SlideShare a Scribd company logo
AKO PÁR NADŠENCOV SIMULUJE
BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO
DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU
JOZEF HAJNALA
3 „PILIERE“:
1. PRIEBEŽNÝ SYSTÉM
DNEŠNÍ PRACUJÚCI PLATIA ODVODY A SOCIÁLNA POISŤOVŇA „TIETO ISTÉ
PENIAZE“ ROZDEĽUJE MEDZI DNEŠNÝCH DÔCHODCOV (14% RESP. 18%
VYM. ZÁKLADU)
2. DÔCHODKOVÉ SPORENIE
DNEŠNÍ PRACUJÚCI SI SPORIA NA SVOJ VLASTNÝ DÔCHODOK, KTORÝ IM
BUDE NA DÔCHODKU VYPLÁCANÝ (4% RESP. 0% VYM. ZÁKLADU)
3. DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE
AKO FUNGUJÚ DÔCHODKY
AKO TO VYZERÁ FINANČNE
Rok
Príjmy SP na
starobné poistenie
(mil. EUR)
Výdavky SP na
starobné poistenie
(mil. EUR)
Deficit
(mil. EUR)
2012 3 726 4 166 440
2013 3 766 4 391 625
2014 3 889 4 722 833
POČET OBYVATEĽOV
PRODUKTÍVNY VEK (22-62) = 3 217 979
POPRODUKTÍVNY VEK (>62) = 900 732
NA 1 POPRODUKTÍVNEHO ŽIJE
3,57 AKTÍVNYCH
STAROBNÉ POISTENIE
PRÍJMY SP = 3 889 MIL. EUR
VÝDAVKY SP = 4 722 MIL. EUR
DEFICIT SP = 833 MIL. EUR
PRÍJMY ROZPOČTU
20% DPH = 4 747 MIL. EUR
DPFO = 255 MIL. EUR
DPPO = 1 436 MIL. EUR
EXTRÉMNE ZJEDNODUŠENIE - KAM TO SMERUJE
POČET OBYVATEĽOV
PRODUKTÍVNY VEK (22-62) = 2 438 091
POPRODUKTÍVNY VEK (>62) = 1 692 929
NA 1 POPRODUKTÍVNEHO ŽIJE
1,44 AKTÍVNYCH
STAROBNÉ POISTENIE
PRÍJMY SP = 2 946 MIL. EUR
VÝDAVKY SP = 8 875 MIL. EUR
DEFICIT SP = 5 929 MIL. EUR
2014 2044
PREDPOKLADY, KTORÉ SYSTÉM OVPLYVŇUJÚ
• DEMOGRAFICKÉ
• EKONOMICKÉ
• LEGISLATÍVNE
• ...
POTREBUJEME UŽ DNES VEDIEŤ, AKO BUDÚ ZMENY VPLÝVAŤ NA
SYSTÉM V BUDÚCNOSTI – VYTVORÍME MATEMATICKÝ MODEL.
ČO S TÝM VIEME UROBIŤ
- ZOBERIE VZORKU 135 000 OSÔB Z DÁT SP
- NAMODELUJE, NEPOVIE PRESNE AKO
- ZA MODEL CELEJ POPULÁCIE A ĎALŠÍCH - ĎALŠIE PENIAZE
- MODEL JE JEDNODUCHÝ, NERIEŠI GLOBÁLNE SCENÁRE, VZŤAHY,
ANI MIGRÁCIU
MODEL ZA 480 000 + 1 500 000 EUR
AKO TO SPRAVIŤ LEPŠIE A LACNO
- ŽIADNE DRAHÉ TECHNOLÓGIE, VŠETKO SA DÁ ĽAHKO POSTAVIŤ NA PHP A
MYSQL, NA ZOBRAZOVANIE GRAFOV STAČIA GOOGLE CHARTS ALEBO
HIGHCHARTS
- ROBIŤ TO NAOZAJ KVALITNE
- NEKRADNÚŤ
- NEPLATIŤ NEPOTREBNÝCH ĽUDÍ, VEĽKÉ FIRMY A SPROSTREDKOVATEĽOV
- VO VOĽNOM ČASE SME UROBILI FUNKČNÝ MODEL, KTORÝ (PO DOKONČENÍ
AK DOSTANE POTREBNÉ DÁTA) DOKÁŽE ĎALEKO VIAC AKO TEN ZA VYŠE 2
MILIÓNY + K TOMUTO MODELU PREZENTAČNÚ WEBOVÚ STRÁNKU, KDE
ZVEREJŇUJEME ČLÁNKY, VÝSLEDKY ATĎ.
- TO VŠETKO ZA CCA 10 MANDAYS
MODEL ZADARMO
MONTE CARLO MODELY – PRINCÍP A MYŠLIENKA
vs.
80,68% 18,96%0,36%
MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO
1. VYGENERUJE SA INICIÁLNA POPULÁCIA NA ZÁKLADE KUMULATÍVNYCH
DISTRIBUČNÝCH FUNKCIÍ, KTORÉ MÔŽU VYZERAŤ NAPR. TAKTO
GENEROVANIE POPULÁCIE A NIE ZAČÍNANIE ZO STATICKEJ VZORKY MÁ MNOHO
VÝHOD (FUNGUJE TO PRE RÔZNE POPULÁCIE, ODPADÁ PROBLÉM OSOBNÝCH
ÚDAJOV, VIEME ĽUBOVOĽNÉ MENIŤ PARAMETRE, ...)
MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO
2. VYGENERUJE SA GLOBÁLNY SCENÁR
GLOBÁLNY SCENÁR URČUJE PRE DANÝ BEH MODELU NASTAVENIE PROSTREDIA
SVETA, V KTOROM TENTO BEH PREBIEHA NAJMÄ Z POHĽADU EKONOMIKY A
DEMOGRAFIE.
UMOŽŇUJE NÁM TO MODELOVAŤ RÔZNE SCENÁRE AKO NAPR.
