SlideShare a Scribd company logo
Celebrity endorsers
Proefstuderen CIW, Joost Schilperoord
Een wijze les om te beginnen…
     Well… most ads do
As we all know
it is a global phenomenon that people are fascinated by
           celebrities.
Some people can tell you everything there is to know
    about their favorite person in the news
  and they swoon when they just talk about them.


       Because of this obsession
 a celebrity endorsement will appease many people
    and your message can get out quickly.
De 5 vuistregels voor degelijk onderzoek


1.  Weet wat het onderwerp is van je onderzoek


2.  Bepaal heel precies wat je daarover te weten wilt komen

3.  Stel vast waaraan je het onderzoek gaar uitvoeren

4.  Ontwerp of kies een methode om het onderzoek uit te voeren

5.  Zijd geduldig en houd vol tot het eind!
                                 4
Een voorbeeld

•  Zijn advertenties die een beroemdheid gebruiken effectiever dan
  advertenties zonder beroemdheid?


•  Dat wil zeggen: Waarderen consumenten het beter wanneer er een
  beroemdheid in de advertentie wordt gebruikt en heeft dit invloed op
  hun koopgedrag?
                                      5
Een voorbeeld

•  Zijn advertenties die een beroemdheid gebruiken effectiever dan
  advertenties zonder beroemdheid?


•  Dat wil zeggen: Waarderen consumenten het beter wanneer er een
  beroemdheid in de advertentie wordt gebruikt en heeft dit invloed op
  hun koopgedrag?
                                      6
Een voorbeeld

•  Zijn advertenties die een beroemdheid gebruiken effectiever dan
  advertenties zonder beroemdheid?


•  Dat wil zeggen: Waarderen consumenten het beter wanneer er een
  beroemdheid in de advertentie wordt gebruikt en heeft dit invloed op
  hun koopgedrag?
                                      7
Een voorbeeld

•  Zijn advertenties die een beroemdheid gebruiken effectiever dan
  advertenties zonder beroemdheid?


•  Dat wil zeggen: Waarderen consumenten het beter wanneer er een
  beroemdheid in de advertentie wordt gebruikt en heeft dit invloed op
  hun koopgedrag?
                                      8
Een voorbeeld

•  Zijn televisiereclames met een herkenbare melodie overtuigender dan
  televisiereclames zonder een dergelijke melodie?
•  Dat wil zeggen: waarderen consumenten zulke reclames beter,
  onthouden ze ze langer en zijn ze eerder geneigd het aangeprezen
  product aan te schaffen?
                                     9
Wat is een werkbare probleemstelling?

1. Betreft een vraag waarop we het antwoord nog niet (kunnen) weten

 De gezegde ‘goeiemoggel’ is bekend in zowel menig schoolkantine
 als op de werkvloer.
 Was dit wel de bedoeling van de makers van de KPN-reclame?


 Heeft papieren reclame nog bestaansrecht  n de toekomst?
 Is beeldmateriaal van toegevoegde waarde in een advertentie?

 Hoe worden herhalingen van termen in televisiereclames
 ervaren?
Wat is een werkbare probleemstelling?

  2. Wil geen mysterie oplossen


•  Waarom is Linda de Mol toch zo beroemd?
•  Bestaat God?
•  Leiden al die beeldreclames niet tot de teloorgang van de schriftuurlijkheid?•  Kleurgebruik in televisiereclames
   Grijs en grauw  kleurrijk

   Werkt deze overgang overtuigend en wordt de consument hierdoor
   onbewust beïnvloed?
Wat is een werkbare probleemstelling?

  3. Stelt één kwestie aan de orde

  Overtuigen advertenties/reclamebeelden
  meer
  als het product wordt aangeprezen door een bekend persoon
  (ook wel ‘celebrity endorsment’)
  dan
  door een andere vorm van reclame,
  zoals bijvoorbeeld humor of een woordspelige slogan?

• Wanneer is Social Media een van buitenaf van menpromoten
 Hoe belangrijk zijn invloeden goede wijze als het in het proces van
 van een dienst of een product zit? Denk hierbij aan mond-op-mondreclame,
 aanschaffen van product
 en hoe kan het het beste ingezet media aandacht.
 lezen van recensies en massale worden?
 Aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden?
Wat is een werkbare probleemstelling?

4. Bevat geen (stilzwijgende) vooronderstellingen (= neutraal) Probleemstelling: kinderen worden op een te jonge
 leeftijd blootgesteld aan (misleidende) reclames.

