SlideShare a Scribd company logo
Prezentacja Projekt E-Szkoła
 to ważne miejsce w naszym mieście,
 to miejsce przyjazne młodym ludziom,
 to miejsce otwarte i atrakcyjne
dla społeczności powiatu krotoszyńskiego.
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
 Miejska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie powstała
16 września 1946 r. w lokalu na ul. Zdunowskiej 12.
 W 40. rocznicę istnienia, 16 września 1986 r., nadano
bibliotece imię słynnego pisarza i podróżnika
Arkadego Fiedlera.
 Obecnie siedziba Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
mieści się na ul. Benickiej 9.
 W 2004 r. w ramach działalności biblioteki powstało
Gminne Centrum Informacji.
 W 2009 r. biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju
Bibliotek.
 W 2010 r. uruchomiono Wypożyczalnię Książki Mówionej.
 W 2011 r. utworzono elektroniczną wypożyczalnię
książek w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Elektroniczny
system wypożyczeń w Dziale dla Dorosłych wprowadzono
w styczniu 2013 r.
 Na przestrzeni 67 lat
biblioteka bardzo się
zmieniła.
 Usługi biblioteczne
nieustannie dostosowywane
są do konkretnych potrzeb
użytkowników.
 Instytucja stara się
zaspakajać unikalne
potrzeby młodych ludzi,
przygotowując ciekawą
ofertę kulturalną,
informacyjną i edukacyjną.
 Dział Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru,
 Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
 Dział dla Dorosłych,
 Multimedialne Centrum Biblioteczne,
w tym Gminne Centrum Informacji.
Filie Krotoszyńskiej Biblioteki
Publicznej:
Filia nr 1- Krotoszyn, Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Filia nr 2- Kobierno
Filia nr 3- Orpiszew
Filia nr 4- Biadki
Filia nr 5- Chwaliszew
Filia nr 6- Benice
Filia nr 4 w Biadkach
Filia nr 3 w Orpiszewie
 Biblioteka udostępnia bogaty i zróżnicowany
księgozbiór dostosowany do aktualnych potrzeb
czytelniczych oraz zainteresowań młodzieży.
 Biblioteka posiada księgozbiór liczący 119 950
woluminów.
 W 2012 roku przybyło 2 801 nowości wydawniczych.
 Literatura ta znajduje się w siedzibie biblioteki oraz
6 filiach bibliotecznych.
 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna realizuje
różne rodzaje aktywności adresowanych
do młodzieży.
 Na dzień 31 grudnia 2012 roku w krotoszyńskiej
siedzibie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
wypożyczono 35 969 woluminy.
 Wśród 2 077 wypożyczających było 808 osób
w wieku 13-19 lat, co stanowi 39 % ogółu
czytelników
 W Dziale dla Dorosłych wypożyczono 126 275
woluminy. Wśród 2 816 wypożyczających 1 683
osób to młodzież w wieku 13-19 lat, co stanowi
60% ogółu czytelników.
 Z księgozbioru krotoszyńskiej siedziby i 6 filii
bibliotecznych skorzystało w 2012 roku
6 179 czytelników.
 Co roku odbywa się uroczyste wręczenie dyplomu
Honorowego Czytelnika Krotoszyńskiej Biblioteki
Publicznej za długoletnie i systematyczne
korzystanie z jej zbiorów.
 Wiedzę o regionie krotoszyńskim i Wielkopolsce
znajdują czytelnicy w zbiorach Działu Regionalia.
 Zgromadzone wydawnictwa, czasopisma
regionalne i lokalne, dokumenty życia społecznego
informują o historii i dniu dzisiejszym Krotoszyna
oraz okolic, poezji i prozie twórców naszego
regionu, gminach i sołectwach powiatu
krotoszyńskiego.
 Biblioteka pomaga korzystać ze wszystkich źródeł
bibliotecznych i wspiera rozwój kompetencji
w dziedzinie wyszukiwania informacji.
 Przykładem są konsultacje dla maturzystów
dotyczące doboru literatury podmiotowej
i przedmiotowej.
 W bibliotece młodzież znajdzie słowniki, albumy
malarskie, czasopisma, książki danego autora oraz
publikacje krytyczno-literackie, które służą
do opracowania tematu prezentacji.
 Poznanie nowości wydawniczych, rozwijanie
zainteresowań czytelniczych oraz promowanie
czytania dla przyjemności odbywa się
na spotkaniach Klubu Miłośników Książki.
 Biblioteka zaprasza do korzystania
z Wypożyczalni Książki Mówionej. Wszystkie zbiory
udostępnia bezpłatnie na regulaminowy okres dwóch
tygodni. W ofercie znajdują się 353 tytuły.
 Biblioteka to przestrzeń, która sprzyja rozwojowi
intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu.
 Tutaj poznasz siebie i innych ludzi.
 Krotoszyńska Biblioteka organizuje spotkania
z przedstawicielami lokalnej społeczności oraz
ciekawymi osobowościami, np. pisarzami, aktorami,
dziennikarzami. Bibliotekę odwiedzili:
 Katarzyna Grochola,
 Tadeusz Chudecki,
 Wanda Chotomska,
 Magdalena Zawadzka,
 Joanna Siedlecka
 O wzlotach i upadkach Tuwima mówiła
na spotkaniu w bibliotece Joanna Siedlecka,
pisarka i dziennikarka.
