SlideShare a Scribd company logo
Q.S Al-Maidah/5:48 Q.S Az-
Zumar/39:39 dan Q.S At-
Taubah/9:105
Nama Anggota:
Ciska Olivia
Gerri Erlingga
M. Sofy Akbar
Putri Aisyah
Salfa Radela Hadi
Asbabun Nuzul Q.S Al-Maidah/5:48
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah Swt mengutus para nabi dan
menurunkan syariat kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kepada
manusia sepanjang sejarah. Sebagian dari ajaran-ajaran mereka
disembunyikan atau diselewengkan. Sebagai ganti ajaran para nabi, mereka
membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan khayalan. Sementara ayat
ini menyinggung kedudukan tinggi al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab
samawi, juga menyebutnya sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Dengan
menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu, al-Quran juga
sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya.
Dari ayat tadi terdapat tiga pelajaran yang dapat dipetik:
1. Al-Quran bila dibandingkan dengan kitab-kitab samawi terdahulu
memiliki kemuliaan dan keistimewaan.
2. Bahaya yang mengancam para tokoh masyarakat ialah ketidakpedulian
terhadap hakikat ilahi demi menarik simpati manusia, serta menuruti
keinginan mereka yang tidak pada tempatnya.
3. Salah satu dari sarana cobaan Allah ialah adanya perbedaan agama di
sepanjang sejarah, sehingga dapat memperjelas siapa gerangan yang bisa
menerima kebenaran.
Ayat dan Terjemahan Q.S Al-
Maidah/5:48
Artinya:
Dan kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad)
dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang
diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti
keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang
kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan
jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja). Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang
telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-
Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.
(Q.S Al-Ma’idah (5):48)
Asbabun Nuzul Q.S An-Nisa/4:59
Asbabun Nuzul :
Ibnu Abbas mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah
bin Hudzafah bin Qais, ketika ia diutus Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan
perang. (HR. Bukhari)
Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin taat dan patuh kepada
Nya, kepada rasul Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara
mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.
Ayat dan Terjemahan Q.S An-
Nisa/4:59
Artinya:
”Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah
dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya.” (An Nisaa : 59)
Asbabun Nuzul Q.S At-Taubah/9:105
a. Allah Swt. memerintahkan kepada rasul-Nya (Nabi Muhammad saw.) agar beliau
mengatakan kepada kaum muslimin yang mau bertobat dan membersihkan diri dari dosa-
dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat, serta agar mereka melakukan amal-
amal saleh sebanyak mungkin.
b. Memerintahkan kepada rasul-Nya agar menyampaikan kepada mereka bahwa apabila
mereka telah melakukan amal-amal saleh tersebut, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-
orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal tersebut.
c. Mereka akan di kembalikannya ke alam akhirat, akan diberikannya kepada mereka ganjaran
atas amal yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia.
d. Peringatan keras terhadap orang yg menyalahi perintah agama bahwa amal mereka itu pun
nantinya akan di perlihatkan pula kepada rasul dan kaum muslimin lainnya kelah di hari
kiamat.
No. Al-Qur’an Isi Kandungan
1. Q.S An-Nisa/4:59 1. Setiap umat Islam wajib taat dan patuh kepada Allah, Rasul dan
Ulil Amri.
2. Terhadap Ulil Amri, apabila pemimpin itu benar maka wajib
ditaati tetapi jika Ulil Amri itu tidak benar, maka tidak wajib
ditaati.
3. Apabila terjadi perselisihan suatu urusan, maka harus kembali
kepada Allah dan Rasulnya.
2. Q.S At-Taubah/9:105 1. Setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras, sehingga
menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya).
2. Umat Islam yang mampu (kuat ekonominya) kebih unggul
dibandingkan dengan umat Islam yang kurang mampu.
3. Umat Islam yang mampu dan beriman, dapat menyelamatkan
dirinya sendiri dan umat Islam lain yang masih lemah dari
ancaman kekafiran.
4. Allah swt. akan menampakan dan memberi balasan darisetiap amal
perbuatan manusia kelak di akhirat.
Ayat dan Terjemahan Q.S At-
Taubah/9:105
Artinya:
Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga
Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang
Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah
kamu kerjakan.”
(Q.S At-Taubah (9):105)
Contoh Perilaku
∆ Q.S Al-Maidah/5:48 (Taat kepada aturan)
∆ Q.S An-Nisa/4:59 (Perintah taat kepada Allah,
Rasul dan Ulil Amri)
∆ Q.S At-Taubah/9:105 (Perintah kerja keras)
Kesimpulan
No. Al-Qur’an Isi Kandungan
1. Q.S Al-Maidah/5:48 1. Kitab suci Al-Qur’an adalah kitab suci yang turun terakhir,
namun memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang luar biasa
jika dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya.
2. Kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Qur’an adalah
isinya paling sempurna, berlaku sepanjang zaman dan terjaga
keasliannya.
3. Keragaman agama yang ada di dunia ini diberikan oleh Allah
dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia dalam
memilih dan menerima kebenaran.
4. Semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia
harus dipergunakan untuk berlomba-lomba dalam
melaksanakan kebaikan.

