SlideShare a Scribd company logo
Wat kost mobiliteit?
      26 Januari 2011
  Rabobank Nederland - Eindhoven


      Giuliano Mingardo
    Erasmus Universiteit Rotterdam
       mingardo@ese.eur.nl1
Doel van deze presentatie

1.  Korte introductie mobiliteitsmanagement;
2.  Kosten van mobiliteit binnen een bedrijf;
3.  Baten van mobiliteitsmanagement;
Deel I: Mobiliteitsmanagement
3
Mobiliteitsmanagement
•  Verschillende definities:
  –  Het organiseren van slim reizen;
  –  Soft maatregelen die de effectiviteit van harde maatregelen
    in transportbeleid kunnen verbeteren;
  –  Strategieën en beleid die streven naar een meer efficiënt
    gebruik van bestaande transportinfrastructuur;
•  Verschillende namen:
  –  Transportation Demand Management (TDM);
  –  Mobility Management;
  –  Smart Travel;


4
Waarom Mobiliteitsmanagement?
•  MM kan zorgen voor de zogenoemde ‘Quick
  wins’:
 –  Lage kosten;
 –  Snelle resultaten (korte termijn);
 –  Hoge bijdrage aan het verminderen van autogebruik;
•  Bedrijven kunnen MM implementeren om drie
  redenen:
 –  Financiële redenen;
 –  Imago/CSR;
 –  Aantrekkelijke werkgever;
Deel II: De kosten van mobiliteit
      binnen een bedrijf
6
Kosten van mobiliteit (I)
Welke kostenposten staan er in een winst- of verliesrekening?
•   Financiële lasten;
•   Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening;
                       Waar vallen de kosten
•   Buitengewone lasten:           van mobiliteit onder?
•   Belasting buitengewoon resultaat:
•   Kostprijs van de omzet: inkoopwaarde van de omzet en kostprijs van de
   omzet.
•   Verkoop- en beheerkosten:
•   Afschrijvingen: afschrijvingen van materiële en immateriële activa.
•   Salarissen en sociale lasten:
•   Overige lasten: lasten die binnen de bedrijfsvoering vallen die niet onder
   een andere post vallen.
•   Overige belastingen.
•   Overige bedrijfslasten: het deel van de verkoop- en beheerskosten dat niet
   uit afschrijvingen en/of salarissen en sociale lasten bestaat.
Kosten van mobiliteit (II)
•  Wat zijn de echte kosten van mobiliteit binnen een
  bedrijf?
•  Veel bedrijven hebben geen goed overzicht van alle
  aan mobiliteit gerelateerde kosten;
•  Vaak zijn deze kosten zeer hoog!
•  Hoe kun je kostenbesparing invoeren als je geen
  inzicht in de kosten zelf hebt?
Travel costs and emissions walk hand in hand
- Short-term cost cut potential: 200 000-500 000 Euro/1000 employees and
year
Mapping Costs of Mobility
Benchmarking
Deel III: Baten van
  mobiliteitsmanagement
1
2
Baten van Mobiliteitsmanagement
•  De baten van mobiliteitsmanagement zijn
  onder te verdelen in drie categorieën:
 1.  Financiële baten: kostenbesparing;
 2.  Imago en MVO;
 3.  Aantrekkelijke werkgever
WSP GROUP1
4
Each person in the UK is responsible for around 3 tons of direct
     CO2 emissions each year, 5 tons in Sweden
WSP
  A VOLUNTARY personal carbon trading scheme for
  staff.
  Designed and delivered on a highly professional basis
  We set a 5 TONNE ANNUAL carbon allowance
  Staff who are under their allowance receive a bonus
  payment of 5p per kilo up to £100. Staff who have used
  more than their allotted share of carbon pay into the
  scheme.
  The scheme is based on TRUST - we do not audit the
  results
Staff track their DIRECT emissions on a quarterly basis on www.wsppact.com
Area 1: Energieverbruik thuis
Area 2 –
 cars and
vehicle use
Area 3 –
Commute to
  work
 – if it’s on
  public
 transport
Area 4 – flights, boats, trains, buses
This gives a
 quarterly
snapshot of
 carbon
performance
Results/Effects

  712 staff taking part in the scheme in 2010 in six
  countries
  Staff like it!!
  Average 10% reduction in participants’
  footprint
  £1.4 million in advertising value equivalent
  media coverage in 2009
  PACT has made a huge difference to our CR profile
  in the industry
Erasmus Universiteit Rotterdam
     Woudestein campus
2
4
Masterplan 2013 - 2028
2
5
Parkeren in de Masterplan 2013 - 2028
2
6
Parkeren in de Masterplan 2013 - 2028
•  Nieuwe parkeergarage:
   –  Capaciteit: ca. 1000 plekken
   –  (Aanleg) Kosten: ca. €40M
•  Waar gaat de EUR het geld vinden?
   –  Betaald parkeren voor de bezoekers is niet genoeg;
   –  Betaald parkeren voor de medewerkers zal
    geïntroduceerd worden;
•  Zal dit genoeg zijn om de kosten te dekken?
   –  Waarschijnlijk niet, dus auto’s worden
    gesubsidieerd!

