SlideShare a Scribd company logo
Campania Globală pentru Educaţie
aprilie - ediţia 2013
”Fiecare copil are nevoie de un profesor.
Profesori bine pregătiţi pentru toţi copiii”
Coordonatori : Director prof. Mariana Pop, Director adj. prof. Felicia Ilieşiu,
prof. : Elena Rusu, Iosif Mureşan, Raluca Hurezan şi Tatiana Cauni
Prezentare realizată de : prof. Mariana Pop şi prof. Elena Rusu
Liceul Teoretic Emil Racoviţă, Baia Mare, Romania
Săptămâna Globală de Acţiune,
22 – 28 aprilie 2013
• Fiecare copil din lume are dreptul
la o educaţie de calitate, dar nici
un copil nu se poate bucura de
acest drept în absenţa unor cadre
didactice calificate.
Are în centru aten iei problema lipsei globale de cadre didactice calificate.ț
Şi este un demers la nivel global,
sprijinit de membri din 96 de ţări;
• În România, Campania Globală pentru Educa ie este sus inută iț ț ș
promovată de o coali ie formată din:ț
• Organizaţia Salvaţi Copiii,
• Ministerul Educaţiei Na ionale,ț
• Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională,
• World Vision România,
• Roma Education Fund România,
• Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii „Romani
Criss”,
• Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by
Step”,
• Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi,
• Centrul Educaţia 2000+,
• Asociaţia OvidiuRo şi
• Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.
Campania Globală pentru Educa ieț
• GCE este o mi care globală, cu membriș
din peste 96 de ări, care militează pentruț
• realizarea dreptului la Educa ie pentruț
to i,ț
• în mod gratuit iș
• în condi ii de calitate.ț
• Începând cu anul 2000, s-au realizat progrese
clare în asigurarea dreptului la educa ie în lumeț
dar
• La nivel global, lipsa de cadre didactice în
învă ământul primar i gimnazial stă la bazaț ș
unei adevărate crize în educa ie.ț
Şi totuşi...
• 132 milioane de copii nu merg deloc la şcoală, deşi au vârsta
necesară;
• 61 milioane dintre aceşti copii sunt de vârsta şcolii primare;
• Pentru ca fiecare copil din lume să meargă la şcoală, sunt necesare
1,7 milioane de cadre didactice în plus
• Numai în Africa, de exemplu, sunt necesare încă 1 milion de cadre
didactice;
• Acest număr NU include şi cadrele didactice necesare pentru a veni
în locul celor care vor ieşi din sistemul de învăţământ (prin
pensionare, de exemplu) şi care sunt în număr de 6,8 milioane.
• Nigerul are, în învă ământul gimnazial, doar un singur cadruț
didactic calificat la 1,318 de copii cu vârsta acestui ciclu de
învă ământ ;ț
• În Mali, doar jumătate din cadrele didactice din învăţământul primar
sunt calificate, iar dintre cele calificate, doar un sfert au urmat un
program de calificare cu o durată mai mare de 6 luni;
• În unele ţări se consideră ca fiind calificate persoanele care au
absolvit şcoala primară şi un curs de calificare de o singură lună.
• În ările cu venituri reduse, femeile reprezintă sub 39 % din cadreleț
didactice din învă ământul primar i 25% din cadrele didactice dinț ș
învă ământul gimnazial.ț
• Pentru a asigura accesul fiecărui copil la
profesori buni, este nevoie ca profesorii să fie
recruta i, forma i, plăti i, perfec iona i iț ț ț ț ț ș
coordona i ca adevăra i profesioni ti.ț ț ș
• Tratarea profesorilor ca func ionari inferioriț
conduce la un act didactic lipsit de calitate iș
încalcă dreptul la educa ie al copiilor.ț
Formarea profesorilor:
• În Mali, doar 7 % din cadrele didactice din învă ământul primar auț
absolvit liceul, iar doar un sfert au absolvit cursuri de formare cu o
durată mai mare de 6 luni.
• În ultimii trei ani, doar 8 ări din lume au transmis cu regularitateț
către Institutul pentru Statistică al UNESCO informa ii cu privire laț
numărul de cadre didactice calificate.
• Peste 670.000 de profesori din India nu îndeplinesc cerin eleț
minime de calificare impuse de Legea privind dreptul la educa ie.ț
Finan area educa iei:ț ț
• La nivelul ciclului primar, Luxemburgul cheltuie te anualș
17.490 $ pe elev; în Republica Democrată Congo suma
este de 10$.
• Între anii 2005 i 2010, ările donatoare bogate auș ț
acordat, în medie, sub 3% din asisten a interna ionalăț ț
pentru educa ia de bază, în timp ce cele mai sărace ăriț ț
au alocat educa iei de bază, în aceea i perioadă, 12%ț ș
din bugetul lor.
În România:
• România se numără printre statele membre ale UE în care salariul de bază
pentru profesori, raportat la produsul intern brut/locuitor este unul dintre cele
mai mici – sub 50%.
• Comparativ, acest raport ajunge la 141% în Germania i 136% în Spaniaș
• România este una dintre ările în care un cadru didactic are nevoie de maiț
mult de 34 de ani la catedră pentru a ajunge la salariul maxim posibil din
punct de vedere legal. Consecinţe:
• îmbătrânirea personalului didactic,
• rata mare de părăsire a profesiei în prima etapă a carierei,
• asupra motiva iei pentru cariera de profesor (interesul scăzut al tinerilorț
pentru cariera didactică) i, implicit, asupra calită ii educa iei.ș ț ț
în anul colar 2011-2012ș
• 1 din 6 cadre didactice erau noi, iar în
unele coli, fluctua ia personalului didacticș ț
ajungea la 30-40% anual.
• Dacă ne pasă cu adevărat de respectarea
dreptului la educa ie pentru to i copiii i dacăț ț ș
dorim ca fiecare copil, tânăr sau adult care
merge la coală să- i dezvolte abilită ile pe careș ș ț
le aduce o educa ie de calitate – de la abilitateaț
de a citi i socoti, până la gândirea creativă iș ș
analitică – singura solu ie este să facem în a aț ș
fel încât fiecare elev să aibă acces la profesori
bine califica iț .
Activitate pentru elevi
• fiecare elev în parte să scrie unul sau două motive
pentru care profesorii sunt importanţi.
• Ce măsuri / schimbări i-ai dori de la profesorii tăi pentruț
ca educa ia pe care o prime ti la coală să fie maiț ș ș
bună?
• Ce eventuale măsuri / schimbări adoptate de autorită iț
te-ar putea determina să- i alegi cariera de cadruț
didactic?
• Dezbateri , discuţii
• Cum îmi doresc să fie profesorul meu?
(eseuri)
• Ce trebuie făcut pentru ca fiecare profesor
să fie profesorul ideal ?
• (scrisori/mesaje/solicitări pentru autorită iț )
Activitate pentru elevi
Pentru Profesori
• Când i de ce m-am bucurat cel mai mult că amș
ales profesia didactică?
(eseuri/ analiza)
Chestionar ”Ce a vrea să spun părin ilor?”ș ț
https://docs.google.com/forms/d/136ak4dszAWH9V4KJK_9hIXN8r-0FomYfcoiu9Xw
Mulţumim pentru atenţie !

