SlideShare a Scribd company logo
(NE)ZABORAVLJENA GLAGOLJICA Školski projekt 2007./2008. Razmišljaš li za mjesec – posij sjeme; za godinu posadi drveće; za stoljeće – pouči narod! ( Konfucije )
Za područje Zadarske nadbiskupije kaže se da je na j glagoljskije u Hrvatskoj. (S ve crkvene knjige po župskim uredima zadarskog područja vodile su se od Tridentskog sabora (tj. od 16. st.) pa sve do 20-ih godina 20. st. na hrvatskom jeziku i to glagoljicom ) G lagoljaštvo je predstavljalo ukupnost bogoslužnih i kulturnih činjenica vezanih uz višestoljetno vršenje katoličkih obreda na staroslavenskom jeziku po knjigama pisanim glagoljicom Zaključak: 1. glagoljizam je kao način mišljenja, duhovni pokret i svojevrsna projekcija narodne opstojnosti razvio svijest o sebi i značenju svoje tradicije, a to kao naraštaji primamo kao baštinu i morali bismo prenijeti naraštajima poslije nas. 2. s današnje točke promatranja to je iznimno važna kulturna činjenica za Zadarsku županiju Školski projekt (2007./2008.)
S učenicima drugih razreda organizirati terensku nastavu “Putevima glagoljaša” radi boljeg upoznavanja povijesti glagoljice Radi potrebe cjelovitosti odgoja i potrebe cjeloživotnog učenja s jedne strane, a rascjepkanosti znanja i nepovezanosti znanja sa spoznajom, s druge strane, organizirati INTEGRIRANI NASTAVNI DAN (bez školskog zvona) u sklopu Otvorenih vrata škole (18. svibnja), s obradom teme o glagoljici koju nije moguće ostvariti unutar predmetno-razrednog sustava, a od važnog je odgojnog značenja Razviti korelaciju nastavnih predmeta, pedagošku autonomiju nastavnika, suradničko učenje i timski rad na temi: “(Ne)zaboravljena glagoljica”, a sve to korištenjem integriranog dana kao didaktičkog pomagala cjelovitosti odgoja i obrazovanja . Školski projekt (2007./2008.)
1. Pregled povijesti glagoljskog pisma 2. Glagoljski prvotisci 3. Pregled glagoljaške književnosti 4. “ Glagoljski spomenici na zadarskom području” 5. Glagoljica danas 6 . “Glagoljsko slovo iz moje ruke” – radionica 7 . Zemljopisna rasprostranjenost glagoljice 8 . Brojevne vrijednosti glagoljskih slova 9 . Glagoljica na narodnom bogoslužju 10 . “Glagoljici u čast” – glagoljaški napjevi Školski projekt (2007./2008.)
Sačuvati od zaborava GLAGOLJICU , najstarije slavensko pismo nastalo sredinom 9. stoljeća, a u uporabi održano sve do 19 st., posvijestiti kako je Zadar jedini na Jadranu, pa i u Hrvatskoj, nosio atribut glagoljskog grada, kako je upravo zadarsko područje dalo preko tri tisuće glagoljaša ... Školski projekt (2007./2008.)
Obrazovni:  Upoznati učenike s glagoljicom te s usponom glagoljskog pisma i slavenskog bogoslužja, osobito sa stanjem i prilikama u 14. i 15. st., stoljećima koja predstavljaju zlatno doba glagoljske pismenosti i književnosti, zlatno doba hrvatskog humanizma i renesansne književnosti. Funkcionalni:  Korelacijom nastavnih predmeta (vjeronauk, hrvatski jezik, povijest, filozofija, glazbeni odgoj, likovna kultura) i sadržaja razviti istraživački pristup u učenju i sticanju novih saznanja uz korištenje različitih izvora znanja i informacija, od rukopisne kulturne baštine do prvih hrvatskih tiskanih knjiga. Odgojni:  Razviti svijest o njegovanju i očuvanju povijesne, nacionalne, kulturne i duhovne baštine, naviku korištenja različitih izvora znanja te potrebu za popularizacijom povijesti pisma i knjige. IZVORI:  stručna literatura, arhivski materijal, mrežni izvori. Školski projekt (2007./2008.)
Ravnatelj – mons. Joso Kokić, prof. Voditelj projekta - prof. Elvira Katić Stručni suradnik - gosp. Dario Tikulin Suradnik na projektu - s. Mirjam Gadža “ Mladi knjižničari” Kreativna radionica “Amfora” Suradnici - profesori: s. Viktorija Gadža, Mate Ljubičić, Željka Jadrošić, Mirela Zubčić, Tea Radović, Magdalena Miočić, Vanja Bajlo, Hrvoja Madžar, Ratko Rušev, Sanja Baričević, Ivana Finka, Mira Bosančić s. Laudes Suradnici - učenici: Ivan Karlić, Marko Dokoza, Ivan Jordan Školski projekt (2007./2008.)
Državni arhiv Zadar Arhiv Zadarske nadbiskupije Matica Zadrana Znanstvena knjižnica Zadarska županija Školski projekt (2007./2008.)
Vrijeme: šk. god. 2007./2008. Predstavljanje projekta Terenska nastava – listopad 2007. Integrirani školski dan: svibanj 2008. Predavanja Radionice Prezentacije / Izvješća /Izložba Kreativne radionice Posjeti, komunikacija s ustanovama i pojedincima izvan škole Istraživački rad – tijekom školske godine Prikupljanje materijala – tijekom školske godine Obrada podataka Pisanje tekstova i sl. Izrada CD Školski projekt (2007./2008.)