- EKONOMICKÚ KRÍZU,
- VYSOKÚ ÚMRTNOSŤ A ÚPADOK Z DÔVODU VOJNY,
- POZITÍVNY EKONOMICKÝ VÝVOJ A TÝM VYSOKÉ VÝNOSY NA TRHOCH
- ....
MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO
3. VYPOČÍTAJÚ SA MATICE PRECHODU
MATICE PRECHODU URČUJÚ V ZÁVISLOSTI NA VLASTNOSTIACH OBYVATEĽA
PRAVDEPODOBNOSTI, S AKÝMI SA ZMENÍ JEHO STAV ZO SÚČASNÉHO NA INÝ,
NAPRÍKLAD S AKOU PRAVDEPODOBNOSŤOU SA ZMENÍ STAV "ZAMESTNANÝ"
NA "NEZAMESTNANÝ", "INVALIDNÝ DÔCHODCA", "PREDČASNÝ DÔCHODCA"
ATP. V ZÁVISLOSTI OD JEHO VEKU, POHLAVIA ČI VZDELANIA.
MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO
4. NA ZÁKLADE VYGENEROVANÉHO SCENÁRA SA URČIA PREDPOKLADY
VYPOČÍTAJÚ SA „BASELINE“ PREDPOKLADY A ICH PREDIKCIA DO BUDÚCNOSTI
(BUĎ MODEL ZVOLENOU METÓDOU PREDIKUJE VÝVOJ, ALEBO SA
NAIMPORTUJE HOTOVÝ PREDVYPOČÍTANÝ BASELINE, NAPR. PREDPOKLADY EK
A POD.)
- EKONOMICKÉ
- DEMOGRAFICKÉ
- GEOGRAFICKÉ
- ...
APLIKUJE SA GLOBÁLNY SCENÁR NA TIETO PREDPOKLADY
MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO
5. NASTAVIA SA LEGISLATÍVNE PREDPOKLADY
TENTO MODUL NÁM UMOŽNÍ MENIŤ PARAMETRE, KTORÉ PRIAMO MENÍ ŠTÁT
NAPR. ZÁKONMI
- VÝŠKA ODVODOV
- DÔCHODKOVÝ VEK
- VÝPOČET DÔCHODKU
- IMIGRAČNÁ POLITIKA
- ...
MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO
6. NASTAVIA SA ZÁVISLOSTI MEDZI PARAMETRAMI
PREDPOKLADY V REÁLNOM SVETE NIE SÚ OD SEBA NEZÁVISLÉ. EKONOMICKÝ
RAST VPLÝVA NA ZAMESTNANOSŤ, ZAMESTNANOSŤ VPLÝVA NA PRÍJMY
JEDNOTLIVCOV A PRÍJMY JEDNOTLIVCOV OVPLYVŇUJÚ PÔRODNOSŤ. PRETO JE
DÔLEŽITÉ DOBRE POPÍSAŤ ZÁVISLOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI PREDPOKLADMI.
MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO
7. PREBEHNE MONTE-CARLO SIMULÁCIA
1. BEŽÍ N-ROKOV
2. V KAŽDOM ROKU SA SIMULUJE KAŽDÝ OBYVATEĽ AKO JEDNOTLIVEC, MENIA SA
JEHO STAVY - ZARÁBA, PLATÍ ODVODY, DOSTÁVA DÔCHODOK (PODĽA MATÍC
PRECHODU)
3. S RÔZNYMI PRAVDEPODOBNOSŤAMI PODĽA PARAMETROV
 JEDNOTLIVÉ ŽENY RODIA A TAK VZNIKAJÚ NOVÍ OBYVATELIA (MÔŽU DEDIŤ
NIEKTORÉ VLASTNOSTI)
 ĽUDIA IMIGRUJÚ (V ZÁVISLOSTI NAPR. NA VEKU A POHLAVÍ)
 ĽUDIA UMIERAJÚ, EMIGRUJÚ (EMIGRANTI MAJÚ SKUTOČNOSTI
ODPOVEDAJÚCU VEKOVÚ ŠTRUKTÚRU)
4. SIMULÁCIA SKONČÍ A VÝSLEDKOM JE VEĽKÁ SQL TABUĽKA (POČET ROKOV *
POČET OBYVATEĽOV RIADKOV) S MNOŽSTVOM DÁT, Z KTORÝCH VIEME VYTVORIŤ
MNOŽSTVO RÔZNYCH POHĽADOV
MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO
8. VYHODNOTENIE
1. SPUSTÍME MNOŽSTVO SCENÁROV A NA ZÁKLADE TOHO UROBÍME ZÁVERY,
ODPORUČÍME MOŽNOSTI AKO SITUÁCIU RIEŠIŤ.
2. ANALÝZY SENZITIVITY NA PREDPOKLADY
3. ĎALŠIE BEŽNÉ AKTUÁRSKE POSTUPY
AKÝ JE NÁŠ CIEĽ A ČO NÁM K TOMU CHÝBA
CIELE
• VEREJNE PREZENTOVANÉ VÝSLEDKY MODELU
• UŠETRIŤ NÁM VEĽA PEŇAZÍ
• MODEL ČO NAJLEPŠIE DOPLNITEĽNÝ O NOVÉ MYŠLIENKY (NAPR.
ZDRAVOTNÝ SYSTÉM)
• VYTVORIŤ NAJKVALITNEJŠÍ MIKROSIMULAČNÝ MODEL DÔCHODKOVÉHO
SYSTÉMU NA SVETE
• V KONEČNOM DÔSLEDKU UMOŽNÍ ROBIŤ ZODPOVEDNÉ ROZHODNUTIA V
OBLASTI DÔCHODKOVEJ POLITIKY
ČO NÁM CHÝBA
• ČO NAJDETAILNEJŠIE DÁTA, NAJMÄ TIE OD SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
IF YOU SMELL
WHAT THE ROCK
IS COOKIN‘
MÁTE TO ZA SEBOU 