 Spotkania w bibliotece rozwijają pasje,
rozbudzają aktywność twórczą i kreatywność.
Są to warsztaty literackie, dziennikarskie,
plastyczne, z zakresu przedsiębiorczości.
 Uczestniczki projektu w czasie warsztatów
z przedsiębiorczości.
 Biblioteka aktywizuje społeczność powiatu
i promuje lokalnych twórców oraz pasjonatów.
Organizuje spotkania, wernisaże i wystawy.
 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna realizuje
Program Rozwoju Bibliotek.
 Zgodnie z ideą programu popularyzuje uniwersalne
wartości biblioteki, takie jak powszechność
i bezpłatność dostępu do informacji oraz możliwość
spędzania wolnego czasu w ciekawy i pożyteczny
sposób - zarówno przez dzieci, młodzież, jak i osoby
starsze.
 Przeprowadzany remont biblioteki jest
dowodem modernizacji instytucji oraz dążenia
do wzmocnienia społecznego wizerunku.
 Biblioteka realizuje ciekawe przedsięwzięcia
w ramach corocznych obchodów Dnia Książki
i Praw Autorskich oraz Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza.
Jest przestrzenią dla kreatywnych.
 Licealistki wzięły udział w warsztatach literackich
„Czytanie- w działanie przetwarzanie”.
 Biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” oraz w Tygodniu
Czytania Dzieciom. W tym roku ta ogólnopolska
akcja przebiegła pod hasłem
„Czytanie dzieciom- najlepsza inwestycja”.
 Z biblioteką poza biblioteką to jedna
z inicjatyw w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”.
 Krotoszyńska biblioteka zorganizowała
spotkanie z najmłodszymi i ich rodzicami
w galerii.
 Wiersze we własnej interpretacji przedstawiły
dzieciom licealistki.
 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zaprasza
na questowe wycieczki ulicami miasta.
 W tym roku guestowicze poznali szlak bojowy
Władysława Rybakowskiego, uczestnika
powstania wielkopolskiego.
 Jego brawurowa akcja zdobycia broni zaważyła
na wyzwoleniu Krotoszyna.
Biblioteka Publiczna w Krotoszynie:
 posiada katalog on-line,
 umożliwia bezpośrednie połączenie internetowe
z Wielkopolską Biblioteką Cyfrową,
 realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne.
Gminne Centrum Informacji w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej oferuje:
 poradnictwo zawodowe,
 informacje o szkoleniach,
 pomoc w poszukiwaniu ofert pracy,
 pomoc w napisaniu pism aplikacyjnych,
 szkolenia komputerowe.
 Ciekawie zaprojektowana strona internetowa
biblioteki, interesujące treści, które podlegają
stałej aktualizacji, uczestniczenie w życiu
portali społecznościowych są ważną formą
promocji usług i inicjatyw biblioteki.
 https://www.facebook.com/KBPKrotoszyn?fref=ts
 http://www.biblioteka.krotoszyn.pl/
Na stronie internetowej
biblioteki znajduje się
dostęp:
 do katalogu on- line,
 kalendarza imprez,
 zwiastunów nowości
wydawniczych,
 relacji z przedsięwzięć
zorganizowanych
w siedzibie biblioteki
i jej filiach.
 Biblioteka aktywnie współpracuje z władzami
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,
szkołami, a także wszystkimi osobami, którym
bliski jest rozwój instytucji.
Na szczególne podkreślenie zasługuje
współpraca :
 z Towarzystwem Miłośników i Badaczy Ziemi
Krotoszyńskiej,
 z Bractwem Rycerskim „Poczet Wierzbięty”,
 z Klubem Motocyklowym „Ignis Ardens”,
 z Nadleśnictwem Krotoszyn,
 z Komendą Powiatową Policji,
 ze Strażą Pożarną,
 ze Stowarzyszeniem „Razem”,
 ze Środowiskowym Domem Pomocy,
 z Centrum Pomocy Rodzinie.
 Atmosferę biblioteki tworzą
ludzie.
 To oni sprawiają, że jest to
miejsce wyjątkowe.
 Pracownicy krotoszyńskiej
biblioteki i jej filii są otwarci,
kompetentni i bardzo
pomocni.
 Potrafią nawiązać kontakt
z dziećmi i młodymi osobami
oraz umiejętnie wprowadzać
ich w czytelniczy świat.
 Podobno coraz mniej młodych
osób czyta książki. To chyba
nieprawda. Zakurzony regał
z szarymi grzbietami może
zniechęcić młodego człowieka,
ale Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna ułatwia dostęp do
książki i wzbudza zaufanie.
Do biblioteki wchodzimy
właśnie po książkę, bo
społeczeństwo informacyjne
zaczyna się od książki, a na
komputerze kończy- a nie na
odwrót.
 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego
Fiedlera to źródło wiedzy i humanistycznej kultury.
 Czytelnicy wysoko oceniają działalność biblioteki,
doceniając bogaty księgozbiór, ciekawe inicjatywy
oraz szeroką ofertę usług .
 Materiały udostępnione przez Krotoszyńską
Bibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera.
 Artykuły (online).krotoszyn: Krotoszyńska
Biblioteka Publiczna (dostęp 06 grudnia-
12 czerwca 2013). Dostępny w World Wide
Web (www.biblioteka.krotoszyn.pl)