 Dat beroemdheden in reclames tot kopen aanzetten is bekend.
 Maar zijn er ook verschillen tussen man en vrouw op dit gebied
Wat is een werkbare probleemstelling?

  5. Is een heldere en ‘open’ vraag

  Wanneer is Social Media een goede wijze van het promoten
  van een dienst of product

•  Is het zo dat mensen in een reclameboodschap (met name print-
  advertenties) eerder kijken naar het beeld (foto’s/plaatjes) dan naar tekst?
Wat is een werkbare probleemstelling?

6. Is een vraag waarop het antwoord idealiter ‘veralgemeniseerbaar’
  is

De bekendheid van ‘goeiemoggel’ als casus van
taalverandering/verrijking onder invloed van
reclame-boodschappen
Wat is een werkbare probleemstelling?

7. Bevat helder te definiëren begrippen•  Zorgen reclames met bewerkte en geperfectioneerde beelden voor meer
  verkoop dan reclames met beelden van ‘normale’ mensen?

•  Is het inzetten van bekende Nederlanders bij reclame-uitingen
  aantoonbaar effectiever dan het laten figureren van onbekende
  acteurs?
Wat is een werkbare probleemstelling?

7. Bevat helder te definiëren begrippen

•  Bekende Nederlander/beroemdheid?

  o ‘een beroemdheid is iemand die beroemd is omdat hij of zij beroemd is’

  o ‘een beroemde Nederlander is iemand van wie de naam de laatste drie
   maanden tenminste 5 keer genoemd is in één van ‘de bladen’.

•  Photoshoppen?

  o ‘Wanneer geldt een persoonsafbeelding als gephotoshopt?’

  o ‘Welk deel is er dan gephotoshopt?’
Wat is een werkbare methode van onderzoek?

1.  De methode is uitvoerbaar
•  Betaalbaar
•  Afzienbaar
•  Ethisch verantwoord

2. Levert gegevens op waarmee je de vraag kunt beantwoorden

3. De methode is betrouwbaar

4. De methode is herhaalbaar

5. De methode is doorzichtbaar
1. ‘Naar de bron’


Contact opnemen met reclamebedrijven die gebruik maken van
bekende liedjes bij hun reclame en de bedrijven vragen welke
redenen zij hiervoor hebben.Zij zullen hier vast al onderzoek naar hebben gedaan!
2. Mening vragen


Houden van een enquête onder consumenten van product X 

op deze manier onderzoeken hoe ze dit product hebben leren
kennen en waarom het hen aansprak.
3. Gedrag peilen


Gegevens verzamelen over de afzet van product X vóór en
na de inzet van een reclameboodschap met een BN’er 
hieruit blijkt of de reclame werkelijk invloed op de consument
gehad heeft.
                                 21
4. Het experiment

Twee inhoudelijk gelijke reclames:
• Met bekende Nederlander
• Zonder bekende Nederlander


Twee gelijke groepen:
• Groep A ziet de reclame met bekende Nederlander
• Groep B ziet de reclame zonder bekende Nederlander


Beide groepen vullen enquêtes over de reclame in, daarna
resultaten vergelijken.
TERUG NAAR DE BEROEMDHEDEN
Hypothese:
  (…) a celebrity endorsement will appease many people
  and your message can get out quickly.
                             24
Om zo’n hypothese onderzoekbaar te maken,

is het verstandig eerst een paar miljoen ads te bekijken

waarin beroemdheden optreden….

… en je af te vragen:HOE worden celebrities eigenlijk gebruikt?
•  Wie??
•  Op welke wijze afgebeeld??
•  Voor welke producten??
•  Et cetera…                              25
Wat merken we zoal op?
•  Geslacht aanprijzer (Clooney, Berry)
•  Aanprijzer ‘bestaat’ of ‘bestaat niet’ (Anniston, Santa)
•  Aanprijzer is al dan niet ‘beroemd’ (Pedigree dame, Tiger Woods)
•  Aanprijzer leeft of is dood (Monroe, Berry)
•  Product (auto’s, pennen, oploskoffie, make-up, pils, drankjes,
  deodorant….)
•  Relatie aanprijzer product
  o aanprijzer heeft verstand van product (Woods, Nike)
  o aanprijzer heeft belang bij product (Berry, Revlon)
  o aanprijzer ‘lijkt op’ product (Monroe, Grolsch)
  o aanprijzer is ‘alleen maar’ aantrekkelijk (Pitt, Depp)
•  Aanprijzer heeft mond open of dicht (Clooney, Berry)
•  Aanprijzer ‘verleidt je’ of ‘commandeert je’ (Clooney, Monroe)
•  Aanprijzer doet ‘vrijwillig’ mee (Advocaat, Santa vs. rest)
Hoe is de aanprijzer afgebeeld?