More Related Content

Similar to OPSiM.sk - Prezentácia na Banalytics V

le RGPD fossoyeur du marketing digital ?
le RGPD fossoyeur du marketing digital ?le RGPD fossoyeur du marketing digital ?
le RGPD fossoyeur du marketing digital ?
Prof. Jacques Folon (Ph.D)
 
Zuckerman U Mass Transport Virtual
Zuckerman U Mass Transport VirtualZuckerman U Mass Transport Virtual
Zuckerman U Mass Transport Virtual
cooppower
 
Financial Modeling for Real
Financial Modeling for RealFinancial Modeling for Real
Financial Modeling for Real
MintKit Institute
 
Business Model and Business Model Canvas
Business Model and Business Model CanvasBusiness Model and Business Model Canvas
Business Model and Business Model Canvas
Farzin Fardiss
 
Overlapping Generations Model Roundtable Model Comparisons From a Stylized So...
Overlapping Generations Model Roundtable Model Comparisons From a Stylized So...Overlapping Generations Model Roundtable Model Comparisons From a Stylized So...
Overlapping Generations Model Roundtable Model Comparisons From a Stylized So...
Congressional Budget Office
 
Rota Presentation Kofo Mary Are .pptx
Rota Presentation Kofo Mary Are .pptxRota Presentation Kofo Mary Are .pptx
Rota Presentation Kofo Mary Are .pptx
Kofo Are
 
P 01 ins_analytics_ai_in_life_case_studies_2017_10_16_v12
P 01 ins_analytics_ai_in_life_case_studies_2017_10_16_v12P 01 ins_analytics_ai_in_life_case_studies_2017_10_16_v12
P 01 ins_analytics_ai_in_life_case_studies_2017_10_16_v12
Vishwa Kolla
 
Chapter 01-preface
Chapter 01-prefaceChapter 01-preface
Chapter 01-preface
jps619
 
An alternative model to the open-economy 'new consensus'
An alternative model to the open-economy 'new consensus'An alternative model to the open-economy 'new consensus'
An alternative model to the open-economy 'new consensus'
Grupo de Economia Política IE-UFRJ
 
Corporate Presentation - 3Q19
Corporate Presentation - 3Q19Corporate Presentation - 3Q19
Corporate Presentation - 3Q19
MRVRI
 
Required ResourcesTextPlease read the following chapters in M.docx
Required ResourcesTextPlease read the following chapters in M.docxRequired ResourcesTextPlease read the following chapters in M.docx
Required ResourcesTextPlease read the following chapters in M.docx
audeleypearl
 
Divvy deck
Divvy deckDivvy deck
Divvy deck
DivvyTechnologies
 
Divvy deck
Divvy deckDivvy deck
Divvy deck
poocaholoky
 
Concepts in Federal Taxation 2016 23rd Edition Murphy and Higgins Solution Ma...
Concepts in Federal Taxation 2016 23rd Edition Murphy and Higgins Solution Ma...Concepts in Federal Taxation 2016 23rd Edition Murphy and Higgins Solution Ma...
Concepts in Federal Taxation 2016 23rd Edition Murphy and Higgins Solution Ma...
rohalcabaye
 
Big data in leading international company
Big data in leading international companyBig data in leading international company
Big data in leading international company
Pierre Paperon
 
Financial Services from Hawksley Consulting
Financial Services from Hawksley ConsultingFinancial Services from Hawksley Consulting
Financial Services from Hawksley Consulting
JGMumm
 
Insights and thoughts on the rise of the crowdfunding market - keynote Martij...
Insights and thoughts on the rise of the crowdfunding market - keynote Martij...Insights and thoughts on the rise of the crowdfunding market - keynote Martij...
Insights and thoughts on the rise of the crowdfunding market - keynote Martij...
Crowd Expedition
 
Can we use Mixture Models to Predict Market Bottoms? by Brian Christopher - 2...
Can we use Mixture Models to Predict Market Bottoms? by Brian Christopher - 2...Can we use Mixture Models to Predict Market Bottoms? by Brian Christopher - 2...
Can we use Mixture Models to Predict Market Bottoms? by Brian Christopher - 2...
QuantInsti
 
Staying demand driven 1
Staying demand driven 1Staying demand driven 1
Staying demand driven 1
Utkan Uluçay, MSc., CDDP
 
On Improving Efficiency of Electricity Market Clearing Software
On Improving Efficiency of Electricity Market Clearing SoftwareOn Improving Efficiency of Electricity Market Clearing Software
On Improving Efficiency of Electricity Market Clearing Software
Power System Operation
 

Similar to OPSiM.sk - Prezentácia na Banalytics V (20)

le RGPD fossoyeur du marketing digital ?
le RGPD fossoyeur du marketing digital ?le RGPD fossoyeur du marketing digital ?
le RGPD fossoyeur du marketing digital ?
 