More Related Content

What's hot

Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...
Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...
Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Regionalizm i lokalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Regionalizm i lokalizm a Małopolska Biblioteka CyfrowaRegionalizm i lokalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Regionalizm i lokalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Śląska Biblioteka Cyfrowa
 
OZ SBP_Sprawozdanie z działalności za lata 2013-2017_ Marzec 2017
OZ SBP_Sprawozdanie z działalności za lata 2013-2017_ Marzec 2017OZ SBP_Sprawozdanie z działalności za lata 2013-2017_ Marzec 2017
OZ SBP_Sprawozdanie z działalności za lata 2013-2017_ Marzec 2017
Marta Kurzyńska
 
Zachodniopomorski Tydzień Bibliotek 2014
Zachodniopomorski Tydzień Bibliotek 2014Zachodniopomorski Tydzień Bibliotek 2014
Zachodniopomorski Tydzień Bibliotek 2014
Marta Kostecka
 
Aktywni+. Projekt "Czytacz” / Anna Klimczak, Monika Mieczkowska
Aktywni+. Projekt "Czytacz” / Anna Klimczak, Monika MieczkowskaAktywni+. Projekt "Czytacz” / Anna Klimczak, Monika Mieczkowska
Aktywni+. Projekt "Czytacz” / Anna Klimczak, Monika Mieczkowska
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Śląska Biblioteka Cyfrowa
 
Z książką w miasto. Rzecz o grze miejskiej dla młodzieży / Adrianna Walendziak
Z książką w miasto. Rzecz o grze miejskiej dla młodzieży / Adrianna Walendziak Z książką w miasto. Rzecz o grze miejskiej dla młodzieży / Adrianna Walendziak
Z książką w miasto. Rzecz o grze miejskiej dla młodzieży / Adrianna Walendziak
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Biblioteki szkolne
Biblioteki szkolneBiblioteki szkolne
Biblioteki szkolne
Monika Rowińska
 
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Gminna...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Gminna...Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Gminna...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Gminna...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Współpraca regionalna bibliotek szansą na łamanie stereotypów
Współpraca regionalna bibliotek szansą na łamanie stereotypówWspółpraca regionalna bibliotek szansą na łamanie stereotypów
Współpraca regionalna bibliotek szansą na łamanie stereotypów
Paulina Milewska
 
A co dla czterdziestolatków? - Biblioteka Gminna w Ząbrowie
A co dla czterdziestolatków? - Biblioteka Gminna w ZąbrowieA co dla czterdziestolatków? - Biblioteka Gminna w Ząbrowie
A co dla czterdziestolatków? - Biblioteka Gminna w Ząbrowie
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Z książką na start
Z książką na start Z książką na start
Z książką na start
Natalia Gromow
 
