SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
PROIECT EDUCAŢIONAL
TRANSNAȚIONAL
ROMÂNIA- REPUBLICA MOLDOVA
„SOLI AI PĂCII”
• I. P.GIMNAZIUL FUNDURII-VECHI, SAT FUNDURII VECHI,
GLODENI, REPUBLICA MOLDOVA
• LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO
CONSTANTINESCU”, VĂLENII DE MUNTE, PRAHOVA
• ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIACONU CORESI’’, FIENI,
DÂMBOVIȚA
https://www.slideshare.net/MadiBianca/p
roiect-transnational-atelier-lecturapptx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSezIu9ywAilsDBhiP2fXWA6aHBSPn
SQArUbjkfJUyLcMMCS3g/viewform
Obiective
• OBIECTIVUL GENERAL: Dezvoltarea unor
mecanisme de informare, formare, monitorizare şi
comunicare la nivelul şcolii pentru prevenirea și
combaterea formelor de violenta în școală.
• OBIECTIVE SPECIFICE:
• ✓ implicarea activă a elevilor în activități de prevenire
și combatere a violenței școlare organizate în context
școlar;
• ✓ Identificarea fenomenelor de violenţă din şcoală şi
a cauzelor care le generează prin analiza lucrărilor
simpozionului până la sfârşitul lunii aprilie;
Obiective
• ✓diseminarea rezultatelor proiectului în revistele
şcolilor într-un interval de 6 luni;
• ✓ eficientizarea comunicării între profesori, elevi şi
părinţi cu scopul diminuării violenţei prin organizarea
de evenimente şi activităţi comune;
• ✓ colaborarea cu părinții elevilor pentru rezolvarea
situațiilor conflictuale prin mijloace nonviolente;
• ✓ prevenirea actelor de violență la nivelul şcolii.
Scopul
• Prin acest proiect ne propunem să creăm, pentru
elevii de 6-19 ani, un teren de învățare colaborativă
(interregională și transfrontalieră), în spațiul virtual, un
mediu favorabil dezvoltării unor comportamente
paşnice promovăm, prin activități extracurriculare,
nonviolența, incluziunea, interesul pentru valori și
starea de bine transpuse în artă și dezvoltarea
abilităților de creatori ai operei artistice.
.
•
SCOPUL PROIECTULUI
Aspectul inovativ al proiectului este accentul pus
pe laturile educației emoţionale, incluzive și
interculturale, cultivarea interesului pentru valori și
starea de bine transpuse în artă, formarea unor
tineri care să creeze o societate ce respectă valorile
și militează pentru pace, nonviolență, respect.
• 1.comunicarea într-o limbă maternă;
• 2.comunicarea într-o limbă străină;
• 4.competența digitală;
• 6.competențe sociale și civice;
• 8.sensibilizare și exprimare culturală.
Competențe-cheie
Etapa de pregătire - semnarea
parteneriatelor
Etapa de pregătire
Etapa de pregătire
Etapa de pregătire
Etapa de pregătire
Etapa de pregătire
SALUTUL
VIRTUAL
https://meet.google.com/e
sf-dekx-gmo
• PLAN DE ACŢIUNE ETAPE DE
IMPLEMENTARE:
• Pregatirea: „Salutul virtual”
• ✓ Observații asupra mediului scolar; ✓ Prezentarea şi popularizarea
proiectului în Consiliul Profesoral şi în şcoală, pe Facebook, pe site-uri
de specialitate ✓ Prezentarea regulamentului şcolar privind disciplina ✓
Chestionare pentru părinţi elevi şi profesori ✓ Sesiuni de informare
privind fenomenul de violenţă
• Realizarea/Aplicarea ✓ Organizarea unor workshop-uri cu elevii ✓
Conceperea unor materiale suport (pliante, fişe de documentare,
documentaţie electronică, afişe, colaje) pentru dezbateri referitoare la