2
7
Parkeren in de Masterplan 2013 - 2028

•  Heeft de EUR überhaupt zo’n groot
  parkeergarage nodig?
•  Wat kan de EUR doen met €40M?
•  Even denken… €40M ….2,000
  medewerkers… 30/40 jaren afschrijftijd…?
•  Wat als de EUR subsidieert mensen i.p.v.
  auto’s…?


2
8
EUR Mobiliteitsbeleid 2011-15:
Doelstelling:
•  Een vermindering van het aantal medewerkers en studenten
  dat gebruik maakt van de auto, waardoor het gebruik van
  vervoersmiddelen als OV, fiets en de voet toeneemt.
•  Per 2015
  •  maximaal 25% van de medewerkers reist met de auto
  •  maximaal 5% van de studenten reist met de auto
  •  na 2015 bekijken of dit percentage nog verder kan dalen.


•  Diverse maatregelen zijn onderzocht om deze doelstelling te
  realiseren:
Omvang doelgroep &
keuzemogelijkheden reisgedrag
•  Medewerkers
  –   2.200 medewerkers (excl. studentassistenten)
  –   1.800 fte met toegang tot secundaire arbeidsvoorwaarden
  –   36% reist doorgaans per auto naar de universiteit
  –   750 auto’s die gebruik maken van de parkeerfaciliteiten op de campus
  –   Voor c.a. 1.600 medewerkers is OV, fiets, te voet een reële optie (uit NS-scan).
  –   Voor 450 medewerkers is de auto de meest logische keuze (uit NS-scan).

•  Studenten
  –  22.000 studenten
  –  11% reist doorgaans per auto naar de universiteit
  –  2.400 auto’s die gebruik maken van de parkeerfaciliteiten op de campus (en in
   de omgeving)
  –  Reguliere studenten (die veelal overdag reizen) komen in aanmerking van een
   studenten OV-jaarkaart
Verkenning individueel budget (I)
•  Het individueel (mobiliteits)budget is een veel genoemde
  stimuleringsmaatregel: de medewerker bepaalt zelf hoe (voor
  het gebruik van welk vervoersmiddel) het budget wordt
  ingezet.

•  Randvoorwaarde
  –  Duurzame arbeidsvoorwaarden mogen niet leiden tot hogere kosten


•  Huidige middelen
  –  Huidige reiskostenregeling:
    € 1,5miljoen: jaarlijks individueel budget 1 FTE: € 800
  –  Huidige reiskostenregeling + Diës:
    € 2,5 miljoen: jaarlijks individueel budget 1 FTE: €1.350
Verkenning individueel budget (II)
•  De volgende medewerkers zien hun koopkracht dalen:
   –  woonafstand > 15 kilometer = achteruitgang tussen de € 120 en € 146 per jaar
   –  dienstverband < 0,6 FTE (20% van het personeelsbestand).
•  Medewerkers met enkele reisafstand van < 15 km en een voltijdsaanstelling gaan er
  op vooruit.

•  Voorlopige conclusie: een individueel mobiliteitsbudget draagt niet per definitie bij
  aan het realiseren van de projectdoelstelling, terwijl er sprake is van uiteenlopende
  en verstorende inkomenseffecten voor de medewerkers
Invoering betaald parkeren
•  Een prikkel voor een duurzame mobiliteitskeuze is het
  beprijzen van het parkeren op campus Woudestein

•  Medewerkers
  –  Basis parkeerkaart waarmee 12 keer per jaar gratis geparkeerd kan worden.
  –  Dagtarief (bijvoorbeeld tussen €1,50 en €3,00): gebruik parkeerfaciliteiten
   wordt d.m.v. koppeling met SAP/HR maandelijks met salaris verrekend.


