SlideShare a Scribd company logo
PR vrednost objava u online medijima www.internetagencija.rs
Šta je i čemu slu ž i PR vrednost? Jedan od pokazatelja rada PR agencija, PR službi i drugih u tom poslu Najprostija mera efekata postignutog publiciteta U suštini radi se o iskazivanju u novcu vrednosti medijskih objava
Kako se to radi za objave u offline medijima? Zapitajmo se da li ovakav potpuno mehanički model daje pravu sliku publiciteta koji je ostvaren plasiranjem objava* Prikupite objave Izmerite ili ocenite njihovu veličnu Pogledate koliko u mediju gde ste plasirali objavu košta reklama približno te površine Dobijenu cifru pomnožite sa koeficijenom koji govori koliko puta više čitaoci/gledaoci veruju “redakcijskom tekstu” nego reklami *Mahom se ne uzima u obzir kvalitet objava
Problemi koje imao online Prikupljanje online objava Ocena njihovog uticaja tj. “vrednosti” na publicitet Procena broja čitanja objave Procena uticaja na one koji objavu vide Iskazivanje svega toga u novcu! Konačna matematika kroz koju se objedinjuju ove faze u procesu je najmanji problem!
Metodologija koju razvijamo Jedinstvena, originalna metodologija koja objedinjuje kvalifikativnu i kvantifikativnu moć PR objava Negativne vrednosti PR indexa omogućavaju da se pokaže da je nekim subjektima neohodan PR, makar da bi došli do neutralnog odnosa sa javnošću Uzor za njen razvoj je metodologija Društva za odnose sa javnošću Nemačke kojom se određuje kvalifikativna vrednost objave u rasponu od 1-10. Verovatno je da će PR ostati više umetnost nego nauka, ali analize PR-a moraju biti nauka! Autor je M.Sc. Nemanja Đurić, dipl. filozof i master komunikologije
Prikupljanje objava Na osnovu zadatih ključnih fraza prikuplja objave sa preko 90 domaćih sajtova. Pokriva sva bitna i relevantna online izdanja iz info i news sfere Prikupljaju se sa odabranih izvora sve objave vezane za ličnost, kompaniju, proizvod ili fenomen koji treba analizirati. Može da prati i komentare na objave Ima ugra đen “re čnik sinonima ” koji se stalno obogaćuje Naslovi internet kliping
Svakom članku dodeljen je PR index kojim se određuje publicitet koji ta objava donosi na primer ličnosti koja se posmatra. PR indexi mogu biti i negativni i svi su rasponu vrednosti od -5 do 5. Vrednosti PR indexa variraju po kategorijama: 1, -1 za pominjanje ličnosti u pozitivnom odnosno negativnom kontekstu, 2, -2 intervju posmatrane ličnosti / oponenta 3, -3 predstavljanje ličnosti ili njenog delovanja od strane novinara, autora teksta. 4, -4 nezavistan, stručan izvor, velikog kredibiliteta koji predstavlja ličnost u pozitivnom/negativnom svetlu. 5, -5 izuzetni slučajavi očigledne javne dobrobiti ili štete PR index 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5
Da bi se značaj objave na nekom sajtu što bolje ocenila vrši se njeno dovođenje u vezu sa brojem poseta sajtu i procenom broja čitanja strane na kojoj je objava. Radimo tako š to prikupimo podatke o posetama sajtova na kojima izlaze objave. Kada radimo analize ta kvantifikativna dimenzije je predstavljena u obliku koeficijenta koji predstavlja aritmeticku sredinu najčešće osam sr p skih online medija koji imaju posetu od preko 500,000 jedinstvenih posetilaca mese č no. Za odre đ ivanje PR vrednosti koristimo podatke o posetama stranici na kojoj se nalazi objava. Ponderisanje vrednosti PR indexa
Ocena vrednosti objave U narednom koraku potrebno je vrednost same objave na reputaciju svesti na novčani pokazatelj To je moguće uraditi u sledećim koracima: Prikupiti podatke o ceni tipskog banera (koji je najčešći na medijskim sajtovima) ali iskazanu za samo jedan prikaz banera ( AVE ) Oceniti broj čitanja teksta koji se analizira ( PV )
Koeficijent poverenja javnosti U PR industriji uobičajeno je da se uzima da je vrednost PR objave 2.5 puta veća od vrednosti oglasa koji zauzima istu površinu/vreme ( AVE ). S obzirom da se ovo odnosi na plaćene objave ili na one za čije plasiranje u medije su angažovane agencije (npr. intervju predstavnika kompanije), koje većinom prema našoj metologiji dobijaju ocenu 2 koeficijent koji koristimo je 1.25.
Vrednost PR objave Konačna vrednost PR objave dobija se kada se pomnože: PR index Vrednost objave Broj citanja objave Koeficijient poverenja PR index * AVE * PV * 1.25 = PR value
Naredni koraci Naći način za ocenu čitanja pojedinih tekstova na veb sajtovima Prikupiti potrebne podatke Uneti stavke 1. i 2. u softver koji razvijamo Upakovati metodologiju kao proizvod i ponuditi je tržištu!
Kreiranje paketa analiza i ocena “Po zahtevu” prilagođenih specifičnim potrebama Mogućnosti unapređenja U ocenu PR vrednosti online objava uneti i ocenu uticaja komentara na objavu kao bitnog faktora online publiciteta Prilagoditi metodologiju offline medijima
Usluge koje nudimo Iznajmljivanje, podešavanje, obuka za rad, pomoć kod primene u poslovanju i obezbeđivenje saradnika za Naslovi internet kliping servis www.naslovi.net/kliping  Kontinuiran ili po potrebi monitoring online objava i izrada razli č itih vrsta analiz a online publiciteta Javite se da se upoznamo!
Pitanja za diskusiju Kako da vršimo ocenu čitanja pojedinih tekstova na veb sajtovima ? Koji alat ili servis da koristio za ocenjivanje posete sajtovima kod ponderisanja? Koja su vaša pitanja?
kontakt [email_address] [email_address]

