SlideShare a Scribd company logo
Quick Business – 4 april 2011
social media
                Social networking
                Quick ’20 - Quickbusiness en social media
                4 april 2011
Quick Business – 4 april 2011
social media              Biedt social media u kansen?
Of ziet u door de bomen het bos niet
                meer?
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
     social media
Agenda
          KLANT
Op de agenda
Quick Business – 4 april 2011
                §  Voorstellen
social media
                §  Even inventariseren
                §  Afbakening onderwerp
                §  Context
                §  Consequenties
                §  Succesverhalen en nachtmerries
                §  Richting strategie en beleid
                §  Inspiratie uit casestudies
Quick Business – 4 april 2011
          social media
               KLANT
Even voorstellen
SIR Communicatiemanagement
Quick Business – 4 april 2011
                §  SIR is een onafhankelijk communicatieadviseur, bestaande uit 8 collega’s en ruim 31 jaar
                  ervaring.
                §  SIR adviseert en regisseert over de strategie, tactiek en uitvoering van
                  communicatieprocessen.
                §  SIR is een ROTA erkend mediabureau.
social media
Wat doen we zoal?
Quick Business – 4 april 2011
                •  Communicatieadvies
                •  Positionering en identiteit
                •  Marketingcommunicatie
social media
                •  Interne communicatie
                •  Arbeidsmarktcommunicatie
                •  Huisstijltrajecten incl. implementatie
Quick Business – 4 april 2011
social media
                SIR Communicatie-model
Quick Business – 4 april 2011
social media              We werken o.a.voor
Quick Business – 4 april 2011
social media              Wie ben ik?
Quick Business – 4 april 2011
social media              Wie ben ik?
Quick Business – 4 april 2011
social media              Wie ben ik?
Quick Business – 4 april 2011
           social media
                 KLANT
Even inventariseren
Quick Business – 4 april 2011
social media              Wie kent/gebruikt?
Quick Business – 4 april 2011
            social media
                 KLANT
Afbakening onderwerp
Wat is ‘social media’?
Quick Business – 4 april 2011
                § Verzamelnaam voor platformen waar de
social media
                 gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van
                 een professionele redactie, de inhoud verzorgen.
                 Via deze media delen mensen verhalen, kennis
                 en ervaringen. Dit doen zij door zelf berichten
                 te publiceren of door gebruik te maken van
                 ingebouwde reactiemogelijkheden.
                 (wikipedia.nl)
Social media verandert communicatie
Quick Business – 4 april 2011
                           Doelgroep
social media
                    Doelgroep         Doelgroep
                          Organisatie
                                 Doelgroep
                    Doelgroep
                           Doelgroep
Social Media in 2011
Quick Business – 4 april 2011
                § Allang niet meer alleen voor en door consumenten:
                  § Consumenten onderling
social media
                  § Consumenten <--> bedrijven
                  § Bedrijven intern

                  § Van ‘Social Media marketing’ tot ‘Social CRM’ en
                   ‘Enterprise 2.0’
Het draait om interactie
Quick Business – 4 april 2011
                § Niet elke organisatie is even goed zichtbaar online.
social media
                § Veel organisaties doen vooral aan broadcasting en niet aan
                 connecting.

                § Zorg voor dialoog.
                  § Dialoog is per definitie tweezijdig.

                § CONNECT!
Quick Business – 4 april 2011
social media              Een artikel
Quick Business – 4 april 2011
     social media
Context
           KLANT
Quick Business – 4 april 2011
social media              What’s happening?
En wat verklaart die ontwikkeling?
Quick Business – 4 april 2011
                 Afgezien van – of als reactie op - globale ontwikkelingen op
                 het vlak van milieu, maatschappij, economie en cultuur
                 kent elke generatie zijn eigen waarden, methoden,
social media
                 houding en gedrag.

                 Afhankelijk van met welke generatie je te maken hebt als
                 organisatie zul je hiermee in je eigen houding en gedrag
                 rekening mee moeten houden.
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
social media
Het medialandschap verandert
Quick Business – 4 april 2011
                § Niet alleen de doelgroep is veranderd, maar ook de media
                 om die te bereiken.
social media
                § Van zenden naar dialoog
Het medialandschap verandert
Quick Business – 4 april 2011
                § Media vandaag:
                  § Owned media
social media
                  § Paid media
                  § Earned media

                § Ook voor Social Media kunt u zich afvragen welke mix van
                 owned media (bijv. eigen twitteraccount) en paid media
                 (bijv. Google Adwords) ingezet kunnen worden om de
                 doelgroep van uw organisatie te activeren.
Quick Business – 4 april 2011
social media              Nieuwe indeling medialandschap
Quick Business – 4 april 2011
social media              Middelenmix maken
Owned + Paid à Earned
Quick Business – 4 april 2011
                § Help de doelgroep om ergens (positief) over te praten
                 (bijvoorbeeld een organisatie). Luister, reageer en pas je
                 gedrag aan.
social media
                § Werk aan Earned Media
                  § Mond op mond reclame
                  § Virale marketing
                  § Buzz marketing
                  § PR