•  Studenten
 Keuze uit:
  –  Betaald parkeren tegen regulier tarief (€1,50 per uur)
  –  Afwaardeerkaarten dagtarief (bijvoorbeeld: €5,00)
  –  Afwaardeerkaarten uurtarief (bijvoorbeeld: €1,00)
Vergoeden van OV
•  Het vergoeden van het OV voor medewerkers stimuleert het
  gebruik van duurzame mobiliteit:

  –  Voorbeeld: schatting van de kosten bij vergoeden OV (o.b.v. huidige situatie):
  –  Jaarlijkse kosten: € 3 miljoen (t.o.v. €1,5 miljoen nu)
  –  Mogelijke meeropbrengsten invoering betaald parkeren: € 650.000
  –  Overig op te brengen: € 800.000  mogelijke inzetten Diës gratificaties
Vergoeden van OV
•  Uit de NS-scan blijkt dat voor ± 20% (450 medewekers) OV
  geen logische keuze is. Dit zijn medewerkers:
  –  die op > 7 km wonen waarbij de vervoersfactor ≥ 1,5 is (OV ten
   opzichte van auto)
•  Voor deze medewerkers geldt: gereduceerd dagtarief parkeren
  van €1,50

•  Medewerkers die op < 7 km wonen en een vervoersfactor van
  <1,5 hebben, betalen indien zij met de auto komen een hoger
  tarief van €3,00 per dag.
Vodafone Hoofdkwartier
   Amsterdam (2011)
3
6
Vodafone Hoofdkwartier –
  Amsterdam Oosterdokseiland
3
7
Vodafone
•  Locatie op loopafstand van Amsterdam CS;
•  Ongeveer 300 medewerkers;
•  Nul (0) parkeerplaatsen;
•  Aantaal bedrijfsauto’s: -85%
•  Flexibele werkplekken;
•  Alle medewerkers hebben een laptop, een
  blackberry en mobiel internet;
•  NS-Business Card en bedrijfsfietsen;

3
8
VRAGEN
 ???
BEDANKT!

More Related Content

Viewers also liked

Motivation
MotivationMotivation
Motivation
Gurkirpal Singh
 
Y3 course introduction
Y3 course introductionY3 course introduction
Y3 course introduction
Alison Hardy
 
30 xaneiro día da paz
30 xaneiro día da paz30 xaneiro día da paz
30 xaneiro día da paz
migadepan
 
Unit 33 Stop Motion
Unit 33 Stop MotionUnit 33 Stop Motion
Unit 33 Stop Motion
ecsmedia
 
fête de la queimada Fernández Lara
 fête de la queimada Fernández Lara fête de la queimada Fernández Lara
fête de la queimada Fernández Lara
kedougou
 
BALWOIS 2010
BALWOIS 2010BALWOIS 2010
BALWOIS 2010
D Kannan
 
Ahad1 welcome from cp
Ahad1 welcome from cpAhad1 welcome from cp
Ahad1 welcome from cp
npeducation
 
трудности перевода николай_мишин_v2
трудности перевода николай_мишин_v2трудности перевода николай_мишин_v2
трудности перевода николай_мишин_v2
Nikolay Mishin
 
GRADIUM MARKETING SUPPORT
GRADIUM MARKETING SUPPORTGRADIUM MARKETING SUPPORT
GRADIUM MARKETING SUPPORT
Julio Matos
 
Radio times double page spread final
Radio times double page spread  finalRadio times double page spread  final
Radio times double page spread final
beealex
 
The new new new thing
The new new new thingThe new new new thing
The new new new thing
Simon Jones
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
sherjeel
 
Levine-Clark, Michael, “Measuring Discovery: The Impact of Discovery Systems ...
Levine-Clark, Michael, “Measuring Discovery: The Impact of Discovery Systems ...Levine-Clark, Michael, “Measuring Discovery: The Impact of Discovery Systems ...
Levine-Clark, Michael, “Measuring Discovery: The Impact of Discovery Systems ...
Michael Levine-Clark
 

Viewers also liked (17)

Julian
JulianJulian
Julian
 
Motivation
MotivationMotivation
Motivation
 
Y3 course introduction
Y3 course introductionY3 course introduction
Y3 course introduction
 
30 xaneiro día da paz
30 xaneiro día da paz30 xaneiro día da paz
30 xaneiro día da paz
 
Ecn Valdre
Ecn ValdreEcn Valdre
Ecn Valdre
 
Unit 33 Stop Motion
Unit 33 Stop MotionUnit 33 Stop Motion
Unit 33 Stop Motion
 
fête de la queimada Fernández Lara
 fête de la queimada Fernández Lara fête de la queimada Fernández Lara
fête de la queimada Fernández Lara
 
BALWOIS 2010
BALWOIS 2010BALWOIS 2010
BALWOIS 2010
 
Ahad1 welcome from cp
Ahad1 welcome from cpAhad1 welcome from cp
Ahad1 welcome from cp
 
трудности перевода николай_мишин_v2
трудности перевода николай_мишин_v2трудности перевода николай_мишин_v2
трудности перевода николай_мишин_v2
 