More Related Content

Similar to PR vrednost u online medijima

Društveni mediji kao proizvod
Društveni mediji kao proizvodDruštveni mediji kao proizvod
Društveni mediji kao proizvod
Ivan Rečević
 
PopBox.rs
PopBox.rsPopBox.rs
PopBox.rs
ITDogadjaji.com
 
Vukašin Brnjada Aleksandar Čović - PopBox.rs, relevantnije i atraktivnije kon...
Vukašin Brnjada Aleksandar Čović - PopBox.rs, relevantnije i atraktivnije kon...Vukašin Brnjada Aleksandar Čović - PopBox.rs, relevantnije i atraktivnije kon...
Vukašin Brnjada Aleksandar Čović - PopBox.rs, relevantnije i atraktivnije kon...
biZbuZZ
 
Web StartUp i ciljano tržište
Web StartUp i ciljano tržišteWeb StartUp i ciljano tržište
Web StartUp i ciljano tržište
Miloš Petrović
 
Seminarski diplomskipromocija direktni-marketing
Seminarski diplomskipromocija direktni-marketingSeminarski diplomskipromocija direktni-marketing
Seminarski diplomskipromocija direktni-marketing
masterski
 
Adbuka - prezentacija za medije
Adbuka - prezentacija za medijeAdbuka - prezentacija za medije
Adbuka - prezentacija za medije
Sasa Bastian Jovanovic
 
Osnove SEO optimizacije - Kako iskoristiti pun potencijal vašeg sajta (Openit11)
Osnove SEO optimizacije - Kako iskoristiti pun potencijal vašeg sajta (Openit11)Osnove SEO optimizacije - Kako iskoristiti pun potencijal vašeg sajta (Openit11)
Osnove SEO optimizacije - Kako iskoristiti pun potencijal vašeg sajta (Openit11)
Milos Mudric
 
Funky recept za uspesnu prodaju
Funky recept za uspesnu prodajuFunky recept za uspesnu prodaju
Funky recept za uspesnu prodaju
Nemanja Zivkovic
 
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugamaVladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
bsckragujevac
 
PopBox prezentacija
PopBox prezentacijaPopBox prezentacija
PopBox prezentacija
popbox
 
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisaIvan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
bsckragujevac
 
Small Business SEO - ITOpen 2014
Small Business SEO - ITOpen 2014Small Business SEO - ITOpen 2014
Small Business SEO - ITOpen 2014
Ivan Muljevski
 
9 koraka-do-uspesne-seo-kampanje
9 koraka-do-uspesne-seo-kampanje9 koraka-do-uspesne-seo-kampanje
9 koraka-do-uspesne-seo-kampanje
Adis Gogalic
 
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...
Menadžment Centar Beograd
 
Small business SEO - Ivan Muljevski
Small business SEO - Ivan MuljevskiSmall business SEO - Ivan Muljevski
Small business SEO - Ivan Muljevski
It Open
 