                § Earned Media is niet te koop, maar is het gevolg van de
                 inzet van Owned Media en Paid Media
Quick Business – 4 april 2011
        social media
              KLANT
Consequenties
Wat betekent dat voor u?
Quick Business – 4 april 2011
                Bedrijven
                § worden door de maatschappij ter verantwoording geroepen
social media
                 à legitimatie
                § staan voor de opgave om antennes te ontwikkelen
                 à identificatie
                § moeten verdergaand samenwerken met alle stakeholders
                 à maatschappelijk verantwoord ondernemen
                § durven afhankelijk te zijn
                 à gelijkwaardigheid
Quick Business – 4 april 2011
social media                            Dus…

         § U creëert strategische allianties
Dus…
Quick Business – 4 april 2011
                § U creëert strategische allianties
social media
                § U deelt uw kennis
Dus…
Quick Business – 4 april 2011
                § U creëert strategische allianties
social media
                § U deelt uw kennis

                § U laat uw doelgroep zelf bepalen wat u hen biedt
Quick Business – 4 april 2011
       social media
             KLANT
nachtmerries
Succesverhalen en
Social Media succesverhalen (1)
Quick Business – 4 april 2011
                § 18.572.795 personen vinden dit leuk (Facebook)
                § Barack Obama heeft 1.773.858 vrienden. (MySpace)
social media
                § 6.903.913 volgers (Twitter)
Social Media succesverhalen (2)
Quick Business – 4 april 2011
                § De grote donorshow van BNN leverde 7.300 donoren op
                § Hyves 25.000 nieuwe donoren
social media
Social Media Nachtmerries (1)
Quick Business – 4 april 2011
                § Reputatieschade van een ton voor T-Mobile
                § 10.000 volgers meer voor Youp
social media
Social Media nachtmerries (2)
Quick Business – 4 april 2011
                § Voetballer Ryan Babel raakte in opspraak na het plaatsen
                 van een bewerkte foto van de scheidsrechter op Twitter
social media
Social Media Nachtmerries (3)
Quick Business – 4 april 2011
                Microsoft sucks at Photoshop
                by Laura June
social media
Quick Business – 4 april 2011
social media
         § Koorddansen
                 Social Media is..
Quick Business – 4 april 2011
          social media
                KLANT
Social Media en U
Een stukje strategie (1)
Quick Business – 4 april 2011
                § Wat staat er in een Social Media strategie voor een
                 organisatie?
                  § Identiteit: Hoe vertaal je de identiteit van een
social media
                   organisatie online? Wat wil het bedrijf uitstralen?
                  § Rollen / kaders: Wat wordt er verwacht van
                   medewerkers?
                  § Doelen: Wat wil een bedrijf bereiken met Social Media?
                   En wie? Maak het concreet!
                  § Middelen: Hebben medewerkers toegang tot internet? Is
                   er budget?

                § Let wel: een Social Media strategie moet altijd onderdeel
                 zijn van een overkoepelende (communicatie)strategie!
Een stukje strategie (2)
Quick Business – 4 april 2011
                § Social Media strategie voor u?
                  § Identiteit: Hoe komt u over op het internet? Wat straalt
                   u uit?
social media
                  § Rollen / kaders: Wat wordt er van u verwacht? Wat
                   “mag” u wel en niet doen?
                  § Doelen: Wat probeert u te bereiken met Social Media?
                  § Middelen: Heeft u toegang tot internet? Krijgt u de tijd
                   om met Social Media te werken?
Identiteit
Quick Business – 4 april 2011
                § Wat wilt u online uitstralen?
                  § Hoe sluit uw identiteit aan bij die van uw organisatie?
social media
                  § Online identiteit of imago is een kwetsbaar goed.
                  § Veel bedrijven reageren defensief op negatieve
                   publiciteit, maar proactief is beter.
Rollen / kaders in Social Media (1)
Quick Business – 4 april 2011
                § Hoe gaan verschillende afdelingen met Social Media om?
                  § Wat is de rol van het management en wat doet de
                   communicatieafdeling? Wat is uw rol?
social media
                § Social Media beleid? Regels? Richtlijnen?
                  § Wat mogen medewerkers wel en niet? Verbieden is
                   doorgaans geen goed idee, richtlijnen geven wel.
Rollen / kaders in Social Media (2)
Quick Business – 4 april 2011
                § Wie zijn de
                 voortrekkers?
                § Top-down of bottom
social media
                 up?
                § Wat is uw rol? – Wat
                 wordt er van u
                 verwacht?
Doelen met Social Media
Quick Business – 4 april 2011
                § Voorbeelden doelen met Social Media:
                  § Voorlichting
social media
                  § Service
                  § Marketing
                  § Distributie
                  § Onderzoek

