SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
PÍSEMNÁ PRÁCE
ANGLICKÝ JAYZK
ANGLICKÝ JAYZK - PÍSEMNÁ PRÁCE
 Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze
dvou částí.
 Každá část obsahuje jednu úlohu, která je
specifikována zadáním.
 V průběhu testování mohou žáci používat
vlastní slovníky.
 Doba trvání zkoušky je 60 min.
ANGLICKÝ JAYZK - PÍSEMNÁ PRÁCE
 1. část PP 140 – 160 slovmax. 24 bodů
 2. část PP 60 – 70 slov max. 12 bodů
 Maximální počet bodů 36
bodů
 Hranice úspěšnosti 44% 16
bodů
1. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE
 Formální dopis/e-mail (Formal letter/e-mail)
 Neformální dopis/e-mail (Informal letter/e-
mail)
 Charakteristika (Characteristic/Profile)
 Vypravování (Story/Narration)
 Článek (Article/Essay)
 Popis (Description)
2. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE
 Formální dopis/e-mail (Formal letter/e-mail)
 Neformální dopis/e-mail (Informal letter/e-
mail)
 Zpráva, oznámení (Note/Annuoncement)
 Leták, upoutávka (Leaflet/Announcement)
 Vzkaz (Message)
 Pozvánka (Invitation)
 Instrukce, návod (Instruction)
 Popis (Description)
FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL
Struktura formálního dopisu:
 Datum v pravém horním rohu / 1 May, 2014 /
 Oslovení/Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith)
 Úvod: I am writing to…
 Hlavní část
 Závěr: I look forward to your answer/I hope to
hear from you soon
 Rozloučení: Yours faithfully/Yours sincerely
 Podpis (Vždy celé jméno i příjmení)
 Nepoužívat zkrácené tvary
 Dodržovat odstavce!!!!!!
FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL
Oslovení a závěr:
1) adresáta neznáme
- Oslovení Dear
Sir/Madam
- Závěr Yours faithfuly,
2) adresáta známe
-Oslovení Dear Mr. Young/ Dear Ms.
Smith
-Závěr Yours sincerely,
FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL
 Motivační dopis (Letter of application)
 Žádost o informaci (Letter of enquiry)
 Stížnost (Letter of complaint)
MOTIVAČNÍ DOPIS (LETTER OF APPLICATION)
 Motivační dopis je písemné sdělení pisatele v roli
uchazeče o pracovní místo.
 I am writing to apply for a position of….., which I saw
in….(název novin/časopisu)
 I would like to apply for the job of………....
 ......I am applying for this job because I would like to
get some new experiences and improve my skills.
 I worked for………as a ……………last summer.
 I will be grateful for…..
 I would be happy to come to an interview at any time
that is convenient for you.
ŽÁDOST O INFORMACI (LETTER OF ENQUIRY)
Obsahem žádosti je nějaký požadavek nebo prosba, která
je adresována příslušné instituci nebo příslušné osobě.
 I am writing in connection with.....
 I am writing to enquire about…
 I am writing to ask for information about…
 I have read your advertisement in......and I would like to
know, if....
 I hope you can answer some questions.
 I am planning to…
 I cannot understand if…
 Next I would like to ask if/when/where/why…
 Thank you in advance
STÍŽNOST (LETTER OF COMPLAINT)
 I am writing to complain about....
 I would like to make a complaint about the quality
of…
 I bought….last week, but I am very disappointed with
this purchase.
 The holiday was too expensive
 The hotel room was dirty
 The food was not cooked properly.
 I insist on a full refund.
 I hope I can expect….the exchange of…
 I hope you will find the solution of this problem.
 Could you please send me….
NEFORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL
 Oslovení Hi John/Dear John,
 Úvod How are you doing?
I hope you´re fine.