More Related Content

Viewers also liked

What’s going on at your campus june 15 vol. 8
What’s going on at your campus june 15 vol. 8What’s going on at your campus june 15 vol. 8
What’s going on at your campus june 15 vol. 8
berklibrary
 
Change - sociale innovatie - van warschau tot meterkast 26-9-2013
Change - sociale innovatie - van warschau tot meterkast 26-9-2013Change - sociale innovatie - van warschau tot meterkast 26-9-2013
Change - sociale innovatie - van warschau tot meterkast 26-9-2013
Glenn van der Burg
 
Pod 2013 presentation
Pod 2013 presentationPod 2013 presentation
Pod 2013 presentation
Andy Saltarelli
 
Vilmaris group period 6
Vilmaris group period 6Vilmaris group period 6
Vilmaris group period 6
williamd1
 
Ttf Presentation
Ttf PresentationTtf Presentation
Ttf Presentation
TT-Factory
 
Hiring is broken
Hiring is brokenHiring is broken
Hiring is broken
ClearFit
 
Day 1_Working Across Generations_Levine and Lucas
Day 1_Working Across Generations_Levine and LucasDay 1_Working Across Generations_Levine and Lucas
Day 1_Working Across Generations_Levine and Lucas
UCB Center for Health Leadership
 
Backwards Design & Melding In-Class and Online Pedagogies
Backwards Design & Melding In-Class and Online PedagogiesBackwards Design & Melding In-Class and Online Pedagogies
Backwards Design & Melding In-Class and Online Pedagogies
Andy Saltarelli
 
Ppprueba
PppruebaPpprueba
Ppprueba
diego
 
before & after Batavia,IL
before & after Batavia,ILbefore & after Batavia,IL
before & after Batavia,IL
showhomesfv
 