Zuckerman U Mass Transport Virtual
Zuckerman U Mass Transport VirtualZuckerman U Mass Transport Virtual
Zuckerman U Mass Transport Virtual
 
Financial Modeling for Real
Financial Modeling for RealFinancial Modeling for Real
Financial Modeling for Real
 
Business Model and Business Model Canvas
Business Model and Business Model CanvasBusiness Model and Business Model Canvas
Business Model and Business Model Canvas
 
Overlapping Generations Model Roundtable Model Comparisons From a Stylized So...
Overlapping Generations Model Roundtable Model Comparisons From a Stylized So...Overlapping Generations Model Roundtable Model Comparisons From a Stylized So...
Overlapping Generations Model Roundtable Model Comparisons From a Stylized So...
 
Rota Presentation Kofo Mary Are .pptx
Rota Presentation Kofo Mary Are .pptxRota Presentation Kofo Mary Are .pptx
Rota Presentation Kofo Mary Are .pptx
 
P 01 ins_analytics_ai_in_life_case_studies_2017_10_16_v12
P 01 ins_analytics_ai_in_life_case_studies_2017_10_16_v12P 01 ins_analytics_ai_in_life_case_studies_2017_10_16_v12
P 01 ins_analytics_ai_in_life_case_studies_2017_10_16_v12
 
Chapter 01-preface
Chapter 01-prefaceChapter 01-preface
Chapter 01-preface
 
An alternative model to the open-economy 'new consensus'
An alternative model to the open-economy 'new consensus'An alternative model to the open-economy 'new consensus'
An alternative model to the open-economy 'new consensus'
 
Corporate Presentation - 3Q19
Corporate Presentation - 3Q19Corporate Presentation - 3Q19
Corporate Presentation - 3Q19
 
Required ResourcesTextPlease read the following chapters in M.docx
Required ResourcesTextPlease read the following chapters in M.docxRequired ResourcesTextPlease read the following chapters in M.docx
Required ResourcesTextPlease read the following chapters in M.docx
 
Divvy deck
Divvy deckDivvy deck
Divvy deck
 
Divvy deck
Divvy deckDivvy deck
Divvy deck
 
Concepts in Federal Taxation 2016 23rd Edition Murphy and Higgins Solution Ma...
Concepts in Federal Taxation 2016 23rd Edition Murphy and Higgins Solution Ma...Concepts in Federal Taxation 2016 23rd Edition Murphy and Higgins Solution Ma...
Concepts in Federal Taxation 2016 23rd Edition Murphy and Higgins Solution Ma...
 
Big data in leading international company
Big data in leading international companyBig data in leading international company
Big data in leading international company
 
Financial Services from Hawksley Consulting
Financial Services from Hawksley ConsultingFinancial Services from Hawksley Consulting
Financial Services from Hawksley Consulting
 
Insights and thoughts on the rise of the crowdfunding market - keynote Martij...
Insights and thoughts on the rise of the crowdfunding market - keynote Martij...Insights and thoughts on the rise of the crowdfunding market - keynote Martij...
Insights and thoughts on the rise of the crowdfunding market - keynote Martij...
 
Can we use Mixture Models to Predict Market Bottoms? by Brian Christopher - 2...
Can we use Mixture Models to Predict Market Bottoms? by Brian Christopher - 2...Can we use Mixture Models to Predict Market Bottoms? by Brian Christopher - 2...
Can we use Mixture Models to Predict Market Bottoms? by Brian Christopher - 2...
 
Staying demand driven 1
Staying demand driven 1Staying demand driven 1
Staying demand driven 1
 
On Improving Efficiency of Electricity Market Clearing Software
On Improving Efficiency of Electricity Market Clearing SoftwareOn Improving Efficiency of Electricity Market Clearing Software
On Improving Efficiency of Electricity Market Clearing Software
 

Recently uploaded

Topic: SICKLE CELL DISEASE IN CHILDREN-3.pdf
Topic: SICKLE CELL DISEASE IN CHILDREN-3.pdfTopic: SICKLE CELL DISEASE IN CHILDREN-3.pdf
Topic: SICKLE CELL DISEASE IN CHILDREN-3.pdf
TinyAnderson
 
20240520 Planning a Circuit Simulator in JavaScript.pptx
20240520 Planning a Circuit Simulator in JavaScript.pptx20240520 Planning a Circuit Simulator in JavaScript.pptx
20240520 Planning a Circuit Simulator in JavaScript.pptx
Sharon Liu
 
Compexometric titration/Chelatorphy titration/chelating titration
Compexometric titration/Chelatorphy titration/chelating titrationCompexometric titration/Chelatorphy titration/chelating titration
Compexometric titration/Chelatorphy titration/chelating titration
Vandana Devesh Sharma
 
Bob Reedy - Nitrate in Texas Groundwater.pdf
Bob Reedy - Nitrate in Texas Groundwater.pdfBob Reedy - Nitrate in Texas Groundwater.pdf
Bob Reedy - Nitrate in Texas Groundwater.pdf
Texas Alliance of Groundwater Districts
 