                  § HRM?
                  § Meer mogelijkheden?
Uw eigen Social Media strategie
Quick Business – 4 april 2011
                § Er is geen gouden formule voor het gebruik van Social
                 Media.
                § Klein beginnen en zelf ontdekken wat werkt. Meestal
social media
                 begint dit met het aanmaken van een profielpagina op de
                 grotere sociale media websites.
Quick Business – 4 april 2011
social media
             Uw eigen Social Media strategie
6 standaard stappen voor het gebruik
                van social media:
Quick Business – 4 april 2011
                1) Beschrijf uw doelgroep zo concreet mogelijk
                2) Formuleer vooraf wat uw doelstellingen zijn, niet alleen
                  kwantitatief maar ook kwalitatief
social media
                3) Zet een planning op; wanneer wilt u uw doelgroep
                  bereiken met welke boodschap?
                4) Inventariseer de populaire communicatiekanalen voor de
                  doelgroep; houdt bij uw selectie rekening met factoren als
                  zichtbaarheid, betrouwbaarheid, bereik en paid, owned of
                  earned media
                5) Denk vanuit de doelgroep: ‘what’s in it for me?’ en stem
                  uw strategie hierop af
                6) Hoe kunt u uit de inzet van verschillende kanalen een
                  synergie-effect halen?
Denk vanuit de doelgroep
Quick Business – 4 april 2011
                § Zitten niet te wachten op ‘reclame’.
                § Denk vanuit de door u opgestelde doelen
social media
                § Welke mix van media is het meest geschikt om de
                 doelgroep te bereiken?
                  § Owned, paid of earned media?
                  § Social Media gebruiken “omdat iedereen het doet” is
                   een slecht idee!
                  § De effectiviteit van traditionele media is aan het dalen.
Quick Business – 4 april 2011
               social media
                    KLANT
Inspiratie uit casestudies
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
social media
Quick Business – 4 april 2011
          social media
                KLANT
En in de voetbal?
Quick Business – 4 april 2011
social media              FC Twente op Hyves
Quick Business – 4 april 2011
social media              FC Twente op Facebook
Quick Business – 4 april 2011
social media              Fc Twente op LinkedIn
Quick Business – 4 april 2011
social media              FC Twente op Twitter
Quick Business – 4 april 2011
social media              FC Twente op YouTube
Quick Business – 4 april 2011
social media              FC Twente op FourSquare
Altijd en overal op de hoogte
Quick Business – 4 april 2011
social media
                § Film op YouTube
Quick Business – 4 april 2011
social media              FC Twente iPhone app
Quick Business – 4 april 2011
social media              Quick ’20 op Hyves
Quick Business – 4 april 2011
social media              Quick ’20 en Facebook
Quick Business – 4 april 2011
social media              Quick ’20 en YouTube
Quick Business – 4 april 2011
social media              Quick op FourSquare
Quick Business – 4 april 2011
social media              Quick ’20 op Twitter
Terug naar de strategie
Quick Business – 4 april 2011
                § Identiteit: Hoe vertaal je de identiteit online? Wat wil het
                 bedrijf uitstralen?
                § Rollen / kaders: Wat wordt er verwacht van medewerkers?
social media
                § Doelen: Wat wil je bereiken met Social Media? En wie?
                 Maak het concreet!
                § Middelen: Hebben medewerkers toegang tot internet? Is er
                 budget?
FC Twente
Quick Business – 4 april 2011
                § Identiteit: Topclub, maar met Twents karakter. Dicht bij
                 de fans
                § Doel met Social Media: Positief imago bij fans
social media
                § Rollen: Social Media wordt vanuit de club gecontroleerd,
                 maar er zijn ook spelers en fanclubs actief
                § Middelen: scala aan Sociale Media met professionele
                 inrichting, maar niet op alle kanalen
                § Communicatie: spreken en luisteren à dialoog met de
                 doelgroep
Quick ‘20
Quick Business – 4 april 2011
                §  Identiteit: …
                §  Doel met Social Media:
social media
                §  Rollen: …
                §  Middelen: ….
                §  Communicatie: ….
Quick Business – 4 april 2011
social media
                Bedankt voor uw aandacht.                Bas Wolters     – nl.linkedin.com/in/baswolters
                           - www.twitter.com/baswolters
                           - www.facebook.com/baswolters

More Related Content

Similar to Quick20 business social-media_040411

Presentatie Social Media met een Plan
Presentatie Social Media met een PlanPresentatie Social Media met een Plan
Presentatie Social Media met een Plan
Van Engelen
 
