SlideShare a Scribd company logo
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN NOTA
BAB 1 PENGATURCARAAN
TIADA PDPC DIJALANKAN
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
11/3 - 15/3
18/3 - 22/3
25/3 - 29/3
1/4 - 5/4
8/4 - 12/4
15/4 - 19/4
22/4 - 26/4
1.1 STRATEGI
PENYELESAIAN
MASALAH 28/3/24
1.2 ALGORITMA
8/4 -12/4
1.1.1 Menerangkan keperluan penyelesaian masalah berstrategi
1.1.2 Menjelaskan ciri penyelesaian masalah berkesan
1.1.3 Menggunakan proses penyelesaian masalah
(i) Kumpul dan analisa data
(ii) Tentukan masalah
(iii) Jana idea – hapus halangan
(iv) Jana penyelesaian
(v) Tentukan tindakan
(vi) Laksanakan penyelesaian
(vii) Buat penilaian
(viii) Buat penambahbaikan
HARI NUZUL AL-QURAN
1.2.1 Mengunakan algoritma untuk menyatakan penyelesaian kepada masalah
1.2.2 Membina algoritma penyelesaian masalah dengan menggunakan struktur
kawalan dalam pengaturcaraan (urutan, pilihan dan ulangan) CUTI RAYA AIDILFITRI
1.2.3 Menguji dan membaiki ralat dalam
algoritma
1.2.4 Mengesan nilai pemboleh ubah pada setiap tahap dalam algoritma
1.2.5 Mengenal pasti output yang betul dari
algoritma berdasarkan input yang diberi
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
29/4 - 3/5
6/5 - 10/5
13/5 - 17/5
20/5 - 24/5
3/6 -7/6
&
10/6 - 14/6
17/6 -21/6
24/6 - 28/6
1/7 - 5/7
8/7 - 12/7
1/5/24
1.3 PEMBOLEH UBAH,
PEMALAR DAN JENIS
DATA
22/5/24
CUTI PENGGAL
26/5/2024 - 2/6/2024
3/6/24
1.4 STRUKTUR KAWALAN
17/6/24
1.5 AMALAN TERBAIK
PENGATUR- CARAAN
8/7/24
1.2.6 Menterjemah algoritma ke bahasa Pengaturcaraan.
HARI PEKERJA
1.3.1 Menjelaskan hubungan antara jenis data, saiz data dan kapasiti ingatan
komputer.
1.3.2 Memilih dan menggunakan jenis data yang bersesuaian
1.3.3 Membezakan pemboleh ubah sejagat
(global) dan setempat (local ).
1.3.4 Mengisytiharkan, memulakan dan
menetap-kan nilai pada pemboleh ubah dan pemalar
HARI WESAK
1.3.5 Menggunakan penyataan umpukan dan penyataan aritmetik.
1.3.6 Menulis atur cara untuk memasukkan input dari papan kekunci dan
memaparkan
output.
HARI KEPUTERAAN
YDP AGONG
1.4.1 Menerangkan aliran struktur kawalan pilihan if-else switch-case
HARI RAYA HAJI
1.4.2 Menulis atur cara menggunakan struktur kawalan pilihan dengan
menggabungkan operator hubungan dan operator logical.
1.4.3 Menerangkan aliran struktur kawalan ulangan.
1.4.4 Menulis atur cara menggunakan struktur kawalan ulangan.
1.5.1 Membezakan jenis ralat dalam aturcara (sintaks, masa larian dan logik) .
1.5.2 Mengesan, mengenalpasti, menterjemah mesej ralat dan membaiki ralat .
1.5.3 Mengenalpasti nilai bagi pembolehubah pada bahagian tertentu atur cara .
1.5.4 Menghasilkan atur cara yang mudah dibaca dengan menggunakan gaya
yang baik (komen, nama pembolehubah yang bermakna, inden) . AWAL MUHARAM
M18
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4
M19
M20
M21
M22
M23
15/7 - 19/7
22/7 - 26/7
29/7 - 2/8
5/8 -9/8
12/8 - 16/8
19/8/24 - 23/8/24
1.6 STRUKTUR DATA DAN
MODULAR
1.7 PEMBANGUNAN
APLIKASI (PROJEK)
1.6.1 Menerangkan struktur tatasusunan (array) satu dimensi.
1.6.2 Isytihar nilai
1.6.3 Umpukan nilai awal
1.6.4 Menggunakan subatur cara dan memahami konsep menghantar parameter
ke subatur cara dan mengembalikan data.
1.6.5 Membezakan antara function dan procedure pada subatur cara.
1.6.6 Menulis atur cara bermodular yang mengandungi struktur tatasusunan.
1.7.1 Menghuraikan setiap fasa dalam kitaran hayat pembangunan sistem
(SDLC).