combaterea violentei; ✓ Studii de caz ✓ Implicarea unor specialişti în
activităţi de informare; ✓ Intâlniri, consultatii, dezbateri ✓ Produse ale
activitatii pe ateliere, chestionare, portofoliul activitatilor, statistica
cazurilor de violenta ✓ Vizionarea unor filme cu rol informativ
• PLAN DE ACŢIUNE ETAPE DE
IMPLEMENTARE:
• Diseminarea ✓ Publicarea unor produse ale proiectului pe site-ul şcolii
✓ Proiectul va fi prezentat la fiecare clasă și va fi popularizat în cadrul
ședintelor cu părinții.
• Evaluarea ✓ Afişarea produselor elevilor ✓ Observarea sistematică a
elevilor care au comportamente violente; ✓ Aprecierea gradului de
schimbare a comportamentelor violente şi de socializare.
• „Dacă altul se poartă josnic, tu fii demn! Dacă altul te tratează urât, tu fii
bun! Dacă altul îţi face rău, tu ai răbdare. Căci Dumnezeu plăteşte
fiecăruia după fapte!” (G.Washington)
Etapa de cercetare
REZULTATE ANTICIPATE:
• familiarizarea elevilor cu educația emoţională, incluzivă și interculturală,
cultivarea interesului pentru valori și starea de bine transpuse în artă;
• cultivarea sensibilităţii, a exprimării corecte, coerente, expresive;
• transdisciplinaritatea – utilizarea cunoştinţelor în cadrul altor discipline;
• creaţii proprii în versuri şi proză;
• creaţii artistico-plastice.
Etapa de acțiune în baza cercetării. Ștafeta prieteniei
Etapa de acțiune în baza cercetării.Creațiile elevilor
Etapa de acțiune în baza cercetării.Creațiile elevilor
Etapa de acțiune în baza cercetării.Creațiile elevilor
Etapa de acțiune în baza cercetării.Creațiile elevilor
Etapa de acțiune în baza cercetării.Creațiile elevilor
ETAPA DE COLABORARE-A TREIA ȘEDINȚĂ VIRTUALĂ
Modalități de evaluare a elevilor:
fotografii, filme, broşură pliant, afişe,
prezentări power point, portofoliu,
raport final de activitate, concurs.
• Concluzii și Impresii ale participanților
• „Experiența mea din proiectul acesta este una deosebită. Sunt
foarte fericită după terminarea acestui proiect.” V.R., elev
• „Aceasta experiență a însemnat pentru mine o evoluție.” N.E.A,
elevă
• „A fost o plăcere și o bucurie să iau parte la acest proiect și să
cunosc persoane și mentalități noi. M-am implicat și cred că a
meritat.” R. C. , elev
• „Nu cred că se pot descrie în cuvinte sentimentele datorate acestui
proiect... Mă bucur foarte mult că am cunoscut oameni noi și sper
să păstrăm legătura.”
P.C, elevă
• Concluzii și Impresii ale participanților
• Dintre cele mai memorabile momente pentru echipă aș
menționa ștafeta prieteniei și premierea.
• Impactul proiectului asupra elevilor a fost mare, dat fiind și
contextul internațional, războiul din Ucraina.
• Cu ocazia colaborării cu școala din Republica Moldova, elevii
și-au dezvoltat competențele digitale, competențele de
managementul proiectelor educaționale și cele legate de lucrul
în echipă la distanță.
• Cele mai importante lucruri pe care le-am învățat ca urmare a
participării în proiect au fost că trebuie să milităm împreună
pentru pace și că suntem asemănători.
• COORDONATORI PROIECT:
• Prof. dr. Buzea Magdalena– coordonator
Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo
Constantinescu”, Vălenii de Munte, Prahova,
România
• Prof. Botezat Svetlana, I. P. Gimnaziul
Fundurii-Vechi, sat Fundurii Vechi, Glodeni,
Republica Moldova
MULȚUMIM !