Formula za postavku strategije online komunikacije (ili kako prodati više pro...
Formula za postavku strategije online komunikacije (ili kako prodati više pro...Formula za postavku strategije online komunikacije (ili kako prodati više pro...
Formula za postavku strategije online komunikacije (ili kako prodati više pro...
Nemanja Zivkovic
 
CUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management SolutionsCUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management Solutions
CUBE Team
 
CUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management SolutionsCUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management Solutions
 

Similar to PR vrednost u online medijima (20)

Društveni mediji kao proizvod
Društveni mediji kao proizvodDruštveni mediji kao proizvod
Društveni mediji kao proizvod
 
PopBox.rs
PopBox.rsPopBox.rs
PopBox.rs
 
Vukašin Brnjada Aleksandar Čović - PopBox.rs, relevantnije i atraktivnije kon...
Vukašin Brnjada Aleksandar Čović - PopBox.rs, relevantnije i atraktivnije kon...Vukašin Brnjada Aleksandar Čović - PopBox.rs, relevantnije i atraktivnije kon...
Vukašin Brnjada Aleksandar Čović - PopBox.rs, relevantnije i atraktivnije kon...
 
Biznis plan III
Biznis plan IIIBiznis plan III
Biznis plan III
 
Web StartUp i ciljano tržište
Web StartUp i ciljano tržišteWeb StartUp i ciljano tržište
Web StartUp i ciljano tržište
 
Seminarski diplomskipromocija direktni-marketing
Seminarski diplomskipromocija direktni-marketingSeminarski diplomskipromocija direktni-marketing
Seminarski diplomskipromocija direktni-marketing
 
Adbuka - prezentacija za medije
Adbuka - prezentacija za medijeAdbuka - prezentacija za medije
Adbuka - prezentacija za medije
 
Osnove SEO optimizacije - Kako iskoristiti pun potencijal vašeg sajta (Openit11)
Osnove SEO optimizacije - Kako iskoristiti pun potencijal vašeg sajta (Openit11)Osnove SEO optimizacije - Kako iskoristiti pun potencijal vašeg sajta (Openit11)
Osnove SEO optimizacije - Kako iskoristiti pun potencijal vašeg sajta (Openit11)
 
Funky recept za uspesnu prodaju
Funky recept za uspesnu prodajuFunky recept za uspesnu prodaju
Funky recept za uspesnu prodaju
 
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugamaVladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
 
PopBox prezentacija
PopBox prezentacijaPopBox prezentacija
PopBox prezentacija
 
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisaIvan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
 
Small Business SEO - ITOpen 2014
Small Business SEO - ITOpen 2014Small Business SEO - ITOpen 2014
Small Business SEO - ITOpen 2014
 
9 koraka-do-uspesne-seo-kampanje
9 koraka-do-uspesne-seo-kampanje9 koraka-do-uspesne-seo-kampanje
9 koraka-do-uspesne-seo-kampanje
 
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...
Tatjana Lukić - Poslovna analitika u oblaku - znanje na dohvat ruke, Controll...
 
In text video oglašavanje
In text video oglašavanjeIn text video oglašavanje
In text video oglašavanje
 
Small business SEO - Ivan Muljevski
Small business SEO - Ivan MuljevskiSmall business SEO - Ivan Muljevski
Small business SEO - Ivan Muljevski
 
Formula za postavku strategije online komunikacije (ili kako prodati više pro...
Formula za postavku strategije online komunikacije (ili kako prodati više pro...Formula za postavku strategije online komunikacije (ili kako prodati više pro...
Formula za postavku strategije online komunikacije (ili kako prodati više pro...
 
CUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management SolutionsCUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management Solutions
 
CUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management SolutionsCUBE Risk Management Solutions
CUBE Risk Management Solutions
 

More from Miloje Sekulic

Šta su društvene mreže promenile u komunikaciji?
Šta su društvene mreže promenile u komunikaciji? Šta su društvene mreže promenile u komunikaciji?
Šta su društvene mreže promenile u komunikaciji?
Miloje Sekulic
 
Projekat poklanjam znanje beta juli 2012
Projekat poklanjam znanje  beta juli 2012Projekat poklanjam znanje  beta juli 2012
Projekat poklanjam znanje beta juli 2012
Miloje Sekulic
 