GRADIUM MARKETING SUPPORT
GRADIUM MARKETING SUPPORTGRADIUM MARKETING SUPPORT
GRADIUM MARKETING SUPPORT
 
Aed
AedAed
Aed
 
Radio times double page spread final
Radio times double page spread  finalRadio times double page spread  final
Radio times double page spread final
 
The new new new thing
The new new new thingThe new new new thing
The new new new thing
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
Presentazione linus bg
Presentazione linus bgPresentazione linus bg
Presentazione linus bg
 
Levine-Clark, Michael, “Measuring Discovery: The Impact of Discovery Systems ...
Levine-Clark, Michael, “Measuring Discovery: The Impact of Discovery Systems ...Levine-Clark, Michael, “Measuring Discovery: The Impact of Discovery Systems ...
Levine-Clark, Michael, “Measuring Discovery: The Impact of Discovery Systems ...
 

Similar to Presentatie erasmus universiteit rotterdam

Slimmer op wegwijzer openbaar vervoer
Slimmer op wegwijzer openbaar vervoerSlimmer op wegwijzer openbaar vervoer
Slimmer op wegwijzer openbaar vervoer
VNMslimmeropweg
 
Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig veRicardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
CROW
 
Marketing artikel factomagazine 1107 en 1108 (white space conflict)
Marketing artikel factomagazine 1107 en 1108 (white space conflict)Marketing artikel factomagazine 1107 en 1108 (white space conflict)
Marketing artikel factomagazine 1107 en 1108 (white space conflict)
Mobiliteitsscan.com
 
Mobiliteitsscan.Com
Mobiliteitsscan.ComMobiliteitsscan.Com
Mobiliteitsscan.Com
Robert Mares RC MBA
 
Guido Schouteet: Mobiliteitsevent Realty_Ifma_24-05-16
Guido Schouteet: Mobiliteitsevent Realty_Ifma_24-05-16Guido Schouteet: Mobiliteitsevent Realty_Ifma_24-05-16
Guido Schouteet: Mobiliteitsevent Realty_Ifma_24-05-16
Muriel Walter
 
Ws2 2 presentatie mobidesk
Ws2 2 presentatie mobideskWs2 2 presentatie mobidesk
Fietsbeleidsplan maatregelendeel 26 jan
Fietsbeleidsplan maatregelendeel 26 janFietsbeleidsplan maatregelendeel 26 jan
Fietsbeleidsplan maatregelendeel 26 jan
Ruud Spijkers
 
Bnp paribas fortis fietsengagement
Bnp paribas fortis fietsengagementBnp paribas fortis fietsengagement
Bnp paribas fortis fietsengagement
Fietsersbond
 
Slimmer op wegwijzer fietsen
Slimmer op wegwijzer fietsenSlimmer op wegwijzer fietsen
Slimmer op wegwijzer fietsen
Bart Zijderlaan
 
Duurzaamheid & Mobiliteit (Johan De Mol)
Duurzaamheid & Mobiliteit (Johan De Mol)Duurzaamheid & Mobiliteit (Johan De Mol)
Duurzaamheid & Mobiliteit (Johan De Mol)
Avansa Mid- en Zuidwest
 
Projecten Reinoud Nägele
Projecten Reinoud NägeleProjecten Reinoud Nägele
Projecten Reinoud Nägele
Reinoud Nägele
 
Subsidie slim werken slim reizen mkb magazine 04 2011 mobiliteitsscan.com
Subsidie slim werken slim reizen mkb magazine 04 2011 mobiliteitsscan.comSubsidie slim werken slim reizen mkb magazine 04 2011 mobiliteitsscan.com
Subsidie slim werken slim reizen mkb magazine 04 2011 mobiliteitsscan.com
Robert Mares RC MBA
 
Provinciekrant Nbr Art Fleet Mobility Consultancy (2)
Provinciekrant Nbr Art Fleet Mobility Consultancy (2)Provinciekrant Nbr Art Fleet Mobility Consultancy (2)
Provinciekrant Nbr Art Fleet Mobility Consultancy (2)
ronaldvanlankveld
 
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
Wim_Saelaert
 
MKB-Mobiliteitsscan DEMO rapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
MKB-Mobiliteitsscan DEMO rapport - Slimmer Werken Slimmer ReizenMKB-Mobiliteitsscan DEMO rapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
MKB-Mobiliteitsscan DEMO rapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
Robert Mares RC MBA
 
Mobiliteitsscan.com MKB demorapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
Mobiliteitsscan.com MKB demorapport - Slimmer Werken Slimmer ReizenMobiliteitsscan.com MKB demorapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
Mobiliteitsscan.com MKB demorapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
Mobiliteitsscan.com
 
shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie...
shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie...shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie...
shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie...
shareNL
 