20130326 social media beleid
20130326 social media beleid20130326 social media beleid
20130326 social media beleidMediaraven vzw
 
FMS_WILL_ social media inspiratie 15032011
FMS_WILL_ social media inspiratie 15032011FMS_WILL_ social media inspiratie 15032011
FMS_WILL_ social media inspiratie 15032011Your Social
 
Keynote Inspiratiedag 2011
Keynote Inspiratiedag 2011Keynote Inspiratiedag 2011
Keynote Inspiratiedag 2011anaXis
 
GGD conferentie social media 17 juni 2011
GGD conferentie social media 17 juni 2011GGD conferentie social media 17 juni 2011
GGD conferentie social media 17 juni 2011Liesbeth Meijnckens
 
"Sociale media; Een logische stap in Human Resource Management" Voor Jobpunt ...
"Sociale media; Een logische stap in Human Resource Management" Voor Jobpunt ..."Sociale media; Een logische stap in Human Resource Management" Voor Jobpunt ...
"Sociale media; Een logische stap in Human Resource Management" Voor Jobpunt ...Empuls
 
Workshop social media your social v1.0
Workshop social media your social v1.0Workshop social media your social v1.0
Workshop social media your social v1.0
Your Social
 
Data Pioneers - Arjan Vos (KPN) - Social media (research) ervaringen uit de p...
Data Pioneers - Arjan Vos (KPN) - Social media (research) ervaringen uit de p...Data Pioneers - Arjan Vos (KPN) - Social media (research) ervaringen uit de p...
Data Pioneers - Arjan Vos (KPN) - Social media (research) ervaringen uit de p...
Multiscope
 
GHOR werkdag 3 april 2012
GHOR werkdag 3 april 2012GHOR werkdag 3 april 2012
GHOR werkdag 3 april 2012
R. Zandbergen
 
Facebook voor bedrijven
Facebook voor bedrijvenFacebook voor bedrijven
Facebook voor bedrijven
Van Engelen
 
Presentatie facebook bedrijven_100913
Presentatie facebook bedrijven_100913Presentatie facebook bedrijven_100913
Presentatie facebook bedrijven_100913Van Engelen
 
Strategie dance4life int.
Strategie dance4life int.Strategie dance4life int.
Strategie dance4life int.
Tjerk Potma
 
Social Media voor uitzendbureaus raoulvanheese.nl
Social Media voor uitzendbureaus  raoulvanheese.nlSocial Media voor uitzendbureaus  raoulvanheese.nl
Social Media voor uitzendbureaus raoulvanheese.nl
Raoul van Heese
 
Saxion ew-award-workshop-070312
Saxion ew-award-workshop-070312Saxion ew-award-workshop-070312
Saxion ew-award-workshop-070312
Bas Wolters
 
Workshop hetepepers 4juli2014
Workshop hetepepers 4juli2014Workshop hetepepers 4juli2014
Workshop hetepepers 4juli2014
Anke Koster
 
Rotoract 231111
Rotoract 231111Rotoract 231111
Rotoract 231111
Bas Wolters
 
Rotary oldenzaal-v080212
Rotary oldenzaal-v080212Rotary oldenzaal-v080212
Rotary oldenzaal-v080212
Bas Wolters
 
Twentschegolfclub business-v221111
Twentschegolfclub business-v221111Twentschegolfclub business-v221111
Twentschegolfclub business-v221111
Bas Wolters
 
College 2. Internet Marketing
College 2. Internet Marketing College 2. Internet Marketing
College 2. Internet Marketing Lotte Bouhuijzen
 
2010 03 22 Social Media
2010 03 22 Social Media2010 03 22 Social Media
2010 03 22 Social Media
HenrietteGerlsma
 

Similar to Quick20 business social-media_040411 (20)

Presentatie Social Media met een Plan
Presentatie Social Media met een PlanPresentatie Social Media met een Plan
Presentatie Social Media met een Plan
 
20130326 social media beleid
20130326 social media beleid20130326 social media beleid
20130326 social media beleid
 
FMS_WILL_ social media inspiratie 15032011
FMS_WILL_ social media inspiratie 15032011FMS_WILL_ social media inspiratie 15032011
FMS_WILL_ social media inspiratie 15032011
 
Keynote Inspiratiedag 2011
Keynote Inspiratiedag 2011Keynote Inspiratiedag 2011
Keynote Inspiratiedag 2011
 
GGD conferentie social media 17 juni 2011
GGD conferentie social media 17 juni 2011GGD conferentie social media 17 juni 2011
GGD conferentie social media 17 juni 2011
 
"Sociale media; Een logische stap in Human Resource Management" Voor Jobpunt ...
"Sociale media; Een logische stap in Human Resource Management" Voor Jobpunt ..."Sociale media; Een logische stap in Human Resource Management" Voor Jobpunt ...
"Sociale media; Een logische stap in Human Resource Management" Voor Jobpunt ...
 
