SlideShare a Scribd company logo
Ì
•
•
•
• –
•
•
–















++
–
–
’’
‘’
2
5
Profile TalentPool Vietnam
Profile TalentPool Vietnam
Profile TalentPool Vietnam
Profile TalentPool Vietnam
Profile TalentPool Vietnam
Profile TalentPool Vietnam
Profile TalentPool Vietnam

More Related Content

More from TalentPool Vietnam

Trainingmag 2014/1-2 JIFFY LUBE REVS UP TO NO.1
Trainingmag 2014/1-2 JIFFY LUBE REVS UP TO NO.1Trainingmag 2014/1-2 JIFFY LUBE REVS UP TO NO.1
Trainingmag 2014/1-2 JIFFY LUBE REVS UP TO NO.1
TalentPool Vietnam
 
Trainingmag 2013/11-12 SALARY SURGE
Trainingmag 2013/11-12 SALARY SURGE Trainingmag 2013/11-12 SALARY SURGE
Trainingmag 2013/11-12 SALARY SURGE
TalentPool Vietnam
 
Trainingmag 2013/9-10 To BYOD or Not BYOD
Trainingmag 2013/9-10 To BYOD or Not BYODTrainingmag 2013/9-10 To BYOD or Not BYOD
Trainingmag 2013/9-10 To BYOD or Not BYOD
TalentPool Vietnam
 
Trainingmag 2013/7-8 Skill gap part 3: STEP UP
Trainingmag 2013/7-8  Skill gap part 3: STEP UPTrainingmag 2013/7-8  Skill gap part 3: STEP UP
Trainingmag 2013/7-8 Skill gap part 3: STEP UP
TalentPool Vietnam
 
Trainingmag 2013/5-6 EMERGING TRAINING LEADERS
Trainingmag 2013/5-6 EMERGING TRAINING LEADERSTrainingmag 2013/5-6 EMERGING TRAINING LEADERS
Trainingmag 2013/5-6 EMERGING TRAINING LEADERS
TalentPool Vietnam
 
Trainingmag 2013/3-4 THE BRIDGING SKILLS GAP
Trainingmag 2013/3-4 THE BRIDGING SKILLS GAPTrainingmag 2013/3-4 THE BRIDGING SKILLS GAP
Trainingmag 2013/3-4 THE BRIDGING SKILLS GAP
TalentPool Vietnam
 
Traininmag 2013/1-2 Verizon's #1 calling
Traininmag 2013/1-2 Verizon's #1 callingTraininmag 2013/1-2 Verizon's #1 calling
Traininmag 2013/1-2 Verizon's #1 calling
TalentPool Vietnam
 
Traininmag 2012/11-12 2012 Salary survey MORE FOR LESS
Traininmag 2012/11-12 2012 Salary survey MORE FOR LESSTraininmag 2012/11-12 2012 Salary survey MORE FOR LESS
Traininmag 2012/11-12 2012 Salary survey MORE FOR LESS
TalentPool Vietnam
 
Traingmag 2012/9-10 CLOUD CONTROL
Traingmag 2012/9-10 CLOUD CONTROLTraingmag 2012/9-10 CLOUD CONTROL
Traingmag 2012/9-10 CLOUD CONTROL
TalentPool Vietnam
 
[Trainingmag 2012/7-8] I WANT A JOB THERE
[Trainingmag 2012/7-8] I WANT A JOB THERE[Trainingmag 2012/7-8] I WANT A JOB THERE
[Trainingmag 2012/7-8] I WANT A JOB THERE
TalentPool Vietnam
 
[Trainingmag 2012/5-6] WORLD-CLASS LEADRES
[Trainingmag 2012/5-6] WORLD-CLASS LEADRES[Trainingmag 2012/5-6] WORLD-CLASS LEADRES
[Trainingmag 2012/5-6] WORLD-CLASS LEADRES
TalentPool Vietnam
 
