiectelor gestionate în RDN, pe surse de
finanțare pentru anul 2016, mii lei.
FNDR
Guvernul German
Guvernul
României
Guvernul Cehiei
54,17 mln.
68 %
20,16 mln.
25 %
3,32 mln.
4 %
2,0 mln.
3 %
7
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
FNDR
în 2016
31 480,31
mii lei
58 %
Guvernul
Germaniei
Guvernul
României
1 015,91
mii lei
30 %
15 617,24 mii
lei
77 %
Guvernul
Cehiei
Circa 2,0
mln. lei
100 %
Mijloace financiare valorificate în cadrul proiectelor
implementate în RDN
Concluzii
• Primele 9 luni ale anului 2016 a fost o perioadă productivă pentru activitatea ADR Nord.
• Activităţile desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au
reieşit din prevederile Planul anual de implementare (PAI) al ADR Nord pentru anul
2016, cadrul normativ al dezvoltării regionale şi reieșind din obiectivele principale
pentru anul 2016.
• De asemenea, în scopul facilitării atragerii investițiilor, specialiştii ADR Nord au elaborat
concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunţate de
către instituţiile donatoare (Guvernul României, Cehiei, Poloniei etc.).
• În vederea promovării potențialului regional, au fost dezvoltate și consolidate relațiile
cu partenerii regionali, naționali și internaționali. S-au organizat evenimete de
anvergură în cadrul Zilelor RDN, ed.IV
• De asemenea, în contextul dezvoltării și consolidării capacităților în perioada raportată
au avut loc 14 vizite de studiu ale specialiștilor ADR Nord peste hotarele Republicii
Moldova în țările: România, Letonia, Polonia, Slovacia, Germania, Belgia, Luxemburg,
Portugalia.
• Totodată Regiunea a fost vizitată de o serie de actori internaționali din: Estonia, Letonia,
Rusia, Cehia.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord

More Related Content

What's hot

De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Se...
De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Se...De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Se...
De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Se...
GIZ Moldova
 
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
ADR Nord
 
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
ADR Nord
 
ADR Nord
ADR NordADR Nord
ADR Nord
ADR Nord
 
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
ADR Nord
 
Rolul actorilor implicați în implementarea proiectelor
Rolul actorilor implicați în implementarea proiectelorRolul actorilor implicați în implementarea proiectelor
Rolul actorilor implicați în implementarea proiectelor
ADR Nord
 
Atragerea investiţiilor şi crearea parteneriatelor - Maria Culeşov, director,...
Atragerea investiţiilor şi crearea parteneriatelor - Maria Culeşov, director,...Atragerea investiţiilor şi crearea parteneriatelor - Maria Culeşov, director,...
Atragerea investiţiilor şi crearea parteneriatelor - Maria Culeşov, director,...
GIZ Moldova
 
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
ADR Nord
 
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
ADR Nord
 
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
Natalia Munteanu
 
Valerian Bânzaru, MDRC - Dezvoltarea regională: realizări și necesități
Valerian Bânzaru, MDRC - Dezvoltarea regională: realizări și necesitățiValerian Bânzaru, MDRC - Dezvoltarea regională: realizări și necesități
Valerian Bânzaru, MDRC - Dezvoltarea regională: realizări și necesități
GIZ Moldova
 
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţăriiDezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
ADR Nord
 
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
GIZ Moldova
 
Anunț specialist smp
Anunț  specialist smpAnunț  specialist smp
Anunț specialist smp
Luminita Netedu
 
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
ADR Nord
 
Alexandr Muravschi, consultant senior GIZ - Planificarea sectorială regională...
Alexandr Muravschi, consultant senior GIZ - Planificarea sectorială regională...Alexandr Muravschi, consultant senior GIZ - Planificarea sectorială regională...
Alexandr Muravschi, consultant senior GIZ - Planificarea sectorială regională...
GIZ Moldova
 
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
ADR Nord
 
Etapa II. Completarea cererii de finanţare a propunerii de proiect
Etapa II. Completarea cererii de finanţare a propunerii de proiectEtapa II. Completarea cererii de finanţare a propunerii de proiect
Etapa II. Completarea cererii de finanţare a propunerii de proiect
ADR Nord
 
Politici naţionale de dezvoltare regională
Politici naţionale de dezvoltare regionalăPolitici naţionale de dezvoltare regională
Politici naţionale de dezvoltare regională
ADR Nord
 
Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioad...
Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioad...Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioad...
Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioad...
ADR Nord
 

What's hot (20)

De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Se...
De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Se...De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Se...
De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Se...
 