1.7.2 Menganalisa masalah bagi menentukan keperluan
1.7.3 Mereka bentuk penyelesaian
1.7.4 Melaksanakan penyelesaian
1.7.5 Menguji dan menyah ralat
1.7.6 Mendokumentasi
1.7.7 Mencipta aplikasi (seperti aplikasi mudah alih) atau aplet dengan antara
muka bergrafik menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipelajari mengikut
SDLC untuk menyelesaikan masalah.
BAB 2: PANGKALAN DATA
M24
M25
M26
M27
M28
26/8/24 - 30/8/24
2/9/24 - 6/9/24
9/9/24 - 13/9/24
23/9/24 - 29/9/24
1/10/24 - 4/10/24
2.1 PANGKALAN DATA
HUBUNGAN
2.2 Reka Bentuk
Pangkalan Data Hubungan
2.3 PEMBANGUNAN
PANGKALAN DATA
HUBUNGAN
2.1.1 Menjelaskan kepentingan integriti data, ketekalan data dan kelewahan
data.
2.1.2 Membezakan model-model pangkalan Data.
2.1.3 Mengenalpasti entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan (satu ke satu,
satu ke banyak dan banyak ke banyak) berdasarkan keperluan pengguna.
2.2.1 Mengenalpasti medan (field), rekod, jadual (table) dan kekunci bagi
pangkalan data yang akan dibangunkan.
2.2.2 Menentukan kunci primer dan/atau kunci asing yang sesuai bagi setiap
entiti.
2.2.3 Menghasilkan gambar rajah perhubungan entiti (ERD) untuk memodelkan
data
hubungan.
2.2.4 Mereka bentuk pangkalan data hubungan dengan menukar ERD ke skema
hubungan.
2.2.5 Menjelaskan konsep kebergantungan fungsi sepenuh, kebergantungan
fungsi
separa dan kebergantungan fungsi transitif.
2.2.6 Melaksanakan proses penormalan data sehingga 3NF terhadap skema
hubungan.
2.3.1 Membina jadual berpandukan skema hubungan menggunakan perisian
pangkalan data hubungan.
2.3.2 Mencipta borang yang berkaitan dengan kandungan jadual.
2.3.3 Memasukkan data dalam jadual melalui borang.
2.3.4 Menghasilkan query untuk mendapatkan semula maklumat yang
diperlukan daripada:.
(I) satu jadual menggunakan lebih dari satu kriteria.
(II) dua jadual menggunakan satu kriteria.
2.3.5 Menjana laporan berdasarkan hasil query.
M29
M30
M31
M32
M33
UJIAN BERTUTUR BM TINGKATAN 4
M34
UJIAN BERTUTUR B1 TINGKATAN 4
M35
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
M36
7/10/24 - 11/10/24
14/10/24 - 18/10/24
21/10/24 - 25/10/24
28/10/24 - 1/11/24
4/11/24 - 8/11/24
11/11/24 - 15/11/24
18/11/24 - 22/11/24
25/11/24 - 29/11/24
2.4 PEMBANGUNAN
SISTEM PANGKALAN
DATA (PROJEK)
3.1 REKABENTUK
INTERAKSI
3.2 PAPARAN DAN REKA
BENTUK SKRIN
30/10/24
31/10/24
1/11/24
2.3.6 Menghasilkan satu sistem maklumat
mudah melalui makro menggunakan menu (switchboard) yang mengandungi.
(i) Borang
(ii) Laporan
(iii)Keluar dari sistem
2.3.7 Mendokumentasi hasil kerja.
2.4.1 Menghasilkan sebuah pangkalan data yang ternormal.
2.4.2 Membangunkan sistem pangkalan data dengan antara muka bergrafik
menggunakan perisian pembangunan sistem pangkalan data mengikut SDLC
untuk menyelesaikan masalah.
3.1.1 Mengkaji keperluan interaksi antara manusia dan komputer.
3.1.2 Menilai produk interaktif berdasarkan tujuan dan prinsip asas reka bentuk
interaktif
3.2.1 Mengaplikasi proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang
dibangunkan.
CUTI TAMBAHAN
DEEPAVALI
HARI DEEPAVALI
CUTI TAMBAHAN
DEEPAVALI
3.2.2 Menghasilkan prototaip paparan dan reka bentuk skrin.
3.2.3 Membincangkan laporan dari penilaian kuantitatif terhadap paparan dan
rekabentuk skrin
BAB 3: INTERAKSI MANUSIA DENGAN KOMPUTER
M37
M38
PERBINCANGAN JAWAPAN
M39
KERJA KURSUS SPM
M40
M41
M42
2/12/24 - 6/12/24
9/12/24 - 13/12/24
16/12/24 - 20/12/24
30/12/25 - 3/1/25
6/1/25 - 10/1/25
13/1/25 -17/1/25