Do novih klijenata kroz komunikaciju na Fejsbuku
Do novih klijenata kroz komunikaciju na FejsbukuDo novih klijenata kroz komunikaciju na Fejsbuku
Do novih klijenata kroz komunikaciju na Fejsbuku
Miloje Sekulic
 
Carlsberg table soccer ser 08.05.2012
Carlsberg table soccer ser 08.05.2012Carlsberg table soccer ser 08.05.2012
Carlsberg table soccer ser 08.05.2012
Miloje Sekulic
 
Projekat homofobometar
Projekat homofobometar Projekat homofobometar
Projekat homofobometar
Miloje Sekulic
 
Anketa o stanju agencijskog online p ra
Anketa o stanju agencijskog online p raAnketa o stanju agencijskog online p ra
Anketa o stanju agencijskog online p ra
Miloje Sekulic
 
P rodaja magle e trgovina 2012
P rodaja magle e trgovina 2012P rodaja magle e trgovina 2012
P rodaja magle e trgovina 2012
Miloje Sekulic
 
Start up stand up
Start up stand upStart up stand up
Start up stand up
Miloje Sekulic
 
PRobjave - Telegraf.rs na Naslovi.net
PRobjave - Telegraf.rs na Naslovi.netPRobjave - Telegraf.rs na Naslovi.net
PRobjave - Telegraf.rs na Naslovi.net
Miloje Sekulic
 
Cemu sluzi FB takmicenje
Cemu sluzi FB takmicenjeCemu sluzi FB takmicenje
Cemu sluzi FB takmicenje
Miloje Sekulic
 
P ricanje prica za b2 studente
P ricanje prica za b2 studenteP ricanje prica za b2 studente
P ricanje prica za b2 studente
Miloje Sekulic
 
Poslovanje po puzzle principu miloje sekulic sa fontom final
Poslovanje po puzzle principu miloje sekulic sa fontom finalPoslovanje po puzzle principu miloje sekulic sa fontom final
Poslovanje po puzzle principu miloje sekulic sa fontom final
Miloje Sekulic
 
Veličina jeste bitna!
Veličina jeste bitna!Veličina jeste bitna!
Veličina jeste bitna!
Miloje Sekulic
 
Technokratia brandfair 2011 beograd
Technokratia  brandfair 2011 beogradTechnokratia  brandfair 2011 beograd
Technokratia brandfair 2011 beograd
Miloje Sekulic
 
Zlatara Andrejevic internet prisustvo
Zlatara Andrejevic  internet prisustvoZlatara Andrejevic  internet prisustvo
Zlatara Andrejevic internet prisustvo
Miloje Sekulic
 
Donesi.com strategija na drustvenim medijima
Donesi.com strategija na drustvenim medijimaDonesi.com strategija na drustvenim medijima
Donesi.com strategija na drustvenim medijima
Miloje Sekulic
 
Delta Generali social media - opportunity & challenge
Delta Generali social media - opportunity & challengeDelta Generali social media - opportunity & challenge
Delta Generali social media - opportunity & challenge
Miloje Sekulic
 
Soba za novinare na veb sajtu pr agencije
Soba za novinare na veb sajtu pr agencijeSoba za novinare na veb sajtu pr agencije
Soba za novinare na veb sajtu pr agencije
Miloje Sekulic
 
Društvene mreže i mediji - zašto su toliko bitni
Društvene mreže i mediji - zašto su toliko bitniDruštvene mreže i mediji - zašto su toliko bitni
Društvene mreže i mediji - zašto su toliko bitni
Miloje Sekulic
 

More from Miloje Sekulic (20)

Šta su društvene mreže promenile u komunikaciji?
Šta su društvene mreže promenile u komunikaciji? Šta su društvene mreže promenile u komunikaciji?
Šta su društvene mreže promenile u komunikaciji?
 
Projekat poklanjam znanje beta juli 2012
Projekat poklanjam znanje  beta juli 2012Projekat poklanjam znanje  beta juli 2012
Projekat poklanjam znanje beta juli 2012
 
Do novih klijenata kroz komunikaciju na Fejsbuku
Do novih klijenata kroz komunikaciju na FejsbukuDo novih klijenata kroz komunikaciju na Fejsbuku
Do novih klijenata kroz komunikaciju na Fejsbuku
 
Carlsberg table soccer ser 08.05.2012
Carlsberg table soccer ser 08.05.2012Carlsberg table soccer ser 08.05.2012
Carlsberg table soccer ser 08.05.2012
 