The Customer Loyalty Conundrum by Forrester Consulting
The Customer Loyalty Conundrum by Forrester ConsultingThe Customer Loyalty Conundrum by Forrester Consulting
The Customer Loyalty Conundrum by Forrester Consulting
Paul Writer
 
La comunicazione visiva in città: le opportunità del Digital Signage per ridi...
La comunicazione visiva in città: le opportunità del Digital Signage per ridi...La comunicazione visiva in città: le opportunità del Digital Signage per ridi...
La comunicazione visiva in città: le opportunità del Digital Signage per ridi...
Personalive srl
 
Sat practice-booklet
Sat practice-bookletSat practice-booklet
Sat practice-booklet
williamd1
 
Report Osservatorio Politico gennaio 2013
Report Osservatorio Politico gennaio 2013Report Osservatorio Politico gennaio 2013
Report Osservatorio Politico gennaio 2013
Personalive srl
 
26.6.13 Giuliano Noci - Comunicare Domani - Gli investimenti pubblicitari nel...
26.6.13 Giuliano Noci - Comunicare Domani - Gli investimenti pubblicitari nel...26.6.13 Giuliano Noci - Comunicare Domani - Gli investimenti pubblicitari nel...
26.6.13 Giuliano Noci - Comunicare Domani - Gli investimenti pubblicitari nel...
Personalive srl
 
Teaching Philosophy - Web
Teaching Philosophy - WebTeaching Philosophy - Web
Teaching Philosophy - Web
Andy Saltarelli
 
Microsites detailed slide pack for econsultancy awards
Microsites detailed slide pack for econsultancy awardsMicrosites detailed slide pack for econsultancy awards
Microsites detailed slide pack for econsultancy awards
dgarala83
 
Poster
PosterPoster
Poster
cmclasalle
 

Viewers also liked (18)

What’s going on at your campus june 15 vol. 8
What’s going on at your campus june 15 vol. 8What’s going on at your campus june 15 vol. 8
What’s going on at your campus june 15 vol. 8
 
Change - sociale innovatie - van warschau tot meterkast 26-9-2013
Change - sociale innovatie - van warschau tot meterkast 26-9-2013Change - sociale innovatie - van warschau tot meterkast 26-9-2013
Change - sociale innovatie - van warschau tot meterkast 26-9-2013
 
Pod 2013 presentation
Pod 2013 presentationPod 2013 presentation
Pod 2013 presentation
 
Vilmaris group period 6
Vilmaris group period 6Vilmaris group period 6
Vilmaris group period 6
 
Ttf Presentation
Ttf PresentationTtf Presentation
Ttf Presentation
 
Hiring is broken
Hiring is brokenHiring is broken
Hiring is broken
 
Day 1_Working Across Generations_Levine and Lucas
Day 1_Working Across Generations_Levine and LucasDay 1_Working Across Generations_Levine and Lucas
Day 1_Working Across Generations_Levine and Lucas
 
Backwards Design & Melding In-Class and Online Pedagogies
Backwards Design & Melding In-Class and Online PedagogiesBackwards Design & Melding In-Class and Online Pedagogies
Backwards Design & Melding In-Class and Online Pedagogies
 
Ppprueba
PppruebaPpprueba
Ppprueba
 
before & after Batavia,IL
before & after Batavia,ILbefore & after Batavia,IL
before & after Batavia,IL
 
The Customer Loyalty Conundrum by Forrester Consulting
The Customer Loyalty Conundrum by Forrester ConsultingThe Customer Loyalty Conundrum by Forrester Consulting
The Customer Loyalty Conundrum by Forrester Consulting
 
La comunicazione visiva in città: le opportunità del Digital Signage per ridi...
La comunicazione visiva in città: le opportunità del Digital Signage per ridi...La comunicazione visiva in città: le opportunità del Digital Signage per ridi...
La comunicazione visiva in città: le opportunità del Digital Signage per ridi...
 
Sat practice-booklet
Sat practice-bookletSat practice-booklet
Sat practice-booklet
 
Report Osservatorio Politico gennaio 2013
Report Osservatorio Politico gennaio 2013Report Osservatorio Politico gennaio 2013
Report Osservatorio Politico gennaio 2013
 
26.6.13 Giuliano Noci - Comunicare Domani - Gli investimenti pubblicitari nel...
26.6.13 Giuliano Noci - Comunicare Domani - Gli investimenti pubblicitari nel...26.6.13 Giuliano Noci - Comunicare Domani - Gli investimenti pubblicitari nel...
26.6.13 Giuliano Noci - Comunicare Domani - Gli investimenti pubblicitari nel...
 
