SlideShare a Scribd company logo
Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej
Dobra Robota
JAK MNOŻYĆ ZYSKI
DZIĘKI DZIELENIU?
KIEDY PIWO WAŻY WIĘCEJ?
zysk „prywatny”
komercyjny
• zysk ekonomiczny
600 PLN/miesiąc
x 15 osób
x 12 miesięcy
= 108 000 PLN/ROK
• wartość dodana - zysk społeczny
niepełnosprawni
OSOBY WYCHODZĄCE
Z UZALEŻNIENIA
OSOBY WYCHODZĄCE
Z BEZDOMNOŚCI
OSOBY DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNE
OSOBY OPUSZCZAJĄCE
ZAKŁADY KARNE
CO JESZCZE?
HOTEL CATERING
KAWIARNIA PRZEDSZKOLE
SZKOLENIA GADŻETY
OPIEKA USŁUGI
KOMUNALNE
JAK…
wprowadzenie
zamówień
zastrzeżonych
wprowadzenie
zasady
dzielenia
zamówienia na
części
uwzględnienie
aspektów
społecznych
poprzez
stworzenie
zachęt dla
stosowania
klauzul
społecznych
wyłączenia
stosowania
ustawy przy
udzielaniu
zamówień
związanych ze
Strefą
Rewitalizacji
wyłączenia
stosowania
ustawy
dotyczące tzw.
zamówienia
typu in-house
zmiana
kryteriów
oceny ofert
Stowarzyszenie/podmiot pośredniczący/OWES:
• Wsparcie zamawiającego w zakresie stosowania klauzul społecznych
• Monitoring i ewaluacja stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień u
wykonawców w imieniu zamawiającego
• Monitoring rynku pracy w zakresie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
• Wsparcie wykonawcy w zakresie zatrudnienia w/w grup
• Schematy społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
• Wsparcie kontrolowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe
PROPOZYCJA – spotkania informacyjne w JST – zaangażowanie się do testowania
ze wsparciem mentora
…W EFEKCIE
- 1133 OSOBY OBJĘTE WSPARCIEM
- 275 INSTYTUCJI
- 17 SPÓŁDZIELNI
- 107 UTWORZONYCH MIEJSC PRACY
- 1179 SPOTKAŃ PES/JST
- 772 GODZINY DORADZTWA
CO JESZCZE?
• Profesjonalne wsparcie
• Edukacja i podnoszenie kwalifikacji
• Odciążenie pomocy społecznej
• Miejsca pracy
• Budowanie świadomości
• Zmiana społeczna
• Lepszy świat
JESTEŚMY W TERENIE
DZIAŁAMY W SPOŁECZNOŚCIACH
WSPÓŁPRACUJMY!
E: biuro@dobrarobota.org
T: 58 526 81 40
www.dobrarobota.org
dobrarobota.org

More Related Content

More from FundacjaPokolenia

Katalog 1 OWES Dobra Robota
Katalog 1 OWES Dobra RobotaKatalog 1 OWES Dobra Robota
Katalog 1 OWES Dobra Robota
FundacjaPokolenia
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Postęp Rzeczowy
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Postęp RzeczowyOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Postęp Rzeczowy
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Postęp Rzeczowy
FundacjaPokolenia
 
Byliśmy na OEES
Byliśmy na OEESByliśmy na OEES
Byliśmy na OEES
FundacjaPokolenia
 
Prezentacja - Kongres Rewitalizacji - Paulina Kremer
Prezentacja - Kongres Rewitalizacji - Paulina KremerPrezentacja - Kongres Rewitalizacji - Paulina Kremer
Prezentacja - Kongres Rewitalizacji - Paulina Kremer
FundacjaPokolenia
 
OWES - wizyta studyjna z Ełku
OWES - wizyta studyjna z EłkuOWES - wizyta studyjna z Ełku
OWES - wizyta studyjna z Ełku
FundacjaPokolenia
 
Prezentacja ze spotkania sieciującego ośrodki OWES
Prezentacja ze spotkania sieciującego ośrodki OWESPrezentacja ze spotkania sieciującego ośrodki OWES
Prezentacja ze spotkania sieciującego ośrodki OWES
FundacjaPokolenia
 
Fundacja Pokolenia 2015
Fundacja Pokolenia 2015Fundacja Pokolenia 2015
Fundacja Pokolenia 2015
FundacjaPokolenia
 
Wstrzel się w aktywność prezentacja informacyjna
Wstrzel się w aktywność     prezentacja informacyjnaWstrzel się w aktywność     prezentacja informacyjna
Wstrzel się w aktywność prezentacja informacyjna
FundacjaPokolenia
 

More from FundacjaPokolenia (8)

Katalog 1 OWES Dobra Robota
Katalog 1 OWES Dobra RobotaKatalog 1 OWES Dobra Robota
Katalog 1 OWES Dobra Robota
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Postęp Rzeczowy
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Postęp RzeczowyOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Postęp Rzeczowy
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Postęp Rzeczowy
 
Byliśmy na OEES
Byliśmy na OEESByliśmy na OEES
Byliśmy na OEES
 
Prezentacja - Kongres Rewitalizacji - Paulina Kremer
Prezentacja - Kongres Rewitalizacji - Paulina KremerPrezentacja - Kongres Rewitalizacji - Paulina Kremer
Prezentacja - Kongres Rewitalizacji - Paulina Kremer
 
OWES - wizyta studyjna z Ełku
OWES - wizyta studyjna z EłkuOWES - wizyta studyjna z Ełku
OWES - wizyta studyjna z Ełku
 
Prezentacja ze spotkania sieciującego ośrodki OWES
Prezentacja ze spotkania sieciującego ośrodki OWESPrezentacja ze spotkania sieciującego ośrodki OWES
Prezentacja ze spotkania sieciującego ośrodki OWES
 
Fundacja Pokolenia 2015
Fundacja Pokolenia 2015Fundacja Pokolenia 2015
Fundacja Pokolenia 2015
 
Wstrzel się w aktywność prezentacja informacyjna
Wstrzel się w aktywność     prezentacja informacyjnaWstrzel się w aktywność     prezentacja informacyjna
Wstrzel się w aktywność prezentacja informacyjna
 

Prezentacja OWES Dobra Robota

Editor's Notes

  1. *Zasiłek stały dla osoby niepełnosprawnej bezrobotnej wydawany przez MOPR w mieście powyżej 100 000 mieszkań **Zasiłek stały dla osoby bezrobotnej wydawany przez MOPS w mieście poniżej 100 000 mieszkań 604 to zasiłek stały dla os. Mieszkającej samotnie, pielęgnacyjny 153 pl z GCS oprócz tego są celowe, czasowe i pielęgnacyjny