Sta nam je ciniti
Sta nam je cinitiSta nam je ciniti
Sta nam je ciniti
 
Projekat homofobometar
Projekat homofobometar Projekat homofobometar
Projekat homofobometar
 
Anketa o stanju agencijskog online p ra
Anketa o stanju agencijskog online p raAnketa o stanju agencijskog online p ra
Anketa o stanju agencijskog online p ra
 
P rodaja magle e trgovina 2012
P rodaja magle e trgovina 2012P rodaja magle e trgovina 2012
P rodaja magle e trgovina 2012
 
Start up stand up
Start up stand upStart up stand up
Start up stand up
 
PRobjave - Telegraf.rs na Naslovi.net
PRobjave - Telegraf.rs na Naslovi.netPRobjave - Telegraf.rs na Naslovi.net
PRobjave - Telegraf.rs na Naslovi.net
 
Cemu sluzi FB takmicenje
Cemu sluzi FB takmicenjeCemu sluzi FB takmicenje
Cemu sluzi FB takmicenje
 
P ricanje prica za b2 studente
P ricanje prica za b2 studenteP ricanje prica za b2 studente
P ricanje prica za b2 studente
 
Poslovanje po puzzle principu miloje sekulic sa fontom final
Poslovanje po puzzle principu miloje sekulic sa fontom finalPoslovanje po puzzle principu miloje sekulic sa fontom final
Poslovanje po puzzle principu miloje sekulic sa fontom final
 
Veličina jeste bitna!
Veličina jeste bitna!Veličina jeste bitna!
Veličina jeste bitna!
 
Technokratia brandfair 2011 beograd
Technokratia  brandfair 2011 beogradTechnokratia  brandfair 2011 beograd
Technokratia brandfair 2011 beograd
 
Zlatara Andrejevic internet prisustvo
Zlatara Andrejevic  internet prisustvoZlatara Andrejevic  internet prisustvo
Zlatara Andrejevic internet prisustvo
 
Donesi.com strategija na drustvenim medijima
Donesi.com strategija na drustvenim medijimaDonesi.com strategija na drustvenim medijima
Donesi.com strategija na drustvenim medijima
 
Delta Generali social media - opportunity & challenge
Delta Generali social media - opportunity & challengeDelta Generali social media - opportunity & challenge
Delta Generali social media - opportunity & challenge
 
Soba za novinare na veb sajtu pr agencije
Soba za novinare na veb sajtu pr agencijeSoba za novinare na veb sajtu pr agencije
Soba za novinare na veb sajtu pr agencije
 
Društvene mreže i mediji - zašto su toliko bitni
Društvene mreže i mediji - zašto su toliko bitniDruštvene mreže i mediji - zašto su toliko bitni
Društvene mreže i mediji - zašto su toliko bitni
 