Teaching Philosophy - Web
Teaching Philosophy - WebTeaching Philosophy - Web
Teaching Philosophy - Web
 
Microsites detailed slide pack for econsultancy awards
Microsites detailed slide pack for econsultancy awardsMicrosites detailed slide pack for econsultancy awards
Microsites detailed slide pack for econsultancy awards
 
Poster
PosterPoster
Poster
 

Similar to Racovita toti copiii au nevoie de profesor

Simpozion 5 oct-A fI dascal
Simpozion 5 oct-A fI dascalSimpozion 5 oct-A fI dascal
Simpozion 5 oct-A fI dascal
Nicole France
 
Programa gradinita
Programa gradinitaPrograma gradinita
Programa gradinita
Elena Luminita Sandu
 
Ghid program scoala-altfel
Ghid program scoala-altfelGhid program scoala-altfel
Ghid program scoala-altfel
Cosnita Otilia
 
Ghid program scoala-altfel
Ghid program scoala-altfelGhid program scoala-altfel
Ghid program scoala-altfel
Cosnita Otilia
 
Noul curriculum 2008 m
Noul curriculum 2008 mNoul curriculum 2008 m
Noul curriculum 2008 m
Fedorovici Mihai
 
Curriculum invatamant prescolar 2008
Curriculum invatamant prescolar 2008Curriculum invatamant prescolar 2008
Curriculum invatamant prescolar 2008
mocirean
 
CGE 2014 - ,,Drepturi egale, sanse egale!"
CGE 2014 - ,,Drepturi egale, sanse egale!"CGE 2014 - ,,Drepturi egale, sanse egale!"
CGE 2014 - ,,Drepturi egale, sanse egale!"
elena1r
 
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
Alisa Russu
 
prezentare lider european -concurs e.pdf
prezentare lider european -concurs e.pdfprezentare lider european -concurs e.pdf
prezentare lider european -concurs e.pdf
IonelaAlbu
 
Study visit finland, 21 25 may 2012-stanescu
Study visit finland, 21 25 may 2012-stanescuStudy visit finland, 21 25 may 2012-stanescu
Study visit finland, 21 25 may 2012-stanescu
vioricas
 
Program Burse FIE
Program Burse FIEProgram Burse FIE
Program Burse FIE
Ana-Maria Udrea
 
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a de la 3 la 6 7 ani
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a     de la 3 la 6 7 aniCurriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a     de la 3 la 6 7 ani
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a de la 3 la 6 7 ani
Claudiu Buza
 
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a de la 3 la 6 7 ani
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a     de la 3 la 6 7 aniCurriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a     de la 3 la 6 7 ani
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a de la 3 la 6 7 ani
Elena Luminita Sandu
 
Givet newsletter n-  º 1-ro
Givet  newsletter n-  º 1-roGivet  newsletter n-  º 1-ro
Givet newsletter n-  º 1-ro
Georgeta Manafu
 
Prezentare siret
Prezentare siretPrezentare siret
Prezentare siret
rrapl
 
Zone prioritare-de-educatie
Zone prioritare-de-educatieZone prioritare-de-educatie
Zone prioritare-de-educatie
Violeta Tacea
 
DASCĂLUL DE PROFESIE ROMÂN.docx
DASCĂLUL DE PROFESIE ROMÂN.docxDASCĂLUL DE PROFESIE ROMÂN.docx
DASCĂLUL DE PROFESIE ROMÂN.docx
FedelesVioleta
 
Scoala altfel revista
Scoala altfel revistaScoala altfel revista
Scoala altfel prin asigurarea de sanse egale pentru toti
Scoala altfel prin asigurarea de sanse egale pentru totiScoala altfel prin asigurarea de sanse egale pentru toti
Scoala altfel prin asigurarea de sanse egale pentru toti
Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
 
Strategia C.E.A.C. 2018-2022
Strategia C.E.A.C. 2018-2022Strategia C.E.A.C. 2018-2022
Strategia C.E.A.C. 2018-2022
Scoala Speciala
 

Similar to Racovita toti copiii au nevoie de profesor (20)

Simpozion 5 oct-A fI dascal
Simpozion 5 oct-A fI dascalSimpozion 5 oct-A fI dascal
Simpozion 5 oct-A fI dascal
 
Programa gradinita
Programa gradinitaPrograma gradinita
Programa gradinita
 
Ghid program scoala-altfel
Ghid program scoala-altfelGhid program scoala-altfel
Ghid program scoala-altfel
 
Ghid program scoala-altfel
Ghid program scoala-altfelGhid program scoala-altfel
Ghid program scoala-altfel
 
Noul curriculum 2008 m
Noul curriculum 2008 mNoul curriculum 2008 m
Noul curriculum 2008 m
 
Curriculum invatamant prescolar 2008
Curriculum invatamant prescolar 2008Curriculum invatamant prescolar 2008
Curriculum invatamant prescolar 2008
 
CGE 2014 - ,,Drepturi egale, sanse egale!"
CGE 2014 - ,,Drepturi egale, sanse egale!"CGE 2014 - ,,Drepturi egale, sanse egale!"
CGE 2014 - ,,Drepturi egale, sanse egale!"
 