Het mobiliteitsbudget
Het mobiliteitsbudgetHet mobiliteitsbudget
Het mobiliteitsbudget
SD Worx Belgium
 
Johanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro RailJohanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro Rail
Dutch Power
 
SD Worx - De toekomst van werk - Lieve & Veerle Michiels
SD Worx - De toekomst van werk - Lieve & Veerle MichielsSD Worx - De toekomst van werk - Lieve & Veerle Michiels
SD Worx - De toekomst van werk - Lieve & Veerle Michiels
SD Worx Belgium
 

Similar to Presentatie erasmus universiteit rotterdam (20)

Slimmer op wegwijzer openbaar vervoer
Slimmer op wegwijzer openbaar vervoerSlimmer op wegwijzer openbaar vervoer
Slimmer op wegwijzer openbaar vervoer
 
Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig veRicardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
 
Marketing artikel factomagazine 1107 en 1108 (white space conflict)
Marketing artikel factomagazine 1107 en 1108 (white space conflict)Marketing artikel factomagazine 1107 en 1108 (white space conflict)
Marketing artikel factomagazine 1107 en 1108 (white space conflict)
 
Mobiliteitsscan.Com
Mobiliteitsscan.ComMobiliteitsscan.Com
Mobiliteitsscan.Com
 
Guido Schouteet: Mobiliteitsevent Realty_Ifma_24-05-16
Guido Schouteet: Mobiliteitsevent Realty_Ifma_24-05-16Guido Schouteet: Mobiliteitsevent Realty_Ifma_24-05-16
Guido Schouteet: Mobiliteitsevent Realty_Ifma_24-05-16
 
Ws2 2 presentatie mobidesk
Ws2 2 presentatie mobideskWs2 2 presentatie mobidesk
Ws2 2 presentatie mobidesk
 
Fietsbeleidsplan maatregelendeel 26 jan
Fietsbeleidsplan maatregelendeel 26 janFietsbeleidsplan maatregelendeel 26 jan
Fietsbeleidsplan maatregelendeel 26 jan
 
Bnp paribas fortis fietsengagement
Bnp paribas fortis fietsengagementBnp paribas fortis fietsengagement
Bnp paribas fortis fietsengagement
 
Slimmer op wegwijzer fietsen
Slimmer op wegwijzer fietsenSlimmer op wegwijzer fietsen
Slimmer op wegwijzer fietsen
 
Duurzaamheid & Mobiliteit (Johan De Mol)
Duurzaamheid & Mobiliteit (Johan De Mol)Duurzaamheid & Mobiliteit (Johan De Mol)
Duurzaamheid & Mobiliteit (Johan De Mol)
 
Projecten Reinoud Nägele
Projecten Reinoud NägeleProjecten Reinoud Nägele
Projecten Reinoud Nägele
 
Subsidie slim werken slim reizen mkb magazine 04 2011 mobiliteitsscan.com
Subsidie slim werken slim reizen mkb magazine 04 2011 mobiliteitsscan.comSubsidie slim werken slim reizen mkb magazine 04 2011 mobiliteitsscan.com
Subsidie slim werken slim reizen mkb magazine 04 2011 mobiliteitsscan.com
 
Provinciekrant Nbr Art Fleet Mobility Consultancy (2)
Provinciekrant Nbr Art Fleet Mobility Consultancy (2)Provinciekrant Nbr Art Fleet Mobility Consultancy (2)
Provinciekrant Nbr Art Fleet Mobility Consultancy (2)
 
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
 
MKB-Mobiliteitsscan DEMO rapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
MKB-Mobiliteitsscan DEMO rapport - Slimmer Werken Slimmer ReizenMKB-Mobiliteitsscan DEMO rapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
MKB-Mobiliteitsscan DEMO rapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
 
Mobiliteitsscan.com MKB demorapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
Mobiliteitsscan.com MKB demorapport - Slimmer Werken Slimmer ReizenMobiliteitsscan.com MKB demorapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
Mobiliteitsscan.com MKB demorapport - Slimmer Werken Slimmer Reizen
 
shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie...
shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie...shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie...
shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie...
 