Workshop social media your social v1.0
Workshop social media your social v1.0Workshop social media your social v1.0
Workshop social media your social v1.0
 
Data Pioneers - Arjan Vos (KPN) - Social media (research) ervaringen uit de p...
Data Pioneers - Arjan Vos (KPN) - Social media (research) ervaringen uit de p...Data Pioneers - Arjan Vos (KPN) - Social media (research) ervaringen uit de p...
Data Pioneers - Arjan Vos (KPN) - Social media (research) ervaringen uit de p...
 
GHOR werkdag 3 april 2012
GHOR werkdag 3 april 2012GHOR werkdag 3 april 2012
GHOR werkdag 3 april 2012
 
Facebook voor bedrijven
Facebook voor bedrijvenFacebook voor bedrijven
Facebook voor bedrijven
 
Presentatie facebook bedrijven_100913
Presentatie facebook bedrijven_100913Presentatie facebook bedrijven_100913
Presentatie facebook bedrijven_100913
 
Strategie dance4life int.
Strategie dance4life int.Strategie dance4life int.
Strategie dance4life int.
 
Social Media voor uitzendbureaus raoulvanheese.nl
Social Media voor uitzendbureaus  raoulvanheese.nlSocial Media voor uitzendbureaus  raoulvanheese.nl
Social Media voor uitzendbureaus raoulvanheese.nl
 
Saxion ew-award-workshop-070312
Saxion ew-award-workshop-070312Saxion ew-award-workshop-070312
Saxion ew-award-workshop-070312
 
Workshop hetepepers 4juli2014
Workshop hetepepers 4juli2014Workshop hetepepers 4juli2014
Workshop hetepepers 4juli2014
 
Rotoract 231111
Rotoract 231111Rotoract 231111
Rotoract 231111
 
Rotary oldenzaal-v080212
Rotary oldenzaal-v080212Rotary oldenzaal-v080212
Rotary oldenzaal-v080212
 
Twentschegolfclub business-v221111
Twentschegolfclub business-v221111Twentschegolfclub business-v221111
Twentschegolfclub business-v221111
 
College 2. Internet Marketing
College 2. Internet Marketing College 2. Internet Marketing
College 2. Internet Marketing
 
2010 03 22 Social Media
2010 03 22 Social Media2010 03 22 Social Media
2010 03 22 Social Media
 

More from Bas Wolters

Ov dedoorbraak-v250111
Ov dedoorbraak-v250111Ov dedoorbraak-v250111
Ov dedoorbraak-v250111
Bas Wolters
 
Dedoorbraak ondernemersvereniging-v250111
Dedoorbraak ondernemersvereniging-v250111Dedoorbraak ondernemersvereniging-v250111
Dedoorbraak ondernemersvereniging-v250111
Bas Wolters
 
Ikt westtwente-231111
Ikt westtwente-231111Ikt westtwente-231111
Ikt westtwente-231111
Bas Wolters
 
Social networking Bedrijvencontact Tubbergen
Social networking Bedrijvencontact TubbergenSocial networking Bedrijvencontact Tubbergen
Social networking Bedrijvencontact Tubbergen
Bas Wolters
 
Ikt hengelo-social media-presentatie-v101011
Ikt hengelo-social media-presentatie-v101011Ikt hengelo-social media-presentatie-v101011
Ikt hengelo-social media-presentatie-v101011
Bas Wolters
 
Nvd social media_290311
Nvd social media_290311Nvd social media_290311
Nvd social media_290311
Bas Wolters
 
Ikt almelo social-media_presentatie_vdef
Ikt almelo social-media_presentatie_vdefIkt almelo social-media_presentatie_vdef
Ikt almelo social-media_presentatie_vdef
Bas Wolters
 
Workshop Groeien met sociale netwerken 280410
Workshop Groeien met sociale netwerken 280410Workshop Groeien met sociale netwerken 280410
Workshop Groeien met sociale netwerken 280410
Bas Wolters
 

More from Bas Wolters (8)

Ov dedoorbraak-v250111
Ov dedoorbraak-v250111Ov dedoorbraak-v250111
Ov dedoorbraak-v250111
 
Dedoorbraak ondernemersvereniging-v250111
Dedoorbraak ondernemersvereniging-v250111Dedoorbraak ondernemersvereniging-v250111
Dedoorbraak ondernemersvereniging-v250111
 
Ikt westtwente-231111
Ikt westtwente-231111Ikt westtwente-231111
Ikt westtwente-231111
 