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
 
prezentare lider european -concurs e.pdf
prezentare lider european -concurs e.pdfprezentare lider european -concurs e.pdf
prezentare lider european -concurs e.pdf
 
Study visit finland, 21 25 may 2012-stanescu
Study visit finland, 21 25 may 2012-stanescuStudy visit finland, 21 25 may 2012-stanescu
Study visit finland, 21 25 may 2012-stanescu
 
Program Burse FIE
Program Burse FIEProgram Burse FIE
Program Burse FIE
 
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a de la 3 la 6 7 ani
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a     de la 3 la 6 7 aniCurriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a     de la 3 la 6 7 ani
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a de la 3 la 6 7 ani
 
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a de la 3 la 6 7 ani
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a     de la 3 la 6 7 aniCurriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a     de la 3 la 6 7 ani
Curriculum%0 apentru educaţia timpurie a copiilor%0a de la 3 la 6 7 ani
 
Givet newsletter n-  º 1-ro
Givet  newsletter n-  º 1-roGivet  newsletter n-  º 1-ro
Givet newsletter n-  º 1-ro
 
Prezentare siret
Prezentare siretPrezentare siret
Prezentare siret
 
Zone prioritare-de-educatie
Zone prioritare-de-educatieZone prioritare-de-educatie
Zone prioritare-de-educatie
 
DASCĂLUL DE PROFESIE ROMÂN.docx
DASCĂLUL DE PROFESIE ROMÂN.docxDASCĂLUL DE PROFESIE ROMÂN.docx
DASCĂLUL DE PROFESIE ROMÂN.docx
 
Scoala altfel revista
Scoala altfel revistaScoala altfel revista
Scoala altfel revista
 
Scoala altfel prin asigurarea de sanse egale pentru toti
Scoala altfel prin asigurarea de sanse egale pentru totiScoala altfel prin asigurarea de sanse egale pentru toti
Scoala altfel prin asigurarea de sanse egale pentru toti
 
Strategia C.E.A.C. 2018-2022
Strategia C.E.A.C. 2018-2022Strategia C.E.A.C. 2018-2022
Strategia C.E.A.C. 2018-2022
 

More from elena1r

ŞCOALA GIMNAZIALĂ nr.5 Bucuresti
ŞCOALA GIMNAZIALĂ nr.5 BucurestiŞCOALA GIMNAZIALĂ nr.5 Bucuresti
ŞCOALA GIMNAZIALĂ nr.5 Bucuresti
elena1r
 
Chestionar “TOLERANŢA ÎN VIZIUNEA COPIILOR”
Chestionar “TOLERANŢA ÎN VIZIUNEA COPIILOR”Chestionar “TOLERANŢA ÎN VIZIUNEA COPIILOR”
Chestionar “TOLERANŢA ÎN VIZIUNEA COPIILOR”
elena1r
 
Rasism- discriminare- FARE action weeks” 2017
Rasism- discriminare- FARE action weeks” 2017Rasism- discriminare- FARE action weeks” 2017
Rasism- discriminare- FARE action weeks” 2017
elena1r
 
FARE action weeks” 2017 -Școala Gimnazială Copalnic-Mănăștur Jud. Maramureș
FARE action weeks” 2017 -Școala Gimnazială Copalnic-MănășturJud. MaramureșFARE action weeks” 2017 -Școala Gimnazială Copalnic-MănășturJud. Maramureș
FARE action weeks” 2017 -Școala Gimnazială Copalnic-Mănăștur Jud. Maramureș
elena1r
 
Diferiti dar cu aceleasi drepturi - FARE action weeks” 2017
Diferiti dar cu aceleasi drepturi - FARE action weeks” 2017Diferiti dar cu aceleasi drepturi - FARE action weeks” 2017
Diferiti dar cu aceleasi drepturi - FARE action weeks” 2017
elena1r
 