M etodički oblici predavanja; terenska nastava; istraživanje arhivskog materijala ; pretraživanje interneta (informacijska pismenost); slikanje, pisanje, iluminiranje, prezentiranje ... Korelacija hrvatsk i jezik; zemljopis; povijest; matematik a ; vjeronauk; likovn i odgoj; glazben i odgoj; informatik a; knjižničarstvo Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.) Učenici drugih razreda obišli su Senj, Košljun, otok Krk, Roč i Hum Pred bistom Blaža Baronića Pred vratima Roča
Održana : predavanja; izložba; radionica izrade straničnika na pergameni glagoljskim slovima s Školski projekt 2007./2008.) U sklopu međunarodne suradnje gimnazijalaca iz Zadra i Žepča realiziran dio projekta ““Ne”zaboravljena glagoljica” (travanj 2008.)
Stručna predavanja Nastanak pisma i njegova važnost u razvoju hrvatske kulture i pismenosti (Zrinka Vrbić, prof. Opće gimnazije iz Žepča) Školski projekt (2007./2008.) Glagoljica u slavenskom Bogoslužju  (Ratko Rušev, prof. Klasične gimnazije iz Zadra) Glagoljica na zadarskom području (Elvira Katić, prof. i dipl. knjižničarka iz Zadra) Stručna predavanja
Radionica “ Glagoljsko slovo iz moje ruke” Izrada straničnika na pergameni Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.) Izložba
Školski projekt (2007./2008.) Dobrodošlica
Školski projekt (2007./2008.) Ulazna vrata Škole Športska dvorana
Školski projekt (2007./2008.) Školski hodnik Školski hodnik
Školski projekt (2007./2008.) Ulaz u knjižnicu Izložbeni pano
Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.) Predavač: dr. Darko Žubrinić Nazočili: Članovi Mladih knjižničara
Sanja Baričević , prof. Školski projekt (2007./2008.)
Elvira Katić, prof. Školski projekt (2007./2008.)
Ratko Rušev, prof. Školski projekt (2007./2008.)
Voditelj: Mate Ljubičić, akad. slikar Korelacija: Likovna umjetnost Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.)
Voditelj: Sanja Baričević, prof. Školski projekt (2007./2008.)
CILJ: Upoznali temelje naše književne baštine 1. Uvodni dio radionice: animacija zanimljivostima o glagoljici i književnosti srednjega vijeka 2. U drugom dijelu učenici su igrali igru “glagoljaška briškula”, a potom održali kratki kviz u kojem su se nadmetale dvije grupe - popovi glagoljaši i žakni kako bi utvrdili naučeno 3. Radionica je završila poetskim kutkom: glagoljaši kao inspiracija suvremenim hrvatskim pjesnicima PORUKA ove radionice je (rečeno je na prezentaciji) : Hrvatska se voli znanjem Voditelj: Mirela Zubčić, prof. Korelacija: Hrvatski jezik Školski projekt (2007./2008.)
Voditelj: Hrvoja Madžar, prof. Korelacija: Zemljopis Školski projekt (2007./2008.) Glagoljica u primorskoj Hrvatskoj
Glagoljica u primorskoj Hrvatskoj Školski projekt (2007./2008.)
Glagoljica u panonskoj Hrvatskoj  Voditelj: Ivana  Ivana Finka-Jaranović, prof .  Korelacija: Zemljopis Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.) Glagoljica u panonskoj Hrvatskoj
Voditelj: Mira Bosančić, s. Laudes Korelacija: Matematika Školski projekt (2007./2008.)
Voditelj: Ratko Rušev, prof. Korelacija: Povijest Školski projekt (2007./2008.)
Voditelji: Magdalena Miočić, prof. Vanja Bajlo, prof. Korelacija: Glazbena umjetnost Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.)
Voditelji: Željka Jadrošić, prof. Tea Radović, prof. Korelacija: Povijest, Zemljopis, Vjeronauk, Likovna umjetnost Školski projekt (2007./2008.)
Dvije grupe: Glagoljica nekad Glagoljica danas Sinteza: Radionica izrade izložbenog panoa Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.) Kali Kameni spomenici Ćokovac Kali
Školski projekt (2007./2008.) Kukljica Kameni spomenici Kukljica
Školski projekt (2007./2008.) Grusi Kameni spomenici
Školski projekt (2007./2008.) Pisani spomenici Arhiv Zadarske nadbiskupije
Školski projekt (2007./2008.) Pisani spomenici Arhiv zadarske nadbiskupije
Školski projekt (2007./2008.) “ Zmajević”
Školski projekt (2007./2008.) Kali Murvica Kameni natpisi
Školski projekt (2007./2008.) Grusi Ulica kod Crkve sv. Ivana Kameni natpisi
Školski projekt (2007./2008.)
Školski projekt (2007./2008.)
kolski projekt (20Š07./2008.)
Školski projekt (2007./2008.)
Novi radio Radio Zadar Radio 057 Zadarski list Glas koncila IKA www.nkgzd.hr www.rivaon.com www.knjiznicari.hr Zadarska televizija VOX televizija Školski projekt (2007./2008.)
Zadar, rujna 2008. Školski projekt (2007./2008.)