PR vrednost u online medijima

 • 1. PR vrednost objava u online medijima www.internetagencija.rs
 • 2. Šta je i čemu slu ž i PR vrednost? Jedan od pokazatelja rada PR agencija, PR službi i drugih u tom poslu Najprostija mera efekata postignutog publiciteta U suštini radi se o iskazivanju u novcu vrednosti medijskih objava
 • 3. Kako se to radi za objave u offline medijima? Zapitajmo se da li ovakav potpuno mehanički model daje pravu sliku publiciteta koji je ostvaren plasiranjem objava* Prikupite objave Izmerite ili ocenite njihovu veličnu Pogledate koliko u mediju gde ste plasirali objavu košta reklama približno te površine Dobijenu cifru pomnožite sa koeficijenom koji govori koliko puta više čitaoci/gledaoci veruju “redakcijskom tekstu” nego reklami *Mahom se ne uzima u obzir kvalitet objava
 • 4. Problemi koje imao online Prikupljanje online objava Ocena njihovog uticaja tj. “vrednosti” na publicitet Procena broja čitanja objave Procena uticaja na one koji objavu vide Iskazivanje svega toga u novcu! Konačna matematika kroz koju se objedinjuju ove faze u procesu je najmanji problem!
 • 5. Metodologija koju razvijamo Jedinstvena, originalna metodologija koja objedinjuje kvalifikativnu i kvantifikativnu moć PR objava Negativne vrednosti PR indexa omogućavaju da se pokaže da je nekim subjektima neohodan PR, makar da bi došli do neutralnog odnosa sa javnošću Uzor za njen razvoj je metodologija Društva za odnose sa javnošću Nemačke kojom se određuje kvalifikativna vrednost objave u rasponu od 1-10. Verovatno je da će PR ostati više umetnost nego nauka, ali analize PR-a moraju biti nauka! Autor je M.Sc. Nemanja Đurić, dipl. filozof i master komunikologije
 • 6. Prikupljanje objava Na osnovu zadatih ključnih fraza prikuplja objave sa preko 90 domaćih sajtova. Pokriva sva bitna i relevantna online izdanja iz info i news sfere Prikupljaju se sa odabranih izvora sve objave vezane za ličnost, kompaniju, proizvod ili fenomen koji treba analizirati. Može da prati i komentare na objave Ima ugra đen “re čnik sinonima ” koji se stalno obogaćuje Naslovi internet kliping
 • 7. Svakom članku dodeljen je PR index kojim se određuje publicitet koji ta objava donosi na primer ličnosti koja se posmatra. PR indexi mogu biti i negativni i svi su rasponu vrednosti od -5 do 5. Vrednosti PR indexa variraju po kategorijama: 1, -1 za pominjanje ličnosti u pozitivnom odnosno negativnom kontekstu, 2, -2 intervju posmatrane ličnosti / oponenta 3, -3 predstavljanje ličnosti ili njenog delovanja od strane novinara, autora teksta. 4, -4 nezavistan, stručan izvor, velikog kredibiliteta koji predstavlja ličnost u pozitivnom/negativnom svetlu. 5, -5 izuzetni slučajavi očigledne javne dobrobiti ili štete PR index 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5
 • 8. Da bi se značaj objave na nekom sajtu što bolje ocenila vrši se njeno dovođenje u vezu sa brojem poseta sajtu i procenom broja čitanja strane na kojoj je objava. Radimo tako š to prikupimo podatke o posetama sajtova na kojima izlaze objave. Kada radimo analize ta kvantifikativna dimenzije je predstavljena u obliku koeficijenta koji predstavlja aritmeticku sredinu najčešće osam sr p skih online medija koji imaju posetu od preko 500,000 jedinstvenih posetilaca mese č no. Za odre đ ivanje PR vrednosti koristimo podatke o posetama stranici na kojoj se nalazi objava. Ponderisanje vrednosti PR indexa
 • 9. Ocena vrednosti objave U narednom koraku potrebno je vrednost same objave na reputaciju svesti na novčani pokazatelj To je moguće uraditi u sledećim koracima: Prikupiti podatke o ceni tipskog banera (koji je najčešći na medijskim sajtovima) ali iskazanu za samo jedan prikaz banera ( AVE ) Oceniti broj čitanja teksta koji se analizira ( PV )
 • 10. Koeficijent poverenja javnosti U PR industriji uobičajeno je da se uzima da je vrednost PR objave 2.5 puta veća od vrednosti oglasa koji zauzima istu površinu/vreme ( AVE ). S obzirom da se ovo odnosi na plaćene objave ili na one za čije plasiranje u medije su angažovane agencije (npr. intervju predstavnika kompanije), koje većinom prema našoj metologiji dobijaju ocenu 2 koeficijent koji koristimo je 1.25.
 • 11. Vrednost PR objave Konačna vrednost PR objave dobija se kada se pomnože: PR index Vrednost objave Broj citanja objave Koeficijient poverenja PR index * AVE * PV * 1.25 = PR value
 • 12. Naredni koraci Naći način za ocenu čitanja pojedinih tekstova na veb sajtovima Prikupiti potrebne podatke Uneti stavke 1. i 2. u softver koji razvijamo Upakovati metodologiju kao proizvod i ponuditi je tržištu!
 • 13. Kreiranje paketa analiza i ocena “Po zahtevu” prilagođenih specifičnim potrebama Mogućnosti unapređenja U ocenu PR vrednosti online objava uneti i ocenu uticaja komentara na objavu kao bitnog faktora online publiciteta Prilagoditi metodologiju offline medijima
 • 14. Usluge koje nudimo Iznajmljivanje, podešavanje, obuka za rad, pomoć kod primene u poslovanju i obezbeđivenje saradnika za Naslovi internet kliping servis www.naslovi.net/kliping Kontinuiran ili po potrebi monitoring online objava i izrada razli č itih vrsta analiz a online publiciteta Javite se da se upoznamo!
 • 15. Pitanja za diskusiju Kako da vršimo ocenu čitanja pojedinih tekstova na veb sajtovima ? Koji alat ili servis da koristio za ocenjivanje posete sajtovima kod ponderisanja? Koja su vaša pitanja?