Statistici si grafice raport proiect #FootballPeople week 2017
Statistici si grafice raport proiect #FootballPeople week 2017Statistici si grafice raport proiect #FootballPeople week 2017
Statistici si grafice raport proiect #FootballPeople week 2017
elena1r
 
Toleranta sau discriminare -chestionar 2017
Toleranta sau discriminare -chestionar 2017Toleranta sau discriminare -chestionar 2017
Toleranta sau discriminare -chestionar 2017
elena1r
 
Fare 2016, Școala Gimnazială Ziduri Buzău
Fare 2016, Școala Gimnazială Ziduri BuzăuFare 2016, Școala Gimnazială Ziduri Buzău
Fare 2016, Școala Gimnazială Ziduri Buzău
elena1r
 
Fare oct 2016 -Școala Gimnazială 5 București
Fare oct 2016 -Școala Gimnazială 5 BucureștiFare oct 2016 -Școala Gimnazială 5 București
Fare oct 2016 -Școala Gimnazială 5 București
elena1r
 
Bănel Nicoliţă - proiect FARE 2016
Bănel Nicoliţă - proiect FARE 2016Bănel Nicoliţă - proiect FARE 2016
Bănel Nicoliţă - proiect FARE 2016
elena1r
 
Toleranta sau discriminare -chestionar 2016
Toleranta sau discriminare -chestionar 2016Toleranta sau discriminare -chestionar 2016
Toleranta sau discriminare -chestionar 2016
elena1r
 
Statistica: Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discri...
Statistica: Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discri...Statistica: Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discri...
Statistica: Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discri...
elena1r
 
Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin...
Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin...Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin...
Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin...
elena1r
 
Discriminare, rasism, xenofobie
Discriminare, rasism, xenofobie Discriminare, rasism, xenofobie
Discriminare, rasism, xenofobie
elena1r
 
Toleranta
Toleranta Toleranta
Toleranta
elena1r
 
Competitii sportive 2
Competitii sportive 2Competitii sportive 2
Competitii sportive 2
elena1r
 
Pps discriminare -Caz de rasism observat în școală
Pps discriminare -Caz de rasism observat în școalăPps discriminare -Caz de rasism observat în școală
Pps discriminare -Caz de rasism observat în școală
elena1r
 
Discriminare si rasism
Discriminare si rasismDiscriminare si rasism
Discriminare si rasism
elena1r
 
Violenta scolara
Violenta scolaraViolenta scolara
Violenta scolara
elena1r
 
Spune stop rasismului
Spune stop rasismuluiSpune stop rasismului
Spune stop rasismului
elena1r
 

More from elena1r (20)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ nr.5 Bucuresti
ŞCOALA GIMNAZIALĂ nr.5 BucurestiŞCOALA GIMNAZIALĂ nr.5 Bucuresti
ŞCOALA GIMNAZIALĂ nr.5 Bucuresti
 
Chestionar “TOLERANŢA ÎN VIZIUNEA COPIILOR”
Chestionar “TOLERANŢA ÎN VIZIUNEA COPIILOR”Chestionar “TOLERANŢA ÎN VIZIUNEA COPIILOR”
Chestionar “TOLERANŢA ÎN VIZIUNEA COPIILOR”
 
Rasism- discriminare- FARE action weeks” 2017
Rasism- discriminare- FARE action weeks” 2017Rasism- discriminare- FARE action weeks” 2017
Rasism- discriminare- FARE action weeks” 2017
 
FARE action weeks” 2017 -Școala Gimnazială Copalnic-Mănăștur Jud. Maramureș
FARE action weeks” 2017 -Școala Gimnazială Copalnic-MănășturJud. MaramureșFARE action weeks” 2017 -Școala Gimnazială Copalnic-MănășturJud. Maramureș
FARE action weeks” 2017 -Școala Gimnazială Copalnic-Mănăștur Jud. Maramureș
 
Diferiti dar cu aceleasi drepturi - FARE action weeks” 2017
Diferiti dar cu aceleasi drepturi - FARE action weeks” 2017Diferiti dar cu aceleasi drepturi - FARE action weeks” 2017
Diferiti dar cu aceleasi drepturi - FARE action weeks” 2017
 
Statistici si grafice raport proiect #FootballPeople week 2017
Statistici si grafice raport proiect #FootballPeople week 2017Statistici si grafice raport proiect #FootballPeople week 2017
Statistici si grafice raport proiect #FootballPeople week 2017
 
Toleranta sau discriminare -chestionar 2017
Toleranta sau discriminare -chestionar 2017Toleranta sau discriminare -chestionar 2017
Toleranta sau discriminare -chestionar 2017
 