Social networking Bedrijvencontact Tubbergen
Social networking Bedrijvencontact TubbergenSocial networking Bedrijvencontact Tubbergen
Social networking Bedrijvencontact Tubbergen
 
Ikt hengelo-social media-presentatie-v101011
Ikt hengelo-social media-presentatie-v101011Ikt hengelo-social media-presentatie-v101011
Ikt hengelo-social media-presentatie-v101011
 
Nvd social media_290311
Nvd social media_290311Nvd social media_290311
Nvd social media_290311
 
Ikt almelo social-media_presentatie_vdef
Ikt almelo social-media_presentatie_vdefIkt almelo social-media_presentatie_vdef
Ikt almelo social-media_presentatie_vdef
 
Workshop Groeien met sociale netwerken 280410
Workshop Groeien met sociale netwerken 280410Workshop Groeien met sociale netwerken 280410
Workshop Groeien met sociale netwerken 280410
 

Recently uploaded

NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
BBPMedia1
 

Recently uploaded (8)

NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
 
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
 

Quick20 business social-media_040411

 • 1. Quick Business – 4 april 2011 social media Social networking Quick ’20 - Quickbusiness en social media 4 april 2011
 • 2. Quick Business – 4 april 2011 social media Biedt social media u kansen?
 • 3. Of ziet u door de bomen het bos niet meer? Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 4. Quick Business – 4 april 2011 social media Agenda KLANT
 • 5. Op de agenda Quick Business – 4 april 2011 § Voorstellen social media § Even inventariseren § Afbakening onderwerp § Context § Consequenties § Succesverhalen en nachtmerries § Richting strategie en beleid § Inspiratie uit casestudies
 • 6. Quick Business – 4 april 2011 social media KLANT Even voorstellen
 • 7. SIR Communicatiemanagement Quick Business – 4 april 2011 § SIR is een onafhankelijk communicatieadviseur, bestaande uit 8 collega’s en ruim 31 jaar ervaring. § SIR adviseert en regisseert over de strategie, tactiek en uitvoering van communicatieprocessen. § SIR is een ROTA erkend mediabureau. social media
 • 8. Wat doen we zoal? Quick Business – 4 april 2011 • Communicatieadvies • Positionering en identiteit • Marketingcommunicatie social media • Interne communicatie • Arbeidsmarktcommunicatie • Huisstijltrajecten incl. implementatie
 • 9. Quick Business – 4 april 2011 social media SIR Communicatie-model
 • 10. Quick Business – 4 april 2011 social media We werken o.a.voor
 • 11. Quick Business – 4 april 2011 social media Wie ben ik?
 • 12. Quick Business – 4 april 2011 social media Wie ben ik?
 • 13. Quick Business – 4 april 2011 social media Wie ben ik?
 • 14. Quick Business – 4 april 2011 social media KLANT Even inventariseren
 • 15. Quick Business – 4 april 2011 social media Wie kent/gebruikt?
 • 16. Quick Business – 4 april 2011 social media KLANT Afbakening onderwerp
 • 17. Wat is ‘social media’? Quick Business – 4 april 2011 § Verzamelnaam voor platformen waar de social media gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door zelf berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. (wikipedia.nl)
 • 18. Social media verandert communicatie Quick Business – 4 april 2011 Doelgroep social media Doelgroep Doelgroep Organisatie Doelgroep Doelgroep Doelgroep
 • 19. Social Media in 2011 Quick Business – 4 april 2011 § Allang niet meer alleen voor en door consumenten: § Consumenten onderling social media § Consumenten <--> bedrijven § Bedrijven intern § Van ‘Social Media marketing’ tot ‘Social CRM’ en ‘Enterprise 2.0’
 • 20. Het draait om interactie Quick Business – 4 april 2011 § Niet elke organisatie is even goed zichtbaar online. social media § Veel organisaties doen vooral aan broadcasting en niet aan connecting. § Zorg voor dialoog. § Dialoog is per definitie tweezijdig. § CONNECT!
 • 21. Quick Business – 4 april 2011 social media Een artikel
 • 22. Quick Business – 4 april 2011 social media Context KLANT
 • 23. Quick Business – 4 april 2011 social media What’s happening?
 • 24. En wat verklaart die ontwikkeling? Quick Business – 4 april 2011 Afgezien van – of als reactie op - globale ontwikkelingen op het vlak van milieu, maatschappij, economie en cultuur kent elke generatie zijn eigen waarden, methoden, social media houding en gedrag. Afhankelijk van met welke generatie je te maken hebt als organisatie zul je hiermee in je eigen houding en gedrag rekening mee moeten houden.