Het mobiliteitsbudget
Het mobiliteitsbudgetHet mobiliteitsbudget
Het mobiliteitsbudget
 
Johanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro RailJohanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro Rail
 
SD Worx - De toekomst van werk - Lieve & Veerle Michiels
SD Worx - De toekomst van werk - Lieve & Veerle MichielsSD Worx - De toekomst van werk - Lieve & Veerle Michiels
SD Worx - De toekomst van werk - Lieve & Veerle Michiels
 

More from ODINNNL

Presentatie Anyway, Marco Robben
Presentatie Anyway, Marco RobbenPresentatie Anyway, Marco Robben
Presentatie Anyway, Marco Robben
ODINNNL
 
Presentatie Avens Hogeschool, John Theeuwes
Presentatie Avens Hogeschool, John TheeuwesPresentatie Avens Hogeschool, John Theeuwes
Presentatie Avens Hogeschool, John Theeuwes
ODINNNL
 
Presentatie Rabobank Nederland Pieter Noorman
Presentatie Rabobank Nederland Pieter NoormanPresentatie Rabobank Nederland Pieter Noorman
Presentatie Rabobank Nederland Pieter Noorman
ODINNNL
 
Presentatie Gemeente 'S-Hertogenbosch
Presentatie Gemeente 'S-HertogenboschPresentatie Gemeente 'S-Hertogenbosch
Presentatie Gemeente 'S-Hertogenbosch
ODINNNL
 
Presentatie The New Motion
Presentatie The New MotionPresentatie The New Motion
Presentatie The New Motion
ODINNNL
 
Duurzame mobiliteit als lifestyle
Duurzame mobiliteit als lifestyle Duurzame mobiliteit als lifestyle
Duurzame mobiliteit als lifestyle
ODINNNL
 
Keeping innovation moving asml
Keeping innovation moving asmlKeeping innovation moving asml
Keeping innovation moving asml
ODINNNL
 
Het Nieuwe Werken voor Essent
Het Nieuwe Werken voor EssentHet Nieuwe Werken voor Essent
Het Nieuwe Werken voor Essent
ODINNNL
 
Heeft HNW de toekomst?
Heeft HNW de toekomst?Heeft HNW de toekomst?
Heeft HNW de toekomst?
ODINNNL
 

More from ODINNNL (9)

Presentatie Anyway, Marco Robben
Presentatie Anyway, Marco RobbenPresentatie Anyway, Marco Robben
Presentatie Anyway, Marco Robben
 
Presentatie Avens Hogeschool, John Theeuwes
Presentatie Avens Hogeschool, John TheeuwesPresentatie Avens Hogeschool, John Theeuwes
Presentatie Avens Hogeschool, John Theeuwes
 
Presentatie Rabobank Nederland Pieter Noorman
Presentatie Rabobank Nederland Pieter NoormanPresentatie Rabobank Nederland Pieter Noorman
Presentatie Rabobank Nederland Pieter Noorman
 
Presentatie Gemeente 'S-Hertogenbosch
Presentatie Gemeente 'S-HertogenboschPresentatie Gemeente 'S-Hertogenbosch
Presentatie Gemeente 'S-Hertogenbosch
 
Presentatie The New Motion
Presentatie The New MotionPresentatie The New Motion
Presentatie The New Motion
 
Duurzame mobiliteit als lifestyle
Duurzame mobiliteit als lifestyle Duurzame mobiliteit als lifestyle
Duurzame mobiliteit als lifestyle
 
Keeping innovation moving asml
Keeping innovation moving asmlKeeping innovation moving asml
Keeping innovation moving asml
 
Het Nieuwe Werken voor Essent
Het Nieuwe Werken voor EssentHet Nieuwe Werken voor Essent
Het Nieuwe Werken voor Essent
 
Heeft HNW de toekomst?
Heeft HNW de toekomst?Heeft HNW de toekomst?
Heeft HNW de toekomst?
 