•  Aanprijzer staat alleen maar ‘bij’ het product
•  Aanprijzer heeft product gebruikt
•  Aanprijzer houdt product beet/raakt het aan
•  Aanprijzer gebruikt product/heeft het aan/om
Welke relatie hebben aanprijzer en product?

•  Aanprijzer is geassocieerd met product
•  Aanprijzer lijkt op product
•  Aanprijzer heeft belang bij werking product
•  Aanprijzer heeft verstand van product
Nu een voorbeeld
    van ‘lopend’ onderzoek

Waarnaar kijken endorsers eigenlijk???
Waarnaar kijken de endorsers eigenlijk?
Waarnaar kijken de endorsers eigenlijk?
Een theorie over ‘aan- of wegkijken’

1. Ads met ‘aankijkende’ endorsers zijn overtuigender dan
  ads met ‘wegkijkende’ endorsers2. Het effect zal zich vooral voordoen met ‘celebrity’
  endorsers (in vergelijking met ‘normale’ endorsers)
Ads gebruikt in experiment
•  Sekse-neutraal producttype (gebitsverzorging)
•  1 x man, 1 x vrouw
•  1 x beroemdheid (Clooney, Beyonce), 1 x ‘normaal’
•  1 x ‘aankijken’, 1 x ‘wegkijken’


Metingen
•  Waardering ad
•  Waardering persoon in ad
•  Onthouden ads
•  Gedrag-intentie
• man
• wel/niet beroemd  of  +
 • vrouw
           of  +
 • wel/niet beroemd
Beroemde vrouw, niet aankijken
Beroemde vrouw, wel aankijken
Beroemde man, niet aankijken
Beroemde man, wel aankijken
Onbekende vrouw, niet aankijken
Onbekende vrouw, wel aankijken
Onbekende man, niet aankijken
Onbekende man, wel aankijken
Wat we hebben/gaan (ge)meten

1.  Valt het kijkers uberhaupt op!!

“Zojuist heeft u een reclame-afbeelding gezien waarin een man/vrouw
was te zien.

Keek die man/vrouw u aan?

0  ja
0  nee
0  weet niet
                                   44
Wat we hebben/gaan (ge)meten

2.  Wordt aankijken als ‘dwingend’ ervaren?

De proefpersonen kijken naar één van de acht ads op een beeldscherm.

Gemeten wordt hoe lang ze naar de ogen van de persoon kijken.

Idee:
Als aankijken ´dwingender´ is, kijken mensen minder lang naar de ogen.
                                     45
Wat we hebben/gaan (ge)meten

5.  Overtuigingskracht

De proefpersonen vullen na de ads gezien te hebben
een enquête in met vragen over:
- waardering voor de ad
- passendheid van de celebrity samen met product
- koopintentie
- etc.
                           46
Dat het ook mis kan gaan… EN HOE!
Oke, dit was het…            Ik hoop dat het interessant
             & (vooral) leerzaam was.

            KIJK & LEES goed & kritisch!

             Vorm je eigen oordeel!!

          En succes met alle studiezaken!

More Related Content

Viewers also liked

Comic: Sakucita, la princesa samurai
Comic: Sakucita, la princesa samuraiComic: Sakucita, la princesa samurai
Comic: Sakucita, la princesa samurai
Sakucita
 
Frequency adverbs
Frequency adverbsFrequency adverbs
Frequency adverbs
paly2h
 
Passion in Business
Passion in BusinessPassion in Business
Passion in Business
Muna Al Muhairi
 
Saturated Organic Compounds
Saturated Organic CompoundsSaturated Organic Compounds
Saturated Organic Compounds
reynoldskm
 
Child Labor laws and You at Global Risk Management Conference
Child Labor laws and You at Global Risk Management ConferenceChild Labor laws and You at Global Risk Management Conference
Child Labor laws and You at Global Risk Management Conference
lerchearly
 
Proefstuderen hoorcollege CIW
Proefstuderen hoorcollege CIWProefstuderen hoorcollege CIW
Proefstuderen hoorcollege CIWloesspiertz
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
20110726卑南族
20110726卑南族20110726卑南族
20110726卑南族
Jolen Yao
 
Презентация к докладу по новой редакции СП ""Информатизация муниципального об...
Презентация к докладу по новой редакции СП ""Информатизация муниципального об...Презентация к докладу по новой редакции СП ""Информатизация муниципального об...
Презентация к докладу по новой редакции СП ""Информатизация муниципального об...strategy ekburg
 
18 bay
18 bay18 bay
Hasmik avetiqyan
Hasmik avetiqyanHasmik avetiqyan
Hasmik avetiqyanavhasmikjan
 
даалгавар мэндбаяр
даалгавар мэндбаярдаалгавар мэндбаяр
даалгавар мэндбаярmendbayr79
 
Una mostra virtuale per APICE
Una mostra virtuale per APICEUna mostra virtuale per APICE
Una mostra virtuale per APICE
emmadc
 
Basic ia p finance
Basic ia p financeBasic ia p finance
Basic ia p financematinink
 
IBM - Közösséági szerepvállalás - MKT Informatikai szakosztály
IBM - Közösséági szerepvállalás - MKT Informatikai szakosztályIBM - Közösséági szerepvállalás - MKT Informatikai szakosztály
IBM - Közösséági szerepvállalás - MKT Informatikai szakosztályMKT Informatikai szakosztály
 
Me and my Love
Me and my LoveMe and my Love
Me and my Love
anthony_cdiaz
 

Viewers also liked (20)

Comic: Sakucita, la princesa samurai
Comic: Sakucita, la princesa samuraiComic: Sakucita, la princesa samurai
Comic: Sakucita, la princesa samurai
 
Frequency adverbs
Frequency adverbsFrequency adverbs
Frequency adverbs
 
Passion in Business
Passion in BusinessPassion in Business
Passion in Business
 
Saturated Organic Compounds
Saturated Organic CompoundsSaturated Organic Compounds
Saturated Organic Compounds
 
Child Labor laws and You at Global Risk Management Conference
Child Labor laws and You at Global Risk Management ConferenceChild Labor laws and You at Global Risk Management Conference
Child Labor laws and You at Global Risk Management Conference
 
Proefstuderen hoorcollege CIW
Proefstuderen hoorcollege CIWProefstuderen hoorcollege CIW
Proefstuderen hoorcollege CIW
 
Cpu abacus
Cpu abacusCpu abacus
Cpu abacus
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
ادراك ما فات
ادراك ما فاتادراك ما فات
ادراك ما فات
 
20110726卑南族
20110726卑南族20110726卑南族
20110726卑南族
 
Презентация к докладу по новой редакции СП ""Информатизация муниципального об...
Презентация к докладу по новой редакции СП ""Информатизация муниципального об...Презентация к докладу по новой редакции СП ""Информатизация муниципального об...
Презентация к докладу по новой редакции СП ""Информатизация муниципального об...
 
18 bay
18 bay18 bay
18 bay
 
Hasmik avetiqyan
Hasmik avetiqyanHasmik avetiqyan
Hasmik avetiqyan
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
даалгавар мэндбаяр
даалгавар мэндбаярдаалгавар мэндбаяр
даалгавар мэндбаяр
 
Una mostra virtuale per APICE
Una mostra virtuale per APICEUna mostra virtuale per APICE
Una mostra virtuale per APICE
 
Basic ia p finance
Basic ia p financeBasic ia p finance
Basic ia p finance
 
IBM - Közösséági szerepvállalás - MKT Informatikai szakosztály
IBM - Közösséági szerepvállalás - MKT Informatikai szakosztályIBM - Közösséági szerepvállalás - MKT Informatikai szakosztály
IBM - Közösséági szerepvállalás - MKT Informatikai szakosztály
 
Me and my Love
Me and my LoveMe and my Love
Me and my Love
 
Jordi Vivaldi
Jordi VivaldiJordi Vivaldi
Jordi Vivaldi
 

Similar to Proefstuderen 9 mei werkcollege

Content finds you
Content finds youContent finds you
Content finds you
valantic NL
 
Dialogue marketing les 1
Dialogue marketing les 1Dialogue marketing les 1
Dialogue marketing les 1
Hogeschool Inholland
 
Gastcollege VUB - Mediastructuren en Mediamarketing - 2019
Gastcollege VUB - Mediastructuren en Mediamarketing - 2019Gastcollege VUB - Mediastructuren en Mediamarketing - 2019
Gastcollege VUB - Mediastructuren en Mediamarketing - 2019
Simone Krouwer
 
The Social Media Club: Social Media & Identiteit
The Social Media Club: Social Media & IdentiteitThe Social Media Club: Social Media & Identiteit
The Social Media Club: Social Media & Identiteit
The Social Media Club
 
Start tostudy2014.endorsement.smits
Start tostudy2014.endorsement.smitsStart tostudy2014.endorsement.smits
Start tostudy2014.endorsement.smits
tim smits
 
Social mediaschool2010
Social mediaschool2010Social mediaschool2010
Social mediaschool2010
Jerry van den Broeke
 
Iedereen Reclamewijs! Da's wijs.
Iedereen Reclamewijs! Da's wijs. Iedereen Reclamewijs! Da's wijs.
Iedereen Reclamewijs! Da's wijs.
mediawijsbe
 
Native advertising - branded content - onderzoek / studies
Native advertising - branded content - onderzoek / studies Native advertising - branded content - onderzoek / studies
Native advertising - branded content - onderzoek / studies
Simone Krouwer
 
8 Swocc symposium 2015
8 Swocc symposium 20158 Swocc symposium 2015
8 Swocc symposium 2015
Energize
 
Hoe haal ik de pers? (PR door Enof communicatiegroep)
Hoe haal ik de pers? (PR door Enof communicatiegroep)Hoe haal ik de pers? (PR door Enof communicatiegroep)
Hoe haal ik de pers? (PR door Enof communicatiegroep)
Theo Schroen
 
Content marketing
Content marketingContent marketing
Content marketing
Abbey Road Creations
 
Social Media School Okt.2011
Social Media School Okt.2011Social Media School Okt.2011
Social Media School Okt.2011
Jerry van den Broeke
 
Social media powerdag zzp
Social media powerdag zzpSocial media powerdag zzp
Social media powerdag zzp
Annet Van Kruiningen
 
Presentatie nieuwe journalistiek - branded content in online nieuwsmedia
Presentatie nieuwe journalistiek - branded content in online nieuwsmediaPresentatie nieuwe journalistiek - branded content in online nieuwsmedia
Presentatie nieuwe journalistiek - branded content in online nieuwsmedia
Simone Krouwer
 
DDMA / Sanoma: Goede Doelen
DDMA / Sanoma: Goede DoelenDDMA / Sanoma: Goede Doelen
DDMA / Sanoma: Goede Doelen
DDMA
 
Bosch en Duin
Bosch en DuinBosch en Duin
Bosch en Duin
guestf8a085b0
 
Vrienden, Bosch en Duin
Vrienden, Bosch en DuinVrienden, Bosch en Duin
Vrienden, Bosch en Duinronalds
 
In 10 stappen naar een succesvolle marketingstrategie
In 10 stappen naar een succesvolle marketingstrategieIn 10 stappen naar een succesvolle marketingstrategie
In 10 stappen naar een succesvolle marketingstrategie
Eline Walda
 
Anoek Hoijtink Branddoctors Highway 2 Health 130911
Anoek Hoijtink Branddoctors Highway 2 Health 130911Anoek Hoijtink Branddoctors Highway 2 Health 130911
Anoek Hoijtink Branddoctors Highway 2 Health 130911
Highway2Health
 

Similar to Proefstuderen 9 mei werkcollege (20)

Content finds you
Content finds youContent finds you
Content finds you
 
Dialogue marketing les 1
Dialogue marketing les 1Dialogue marketing les 1
Dialogue marketing les 1
 
Gastcollege VUB - Mediastructuren en Mediamarketing - 2019
Gastcollege VUB - Mediastructuren en Mediamarketing - 2019Gastcollege VUB - Mediastructuren en Mediamarketing - 2019
Gastcollege VUB - Mediastructuren en Mediamarketing - 2019
 
The Social Media Club: Social Media & Identiteit
The Social Media Club: Social Media & IdentiteitThe Social Media Club: Social Media & Identiteit
The Social Media Club: Social Media & Identiteit
 
Start tostudy2014.endorsement.smits
Start tostudy2014.endorsement.smitsStart tostudy2014.endorsement.smits
Start tostudy2014.endorsement.smits
 
Social mediaschool2010
Social mediaschool2010Social mediaschool2010
Social mediaschool2010
 
Iedereen Reclamewijs! Da's wijs.
Iedereen Reclamewijs! Da's wijs. Iedereen Reclamewijs! Da's wijs.
Iedereen Reclamewijs! Da's wijs.
 
Native advertising - branded content - onderzoek / studies
Native advertising - branded content - onderzoek / studies Native advertising - branded content - onderzoek / studies
Native advertising - branded content - onderzoek / studies
 
8 Swocc symposium 2015
8 Swocc symposium 20158 Swocc symposium 2015
8 Swocc symposium 2015
 
Hoe haal ik de pers? (PR door Enof communicatiegroep)
Hoe haal ik de pers? (PR door Enof communicatiegroep)Hoe haal ik de pers? (PR door Enof communicatiegroep)
Hoe haal ik de pers? (PR door Enof communicatiegroep)
 
Content marketing
Content marketingContent marketing
Content marketing
 
Social Media School Okt.2011
Social Media School Okt.2011Social Media School Okt.2011
Social Media School Okt.2011
 
Social media powerdag zzp
Social media powerdag zzpSocial media powerdag zzp
Social media powerdag zzp
 
Kenniscafe30nov
Kenniscafe30novKenniscafe30nov
Kenniscafe30nov
 
Presentatie nieuwe journalistiek - branded content in online nieuwsmedia
Presentatie nieuwe journalistiek - branded content in online nieuwsmediaPresentatie nieuwe journalistiek - branded content in online nieuwsmedia
Presentatie nieuwe journalistiek - branded content in online nieuwsmedia
 
DDMA / Sanoma: Goede Doelen
DDMA / Sanoma: Goede DoelenDDMA / Sanoma: Goede Doelen
DDMA / Sanoma: Goede Doelen
 
Bosch en Duin
Bosch en DuinBosch en Duin
Bosch en Duin
 
Vrienden, Bosch en Duin
Vrienden, Bosch en DuinVrienden, Bosch en Duin
Vrienden, Bosch en Duin
 
In 10 stappen naar een succesvolle marketingstrategie
In 10 stappen naar een succesvolle marketingstrategieIn 10 stappen naar een succesvolle marketingstrategie
In 10 stappen naar een succesvolle marketingstrategie
 
Anoek Hoijtink Branddoctors Highway 2 Health 130911
Anoek Hoijtink Branddoctors Highway 2 Health 130911Anoek Hoijtink Branddoctors Highway 2 Health 130911
Anoek Hoijtink Branddoctors Highway 2 Health 130911
 

Proefstuderen 9 mei werkcollege

 • 2. Een wijze les om te beginnen… Well… most ads do
 • 3. As we all know it is a global phenomenon that people are fascinated by celebrities. Some people can tell you everything there is to know about their favorite person in the news and they swoon when they just talk about them. Because of this obsession a celebrity endorsement will appease many people and your message can get out quickly.
 • 4. De 5 vuistregels voor degelijk onderzoek 1. Weet wat het onderwerp is van je onderzoek 2. Bepaal heel precies wat je daarover te weten wilt komen 3. Stel vast waaraan je het onderzoek gaar uitvoeren 4. Ontwerp of kies een methode om het onderzoek uit te voeren 5. Zijd geduldig en houd vol tot het eind! 4
 • 5. Een voorbeeld • Zijn advertenties die een beroemdheid gebruiken effectiever dan advertenties zonder beroemdheid? • Dat wil zeggen: Waarderen consumenten het beter wanneer er een beroemdheid in de advertentie wordt gebruikt en heeft dit invloed op hun koopgedrag? 5
 • 6. Een voorbeeld • Zijn advertenties die een beroemdheid gebruiken effectiever dan advertenties zonder beroemdheid? • Dat wil zeggen: Waarderen consumenten het beter wanneer er een beroemdheid in de advertentie wordt gebruikt en heeft dit invloed op hun koopgedrag? 6
 • 7. Een voorbeeld • Zijn advertenties die een beroemdheid gebruiken effectiever dan advertenties zonder beroemdheid? • Dat wil zeggen: Waarderen consumenten het beter wanneer er een beroemdheid in de advertentie wordt gebruikt en heeft dit invloed op hun koopgedrag? 7
 • 8. Een voorbeeld • Zijn advertenties die een beroemdheid gebruiken effectiever dan advertenties zonder beroemdheid? • Dat wil zeggen: Waarderen consumenten het beter wanneer er een beroemdheid in de advertentie wordt gebruikt en heeft dit invloed op hun koopgedrag? 8
 • 9. Een voorbeeld • Zijn televisiereclames met een herkenbare melodie overtuigender dan televisiereclames zonder een dergelijke melodie? • Dat wil zeggen: waarderen consumenten zulke reclames beter, onthouden ze ze langer en zijn ze eerder geneigd het aangeprezen product aan te schaffen? 9
 • 10. Wat is een werkbare probleemstelling? 1. Betreft een vraag waarop we het antwoord nog niet (kunnen) weten De gezegde ‘goeiemoggel’ is bekend in zowel menig schoolkantine als op de werkvloer. Was dit wel de bedoeling van de makers van de KPN-reclame? Heeft papieren reclame nog bestaansrecht n de toekomst? Is beeldmateriaal van toegevoegde waarde in een advertentie? Hoe worden herhalingen van termen in televisiereclames ervaren?
 • 11. Wat is een werkbare probleemstelling? 2. Wil geen mysterie oplossen • Waarom is Linda de Mol toch zo beroemd? • Bestaat God? • Leiden al die beeldreclames niet tot de teloorgang van de schriftuurlijkheid? • Kleurgebruik in televisiereclames Grijs en grauw  kleurrijk Werkt deze overgang overtuigend en wordt de consument hierdoor onbewust beïnvloed?
 • 12. Wat is een werkbare probleemstelling? 3. Stelt één kwestie aan de orde Overtuigen advertenties/reclamebeelden meer als het product wordt aangeprezen door een bekend persoon (ook wel ‘celebrity endorsment’) dan door een andere vorm van reclame, zoals bijvoorbeeld humor of een woordspelige slogan? • Wanneer is Social Media een van buitenaf van menpromoten Hoe belangrijk zijn invloeden goede wijze als het in het proces van van een dienst of een product zit? Denk hierbij aan mond-op-mondreclame, aanschaffen van product en hoe kan het het beste ingezet media aandacht. lezen van recensies en massale worden? Aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden?
 • 13. Wat is een werkbare probleemstelling? 4. Bevat geen (stilzwijgende) vooronderstellingen (= neutraal) Probleemstelling: kinderen worden op een te jonge leeftijd blootgesteld aan (misleidende) reclames. Dat beroemdheden in reclames tot kopen aanzetten is bekend. Maar zijn er ook verschillen tussen man en vrouw op dit gebied
 • 14. Wat is een werkbare probleemstelling? 5. Is een heldere en ‘open’ vraag Wanneer is Social Media een goede wijze van het promoten van een dienst of product • Is het zo dat mensen in een reclameboodschap (met name print- advertenties) eerder kijken naar het beeld (foto’s/plaatjes) dan naar tekst?
 • 15. Wat is een werkbare probleemstelling? 6. Is een vraag waarop het antwoord idealiter ‘veralgemeniseerbaar’ is De bekendheid van ‘goeiemoggel’ als casus van taalverandering/verrijking onder invloed van reclame-boodschappen
 • 16. Wat is een werkbare probleemstelling? 7. Bevat helder te definiëren begrippen • Zorgen reclames met bewerkte en geperfectioneerde beelden voor meer verkoop dan reclames met beelden van ‘normale’ mensen? • Is het inzetten van bekende Nederlanders bij reclame-uitingen aantoonbaar effectiever dan het laten figureren van onbekende acteurs?