More Related Content

Similar to Rancangan Pengajian Tahunan Sains Komputer T4.pdf

silabus pemrograman dasar.doc
silabus pemrograman dasar.docsilabus pemrograman dasar.doc
silabus pemrograman dasar.doc
lusiana781430
 
Rpl upload #3
Rpl upload #3Rpl upload #3
Rpl upload #3
Anjrah Mintana
 
RPT RBT T1 2023.24.pdf
RPT RBT T1 2023.24.pdfRPT RBT T1 2023.24.pdf
RPT RBT T1 2023.24.pdf
nurhafizah336624
 
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk shared by rosma esa
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk shared by rosma esaRancangan tahunan tmk tahun 4 sk shared by rosma esa
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk shared by rosma esa
rakkain
 
Sap aps-ata10
Sap aps-ata10Sap aps-ata10
Sap aps-ata10
Imam Bukhari
 
Catch up plan ask ting 2
Catch up plan ask ting 2Catch up plan ask ting 2
Catch up plan ask ting 2
Muslihah Md Desa
 
Apsi (modul 2)
Apsi  (modul 2)Apsi  (modul 2)
Apsi (modul 2)
manja purnasari
 
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk
deanArif
 
Slide Presentation PITA2 UK30644 -
Slide Presentation PITA2 UK30644 -Slide Presentation PITA2 UK30644 -
Slide Presentation PITA2 UK30644 -
NOOR HASLINDA HAMIDAN
 
Rpt kssr-tahun-4-teknologi-maklumat-dan-komunikasi
Rpt kssr-tahun-4-teknologi-maklumat-dan-komunikasiRpt kssr-tahun-4-teknologi-maklumat-dan-komunikasi
Rpt kssr-tahun-4-teknologi-maklumat-dan-komunikasi
Mohd Izwan Othman
 
affTA03 - BAB III
affTA03 - BAB IIIaffTA03 - BAB III
affTA03 - BAB III
Muhammad Affandes
 
Rangkuman rpl
Rangkuman rplRangkuman rpl
Rangkuman rpl
aasseepp
 
Kertas tugasan
Kertas tugasanKertas tugasan
Kertas tugasan
kamaliah82
 
1.Pendahuluan PO_1.ppt
1.Pendahuluan PO_1.ppt1.Pendahuluan PO_1.ppt
1.Pendahuluan PO_1.ppt
BagusSugiarto11
 
RPT RBT TINGKATAN 2 2018
RPT RBT TINGKATAN 2 2018RPT RBT TINGKATAN 2 2018
RPT RBT TINGKATAN 2 2018
Fadhirul Fitri
 
Rpt teknologi maklumat dan komunikasi tahun 4 kssr 2015
Rpt teknologi maklumat dan komunikasi tahun 4 kssr 2015Rpt teknologi maklumat dan komunikasi tahun 4 kssr 2015
Rpt teknologi maklumat dan komunikasi tahun 4 kssr 2015
Azirahas Ojhaz
 
SMK-MAK kelas10 smk rekayasa perangkat lunak aunur
SMK-MAK kelas10 smk rekayasa perangkat lunak aunurSMK-MAK kelas10 smk rekayasa perangkat lunak aunur
SMK-MAK kelas10 smk rekayasa perangkat lunak aunursekolah maya
 
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 6RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 6
Nor Azizi Abdullah
 
Metode Pengembangan dan Evaluasi SIM
Metode Pengembangan dan Evaluasi SIMMetode Pengembangan dan Evaluasi SIM
Metode Pengembangan dan Evaluasi SIM
Fahmi Hakam
 

Similar to Rancangan Pengajian Tahunan Sains Komputer T4.pdf (20)

silabus pemrograman dasar.doc
silabus pemrograman dasar.docsilabus pemrograman dasar.doc
silabus pemrograman dasar.doc
 
Rpl upload #3
Rpl upload #3Rpl upload #3
Rpl upload #3
 
RPT RBT T1 2023.24.pdf
RPT RBT T1 2023.24.pdfRPT RBT T1 2023.24.pdf
RPT RBT T1 2023.24.pdf
 
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk shared by rosma esa
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk shared by rosma esaRancangan tahunan tmk tahun 4 sk shared by rosma esa
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk shared by rosma esa
 
Sap aps-ata10
Sap aps-ata10Sap aps-ata10
Sap aps-ata10
 
Catch up plan ask ting 2
Catch up plan ask ting 2Catch up plan ask ting 2
Catch up plan ask ting 2
 
Apsi (modul 2)
Apsi  (modul 2)Apsi  (modul 2)
Apsi (modul 2)
 
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk
Rancangan tahunan tmk tahun 4 sk
 
Slide Presentation PITA2 UK30644 -
Slide Presentation PITA2 UK30644 -Slide Presentation PITA2 UK30644 -
Slide Presentation PITA2 UK30644 -
 
Rpt form 1 ask
Rpt form 1 askRpt form 1 ask
Rpt form 1 ask
 
Rpt kssr-tahun-4-teknologi-maklumat-dan-komunikasi
Rpt kssr-tahun-4-teknologi-maklumat-dan-komunikasiRpt kssr-tahun-4-teknologi-maklumat-dan-komunikasi
Rpt kssr-tahun-4-teknologi-maklumat-dan-komunikasi
 
affTA03 - BAB III
affTA03 - BAB IIIaffTA03 - BAB III
affTA03 - BAB III
 
Rangkuman rpl
Rangkuman rplRangkuman rpl
Rangkuman rpl
 
Kertas tugasan
Kertas tugasanKertas tugasan
Kertas tugasan
 
1.Pendahuluan PO_1.ppt
1.Pendahuluan PO_1.ppt1.Pendahuluan PO_1.ppt
1.Pendahuluan PO_1.ppt
 
RPT RBT TINGKATAN 2 2018
RPT RBT TINGKATAN 2 2018RPT RBT TINGKATAN 2 2018
RPT RBT TINGKATAN 2 2018
 
Rpt teknologi maklumat dan komunikasi tahun 4 kssr 2015
Rpt teknologi maklumat dan komunikasi tahun 4 kssr 2015Rpt teknologi maklumat dan komunikasi tahun 4 kssr 2015
Rpt teknologi maklumat dan komunikasi tahun 4 kssr 2015
 
SMK-MAK kelas10 smk rekayasa perangkat lunak aunur
SMK-MAK kelas10 smk rekayasa perangkat lunak aunurSMK-MAK kelas10 smk rekayasa perangkat lunak aunur
SMK-MAK kelas10 smk rekayasa perangkat lunak aunur
 
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 6RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TMK TAHUN 6
 
Metode Pengembangan dan Evaluasi SIM
Metode Pengembangan dan Evaluasi SIMMetode Pengembangan dan Evaluasi SIM
Metode Pengembangan dan Evaluasi SIM
 

Recently uploaded

Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
opkcibungbulang
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
niswati10
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
TriSutrisno48
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
sitispd78
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
tsuroyya38
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
AsyeraPerangin1
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptxmodul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
IrfanAudah1
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
sabir51
 

Recently uploaded (20)

Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptxmodul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
 