More Related Content

What's hot

Iman kepada-kitab-allah
Iman kepada-kitab-allahIman kepada-kitab-allah
Iman kepada-kitab-allah
RIKA NURVIANA
 
Ppt shalat jenazah
Ppt shalat jenazahPpt shalat jenazah
Ppt shalat jenazah
muchamad sakir
 
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalamAkidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
Abulkhair Abdullah
 
Al-aam dan Khos Fiqh Muamalah
Al-aam dan Khos Fiqh MuamalahAl-aam dan Khos Fiqh Muamalah
Al-aam dan Khos Fiqh Muamalah
Yusuf Darismah
 
ppt iman kepada qada dan qadar
ppt iman kepada qada dan qadarppt iman kepada qada dan qadar
ppt iman kepada qada dan qadar
Usmawatidewi
 
Hakikat Mencintai Allah.pdf
Hakikat Mencintai Allah.pdfHakikat Mencintai Allah.pdf
Hakikat Mencintai Allah.pdf
ssuser4f538a
 
Materi Syaja'ah (Berani Membela Kebenaran) kelas XI SMK Pendidikan Agama Islam
Materi Syaja'ah (Berani Membela Kebenaran) kelas XI SMK Pendidikan Agama IslamMateri Syaja'ah (Berani Membela Kebenaran) kelas XI SMK Pendidikan Agama Islam
Materi Syaja'ah (Berani Membela Kebenaran) kelas XI SMK Pendidikan Agama Islam
Amelia Febiani
 
Power Point Beriman Kepada Nabi dan Rasul Kelas 11 SMA
Power Point Beriman Kepada Nabi dan Rasul Kelas 11 SMAPower Point Beriman Kepada Nabi dan Rasul Kelas 11 SMA
Power Point Beriman Kepada Nabi dan Rasul Kelas 11 SMA
Sigit Dwi Juliarto
 
PPT Iman kepada rasul
PPT Iman kepada rasul PPT Iman kepada rasul
PPT Iman kepada rasul
kiatbelajar95
 
Perkembangan Islam Di Indonesia
Perkembangan Islam Di IndonesiaPerkembangan Islam Di Indonesia
Perkembangan Islam Di Indonesia
Yulia Fauzi
 
PowerPoint PAI Kelas 11 BAB Iman Kepada Rasul
PowerPoint PAI Kelas 11 BAB Iman Kepada RasulPowerPoint PAI Kelas 11 BAB Iman Kepada Rasul
PowerPoint PAI Kelas 11 BAB Iman Kepada Rasul
Thasya Riesthiara Putri
 
Pernikahan dalam Islam
Pernikahan dalam IslamPernikahan dalam Islam
Pernikahan dalam Islam
Mey Sari
 
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhDaftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Suya Yahya
 
Powerpoint bekerja keras & tanggung jawab oleh nur hasyrah
Powerpoint bekerja keras & tanggung jawab oleh nur hasyrahPowerpoint bekerja keras & tanggung jawab oleh nur hasyrah
Powerpoint bekerja keras & tanggung jawab oleh nur hasyrah
nur hasyrah
 