Travis Hills' Endeavors in Minnesota: Fostering Environmental and Economic Pr...
Travis Hills' Endeavors in Minnesota: Fostering Environmental and Economic Pr...Travis Hills' Endeavors in Minnesota: Fostering Environmental and Economic Pr...
Travis Hills' Endeavors in Minnesota: Fostering Environmental and Economic Pr...
Travis Hills MN
 
Immersive Learning That Works: Research Grounding and Paths Forward
Immersive Learning That Works: Research Grounding and Paths ForwardImmersive Learning That Works: Research Grounding and Paths Forward
Immersive Learning That Works: Research Grounding and Paths Forward
Leonel Morgado
 
Micronuclei test.M.sc.zoology.fisheries.
Micronuclei test.M.sc.zoology.fisheries.Micronuclei test.M.sc.zoology.fisheries.
Micronuclei test.M.sc.zoology.fisheries.
Aditi Bajpai
 
molar-distalization in orthodontics-seminar.pptx
molar-distalization in orthodontics-seminar.pptxmolar-distalization in orthodontics-seminar.pptx
molar-distalization in orthodontics-seminar.pptx
Anagha Prasad
 
Deep Software Variability and Frictionless Reproducibility
Deep Software Variability and Frictionless ReproducibilityDeep Software Variability and Frictionless Reproducibility
Deep Software Variability and Frictionless Reproducibility
University of Rennes, INSA Rennes, Inria/IRISA, CNRS
 
Unlocking the mysteries of reproduction: Exploring fecundity and gonadosomati...
Unlocking the mysteries of reproduction: Exploring fecundity and gonadosomati...Unlocking the mysteries of reproduction: Exploring fecundity and gonadosomati...
Unlocking the mysteries of reproduction: Exploring fecundity and gonadosomati...
AbdullaAlAsif1
 
Oedema_types_causes_pathophysiology.pptx
Oedema_types_causes_pathophysiology.pptxOedema_types_causes_pathophysiology.pptx
Oedema_types_causes_pathophysiology.pptx
muralinath2
 
原版制作(carleton毕业证书)卡尔顿大学毕业证硕士文凭原版一模一样
原版制作(carleton毕业证书)卡尔顿大学毕业证硕士文凭原版一模一样原版制作(carleton毕业证书)卡尔顿大学毕业证硕士文凭原版一模一样
原版制作(carleton毕业证书)卡尔顿大学毕业证硕士文凭原版一模一样
yqqaatn0
 
bordetella pertussis.................................ppt
bordetella pertussis.................................pptbordetella pertussis.................................ppt
bordetella pertussis.................................ppt
kejapriya1
 
Remote Sensing and Computational, Evolutionary, Supercomputing, and Intellige...
Remote Sensing and Computational, Evolutionary, Supercomputing, and Intellige...Remote Sensing and Computational, Evolutionary, Supercomputing, and Intellige...
Remote Sensing and Computational, Evolutionary, Supercomputing, and Intellige...
University of Maribor
 
SAR of Medicinal Chemistry 1st by dk.pdf
SAR of Medicinal Chemistry 1st by dk.pdfSAR of Medicinal Chemistry 1st by dk.pdf
SAR of Medicinal Chemistry 1st by dk.pdf
KrushnaDarade1
 
Medical Orthopedic PowerPoint Templates.pptx
Medical Orthopedic PowerPoint Templates.pptxMedical Orthopedic PowerPoint Templates.pptx
Medical Orthopedic PowerPoint Templates.pptx
terusbelajar5
 
8.Isolation of pure cultures and preservation of cultures.pdf
8.Isolation of pure cultures and preservation of cultures.pdf8.Isolation of pure cultures and preservation of cultures.pdf
8.Isolation of pure cultures and preservation of cultures.pdf
by6843629
 
Shallowest Oil Discovery of Turkiye.pptx
Shallowest Oil Discovery of Turkiye.pptxShallowest Oil Discovery of Turkiye.pptx
Shallowest Oil Discovery of Turkiye.pptx
Gokturk Mehmet Dilci
 
Cytokines and their role in immune regulation.pptx
Cytokines and their role in immune regulation.pptxCytokines and their role in immune regulation.pptx
Cytokines and their role in immune regulation.pptx
Hitesh Sikarwar
 
NuGOweek 2024 Ghent programme overview flyer
NuGOweek 2024 Ghent programme overview flyerNuGOweek 2024 Ghent programme overview flyer
NuGOweek 2024 Ghent programme overview flyer
pablovgd
 

Recently uploaded (20)

Topic: SICKLE CELL DISEASE IN CHILDREN-3.pdf
Topic: SICKLE CELL DISEASE IN CHILDREN-3.pdfTopic: SICKLE CELL DISEASE IN CHILDREN-3.pdf
Topic: SICKLE CELL DISEASE IN CHILDREN-3.pdf
 
20240520 Planning a Circuit Simulator in JavaScript.pptx
20240520 Planning a Circuit Simulator in JavaScript.pptx20240520 Planning a Circuit Simulator in JavaScript.pptx
20240520 Planning a Circuit Simulator in JavaScript.pptx
 
Compexometric titration/Chelatorphy titration/chelating titration
Compexometric titration/Chelatorphy titration/chelating titrationCompexometric titration/Chelatorphy titration/chelating titration
Compexometric titration/Chelatorphy titration/chelating titration
 
Bob Reedy - Nitrate in Texas Groundwater.pdf
Bob Reedy - Nitrate in Texas Groundwater.pdfBob Reedy - Nitrate in Texas Groundwater.pdf
Bob Reedy - Nitrate in Texas Groundwater.pdf
 
Travis Hills' Endeavors in Minnesota: Fostering Environmental and Economic Pr...
Travis Hills' Endeavors in Minnesota: Fostering Environmental and Economic Pr...Travis Hills' Endeavors in Minnesota: Fostering Environmental and Economic Pr...
Travis Hills' Endeavors in Minnesota: Fostering Environmental and Economic Pr...
 