 Hlavní část I am writing to tell you…
 Závěr - rozloučeníBye for now,/See you
 Podpis Mike
 Možno používat zkrácené tvary
Odstavce!!!
CHARAKTERISTIKA
 Nadpis - uprostřed řádku
 Úvod / jméno, věk, bydliště, původ, povolání,
informace o vztahu pisatele k osobě
 Hlavní část /vzhled, styl oblékání, zvyklosti a
zájmy, chování, schopnosti a vlastnosti/
 Závěr - hodnocení charakterizované osoby
pisatel uvádí, v čem je pro něho osoba vzorem
a co pro něj znamená
Odstavce!!!
VYPRAVOVÁNÍ
 Líčí skutečnou nebo fiktivní událost a
její průběh
 fáze děje na sebe časově navazují, jsou
zpravidla řazeny chronologicky
 struktura: nadpis – úvod – hlavní část –
závěr
 Nadpis uprostřed řádku
Odstavce!!!
ČLÁNEK
 text určený pro noviny či časopis -
většinou určený pro studenty/čtenáře
časopisu – možno použít semiformální styl
 struktura: nadpis – úvod – hlavní část –
závěr
 Nadpis uprostřed řádku
 Důraz se klade na dodržení tématu
Odstavce!!!
POPIS
 přináší informace o předmětu, místě, události
 měl by být věcný a výstižný
 postupujeme zpravidla od globálního popisu
k detailním informacím
 struktura: nadpis – úvod – hlavní část –
závěr
Odstavce!!!
POPIS PŘEDMĚTU
 Nadpis /uprostřed řádku/
 Úvod - název věci a důvod výběru;
 Hlavní část - popis daného předmětu (příp.
jak předmět používat);
 Závěr - pocity týkající se onoho předmětu –
využití, vzpomínky, vztah.
POPIS MÍSTA
 Nadpis /uprostřed řádku/
 Úvod - název a poloha místa, důvody proč si
pisatel místo vybral;
 Hlavní část – celkový vzhled + detaily
týkající se daného místa;
 Závěr - pocity týkající se daného místa (příp.
doporučení).
POPIS UDÁLOSTI
 Nadpis /uprostřed řádku/
 Úvod – název, čas, místo, případně důvod
události;
 Hlavní část – příprava a průběh události;
 Závěr – dojmy a pocity týkající se dané
události.
ZPRÁVA, OZNÁMENÍ
 Základní komunikační funkcí je předávat
informace
 Stručné, jasné informace o události, krátké
věty, nepoužívat hovorové výrazy (jen v případě
velice neformálního zadání)
 Neuvádět vlastní názor
 Nadpis nebo oslovení /Facebook – Hi
everybody/
 Úvod-hlavní část-závěr
 Odstavce nemusí být
LETÁK, UPOUTÁVKA
 Pozvánka na soutěž, turnaj, zápas, ples…
 Nadpis: Attention!/Announcement!
 Všechny informace o události uvedené v zadání
(čas, místo, odměny…)
 Vyzvání k účasti (rozkazovací způsob) Join us!
 Uvést kontaktní adresu/způsob přihlášení
 Není zde oslovení a podpis !!!
 Správné členění (jako na plakátu – nejde o
dopis!!)
VZKAZ
 Neformální, bez odstavců
 Oslovení: Hi Honza/Susan
 Hlavní část – problém – proč vzkaz píšete
 Zakončení vzkazu (I am sorry about that)
 Rozloučení (See you at six/See you later)
 Podpis
POZVÁNKA
 Úvod: Invitation…to celebrate the end of
school year/maturita examination/I am
organising a birthday party/fancy dress
party...)
 Všechny informace o události uvedené v
zadání (čas, místo, odměny…)
 Vyzvání k účasti (rozkazovací způsob)
 Zakončení: See you there!/I hope to see
you!/Please let me know if you can/can’t
come…
INSTRUKCE, NÁVOD
 Instrukce podávají návod k nějaké činnosti
musí být jednoznačné, srozumitelné a úplné
 Nadpis-za nadpisem jsou uvedeny jednotlivé
pokyny
 Členění – číslování, body nebo odrážky
 jednoduché věty, žádná souvětí
 Rozkazovací způsob ( Add 2 eggs/Open the
oven, Wait for a few minutes…)
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
 Dodržet typ textu (formální/neformální)
 Zvolit správné oslovení/nadpis
 DODRŽET počet slov
 Delší písemnou práci VŽDY členit na
odstavce
 Nutno uvést VŠECHNY body zadání
 Korespondenci zakončit rozloučením a
podpisem