Presentatie erasmus universiteit rotterdam

 • 1. Wat kost mobiliteit? 26 Januari 2011 Rabobank Nederland - Eindhoven Giuliano Mingardo Erasmus Universiteit Rotterdam mingardo@ese.eur.nl 1
 • 2. Doel van deze presentatie 1.  Korte introductie mobiliteitsmanagement; 2.  Kosten van mobiliteit binnen een bedrijf; 3.  Baten van mobiliteitsmanagement;
 • 4. Mobiliteitsmanagement •  Verschillende definities: –  Het organiseren van slim reizen; –  Soft maatregelen die de effectiviteit van harde maatregelen in transportbeleid kunnen verbeteren; –  Strategieën en beleid die streven naar een meer efficiënt gebruik van bestaande transportinfrastructuur; •  Verschillende namen: –  Transportation Demand Management (TDM); –  Mobility Management; –  Smart Travel; 4
 • 5. Waarom Mobiliteitsmanagement? •  MM kan zorgen voor de zogenoemde ‘Quick wins’: –  Lage kosten; –  Snelle resultaten (korte termijn); –  Hoge bijdrage aan het verminderen van autogebruik; •  Bedrijven kunnen MM implementeren om drie redenen: –  Financiële redenen; –  Imago/CSR; –  Aantrekkelijke werkgever;
 • 6. Deel II: De kosten van mobiliteit binnen een bedrijf 6
 • 7. Kosten van mobiliteit (I) Welke kostenposten staan er in een winst- of verliesrekening? •  Financiële lasten; •  Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening; Waar vallen de kosten •  Buitengewone lasten: van mobiliteit onder? •  Belasting buitengewoon resultaat: •  Kostprijs van de omzet: inkoopwaarde van de omzet en kostprijs van de omzet. •  Verkoop- en beheerkosten: •  Afschrijvingen: afschrijvingen van materiële en immateriële activa. •  Salarissen en sociale lasten: •  Overige lasten: lasten die binnen de bedrijfsvoering vallen die niet onder een andere post vallen. •  Overige belastingen. •  Overige bedrijfslasten: het deel van de verkoop- en beheerskosten dat niet uit afschrijvingen en/of salarissen en sociale lasten bestaat.
 • 8. Kosten van mobiliteit (II) •  Wat zijn de echte kosten van mobiliteit binnen een bedrijf? •  Veel bedrijven hebben geen goed overzicht van alle aan mobiliteit gerelateerde kosten; •  Vaak zijn deze kosten zeer hoog! •  Hoe kun je kostenbesparing invoeren als je geen inzicht in de kosten zelf hebt?
 • 9. Travel costs and emissions walk hand in hand - Short-term cost cut potential: 200 000-500 000 Euro/1000 employees and year
 • 10. Mapping Costs of Mobility
 • 12. Deel III: Baten van mobiliteitsmanagement 1 2
 • 13. Baten van Mobiliteitsmanagement •  De baten van mobiliteitsmanagement zijn onder te verdelen in drie categorieën: 1.  Financiële baten: kostenbesparing; 2.  Imago en MVO; 3.  Aantrekkelijke werkgever
 • 15. Each person in the UK is responsible for around 3 tons of direct CO2 emissions each year, 5 tons in Sweden
 • 16. WSP   A VOLUNTARY personal carbon trading scheme for staff.   Designed and delivered on a highly professional basis   We set a 5 TONNE ANNUAL carbon allowance   Staff who are under their allowance receive a bonus payment of 5p per kilo up to £100. Staff who have used more than their allotted share of carbon pay into the scheme.   The scheme is based on TRUST - we do not audit the results
 • 17. Staff track their DIRECT emissions on a quarterly basis on www.wsppact.com
 • 19. Area 2 – cars and vehicle use
 • 20. Area 3 – Commute to work – if it’s on public transport
 • 21. Area 4 – flights, boats, trains, buses
 • 22. This gives a quarterly snapshot of carbon performance
 • 23. Results/Effects   712 staff taking part in the scheme in 2010 in six countries   Staff like it!!   Average 10% reduction in participants’ footprint   £1.4 million in advertising value equivalent media coverage in 2009   PACT has made a huge difference to our CR profile in the industry
 • 24. Erasmus Universiteit Rotterdam Woudestein campus 2 4
 • 25. Masterplan 2013 - 2028 2 5
 • 26. Parkeren in de Masterplan 2013 - 2028 2 6
 • 27. Parkeren in de Masterplan 2013 - 2028 •  Nieuwe parkeergarage: –  Capaciteit: ca. 1000 plekken –  (Aanleg) Kosten: ca. €40M •  Waar gaat de EUR het geld vinden? –  Betaald parkeren voor de bezoekers is niet genoeg; –  Betaald parkeren voor de medewerkers zal geïntroduceerd worden; •  Zal dit genoeg zijn om de kosten te dekken? –  Waarschijnlijk niet, dus auto’s worden gesubsidieerd! 2 7