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
 
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
 
ADR Nord
ADR NordADR Nord
ADR Nord
 
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
 
Rolul actorilor implicați în implementarea proiectelor
Rolul actorilor implicați în implementarea proiectelorRolul actorilor implicați în implementarea proiectelor
Rolul actorilor implicați în implementarea proiectelor
 
Atragerea investiţiilor şi crearea parteneriatelor - Maria Culeşov, director,...
Atragerea investiţiilor şi crearea parteneriatelor - Maria Culeşov, director,...Atragerea investiţiilor şi crearea parteneriatelor - Maria Culeşov, director,...
Atragerea investiţiilor şi crearea parteneriatelor - Maria Culeşov, director,...
 
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
 
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
 
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
 
Valerian Bânzaru, MDRC - Dezvoltarea regională: realizări și necesități
Valerian Bânzaru, MDRC - Dezvoltarea regională: realizări și necesitățiValerian Bânzaru, MDRC - Dezvoltarea regională: realizări și necesități
Valerian Bânzaru, MDRC - Dezvoltarea regională: realizări și necesități
 
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţăriiDezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
 
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
 
Anunț specialist smp
Anunț  specialist smpAnunț  specialist smp
Anunț specialist smp
 
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
 
Alexandr Muravschi, consultant senior GIZ - Planificarea sectorială regională...
Alexandr Muravschi, consultant senior GIZ - Planificarea sectorială regională...Alexandr Muravschi, consultant senior GIZ - Planificarea sectorială regională...
Alexandr Muravschi, consultant senior GIZ - Planificarea sectorială regională...
 
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
 
Etapa II. Completarea cererii de finanţare a propunerii de proiect
Etapa II. Completarea cererii de finanţare a propunerii de proiectEtapa II. Completarea cererii de finanţare a propunerii de proiect
Etapa II. Completarea cererii de finanţare a propunerii de proiect
 
Politici naţionale de dezvoltare regională
Politici naţionale de dezvoltare regionalăPolitici naţionale de dezvoltare regională
Politici naţionale de dezvoltare regională
 
Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioad...
Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioad...Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioad...
Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioad...
 

Viewers also liked

Memorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nordMemorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nord
ADR Nord
 
MDS // RDN
MDS // RDNMDS // RDN
MDS // RDN
ADR Nord
 
Understanding 'LIBOR'
Understanding 'LIBOR'Understanding 'LIBOR'
Understanding 'LIBOR'
Prof. Simply Simple
 
Libor
LiborLibor
Libor ppt
Libor pptLibor ppt
Libor ppt
Keshav Mundra
 
Libor
Libor Libor
Libor
Asmavia Khan
 
ADR GDR
ADR GDRADR GDR
ADR GDR IDR
ADR GDR IDRADR GDR IDR
ADR GDR IDR
Vinay Golchha
 
ADR and GDR
ADR and GDRADR and GDR
ADR and GDR
Yashal Shah
 

Viewers also liked (9)

Memorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nordMemorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nord
 
MDS // RDN
MDS // RDNMDS // RDN
MDS // RDN
 
Understanding 'LIBOR'
Understanding 'LIBOR'Understanding 'LIBOR'
Understanding 'LIBOR'
 
Libor
LiborLibor
Libor
 
Libor ppt
Libor pptLibor ppt
Libor ppt
 
Libor
Libor Libor
Libor
 
ADR GDR
ADR GDRADR GDR
ADR GDR
 
ADR GDR IDR
ADR GDR IDRADR GDR IDR
ADR GDR IDR
 
ADR and GDR
ADR and GDRADR and GDR
ADR and GDR
 

Similar to Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016

Prezentare raport CRD Nord
Prezentare raport CRD NordPrezentare raport CRD Nord
Prezentare raport CRD Nord
ADR Nord
 