More Related Content

More from SŠ Automobilní Holice

More from SŠ Automobilní Holice (20)

UNITED_KINGDOM-1.ppt
UNITED_KINGDOM-1.pptUNITED_KINGDOM-1.ppt
UNITED_KINGDOM-1.ppt
 
LONDYN3-1.ppt
LONDYN3-1.pptLONDYN3-1.ppt
LONDYN3-1.ppt
 
Řízení vozidla
Řízení vozidlaŘízení vozidla
Řízení vozidla
 
Popis obrázku
Popis obrázkuPopis obrázku
Popis obrázku
 
Anglický jazyk - písemná práce
Anglický jazyk - písemná práceAnglický jazyk - písemná práce
Anglický jazyk - písemná práce
 
Maturita - systém
Maturita - systémMaturita - systém
Maturita - systém
 
United States of America
United States of AmericaUnited States of America
United States of America
 
Professional driver
Professional driverProfessional driver
Professional driver
 
Verejna doprava
Verejna dopravaVerejna doprava
Verejna doprava
 
Professional driver 1
Professional driver 1Professional driver 1
Professional driver 1
 
Dopravni znacky
Dopravni znackyDopravni znacky
Dopravni znacky
 
Profesionalni ridic
Profesionalni ridicProfesionalni ridic
Profesionalni ridic
 
Verejna doprava-profesionalni-ridic-1
Verejna doprava-profesionalni-ridic-1Verejna doprava-profesionalni-ridic-1
Verejna doprava-profesionalni-ridic-1
 
Pravidla silnicniho provozu
Pravidla silnicniho provozuPravidla silnicniho provozu
Pravidla silnicniho provozu
 
Autoskola skupiny dokumenty
Autoskola skupiny dokumentyAutoskola skupiny dokumenty
Autoskola skupiny dokumenty
 
Statni svatky
Statni svatkyStatni svatky
Statni svatky
 
Sporty a hry-1
Sporty a hry-1Sporty a hry-1
Sporty a hry-1
 
Nakupovani a sluzby-1
Nakupovani a sluzby-1Nakupovani a sluzby-1
Nakupovani a sluzby-1
 
Kultura umeni
Kultura umeniKultura umeni
Kultura umeni
 
Rocni obdobi pocasi-1
Rocni obdobi pocasi-1Rocni obdobi pocasi-1
Rocni obdobi pocasi-1
 

