SlideShare a Scribd company logo
vrijdag 4 oktober 13
Zagerijlocatie Laren
Presentatie
Houd Laren Mooi
9 oktober 2013

datum 03 september 2013
projectnummer 288

vrijdag 4 oktober 13
Heren 5 op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord
vrijdag 4 oktober 13
Keukentafel
vrijdag 4 oktober 13
Keukentafel
vrijdag 4 oktober 13
Thuis
vrijdag 4 oktober 13
Het Laren ‘handboek’
vrijdag 4 oktober 13
Routebeschrijving Mijn kaarten

Afdrukken

Verzenden

Link

Verkeer

20 sh woningen
2 vs woningen

Lastige kavelvorm + groot
Visie presentatie Zagerij-&Bibliotheeklocatie te Laren, 2 september 2010

Tabakspaadje
vrijdag 4 oktober 13

©2010 Google - Afbeeldingen ©2010 Aerodata International Surveys, G
alle details op het scherm weer te geven.

Routebeschrijving Mijn kaarten

Afdrukken

Verzenden

Link

Verkeer

geluid ?
uitzicht ?
bomen ?

privacy ?

bezonning

Bijzonder mondige omwonenden

©2010 Google - Afbeeldingen ©2010 Aerodata International Surveys, G

Visie presentatie Zagerij-&Bibliotheeklocatie te Laren, 2 september 2010

Tabakspaadje
vrijdag 4 oktober 13
villa’s

oprijlaa
n

hofje

Tabakspaadje
Tabakspaadje,
vrijdag 4 oktober 13

larens profiel

hagen

hout

klankbordgroep

Visie presentatie Zagerij-&Bibliotheeklocatie te Laren, 2 september 2010

riet metselwerk
Haak

Villa’s

Tabakspaadje, klankbordgroep
Tabakspaadje
Visie presentatie Zagerij-&Bibliotheeklocatie te Laren, 2 september 2010

vrijdag 4 oktober 13

Curve
Tabakspaadje

Tabakspaadje, Laren; hofje in riet

vrijdag 4 oktober 13
Tabakspaadje
vrijdag 4 oktober 13
Bremanpark
vrijdag 4 oktober 13
Bremanpark
vrijdag 4 oktober 13
Bremanpark
vrijdag 4 oktober 13
Bremanpark
vrijdag 4 oktober 13
Bremanpark
vrijdag 4 oktober 13
De houthandel en zijn omgeving

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Het agrarische Laren

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Het forensendorp Laren

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Zijtak richting Zevenend

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Ambachtstraat

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Schaal/maat/’korrel’

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Villa Hamdor!

Landhuis De Bazel

3 Typisch Larense

Visie presentatie bibliotheeklocatie
Houtzagerij- en Zagerij-&Bibliotheeklocatie te Laren, 2 september 2010
vrijdag 4 oktober 13

Langhuis boerderij
Bestrating

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Groen/erfafscheidingen

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Meidoornhaag

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Gemeentelijk monument: de kraanbaan

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Betekenis
1 Over de betekenis van de plek in Laren.
Vraag 1a: Wat is de kans voor deze plek en haar
omgeving? 
Vraag 1b: En wat kan er beslist niet?
Inhoud
2 Over het programma van eisen voor de locatie.
Vraag 2a: Wat is uw wens voor deze locatie? 
Vraag 2b: En wat is uw angst?
Kroonjuwelen
3 Over jullie kennis als ervaringsdeskundigen
van Laren.
Vraag 3a: Wat moeten wij hier koesteren? 
Vraag 3b: En wat kunnen wij hier veronachtzamen?