More Related Content

What's hot

Portal zbornica
Portal zbornica Portal zbornica
Portal zbornica
Marina Vucemilo
 
Osvrt na 22. proljetnu školu školskih knjižničara, Jerko Barišić
Osvrt na 22. proljetnu školu školskih knjižničara, Jerko BarišićOsvrt na 22. proljetnu školu školskih knjižničara, Jerko Barišić
Osvrt na 22. proljetnu školu školskih knjižničara, Jerko Barišić
Ivana Vladilo
 
ČItanje u obitelji i zajednici
ČItanje u obitelji i zajedniciČItanje u obitelji i zajednici
ČItanje u obitelji i zajednici
Dejana Kurtović
 
European Day of Languages
European Day of LanguagesEuropean Day of Languages
European Day of Languages
Pogled kroz prozor
 
Naši eTwinning projekti
Naši eTwinning projektiNaši eTwinning projekti
Naši eTwinning projekti
Lidija Kralj
 
"Moja, a Tvoja - MaTeMaTika" , Pula, 10.11.2017.
"Moja, a Tvoja - MaTeMaTika" , Pula, 10.11.2017."Moja, a Tvoja - MaTeMaTika" , Pula, 10.11.2017.
"Moja, a Tvoja - MaTeMaTika" , Pula, 10.11.2017.
Gordana Divic
 
Festival slikovnica cigra
Festival slikovnica cigraFestival slikovnica cigra
Festival slikovnica cigra
Daniela Skokovic
 
Esej Projekt Brac
Esej Projekt BracEsej Projekt Brac
Esej Projekt Brac
Turisticka Kultura
 
Ishodi učenja u istraživačkom projektu knjige s posvetom
Ishodi učenja u istraživačkom projektu knjige s posvetomIshodi učenja u istraživačkom projektu knjige s posvetom
Ishodi učenja u istraživačkom projektu knjige s posvetom
Ivana Vladilo
 
A souvenir for me...informacije oeTwinning projektu
A souvenir for me...informacije oeTwinning projektuA souvenir for me...informacije oeTwinning projektu
A souvenir for me...informacije oeTwinning projektu
Pogled kroz prozor
 
Riznica 12 za web
Riznica 12 za webRiznica 12 za web
Riznica 12 za web
Lidija Berberovic
 
Obrazovanje odraslih - raspored jesen - 2014
Obrazovanje odraslih - raspored jesen - 2014Obrazovanje odraslih - raspored jesen - 2014
Obrazovanje odraslih - raspored jesen - 2014
Trgovacka skola - Zagreb
 
Kvržica 2016.
Kvržica 2016.Kvržica 2016.
Kvržica 2016.
Marina Balen
 
Matematički projekti
Matematički projektiMatematički projekti
Matematički projekti
Gordana Divic
 
Estonski obrazovni sustav
Estonski obrazovni sustav Estonski obrazovni sustav
Estonski obrazovni sustav
Marina Njers
 
Portal razredne nastave
Portal razredne nastavePortal razredne nastave
Portal razredne nastave
Bruna Francetic
 
E twinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u oš
E twinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u ošE twinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u oš
E twinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u oš
Dubravka Granulić
 
eTwinning projekti O.Š.Bartula Kašića Zadar 2012.
eTwinning projekti O.Š.Bartula Kašića Zadar 2012.eTwinning projekti O.Š.Bartula Kašića Zadar 2012.
eTwinning projekti O.Š.Bartula Kašića Zadar 2012.
Xenia Nincevic
 
Mother's Day Celebration in Europe; Majčin dan; eTwinning projekt
Mother's Day Celebration in Europe; Majčin dan; eTwinning projektMother's Day Celebration in Europe; Majčin dan; eTwinning projekt
Mother's Day Celebration in Europe; Majčin dan; eTwinning projekt
zbornica
 
My first ICT Hello
My first ICT HelloMy first ICT Hello
My first ICT Hello
Pogled kroz prozor
 

What's hot (20)

Portal zbornica
Portal zbornica Portal zbornica
Portal zbornica
 
Osvrt na 22. proljetnu školu školskih knjižničara, Jerko Barišić
Osvrt na 22. proljetnu školu školskih knjižničara, Jerko BarišićOsvrt na 22. proljetnu školu školskih knjižničara, Jerko Barišić
Osvrt na 22. proljetnu školu školskih knjižničara, Jerko Barišić
 
ČItanje u obitelji i zajednici
ČItanje u obitelji i zajedniciČItanje u obitelji i zajednici
ČItanje u obitelji i zajednici
 
European Day of Languages
European Day of LanguagesEuropean Day of Languages
European Day of Languages
 
Naši eTwinning projekti
Naši eTwinning projektiNaši eTwinning projekti
Naši eTwinning projekti
 
"Moja, a Tvoja - MaTeMaTika" , Pula, 10.11.2017.
"Moja, a Tvoja - MaTeMaTika" , Pula, 10.11.2017."Moja, a Tvoja - MaTeMaTika" , Pula, 10.11.2017.
"Moja, a Tvoja - MaTeMaTika" , Pula, 10.11.2017.
 