Immersive Learning That Works: Research Grounding and Paths Forward
Immersive Learning That Works: Research Grounding and Paths ForwardImmersive Learning That Works: Research Grounding and Paths Forward
Immersive Learning That Works: Research Grounding and Paths Forward
 
Micronuclei test.M.sc.zoology.fisheries.
Micronuclei test.M.sc.zoology.fisheries.Micronuclei test.M.sc.zoology.fisheries.
Micronuclei test.M.sc.zoology.fisheries.
 
molar-distalization in orthodontics-seminar.pptx
molar-distalization in orthodontics-seminar.pptxmolar-distalization in orthodontics-seminar.pptx
molar-distalization in orthodontics-seminar.pptx
 
Deep Software Variability and Frictionless Reproducibility
Deep Software Variability and Frictionless ReproducibilityDeep Software Variability and Frictionless Reproducibility
Deep Software Variability and Frictionless Reproducibility
 
Unlocking the mysteries of reproduction: Exploring fecundity and gonadosomati...
Unlocking the mysteries of reproduction: Exploring fecundity and gonadosomati...Unlocking the mysteries of reproduction: Exploring fecundity and gonadosomati...
Unlocking the mysteries of reproduction: Exploring fecundity and gonadosomati...
 
Oedema_types_causes_pathophysiology.pptx
Oedema_types_causes_pathophysiology.pptxOedema_types_causes_pathophysiology.pptx
Oedema_types_causes_pathophysiology.pptx
 
原版制作(carleton毕业证书)卡尔顿大学毕业证硕士文凭原版一模一样
原版制作(carleton毕业证书)卡尔顿大学毕业证硕士文凭原版一模一样原版制作(carleton毕业证书)卡尔顿大学毕业证硕士文凭原版一模一样
原版制作(carleton毕业证书)卡尔顿大学毕业证硕士文凭原版一模一样
 
bordetella pertussis.................................ppt
bordetella pertussis.................................pptbordetella pertussis.................................ppt
bordetella pertussis.................................ppt
 
Remote Sensing and Computational, Evolutionary, Supercomputing, and Intellige...
Remote Sensing and Computational, Evolutionary, Supercomputing, and Intellige...Remote Sensing and Computational, Evolutionary, Supercomputing, and Intellige...
Remote Sensing and Computational, Evolutionary, Supercomputing, and Intellige...
 
SAR of Medicinal Chemistry 1st by dk.pdf
SAR of Medicinal Chemistry 1st by dk.pdfSAR of Medicinal Chemistry 1st by dk.pdf
SAR of Medicinal Chemistry 1st by dk.pdf
 
Medical Orthopedic PowerPoint Templates.pptx
Medical Orthopedic PowerPoint Templates.pptxMedical Orthopedic PowerPoint Templates.pptx
Medical Orthopedic PowerPoint Templates.pptx
 
8.Isolation of pure cultures and preservation of cultures.pdf
8.Isolation of pure cultures and preservation of cultures.pdf8.Isolation of pure cultures and preservation of cultures.pdf
8.Isolation of pure cultures and preservation of cultures.pdf
 
Shallowest Oil Discovery of Turkiye.pptx
Shallowest Oil Discovery of Turkiye.pptxShallowest Oil Discovery of Turkiye.pptx
Shallowest Oil Discovery of Turkiye.pptx
 
Cytokines and their role in immune regulation.pptx
Cytokines and their role in immune regulation.pptxCytokines and their role in immune regulation.pptx
Cytokines and their role in immune regulation.pptx
 
NuGOweek 2024 Ghent programme overview flyer
NuGOweek 2024 Ghent programme overview flyerNuGOweek 2024 Ghent programme overview flyer
NuGOweek 2024 Ghent programme overview flyer
 

OPSiM.sk - Prezentácia na Banalytics V

 • 1. AKO PÁR NADŠENCOV SIMULUJE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU JOZEF HAJNALA
 • 2. 3 „PILIERE“: 1. PRIEBEŽNÝ SYSTÉM DNEŠNÍ PRACUJÚCI PLATIA ODVODY A SOCIÁLNA POISŤOVŇA „TIETO ISTÉ PENIAZE“ ROZDEĽUJE MEDZI DNEŠNÝCH DÔCHODCOV (14% RESP. 18% VYM. ZÁKLADU) 2. DÔCHODKOVÉ SPORENIE DNEŠNÍ PRACUJÚCI SI SPORIA NA SVOJ VLASTNÝ DÔCHODOK, KTORÝ IM BUDE NA DÔCHODKU VYPLÁCANÝ (4% RESP. 0% VYM. ZÁKLADU) 3. DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE AKO FUNGUJÚ DÔCHODKY
 • 3. AKO TO VYZERÁ FINANČNE Rok Príjmy SP na starobné poistenie (mil. EUR) Výdavky SP na starobné poistenie (mil. EUR) Deficit (mil. EUR) 2012 3 726 4 166 440 2013 3 766 4 391 625 2014 3 889 4 722 833
 • 4. POČET OBYVATEĽOV PRODUKTÍVNY VEK (22-62) = 3 217 979 POPRODUKTÍVNY VEK (>62) = 900 732 NA 1 POPRODUKTÍVNEHO ŽIJE 3,57 AKTÍVNYCH STAROBNÉ POISTENIE PRÍJMY SP = 3 889 MIL. EUR VÝDAVKY SP = 4 722 MIL. EUR DEFICIT SP = 833 MIL. EUR PRÍJMY ROZPOČTU 20% DPH = 4 747 MIL. EUR DPFO = 255 MIL. EUR DPPO = 1 436 MIL. EUR EXTRÉMNE ZJEDNODUŠENIE - KAM TO SMERUJE POČET OBYVATEĽOV PRODUKTÍVNY VEK (22-62) = 2 438 091 POPRODUKTÍVNY VEK (>62) = 1 692 929 NA 1 POPRODUKTÍVNEHO ŽIJE 1,44 AKTÍVNYCH STAROBNÉ POISTENIE PRÍJMY SP = 2 946 MIL. EUR VÝDAVKY SP = 8 875 MIL. EUR DEFICIT SP = 5 929 MIL. EUR 2014 2044
 • 5. PREDPOKLADY, KTORÉ SYSTÉM OVPLYVŇUJÚ • DEMOGRAFICKÉ • EKONOMICKÉ • LEGISLATÍVNE • ... POTREBUJEME UŽ DNES VEDIEŤ, AKO BUDÚ ZMENY VPLÝVAŤ NA SYSTÉM V BUDÚCNOSTI – VYTVORÍME MATEMATICKÝ MODEL. ČO S TÝM VIEME UROBIŤ
 • 6. - ZOBERIE VZORKU 135 000 OSÔB Z DÁT SP - NAMODELUJE, NEPOVIE PRESNE AKO - ZA MODEL CELEJ POPULÁCIE A ĎALŠÍCH - ĎALŠIE PENIAZE - MODEL JE JEDNODUCHÝ, NERIEŠI GLOBÁLNE SCENÁRE, VZŤAHY, ANI MIGRÁCIU MODEL ZA 480 000 + 1 500 000 EUR
 • 7. AKO TO SPRAVIŤ LEPŠIE A LACNO - ŽIADNE DRAHÉ TECHNOLÓGIE, VŠETKO SA DÁ ĽAHKO POSTAVIŤ NA PHP A MYSQL, NA ZOBRAZOVANIE GRAFOV STAČIA GOOGLE CHARTS ALEBO HIGHCHARTS - ROBIŤ TO NAOZAJ KVALITNE - NEKRADNÚŤ - NEPLATIŤ NEPOTREBNÝCH ĽUDÍ, VEĽKÉ FIRMY A SPROSTREDKOVATEĽOV - VO VOĽNOM ČASE SME UROBILI FUNKČNÝ MODEL, KTORÝ (PO DOKONČENÍ AK DOSTANE POTREBNÉ DÁTA) DOKÁŽE ĎALEKO VIAC AKO TEN ZA VYŠE 2 MILIÓNY + K TOMUTO MODELU PREZENTAČNÚ WEBOVÚ STRÁNKU, KDE ZVEREJŇUJEME ČLÁNKY, VÝSLEDKY ATĎ. - TO VŠETKO ZA CCA 10 MANDAYS
 • 9. MONTE CARLO MODELY – PRINCÍP A MYŠLIENKA vs. 80,68% 18,96%0,36%
 • 10. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 1. VYGENERUJE SA INICIÁLNA POPULÁCIA NA ZÁKLADE KUMULATÍVNYCH DISTRIBUČNÝCH FUNKCIÍ, KTORÉ MÔŽU VYZERAŤ NAPR. TAKTO GENEROVANIE POPULÁCIE A NIE ZAČÍNANIE ZO STATICKEJ VZORKY MÁ MNOHO VÝHOD (FUNGUJE TO PRE RÔZNE POPULÁCIE, ODPADÁ PROBLÉM OSOBNÝCH ÚDAJOV, VIEME ĽUBOVOĽNÉ MENIŤ PARAMETRE, ...)
 • 11. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 2. VYGENERUJE SA GLOBÁLNY SCENÁR GLOBÁLNY SCENÁR URČUJE PRE DANÝ BEH MODELU NASTAVENIE PROSTREDIA SVETA, V KTOROM TENTO BEH PREBIEHA NAJMÄ Z POHĽADU EKONOMIKY A DEMOGRAFIE. UMOŽŇUJE NÁM TO MODELOVAŤ RÔZNE SCENÁRE AKO NAPR. - EKONOMICKÚ KRÍZU, - VYSOKÚ ÚMRTNOSŤ A ÚPADOK Z DÔVODU VOJNY, - POZITÍVNY EKONOMICKÝ VÝVOJ A TÝM VYSOKÉ VÝNOSY NA TRHOCH - ....