Terugblik klankbordsessie 1
vrijdag 4 oktober 13
SCENARIO PARK
SCENARIO BRINK
SCENARIO HOF

3 scenario’s
vrijdag 4 oktober 13
KERNWAARDEN PARK

Park
vrijdag 4 oktober 13
De poort van het Zagerijpark
vrijdag 4 oktober 13
De kraanbaan als berceau?
vrijdag 4 oktober 13
Via stepping stones naar de woning
vrijdag 4 oktober 13
Woningen grenzen met een veranda aan het park
vrijdag 4 oktober 13
Parkzicht
vrijdag 4 oktober 13
Kernwaarden scenario ‘Park’
vrijdag 4 oktober 13
KERNWAARDEN BRINK

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
De brink als openbaar wandelgebied
vrijdag 4 oktober 13
vrijdag 4 oktober 13
Wegen van schelpengrind
vrijdag 4 oktober 13
Brink Laren
vrijdag 4 oktober 13
Kernwaarden scenario ‘Brink’
vrijdag 4 oktober 13
KERNWAARDEN HOF

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
Kuijerpad Blaricum
vrijdag 4 oktober 13
De hof als ruimte
vrijdag 4 oktober 13
Wonen aan een hof
vrijdag 4 oktober 13
Kuijerpad Blaricum
vrijdag 4 oktober 13
Kernwaarden scenario ‘Hof’
vrijdag 4 oktober 13
ANALYSE
OMGEVING

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
5a

51

5b

49

2a

47
45

2b
4b

4

25

4a

6
Z ev

7

4c

10

c

nd

9

ene

a

b

11

25

27

25

8

27

6

12
14

29

17
16

31

2

18

33

1

2

1a

4a

4

2b

2a

1c

4

1

5

6

3
3

6

6a

37

5

6a

7

kw

6b

Boe

8

9

9

rel
kor

7

eits

4

10

6
8
14

11

12

10

11

k

18

jta

16

13

12

Zi

14
20

15
a

24

19

24

30

26

36

28

25

positie achtergevelrooilijn: 8 meter vanaf erfgrens
22

28

23

26

21

je

t
an
la
rg

16

8

bu

en
lk
Va

17

Zi

H.

jta

k

22

15

0

vrijdag 4 oktober 13

5

10

20

30
4

2

5

28

5a

51

5b

49

2b

6

2a

47

45

4b

4

25

4a

6

Z ev

7

ene
nd

9
4c

10

c

11

b

1

a

25

27

25

8

27

6

12

14

29

17

16

31

2

18

33

1

2

1a

4a

4

2b

2a

1c

4

1
3
5

2

6

4
3

6

6a

37

5

6a

7

kw

6b

Boe
rel
kor

7

eits
9

8

9

4

3

10

6
8

14

11

12

10
11
k

18

jta

16

13

12

Zi

14

20

15
a

24

19

36

28

28

24

30

22
26

25

23

26

21

je

nt

aa

l
rg

16

8

bu

n
ke

l
Va

17

Zi

H.

jta

k

22

15

0

3 soorten korrels: vrijstaand, 2/kap en ‘langhuis’
vrijdag 4 oktober 13

5

10

20

30
SCENARIO ‘BRINK’

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
4

2

28

5a

51

5b

49

2a

47
45

2b
4b

4

25

4a

6
Z ev

7

4c

10

c

nd

9

ene

a

b

11

25

27

25

8

27

6

12
14

29

17
16

31

2

18

33

1

2

1a

4a

4

2b

2a

1c

4

1

5

6

3
3

6

6a

37

5

6a

7

kw

6b

Boe

8

9

9

rel
kor

7

eits

4

10

6
8
14

11

12

10

k

18

jta

16

13
11

12

Zi

14
20

15
a

24

19
36

28

28

24

30

22

26

25

23

26

21

je

nt

aa

l
rg

16

8

bu

n
ke

l
Va

17

Zi

H.

jta

k

22

15

BRINK
0

Montage scenario ‘Brink’
vrijdag 4 oktober 13

5

10

20

30
scenario ‘Brink’
vrijdag 4 oktober 13
scenario ‘Brink’ <> Kraanbaan
vrijdag 4 oktober 13
scenario ‘Brink’
vrijdag 4 oktober 13
SCENARIO ‘HOF’

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
36

30

28

26

je
nt
aa

24

l
rg
bu

16

19
n
ke

17
l
Va

21
jta

H.