Raport anualt ADR Nord / 2012
Raport anualt ADR Nord / 2012Raport anualt ADR Nord / 2012
Raport anualt ADR Nord / 2012
ADR Nord
 
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
ADR Nord
 
Prezentare plan / ADR Nord 2012
Prezentare plan / ADR Nord 2012Prezentare plan / ADR Nord 2012
Prezentare plan / ADR Nord 2012
ADR Nord
 
Plan de implementare a sdr sud pentru anul 2016
Plan de implementare a sdr sud pentru anul 2016Plan de implementare a sdr sud pentru anul 2016
Plan de implementare a sdr sud pentru anul 2016
Luminita Netedu
 
Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013
Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013 Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013
Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013
ADR Nord
 
Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)
Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)
Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)
ADR Nord
 
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategicDezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
Lilia Țurcan
 
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
ADR Nord
 
Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012
Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012
Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012
ADR Nord
 
Sdr sud 2016 2020 aprobat crd
Sdr sud 2016 2020 aprobat crdSdr sud 2016 2020 aprobat crd
Sdr sud 2016 2020 aprobat crd
Luminita Netedu
 
SDR Centru 2016 2020 proiect
SDR Centru 2016 2020 proiectSDR Centru 2016 2020 proiect
SDR Centru 2016 2020 proiect
Lilia Țurcan
 
Tendinte de dezvoltare a RDN pana in anul 2020
Tendinte de dezvoltare a RDN pana in anul 2020Tendinte de dezvoltare a RDN pana in anul 2020
Tendinte de dezvoltare a RDN pana in anul 2020
ADR Nord
 
Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020
Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020
Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020
ADR Nord
 
Informaţii despre actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord şi ela...
Informaţii despre actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord şi ela...Informaţii despre actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord şi ela...
Informaţii despre actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord şi ela...
ADR Nord
 
Prezentarea MSPL pentru ședința comitetului director din 21 septembrie 2016
Prezentarea MSPL pentru ședința comitetului director din 21 septembrie 2016Prezentarea MSPL pentru ședința comitetului director din 21 septembrie 2016
Prezentarea MSPL pentru ședința comitetului director din 21 septembrie 2016
GIZ Moldova
 
Broșura MSPL/MLPS Brochure
Broșura MSPL/MLPS BrochureBroșura MSPL/MLPS Brochure
Broșura MSPL/MLPS Brochure
GIZ Moldova
 
Plan de activitate ADR Centru 2013
Plan de activitate ADR Centru 2013Plan de activitate ADR Centru 2013
Plan de activitate ADR Centru 2013
Natalia Munteanu
 
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
Lilia Țurcan
 
Conferinţa internaţională „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RDN ...
Conferinţa internaţională „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RDN ...Conferinţa internaţională „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RDN ...
Conferinţa internaţională „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RDN ...
ADR Nord
 

Similar to Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016 (20)

Prezentare raport CRD Nord
Prezentare raport CRD NordPrezentare raport CRD Nord
Prezentare raport CRD Nord
 
Raport anualt ADR Nord / 2012
Raport anualt ADR Nord / 2012Raport anualt ADR Nord / 2012
Raport anualt ADR Nord / 2012
 
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
 
Prezentare plan / ADR Nord 2012
Prezentare plan / ADR Nord 2012Prezentare plan / ADR Nord 2012
Prezentare plan / ADR Nord 2012
 
Plan de implementare a sdr sud pentru anul 2016
Plan de implementare a sdr sud pentru anul 2016Plan de implementare a sdr sud pentru anul 2016
Plan de implementare a sdr sud pentru anul 2016
 
Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013
Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013 Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013
Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013
 
Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)
Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)
Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)
 
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategicDezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
 
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
 
Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012
Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012
Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012
 