Festival slikovnica cigra
Festival slikovnica cigraFestival slikovnica cigra
Festival slikovnica cigra
 
Esej Projekt Brac
Esej Projekt BracEsej Projekt Brac
Esej Projekt Brac
 
Ishodi učenja u istraživačkom projektu knjige s posvetom
Ishodi učenja u istraživačkom projektu knjige s posvetomIshodi učenja u istraživačkom projektu knjige s posvetom
Ishodi učenja u istraživačkom projektu knjige s posvetom
 
A souvenir for me...informacije oeTwinning projektu
A souvenir for me...informacije oeTwinning projektuA souvenir for me...informacije oeTwinning projektu
A souvenir for me...informacije oeTwinning projektu
 
Riznica 12 za web
Riznica 12 za webRiznica 12 za web
Riznica 12 za web
 
Obrazovanje odraslih - raspored jesen - 2014
Obrazovanje odraslih - raspored jesen - 2014Obrazovanje odraslih - raspored jesen - 2014
Obrazovanje odraslih - raspored jesen - 2014
 
Kvržica 2016.
Kvržica 2016.Kvržica 2016.
Kvržica 2016.
 
Matematički projekti
Matematički projektiMatematički projekti
Matematički projekti
 
Estonski obrazovni sustav
Estonski obrazovni sustav Estonski obrazovni sustav
Estonski obrazovni sustav
 
Portal razredne nastave
Portal razredne nastavePortal razredne nastave
Portal razredne nastave
 
E twinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u oš
E twinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u ošE twinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u oš
E twinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u oš
 
eTwinning projekti O.Š.Bartula Kašića Zadar 2012.
eTwinning projekti O.Š.Bartula Kašića Zadar 2012.eTwinning projekti O.Š.Bartula Kašića Zadar 2012.
eTwinning projekti O.Š.Bartula Kašića Zadar 2012.
 
Mother's Day Celebration in Europe; Majčin dan; eTwinning projekt
Mother's Day Celebration in Europe; Majčin dan; eTwinning projektMother's Day Celebration in Europe; Majčin dan; eTwinning projekt
Mother's Day Celebration in Europe; Majčin dan; eTwinning projekt
 
My first ICT Hello
My first ICT HelloMy first ICT Hello
My first ICT Hello
 

Similar to Projekt Glagoljica

Zavičajna nastava - Glazbena škola IMR Pula
Zavičajna nastava - Glazbena škola IMR PulaZavičajna nastava - Glazbena škola IMR Pula
Zavičajna nastava - Glazbena škola IMR Pula
DalenOdobai
 
Basic od-izvora-do-usca
Basic od-izvora-do-uscaBasic od-izvora-do-usca
Basic od-izvora-do-usca
zbornica
 
Kajkavština je čarobna
Kajkavština je čarobnaKajkavština je čarobna
Kajkavština je čarobna
rosy1233
 
Matematika kroz projekte
Matematika kroz projekteMatematika kroz projekte
Matematika kroz projekte
Gordana Divic
 
Osnovna škola Poreč
Osnovna škola PorečOsnovna škola Poreč
Osnovna škola Poreč
appleid
 
Petra Bakule Mostar
Petra Bakule MostarPetra Bakule Mostar
Petra Bakule Mostar
Valentina Nedic
 
Zelene knjižnice i zeleni projekti u Hrvatskoj
Zelene knjižnice i zeleni projekti u HrvatskojZelene knjižnice i zeleni projekti u Hrvatskoj
Zelene knjižnice i zeleni projekti u Hrvatskoj
SlavenPejic
 
Srednjoskolske uspomene 2013-2014
Srednjoskolske uspomene 2013-2014Srednjoskolske uspomene 2013-2014
Srednjoskolske uspomene 2013-2014
Škola Futura
 
Upoznajmo školsku knjižnicu
Upoznajmo školsku knjižnicuUpoznajmo školsku knjižnicu
Upoznajmo školsku knjižnicu
Ivana Vladilo
 
Stručni skup povodom međunarodnog dana pismenosti, 9.9.2013.
Stručni skup povodom međunarodnog dana pismenosti, 9.9.2013.Stručni skup povodom međunarodnog dana pismenosti, 9.9.2013.
Stručni skup povodom međunarodnog dana pismenosti, 9.9.2013.
Milan Josić
 
Zelene knjižnice: knjižnični doprinos energetskoj učinkovitosti
Zelene knjižnice: knjižnični doprinos energetskoj učinkovitostiZelene knjižnice: knjižnični doprinos energetskoj učinkovitosti
Zelene knjižnice: knjižnični doprinos energetskoj učinkovitosti
Kornelija Petr
 
Profil novosti-2012
Profil novosti-2012Profil novosti-2012
Profil novosti-2012
zbornica
 
Projekt Od izvora do ušća
Projekt Od izvora do ušćaProjekt Od izvora do ušća
Projekt Od izvora do ušća
Ivana Šetka-Bašić
 
Otok Vis
Otok VisOtok Vis
Povijest - prezentacija kurikuluma (29.3.2016.)
Povijest - prezentacija kurikuluma (29.3.2016.)Povijest - prezentacija kurikuluma (29.3.2016.)
Povijest - prezentacija kurikuluma (29.3.2016.)
Miljenko Hajdarović
 
Dubravka Granulic
Dubravka Granulic Dubravka Granulic
Dubravka Granulic
TeachMeet_International
 
Dubravka Granulic tm_regional2
Dubravka Granulic tm_regional2Dubravka Granulic tm_regional2
Dubravka Granulic tm_regional2
Dubravka Granulić
 
Kozarko 2013.
Kozarko 2013.Kozarko 2013.
Kozarko 2013.
zbornica
 

Similar to Projekt Glagoljica (20)

Zavičajna nastava - Glazbena škola IMR Pula
Zavičajna nastava - Glazbena škola IMR PulaZavičajna nastava - Glazbena škola IMR Pula
Zavičajna nastava - Glazbena škola IMR Pula
 
Basic od-izvora-do-usca
Basic od-izvora-do-uscaBasic od-izvora-do-usca
Basic od-izvora-do-usca
 
Kajkavština je čarobna
Kajkavština je čarobnaKajkavština je čarobna
Kajkavština je čarobna
 
K01
K01K01
K01
 
Matematika kroz projekte
Matematika kroz projekteMatematika kroz projekte
Matematika kroz projekte
 
Osnovna škola Poreč
Osnovna škola PorečOsnovna škola Poreč
Osnovna škola Poreč
 
Petra Bakule Mostar
Petra Bakule MostarPetra Bakule Mostar
Petra Bakule Mostar
 
Zelene knjižnice i zeleni projekti u Hrvatskoj
Zelene knjižnice i zeleni projekti u HrvatskojZelene knjižnice i zeleni projekti u Hrvatskoj
Zelene knjižnice i zeleni projekti u Hrvatskoj
 
Srednjoskolske uspomene 2013-2014
Srednjoskolske uspomene 2013-2014Srednjoskolske uspomene 2013-2014
Srednjoskolske uspomene 2013-2014
 
Upoznajmo školsku knjižnicu
Upoznajmo školsku knjižnicuUpoznajmo školsku knjižnicu
Upoznajmo školsku knjižnicu
 
Stručni skup povodom međunarodnog dana pismenosti, 9.9.2013.
Stručni skup povodom međunarodnog dana pismenosti, 9.9.2013.Stručni skup povodom međunarodnog dana pismenosti, 9.9.2013.
Stručni skup povodom međunarodnog dana pismenosti, 9.9.2013.
 
Zelene knjižnice: knjižnični doprinos energetskoj učinkovitosti
Zelene knjižnice: knjižnični doprinos energetskoj učinkovitostiZelene knjižnice: knjižnični doprinos energetskoj učinkovitosti
Zelene knjižnice: knjižnični doprinos energetskoj učinkovitosti
 
Profil novosti-2012
Profil novosti-2012Profil novosti-2012
Profil novosti-2012
 
Projekt Od izvora do ušća
Projekt Od izvora do ušćaProjekt Od izvora do ušća
Projekt Od izvora do ušća
 
Otok Vis
Otok VisOtok Vis
Otok Vis
 
Povijest - prezentacija kurikuluma (29.3.2016.)
Povijest - prezentacija kurikuluma (29.3.2016.)Povijest - prezentacija kurikuluma (29.3.2016.)
Povijest - prezentacija kurikuluma (29.3.2016.)
 
Cassandra Karlović i Ivana Keleš- Zagreb kult
Cassandra Karlović i Ivana Keleš- Zagreb kultCassandra Karlović i Ivana Keleš- Zagreb kult
Cassandra Karlović i Ivana Keleš- Zagreb kult
 
Dubravka Granulic
Dubravka Granulic Dubravka Granulic
Dubravka Granulic
 
Dubravka Granulic tm_regional2
Dubravka Granulic tm_regional2Dubravka Granulic tm_regional2
Dubravka Granulic tm_regional2
 
Kozarko 2013.
Kozarko 2013.Kozarko 2013.
Kozarko 2013.
 

More from Ivana Vladilo

Baštinski sadržaji u životu lokalne zajednice, kulturnom
Baštinski sadržaji u životu lokalne zajednice, kulturnomBaštinski sadržaji u životu lokalne zajednice, kulturnom
Baštinski sadržaji u životu lokalne zajednice, kulturnom
Ivana Vladilo
 
Pssk rh 2013.pptxfoto album
Pssk rh 2013.pptxfoto albumPssk rh 2013.pptxfoto album
Pssk rh 2013.pptxfoto album
Ivana Vladilo
 
Lijepa zena
Lijepa zenaLijepa zena
Lijepa zena
Ivana Vladilo
 
Vlaho Bukovac
Vlaho BukovacVlaho Bukovac
Vlaho Bukovac
Ivana Vladilo
 
Stjepan Gradić
Stjepan GradićStjepan Gradić
Stjepan Gradić
Ivana Vladilo
 
Paskoje Miličević
Paskoje MiličevićPaskoje Miličević
Paskoje Miličević
Ivana Vladilo
 
