SlideShare a Scribd company logo
Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR
16. února 2022
Pracovní podmínky
soudních tlumočníků
a překladatelů v
Německu
Iva Wolter
Pojmy a německý federalismus
 allgemein beeidigt
 allgemein vereidigt
 allgemein ermächtigt
 ermächtigt
 öffentlich bestellt
 öffentlich bestellter und allgemein beeidigter
Übersetzer
 allgemein beeidigte Dolmetscherin und
ermächtigte Übersetzerin
 16 různých právních předpisů
2
překladatelé
soudní překladatel/ka
veřejný seznam
https://www.justiz-dolmetscher.de
tlumočníci
soudní tlumočník/tlumočnice
3
Soudní tlumočníci a
překladatelé v Berlíně
 podmínky:
 odborná kvalifikace: státní tlumočnická / překlada-
telská zkouška
 osobní kvalifikace: bezúhonnost, ochota být
soudům k dispozici v krátkém časovém horizontu
 praktické zkušenosti pouze u tlumočníků:
doklad o tlumočnické praxi
 příslušnost: Landgericht Berlin
 platnost vyhlášky od 05.02.2010 do 31.12.2022
=> Spolkový zákon o soudních tlumočnících
(Gerichtsdolmetschergesetz)
4
Právní znalosti
Nevyžadují se
Bádensko-Württembersko
Bavorsko
Berlín
Braniborsko
Durynsko
Hesensko
Meklenbursko-Přední Pomořansko
Sársko
Sasko
Sasko-Anhaltsko
5
Vyžadují se
Brémy
Dolní Sasko
Hamburk
Porýní-Falc
Severní Porýní-Vestfálsko
Šlesvicko-Holštýnsko
Spolkový zákon o soudních
tlumočnících
 účinný od 1. ledna 2023, přechodné ustanovení do
12. prosince 2024
 účelem je sjednocení předpisů upravujících
jmenování soudních tlumočníků
 týká se pouze tlumočníků (nikoliv překladatelů)!
 všech dosavadních cca 12.800 soudních tlumočníků
bude vyškrtnuto ze seznamu => nová žádost
 musí splňovat nové podmínky: mj. odborné znalosti
(= tlumočnická zkouška + německý právní jazyk)
 chybí tzv. dědečkovská klauzule => mnohaleté
zkušenosti nemají žádnou hodnotu?
 chybí studijní programy a zkoušející pro některé
jazyky
6
Odměňování
 Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz
(JVEG)
 Odměna za tlumočení (§ 9):
 85 EUR za hodinu
 počítá se doba od opuštění kanceláře až po
návrat do kanceláře
 nepočítá se polední přestávka
 přirážka 20 % za tlumočení v neděli a o svátcích
a v době od 23 do 6 hodin
 příprava se neplatí
 + náhrada cestovních výdajů (jízdenka nebo
0,42 EUR/km)
 zrušení soudního jednání 1 nebo 2 dny před
termínem => 2 hodiny
7
Odměňování
 Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz
(JVEG)
 Odměna za překlady (§ 11):
 základní sazba 1,80 EUR/normořádek (55 znaků
včetně mezer) pokud je výchozí text v
editovatelné podobě
 jinak zvýšená sazba 1,95 EUR
 pokud je text zvlášť náročný, obsahuje velké
množství odborných výrazů, je špatně čitelný,
urgentní nebo se překládá do exotického jazyka,
navýší se základní sazba na 1,95 EUR a zvýšená
sazba na 2,10 EUR
 minimální odměna: 20 EUR
8
Soudní tlumočník se
někdy vyžaduje:
 na úřadech – např. úřad
péče o mládež (uznání
otcovství, rodičovská
odpovědnost), matriční
úřad (uzavření
manželství)
9
Mimosoudní tlumočení
Soudní tlumočník se
nevyžaduje:
 komunitní tlumočení –
např. pracovní úřady,
školy, zdravotní
zařízení, azylová řízení,
neziskové organizace
 konferenční tlumočení
 …
Soudní tlumočník se
vyžaduje vždy:
 u notářů – např. koupě
nemovitosti, založení
společnosti, převod
obchodních podílů,
dědické řízení
 na policii – především
výslechy, odposlechy
Tlumočení na policii
v Berlíně a Braniborsku
 vlastní seznam soudních tlumočníků
 podmínky:
 soudní tlumočník
 bezúhonnost, ochota být ihned k dispozici
 kontrola každých pět let
 odměna Braniborsko: JVEG
 odměna Berlín:
 z pověření státního zastupitelství nebo v
přestupkovém řízení: JVEG
 bez pověření st. zast.: 55 EUR za hodinu tlumočení
+ 45 EUR náhrada za čas strávený na cestě
+ 10 EUR náhrada cestovních výdajů
(překlady: 1,25 EUR/normořádek)
10
Ověřený překlad
 beglaubigte Übersetzung
=> bestätigte Übersetzung
 nadpis
 layout
 překladatelská doložka
 kulaté razítko
 sešití s kopií výchozího textu
 neexistují jednotné předpisy
 tlumočnický deník
 elektronické překlady
11
Problémy
 digitalizace justice
 Spolkový zákon o soudních
tlumočnících
 překladatelské agentury
 tlumočník ad hoc
 tlak na cenu => odchod
profesionálních soudních tlumočníků
a překladatelů
 prosazování zájmů tlumočníků a
překladatelů
12
“
Otázky?
13
Kontakt
14
Iva Wolter
diplomovaná překladatelka
web: www.dolmetschbar.de
e-mail: kontakt@dolmetschbar.de
Diese Präsentation ist Eigentum von Iva Wolter und basiert auf der PowerPoint-Vorlage von Jimena Catalina,
veröffentlicht auf Slides Carnival (www.slidescarnival.com).
Sie ist urheberrechtlich geschützt. Keine ungenehmigte Nutzung der Inhalte und Bilder.