 • 25. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 26. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 27. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 28. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 29. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 30. Het medialandschap verandert Quick Business – 4 april 2011 § Niet alleen de doelgroep is veranderd, maar ook de media om die te bereiken. social media § Van zenden naar dialoog
 • 31. Het medialandschap verandert Quick Business – 4 april 2011 § Media vandaag: § Owned media social media § Paid media § Earned media § Ook voor Social Media kunt u zich afvragen welke mix van owned media (bijv. eigen twitteraccount) en paid media (bijv. Google Adwords) ingezet kunnen worden om de doelgroep van uw organisatie te activeren.
 • 32. Quick Business – 4 april 2011 social media Nieuwe indeling medialandschap
 • 33. Quick Business – 4 april 2011 social media Middelenmix maken
 • 34. Owned + Paid à Earned Quick Business – 4 april 2011 § Help de doelgroep om ergens (positief) over te praten (bijvoorbeeld een organisatie). Luister, reageer en pas je gedrag aan. social media § Werk aan Earned Media § Mond op mond reclame § Virale marketing § Buzz marketing § PR § Earned Media is niet te koop, maar is het gevolg van de inzet van Owned Media en Paid Media
 • 35. Quick Business – 4 april 2011 social media KLANT Consequenties
 • 36. Wat betekent dat voor u? Quick Business – 4 april 2011 Bedrijven § worden door de maatschappij ter verantwoording geroepen social media à legitimatie § staan voor de opgave om antennes te ontwikkelen à identificatie § moeten verdergaand samenwerken met alle stakeholders à maatschappelijk verantwoord ondernemen § durven afhankelijk te zijn à gelijkwaardigheid
 • 37. Quick Business – 4 april 2011 social media Dus… § U creëert strategische allianties
 • 38. Dus… Quick Business – 4 april 2011 § U creëert strategische allianties social media § U deelt uw kennis
 • 39. Dus… Quick Business – 4 april 2011 § U creëert strategische allianties social media § U deelt uw kennis § U laat uw doelgroep zelf bepalen wat u hen biedt
 • 40. Quick Business – 4 april 2011 social media KLANT nachtmerries Succesverhalen en
 • 41. Social Media succesverhalen (1) Quick Business – 4 april 2011 § 18.572.795 personen vinden dit leuk (Facebook) § Barack Obama heeft 1.773.858 vrienden. (MySpace) social media § 6.903.913 volgers (Twitter)
 • 42. Social Media succesverhalen (2) Quick Business – 4 april 2011 § De grote donorshow van BNN leverde 7.300 donoren op § Hyves 25.000 nieuwe donoren social media
 • 43. Social Media Nachtmerries (1) Quick Business – 4 april 2011 § Reputatieschade van een ton voor T-Mobile § 10.000 volgers meer voor Youp social media
 • 44. Social Media nachtmerries (2) Quick Business – 4 april 2011 § Voetballer Ryan Babel raakte in opspraak na het plaatsen van een bewerkte foto van de scheidsrechter op Twitter social media
 • 45. Social Media Nachtmerries (3) Quick Business – 4 april 2011 Microsoft sucks at Photoshop by Laura June social media
 • 46. Quick Business – 4 april 2011 social media § Koorddansen Social Media is..
 • 47. Quick Business – 4 april 2011 social media KLANT Social Media en U
 • 48. Een stukje strategie (1) Quick Business – 4 april 2011 § Wat staat er in een Social Media strategie voor een organisatie? § Identiteit: Hoe vertaal je de identiteit van een social media organisatie online? Wat wil het bedrijf uitstralen? § Rollen / kaders: Wat wordt er verwacht van medewerkers? § Doelen: Wat wil een bedrijf bereiken met Social Media? En wie? Maak het concreet! § Middelen: Hebben medewerkers toegang tot internet? Is er budget? § Let wel: een Social Media strategie moet altijd onderdeel zijn van een overkoepelende (communicatie)strategie!
 • 49. Een stukje strategie (2) Quick Business – 4 april 2011 § Social Media strategie voor u? § Identiteit: Hoe komt u over op het internet? Wat straalt u uit? social media § Rollen / kaders: Wat wordt er van u verwacht? Wat “mag” u wel en niet doen? § Doelen: Wat probeert u te bereiken met Social Media? § Middelen: Heeft u toegang tot internet? Krijgt u de tijd om met Social Media te werken?
 • 50. Identiteit Quick Business – 4 april 2011 § Wat wilt u online uitstralen? § Hoe sluit uw identiteit aan bij die van uw organisatie? social media § Online identiteit of imago is een kwetsbaar goed. § Veel bedrijven reageren defensief op negatieve publiciteit, maar proactief is beter.
 • 51. Rollen / kaders in Social Media (1) Quick Business – 4 april 2011 § Hoe gaan verschillende afdelingen met Social Media om? § Wat is de rol van het management en wat doet de communicatieafdeling? Wat is uw rol? social media § Social Media beleid? Regels? Richtlijnen? § Wat mogen medewerkers wel en niet? Verbieden is doorgaans geen goed idee, richtlijnen geven wel.