Tauhid ppt
Tauhid pptTauhid ppt
Tauhid ppt
Nadia Tsalisa
 
PPT Makiyah dan Madaniyah
PPT Makiyah dan MadaniyahPPT Makiyah dan Madaniyah
PPT Makiyah dan Madaniyah
rismariszki
 
PPT 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)
PPT 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)PPT 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)
PPT 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)
Khusnul Kotimah
 
Tokoh-tokoh Pembaharuan dan Modernisasi Dunia Islam
Tokoh-tokoh Pembaharuan dan Modernisasi Dunia IslamTokoh-tokoh Pembaharuan dan Modernisasi Dunia Islam
Tokoh-tokoh Pembaharuan dan Modernisasi Dunia Islam
Smywlndr
 

What's hot (20)

Ppt tasawuf
Ppt tasawufPpt tasawuf
Ppt tasawuf
 
Iman kepada hari akhir
Iman kepada hari akhirIman kepada hari akhir
Iman kepada hari akhir
 
Iman kepada-kitab-allah
Iman kepada-kitab-allahIman kepada-kitab-allah
Iman kepada-kitab-allah
 
Ppt shalat jenazah
Ppt shalat jenazahPpt shalat jenazah
Ppt shalat jenazah
 
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalamAkidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
Akidah, ushuluddin, teologi, tauhid, dan ilmu kalam
 
Al-aam dan Khos Fiqh Muamalah
Al-aam dan Khos Fiqh MuamalahAl-aam dan Khos Fiqh Muamalah
Al-aam dan Khos Fiqh Muamalah
 
ppt iman kepada qada dan qadar
ppt iman kepada qada dan qadarppt iman kepada qada dan qadar
ppt iman kepada qada dan qadar
 
Hakikat Mencintai Allah.pdf
Hakikat Mencintai Allah.pdfHakikat Mencintai Allah.pdf
Hakikat Mencintai Allah.pdf
 
Materi Syaja'ah (Berani Membela Kebenaran) kelas XI SMK Pendidikan Agama Islam
Materi Syaja'ah (Berani Membela Kebenaran) kelas XI SMK Pendidikan Agama IslamMateri Syaja'ah (Berani Membela Kebenaran) kelas XI SMK Pendidikan Agama Islam
Materi Syaja'ah (Berani Membela Kebenaran) kelas XI SMK Pendidikan Agama Islam
 
Power Point Beriman Kepada Nabi dan Rasul Kelas 11 SMA
Power Point Beriman Kepada Nabi dan Rasul Kelas 11 SMAPower Point Beriman Kepada Nabi dan Rasul Kelas 11 SMA
Power Point Beriman Kepada Nabi dan Rasul Kelas 11 SMA
 
PPT Iman kepada rasul
PPT Iman kepada rasul PPT Iman kepada rasul
PPT Iman kepada rasul
 
Perkembangan Islam Di Indonesia
Perkembangan Islam Di IndonesiaPerkembangan Islam Di Indonesia
Perkembangan Islam Di Indonesia
 
PowerPoint PAI Kelas 11 BAB Iman Kepada Rasul
PowerPoint PAI Kelas 11 BAB Iman Kepada RasulPowerPoint PAI Kelas 11 BAB Iman Kepada Rasul
PowerPoint PAI Kelas 11 BAB Iman Kepada Rasul
 
Pernikahan dalam Islam
Pernikahan dalam IslamPernikahan dalam Islam
Pernikahan dalam Islam
 
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhDaftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
 
Powerpoint bekerja keras & tanggung jawab oleh nur hasyrah
Powerpoint bekerja keras & tanggung jawab oleh nur hasyrahPowerpoint bekerja keras & tanggung jawab oleh nur hasyrah
Powerpoint bekerja keras & tanggung jawab oleh nur hasyrah
 
Tauhid ppt
Tauhid pptTauhid ppt
Tauhid ppt
 
PPT Makiyah dan Madaniyah
PPT Makiyah dan MadaniyahPPT Makiyah dan Madaniyah
PPT Makiyah dan Madaniyah
 
PPT 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)
PPT 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)PPT 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)
PPT 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)
 