 • 28. Parkeren in de Masterplan 2013 - 2028 •  Heeft de EUR überhaupt zo’n groot parkeergarage nodig? •  Wat kan de EUR doen met €40M? •  Even denken… €40M ….2,000 medewerkers… 30/40 jaren afschrijftijd…? •  Wat als de EUR subsidieert mensen i.p.v. auto’s…? 2 8
 • 29. EUR Mobiliteitsbeleid 2011-15: Doelstelling: •  Een vermindering van het aantal medewerkers en studenten dat gebruik maakt van de auto, waardoor het gebruik van vervoersmiddelen als OV, fiets en de voet toeneemt. •  Per 2015 •  maximaal 25% van de medewerkers reist met de auto •  maximaal 5% van de studenten reist met de auto •  na 2015 bekijken of dit percentage nog verder kan dalen. •  Diverse maatregelen zijn onderzocht om deze doelstelling te realiseren:
 • 30. Omvang doelgroep & keuzemogelijkheden reisgedrag •  Medewerkers –  2.200 medewerkers (excl. studentassistenten) –  1.800 fte met toegang tot secundaire arbeidsvoorwaarden –  36% reist doorgaans per auto naar de universiteit –  750 auto’s die gebruik maken van de parkeerfaciliteiten op de campus –  Voor c.a. 1.600 medewerkers is OV, fiets, te voet een reële optie (uit NS-scan). –  Voor 450 medewerkers is de auto de meest logische keuze (uit NS-scan). •  Studenten –  22.000 studenten –  11% reist doorgaans per auto naar de universiteit –  2.400 auto’s die gebruik maken van de parkeerfaciliteiten op de campus (en in de omgeving) –  Reguliere studenten (die veelal overdag reizen) komen in aanmerking van een studenten OV-jaarkaart
 • 31. Verkenning individueel budget (I) •  Het individueel (mobiliteits)budget is een veel genoemde stimuleringsmaatregel: de medewerker bepaalt zelf hoe (voor het gebruik van welk vervoersmiddel) het budget wordt ingezet. •  Randvoorwaarde –  Duurzame arbeidsvoorwaarden mogen niet leiden tot hogere kosten •  Huidige middelen –  Huidige reiskostenregeling: € 1,5miljoen: jaarlijks individueel budget 1 FTE: € 800 –  Huidige reiskostenregeling + Diës: € 2,5 miljoen: jaarlijks individueel budget 1 FTE: €1.350
 • 32. Verkenning individueel budget (II) •  De volgende medewerkers zien hun koopkracht dalen: –  woonafstand > 15 kilometer = achteruitgang tussen de € 120 en € 146 per jaar –  dienstverband < 0,6 FTE (20% van het personeelsbestand). •  Medewerkers met enkele reisafstand van < 15 km en een voltijdsaanstelling gaan er op vooruit. •  Voorlopige conclusie: een individueel mobiliteitsbudget draagt niet per definitie bij aan het realiseren van de projectdoelstelling, terwijl er sprake is van uiteenlopende en verstorende inkomenseffecten voor de medewerkers
 • 33. Invoering betaald parkeren •  Een prikkel voor een duurzame mobiliteitskeuze is het beprijzen van het parkeren op campus Woudestein •  Medewerkers –  Basis parkeerkaart waarmee 12 keer per jaar gratis geparkeerd kan worden. –  Dagtarief (bijvoorbeeld tussen €1,50 en €3,00): gebruik parkeerfaciliteiten wordt d.m.v. koppeling met SAP/HR maandelijks met salaris verrekend. •  Studenten Keuze uit: –  Betaald parkeren tegen regulier tarief (€1,50 per uur) –  Afwaardeerkaarten dagtarief (bijvoorbeeld: €5,00) –  Afwaardeerkaarten uurtarief (bijvoorbeeld: €1,00)
 • 34. Vergoeden van OV •  Het vergoeden van het OV voor medewerkers stimuleert het gebruik van duurzame mobiliteit: –  Voorbeeld: schatting van de kosten bij vergoeden OV (o.b.v. huidige situatie): –  Jaarlijkse kosten: € 3 miljoen (t.o.v. €1,5 miljoen nu) –  Mogelijke meeropbrengsten invoering betaald parkeren: € 650.000 –  Overig op te brengen: € 800.000  mogelijke inzetten Diës gratificaties
 • 35. Vergoeden van OV •  Uit de NS-scan blijkt dat voor ± 20% (450 medewekers) OV geen logische keuze is. Dit zijn medewerkers: –  die op > 7 km wonen waarbij de vervoersfactor ≥ 1,5 is (OV ten opzichte van auto) •  Voor deze medewerkers geldt: gereduceerd dagtarief parkeren van €1,50 •  Medewerkers die op < 7 km wonen en een vervoersfactor van <1,5 hebben, betalen indien zij met de auto komen een hoger tarief van €3,00 per dag.
 • 36. Vodafone Hoofdkwartier Amsterdam (2011) 3 6
 • 37. Vodafone Hoofdkwartier – Amsterdam Oosterdokseiland 3 7
 • 38. Vodafone •  Locatie op loopafstand van Amsterdam CS; •  Ongeveer 300 medewerkers; •  Nul (0) parkeerplaatsen; •  Aantaal bedrijfsauto’s: -85% •  Flexibele werkplekken; •  Alle medewerkers hebben een laptop, een blackberry en mobiel internet; •  NS-Business Card en bedrijfsfietsen; 3 8