Z książką na start (PDF)
Z książką na start (PDF)Z książką na start (PDF)
Z książką na start (PDF)
Natalia Gromow
 
Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów Śląskie...
Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów Śląskie...Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów Śląskie...
Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów Śląskie...
Śląska Biblioteka Cyfrowa
 
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Miejska Biblioteka Publiczna w TarnogrodzieGdzie ukrywają się wolontariusze? - Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji na VII Zebranie ŚBC
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji na VII Zebranie ŚBCSprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji na VII Zebranie ŚBC
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji na VII Zebranie ŚBC
Śląska Biblioteka Cyfrowa
 
Szukasz pracy? Biblioteka Ci pomoże - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
 Szukasz pracy? Biblioteka Ci pomoże - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna Szukasz pracy? Biblioteka Ci pomoże - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
Szukasz pracy? Biblioteka Ci pomoże - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 

What's hot (20)

Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...
Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...
Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece - Gminna Bibliot...
 
Regionalizm i lokalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Regionalizm i lokalizm a Małopolska Biblioteka CyfrowaRegionalizm i lokalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Regionalizm i lokalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa
 
OZ SBP_Sprawozdanie z działalności za lata 2013-2017_ Marzec 2017
OZ SBP_Sprawozdanie z działalności za lata 2013-2017_ Marzec 2017OZ SBP_Sprawozdanie z działalności za lata 2013-2017_ Marzec 2017
OZ SBP_Sprawozdanie z działalności za lata 2013-2017_ Marzec 2017
 
Zachodniopomorski Tydzień Bibliotek 2014
Zachodniopomorski Tydzień Bibliotek 2014Zachodniopomorski Tydzień Bibliotek 2014
Zachodniopomorski Tydzień Bibliotek 2014
 
Aktywni+. Projekt "Czytacz” / Anna Klimczak, Monika Mieczkowska
Aktywni+. Projekt "Czytacz” / Anna Klimczak, Monika MieczkowskaAktywni+. Projekt "Czytacz” / Anna Klimczak, Monika Mieczkowska
Aktywni+. Projekt "Czytacz” / Anna Klimczak, Monika Mieczkowska
 
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdro...
 
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego na VII Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfr...
 
Z książką w miasto. Rzecz o grze miejskiej dla młodzieży / Adrianna Walendziak
Z książką w miasto. Rzecz o grze miejskiej dla młodzieży / Adrianna Walendziak Z książką w miasto. Rzecz o grze miejskiej dla młodzieży / Adrianna Walendziak
Z książką w miasto. Rzecz o grze miejskiej dla młodzieży / Adrianna Walendziak
 
Biblioteki szkolne
Biblioteki szkolneBiblioteki szkolne
Biblioteki szkolne
 
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Gminna...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Gminna...Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Gminna...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Gminna...
 
Współpraca regionalna bibliotek szansą na łamanie stereotypów
Współpraca regionalna bibliotek szansą na łamanie stereotypówWspółpraca regionalna bibliotek szansą na łamanie stereotypów
Współpraca regionalna bibliotek szansą na łamanie stereotypów
 
A co dla czterdziestolatków? - Biblioteka Gminna w Ząbrowie
A co dla czterdziestolatków? - Biblioteka Gminna w ZąbrowieA co dla czterdziestolatków? - Biblioteka Gminna w Ząbrowie
A co dla czterdziestolatków? - Biblioteka Gminna w Ząbrowie
 
Z książką na start
Z książką na start Z książką na start
Z książką na start
 
Z książką na start (PDF)
Z książką na start (PDF)Z książką na start (PDF)
Z książką na start (PDF)
 
Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów Śląskie...
Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów Śląskie...Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów Śląskie...
Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w tworzeniu zasobów Śląskie...
 
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Miejska Biblioteka Publiczna w TarnogrodzieGdzie ukrywają się wolontariusze? - Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
Gdzie ukrywają się wolontariusze? - Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
 
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
 
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji na VII Zebranie ŚBC
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji na VII Zebranie ŚBCSprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji na VII Zebranie ŚBC
Sprawozdanie Społecznej Pracowni Digitalizacji na VII Zebranie ŚBC
 
Szukasz pracy? Biblioteka Ci pomoże - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
 Szukasz pracy? Biblioteka Ci pomoże - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna Szukasz pracy? Biblioteka Ci pomoże - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
Szukasz pracy? Biblioteka Ci pomoże - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
 
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Gminna Biblioteka...
 