Fare 2016, Școala Gimnazială Ziduri Buzău
Fare 2016, Școala Gimnazială Ziduri BuzăuFare 2016, Școala Gimnazială Ziduri Buzău
Fare 2016, Școala Gimnazială Ziduri Buzău
 
Fare oct 2016 -Școala Gimnazială 5 București
Fare oct 2016 -Școala Gimnazială 5 BucureștiFare oct 2016 -Școala Gimnazială 5 București
Fare oct 2016 -Școala Gimnazială 5 București
 
Bănel Nicoliţă - proiect FARE 2016
Bănel Nicoliţă - proiect FARE 2016Bănel Nicoliţă - proiect FARE 2016
Bănel Nicoliţă - proiect FARE 2016
 
Toleranta sau discriminare -chestionar 2016
Toleranta sau discriminare -chestionar 2016Toleranta sau discriminare -chestionar 2016
Toleranta sau discriminare -chestionar 2016
 
Statistica: Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discri...
Statistica: Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discri...Statistica: Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discri...
Statistica: Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discri...
 
Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin...
Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin...Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin...
Proiectul ,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin...
 
Discriminare, rasism, xenofobie
Discriminare, rasism, xenofobie Discriminare, rasism, xenofobie
Discriminare, rasism, xenofobie
 
Toleranta
Toleranta Toleranta
Toleranta
 
Competitii sportive 2
Competitii sportive 2Competitii sportive 2
Competitii sportive 2
 
Pps discriminare -Caz de rasism observat în școală
Pps discriminare -Caz de rasism observat în școalăPps discriminare -Caz de rasism observat în școală
Pps discriminare -Caz de rasism observat în școală
 
Discriminare si rasism
Discriminare si rasismDiscriminare si rasism
Discriminare si rasism
 
Violenta scolara
Violenta scolaraViolenta scolara
Violenta scolara
 
Spune stop rasismului
Spune stop rasismuluiSpune stop rasismului
Spune stop rasismului
 