[Trainingmag 2012/3-4] B-SCHOOL vs C-SCHOOL
[Trainingmag 2012/3-4] B-SCHOOL vs C-SCHOOL[Trainingmag 2012/3-4] B-SCHOOL vs C-SCHOOL
[Trainingmag 2012/3-4] B-SCHOOL vs C-SCHOOL
TalentPool Vietnam
 
[Trainingmag 2012/1-2] Verizon's new number is 1
[Trainingmag 2012/1-2] Verizon's new number is 1[Trainingmag 2012/1-2] Verizon's new number is 1
[Trainingmag 2012/1-2] Verizon's new number is 1
TalentPool Vietnam
 
[Trainingmag 2011/11-12] GROWTH SPURT
[Trainingmag 2011/11-12] GROWTH SPURT[Trainingmag 2011/11-12] GROWTH SPURT
[Trainingmag 2011/11-12] GROWTH SPURT
TalentPool Vietnam
 
Guide for writing functional competencies (annotated)
Guide for writing functional competencies (annotated)Guide for writing functional competencies (annotated)
Guide for writing functional competencies (annotated)
TalentPool Vietnam
 
TalentPool Proposal 2017 English
TalentPool Proposal 2017 EnglishTalentPool Proposal 2017 English
TalentPool Proposal 2017 English
TalentPool Vietnam
 
TalentPool - Studytour | Du học dành cho các nhà lãnh đạo
TalentPool - Studytour | Du học dành cho các nhà lãnh đạoTalentPool - Studytour | Du học dành cho các nhà lãnh đạo
TalentPool - Studytour | Du học dành cho các nhà lãnh đạo
TalentPool Vietnam
 
TalentPool - Tổng kết lớp: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank
TalentPool - Tổng kết lớp: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank TalentPool - Tổng kết lớp: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank
TalentPool - Tổng kết lớp: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank
TalentPool Vietnam
 
Con gái Bà Triệu thế kỷ 21
Con gái Bà Triệu thế kỷ 21Con gái Bà Triệu thế kỷ 21
Con gái Bà Triệu thế kỷ 21
TalentPool Vietnam
 
TalentPool: Giới thiệu chương trình đào tạo Phương pháp xây dựng Khung năng l...
TalentPool: Giới thiệu chương trình đào tạo Phương pháp xây dựng Khung năng l...TalentPool: Giới thiệu chương trình đào tạo Phương pháp xây dựng Khung năng l...
TalentPool: Giới thiệu chương trình đào tạo Phương pháp xây dựng Khung năng l...
TalentPool Vietnam
 

More from TalentPool Vietnam (20)

Trainingmag 2014/1-2 JIFFY LUBE REVS UP TO NO.1
Trainingmag 2014/1-2 JIFFY LUBE REVS UP TO NO.1Trainingmag 2014/1-2 JIFFY LUBE REVS UP TO NO.1
Trainingmag 2014/1-2 JIFFY LUBE REVS UP TO NO.1
 
Trainingmag 2013/11-12 SALARY SURGE
Trainingmag 2013/11-12 SALARY SURGE Trainingmag 2013/11-12 SALARY SURGE
Trainingmag 2013/11-12 SALARY SURGE
 
Trainingmag 2013/9-10 To BYOD or Not BYOD
Trainingmag 2013/9-10 To BYOD or Not BYODTrainingmag 2013/9-10 To BYOD or Not BYOD
Trainingmag 2013/9-10 To BYOD or Not BYOD
 
Trainingmag 2013/7-8 Skill gap part 3: STEP UP
Trainingmag 2013/7-8  Skill gap part 3: STEP UPTrainingmag 2013/7-8  Skill gap part 3: STEP UP
Trainingmag 2013/7-8 Skill gap part 3: STEP UP
 
Trainingmag 2013/5-6 EMERGING TRAINING LEADERS
Trainingmag 2013/5-6 EMERGING TRAINING LEADERSTrainingmag 2013/5-6 EMERGING TRAINING LEADERS
Trainingmag 2013/5-6 EMERGING TRAINING LEADERS
 
Trainingmag 2013/3-4 THE BRIDGING SKILLS GAP
Trainingmag 2013/3-4 THE BRIDGING SKILLS GAPTrainingmag 2013/3-4 THE BRIDGING SKILLS GAP
Trainingmag 2013/3-4 THE BRIDGING SKILLS GAP
 
Traininmag 2013/1-2 Verizon's #1 calling
Traininmag 2013/1-2 Verizon's #1 callingTraininmag 2013/1-2 Verizon's #1 calling
Traininmag 2013/1-2 Verizon's #1 calling
 
Traininmag 2012/11-12 2012 Salary survey MORE FOR LESS
Traininmag 2012/11-12 2012 Salary survey MORE FOR LESSTraininmag 2012/11-12 2012 Salary survey MORE FOR LESS
Traininmag 2012/11-12 2012 Salary survey MORE FOR LESS
 
Traingmag 2012/9-10 CLOUD CONTROL
Traingmag 2012/9-10 CLOUD CONTROLTraingmag 2012/9-10 CLOUD CONTROL
Traingmag 2012/9-10 CLOUD CONTROL
 
[Trainingmag 2012/7-8] I WANT A JOB THERE
[Trainingmag 2012/7-8] I WANT A JOB THERE[Trainingmag 2012/7-8] I WANT A JOB THERE
[Trainingmag 2012/7-8] I WANT A JOB THERE
 
[Trainingmag 2012/5-6] WORLD-CLASS LEADRES
[Trainingmag 2012/5-6] WORLD-CLASS LEADRES[Trainingmag 2012/5-6] WORLD-CLASS LEADRES
[Trainingmag 2012/5-6] WORLD-CLASS LEADRES
 
[Trainingmag 2012/3-4] B-SCHOOL vs C-SCHOOL
[Trainingmag 2012/3-4] B-SCHOOL vs C-SCHOOL[Trainingmag 2012/3-4] B-SCHOOL vs C-SCHOOL
[Trainingmag 2012/3-4] B-SCHOOL vs C-SCHOOL
 
[Trainingmag 2012/1-2] Verizon's new number is 1
[Trainingmag 2012/1-2] Verizon's new number is 1[Trainingmag 2012/1-2] Verizon's new number is 1
[Trainingmag 2012/1-2] Verizon's new number is 1
 
[Trainingmag 2011/11-12] GROWTH SPURT
[Trainingmag 2011/11-12] GROWTH SPURT[Trainingmag 2011/11-12] GROWTH SPURT
[Trainingmag 2011/11-12] GROWTH SPURT
 
Guide for writing functional competencies (annotated)
Guide for writing functional competencies (annotated)Guide for writing functional competencies (annotated)
Guide for writing functional competencies (annotated)
 
TalentPool Proposal 2017 English
TalentPool Proposal 2017 EnglishTalentPool Proposal 2017 English
TalentPool Proposal 2017 English
 
TalentPool - Studytour | Du học dành cho các nhà lãnh đạo
TalentPool - Studytour | Du học dành cho các nhà lãnh đạoTalentPool - Studytour | Du học dành cho các nhà lãnh đạo
TalentPool - Studytour | Du học dành cho các nhà lãnh đạo
 
TalentPool - Tổng kết lớp: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank
TalentPool - Tổng kết lớp: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank TalentPool - Tổng kết lớp: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank
TalentPool - Tổng kết lớp: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank
 
Con gái Bà Triệu thế kỷ 21
Con gái Bà Triệu thế kỷ 21Con gái Bà Triệu thế kỷ 21
Con gái Bà Triệu thế kỷ 21
 
TalentPool: Giới thiệu chương trình đào tạo Phương pháp xây dựng Khung năng l...
TalentPool: Giới thiệu chương trình đào tạo Phương pháp xây dựng Khung năng l...TalentPool: Giới thiệu chương trình đào tạo Phương pháp xây dựng Khung năng l...
TalentPool: Giới thiệu chương trình đào tạo Phương pháp xây dựng Khung năng l...
 

Profile TalentPool Vietnam