Similar to Prezentacja Projekt E-Szkoła

Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Osiedle Franciszkańskie - Twoja Ligota 2022
Osiedle Franciszkańskie - Twoja Ligota 2022Osiedle Franciszkańskie - Twoja Ligota 2022
Osiedle Franciszkańskie - Twoja Ligota 2022
TDJEstate
 
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Działalność kulturalna bibliotek naukowych – nieograniczone możliwości na prz...
Działalność kulturalna bibliotek naukowych – nieograniczone możliwości na prz...Działalność kulturalna bibliotek naukowych – nieograniczone możliwości na prz...
Działalność kulturalna bibliotek naukowych – nieograniczone możliwości na prz...
VI Forum Młodych Bibliotekarzy
 
Prezentacja wolontariatu
Prezentacja wolontariatuPrezentacja wolontariatu
Prezentacja wolontariatu
bibliotekaursus
 
DZIŚ PROMOCJA! Czyli jak nie zapomnieć o czytaniu / Aleksandra Zawalska-Hawel
DZIŚ PROMOCJA! Czyli jak nie zapomnieć o czytaniu / Aleksandra Zawalska-HawelDZIŚ PROMOCJA! Czyli jak nie zapomnieć o czytaniu / Aleksandra Zawalska-Hawel
DZIŚ PROMOCJA! Czyli jak nie zapomnieć o czytaniu / Aleksandra Zawalska-Hawel
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Młodzieżowe projekty w bibliotece - Marianna Hajdukiewicz
Młodzieżowe projekty w bibliotece - Marianna HajdukiewiczMłodzieżowe projekty w bibliotece - Marianna Hajdukiewicz
Młodzieżowe projekty w bibliotece - Marianna Hajdukiewicz
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Strategia Rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
Strategia Rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w KrakowieStrategia Rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
Strategia Rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
Małopolski Instytut Kultury
 
Sprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBC
Sprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBCSprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBC
Sprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBC
Śląska Biblioteka Cyfrowa
 
Biblioteka diagnozuje! / Miłosz Ukleja
Biblioteka diagnozuje! / Miłosz UklejaBiblioteka diagnozuje! / Miłosz Ukleja
Biblioteka diagnozuje! / Miłosz Ukleja
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020
XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020
XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020
Śląska Biblioteka Cyfrowa
 
Klub Wolontariusza w Leśnicach
Klub Wolontariusza w LeśnicachKlub Wolontariusza w Leśnicach
Klub Wolontariusza w Leśnicach
instytut_innowacji
 
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowy
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowyRegionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowy
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowy
Śląska Biblioteka Cyfrowa
 
Kluboksięgarnia FiKa, oprac. Marta Kurzyńska. Ludzie Książki Pomorza Zachodni...
Kluboksięgarnia FiKa, oprac. Marta Kurzyńska. Ludzie Książki Pomorza Zachodni...Kluboksięgarnia FiKa, oprac. Marta Kurzyńska. Ludzie Książki Pomorza Zachodni...
Kluboksięgarnia FiKa, oprac. Marta Kurzyńska. Ludzie Książki Pomorza Zachodni...
Marta Kurzyńska
 
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to robimy w Śląskiej BI...
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to robimy w Śląskiej BI...Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to robimy w Śląskiej BI...
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to robimy w Śląskiej BI...
Agnieszka Koszowska
 
Młodzi starszym czyli kolorowa jesień życia
Młodzi starszym czyli kolorowa jesień życiaMłodzi starszym czyli kolorowa jesień życia
Młodzi starszym czyli kolorowa jesień życia
Fundacja "Merkury"
 

Similar to Prezentacja Projekt E-Szkoła (20)

Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
 
Osiedle Franciszkańskie - Twoja Ligota 2022
Osiedle Franciszkańskie - Twoja Ligota 2022Osiedle Franciszkańskie - Twoja Ligota 2022
Osiedle Franciszkańskie - Twoja Ligota 2022
 
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIKSprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
 
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
 
Działalność kulturalna bibliotek naukowych – nieograniczone możliwości na prz...
Działalność kulturalna bibliotek naukowych – nieograniczone możliwości na prz...Działalność kulturalna bibliotek naukowych – nieograniczone możliwości na prz...
Działalność kulturalna bibliotek naukowych – nieograniczone możliwości na prz...
 