More Related Content

What's hot

Abordări trans-, pluri și inter-disciplinare în baza manualului www.literatur...
Abordări trans-, pluri și inter-disciplinare în baza manualului www.literatur...Abordări trans-, pluri și inter-disciplinare în baza manualului www.literatur...
Abordări trans-, pluri și inter-disciplinare în baza manualului www.literatur...Daniela Munca-Aftenev
 
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptxCum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptxDaniela Munca-Aftenev
 
Prezentare power point bullying
Prezentare power point bullyingPrezentare power point bullying
Prezentare power point bullyingrica_rotariu
 
ELEVUL HIPERACTIV ÎN CLASA INCLUZIVĂ (1).pptx
ELEVUL HIPERACTIV ÎN CLASA INCLUZIVĂ (1).pptxELEVUL HIPERACTIV ÎN CLASA INCLUZIVĂ (1).pptx
ELEVUL HIPERACTIV ÎN CLASA INCLUZIVĂ (1).pptxMaxDanyCekan
 
T 8 __procesul_de_invatamat
T 8 __procesul_de_invatamatT 8 __procesul_de_invatamat
T 8 __procesul_de_invatamatLuciKa Rotari
 
Brandul Personal sau Cine sunt eu
Brandul Personal sau Cine sunt euBrandul Personal sau Cine sunt eu
Brandul Personal sau Cine sunt euAlex. Chimu
 
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...Daniela Munca-Aftenev
 
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptxTehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptxDaniela Munca-Aftenev
 
Evaluarea în baza resurselor Educație online www.educatieonline.md
Evaluarea în baza resurselor Educație online www.educatieonline.md Evaluarea în baza resurselor Educație online www.educatieonline.md
Evaluarea în baza resurselor Educație online www.educatieonline.md Daniela Munca-Aftenev
 
Sistemul educațional din Republica Moldova – calea spre modernizare
Sistemul educațional din Republica Moldova – calea spre modernizareSistemul educațional din Republica Moldova – calea spre modernizare
Sistemul educațional din Republica Moldova – calea spre modernizareDIB ULIM
 
Plan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizatPlan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizatCristina Moraru
 
Prezentare proiect
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiectTundeLaudat
 
Adaptarea curriculara si consilierea copiilor cu ces
Adaptarea curriculara si consilierea copiilor cu cesAdaptarea curriculara si consilierea copiilor cu ces
Adaptarea curriculara si consilierea copiilor cu cesCorina Stamatin
 
Comunicarea factorii si functiile comunicarii
Comunicarea factorii si functiile comunicariiComunicarea factorii si functiile comunicarii
Comunicarea factorii si functiile comunicariiMihaela Ola
 
Alcătuirea unei flori ppt
Alcătuirea unei flori pptAlcătuirea unei flori ppt
Alcătuirea unei flori pptNicoleta Radu
 
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSAPractici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSADaniela Munca-Aftenev
 
Jocul logico matematic
Jocul logico matematicJocul logico matematic
Jocul logico matematicCauniac
 

What's hot (20)

Abordări trans-, pluri și inter-disciplinare în baza manualului www.literatur...
Abordări trans-, pluri și inter-disciplinare în baza manualului www.literatur...Abordări trans-, pluri și inter-disciplinare în baza manualului www.literatur...
Abordări trans-, pluri și inter-disciplinare în baza manualului www.literatur...
 
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptxCum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
Cum formulăm obiectivele SMART pentru produsul de atestare.pptx
 
Proiect educational
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
 
Prezentare power point bullying
Prezentare power point bullyingPrezentare power point bullying
Prezentare power point bullying
 
ELEVUL HIPERACTIV ÎN CLASA INCLUZIVĂ (1).pptx
ELEVUL HIPERACTIV ÎN CLASA INCLUZIVĂ (1).pptxELEVUL HIPERACTIV ÎN CLASA INCLUZIVĂ (1).pptx
ELEVUL HIPERACTIV ÎN CLASA INCLUZIVĂ (1).pptx
 
T 8 __procesul_de_invatamat
T 8 __procesul_de_invatamatT 8 __procesul_de_invatamat
T 8 __procesul_de_invatamat
 
Brandul Personal sau Cine sunt eu
Brandul Personal sau Cine sunt euBrandul Personal sau Cine sunt eu
Brandul Personal sau Cine sunt eu
 
Prezentare educatia-incluziva
Prezentare educatia-incluzivaPrezentare educatia-incluziva
Prezentare educatia-incluziva
 
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
 
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptxTehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
 
Evaluarea în baza resurselor Educație online www.educatieonline.md
Evaluarea în baza resurselor Educație online www.educatieonline.md Evaluarea în baza resurselor Educație online www.educatieonline.md
Evaluarea în baza resurselor Educație online www.educatieonline.md
 
Sistemul educațional din Republica Moldova – calea spre modernizare
Sistemul educațional din Republica Moldova – calea spre modernizareSistemul educațional din Republica Moldova – calea spre modernizare
Sistemul educațional din Republica Moldova – calea spre modernizare
 
Plan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizatPlan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizat
 
Prezentare proiect
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiect
 
Adaptarea curriculara si consilierea copiilor cu ces
Adaptarea curriculara si consilierea copiilor cu cesAdaptarea curriculara si consilierea copiilor cu ces
Adaptarea curriculara si consilierea copiilor cu ces
 
Comunicarea factorii si functiile comunicarii
Comunicarea factorii si functiile comunicariiComunicarea factorii si functiile comunicarii
Comunicarea factorii si functiile comunicarii
 
Alcătuirea unei flori ppt
Alcătuirea unei flori pptAlcătuirea unei flori ppt
Alcătuirea unei flori ppt
 
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSAPractici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
 
Jocul logico matematic
Jocul logico matematicJocul logico matematic
Jocul logico matematic
 
EGALITATE DE GEN.ppt
EGALITATE DE GEN.pptEGALITATE DE GEN.ppt
EGALITATE DE GEN.ppt
 

Similar to PROIECT TRANSNATIONAL SOLI AI PĂCII.pptx

Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...
Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...
Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...Ionita Iuliana
 
Raport prima intrunire din Turcia
Raport prima intrunire din TurciaRaport prima intrunire din Turcia
Raport prima intrunire din TurciaGeorgeta Manafu
 
2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptx
2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptx2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptx
2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptxAlis Popa
 
Curcubeul schimbarii-GPP Raza de soare Bistrita
Curcubeul schimbarii-GPP Raza de soare BistritaCurcubeul schimbarii-GPP Raza de soare Bistrita
Curcubeul schimbarii-GPP Raza de soare BistritaVasilica Gazdac
 
Climate volunteers alina popa_ etwinning
Climate volunteers alina popa_ etwinningClimate volunteers alina popa_ etwinning
Climate volunteers alina popa_ etwinningAlis Popa
 
Wiki - o provocare pentru profesor si elevi
Wiki - o provocare pentru profesor si eleviWiki - o provocare pentru profesor si elevi
Wiki - o provocare pentru profesor si elevimcornea
 
Revista spune nu violentei-final
Revista spune nu violentei-finalRevista spune nu violentei-final
Revista spune nu violentei-finalGeorgeta Manafu
 
Diseminare vizita de studiu in Bulgaria
Diseminare vizita de studiu in BulgariaDiseminare vizita de studiu in Bulgaria
Diseminare vizita de studiu in BulgariaTabacaru Nelia
 
Carmen alimentatie corecta viata sanatoasa
Carmen alimentatie corecta viata sanatoasaCarmen alimentatie corecta viata sanatoasa
Carmen alimentatie corecta viata sanatoasaCarmenPopescu28
 
formareatestareacadrelordidactice-220403095632 (1).pdf
formareatestareacadrelordidactice-220403095632 (1).pdfformareatestareacadrelordidactice-220403095632 (1).pdf
formareatestareacadrelordidactice-220403095632 (1).pdfAnastasiaRusu3
 
Adriana Maris_King of My Castle
Adriana Maris_King of My CastleAdriana Maris_King of My Castle
Adriana Maris_King of My CastleAdriana Maris
 
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinning
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinningAnti bullyingcampaign popa_alina_etwinning
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinningAlis Popa
 
Diseminare Erasmus+ KA1
Diseminare Erasmus+ KA1Diseminare Erasmus+ KA1
Diseminare Erasmus+ KA1alismocanu
 
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”Daniela Munca-Aftenev
 
Prezentare invatare distanta modul 1
Prezentare invatare distanta modul 1Prezentare invatare distanta modul 1
Prezentare invatare distanta modul 1SIMONA GABRIELA LUCA
 

Similar to PROIECT TRANSNATIONAL SOLI AI PĂCII.pptx (20)

Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...
Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...
Lansare proiect Erasmus+ S.O.S Bullying, material realizat de către prof. Du...
 
Raport prima intrunire din Turcia
Raport prima intrunire din TurciaRaport prima intrunire din Turcia
Raport prima intrunire din Turcia
 
Curcubeul schimbarii
Curcubeul schimbariiCurcubeul schimbarii
Curcubeul schimbarii
 
2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptx
2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptx2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptx
2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptx
 
Curcubeul schimbarii-GPP Raza de soare Bistrita
Curcubeul schimbarii-GPP Raza de soare BistritaCurcubeul schimbarii-GPP Raza de soare Bistrita
Curcubeul schimbarii-GPP Raza de soare Bistrita
 
Pp prim ajutor final
Pp prim ajutor finalPp prim ajutor final
Pp prim ajutor final
 
Climate volunteers alina popa_ etwinning
Climate volunteers alina popa_ etwinningClimate volunteers alina popa_ etwinning
Climate volunteers alina popa_ etwinning
 
Wiki - o provocare pentru profesor si elevi
Wiki - o provocare pentru profesor si eleviWiki - o provocare pentru profesor si elevi
Wiki - o provocare pentru profesor si elevi
 
Forumul Inovatorilor in Educatie-Eos
Forumul Inovatorilor in Educatie-EosForumul Inovatorilor in Educatie-Eos
Forumul Inovatorilor in Educatie-Eos
 
Revista spune nu violentei-final
Revista spune nu violentei-finalRevista spune nu violentei-final
Revista spune nu violentei-final
 
Raport
RaportRaport
Raport
 
Diseminare vizita de studiu in Bulgaria
Diseminare vizita de studiu in BulgariaDiseminare vizita de studiu in Bulgaria
Diseminare vizita de studiu in Bulgaria
 
Carmen alimentatie corecta viata sanatoasa
Carmen alimentatie corecta viata sanatoasaCarmen alimentatie corecta viata sanatoasa
Carmen alimentatie corecta viata sanatoasa
 
formareatestareacadrelordidactice-220403095632 (1).pdf
formareatestareacadrelordidactice-220403095632 (1).pdfformareatestareacadrelordidactice-220403095632 (1).pdf
formareatestareacadrelordidactice-220403095632 (1).pdf
 
Adriana Maris_King of My Castle
Adriana Maris_King of My CastleAdriana Maris_King of My Castle
Adriana Maris_King of My Castle
 
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinning
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinningAnti bullyingcampaign popa_alina_etwinning
Anti bullyingcampaign popa_alina_etwinning
 
Theatre unites europe
Theatre unites europeTheatre unites europe
Theatre unites europe
 
Diseminare Erasmus+ KA1
Diseminare Erasmus+ KA1Diseminare Erasmus+ KA1
Diseminare Erasmus+ KA1
 
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”
 
Prezentare invatare distanta modul 1
Prezentare invatare distanta modul 1Prezentare invatare distanta modul 1
Prezentare invatare distanta modul 1
 