Tokoh-tokoh Pembaharuan dan Modernisasi Dunia Islam
Tokoh-tokoh Pembaharuan dan Modernisasi Dunia IslamTokoh-tokoh Pembaharuan dan Modernisasi Dunia Islam
Tokoh-tokoh Pembaharuan dan Modernisasi Dunia Islam
 

Similar to Q.S Al-Maidah ayat 48, Q.S Az-Zumar ayat 39 dan Q.S At-Taubah ayat 105

Iman kepada rosul SMA
Iman kepada rosul SMAIman kepada rosul SMA
Iman kepada rosul SMA
fendy99
 
Agama
AgamaAgama
usuluddin penggal 1 - Metodologi al quran dalam menerapkan akidah
usuluddin penggal 1 - Metodologi al quran dalam menerapkan akidah usuluddin penggal 1 - Metodologi al quran dalam menerapkan akidah
usuluddin penggal 1 - Metodologi al quran dalam menerapkan akidah
shun
 
2. BAB RASUL.pptx
2. BAB RASUL.pptx2. BAB RASUL.pptx
2. BAB RASUL.pptx
GrandRaizen
 
Iman kepada kitab
Iman kepada kitabIman kepada kitab
Iman kepada kitab
Rifka Marwani
 
materi IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT.pptx
materi IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT.pptxmateri IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT.pptx
materi IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT.pptx
TohirQolby1
 
beriman kepada kitab-kitab allah
beriman kepada kitab-kitab allahberiman kepada kitab-kitab allah
beriman kepada kitab-kitab allah
AisyahFatimah1
 
Resume kajian karekteristik_rosuulullooh_masjid_imanudin_24_april2015
Resume kajian karekteristik_rosuulullooh_masjid_imanudin_24_april2015Resume kajian karekteristik_rosuulullooh_masjid_imanudin_24_april2015
Resume kajian karekteristik_rosuulullooh_masjid_imanudin_24_april2015
Risalah An-Najat Media
 
Tafsir surat al 'ashr
Tafsir surat al 'ashrTafsir surat al 'ashr
Tafsir surat al 'ashr
Muhsin Hariyanto
 
Ulumul Qur'an (1).
Ulumul Qur'an (1).Ulumul Qur'an (1).
Ulumul Qur'an (1).
Ibnu Ahmad
 
Ayat qur’an dan hadis tentang taat, kompetisi
Ayat qur’an dan hadis tentang taat, kompetisiAyat qur’an dan hadis tentang taat, kompetisi
Ayat qur’an dan hadis tentang taat, kompetisi
Farijihan Putri
 
Kitab allah
Kitab allahKitab allah
Kitab allah
putri_zulfa
 
Kitab allah
Kitab allahKitab allah
Kitab allah
putri_zulfa
 
Kitab allah
Kitab allahKitab allah
Kitab allah
Putri Zulfa
 
Makalah Wahyu, Nuzul al-Quran, dan Sab'ah Ahruf
Makalah Wahyu, Nuzul al-Quran, dan Sab'ah AhrufMakalah Wahyu, Nuzul al-Quran, dan Sab'ah Ahruf
Makalah Wahyu, Nuzul al-Quran, dan Sab'ah Ahruf
PAUSIL ABU
 
Kitab allah swt sebagai pedoman hidup
Kitab allah swt sebagai pedoman hidupKitab allah swt sebagai pedoman hidup
Kitab allah swt sebagai pedoman hidup
Nurhalimah Rakhmadina
 
Aliran sesat dan cara menghindarinya
Aliran sesat dan cara menghindarinyaAliran sesat dan cara menghindarinya
Aliran sesat dan cara menghindarinya
kalenderbijak
 
Al qur’ān sebagai pedoman Kehidupan
Al qur’ān sebagai pedoman KehidupanAl qur’ān sebagai pedoman Kehidupan
Al qur’ān sebagai pedoman Kehidupan
SMP N 6 Yogyakarta and SMA N 11 Yogyakarta
 

Similar to Q.S Al-Maidah ayat 48, Q.S Az-Zumar ayat 39 dan Q.S At-Taubah ayat 105 (20)

IMAN KEPADA RASUL
IMAN KEPADA RASULIMAN KEPADA RASUL
IMAN KEPADA RASUL
 
Iman kepada rosul SMA
Iman kepada rosul SMAIman kepada rosul SMA
Iman kepada rosul SMA
 