Prezentacja wolontariatu
Prezentacja wolontariatuPrezentacja wolontariatu
Prezentacja wolontariatu
 
DZIŚ PROMOCJA! Czyli jak nie zapomnieć o czytaniu / Aleksandra Zawalska-Hawel
DZIŚ PROMOCJA! Czyli jak nie zapomnieć o czytaniu / Aleksandra Zawalska-HawelDZIŚ PROMOCJA! Czyli jak nie zapomnieć o czytaniu / Aleksandra Zawalska-Hawel
DZIŚ PROMOCJA! Czyli jak nie zapomnieć o czytaniu / Aleksandra Zawalska-Hawel
 
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur? - Miejsko-Gminna Bi...
 
Młodzieżowe projekty w bibliotece - Marianna Hajdukiewicz
Młodzieżowe projekty w bibliotece - Marianna HajdukiewiczMłodzieżowe projekty w bibliotece - Marianna Hajdukiewicz
Młodzieżowe projekty w bibliotece - Marianna Hajdukiewicz
 
Strategia Rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
Strategia Rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w KrakowieStrategia Rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
Strategia Rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
 
MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009
MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009
MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009
 
Sprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBC
Sprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBCSprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBC
Sprawozdanie z II Zebrania Uczestników ŚBC
 
Biblioteka diagnozuje! / Miłosz Ukleja
Biblioteka diagnozuje! / Miłosz UklejaBiblioteka diagnozuje! / Miłosz Ukleja
Biblioteka diagnozuje! / Miłosz Ukleja
 
XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020
XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020
XIV Zebranie ŚBC - Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC - 2019-2020
 
Klub Wolontariusza w Leśnicach
Klub Wolontariusza w LeśnicachKlub Wolontariusza w Leśnicach
Klub Wolontariusza w Leśnicach
 
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowy
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowyRegionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowy
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowy
 
Kluboksięgarnia FiKa, oprac. Marta Kurzyńska. Ludzie Książki Pomorza Zachodni...
Kluboksięgarnia FiKa, oprac. Marta Kurzyńska. Ludzie Książki Pomorza Zachodni...Kluboksięgarnia FiKa, oprac. Marta Kurzyńska. Ludzie Książki Pomorza Zachodni...
Kluboksięgarnia FiKa, oprac. Marta Kurzyńska. Ludzie Książki Pomorza Zachodni...
 
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to robimy w Śląskiej BI...
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to robimy w Śląskiej BI...Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to robimy w Śląskiej BI...
Regionalny zasób cyfrowy w środowisku sieciowym - jak to robimy w Śląskiej BI...
 
Sprawozdanie z działalności mik 2008
Sprawozdanie z działalności mik 2008Sprawozdanie z działalności mik 2008
Sprawozdanie z działalności mik 2008
 
Młodzi starszym czyli kolorowa jesień życia
Młodzi starszym czyli kolorowa jesień życiaMłodzi starszym czyli kolorowa jesień życia
Młodzi starszym czyli kolorowa jesień życia
 