Sdr sud 2016 2020 aprobat crd
Sdr sud 2016 2020 aprobat crdSdr sud 2016 2020 aprobat crd
Sdr sud 2016 2020 aprobat crd
 
SDR Centru 2016 2020 proiect
SDR Centru 2016 2020 proiectSDR Centru 2016 2020 proiect
SDR Centru 2016 2020 proiect
 
Tendinte de dezvoltare a RDN pana in anul 2020
Tendinte de dezvoltare a RDN pana in anul 2020Tendinte de dezvoltare a RDN pana in anul 2020
Tendinte de dezvoltare a RDN pana in anul 2020
 
Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020
Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020
Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020
 
Informaţii despre actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord şi ela...
Informaţii despre actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord şi ela...Informaţii despre actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord şi ela...
Informaţii despre actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord şi ela...
 
Prezentarea MSPL pentru ședința comitetului director din 21 septembrie 2016
Prezentarea MSPL pentru ședința comitetului director din 21 septembrie 2016Prezentarea MSPL pentru ședința comitetului director din 21 septembrie 2016
Prezentarea MSPL pentru ședința comitetului director din 21 septembrie 2016
 
Broșura MSPL/MLPS Brochure
Broșura MSPL/MLPS BrochureBroșura MSPL/MLPS Brochure
Broșura MSPL/MLPS Brochure
 
Plan de activitate ADR Centru 2013
Plan de activitate ADR Centru 2013Plan de activitate ADR Centru 2013
Plan de activitate ADR Centru 2013
 
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
 
Conferinţa internaţională „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RDN ...
Conferinţa internaţională „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RDN ...Conferinţa internaţională „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RDN ...
Conferinţa internaţională „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RDN ...
 

More from ADR Nord

RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
ADR Nord
 
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
ADR Nord
 
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale SectorialeProiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
ADR Nord
 
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
ADR Nord
 
Moldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - ForumMoldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - Forum
ADR Nord
 
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, MoldovaSuport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
ADR Nord
 
Planul de afaceri
Planul de afaceriPlanul de afaceri
Planul de afaceri
ADR Nord
 
Raport ADR Nord 2016
Raport ADR Nord 2016Raport ADR Nord 2016
Raport ADR Nord 2016
ADR Nord
 
North Development Region (2016)
North Development Region (2016)North Development Region (2016)
North Development Region (2016)
ADR Nord
 
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
ADR Nord
 
2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului
ADR Nord
 
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
ADR Nord
 
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
ADR Nord
 
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
ADR Nord
 
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica MoldovaSituația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
ADR Nord
 
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
ADR Nord
 
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
ADR Nord
 
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare NordFondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
ADR Nord
 
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
ADR Nord
 
Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regi...
Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regi...Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regi...
Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regi...
ADR Nord
 

More from ADR Nord (20)

RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
 
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
 
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale SectorialeProiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
 
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
 
Moldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - ForumMoldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - Forum
 
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, MoldovaSuport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
 
Planul de afaceri
Planul de afaceriPlanul de afaceri
Planul de afaceri
 
Raport ADR Nord 2016
Raport ADR Nord 2016Raport ADR Nord 2016
Raport ADR Nord 2016
 
North Development Region (2016)
North Development Region (2016)North Development Region (2016)
North Development Region (2016)
 
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
 
2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului
 
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
 
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
 
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
 
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica MoldovaSituația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
 
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
 
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
 
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare NordFondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
 
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
 
Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regi...
Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regi...Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în  Regi...
Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regi...
 

Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016

 • 1. Raportul privind realizarea SDR Nord în perioada ianuarie-septembrie 2016 ION BODRUG, DIRECTOR ADR Nord Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • 2. Obiectivele principale pentru anul 2016 • Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative prin implementarea proiectelor de infrastructură fizică • Facilitarea creșterii economice sustenabile în regiune prin promovarea potenţialului socio-economic al RDN şi atragerea investiţiilor în regiune • Îmbunătățirea Guvernanței în RDN Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • 3. Rezultate scontate în urma implementării activităţilor planificate: • 1 SDR Nord 2016-2020 aprobată • 2 PRS în proces de elaborare • 10 proiecte în proces de implementare din sursele FNDR şi din alte surse • 2 APL II asistate la elaborarea/actualizarea SDSE raionale conform politicilor regionale • 1 Concurs al propunerilor de proiecte din sursele FNDR desfășurat. • 14 vizite de studiu peste hotare, cu 2 stagieri pentru specialiştii ADR/APL/CRD desfășurate • Zilele RDN. ed.IV desfășurate • 2 acorduri de colaborare cu partenerii de dezvoltare naționali (MIEPO și AOAM) semnate Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • 4. Pentru perioada anului 2016, Agenția de Dezvoltare Regională a avut în gestiune 10 proiecte de dezvoltare regională, după cum urmează: • 6 proiecte finanțate din sursele FNDR, conform deciziei CNCDR nr. 7/16 din 02.09.2016 au fost aprobate 54 172,07 mii lei pentru anul de gestiune; • 2 proiecte finanțate din sursele Guvernului German, în valoare de 20 159,74 mii lei; • 1 proiect finanțat din sursele Guvernului Român, în valoare de 3 321, 82 mii lei. • 1 proiect finanțat din sursele Guvernului Cehia, în valoare de circa 2 mln. lei. 4 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord FNDR 6 proiecte , suma totală alocată- cca 54,2 mln lei Guvernul Germaniei 2 proiecte, suma totală alocată- cca 20,2 mln lei Guvernul României 1 proiect în curs de implementare, suma totală- cca 3,3 mln lei Guvernul Cehiei 1 proiect în curs de implementare, suma totală alocată- de 2,0 mln. lei
 • 5. Proiecte finanțate din surse externe (fără GIZ) • ”Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”. Valoarea totală -157,382.24 EUR, (RoAid) • ”Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”, finanţat din sursele guvernului Republicii Cehia prin intermediul Agenției Cehe pentru Dezvoltare. Suma totală a proiectului - 91,544.8 EUR; • Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în Regiunea de Dezvoltare Nord” suport financiar din sursele Voievodatului Wielkopolska, precum și a proiectului „Centrul de Informare pentru autoritățile locale din Republica Moldova”, implementat de reprezentanța Solidarity Fund PL în Moldova.
 • 6. 6 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Valoarea proiectelor gestionate în RDN, pe surse de finanțare pentru anul 2016, mii lei. FNDR Guvernul German Guvernul României Guvernul Cehiei 54,17 mln. 68 % 20,16 mln. 25 % 3,32 mln. 4 % 2,0 mln. 3 %
 • 7. 7 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord FNDR în 2016 31 480,31 mii lei 58 % Guvernul Germaniei Guvernul României 1 015,91 mii lei 30 % 15 617,24 mii lei 77 % Guvernul Cehiei Circa 2,0 mln. lei 100 % Mijloace financiare valorificate în cadrul proiectelor implementate în RDN
 • 8. Concluzii • Primele 9 luni ale anului 2016 a fost o perioadă productivă pentru activitatea ADR Nord. • Activităţile desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au reieşit din prevederile Planul anual de implementare (PAI) al ADR Nord pentru anul 2016, cadrul normativ al dezvoltării regionale şi reieșind din obiectivele principale pentru anul 2016. • De asemenea, în scopul facilitării atragerii investițiilor, specialiştii ADR Nord au elaborat concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunţate de către instituţiile donatoare (Guvernul României, Cehiei, Poloniei etc.). • În vederea promovării potențialului regional, au fost dezvoltate și consolidate relațiile cu partenerii regionali, naționali și internaționali. S-au organizat evenimete de anvergură în cadrul Zilelor RDN, ed.IV • De asemenea, în contextul dezvoltării și consolidării capacităților în perioada raportată au avut loc 14 vizite de studiu ale specialiștilor ADR Nord peste hotarele Republicii Moldova în țările: România, Letonia, Polonia, Slovacia, Germania, Belgia, Luxemburg, Portugalia. • Totodată Regiunea a fost vizitată de o serie de actori internaționali din: Estonia, Letonia, Rusia, Cehia. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord