SlideShare a Scribd company logo
Productes ràster per a
l’administració locall administració local
Plantejament i
2
j
taula de continguts
CGC é f óL’ICGC té en el seu objectiu fundacional la generació de productes
de base d’àmbit territorial, però incorpora a la seva cartera de
productes geoinfromació de base d’àmbit local i desenvolupaproductes geoinfromació de base d’àmbit local i desenvolupa
productes finals derivats de la informació disponible.
 Geoinformació de base d’àmbit territorial
Gran cobertura, resolució mitjana, característiques generalistes
 Geoinformació de base d’àmbit local i productes derivats
Cobertura local, alta resolució, característiques específiques per a
escales grans, desenvolupament d’aplicacions i serveis finalsg , p p
3
Àmbit territorial:
PlataformesAvions Satèl·lit
Captura primària
SensorsImatge Altimètrics SensorsImatge Altimètrics
OrientacióPosició des de la que s’ha capturat la mesura
Geoinformació
Representació del territori
Àmbit territorial:
4
Sèries d’imatge
V1 V2 V3 V4 V5 V6
Any de vol 1983-1990 1994-1997 2000-2003 2004 2005-2008 2009-2013
Color Pan Pan Color Color RGB RGB/CIR
Mida de píxel 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,25 m
Distribució Paper Plot Plot/Digital Plot/Digital Plot/Digital/Web Plot/Digital/Web
C b t 1 b t 1 b t 1 b t ½ b t
2 ½ cobertures 5 cobertures
2005 (½ cob )
2009
2010
... i ortoXpres!
Cobertures 1 cobertura 1 cobertura 1 cobertura ½ cobertura 2005 (½ cob.)
2006-2007
2008
2010
2011
2012
2013
Àmbit territorial:
5
Sèries LiDAR
Projecte Característiques Periodicitat Cobertura Productes
1 b t
DTM de 2m x 2m
S t d d
LIDARCAT LiDAR 0.5 punts/m2 1 cobertura
2009-2012
Sota demanda
Anàlisi forestal
DSM
Estudis específics
Anual
Sota demanda
DTM/DSM
LIDARCOSTA
LiDAR 1 punt /m2
Imatge 10cm GSD
2008
2009
2011
2012
2013
Càlculs volumètrics
Línia de costa
Estudis específics
...
6
Àmbit local:
PlataformesAvions
Captura primària
SensorsImatge AltimètricsTemàtics SensorsImatge AltimètricsTemàtics
OrientacióPosició des de la que s’ha capturat la mesura
GeoinformacióRepresentació del territori Aplicacions temàtiques
Àmbit local:
7
Sèries d’imatge
Projecte Característiques Revisita Cobertura Productes
2010
MUC: Mapa Urbà de
2011
2012
Vol MUC Òptic 7.5cm GSD Quadriennal
Catalunya
Explotació imatge amb
www.ortoxpres.cat
2013
Àmbit local:
8
Sèries d’imatge
Projecte Característiques Revisita Cobertura Productes
2010
MUC: Mapa Urbà de
2011
2012
Vol MUC Òptic 7.5cm GSD Quadriennal
Catalunya
Explotació imatge amb
www.ortoxpres.cat
2013
Àmbit local:
9
Característiques escala
 Treballar a escala local (altes resolucions) posa de manifest nousTreballar a escala local (altes resolucions) posa de manifest nous
reptes que cal adreçar: Abatiment com a paràmetre de qualitat
Exemple: Abatiment d’edificis/arbres en zones urbanes
 Solucions: Vols d’alt recobriment per controlar l’abatiment introduït
en el producte final / solucions de postprocés
Àmbit local:
10
Producte NDVI
 NDVI dels arbres amb control d’abatiment utilitzant Models
d’Elevacions editats específicament
Abatiment Ús de DSM específic No abatiment
Àmbit local:
11
Producte imatges nocturnes
 Ortoimatges nocturnes: Pancromàtic 25cm / RGBIr 90cm
Àmbit local:
12
Nous productes imatge
 Un nou punt de vista: captura obliqua
 Captura simultània de 5 imatges
Àmbit local:
13
Nous productes imatge
 Un nou punt de vista: captura obliqua
 Captura simultània de 5 imatges
Àmbit local:
14
Productes imatge
 Un nou punt de vista: captura obliqua
15
16
17
18
Àmbit local:
19
Nous productes imatge
 Un nou punt de vista: captura obliqua
 Models 3D Ràster
Vols virtuals Vols virtuals
 Actualització/revisió
d’inventaris
 ...
Àmbit local:
20
Característiques LiDAR/Òptic
 Vols específics d’alta densitat amb doble sensor d’àmbits locals
 Necessitat d’alta densitat LiDAR per a millor penetració en zones
de vegetació i generació de productes derivats amb pas de mallade vegetació i generació de productes derivats amb pas de malla
inferior als 50cm.
S C t í ti Fi lit tSensor Característiques Finalitat
LiDAR 4-12 puns/m2 Caracterizació de vegetació
Models de Terreny d’Alta resolució
Models d’Elevació d’Edificis
6 10 GSD
Models d Elevació d Edificis
Sensor òptic: fotointerpretació i índexs de vegetació
...
ÒPTIC
6-10cm GSD
Properament OBLIQUA
Àmbit local:
P d t f d
21
Producte franges de
protecció
 Objectiu: Permetre la inspecció de les franges de protecció en
urbanitzacions per a la prevenció d’incendis forestals
 Minimitzar treball de camp per part d’entitats inspectores (DAAM,
DiBa), garantint la màxima àrea inspeccionada.
Cal tenir en compte que existeix una línia d’ajuts per al mantenimentCa te e co pte que e ste u a a d ajuts pe a a te e t
d’aquestes àrees.
Àmbit local:
P d t f d
22
Producte franges de
protecció (2)
 Generació d’ortoimatge RGB, CIR, NDVI...
 Extracció de paràmetres de vegetació LiDAR en format vectorial
DIMENSIONS CEL·LA
Àrea dels segments
Volums dels segments
Al d Mà i
ALÇADES
Alçada Màxima
Alçada mitja
Percentils [5-95]
Mitjana d’intensitat del retorn
FRACCIONS CABUDA
COBERTA
Per malla regular Per agrupació d’arbres
Coeficient de penetració
Fraccions de cabuda coberta
Àmbit local:
23
Productes de monitoratge
 Monitoratge de dipòsits controlats de residus zones d’activitat Monitoratge de dipòsits controlats de residus, zones d activitat
extractiva
 Utilització de vols LiDAR/Òptic d’alta densitat i alta resolució
E t di l èt i i àli i d l ió d l b t Estudis volumètrics i anàlisi de la regeneració de la coberta
Models d’elevació (corbes de nivell) Mapa d’isòpaques
Àmbit local:
24
Productes de monitoratge (2)
Àmbit local:
25
Productes de monitoratge (2)
Infraroig Color RGB NDVI
Àmbit local:
26
Models d’elevacions urbans
 Avantatge: Possibilitat de filtratge segons aplicació (Vegetació,
línies elèctriques...)
 Objectiu: Oferir Models d’Elevacions (amb edificis) d’origen
LiDAR per a la seva utilització en aplicacions de simulació:
 Per a càlcul de potencial solarPer a càlcul de potencial solar
 Per al càlcul de potencial eòlic
 Per a simulacions mediambientals
Àmbit local:
27
Models d’elevacions urbans
 Avantatge: Possibilitat de filtratge segons aplicació (Vegetació,
línies elèctriques...)
 Objectiu: Oferir Models d’Elevacions (amb edificis) d’origen
LiDAR per a la seva utilització en aplicacions de simulació:
 Per a càlcul de potencial solarPer a càlcul de potencial solar
 Per al càlcul de potencial eòlic
 Per a simulacions mediambientals
DTM
Àmbit local:
28
Models d’elevacions urbans
 Avantatge: Possibilitat de filtratge segons aplicació (Vegetació,
línies elèctriques...)
 Objectiu: Oferir Models d’Elevacions (amb edificis) d’origen
LiDAR per a la seva utilització en aplicacions de simulació:
 Per a càlcul de potencial solarPer a càlcul de potencial solar
 Per al càlcul de potencial eòlic
 Per a simulacions mediambientals
DSM
Àmbit local:
29
Models d’elevacions urbans
 Avantatge: Possibilitat de filtratge segons aplicació (Vegetació,
línies elèctriques...)
 Objectiu: Oferir Models d’Elevacions (amb edificis) d’origen
LiDAR per a la seva utilització en aplicacions de simulació:
 Per a càlcul de potencial solarPer a càlcul de potencial solar
 Per al càlcul de potencial eòlic
 Per a simulacions mediambientals
DTMe
Àmbit local:
30
Producte Potencial Solar
P il t lit d b l’Aj t t d R bí Prova pilot realitzada amb l’Ajuntament de Rubí
 Objectiu: disposar de client web per a la consulta del potencial
solar fotovoltaic i tèrmic de les cobertes industrials
 Determinació dels paràmetres solars/meteorològics aplicables
 Càlcul dels horitzons locals (LiDAR alta resolució) i topogràfics (LIDARCAT)
 Càlcul de la irradiació solar anual per a cada píxel de coberta (50cmx50cm)
 Assignació de paràmetres a polígons Mapa Urbà de Catalunya
 Segmentació de superfícies de coberta i assignació de paràmetres per cada
segment de coberta
 Desenvolupament de visor web i calculadora de paràmetres econòmics
€
Àrea total: XX m2
Àrea instal·lada: XX m2
Irradiació global: XXXX MJ
Idoneïtat: Adequada
Cost de la inversió: XXXX €
P í d d t XX
€
Àrea instal lada: XX m
Número de mòduls: XX
Eficiència panell : 11 %
Electricitat generada : XXXX kWh/any
Període de retorn: XX anys
Estalvi de CO2: XX tones/any
Conclusions
34
Conclusions
 L’ICGC captura dades d’alta resolució amb característiques
específiques per a la seva utilització en els estudis d’àmbit urbà
i municipalp
 L’ICGC desenvolupa els productes derivats segons les
necessitats dels col·laboradors i usuarisnecessitats dels col laboradors i usuaris.
 L’ICGC pot oferir el servei integral: des de la planificació i
t d d d fi l d l t d l d t fi l i lcaptura de dades fins al desenvolupament del producte final i la
seva distribució a través de plataformes específiques
Gràcies
Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya
35
Gràcies y
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)
www.icgc.cat
icgc@icgc.cat
twitter.com/ICGCat
facebook.com/ICGCat
Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67

More Related Content

Similar to Productes ràster per a l'administració local

Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGCCiutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
ICGCat
 
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Carles Colás
 
Presentació de Solucions Geogràfiques al Bits de Sig
Presentació de Solucions Geogràfiques al Bits de SigPresentació de Solucions Geogràfiques al Bits de Sig
Presentació de Solucions Geogràfiques al Bits de Sig
SolucionsGeografiques
 
Productes digitals ICC
Productes digitals ICCProductes digitals ICC
Productes digitals ICC
Institut Cartogràfic de Catalunya
 
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicAproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
ICGCat
 
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidènciesNoves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Institut Cartogràfic de Catalunya
 
Els Geoserveis ICC
Els Geoserveis ICCEls Geoserveis ICC
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc..."Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
ITeC Instituto Tecnología Construcción
 
10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf
10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf
10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf
ssuser9dc28a
 
CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
Ús de models 3D de ciutats per al càlcul i aprofitament del potencial solar e...
Ús de models 3D de ciutats per al càlcul i aprofitament del potencial solar e...Ús de models 3D de ciutats per al càlcul i aprofitament del potencial solar e...
Ús de models 3D de ciutats per al càlcul i aprofitament del potencial solar e...
Institut Cartogràfic de Catalunya
 
Dades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutats
Dades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutatsDades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutats
Dades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutats
Institut Cartogràfic de Catalunya
 
Potencial xarxes electriques municipals
Potencial xarxes electriques municipalsPotencial xarxes electriques municipals
Potencial xarxes electriques municipals
leaderrgb
 
L’enllumenat públic a les urbanitzacions
L’enllumenat públic a les urbanitzacionsL’enllumenat públic a les urbanitzacions
Presentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves Geògrafs
Presentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves GeògrafsPresentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves Geògrafs
Presentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves Geògrafs
SolucionsGeografiques
 
Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión -...
Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión -...Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión -...
Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión -...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Fons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs web
Fons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs webFons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs web
Fons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs web
ICGCat
 
CATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSSCATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSS
ICGCat
 
141016 smart programa_sensors_v3
141016 smart programa_sensors_v3141016 smart programa_sensors_v3
141016 smart programa_sensors_v3
marta_feina
 

Similar to Productes ràster per a l'administració local (20)

Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGCCiutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
 
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
 
Presentació de Solucions Geogràfiques al Bits de Sig
Presentació de Solucions Geogràfiques al Bits de SigPresentació de Solucions Geogràfiques al Bits de Sig
Presentació de Solucions Geogràfiques al Bits de Sig
 
Productes digitals ICC
Productes digitals ICCProductes digitals ICC
Productes digitals ICC
 
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicAproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
 
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidènciesNoves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidències
 
Els Geoserveis ICC
Els Geoserveis ICCEls Geoserveis ICC
Els Geoserveis ICC
 
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc..."Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
 
10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf
10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf
10_1_Annex_Estudi_Impacte_Acústic_2.pdf
 
CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Xarxes de telecomunicacions locals: casos pràctics" (2/2)
 
Ús de models 3D de ciutats per al càlcul i aprofitament del potencial solar e...
Ús de models 3D de ciutats per al càlcul i aprofitament del potencial solar e...Ús de models 3D de ciutats per al càlcul i aprofitament del potencial solar e...
Ús de models 3D de ciutats per al càlcul i aprofitament del potencial solar e...
 
Dades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutats
Dades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutatsDades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutats
Dades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutats
 
Potencial xarxes electriques municipals
Potencial xarxes electriques municipalsPotencial xarxes electriques municipals
Potencial xarxes electriques municipals
 
L’enllumenat públic a les urbanitzacions
L’enllumenat públic a les urbanitzacionsL’enllumenat públic a les urbanitzacions
L’enllumenat públic a les urbanitzacions
 
Presentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves Geògrafs
Presentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves GeògrafsPresentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves Geògrafs
Presentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves Geògrafs
 
Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión -...
Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión -...Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión -...
Requisitos de aislamiento acústico como garantia de los niveles de inmisión -...
 
Fons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs web
Fons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs webFons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs web
Fons documental de sondatges de Catalunya. Presentació del visor i recurs web
 
CATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSSCATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSS
 
141016 smart programa_sensors_v3
141016 smart programa_sensors_v3141016 smart programa_sensors_v3
141016 smart programa_sensors_v3
 
Virvig
VirvigVirvig
Virvig
 

More from ICGCat

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
ICGCat
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
ICGCat
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
ICGCat
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
ICGCat
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
ICGCat
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
ICGCat
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
ICGCat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
ICGCat
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
ICGCat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
ICGCat
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
ICGCat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
ICGCat
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
ICGCat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
ICGCat
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
ICGCat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
ICGCat
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
ICGCat
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
ICGCat
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
ICGCat
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
ICGCat
 

More from ICGCat (20)

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 

Productes ràster per a l'administració local

 • 1. Productes ràster per a l’administració locall administració local
 • 2. Plantejament i 2 j taula de continguts CGC é f óL’ICGC té en el seu objectiu fundacional la generació de productes de base d’àmbit territorial, però incorpora a la seva cartera de productes geoinfromació de base d’àmbit local i desenvolupaproductes geoinfromació de base d’àmbit local i desenvolupa productes finals derivats de la informació disponible.  Geoinformació de base d’àmbit territorial Gran cobertura, resolució mitjana, característiques generalistes  Geoinformació de base d’àmbit local i productes derivats Cobertura local, alta resolució, característiques específiques per a escales grans, desenvolupament d’aplicacions i serveis finalsg , p p
 • 3. 3 Àmbit territorial: PlataformesAvions Satèl·lit Captura primària SensorsImatge Altimètrics SensorsImatge Altimètrics OrientacióPosició des de la que s’ha capturat la mesura Geoinformació Representació del territori
 • 4. Àmbit territorial: 4 Sèries d’imatge V1 V2 V3 V4 V5 V6 Any de vol 1983-1990 1994-1997 2000-2003 2004 2005-2008 2009-2013 Color Pan Pan Color Color RGB RGB/CIR Mida de píxel 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,25 m Distribució Paper Plot Plot/Digital Plot/Digital Plot/Digital/Web Plot/Digital/Web C b t 1 b t 1 b t 1 b t ½ b t 2 ½ cobertures 5 cobertures 2005 (½ cob ) 2009 2010 ... i ortoXpres! Cobertures 1 cobertura 1 cobertura 1 cobertura ½ cobertura 2005 (½ cob.) 2006-2007 2008 2010 2011 2012 2013
 • 5. Àmbit territorial: 5 Sèries LiDAR Projecte Característiques Periodicitat Cobertura Productes 1 b t DTM de 2m x 2m S t d d LIDARCAT LiDAR 0.5 punts/m2 1 cobertura 2009-2012 Sota demanda Anàlisi forestal DSM Estudis específics Anual Sota demanda DTM/DSM LIDARCOSTA LiDAR 1 punt /m2 Imatge 10cm GSD 2008 2009 2011 2012 2013 Càlculs volumètrics Línia de costa Estudis específics ...
 • 6. 6 Àmbit local: PlataformesAvions Captura primària SensorsImatge AltimètricsTemàtics SensorsImatge AltimètricsTemàtics OrientacióPosició des de la que s’ha capturat la mesura GeoinformacióRepresentació del territori Aplicacions temàtiques
 • 7. Àmbit local: 7 Sèries d’imatge Projecte Característiques Revisita Cobertura Productes 2010 MUC: Mapa Urbà de 2011 2012 Vol MUC Òptic 7.5cm GSD Quadriennal Catalunya Explotació imatge amb www.ortoxpres.cat 2013
 • 8. Àmbit local: 8 Sèries d’imatge Projecte Característiques Revisita Cobertura Productes 2010 MUC: Mapa Urbà de 2011 2012 Vol MUC Òptic 7.5cm GSD Quadriennal Catalunya Explotació imatge amb www.ortoxpres.cat 2013
 • 9. Àmbit local: 9 Característiques escala  Treballar a escala local (altes resolucions) posa de manifest nousTreballar a escala local (altes resolucions) posa de manifest nous reptes que cal adreçar: Abatiment com a paràmetre de qualitat Exemple: Abatiment d’edificis/arbres en zones urbanes  Solucions: Vols d’alt recobriment per controlar l’abatiment introduït en el producte final / solucions de postprocés
 • 10. Àmbit local: 10 Producte NDVI  NDVI dels arbres amb control d’abatiment utilitzant Models d’Elevacions editats específicament Abatiment Ús de DSM específic No abatiment
 • 11. Àmbit local: 11 Producte imatges nocturnes  Ortoimatges nocturnes: Pancromàtic 25cm / RGBIr 90cm
 • 12. Àmbit local: 12 Nous productes imatge  Un nou punt de vista: captura obliqua  Captura simultània de 5 imatges
 • 13. Àmbit local: 13 Nous productes imatge  Un nou punt de vista: captura obliqua  Captura simultània de 5 imatges
 • 14. Àmbit local: 14 Productes imatge  Un nou punt de vista: captura obliqua
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. 17
 • 18. 18
 • 19. Àmbit local: 19 Nous productes imatge  Un nou punt de vista: captura obliqua  Models 3D Ràster Vols virtuals Vols virtuals  Actualització/revisió d’inventaris  ...
 • 20. Àmbit local: 20 Característiques LiDAR/Òptic  Vols específics d’alta densitat amb doble sensor d’àmbits locals  Necessitat d’alta densitat LiDAR per a millor penetració en zones de vegetació i generació de productes derivats amb pas de mallade vegetació i generació de productes derivats amb pas de malla inferior als 50cm. S C t í ti Fi lit tSensor Característiques Finalitat LiDAR 4-12 puns/m2 Caracterizació de vegetació Models de Terreny d’Alta resolució Models d’Elevació d’Edificis 6 10 GSD Models d Elevació d Edificis Sensor òptic: fotointerpretació i índexs de vegetació ... ÒPTIC 6-10cm GSD Properament OBLIQUA
 • 21. Àmbit local: P d t f d 21 Producte franges de protecció  Objectiu: Permetre la inspecció de les franges de protecció en urbanitzacions per a la prevenció d’incendis forestals  Minimitzar treball de camp per part d’entitats inspectores (DAAM, DiBa), garantint la màxima àrea inspeccionada. Cal tenir en compte que existeix una línia d’ajuts per al mantenimentCa te e co pte que e ste u a a d ajuts pe a a te e t d’aquestes àrees.
 • 22. Àmbit local: P d t f d 22 Producte franges de protecció (2)  Generació d’ortoimatge RGB, CIR, NDVI...  Extracció de paràmetres de vegetació LiDAR en format vectorial DIMENSIONS CEL·LA Àrea dels segments Volums dels segments Al d Mà i ALÇADES Alçada Màxima Alçada mitja Percentils [5-95] Mitjana d’intensitat del retorn FRACCIONS CABUDA COBERTA Per malla regular Per agrupació d’arbres Coeficient de penetració Fraccions de cabuda coberta
 • 23. Àmbit local: 23 Productes de monitoratge  Monitoratge de dipòsits controlats de residus zones d’activitat Monitoratge de dipòsits controlats de residus, zones d activitat extractiva  Utilització de vols LiDAR/Òptic d’alta densitat i alta resolució E t di l èt i i àli i d l ió d l b t Estudis volumètrics i anàlisi de la regeneració de la coberta Models d’elevació (corbes de nivell) Mapa d’isòpaques
 • 24. Àmbit local: 24 Productes de monitoratge (2)
 • 25. Àmbit local: 25 Productes de monitoratge (2) Infraroig Color RGB NDVI
 • 26. Àmbit local: 26 Models d’elevacions urbans  Avantatge: Possibilitat de filtratge segons aplicació (Vegetació, línies elèctriques...)  Objectiu: Oferir Models d’Elevacions (amb edificis) d’origen LiDAR per a la seva utilització en aplicacions de simulació:  Per a càlcul de potencial solarPer a càlcul de potencial solar  Per al càlcul de potencial eòlic  Per a simulacions mediambientals
 • 27. Àmbit local: 27 Models d’elevacions urbans  Avantatge: Possibilitat de filtratge segons aplicació (Vegetació, línies elèctriques...)  Objectiu: Oferir Models d’Elevacions (amb edificis) d’origen LiDAR per a la seva utilització en aplicacions de simulació:  Per a càlcul de potencial solarPer a càlcul de potencial solar  Per al càlcul de potencial eòlic  Per a simulacions mediambientals DTM
 • 28. Àmbit local: 28 Models d’elevacions urbans  Avantatge: Possibilitat de filtratge segons aplicació (Vegetació, línies elèctriques...)  Objectiu: Oferir Models d’Elevacions (amb edificis) d’origen LiDAR per a la seva utilització en aplicacions de simulació:  Per a càlcul de potencial solarPer a càlcul de potencial solar  Per al càlcul de potencial eòlic  Per a simulacions mediambientals DSM
 • 29. Àmbit local: 29 Models d’elevacions urbans  Avantatge: Possibilitat de filtratge segons aplicació (Vegetació, línies elèctriques...)  Objectiu: Oferir Models d’Elevacions (amb edificis) d’origen LiDAR per a la seva utilització en aplicacions de simulació:  Per a càlcul de potencial solarPer a càlcul de potencial solar  Per al càlcul de potencial eòlic  Per a simulacions mediambientals DTMe
 • 30. Àmbit local: 30 Producte Potencial Solar P il t lit d b l’Aj t t d R bí Prova pilot realitzada amb l’Ajuntament de Rubí  Objectiu: disposar de client web per a la consulta del potencial solar fotovoltaic i tèrmic de les cobertes industrials  Determinació dels paràmetres solars/meteorològics aplicables  Càlcul dels horitzons locals (LiDAR alta resolució) i topogràfics (LIDARCAT)  Càlcul de la irradiació solar anual per a cada píxel de coberta (50cmx50cm)  Assignació de paràmetres a polígons Mapa Urbà de Catalunya  Segmentació de superfícies de coberta i assignació de paràmetres per cada segment de coberta  Desenvolupament de visor web i calculadora de paràmetres econòmics
 • 31.
 • 32.
 • 33. € Àrea total: XX m2 Àrea instal·lada: XX m2 Irradiació global: XXXX MJ Idoneïtat: Adequada Cost de la inversió: XXXX € P í d d t XX € Àrea instal lada: XX m Número de mòduls: XX Eficiència panell : 11 % Electricitat generada : XXXX kWh/any Període de retorn: XX anys Estalvi de CO2: XX tones/any
 • 34. Conclusions 34 Conclusions  L’ICGC captura dades d’alta resolució amb característiques específiques per a la seva utilització en els estudis d’àmbit urbà i municipalp  L’ICGC desenvolupa els productes derivats segons les necessitats dels col·laboradors i usuarisnecessitats dels col laboradors i usuaris.  L’ICGC pot oferir el servei integral: des de la planificació i t d d d fi l d l t d l d t fi l i lcaptura de dades fins al desenvolupament del producte final i la seva distribució a través de plataformes específiques
 • 35. Gràcies Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 35 Gràcies y Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67