Prezentacja Projekt E-Szkoła

 • 2.  to ważne miejsce w naszym mieście,  to miejsce przyjazne młodym ludziom,  to miejsce otwarte i atrakcyjne dla społeczności powiatu krotoszyńskiego.
 • 4.  Miejska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie powstała 16 września 1946 r. w lokalu na ul. Zdunowskiej 12.  W 40. rocznicę istnienia, 16 września 1986 r., nadano bibliotece imię słynnego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera.  Obecnie siedziba Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej mieści się na ul. Benickiej 9.
 • 5.  W 2004 r. w ramach działalności biblioteki powstało Gminne Centrum Informacji.  W 2009 r. biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek.  W 2010 r. uruchomiono Wypożyczalnię Książki Mówionej.  W 2011 r. utworzono elektroniczną wypożyczalnię książek w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Elektroniczny system wypożyczeń w Dziale dla Dorosłych wprowadzono w styczniu 2013 r.
 • 6.  Na przestrzeni 67 lat biblioteka bardzo się zmieniła.  Usługi biblioteczne nieustannie dostosowywane są do konkretnych potrzeb użytkowników.  Instytucja stara się zaspakajać unikalne potrzeby młodych ludzi, przygotowując ciekawą ofertę kulturalną, informacyjną i edukacyjną.
 • 7.  Dział Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru,  Oddział dla Dzieci i Młodzieży,  Dział dla Dorosłych,  Multimedialne Centrum Biblioteczne, w tym Gminne Centrum Informacji.
 • 8. Filie Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej: Filia nr 1- Krotoszyn, Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Filia nr 2- Kobierno Filia nr 3- Orpiszew Filia nr 4- Biadki Filia nr 5- Chwaliszew Filia nr 6- Benice Filia nr 4 w Biadkach Filia nr 3 w Orpiszewie
 • 9.  Biblioteka udostępnia bogaty i zróżnicowany księgozbiór dostosowany do aktualnych potrzeb czytelniczych oraz zainteresowań młodzieży.  Biblioteka posiada księgozbiór liczący 119 950 woluminów.  W 2012 roku przybyło 2 801 nowości wydawniczych.  Literatura ta znajduje się w siedzibie biblioteki oraz 6 filiach bibliotecznych.
 • 10.  Krotoszyńska Biblioteka Publiczna realizuje różne rodzaje aktywności adresowanych do młodzieży.
 • 11.  Na dzień 31 grudnia 2012 roku w krotoszyńskiej siedzibie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży wypożyczono 35 969 woluminy.  Wśród 2 077 wypożyczających było 808 osób w wieku 13-19 lat, co stanowi 39 % ogółu czytelników  W Dziale dla Dorosłych wypożyczono 126 275 woluminy. Wśród 2 816 wypożyczających 1 683 osób to młodzież w wieku 13-19 lat, co stanowi 60% ogółu czytelników.
 • 12.  Z księgozbioru krotoszyńskiej siedziby i 6 filii bibliotecznych skorzystało w 2012 roku 6 179 czytelników.  Co roku odbywa się uroczyste wręczenie dyplomu Honorowego Czytelnika Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za długoletnie i systematyczne korzystanie z jej zbiorów.
 • 13.  Wiedzę o regionie krotoszyńskim i Wielkopolsce znajdują czytelnicy w zbiorach Działu Regionalia.  Zgromadzone wydawnictwa, czasopisma regionalne i lokalne, dokumenty życia społecznego informują o historii i dniu dzisiejszym Krotoszyna oraz okolic, poezji i prozie twórców naszego regionu, gminach i sołectwach powiatu krotoszyńskiego.
 • 14.  Biblioteka pomaga korzystać ze wszystkich źródeł bibliotecznych i wspiera rozwój kompetencji w dziedzinie wyszukiwania informacji.  Przykładem są konsultacje dla maturzystów dotyczące doboru literatury podmiotowej i przedmiotowej.  W bibliotece młodzież znajdzie słowniki, albumy malarskie, czasopisma, książki danego autora oraz publikacje krytyczno-literackie, które służą do opracowania tematu prezentacji.
 • 15.  Poznanie nowości wydawniczych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz promowanie czytania dla przyjemności odbywa się na spotkaniach Klubu Miłośników Książki.
 • 16.  Biblioteka zaprasza do korzystania z Wypożyczalni Książki Mówionej. Wszystkie zbiory udostępnia bezpłatnie na regulaminowy okres dwóch tygodni. W ofercie znajdują się 353 tytuły.
 • 17.  Biblioteka to przestrzeń, która sprzyja rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu.  Tutaj poznasz siebie i innych ludzi.  Krotoszyńska Biblioteka organizuje spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności oraz ciekawymi osobowościami, np. pisarzami, aktorami, dziennikarzami. Bibliotekę odwiedzili:  Katarzyna Grochola,  Tadeusz Chudecki,  Wanda Chotomska,  Magdalena Zawadzka,  Joanna Siedlecka
 • 18.  O wzlotach i upadkach Tuwima mówiła na spotkaniu w bibliotece Joanna Siedlecka, pisarka i dziennikarka.