Agama
AgamaAgama
Agama
 
usuluddin penggal 1 - Metodologi al quran dalam menerapkan akidah
usuluddin penggal 1 - Metodologi al quran dalam menerapkan akidah usuluddin penggal 1 - Metodologi al quran dalam menerapkan akidah
usuluddin penggal 1 - Metodologi al quran dalam menerapkan akidah
 
2. BAB RASUL.pptx
2. BAB RASUL.pptx2. BAB RASUL.pptx
2. BAB RASUL.pptx
 
Iman kepada kitab
Iman kepada kitabIman kepada kitab
Iman kepada kitab
 
materi IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT.pptx
materi IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT.pptxmateri IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT.pptx
materi IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT.pptx
 
beriman kepada kitab-kitab allah
beriman kepada kitab-kitab allahberiman kepada kitab-kitab allah
beriman kepada kitab-kitab allah
 
Resume kajian karekteristik_rosuulullooh_masjid_imanudin_24_april2015
Resume kajian karekteristik_rosuulullooh_masjid_imanudin_24_april2015Resume kajian karekteristik_rosuulullooh_masjid_imanudin_24_april2015
Resume kajian karekteristik_rosuulullooh_masjid_imanudin_24_april2015
 
Tafsir surat al 'ashr
Tafsir surat al 'ashrTafsir surat al 'ashr
Tafsir surat al 'ashr
 
Ulumul Qur'an (1).
Ulumul Qur'an (1).Ulumul Qur'an (1).
Ulumul Qur'an (1).
 
Ayat qur’an dan hadis tentang taat, kompetisi
Ayat qur’an dan hadis tentang taat, kompetisiAyat qur’an dan hadis tentang taat, kompetisi
Ayat qur’an dan hadis tentang taat, kompetisi
 
Kitab allah
Kitab allahKitab allah
Kitab allah
 
Kitab allah
Kitab allahKitab allah
Kitab allah
 
Kitab allah
Kitab allahKitab allah
Kitab allah
 
Ringkasan materi pai kelas 8 bab 2 iman kepada kitab allah
Ringkasan materi pai kelas 8 bab 2 iman kepada kitab allahRingkasan materi pai kelas 8 bab 2 iman kepada kitab allah
Ringkasan materi pai kelas 8 bab 2 iman kepada kitab allah
 
Makalah Wahyu, Nuzul al-Quran, dan Sab'ah Ahruf
Makalah Wahyu, Nuzul al-Quran, dan Sab'ah AhrufMakalah Wahyu, Nuzul al-Quran, dan Sab'ah Ahruf
Makalah Wahyu, Nuzul al-Quran, dan Sab'ah Ahruf
 
Kitab allah swt sebagai pedoman hidup
Kitab allah swt sebagai pedoman hidupKitab allah swt sebagai pedoman hidup
Kitab allah swt sebagai pedoman hidup
 
Aliran sesat dan cara menghindarinya
Aliran sesat dan cara menghindarinyaAliran sesat dan cara menghindarinya
Aliran sesat dan cara menghindarinya
 
Al qur’ān sebagai pedoman Kehidupan
Al qur’ān sebagai pedoman KehidupanAl qur’ān sebagai pedoman Kehidupan
Al qur’ān sebagai pedoman Kehidupan
 

More from Putri Aisyah

Seni teater barat, tradisional asia dan nusantara
Seni teater barat, tradisional asia dan nusantaraSeni teater barat, tradisional asia dan nusantara
Seni teater barat, tradisional asia dan nusantara
Putri Aisyah
 
Seni tari tradisional
Seni tari tradisionalSeni tari tradisional
Seni tari tradisional
Putri Aisyah
 
Revolusi menegakkan panji panji nkri
Revolusi menegakkan panji panji nkriRevolusi menegakkan panji panji nkri
Revolusi menegakkan panji panji nkri
Putri Aisyah
 
Ancaman Integritas Indonesia dalam Bidang Ekonomi
Ancaman Integritas Indonesia dalam Bidang EkonomiAncaman Integritas Indonesia dalam Bidang Ekonomi
Ancaman Integritas Indonesia dalam Bidang Ekonomi
Putri Aisyah
 