 • 52. Rollen / kaders in Social Media (2) Quick Business – 4 april 2011 § Wie zijn de voortrekkers? § Top-down of bottom social media up? § Wat is uw rol? – Wat wordt er van u verwacht?
 • 53. Doelen met Social Media Quick Business – 4 april 2011 § Voorbeelden doelen met Social Media: § Voorlichting social media § Service § Marketing § Distributie § Onderzoek § HRM? § Meer mogelijkheden?
 • 54. Uw eigen Social Media strategie Quick Business – 4 april 2011 § Er is geen gouden formule voor het gebruik van Social Media. § Klein beginnen en zelf ontdekken wat werkt. Meestal social media begint dit met het aanmaken van een profielpagina op de grotere sociale media websites.
 • 55. Quick Business – 4 april 2011 social media Uw eigen Social Media strategie
 • 56. 6 standaard stappen voor het gebruik van social media: Quick Business – 4 april 2011 1) Beschrijf uw doelgroep zo concreet mogelijk 2) Formuleer vooraf wat uw doelstellingen zijn, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief social media 3) Zet een planning op; wanneer wilt u uw doelgroep bereiken met welke boodschap? 4) Inventariseer de populaire communicatiekanalen voor de doelgroep; houdt bij uw selectie rekening met factoren als zichtbaarheid, betrouwbaarheid, bereik en paid, owned of earned media 5) Denk vanuit de doelgroep: ‘what’s in it for me?’ en stem uw strategie hierop af 6) Hoe kunt u uit de inzet van verschillende kanalen een synergie-effect halen?
 • 57. Denk vanuit de doelgroep Quick Business – 4 april 2011 § Zitten niet te wachten op ‘reclame’. § Denk vanuit de door u opgestelde doelen social media § Welke mix van media is het meest geschikt om de doelgroep te bereiken? § Owned, paid of earned media? § Social Media gebruiken “omdat iedereen het doet” is een slecht idee! § De effectiviteit van traditionele media is aan het dalen.
 • 58. Quick Business – 4 april 2011 social media KLANT Inspiratie uit casestudies
 • 59. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 60. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 61. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 62. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 63. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 64. Quick Business – 4 april 2011 social media
 • 65. Quick Business – 4 april 2011 social media KLANT En in de voetbal?
 • 66. Quick Business – 4 april 2011 social media FC Twente op Hyves
 • 67. Quick Business – 4 april 2011 social media FC Twente op Facebook
 • 68. Quick Business – 4 april 2011 social media Fc Twente op LinkedIn
 • 69. Quick Business – 4 april 2011 social media FC Twente op Twitter
 • 70. Quick Business – 4 april 2011 social media FC Twente op YouTube
 • 71. Quick Business – 4 april 2011 social media FC Twente op FourSquare
 • 72. Altijd en overal op de hoogte Quick Business – 4 april 2011 social media § Film op YouTube
 • 73. Quick Business – 4 april 2011 social media FC Twente iPhone app
 • 74. Quick Business – 4 april 2011 social media Quick ’20 op Hyves
 • 75. Quick Business – 4 april 2011 social media Quick ’20 en Facebook
 • 76. Quick Business – 4 april 2011 social media Quick ’20 en YouTube
 • 77. Quick Business – 4 april 2011 social media Quick op FourSquare
 • 78. Quick Business – 4 april 2011 social media Quick ’20 op Twitter
 • 79. Terug naar de strategie Quick Business – 4 april 2011 § Identiteit: Hoe vertaal je de identiteit online? Wat wil het bedrijf uitstralen? § Rollen / kaders: Wat wordt er verwacht van medewerkers? social media § Doelen: Wat wil je bereiken met Social Media? En wie? Maak het concreet! § Middelen: Hebben medewerkers toegang tot internet? Is er budget?
 • 80. FC Twente Quick Business – 4 april 2011 § Identiteit: Topclub, maar met Twents karakter. Dicht bij de fans § Doel met Social Media: Positief imago bij fans social media § Rollen: Social Media wordt vanuit de club gecontroleerd, maar er zijn ook spelers en fanclubs actief § Middelen: scala aan Sociale Media met professionele inrichting, maar niet op alle kanalen § Communicatie: spreken en luisteren à dialoog met de doelgroep
 • 81. Quick ‘20 Quick Business – 4 april 2011 § Identiteit: … § Doel met Social Media: social media § Rollen: … § Middelen: …. § Communicatie: ….
 • 82. Quick Business – 4 april 2011 social media Bedankt voor uw aandacht. Bas Wolters – nl.linkedin.com/in/baswolters - www.twitter.com/baswolters - www.facebook.com/baswolters