 • 19.  Spotkania w bibliotece rozwijają pasje, rozbudzają aktywność twórczą i kreatywność. Są to warsztaty literackie, dziennikarskie, plastyczne, z zakresu przedsiębiorczości.
 • 20.  Uczestniczki projektu w czasie warsztatów z przedsiębiorczości.
 • 21.  Biblioteka aktywizuje społeczność powiatu i promuje lokalnych twórców oraz pasjonatów. Organizuje spotkania, wernisaże i wystawy.
 • 22.  Krotoszyńska Biblioteka Publiczna realizuje Program Rozwoju Bibliotek.  Zgodnie z ideą programu popularyzuje uniwersalne wartości biblioteki, takie jak powszechność i bezpłatność dostępu do informacji oraz możliwość spędzania wolnego czasu w ciekawy i pożyteczny sposób - zarówno przez dzieci, młodzież, jak i osoby starsze.
 • 23.  Przeprowadzany remont biblioteki jest dowodem modernizacji instytucji oraz dążenia do wzmocnienia społecznego wizerunku.
 • 24.  Biblioteka realizuje ciekawe przedsięwzięcia w ramach corocznych obchodów Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza. Jest przestrzenią dla kreatywnych.
 • 25.  Licealistki wzięły udział w warsztatach literackich „Czytanie- w działanie przetwarzanie”.
 • 26.  Biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz w Tygodniu Czytania Dzieciom. W tym roku ta ogólnopolska akcja przebiegła pod hasłem „Czytanie dzieciom- najlepsza inwestycja”.
 • 27.  Z biblioteką poza biblioteką to jedna z inicjatyw w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.  Krotoszyńska biblioteka zorganizowała spotkanie z najmłodszymi i ich rodzicami w galerii.  Wiersze we własnej interpretacji przedstawiły dzieciom licealistki.
 • 28.  Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zaprasza na questowe wycieczki ulicami miasta.  W tym roku guestowicze poznali szlak bojowy Władysława Rybakowskiego, uczestnika powstania wielkopolskiego.  Jego brawurowa akcja zdobycia broni zaważyła na wyzwoleniu Krotoszyna.
 • 29. Biblioteka Publiczna w Krotoszynie:  posiada katalog on-line,  umożliwia bezpośrednie połączenie internetowe z Wielkopolską Biblioteką Cyfrową,  realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne.
 • 30. Gminne Centrum Informacji w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej oferuje:  poradnictwo zawodowe,  informacje o szkoleniach,  pomoc w poszukiwaniu ofert pracy,  pomoc w napisaniu pism aplikacyjnych,  szkolenia komputerowe.
 • 31.  Ciekawie zaprojektowana strona internetowa biblioteki, interesujące treści, które podlegają stałej aktualizacji, uczestniczenie w życiu portali społecznościowych są ważną formą promocji usług i inicjatyw biblioteki.  https://www.facebook.com/KBPKrotoszyn?fref=ts  http://www.biblioteka.krotoszyn.pl/
 • 32. Na stronie internetowej biblioteki znajduje się dostęp:  do katalogu on- line,  kalendarza imprez,  zwiastunów nowości wydawniczych,  relacji z przedsięwzięć zorganizowanych w siedzibie biblioteki i jej filiach.
 • 33.  Biblioteka aktywnie współpracuje z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, a także wszystkimi osobami, którym bliski jest rozwój instytucji.
 • 34. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca :  z Towarzystwem Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej,  z Bractwem Rycerskim „Poczet Wierzbięty”,  z Klubem Motocyklowym „Ignis Ardens”,  z Nadleśnictwem Krotoszyn,  z Komendą Powiatową Policji,  ze Strażą Pożarną,  ze Stowarzyszeniem „Razem”,  ze Środowiskowym Domem Pomocy,  z Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 35.  Atmosferę biblioteki tworzą ludzie.  To oni sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowe.  Pracownicy krotoszyńskiej biblioteki i jej filii są otwarci, kompetentni i bardzo pomocni.  Potrafią nawiązać kontakt z dziećmi i młodymi osobami oraz umiejętnie wprowadzać ich w czytelniczy świat.
 • 36.  Podobno coraz mniej młodych osób czyta książki. To chyba nieprawda. Zakurzony regał z szarymi grzbietami może zniechęcić młodego człowieka, ale Krotoszyńska Biblioteka Publiczna ułatwia dostęp do książki i wzbudza zaufanie. Do biblioteki wchodzimy właśnie po książkę, bo społeczeństwo informacyjne zaczyna się od książki, a na komputerze kończy- a nie na odwrót.
 • 37.  Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera to źródło wiedzy i humanistycznej kultury.  Czytelnicy wysoko oceniają działalność biblioteki, doceniając bogaty księgozbiór, ciekawe inicjatywy oraz szeroką ofertę usług .
 • 38.  Materiały udostępnione przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera.  Artykuły (online).krotoszyn: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna (dostęp 06 grudnia- 12 czerwca 2013). Dostępny w World Wide Web (www.biblioteka.krotoszyn.pl)