PROIECT TRANSNATIONAL SOLI AI PĂCII.pptx

 • 1.
 • 2. PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA- REPUBLICA MOLDOVA „SOLI AI PĂCII” • I. P.GIMNAZIUL FUNDURII-VECHI, SAT FUNDURII VECHI, GLODENI, REPUBLICA MOLDOVA • LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, VĂLENII DE MUNTE, PRAHOVA • ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIACONU CORESI’’, FIENI, DÂMBOVIȚA
 • 4. Obiective • OBIECTIVUL GENERAL: Dezvoltarea unor mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivelul şcolii pentru prevenirea și combaterea formelor de violenta în școală. • OBIECTIVE SPECIFICE: • ✓ implicarea activă a elevilor în activități de prevenire și combatere a violenței școlare organizate în context școlar; • ✓ Identificarea fenomenelor de violenţă din şcoală şi a cauzelor care le generează prin analiza lucrărilor simpozionului până la sfârşitul lunii aprilie;
 • 5. Obiective • ✓diseminarea rezultatelor proiectului în revistele şcolilor într-un interval de 6 luni; • ✓ eficientizarea comunicării între profesori, elevi şi părinţi cu scopul diminuării violenţei prin organizarea de evenimente şi activităţi comune; • ✓ colaborarea cu părinții elevilor pentru rezolvarea situațiilor conflictuale prin mijloace nonviolente; • ✓ prevenirea actelor de violență la nivelul şcolii.
 • 6. Scopul • Prin acest proiect ne propunem să creăm, pentru elevii de 6-19 ani, un teren de învățare colaborativă (interregională și transfrontalieră), în spațiul virtual, un mediu favorabil dezvoltării unor comportamente paşnice promovăm, prin activități extracurriculare, nonviolența, incluziunea, interesul pentru valori și starea de bine transpuse în artă și dezvoltarea abilităților de creatori ai operei artistice. .
 • 7. • SCOPUL PROIECTULUI Aspectul inovativ al proiectului este accentul pus pe laturile educației emoţionale, incluzive și interculturale, cultivarea interesului pentru valori și starea de bine transpuse în artă, formarea unor tineri care să creeze o societate ce respectă valorile și militează pentru pace, nonviolență, respect.
 • 8. • 1.comunicarea într-o limbă maternă; • 2.comunicarea într-o limbă străină; • 4.competența digitală; • 6.competențe sociale și civice; • 8.sensibilizare și exprimare culturală. Competențe-cheie
 • 9. Etapa de pregătire - semnarea parteneriatelor
 • 15. • PLAN DE ACŢIUNE ETAPE DE IMPLEMENTARE: • Pregatirea: „Salutul virtual” • ✓ Observații asupra mediului scolar; ✓ Prezentarea şi popularizarea proiectului în Consiliul Profesoral şi în şcoală, pe Facebook, pe site-uri de specialitate ✓ Prezentarea regulamentului şcolar privind disciplina ✓ Chestionare pentru părinţi elevi şi profesori ✓ Sesiuni de informare privind fenomenul de violenţă • Realizarea/Aplicarea ✓ Organizarea unor workshop-uri cu elevii ✓ Conceperea unor materiale suport (pliante, fişe de documentare, documentaţie electronică, afişe, colaje) pentru dezbateri referitoare la combaterea violentei; ✓ Studii de caz ✓ Implicarea unor specialişti în activităţi de informare; ✓ Intâlniri, consultatii, dezbateri ✓ Produse ale activitatii pe ateliere, chestionare, portofoliul activitatilor, statistica cazurilor de violenta ✓ Vizionarea unor filme cu rol informativ
 • 16. • PLAN DE ACŢIUNE ETAPE DE IMPLEMENTARE: • Diseminarea ✓ Publicarea unor produse ale proiectului pe site-ul şcolii ✓ Proiectul va fi prezentat la fiecare clasă și va fi popularizat în cadrul ședintelor cu părinții. • Evaluarea ✓ Afişarea produselor elevilor ✓ Observarea sistematică a elevilor care au comportamente violente; ✓ Aprecierea gradului de schimbare a comportamentelor violente şi de socializare. • „Dacă altul se poartă josnic, tu fii demn! Dacă altul te tratează urât, tu fii bun! Dacă altul îţi face rău, tu ai răbdare. Căci Dumnezeu plăteşte fiecăruia după fapte!” (G.Washington)
 • 17. Etapa de cercetare REZULTATE ANTICIPATE: • familiarizarea elevilor cu educația emoţională, incluzivă și interculturală, cultivarea interesului pentru valori și starea de bine transpuse în artă; • cultivarea sensibilităţii, a exprimării corecte, coerente, expresive; • transdisciplinaritatea – utilizarea cunoştinţelor în cadrul altor discipline; • creaţii proprii în versuri şi proză; • creaţii artistico-plastice.
 • 18. Etapa de acțiune în baza cercetării. Ștafeta prieteniei
 • 19. Etapa de acțiune în baza cercetării.Creațiile elevilor
 • 20. Etapa de acțiune în baza cercetării.Creațiile elevilor
 • 21. Etapa de acțiune în baza cercetării.Creațiile elevilor
 • 22. Etapa de acțiune în baza cercetării.Creațiile elevilor
 • 23. Etapa de acțiune în baza cercetării.Creațiile elevilor
 • 24. ETAPA DE COLABORARE-A TREIA ȘEDINȚĂ VIRTUALĂ
 • 25. Modalități de evaluare a elevilor: fotografii, filme, broşură pliant, afişe, prezentări power point, portofoliu, raport final de activitate, concurs.
 • 26. • Concluzii și Impresii ale participanților • „Experiența mea din proiectul acesta este una deosebită. Sunt foarte fericită după terminarea acestui proiect.” V.R., elev • „Aceasta experiență a însemnat pentru mine o evoluție.” N.E.A, elevă • „A fost o plăcere și o bucurie să iau parte la acest proiect și să cunosc persoane și mentalități noi. M-am implicat și cred că a meritat.” R. C. , elev • „Nu cred că se pot descrie în cuvinte sentimentele datorate acestui proiect... Mă bucur foarte mult că am cunoscut oameni noi și sper să păstrăm legătura.” P.C, elevă
 • 27. • Concluzii și Impresii ale participanților • Dintre cele mai memorabile momente pentru echipă aș menționa ștafeta prieteniei și premierea. • Impactul proiectului asupra elevilor a fost mare, dat fiind și contextul internațional, războiul din Ucraina. • Cu ocazia colaborării cu școala din Republica Moldova, elevii și-au dezvoltat competențele digitale, competențele de managementul proiectelor educaționale și cele legate de lucrul în echipă la distanță. • Cele mai importante lucruri pe care le-am învățat ca urmare a participării în proiect au fost că trebuie să milităm împreună pentru pace și că suntem asemănători.
 • 28. • COORDONATORI PROIECT: • Prof. dr. Buzea Magdalena– coordonator Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte, Prahova, România • Prof. Botezat Svetlana, I. P. Gimnaziul Fundurii-Vechi, sat Fundurii Vechi, Glodeni, Republica Moldova