Lembaga perlindungan ham
Lembaga perlindungan hamLembaga perlindungan ham
Lembaga perlindungan ham
Putri Aisyah
 
Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakatPartisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat
Putri Aisyah
 
Hakikat perlindungan dan penegakan hukum
Hakikat perlindungan dan penegakan hukumHakikat perlindungan dan penegakan hukum
Hakikat perlindungan dan penegakan hukum
Putri Aisyah
 
Renang
RenangRenang
Seks bebas
Seks bebasSeks bebas
Seks bebas
Putri Aisyah
 
Lompat tinggi
Lompat tinggiLompat tinggi
Lompat tinggi
Putri Aisyah
 
Senam irama
Senam iramaSenam irama
Senam irama
Putri Aisyah
 
Bola voli
Bola voliBola voli
Bola voli
Putri Aisyah
 
Presentasi koloid
Presentasi koloidPresentasi koloid
Presentasi koloid
Putri Aisyah
 
Larutan penyangga
Larutan penyanggaLarutan penyangga
Larutan penyangga
Putri Aisyah
 
Mekanisme transaksi
Mekanisme transaksiMekanisme transaksi
Mekanisme transaksi
Putri Aisyah
 
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
Putri Aisyah
 
Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan dan Pembangunan EkonomiPertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Putri Aisyah
 
Penyakit pada pencernaan manusia
Penyakit pada pencernaan manusiaPenyakit pada pencernaan manusia
Penyakit pada pencernaan manusia
Putri Aisyah
 
Sistem gerak
Sistem gerakSistem gerak
Sistem gerak
Putri Aisyah
 

More from Putri Aisyah (20)

Seni teater barat, tradisional asia dan nusantara
Seni teater barat, tradisional asia dan nusantaraSeni teater barat, tradisional asia dan nusantara
Seni teater barat, tradisional asia dan nusantara
 
Seni tari tradisional
Seni tari tradisionalSeni tari tradisional
Seni tari tradisional
 
Revolusi menegakkan panji panji nkri
Revolusi menegakkan panji panji nkriRevolusi menegakkan panji panji nkri
Revolusi menegakkan panji panji nkri
 
Ancaman Integritas Indonesia dalam Bidang Ekonomi
Ancaman Integritas Indonesia dalam Bidang EkonomiAncaman Integritas Indonesia dalam Bidang Ekonomi
Ancaman Integritas Indonesia dalam Bidang Ekonomi
 
Lembaga perlindungan ham
Lembaga perlindungan hamLembaga perlindungan ham
Lembaga perlindungan ham
 
HAM
HAMHAM
HAM
 
Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakatPartisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat
 
Hakikat perlindungan dan penegakan hukum
Hakikat perlindungan dan penegakan hukumHakikat perlindungan dan penegakan hukum
Hakikat perlindungan dan penegakan hukum
 
Renang
RenangRenang
Renang
 
Seks bebas
Seks bebasSeks bebas
Seks bebas
 
Lompat tinggi
Lompat tinggiLompat tinggi
Lompat tinggi
 
Senam irama
Senam iramaSenam irama
Senam irama
 
Bola voli
Bola voliBola voli
Bola voli
 
Presentasi koloid
Presentasi koloidPresentasi koloid
Presentasi koloid
 
Larutan penyangga
Larutan penyanggaLarutan penyangga
Larutan penyangga
 
Mekanisme transaksi
Mekanisme transaksiMekanisme transaksi
Mekanisme transaksi
 
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan dan Pembangunan EkonomiPertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
 
Penyakit pada pencernaan manusia
Penyakit pada pencernaan manusiaPenyakit pada pencernaan manusia
Penyakit pada pencernaan manusia
 