More Related Content

Featured

How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 

Featured (20)

How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 

Pracovní podmínky soudních tlumočníků a překladatelů v Německu.pptx

 • 1. Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR 16. února 2022 Pracovní podmínky soudních tlumočníků a překladatelů v Německu Iva Wolter
 • 2. Pojmy a německý federalismus  allgemein beeidigt  allgemein vereidigt  allgemein ermächtigt  ermächtigt  öffentlich bestellt  öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Übersetzer  allgemein beeidigte Dolmetscherin und ermächtigte Übersetzerin  16 různých právních předpisů 2
 • 4. Soudní tlumočníci a překladatelé v Berlíně  podmínky:  odborná kvalifikace: státní tlumočnická / překlada- telská zkouška  osobní kvalifikace: bezúhonnost, ochota být soudům k dispozici v krátkém časovém horizontu  praktické zkušenosti pouze u tlumočníků: doklad o tlumočnické praxi  příslušnost: Landgericht Berlin  platnost vyhlášky od 05.02.2010 do 31.12.2022 => Spolkový zákon o soudních tlumočnících (Gerichtsdolmetschergesetz) 4
 • 5. Právní znalosti Nevyžadují se Bádensko-Württembersko Bavorsko Berlín Braniborsko Durynsko Hesensko Meklenbursko-Přední Pomořansko Sársko Sasko Sasko-Anhaltsko 5 Vyžadují se Brémy Dolní Sasko Hamburk Porýní-Falc Severní Porýní-Vestfálsko Šlesvicko-Holštýnsko
 • 6. Spolkový zákon o soudních tlumočnících  účinný od 1. ledna 2023, přechodné ustanovení do 12. prosince 2024  účelem je sjednocení předpisů upravujících jmenování soudních tlumočníků  týká se pouze tlumočníků (nikoliv překladatelů)!  všech dosavadních cca 12.800 soudních tlumočníků bude vyškrtnuto ze seznamu => nová žádost  musí splňovat nové podmínky: mj. odborné znalosti (= tlumočnická zkouška + německý právní jazyk)  chybí tzv. dědečkovská klauzule => mnohaleté zkušenosti nemají žádnou hodnotu?  chybí studijní programy a zkoušející pro některé jazyky 6
 • 7. Odměňování  Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)  Odměna za tlumočení (§ 9):  85 EUR za hodinu  počítá se doba od opuštění kanceláře až po návrat do kanceláře  nepočítá se polední přestávka  přirážka 20 % za tlumočení v neděli a o svátcích a v době od 23 do 6 hodin  příprava se neplatí  + náhrada cestovních výdajů (jízdenka nebo 0,42 EUR/km)  zrušení soudního jednání 1 nebo 2 dny před termínem => 2 hodiny 7
 • 8. Odměňování  Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)  Odměna za překlady (§ 11):  základní sazba 1,80 EUR/normořádek (55 znaků včetně mezer) pokud je výchozí text v editovatelné podobě  jinak zvýšená sazba 1,95 EUR  pokud je text zvlášť náročný, obsahuje velké množství odborných výrazů, je špatně čitelný, urgentní nebo se překládá do exotického jazyka, navýší se základní sazba na 1,95 EUR a zvýšená sazba na 2,10 EUR  minimální odměna: 20 EUR 8
 • 9. Soudní tlumočník se někdy vyžaduje:  na úřadech – např. úřad péče o mládež (uznání otcovství, rodičovská odpovědnost), matriční úřad (uzavření manželství) 9 Mimosoudní tlumočení Soudní tlumočník se nevyžaduje:  komunitní tlumočení – např. pracovní úřady, školy, zdravotní zařízení, azylová řízení, neziskové organizace  konferenční tlumočení  … Soudní tlumočník se vyžaduje vždy:  u notářů – např. koupě nemovitosti, založení společnosti, převod obchodních podílů, dědické řízení  na policii – především výslechy, odposlechy
 • 10. Tlumočení na policii v Berlíně a Braniborsku  vlastní seznam soudních tlumočníků  podmínky:  soudní tlumočník  bezúhonnost, ochota být ihned k dispozici  kontrola každých pět let  odměna Braniborsko: JVEG  odměna Berlín:  z pověření státního zastupitelství nebo v přestupkovém řízení: JVEG  bez pověření st. zast.: 55 EUR za hodinu tlumočení + 45 EUR náhrada za čas strávený na cestě + 10 EUR náhrada cestovních výdajů (překlady: 1,25 EUR/normořádek) 10
 • 11. Ověřený překlad  beglaubigte Übersetzung => bestätigte Übersetzung  nadpis  layout  překladatelská doložka  kulaté razítko  sešití s kopií výchozího textu  neexistují jednotné předpisy  tlumočnický deník  elektronické překlady 11
 • 12. Problémy  digitalizace justice  Spolkový zákon o soudních tlumočnících  překladatelské agentury  tlumočník ad hoc  tlak na cenu => odchod profesionálních soudních tlumočníků a překladatelů  prosazování zájmů tlumočníků a překladatelů 12
 • 14. Kontakt 14 Iva Wolter diplomovaná překladatelka web: www.dolmetschbar.de e-mail: kontakt@dolmetschbar.de Diese Präsentation ist Eigentum von Iva Wolter und basiert auf der PowerPoint-Vorlage von Jimena Catalina, veröffentlicht auf Slides Carnival (www.slidescarnival.com). Sie ist urheberrechtlich geschützt. Keine ungenehmigte Nutzung der Inhalte und Bilder.