Písemná práce

 • 2. ANGLICKÝ JAYZK - PÍSEMNÁ PRÁCE  Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou částí.  Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována zadáním.  V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky.  Doba trvání zkoušky je 60 min.
 • 3. ANGLICKÝ JAYZK - PÍSEMNÁ PRÁCE  1. část PP 140 – 160 slovmax. 24 bodů  2. část PP 60 – 70 slov max. 12 bodů  Maximální počet bodů 36 bodů  Hranice úspěšnosti 44% 16 bodů
 • 4. 1. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE  Formální dopis/e-mail (Formal letter/e-mail)  Neformální dopis/e-mail (Informal letter/e- mail)  Charakteristika (Characteristic/Profile)  Vypravování (Story/Narration)  Článek (Article/Essay)  Popis (Description)
 • 5. 2. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE  Formální dopis/e-mail (Formal letter/e-mail)  Neformální dopis/e-mail (Informal letter/e- mail)  Zpráva, oznámení (Note/Annuoncement)  Leták, upoutávka (Leaflet/Announcement)  Vzkaz (Message)  Pozvánka (Invitation)  Instrukce, návod (Instruction)  Popis (Description)
 • 6. FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL Struktura formálního dopisu:  Datum v pravém horním rohu / 1 May, 2014 /  Oslovení/Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith)  Úvod: I am writing to…  Hlavní část  Závěr: I look forward to your answer/I hope to hear from you soon  Rozloučení: Yours faithfully/Yours sincerely  Podpis (Vždy celé jméno i příjmení)  Nepoužívat zkrácené tvary  Dodržovat odstavce!!!!!!
 • 7. FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL Oslovení a závěr: 1) adresáta neznáme - Oslovení Dear Sir/Madam - Závěr Yours faithfuly, 2) adresáta známe -Oslovení Dear Mr. Young/ Dear Ms. Smith -Závěr Yours sincerely,
 • 8. FORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL  Motivační dopis (Letter of application)  Žádost o informaci (Letter of enquiry)  Stížnost (Letter of complaint)
 • 9. MOTIVAČNÍ DOPIS (LETTER OF APPLICATION)  Motivační dopis je písemné sdělení pisatele v roli uchazeče o pracovní místo.  I am writing to apply for a position of….., which I saw in….(název novin/časopisu)  I would like to apply for the job of………....  ......I am applying for this job because I would like to get some new experiences and improve my skills.  I worked for………as a ……………last summer.  I will be grateful for…..  I would be happy to come to an interview at any time that is convenient for you.
 • 10. ŽÁDOST O INFORMACI (LETTER OF ENQUIRY) Obsahem žádosti je nějaký požadavek nebo prosba, která je adresována příslušné instituci nebo příslušné osobě.  I am writing in connection with.....  I am writing to enquire about…  I am writing to ask for information about…  I have read your advertisement in......and I would like to know, if....  I hope you can answer some questions.  I am planning to…  I cannot understand if…  Next I would like to ask if/when/where/why…  Thank you in advance
 • 11. STÍŽNOST (LETTER OF COMPLAINT)  I am writing to complain about....  I would like to make a complaint about the quality of…  I bought….last week, but I am very disappointed with this purchase.  The holiday was too expensive  The hotel room was dirty  The food was not cooked properly.  I insist on a full refund.  I hope I can expect….the exchange of…  I hope you will find the solution of this problem.  Could you please send me….
 • 12. NEFORMÁLNÍ DOPIS/E-MAIL  Oslovení Hi John/Dear John,  Úvod How are you doing? I hope you´re fine.  Hlavní část I am writing to tell you…  Závěr - rozloučeníBye for now,/See you  Podpis Mike  Možno používat zkrácené tvary Odstavce!!!
 • 13. CHARAKTERISTIKA  Nadpis - uprostřed řádku  Úvod / jméno, věk, bydliště, původ, povolání, informace o vztahu pisatele k osobě  Hlavní část /vzhled, styl oblékání, zvyklosti a zájmy, chování, schopnosti a vlastnosti/  Závěr - hodnocení charakterizované osoby pisatel uvádí, v čem je pro něho osoba vzorem a co pro něj znamená Odstavce!!!
 • 14. VYPRAVOVÁNÍ  Líčí skutečnou nebo fiktivní událost a její průběh  fáze děje na sebe časově navazují, jsou zpravidla řazeny chronologicky  struktura: nadpis – úvod – hlavní část – závěr  Nadpis uprostřed řádku Odstavce!!!
 • 15. ČLÁNEK  text určený pro noviny či časopis - většinou určený pro studenty/čtenáře časopisu – možno použít semiformální styl  struktura: nadpis – úvod – hlavní část – závěr  Nadpis uprostřed řádku  Důraz se klade na dodržení tématu Odstavce!!!
 • 16. POPIS  přináší informace o předmětu, místě, události  měl by být věcný a výstižný  postupujeme zpravidla od globálního popisu k detailním informacím  struktura: nadpis – úvod – hlavní část – závěr Odstavce!!!
 • 17. POPIS PŘEDMĚTU  Nadpis /uprostřed řádku/  Úvod - název věci a důvod výběru;  Hlavní část - popis daného předmětu (příp. jak předmět používat);  Závěr - pocity týkající se onoho předmětu – využití, vzpomínky, vztah.
 • 18. POPIS MÍSTA  Nadpis /uprostřed řádku/  Úvod - název a poloha místa, důvody proč si pisatel místo vybral;  Hlavní část – celkový vzhled + detaily týkající se daného místa;  Závěr - pocity týkající se daného místa (příp. doporučení).
 • 19. POPIS UDÁLOSTI  Nadpis /uprostřed řádku/  Úvod – název, čas, místo, případně důvod události;  Hlavní část – příprava a průběh události;  Závěr – dojmy a pocity týkající se dané události.
 • 20. ZPRÁVA, OZNÁMENÍ  Základní komunikační funkcí je předávat informace  Stručné, jasné informace o události, krátké věty, nepoužívat hovorové výrazy (jen v případě velice neformálního zadání)  Neuvádět vlastní názor  Nadpis nebo oslovení /Facebook – Hi everybody/  Úvod-hlavní část-závěr  Odstavce nemusí být
 • 21. LETÁK, UPOUTÁVKA  Pozvánka na soutěž, turnaj, zápas, ples…  Nadpis: Attention!/Announcement!  Všechny informace o události uvedené v zadání (čas, místo, odměny…)  Vyzvání k účasti (rozkazovací způsob) Join us!  Uvést kontaktní adresu/způsob přihlášení  Není zde oslovení a podpis !!!  Správné členění (jako na plakátu – nejde o dopis!!)
 • 22. VZKAZ  Neformální, bez odstavců  Oslovení: Hi Honza/Susan  Hlavní část – problém – proč vzkaz píšete  Zakončení vzkazu (I am sorry about that)  Rozloučení (See you at six/See you later)  Podpis
 • 23. POZVÁNKA  Úvod: Invitation…to celebrate the end of school year/maturita examination/I am organising a birthday party/fancy dress party...)  Všechny informace o události uvedené v zadání (čas, místo, odměny…)  Vyzvání k účasti (rozkazovací způsob)  Zakončení: See you there!/I hope to see you!/Please let me know if you can/can’t come…
 • 24. INSTRUKCE, NÁVOD  Instrukce podávají návod k nějaké činnosti musí být jednoznačné, srozumitelné a úplné  Nadpis-za nadpisem jsou uvedeny jednotlivé pokyny  Členění – číslování, body nebo odrážky  jednoduché věty, žádná souvětí  Rozkazovací způsob ( Add 2 eggs/Open the oven, Wait for a few minutes…)
 • 25. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  Dodržet typ textu (formální/neformální)  Zvolit správné oslovení/nadpis  DODRŽET počet slov  Delší písemnou práci VŽDY členit na odstavce  Nutno uvést VŠECHNY body zadání  Korespondenci zakončit rozloučením a podpisem