Sistem gerak
Sistem gerakSistem gerak
Sistem gerak
 

Q.S Al-Maidah ayat 48, Q.S Az-Zumar ayat 39 dan Q.S At-Taubah ayat 105

 • 1. Q.S Al-Maidah/5:48 Q.S Az- Zumar/39:39 dan Q.S At- Taubah/9:105 Nama Anggota: Ciska Olivia Gerri Erlingga M. Sofy Akbar Putri Aisyah Salfa Radela Hadi
 • 2. Asbabun Nuzul Q.S Al-Maidah/5:48 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah Swt mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kepada manusia sepanjang sejarah. Sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau diselewengkan. Sebagai ganti ajaran para nabi, mereka membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan khayalan. Sementara ayat ini menyinggung kedudukan tinggi al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab samawi, juga menyebutnya sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu, al-Quran juga sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya.
 • 3. Dari ayat tadi terdapat tiga pelajaran yang dapat dipetik: 1. Al-Quran bila dibandingkan dengan kitab-kitab samawi terdahulu memiliki kemuliaan dan keistimewaan. 2. Bahaya yang mengancam para tokoh masyarakat ialah ketidakpedulian terhadap hakikat ilahi demi menarik simpati manusia, serta menuruti keinginan mereka yang tidak pada tempatnya. 3. Salah satu dari sarana cobaan Allah ialah adanya perbedaan agama di sepanjang sejarah, sehingga dapat memperjelas siapa gerangan yang bisa menerima kebenaran.
 • 4. Ayat dan Terjemahan Q.S Al- Maidah/5:48
 • 5. Artinya: Dan kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja). Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan- Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (Q.S Al-Ma’idah (5):48)
 • 6. Asbabun Nuzul Q.S An-Nisa/4:59 Asbabun Nuzul : Ibnu Abbas mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais, ketika ia diutus Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan perang. (HR. Bukhari) Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin taat dan patuh kepada Nya, kepada rasul Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.
 • 7. Ayat dan Terjemahan Q.S An- Nisa/4:59
 • 8. Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An Nisaa : 59)
 • 9. Asbabun Nuzul Q.S At-Taubah/9:105 a. Allah Swt. memerintahkan kepada rasul-Nya (Nabi Muhammad saw.) agar beliau mengatakan kepada kaum muslimin yang mau bertobat dan membersihkan diri dari dosa- dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat, serta agar mereka melakukan amal- amal saleh sebanyak mungkin. b. Memerintahkan kepada rasul-Nya agar menyampaikan kepada mereka bahwa apabila mereka telah melakukan amal-amal saleh tersebut, maka Allah dan rasul-Nya serta orang- orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal tersebut. c. Mereka akan di kembalikannya ke alam akhirat, akan diberikannya kepada mereka ganjaran atas amal yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. d. Peringatan keras terhadap orang yg menyalahi perintah agama bahwa amal mereka itu pun nantinya akan di perlihatkan pula kepada rasul dan kaum muslimin lainnya kelah di hari kiamat.
 • 10. No. Al-Qur’an Isi Kandungan 1. Q.S An-Nisa/4:59 1. Setiap umat Islam wajib taat dan patuh kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. 2. Terhadap Ulil Amri, apabila pemimpin itu benar maka wajib ditaati tetapi jika Ulil Amri itu tidak benar, maka tidak wajib ditaati. 3. Apabila terjadi perselisihan suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. 2. Q.S At-Taubah/9:105 1. Setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras, sehingga menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya). 2. Umat Islam yang mampu (kuat ekonominya) kebih unggul dibandingkan dengan umat Islam yang kurang mampu. 3. Umat Islam yang mampu dan beriman, dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam lain yang masih lemah dari ancaman kekafiran. 4. Allah swt. akan menampakan dan memberi balasan darisetiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat.
 • 11. Ayat dan Terjemahan Q.S At- Taubah/9:105 Artinya: Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah (9):105)
 • 12. Contoh Perilaku ∆ Q.S Al-Maidah/5:48 (Taat kepada aturan) ∆ Q.S An-Nisa/4:59 (Perintah taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri) ∆ Q.S At-Taubah/9:105 (Perintah kerja keras)
 • 13. Kesimpulan No. Al-Qur’an Isi Kandungan 1. Q.S Al-Maidah/5:48 1. Kitab suci Al-Qur’an adalah kitab suci yang turun terakhir, namun memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang luar biasa jika dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. 2. Kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Qur’an adalah isinya paling sempurna, berlaku sepanjang zaman dan terjaga keasliannya. 3. Keragaman agama yang ada di dunia ini diberikan oleh Allah dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. 4. Semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia harus dipergunakan untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan.