SlideShare a Scribd company logo
© Luonnonvarakeskus
ILMASTONMUUTOS JA
MAAN KÄYTTÖ
IPCC:n erikoisraportin tuloksia
Prof. Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus (LUKE
27.8.2019
Ennennäkemättömän suuri osa maapinta-
alasta otettu kasvavan väestön käyttöön
28%
Luonnontilaiset
metsät
132 Mkm2
Maapinta-ala
(jäätön) 22%
Talousmetsät
37%
Laidunmaat
1%
Rakennettu
maa
• 72% maapinta-alasta
ihmisten käytössä
• Vuodesta 1961
viljelymaan pinta-ala
kasvanut globaalisti
15% (5.3 Mkm2 mikä
vastaa 2/3 Australian
pinta-alaa),
laidunmaan 8%.
12%
Viljelymaat
37.8.2019
• Globaalisti maaekosysteemien hiilinielu
sitoo lähes 30 % kaikista ihmisen
aiheuttamista CO2-päästöistä.
• 22 % kasvihuonekaasupäästöistä peräisin
maankäytöstä
• Ihmisen aiheuttamista CO2-päästöistä 10-
15 % peräisin metsien hävittämisestä ja
soiden turpeen hukkaamisesta.
• N2O-päästöistä ¾ on peräisin typpi-
lannoituksesta.
• Ruokajärjestelmä (sis. Varastoinnin,
prosessoinnin, pakkauksen, kuljetuksen, jakelun
ja käytön) aiheuttaa 25-30 % kaikista
kasvihuonekaasupäästöistä
200
150
100
50
0
20181961
Muutos (%) suhteessa päästöihin 1961
N2O-päästöt
maataloudesta
CH4-päästöt
märehtijöistä
(lehmät)
CO2-päästöt
maankäytön
muutoksista
(metsäkato)
Pohjautuu IPCC:n Climate
Change and Land –raportin
tuloksiin. Copyright
Luonnonvarakeskus ja
ympäristöministeriö, 2019.
Maankäytön päästöt ovat kasvaneet kun
ihminen hyödyntää maata entistä
intensiivisemmin
47.8.2019
Ilmastonmuutos vaikuttaa jo tuntuvasti
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
1880 2018
0.87 °C
1,41 °C
°C
Globaali maa-
alueiden
keskilämpötila
Globaali
keskilämpötila
Pohjautuu IPCC:n Climate Change and Land –raportin tuloksiin. Copyright Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö, 2019.
Maankäyttö - kestävyyttä parannettava kiireesti
Ratkaisuja ilmastonmuutoksen
hillintään
• Metsäkadon vähentäminen ja
metsittäminen
• Hiilivarastoja säilyttävät ja
viljavuutta parantavat
viljelymenetelmät (mm. ympärivuotinen
kasvipeitteisyys, ylilaiduntamisen välttäminen,
lannan ravinteet kestävästi kiertoon)
• Ilmastokestävät metsänhoito-
menetelmät (mm. turpeen hiilivaraston
säilyttäminen, metsä- ja erityisesti turvepaloriskien
hallinta)
57.8.2019
Maankäytön kestävyyttä
parantavat esim.
• Maatalouden ympäristömaksut
ja päästökauppa (tehokkaammin kuin
verot)
• Ympäristölle haitallisten
maataloustukien poistaminen
• Maanomistuksen hyvä
hallinnointi
Ruokajärjestelmän muutokset välttämättömiä
67.8.2019
Ruokahävikin sekä korjuu- ja
varastointihävikin välttäminen
(nyk. 30 % korjatusta sadosta hukataan)Kasvipainotteisemmat
ravitsemussuositusten mukaiset
ruokavaliot (tarvitsee pienemmän
peltopinta-alan) Muutokset edistävät myös
kestävän kehityksen
tavoitteiden (SDG)
saavuttamista
Resurssitehokkaampi
alkutuotanto (pienempi peltopinta-ala
riittää kun maaperän kasvukunto ylläpidetään)
Sopeutumistoimet vähentävät riskejä
• Hillintätoimilla on kiire – investoinnit ovat kannattavia, toimiminen
viipymättä vähentää riskejä ja pienentää taloudellisia menetyksiä.
• Maankäytön kestävyyttä parantavat ja riskejä pienentävät mm.
investoinnit viljelymenetelmien kehittämiseen ja kestävään
vesitalouteen, vedenkäytön tehokkuuden parantaminen,
toimivat seuranta- ja varoitusjärjestelmät.
• Riskejä pienentäviä maankäyttösektorin sopeutumistoimia ovat
esim. viljelymenetelmät ja satokasvilajiston monipuolistaminen,
ilmastoviisas metsänhoito, metsäpalojen torjunta ja tuhojen
seurantajärjestelmät.
• Kestäviä ratkaisuja rakennettava paikallisten toimijoiden kanssa,
hyvää hallintoa ja ilmastokestäviä ohjauskeinoja kehittäen.
77.8.2019
KIITOS
Jatketaan keskustelua #ilmastotiede #IPCC
Esityksiä voi seurata etänä ja tilaisuuden nauhoite on katsottavissa myös jälkikäteen.
IPCC erikoisraportti (Climate Change and Land: IPCC special report on climate change, desertification, land
degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems)
julkistettiin 8. elokuuta 2019 ja kansallisen tiedotustilaisuuden järjestivät IPCC-työryhmän puolesta
Luonnonvarakeskus (Luke), Ympäristöministeriö (YM) ja Strategisen tutkimuksen ohjelmat (STN/Suomen Akatemia).
87.8.2019

More Related Content

What's hot

Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...
Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...
Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Suomen metsäkeskus
 
Mikko Jarvinen: Ilmastoviisas maidontuotanto – ratkaisuja kivennäis- ja turve...
Mikko Jarvinen: Ilmastoviisas maidontuotanto – ratkaisuja kivennäis- ja turve...Mikko Jarvinen: Ilmastoviisas maidontuotanto – ratkaisuja kivennäis- ja turve...
Mikko Jarvinen: Ilmastoviisas maidontuotanto – ratkaisuja kivennäis- ja turve...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, LukeTurvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Viljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, Luke
Viljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, LukeViljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, Luke
Viljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, LukeIlmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppaRantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
Suomen metsäkeskus
 
Nurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossaNurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossa
MTT_Agrifood_Research_Finland
 
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Bionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen taustaBionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen tausta
MTT_Agrifood_Research_Finland
 
Suometsien haasteita
Suometsien haasteitaSuometsien haasteita
Suometsien haasteita
Suomen metsäkeskus
 
Ei tuhlata tuhkaa - Samuli Joensuu, Tapio
Ei tuhlata tuhkaa - Samuli Joensuu, TapioEi tuhlata tuhkaa - Samuli Joensuu, Tapio
Ei tuhlata tuhkaa - Samuli Joensuu, Tapio
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...
Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...
Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessaIlkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021
Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021
Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Suometsien haasteita
Suometsien haasteitaSuometsien haasteita
Suometsien haasteita
Suomen metsäkeskus
 

What's hot (19)

Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...
Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...
Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...
 
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
 
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
 
Mikko Jarvinen: Ilmastoviisas maidontuotanto – ratkaisuja kivennäis- ja turve...
Mikko Jarvinen: Ilmastoviisas maidontuotanto – ratkaisuja kivennäis- ja turve...Mikko Jarvinen: Ilmastoviisas maidontuotanto – ratkaisuja kivennäis- ja turve...
Mikko Jarvinen: Ilmastoviisas maidontuotanto – ratkaisuja kivennäis- ja turve...
 
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
 
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, LukeTurvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
 
Viljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, Luke
Viljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, LukeViljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, Luke
Viljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, Luke
 
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, LukeIlmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke
 
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppaRantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
 
Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
 
Nurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossaNurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossa
 
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
 
Bionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen taustaBionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen tausta
 
Suometsien haasteita
Suometsien haasteitaSuometsien haasteita
Suometsien haasteita
 
Ei tuhlata tuhkaa - Samuli Joensuu, Tapio
Ei tuhlata tuhkaa - Samuli Joensuu, TapioEi tuhlata tuhkaa - Samuli Joensuu, Tapio
Ei tuhlata tuhkaa - Samuli Joensuu, Tapio
 
Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...
Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...
Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...
 
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessaIlkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
Ilkka Herlin: Maatalouden ratkaisut tulevaisuuden biotaloudessa
 
Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021
Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021
Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021
 
Suometsien haasteita
Suometsien haasteitaSuometsien haasteita
Suometsien haasteita
 

Similar to Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019

Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, LukeTurvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöäKohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöäKohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen LukeMiten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassaLuontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossa
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossaKiertotalous toteutuu luomutuotannossa
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossa
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomuSirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Biotalouden kestävyys
Biotalouden kestävyysBiotalouden kestävyys
Biotalouden kestävyys
Linnunmaa Oy
 
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmastaMetsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Suomen metsäkeskus
 
Toivonen nature gi_tutkimuspäivät_22.5.2015_slideshare
Toivonen nature gi_tutkimuspäivät_22.5.2015_slideshareToivonen nature gi_tutkimuspäivät_22.5.2015_slideshare
Toivonen nature gi_tutkimuspäivät_22.5.2015_slideshare
University of Helsinki / Digital Geography Lab
 
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019aAavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
Matti Leskinen
 
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen LukeIlmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Juha-Pekka Maijala: Sopeutumisesta ympäristöministeriön hallinnonalalla
Juha-Pekka Maijala: Sopeutumisesta ympäristöministeriön hallinnonalallaJuha-Pekka Maijala: Sopeutumisesta ympäristöministeriön hallinnonalalla
Juha-Pekka Maijala: Sopeutumisesta ympäristöministeriön hallinnonalalla
TAPIO
 
Jyri Seppälä: Jyväskylän resurssiviisaustiekartan ympäristövaikutusten arviointi
Jyri Seppälä: Jyväskylän resurssiviisaustiekartan ympäristövaikutusten arviointiJyri Seppälä: Jyväskylän resurssiviisaustiekartan ympäristövaikutusten arviointi
Jyri Seppälä: Jyväskylän resurssiviisaustiekartan ympäristövaikutusten arviointi
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Selander: llmastokestävä metsänhoito Uusimaa
Selander: llmastokestävä metsänhoito UusimaaSelander: llmastokestävä metsänhoito Uusimaa
Selander: llmastokestävä metsänhoito Uusimaa
Suomen metsäkeskus
 
Hanna Mattila, Maa -ja metsätalousministeriö - Paikallisilla ratkaisuilla on ...
Hanna Mattila, Maa -ja metsätalousministeriö - Paikallisilla ratkaisuilla on ...Hanna Mattila, Maa -ja metsätalousministeriö - Paikallisilla ratkaisuilla on ...
Hanna Mattila, Maa -ja metsätalousministeriö - Paikallisilla ratkaisuilla on ...
Maa- ja metsätalousministeriö
 

Similar to Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019 (20)

Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, LukeTurvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
 
Avaus
AvausAvaus
Avaus
 
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöäKohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
 
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöäKohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä
 
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen LukeMiten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
 
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassaLuontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
 
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossa
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossaKiertotalous toteutuu luomutuotannossa
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossa
 
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
 
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomuSirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
 
Biotalouden kestävyys
Biotalouden kestävyysBiotalouden kestävyys
Biotalouden kestävyys
 
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmastaMetsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
 
Toivonen nature gi_tutkimuspäivät_22.5.2015_slideshare
Toivonen nature gi_tutkimuspäivät_22.5.2015_slideshareToivonen nature gi_tutkimuspäivät_22.5.2015_slideshare
Toivonen nature gi_tutkimuspäivät_22.5.2015_slideshare
 
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019aAavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
 
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen LukeIlmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
 
Juha-Pekka Maijala: Sopeutumisesta ympäristöministeriön hallinnonalalla
Juha-Pekka Maijala: Sopeutumisesta ympäristöministeriön hallinnonalallaJuha-Pekka Maijala: Sopeutumisesta ympäristöministeriön hallinnonalalla
Juha-Pekka Maijala: Sopeutumisesta ympäristöministeriön hallinnonalalla
 
Jyri Seppälä: Jyväskylän resurssiviisaustiekartan ympäristövaikutusten arviointi
Jyri Seppälä: Jyväskylän resurssiviisaustiekartan ympäristövaikutusten arviointiJyri Seppälä: Jyväskylän resurssiviisaustiekartan ympäristövaikutusten arviointi
Jyri Seppälä: Jyväskylän resurssiviisaustiekartan ympäristövaikutusten arviointi
 
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
 
Selander: llmastokestävä metsänhoito Uusimaa
Selander: llmastokestävä metsänhoito UusimaaSelander: llmastokestävä metsänhoito Uusimaa
Selander: llmastokestävä metsänhoito Uusimaa
 
Kalmari biotalous 2019
Kalmari biotalous 2019Kalmari biotalous 2019
Kalmari biotalous 2019
 
Hanna Mattila, Maa -ja metsätalousministeriö - Paikallisilla ratkaisuilla on ...
Hanna Mattila, Maa -ja metsätalousministeriö - Paikallisilla ratkaisuilla on ...Hanna Mattila, Maa -ja metsätalousministeriö - Paikallisilla ratkaisuilla on ...
Hanna Mattila, Maa -ja metsätalousministeriö - Paikallisilla ratkaisuilla on ...
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Package design and the consumer panel
Package design and the consumer panelPackage design and the consumer panel
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutosRuokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyysBiopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
 
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
 
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutusLajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
 
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttäMaaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
 
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
 
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
 
Package design and the consumer panel
Package design and the consumer panelPackage design and the consumer panel
Package design and the consumer panel
 
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutosRuokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
 
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyysBiopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
 

Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019

  • 1. © Luonnonvarakeskus ILMASTONMUUTOS JA MAAN KÄYTTÖ IPCC:n erikoisraportin tuloksia Prof. Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus (LUKE
  • 2. 27.8.2019 Ennennäkemättömän suuri osa maapinta- alasta otettu kasvavan väestön käyttöön 28% Luonnontilaiset metsät 132 Mkm2 Maapinta-ala (jäätön) 22% Talousmetsät 37% Laidunmaat 1% Rakennettu maa • 72% maapinta-alasta ihmisten käytössä • Vuodesta 1961 viljelymaan pinta-ala kasvanut globaalisti 15% (5.3 Mkm2 mikä vastaa 2/3 Australian pinta-alaa), laidunmaan 8%. 12% Viljelymaat
  • 3. 37.8.2019 • Globaalisti maaekosysteemien hiilinielu sitoo lähes 30 % kaikista ihmisen aiheuttamista CO2-päästöistä. • 22 % kasvihuonekaasupäästöistä peräisin maankäytöstä • Ihmisen aiheuttamista CO2-päästöistä 10- 15 % peräisin metsien hävittämisestä ja soiden turpeen hukkaamisesta. • N2O-päästöistä ¾ on peräisin typpi- lannoituksesta. • Ruokajärjestelmä (sis. Varastoinnin, prosessoinnin, pakkauksen, kuljetuksen, jakelun ja käytön) aiheuttaa 25-30 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä 200 150 100 50 0 20181961 Muutos (%) suhteessa päästöihin 1961 N2O-päästöt maataloudesta CH4-päästöt märehtijöistä (lehmät) CO2-päästöt maankäytön muutoksista (metsäkato) Pohjautuu IPCC:n Climate Change and Land –raportin tuloksiin. Copyright Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö, 2019. Maankäytön päästöt ovat kasvaneet kun ihminen hyödyntää maata entistä intensiivisemmin
  • 4. 47.8.2019 Ilmastonmuutos vaikuttaa jo tuntuvasti 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 1880 2018 0.87 °C 1,41 °C °C Globaali maa- alueiden keskilämpötila Globaali keskilämpötila Pohjautuu IPCC:n Climate Change and Land –raportin tuloksiin. Copyright Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö, 2019.
  • 5. Maankäyttö - kestävyyttä parannettava kiireesti Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään • Metsäkadon vähentäminen ja metsittäminen • Hiilivarastoja säilyttävät ja viljavuutta parantavat viljelymenetelmät (mm. ympärivuotinen kasvipeitteisyys, ylilaiduntamisen välttäminen, lannan ravinteet kestävästi kiertoon) • Ilmastokestävät metsänhoito- menetelmät (mm. turpeen hiilivaraston säilyttäminen, metsä- ja erityisesti turvepaloriskien hallinta) 57.8.2019 Maankäytön kestävyyttä parantavat esim. • Maatalouden ympäristömaksut ja päästökauppa (tehokkaammin kuin verot) • Ympäristölle haitallisten maataloustukien poistaminen • Maanomistuksen hyvä hallinnointi
  • 6. Ruokajärjestelmän muutokset välttämättömiä 67.8.2019 Ruokahävikin sekä korjuu- ja varastointihävikin välttäminen (nyk. 30 % korjatusta sadosta hukataan)Kasvipainotteisemmat ravitsemussuositusten mukaiset ruokavaliot (tarvitsee pienemmän peltopinta-alan) Muutokset edistävät myös kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista Resurssitehokkaampi alkutuotanto (pienempi peltopinta-ala riittää kun maaperän kasvukunto ylläpidetään)
  • 7. Sopeutumistoimet vähentävät riskejä • Hillintätoimilla on kiire – investoinnit ovat kannattavia, toimiminen viipymättä vähentää riskejä ja pienentää taloudellisia menetyksiä. • Maankäytön kestävyyttä parantavat ja riskejä pienentävät mm. investoinnit viljelymenetelmien kehittämiseen ja kestävään vesitalouteen, vedenkäytön tehokkuuden parantaminen, toimivat seuranta- ja varoitusjärjestelmät. • Riskejä pienentäviä maankäyttösektorin sopeutumistoimia ovat esim. viljelymenetelmät ja satokasvilajiston monipuolistaminen, ilmastoviisas metsänhoito, metsäpalojen torjunta ja tuhojen seurantajärjestelmät. • Kestäviä ratkaisuja rakennettava paikallisten toimijoiden kanssa, hyvää hallintoa ja ilmastokestäviä ohjauskeinoja kehittäen. 77.8.2019
  • 8. KIITOS Jatketaan keskustelua #ilmastotiede #IPCC Esityksiä voi seurata etänä ja tilaisuuden nauhoite on katsottavissa myös jälkikäteen. IPCC erikoisraportti (Climate Change and Land: IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems) julkistettiin 8. elokuuta 2019 ja kansallisen tiedotustilaisuuden järjestivät IPCC-työryhmän puolesta Luonnonvarakeskus (Luke), Ympäristöministeriö (YM) ja Strategisen tutkimuksen ohjelmat (STN/Suomen Akatemia). 87.8.2019