Rancangan Pengajian Tahunan Sains Komputer T4.pdf

  • 1. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN NOTA BAB 1 PENGATURCARAAN TIADA PDPC DIJALANKAN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 11/3 - 15/3 18/3 - 22/3 25/3 - 29/3 1/4 - 5/4 8/4 - 12/4 15/4 - 19/4 22/4 - 26/4 1.1 STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 28/3/24 1.2 ALGORITMA 8/4 -12/4 1.1.1 Menerangkan keperluan penyelesaian masalah berstrategi 1.1.2 Menjelaskan ciri penyelesaian masalah berkesan 1.1.3 Menggunakan proses penyelesaian masalah (i) Kumpul dan analisa data (ii) Tentukan masalah (iii) Jana idea – hapus halangan (iv) Jana penyelesaian (v) Tentukan tindakan (vi) Laksanakan penyelesaian (vii) Buat penilaian (viii) Buat penambahbaikan HARI NUZUL AL-QURAN 1.2.1 Mengunakan algoritma untuk menyatakan penyelesaian kepada masalah 1.2.2 Membina algoritma penyelesaian masalah dengan menggunakan struktur kawalan dalam pengaturcaraan (urutan, pilihan dan ulangan) CUTI RAYA AIDILFITRI 1.2.3 Menguji dan membaiki ralat dalam algoritma 1.2.4 Mengesan nilai pemboleh ubah pada setiap tahap dalam algoritma 1.2.5 Mengenal pasti output yang betul dari algoritma berdasarkan input yang diberi
  • 2. M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 29/4 - 3/5 6/5 - 10/5 13/5 - 17/5 20/5 - 24/5 3/6 -7/6 & 10/6 - 14/6 17/6 -21/6 24/6 - 28/6 1/7 - 5/7 8/7 - 12/7 1/5/24 1.3 PEMBOLEH UBAH, PEMALAR DAN JENIS DATA 22/5/24 CUTI PENGGAL 26/5/2024 - 2/6/2024 3/6/24 1.4 STRUKTUR KAWALAN 17/6/24 1.5 AMALAN TERBAIK PENGATUR- CARAAN 8/7/24 1.2.6 Menterjemah algoritma ke bahasa Pengaturcaraan. HARI PEKERJA 1.3.1 Menjelaskan hubungan antara jenis data, saiz data dan kapasiti ingatan komputer. 1.3.2 Memilih dan menggunakan jenis data yang bersesuaian 1.3.3 Membezakan pemboleh ubah sejagat (global) dan setempat (local ). 1.3.4 Mengisytiharkan, memulakan dan menetap-kan nilai pada pemboleh ubah dan pemalar HARI WESAK 1.3.5 Menggunakan penyataan umpukan dan penyataan aritmetik. 1.3.6 Menulis atur cara untuk memasukkan input dari papan kekunci dan memaparkan output. HARI KEPUTERAAN YDP AGONG 1.4.1 Menerangkan aliran struktur kawalan pilihan if-else switch-case HARI RAYA HAJI 1.4.2 Menulis atur cara menggunakan struktur kawalan pilihan dengan menggabungkan operator hubungan dan operator logical. 1.4.3 Menerangkan aliran struktur kawalan ulangan. 1.4.4 Menulis atur cara menggunakan struktur kawalan ulangan. 1.5.1 Membezakan jenis ralat dalam aturcara (sintaks, masa larian dan logik) . 1.5.2 Mengesan, mengenalpasti, menterjemah mesej ralat dan membaiki ralat . 1.5.3 Mengenalpasti nilai bagi pembolehubah pada bahagian tertentu atur cara . 1.5.4 Menghasilkan atur cara yang mudah dibaca dengan menggunakan gaya yang baik (komen, nama pembolehubah yang bermakna, inden) . AWAL MUHARAM
  • 3. M18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 M19 M20 M21 M22 M23 15/7 - 19/7 22/7 - 26/7 29/7 - 2/8 5/8 -9/8 12/8 - 16/8 19/8/24 - 23/8/24 1.6 STRUKTUR DATA DAN MODULAR 1.7 PEMBANGUNAN APLIKASI (PROJEK) 1.6.1 Menerangkan struktur tatasusunan (array) satu dimensi. 1.6.2 Isytihar nilai 1.6.3 Umpukan nilai awal 1.6.4 Menggunakan subatur cara dan memahami konsep menghantar parameter ke subatur cara dan mengembalikan data. 1.6.5 Membezakan antara function dan procedure pada subatur cara. 1.6.6 Menulis atur cara bermodular yang mengandungi struktur tatasusunan. 1.7.1 Menghuraikan setiap fasa dalam kitaran hayat pembangunan sistem (SDLC). 1.7.2 Menganalisa masalah bagi menentukan keperluan 1.7.3 Mereka bentuk penyelesaian 1.7.4 Melaksanakan penyelesaian 1.7.5 Menguji dan menyah ralat 1.7.6 Mendokumentasi 1.7.7 Mencipta aplikasi (seperti aplikasi mudah alih) atau aplet dengan antara muka bergrafik menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipelajari mengikut SDLC untuk menyelesaikan masalah. BAB 2: PANGKALAN DATA
  • 4. M24 M25 M26 M27 M28 26/8/24 - 30/8/24 2/9/24 - 6/9/24 9/9/24 - 13/9/24 23/9/24 - 29/9/24 1/10/24 - 4/10/24 2.1 PANGKALAN DATA HUBUNGAN 2.2 Reka Bentuk Pangkalan Data Hubungan 2.3 PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA HUBUNGAN 2.1.1 Menjelaskan kepentingan integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. 2.1.2 Membezakan model-model pangkalan Data. 2.1.3 Mengenalpasti entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan (satu ke satu, satu ke banyak dan banyak ke banyak) berdasarkan keperluan pengguna. 2.2.1 Mengenalpasti medan (field), rekod, jadual (table) dan kekunci bagi pangkalan data yang akan dibangunkan. 2.2.2 Menentukan kunci primer dan/atau kunci asing yang sesuai bagi setiap entiti. 2.2.3 Menghasilkan gambar rajah perhubungan entiti (ERD) untuk memodelkan data hubungan. 2.2.4 Mereka bentuk pangkalan data hubungan dengan menukar ERD ke skema hubungan. 2.2.5 Menjelaskan konsep kebergantungan fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi separa dan kebergantungan fungsi transitif. 2.2.6 Melaksanakan proses penormalan data sehingga 3NF terhadap skema hubungan. 2.3.1 Membina jadual berpandukan skema hubungan menggunakan perisian pangkalan data hubungan. 2.3.2 Mencipta borang yang berkaitan dengan kandungan jadual. 2.3.3 Memasukkan data dalam jadual melalui borang. 2.3.4 Menghasilkan query untuk mendapatkan semula maklumat yang diperlukan daripada:. (I) satu jadual menggunakan lebih dari satu kriteria. (II) dua jadual menggunakan satu kriteria. 2.3.5 Menjana laporan berdasarkan hasil query.
  • 5. M29 M30 M31 M32 M33 UJIAN BERTUTUR BM TINGKATAN 4 M34 UJIAN BERTUTUR B1 TINGKATAN 4 M35 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN M36 7/10/24 - 11/10/24 14/10/24 - 18/10/24 21/10/24 - 25/10/24 28/10/24 - 1/11/24 4/11/24 - 8/11/24 11/11/24 - 15/11/24 18/11/24 - 22/11/24 25/11/24 - 29/11/24 2.4 PEMBANGUNAN SISTEM PANGKALAN DATA (PROJEK) 3.1 REKABENTUK INTERAKSI 3.2 PAPARAN DAN REKA BENTUK SKRIN 30/10/24 31/10/24 1/11/24 2.3.6 Menghasilkan satu sistem maklumat mudah melalui makro menggunakan menu (switchboard) yang mengandungi. (i) Borang (ii) Laporan (iii)Keluar dari sistem 2.3.7 Mendokumentasi hasil kerja. 2.4.1 Menghasilkan sebuah pangkalan data yang ternormal. 2.4.2 Membangunkan sistem pangkalan data dengan antara muka bergrafik menggunakan perisian pembangunan sistem pangkalan data mengikut SDLC untuk menyelesaikan masalah. 3.1.1 Mengkaji keperluan interaksi antara manusia dan komputer. 3.1.2 Menilai produk interaktif berdasarkan tujuan dan prinsip asas reka bentuk interaktif 3.2.1 Mengaplikasi proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. CUTI TAMBAHAN DEEPAVALI HARI DEEPAVALI CUTI TAMBAHAN DEEPAVALI 3.2.2 Menghasilkan prototaip paparan dan reka bentuk skrin. 3.2.3 Membincangkan laporan dari penilaian kuantitatif terhadap paparan dan rekabentuk skrin BAB 3: INTERAKSI MANUSIA DENGAN KOMPUTER
  • 6. M37 M38 PERBINCANGAN JAWAPAN M39 KERJA KURSUS SPM M40 M41 M42 2/12/24 - 6/12/24 9/12/24 - 13/12/24 16/12/24 - 20/12/24 30/12/25 - 3/1/25 6/1/25 - 10/1/25 13/1/25 -17/1/25