Zi

k

22

20

18

16

14

11

12

10

8

9

7

6b

5

6a

3

6

6a
6

1c

4

1a

4a

4

2b
2a

14

23

1

2

13
11

12

8

25

2

6

nd

14

17
29

ene

4c
11

12

31

Z ev

9

10

33

4b

7

8

9

rel
kor
10

a
15

k
jta
Zi

HOF
28

4a

6

7

eits

8

22

5b

2b

5

kw

6

Montage scenario ‘Hof’

24

26

a
25
27

4

25

4

5a

2a

b

3

37

c
27

25

1
Boe

4

vrijdag 4 oktober 13

51
47

49
45

2

28

16

18

15

30
20
10
5
0
scenario ‘Hof’
vrijdag 4 oktober 13
scenario ‘Hof’ <> Kraanbaan
vrijdag 4 oktober 13
scenario ‘Hof’
vrijdag 4 oktober 13
SCENARIO ‘PARK’

Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13
36

30

28
26
je
nt
aa
l
rg

24
19

16

bu

17

en
lk
Va

21

jta

H.

Zi

k

22

20

18

16

14
11

12

10

8
9

7

6b
5

6a
3

6
6a
6

1c

4
1a
4a

4

2b
2a

14

23

1

2

13
11

12

8

25

2

6

nd

14

17

29

ene

4c
11

12

31

Z ev

9

10

33

4b

7

8

9

rel
kor

10

a
15

k
jta
Zi

PARK
28

4a

6

7

eits

8

22

5b

2b

5

kw

6

Montage scenario ‘PARK’

24
26

a
25

27

4

25

4

5a

2a

b

3

37

c
27

25

1

Boe

4

vrijdag 4 oktober 13

51
47

49
45

2

28

16

18

15

30
20
10
5
0
scenario ‘Park’
vrijdag 4 oktober 13
scenario ‘Park’ <> Kraanbaan
vrijdag 4 oktober 13
scenario ‘Park’ <> Kraanbaan
vrijdag 4 oktober 13
scenario ‘Park’ <> Kraanbaan
vrijdag 4 oktober 13
scenario ‘Park’
vrijdag 4 oktober 13
Zagerijlocatie Laren
Beeldverslag 2e Workshop
Klankbordgroep
23 september 2013

datum 03 september 2013
projectnummer 288

vrijdag 4 oktober 13
Presentatie Verkeer & Parkeren Wim Hauptmeijer
vrijdag 4 oktober 13
Deelnemers reageren op scenario’s
vrijdag 4 oktober 13
Maquette scenario ‘Park’
vrijdag 4 oktober 13
Maquette scenario ‘Brink’
vrijdag 4 oktober 13
Maquette scenario ‘Hof’
vrijdag 4 oktober 13
Deelnemers reageren op scenario’s
vrijdag 4 oktober 13
Reacties deelnemers
vrijdag 4 oktober 13
Reacties deelnemers
vrijdag 4 oktober 13
Reacties deelnemers
vrijdag 4 oktober 13
Pauze: samenvatting reacties / concluderende schetsen H5
vrijdag 4 oktober 13
Concluderende schetsen H5
vrijdag 4 oktober 13
Principes openbaar<>privé

Concluderende schetsen H5
vrijdag 4 oktober 13
Concluderende schetsen H5
vrijdag 4 oktober 13
Concluderende schetsen H5
vrijdag 4 oktober 13
GESCHIKT SCENARIO
VOOR HET
CONCEPT
STEDENBOUWKUNDIG
PLAN
Houtzagerij- en bibliotheeklocatie
vrijdag 4 oktober 13

More Related Content

Featured

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 

Featured (20)

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 

Presentatie Houd laren Mooi - Heren 5 architekten - 9 okt 2013