 • 12. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 3. VYPOČÍTAJÚ SA MATICE PRECHODU MATICE PRECHODU URČUJÚ V ZÁVISLOSTI NA VLASTNOSTIACH OBYVATEĽA PRAVDEPODOBNOSTI, S AKÝMI SA ZMENÍ JEHO STAV ZO SÚČASNÉHO NA INÝ, NAPRÍKLAD S AKOU PRAVDEPODOBNOSŤOU SA ZMENÍ STAV "ZAMESTNANÝ" NA "NEZAMESTNANÝ", "INVALIDNÝ DÔCHODCA", "PREDČASNÝ DÔCHODCA" ATP. V ZÁVISLOSTI OD JEHO VEKU, POHLAVIA ČI VZDELANIA.
 • 13. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 4. NA ZÁKLADE VYGENEROVANÉHO SCENÁRA SA URČIA PREDPOKLADY VYPOČÍTAJÚ SA „BASELINE“ PREDPOKLADY A ICH PREDIKCIA DO BUDÚCNOSTI (BUĎ MODEL ZVOLENOU METÓDOU PREDIKUJE VÝVOJ, ALEBO SA NAIMPORTUJE HOTOVÝ PREDVYPOČÍTANÝ BASELINE, NAPR. PREDPOKLADY EK A POD.) - EKONOMICKÉ - DEMOGRAFICKÉ - GEOGRAFICKÉ - ... APLIKUJE SA GLOBÁLNY SCENÁR NA TIETO PREDPOKLADY
 • 14. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 5. NASTAVIA SA LEGISLATÍVNE PREDPOKLADY TENTO MODUL NÁM UMOŽNÍ MENIŤ PARAMETRE, KTORÉ PRIAMO MENÍ ŠTÁT NAPR. ZÁKONMI - VÝŠKA ODVODOV - DÔCHODKOVÝ VEK - VÝPOČET DÔCHODKU - IMIGRAČNÁ POLITIKA - ...
 • 15. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 6. NASTAVIA SA ZÁVISLOSTI MEDZI PARAMETRAMI PREDPOKLADY V REÁLNOM SVETE NIE SÚ OD SEBA NEZÁVISLÉ. EKONOMICKÝ RAST VPLÝVA NA ZAMESTNANOSŤ, ZAMESTNANOSŤ VPLÝVA NA PRÍJMY JEDNOTLIVCOV A PRÍJMY JEDNOTLIVCOV OVPLYVŇUJÚ PÔRODNOSŤ. PRETO JE DÔLEŽITÉ DOBRE POPÍSAŤ ZÁVISLOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI PREDPOKLADMI.
 • 16. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 7. PREBEHNE MONTE-CARLO SIMULÁCIA 1. BEŽÍ N-ROKOV 2. V KAŽDOM ROKU SA SIMULUJE KAŽDÝ OBYVATEĽ AKO JEDNOTLIVEC, MENIA SA JEHO STAVY - ZARÁBA, PLATÍ ODVODY, DOSTÁVA DÔCHODOK (PODĽA MATÍC PRECHODU) 3. S RÔZNYMI PRAVDEPODOBNOSŤAMI PODĽA PARAMETROV  JEDNOTLIVÉ ŽENY RODIA A TAK VZNIKAJÚ NOVÍ OBYVATELIA (MÔŽU DEDIŤ NIEKTORÉ VLASTNOSTI)  ĽUDIA IMIGRUJÚ (V ZÁVISLOSTI NAPR. NA VEKU A POHLAVÍ)  ĽUDIA UMIERAJÚ, EMIGRUJÚ (EMIGRANTI MAJÚ SKUTOČNOSTI ODPOVEDAJÚCU VEKOVÚ ŠTRUKTÚRU) 4. SIMULÁCIA SKONČÍ A VÝSLEDKOM JE VEĽKÁ SQL TABUĽKA (POČET ROKOV * POČET OBYVATEĽOV RIADKOV) S MNOŽSTVOM DÁT, Z KTORÝCH VIEME VYTVORIŤ MNOŽSTVO RÔZNYCH POHĽADOV
 • 17. MODEL FUNGUJE ZJEDNODUŠENE TAKTO 8. VYHODNOTENIE 1. SPUSTÍME MNOŽSTVO SCENÁROV A NA ZÁKLADE TOHO UROBÍME ZÁVERY, ODPORUČÍME MOŽNOSTI AKO SITUÁCIU RIEŠIŤ. 2. ANALÝZY SENZITIVITY NA PREDPOKLADY 3. ĎALŠIE BEŽNÉ AKTUÁRSKE POSTUPY
 • 18. AKÝ JE NÁŠ CIEĽ A ČO NÁM K TOMU CHÝBA CIELE • VEREJNE PREZENTOVANÉ VÝSLEDKY MODELU • UŠETRIŤ NÁM VEĽA PEŇAZÍ • MODEL ČO NAJLEPŠIE DOPLNITEĽNÝ O NOVÉ MYŠLIENKY (NAPR. ZDRAVOTNÝ SYSTÉM) • VYTVORIŤ NAJKVALITNEJŠÍ MIKROSIMULAČNÝ MODEL DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU NA SVETE • V KONEČNOM DÔSLEDKU UMOŽNÍ ROBIŤ ZODPOVEDNÉ ROZHODNUTIA V OBLASTI DÔCHODKOVEJ POLITIKY ČO NÁM CHÝBA • ČO NAJDETAILNEJŠIE DÁTA, NAJMÄ TIE OD SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
 • 19. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ IF YOU SMELL WHAT THE ROCK IS COOKIN‘ MÁTE TO ZA SEBOU 