Racovita toti copiii au nevoie de profesor

 • 1. Campania Globală pentru Educaţie aprilie - ediţia 2013 ”Fiecare copil are nevoie de un profesor. Profesori bine pregătiţi pentru toţi copiii” Coordonatori : Director prof. Mariana Pop, Director adj. prof. Felicia Ilieşiu, prof. : Elena Rusu, Iosif Mureşan, Raluca Hurezan şi Tatiana Cauni Prezentare realizată de : prof. Mariana Pop şi prof. Elena Rusu Liceul Teoretic Emil Racoviţă, Baia Mare, Romania
 • 2. Săptămâna Globală de Acţiune, 22 – 28 aprilie 2013 • Fiecare copil din lume are dreptul la o educaţie de calitate, dar nici un copil nu se poate bucura de acest drept în absenţa unor cadre didactice calificate. Are în centru aten iei problema lipsei globale de cadre didactice calificate.ț Şi este un demers la nivel global, sprijinit de membri din 96 de ţări;
 • 3. • În România, Campania Globală pentru Educa ie este sus inută iț ț ș promovată de o coali ie formată din:ț • Organizaţia Salvaţi Copiii, • Ministerul Educaţiei Na ionale,ț • Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, • World Vision România, • Roma Education Fund România, • Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”, • Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, • Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, • Centrul Educaţia 2000+, • Asociaţia OvidiuRo şi • Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.
 • 4. Campania Globală pentru Educa ieț • GCE este o mi care globală, cu membriș din peste 96 de ări, care militează pentruț • realizarea dreptului la Educa ie pentruț to i,ț • în mod gratuit iș • în condi ii de calitate.ț
 • 5. • Începând cu anul 2000, s-au realizat progrese clare în asigurarea dreptului la educa ie în lumeț dar • La nivel global, lipsa de cadre didactice în învă ământul primar i gimnazial stă la bazaț ș unei adevărate crize în educa ie.ț
 • 6. Şi totuşi... • 132 milioane de copii nu merg deloc la şcoală, deşi au vârsta necesară; • 61 milioane dintre aceşti copii sunt de vârsta şcolii primare; • Pentru ca fiecare copil din lume să meargă la şcoală, sunt necesare 1,7 milioane de cadre didactice în plus • Numai în Africa, de exemplu, sunt necesare încă 1 milion de cadre didactice; • Acest număr NU include şi cadrele didactice necesare pentru a veni în locul celor care vor ieşi din sistemul de învăţământ (prin pensionare, de exemplu) şi care sunt în număr de 6,8 milioane.
 • 7. • Nigerul are, în învă ământul gimnazial, doar un singur cadruț didactic calificat la 1,318 de copii cu vârsta acestui ciclu de învă ământ ;ț • În Mali, doar jumătate din cadrele didactice din învăţământul primar sunt calificate, iar dintre cele calificate, doar un sfert au urmat un program de calificare cu o durată mai mare de 6 luni; • În unele ţări se consideră ca fiind calificate persoanele care au absolvit şcoala primară şi un curs de calificare de o singură lună. • În ările cu venituri reduse, femeile reprezintă sub 39 % din cadreleț didactice din învă ământul primar i 25% din cadrele didactice dinț ș învă ământul gimnazial.ț
 • 8. • Pentru a asigura accesul fiecărui copil la profesori buni, este nevoie ca profesorii să fie recruta i, forma i, plăti i, perfec iona i iț ț ț ț ț ș coordona i ca adevăra i profesioni ti.ț ț ș • Tratarea profesorilor ca func ionari inferioriț conduce la un act didactic lipsit de calitate iș încalcă dreptul la educa ie al copiilor.ț
 • 9. Formarea profesorilor: • În Mali, doar 7 % din cadrele didactice din învă ământul primar auț absolvit liceul, iar doar un sfert au absolvit cursuri de formare cu o durată mai mare de 6 luni. • În ultimii trei ani, doar 8 ări din lume au transmis cu regularitateț către Institutul pentru Statistică al UNESCO informa ii cu privire laț numărul de cadre didactice calificate. • Peste 670.000 de profesori din India nu îndeplinesc cerin eleț minime de calificare impuse de Legea privind dreptul la educa ie.ț
 • 10. Finan area educa iei:ț ț • La nivelul ciclului primar, Luxemburgul cheltuie te anualș 17.490 $ pe elev; în Republica Democrată Congo suma este de 10$. • Între anii 2005 i 2010, ările donatoare bogate auș ț acordat, în medie, sub 3% din asisten a interna ionalăț ț pentru educa ia de bază, în timp ce cele mai sărace ăriț ț au alocat educa iei de bază, în aceea i perioadă, 12%ț ș din bugetul lor.
 • 11. În România: • România se numără printre statele membre ale UE în care salariul de bază pentru profesori, raportat la produsul intern brut/locuitor este unul dintre cele mai mici – sub 50%. • Comparativ, acest raport ajunge la 141% în Germania i 136% în Spaniaș • România este una dintre ările în care un cadru didactic are nevoie de maiț mult de 34 de ani la catedră pentru a ajunge la salariul maxim posibil din punct de vedere legal. Consecinţe: • îmbătrânirea personalului didactic, • rata mare de părăsire a profesiei în prima etapă a carierei, • asupra motiva iei pentru cariera de profesor (interesul scăzut al tinerilorț pentru cariera didactică) i, implicit, asupra calită ii educa iei.ș ț ț
 • 12. în anul colar 2011-2012ș • 1 din 6 cadre didactice erau noi, iar în unele coli, fluctua ia personalului didacticș ț ajungea la 30-40% anual.
 • 13. • Dacă ne pasă cu adevărat de respectarea dreptului la educa ie pentru to i copiii i dacăț ț ș dorim ca fiecare copil, tânăr sau adult care merge la coală să- i dezvolte abilită ile pe careș ș ț le aduce o educa ie de calitate – de la abilitateaț de a citi i socoti, până la gândirea creativă iș ș analitică – singura solu ie este să facem în a aț ș fel încât fiecare elev să aibă acces la profesori bine califica iț .
 • 14. Activitate pentru elevi • fiecare elev în parte să scrie unul sau două motive pentru care profesorii sunt importanţi. • Ce măsuri / schimbări i-ai dori de la profesorii tăi pentruț ca educa ia pe care o prime ti la coală să fie maiț ș ș bună? • Ce eventuale măsuri / schimbări adoptate de autorită iț te-ar putea determina să- i alegi cariera de cadruț didactic? • Dezbateri , discuţii
 • 15. • Cum îmi doresc să fie profesorul meu? (eseuri) • Ce trebuie făcut pentru ca fiecare profesor să fie profesorul ideal ? • (scrisori/mesaje/solicitări pentru autorită iț ) Activitate pentru elevi
 • 16. Pentru Profesori • Când i de ce m-am bucurat cel mai mult că amș ales profesia didactică? (eseuri/ analiza) Chestionar ”Ce a vrea să spun părin ilor?”ș ț https://docs.google.com/forms/d/136ak4dszAWH9V4KJK_9hIXN8r-0FomYfcoiu9Xw