Nikola Božidarević
Nikola BožidarevićNikola Božidarević
Nikola Božidarević
Ivana Vladilo
 
Miho Pracat
Miho PracatMiho Pracat
Miho Pracat
Ivana Vladilo
 
Marin Držić
Marin DržićMarin Držić
Marin Držić
Ivana Vladilo
 
Luka Sorkočević
Luka SorkočevićLuka Sorkočević
Luka Sorkočević
Ivana Vladilo
 
Josip Ruđer Bošković
Josip Ruđer BoškovićJosip Ruđer Bošković
Josip Ruđer Bošković
Ivana Vladilo
 
Ivan Rabljan i Marin Getaldić
Ivan Rabljan i Marin GetaldićIvan Rabljan i Marin Getaldić
Ivan Rabljan i Marin Getaldić
Ivana Vladilo
 
Ivan Gundulić
Ivan GundulićIvan Gundulić
Ivan Gundulić
Ivana Vladilo
 
Gjuro Baglivi !
Gjuro Baglivi !Gjuro Baglivi !
Gjuro Baglivi !
Ivana Vladilo
 
Frano Supilo
Frano SupiloFrano Supilo
Frano Supilo
Ivana Vladilo
 
Cvijeta Zuzorić
Cvijeta ZuzorićCvijeta Zuzorić
Cvijeta Zuzorić
Ivana Vladilo
 
Celestin Medović
Celestin MedovićCelestin Medović
Celestin Medović
Ivana Vladilo
 
Benedikt Kotruljević
Benedikt KotruljevićBenedikt Kotruljević
Benedikt Kotruljević
Ivana Vladilo
 

More from Ivana Vladilo (20)

Baštinski sadržaji u životu lokalne zajednice, kulturnom
Baštinski sadržaji u životu lokalne zajednice, kulturnomBaštinski sadržaji u životu lokalne zajednice, kulturnom
Baštinski sadržaji u životu lokalne zajednice, kulturnom
 
Pssk rh 2013.pptxfoto album
Pssk rh 2013.pptxfoto albumPssk rh 2013.pptxfoto album
Pssk rh 2013.pptxfoto album
 
Lijepa zena
Lijepa zenaLijepa zena
Lijepa zena
 
Vlaho Bukovac
Vlaho BukovacVlaho Bukovac
Vlaho Bukovac
 
Stjepan Gradić
Stjepan GradićStjepan Gradić
Stjepan Gradić
 
Paskoje Miličević
Paskoje MiličevićPaskoje Miličević
Paskoje Miličević
 
Nikola Božidarević
Nikola BožidarevićNikola Božidarević
Nikola Božidarević
 
Miho Pracat
Miho PracatMiho Pracat
Miho Pracat
 
Marin Držić
Marin DržićMarin Držić
Marin Držić
 
Luka Sorkočević
Luka SorkočevićLuka Sorkočević
Luka Sorkočević
 
Josip Ruđer Bošković
Josip Ruđer BoškovićJosip Ruđer Bošković
Josip Ruđer Bošković
 
Ivan Rabljan i Marin Getaldić
Ivan Rabljan i Marin GetaldićIvan Rabljan i Marin Getaldić
Ivan Rabljan i Marin Getaldić
 
Ivan Gundulić
Ivan GundulićIvan Gundulić
Ivan Gundulić
 
Gjuro Baglivi !
Gjuro Baglivi !Gjuro Baglivi !
Gjuro Baglivi !
 
Frano Supilo
Frano SupiloFrano Supilo
Frano Supilo
 
Cvijeta Zuzorić
Cvijeta ZuzorićCvijeta Zuzorić
Cvijeta Zuzorić
 
Celestin Medović
Celestin MedovićCelestin Medović
Celestin Medović
 
Benedikt Kotruljević
Benedikt KotruljevićBenedikt Kotruljević
Benedikt Kotruljević
 
Svjetlo života 25
Svjetlo života 25Svjetlo života 25
Svjetlo života 25
 
List 24
List 24List 24
List 24
 

Projekt Glagoljica

 • 1. (NE)ZABORAVLJENA GLAGOLJICA Školski projekt 2007./2008. Razmišljaš li za mjesec – posij sjeme; za godinu posadi drveće; za stoljeće – pouči narod! ( Konfucije )
 • 2. Za područje Zadarske nadbiskupije kaže se da je na j glagoljskije u Hrvatskoj. (S ve crkvene knjige po župskim uredima zadarskog područja vodile su se od Tridentskog sabora (tj. od 16. st.) pa sve do 20-ih godina 20. st. na hrvatskom jeziku i to glagoljicom ) G lagoljaštvo je predstavljalo ukupnost bogoslužnih i kulturnih činjenica vezanih uz višestoljetno vršenje katoličkih obreda na staroslavenskom jeziku po knjigama pisanim glagoljicom Zaključak: 1. glagoljizam je kao način mišljenja, duhovni pokret i svojevrsna projekcija narodne opstojnosti razvio svijest o sebi i značenju svoje tradicije, a to kao naraštaji primamo kao baštinu i morali bismo prenijeti naraštajima poslije nas. 2. s današnje točke promatranja to je iznimno važna kulturna činjenica za Zadarsku županiju Školski projekt (2007./2008.)
 • 3. S učenicima drugih razreda organizirati terensku nastavu “Putevima glagoljaša” radi boljeg upoznavanja povijesti glagoljice Radi potrebe cjelovitosti odgoja i potrebe cjeloživotnog učenja s jedne strane, a rascjepkanosti znanja i nepovezanosti znanja sa spoznajom, s druge strane, organizirati INTEGRIRANI NASTAVNI DAN (bez školskog zvona) u sklopu Otvorenih vrata škole (18. svibnja), s obradom teme o glagoljici koju nije moguće ostvariti unutar predmetno-razrednog sustava, a od važnog je odgojnog značenja Razviti korelaciju nastavnih predmeta, pedagošku autonomiju nastavnika, suradničko učenje i timski rad na temi: “(Ne)zaboravljena glagoljica”, a sve to korištenjem integriranog dana kao didaktičkog pomagala cjelovitosti odgoja i obrazovanja . Školski projekt (2007./2008.)
 • 4. 1. Pregled povijesti glagoljskog pisma 2. Glagoljski prvotisci 3. Pregled glagoljaške književnosti 4. “ Glagoljski spomenici na zadarskom području” 5. Glagoljica danas 6 . “Glagoljsko slovo iz moje ruke” – radionica 7 . Zemljopisna rasprostranjenost glagoljice 8 . Brojevne vrijednosti glagoljskih slova 9 . Glagoljica na narodnom bogoslužju 10 . “Glagoljici u čast” – glagoljaški napjevi Školski projekt (2007./2008.)
 • 5. Sačuvati od zaborava GLAGOLJICU , najstarije slavensko pismo nastalo sredinom 9. stoljeća, a u uporabi održano sve do 19 st., posvijestiti kako je Zadar jedini na Jadranu, pa i u Hrvatskoj, nosio atribut glagoljskog grada, kako je upravo zadarsko područje dalo preko tri tisuće glagoljaša ... Školski projekt (2007./2008.)
 • 6. Obrazovni: Upoznati učenike s glagoljicom te s usponom glagoljskog pisma i slavenskog bogoslužja, osobito sa stanjem i prilikama u 14. i 15. st., stoljećima koja predstavljaju zlatno doba glagoljske pismenosti i književnosti, zlatno doba hrvatskog humanizma i renesansne književnosti. Funkcionalni: Korelacijom nastavnih predmeta (vjeronauk, hrvatski jezik, povijest, filozofija, glazbeni odgoj, likovna kultura) i sadržaja razviti istraživački pristup u učenju i sticanju novih saznanja uz korištenje različitih izvora znanja i informacija, od rukopisne kulturne baštine do prvih hrvatskih tiskanih knjiga. Odgojni: Razviti svijest o njegovanju i očuvanju povijesne, nacionalne, kulturne i duhovne baštine, naviku korištenja različitih izvora znanja te potrebu za popularizacijom povijesti pisma i knjige. IZVORI: stručna literatura, arhivski materijal, mrežni izvori. Školski projekt (2007./2008.)
 • 7. Ravnatelj – mons. Joso Kokić, prof. Voditelj projekta - prof. Elvira Katić Stručni suradnik - gosp. Dario Tikulin Suradnik na projektu - s. Mirjam Gadža “ Mladi knjižničari” Kreativna radionica “Amfora” Suradnici - profesori: s. Viktorija Gadža, Mate Ljubičić, Željka Jadrošić, Mirela Zubčić, Tea Radović, Magdalena Miočić, Vanja Bajlo, Hrvoja Madžar, Ratko Rušev, Sanja Baričević, Ivana Finka, Mira Bosančić s. Laudes Suradnici - učenici: Ivan Karlić, Marko Dokoza, Ivan Jordan Školski projekt (2007./2008.)
 • 8. Državni arhiv Zadar Arhiv Zadarske nadbiskupije Matica Zadrana Znanstvena knjižnica Zadarska županija Školski projekt (2007./2008.)
 • 9. Vrijeme: šk. god. 2007./2008. Predstavljanje projekta Terenska nastava – listopad 2007. Integrirani školski dan: svibanj 2008. Predavanja Radionice Prezentacije / Izvješća /Izložba Kreativne radionice Posjeti, komunikacija s ustanovama i pojedincima izvan škole Istraživački rad – tijekom školske godine Prikupljanje materijala – tijekom školske godine Obrada podataka Pisanje tekstova i sl. Izrada CD Školski projekt (2007./2008.)
 • 10. M etodički oblici predavanja; terenska nastava; istraživanje arhivskog materijala ; pretraživanje interneta (informacijska pismenost); slikanje, pisanje, iluminiranje, prezentiranje ... Korelacija hrvatsk i jezik; zemljopis; povijest; matematik a ; vjeronauk; likovn i odgoj; glazben i odgoj; informatik a; knjižničarstvo Školski projekt (2007./2008.)
 • 11. Školski projekt (2007./2008.) Učenici drugih razreda obišli su Senj, Košljun, otok Krk, Roč i Hum Pred bistom Blaža Baronića Pred vratima Roča
 • 12. Održana : predavanja; izložba; radionica izrade straničnika na pergameni glagoljskim slovima s Školski projekt 2007./2008.) U sklopu međunarodne suradnje gimnazijalaca iz Zadra i Žepča realiziran dio projekta ““Ne”zaboravljena glagoljica” (travanj 2008.)
 • 13. Stručna predavanja Nastanak pisma i njegova važnost u razvoju hrvatske kulture i pismenosti (Zrinka Vrbić, prof. Opće gimnazije iz Žepča) Školski projekt (2007./2008.) Glagoljica u slavenskom Bogoslužju (Ratko Rušev, prof. Klasične gimnazije iz Zadra) Glagoljica na zadarskom području (Elvira Katić, prof. i dipl. knjižničarka iz Zadra) Stručna predavanja
 • 14. Radionica “ Glagoljsko slovo iz moje ruke” Izrada straničnika na pergameni Školski projekt (2007./2008.)
 • 17. Školski projekt (2007./2008.) Ulazna vrata Škole Športska dvorana
 • 18. Školski projekt (2007./2008.) Školski hodnik Školski hodnik
 • 19. Školski projekt (2007./2008.) Ulaz u knjižnicu Izložbeni pano
 • 25. Školski projekt (2007./2008.) Predavač: dr. Darko Žubrinić Nazočili: Članovi Mladih knjižničara
 • 26. Sanja Baričević , prof. Školski projekt (2007./2008.)
 • 27. Elvira Katić, prof. Školski projekt (2007./2008.)
 • 28. Ratko Rušev, prof. Školski projekt (2007./2008.)
 • 29. Voditelj: Mate Ljubičić, akad. slikar Korelacija: Likovna umjetnost Školski projekt (2007./2008.)
 • 32. Voditelj: Sanja Baričević, prof. Školski projekt (2007./2008.)
 • 33. CILJ: Upoznali temelje naše književne baštine 1. Uvodni dio radionice: animacija zanimljivostima o glagoljici i književnosti srednjega vijeka 2. U drugom dijelu učenici su igrali igru “glagoljaška briškula”, a potom održali kratki kviz u kojem su se nadmetale dvije grupe - popovi glagoljaši i žakni kako bi utvrdili naučeno 3. Radionica je završila poetskim kutkom: glagoljaši kao inspiracija suvremenim hrvatskim pjesnicima PORUKA ove radionice je (rečeno je na prezentaciji) : Hrvatska se voli znanjem Voditelj: Mirela Zubčić, prof. Korelacija: Hrvatski jezik Školski projekt (2007./2008.)
 • 34. Voditelj: Hrvoja Madžar, prof. Korelacija: Zemljopis Školski projekt (2007./2008.) Glagoljica u primorskoj Hrvatskoj
 • 35. Glagoljica u primorskoj Hrvatskoj Školski projekt (2007./2008.)
 • 36. Glagoljica u panonskoj Hrvatskoj Voditelj: Ivana Ivana Finka-Jaranović, prof . Korelacija: Zemljopis Školski projekt (2007./2008.)
 • 37. Školski projekt (2007./2008.) Glagoljica u panonskoj Hrvatskoj
 • 38. Voditelj: Mira Bosančić, s. Laudes Korelacija: Matematika Školski projekt (2007./2008.)
 • 39. Voditelj: Ratko Rušev, prof. Korelacija: Povijest Školski projekt (2007./2008.)
 • 40. Voditelji: Magdalena Miočić, prof. Vanja Bajlo, prof. Korelacija: Glazbena umjetnost Školski projekt (2007./2008.)
 • 42. Voditelji: Željka Jadrošić, prof. Tea Radović, prof. Korelacija: Povijest, Zemljopis, Vjeronauk, Likovna umjetnost Školski projekt (2007./2008.)
 • 43. Dvije grupe: Glagoljica nekad Glagoljica danas Sinteza: Radionica izrade izložbenog panoa Školski projekt (2007./2008.)
 • 44. Školski projekt (2007./2008.) Kali Kameni spomenici Ćokovac Kali
 • 45. Školski projekt (2007./2008.) Kukljica Kameni spomenici Kukljica
 • 46. Školski projekt (2007./2008.) Grusi Kameni spomenici
 • 47. Školski projekt (2007./2008.) Pisani spomenici Arhiv Zadarske nadbiskupije
 • 48. Školski projekt (2007./2008.) Pisani spomenici Arhiv zadarske nadbiskupije
 • 49. Školski projekt (2007./2008.) “ Zmajević”
 • 50. Školski projekt (2007./2008.) Kali Murvica Kameni natpisi
 • 51. Školski projekt (2007./2008.) Grusi Ulica kod Crkve sv. Ivana Kameni natpisi
 • 56. Novi radio Radio Zadar Radio 057 Zadarski list Glas koncila IKA www.nkgzd.hr www.rivaon.com www.knjiznicari.hr Zadarska televizija VOX televizija Školski projekt (2007./2008.)
 • 57. Zadar, rujna 2008. Školski projekt (2007./2008.)