 • 17. Wat is een werkbare probleemstelling? 7. Bevat helder te definiëren begrippen • Bekende Nederlander/beroemdheid? o ‘een beroemdheid is iemand die beroemd is omdat hij of zij beroemd is’ o ‘een beroemde Nederlander is iemand van wie de naam de laatste drie maanden tenminste 5 keer genoemd is in één van ‘de bladen’. • Photoshoppen? o ‘Wanneer geldt een persoonsafbeelding als gephotoshopt?’ o ‘Welk deel is er dan gephotoshopt?’
 • 18. Wat is een werkbare methode van onderzoek? 1. De methode is uitvoerbaar • Betaalbaar • Afzienbaar • Ethisch verantwoord 2. Levert gegevens op waarmee je de vraag kunt beantwoorden 3. De methode is betrouwbaar 4. De methode is herhaalbaar 5. De methode is doorzichtbaar
 • 19. 1. ‘Naar de bron’ Contact opnemen met reclamebedrijven die gebruik maken van bekende liedjes bij hun reclame en de bedrijven vragen welke redenen zij hiervoor hebben. Zij zullen hier vast al onderzoek naar hebben gedaan!
 • 20. 2. Mening vragen Houden van een enquête onder consumenten van product X  op deze manier onderzoeken hoe ze dit product hebben leren kennen en waarom het hen aansprak.
 • 21. 3. Gedrag peilen Gegevens verzamelen over de afzet van product X vóór en na de inzet van een reclameboodschap met een BN’er  hieruit blijkt of de reclame werkelijk invloed op de consument gehad heeft. 21
 • 22. 4. Het experiment Twee inhoudelijk gelijke reclames: • Met bekende Nederlander • Zonder bekende Nederlander Twee gelijke groepen: • Groep A ziet de reclame met bekende Nederlander • Groep B ziet de reclame zonder bekende Nederlander Beide groepen vullen enquêtes over de reclame in, daarna resultaten vergelijken.
 • 23. TERUG NAAR DE BEROEMDHEDEN
 • 24. Hypothese: (…) a celebrity endorsement will appease many people and your message can get out quickly. 24
 • 25. Om zo’n hypothese onderzoekbaar te maken, is het verstandig eerst een paar miljoen ads te bekijken waarin beroemdheden optreden…. … en je af te vragen: HOE worden celebrities eigenlijk gebruikt? • Wie?? • Op welke wijze afgebeeld?? • Voor welke producten?? • Et cetera… 25
 • 26.
 • 27. Wat merken we zoal op? • Geslacht aanprijzer (Clooney, Berry) • Aanprijzer ‘bestaat’ of ‘bestaat niet’ (Anniston, Santa) • Aanprijzer is al dan niet ‘beroemd’ (Pedigree dame, Tiger Woods) • Aanprijzer leeft of is dood (Monroe, Berry) • Product (auto’s, pennen, oploskoffie, make-up, pils, drankjes, deodorant….) • Relatie aanprijzer product o aanprijzer heeft verstand van product (Woods, Nike) o aanprijzer heeft belang bij product (Berry, Revlon) o aanprijzer ‘lijkt op’ product (Monroe, Grolsch) o aanprijzer is ‘alleen maar’ aantrekkelijk (Pitt, Depp) • Aanprijzer heeft mond open of dicht (Clooney, Berry) • Aanprijzer ‘verleidt je’ of ‘commandeert je’ (Clooney, Monroe) • Aanprijzer doet ‘vrijwillig’ mee (Advocaat, Santa vs. rest)
 • 28. Hoe is de aanprijzer afgebeeld? • Aanprijzer staat alleen maar ‘bij’ het product • Aanprijzer heeft product gebruikt • Aanprijzer houdt product beet/raakt het aan • Aanprijzer gebruikt product/heeft het aan/om
 • 29. Welke relatie hebben aanprijzer en product? • Aanprijzer is geassocieerd met product • Aanprijzer lijkt op product • Aanprijzer heeft belang bij werking product • Aanprijzer heeft verstand van product
 • 30. Nu een voorbeeld van ‘lopend’ onderzoek Waarnaar kijken endorsers eigenlijk???
 • 31. Waarnaar kijken de endorsers eigenlijk?
 • 32. Waarnaar kijken de endorsers eigenlijk?
 • 33. Een theorie over ‘aan- of wegkijken’ 1. Ads met ‘aankijkende’ endorsers zijn overtuigender dan ads met ‘wegkijkende’ endorsers 2. Het effect zal zich vooral voordoen met ‘celebrity’ endorsers (in vergelijking met ‘normale’ endorsers)
 • 34. Ads gebruikt in experiment • Sekse-neutraal producttype (gebitsverzorging) • 1 x man, 1 x vrouw • 1 x beroemdheid (Clooney, Beyonce), 1 x ‘normaal’ • 1 x ‘aankijken’, 1 x ‘wegkijken’ Metingen • Waardering ad • Waardering persoon in ad • Onthouden ads • Gedrag-intentie
 • 35. • man • wel/niet beroemd of + • vrouw of + • wel/niet beroemd
 • 36. Beroemde vrouw, niet aankijken
 • 37. Beroemde vrouw, wel aankijken
 • 38. Beroemde man, niet aankijken
 • 39. Beroemde man, wel aankijken
 • 41. Onbekende vrouw, wel aankijken
 • 42. Onbekende man, niet aankijken
 • 43. Onbekende man, wel aankijken
 • 44. Wat we hebben/gaan (ge)meten 1. Valt het kijkers uberhaupt op!! “Zojuist heeft u een reclame-afbeelding gezien waarin een man/vrouw was te zien. Keek die man/vrouw u aan? 0 ja 0 nee 0 weet niet 44
 • 45. Wat we hebben/gaan (ge)meten 2. Wordt aankijken als ‘dwingend’ ervaren? De proefpersonen kijken naar één van de acht ads op een beeldscherm. Gemeten wordt hoe lang ze naar de ogen van de persoon kijken. Idee: Als aankijken ´dwingender´ is, kijken mensen minder lang naar de ogen. 45
 • 46. Wat we hebben/gaan (ge)meten 5. Overtuigingskracht De proefpersonen vullen na de ads gezien te hebben een enquête in met vragen over: - waardering voor de ad - passendheid van de celebrity samen met product - koopintentie - etc. 46
 • 47. Dat het ook mis kan gaan… EN HOE!
 • 48. Oke, dit was het… Ik hoop dat het interessant & (vooral) leerzaam was. KIJK & LEES goed & kritisch! Vorm je eigen oordeel!! En succes met alle studiezaken!