SlideShare a Scribd company logo
Իմ անգլերեն-հայերեն
մեկ բառանի
բացատրական
բառարանը
Ժասմին Գրիգորյան
Հարավային դպրոց-պարտեզ
<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիր
A a
Apple – This is a fruit that grows on a tree. It can be red, green or yellow. It is
rich in vitamins and very useful for us.
Խնձոր- Սա միրգ է, որն աճում է ծառի վրա: Նա կարող է լինել կարմիր, կանաչ
կամ դեղին: Նա հարուստ է վիտամիններով և շատ օգտակար է մեր համար:
B b
Ball- It is round. It can be in different colors. We can play with it.
Գնդակ - Նա կլոր է . Նա կարող է լինել տարբեր գույների: Մենք
կարող ենք խաղալ նրանով:
Bag-We can put different things in it. It can be big or small.
Պայուսակ- Մենք կարող ենք նրա մեջ դնել տարբեր իրեր:
Նա կարող է լինել փոքր և մեծ:
C c
Cat- It is a pet. It can be gray, black, white, brown or multi- colored. It is soft and very nice. It likes eat fish and
meat. It likes to play, run and jump. I like cats very much.
Կատու – Այն ընտանի կենդանի է: Նա կարող է լինել մոխրագույն, սև, սպիտակ,
շագանակագույն կամ բազմերանգ: Նա փափուկ է ու շատ լավիկն է: Նա սիրում է
ուտել ձուկ և միս: Նա սիրում է խաղալ, վազել, թռչկոտել: Ես շատ եմ սիրում կատու:
Computer- It can be big or small, we can open different programs. We can play
computer games. We can learn with it.
Համակարգիչ- Այն կարող է լինել մեծ և փոքր, մենք կարող ենք մտնել տարբեր
ծրագրեր, կարող ենք խաղալ համակարգչային խաղեր, կարող ենք աշխատել
նրանով։
Castle – It’s a big building where a king or a queen usually lives.
Ամրոց - Այն մեծ կառույց է, որտեղ սովորաբար ապրում են թագավորը կամ թագուհին։
D d
 Doll- It can be big or small, beauiful and ugly, soft and hard. It can
have different clothes. All the girls love to play with it.
 Տիկնիկ- Նա կարող է լինել մեծ և փոքր, գեղեցիկ և տգեղ, փափուկ և
պինդ: Նա կարող է ունենալ տարբեր զգեստներ: Բոլոր աղջիկները
սիրում են խաղալ նրա հետ:
E e
Elephant- It is a wild animal. It is very big. It is gray. It has a very long
nose.
Փիղ – վայրի կենդանի է : Նա շատ մեծ է: Նա մոխրագույն է: Նա ունի
շատ երկար քիթ:
F f
Fish – It lives in water. It can be in different colors. We can eat it. It can
be big or small.
Ձուկ – Նա ապրում է ջրի մեջ: Նա լինում է տարբեր գույների: Մենք
կարող ենք նրան ուտել: Նա կարող է լինել մեծ ու փոքր:
G g
Glass – It can be big or small, round or square. It can be in different
colors. We can drink water, coffee or juice from the glass.
Բաժակ – Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր, կլոր կամ քառակուսի: Նա
կարող է լինել տարբեր գույների: Մենք բաժակով կարող ենք խմել ջուր,
սուրճ կամ հյութ:
H h
Horse – It is a domestic animal. It can be brown, black and white. It runs
very fast.
Ձի – ընտանի կենդանի է: Նա կարող է լինել շագանակագույն, սև
կամ սպիտակ: Նա շատ արագ է վազում:
House – It’s a place where people can live. It can be big or small
Տուն – Մի վայր, որտեղ մարդիկ են ապրում: Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր
I i
Ice-cream – It is made from milk. It is sweet. It is cold. It can be chocolate,
vanilla or fruity. We can eat it in the summer .
Պաղպաղակ – Այն պատրաստում են կաթից: Այն քաղցր է: Նա սառն է:
Նա լինում է շոկոլադե, վանիլային կամ մրգային: Մենք կարող ենք ուտել
այն ամռանը:
L l
Lion – It is the king of animals. . We can see lions at the zoo
Առյուծ- Նա կենդանիների արքան է:
Մենք նրան կարող ենք տեսնել կենդանաբանական այգում:
M m
Moon - The Moon is Earth's only natural satellite. We can see the moon at
night in the sky. It is round.
Լուսին - Լուսինը Երկրի միակ բնական արբանյակն է: Մենք կարող ենք
տեսնել լուսինը գիշերը երկնքում: Այն կլոր է,
Milk – The cow gives us the milk. It is very important for children
Կաթ – Կովը մեզ կաթ է տալիս: Այն շատ կարևոր է երեխաների համար
N n
Newspaper – The newspaper is made of paper. People write the news of
the world in newspapers
Թերթ – Թերթը պատրաստում են թղթից: Մարդիկ թերթի մեջ են գրում
աշխարհի նորությունները:
O o
Ocean – It is a large body of water. Different water animals live in it.
Օվկիանոս – ջրային մեծ տարածք է: Այնտեղ են ապրում տարբեր ջրային կենդանիներ
P p
Pig – This is a domestic animal. It has got big ears. It likes to wallow
in the mud. People like the pork very much and cook tasty food from it.
Խոզ – Սա տնային կենդանի է: Նա ունի մեծ ականջներ: Սիրում է թաթախվել
ցեխի մեջ: Մարդիկ շատ են սիրում խոզի միս և դրանից պատրաստում
են համեղ ուտեստներ:
 Pineapple – it is a fruit. It’s a tropical fruit. It can be yellow and orange.
Արքայախնձոր – Այն միրգ է։ Այն արևադարձային միրգ է։ Այն կարող է լինել
դեղին և նարնջագույն։
Q q
Queen - The queen is the wife of the king. She lives in a castle. She has got a
crown. She has got many maids
Թագուհի – Թագուհին թագավորի կինն է։ Նա ապրում է ամրոցում: Նա ունի
թագ: Նա շատ սպասուհիներ ունի:
R r
 Rabbit - It is an animal with long ears. It loves carrots.
 It can be white, black or brown
Նապաստակ - Նապաստակը երկար ականջներով կենդանի է: Սիրում է
գազար: Նա լինում է սպիտակ, սև կամ շագանակագույն:
S s
School - A school is a building with many classrooms. All children go to school to
study. They learn to read, write and count.
Դպրոց - Դպրոցը շատ դասասենյակներով շենք է։ Բոլոր երեխաները դպրոց են
գնում սովորելու: Նրանք սովորում են կարդալ, գրել և հաշվել:
T t
Table – It has four legs. It can be big or small, square or round. We can
eat on it. We can play on it.
Սեղան – Նա ունի 4 ոտք: Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր, կլոր կամ
քառակուսի: Մենք կարող ենք ուտել սեղանի վրա: Մենք կարող ենք
խաղալ դրա վրա:
U u
Umbrella – Each person has got an umbrella. We use it when it rains. It can be
big or small. It can be in different colors.
Անձրևանոց - Յուրաքանչյուր մարդ ունի հովանոց: Մենք օգտագործում ենք
այն, երբ անձրև է գալիս: Այն կարող է լինել մեծ կամ փոքր: Նա լինում է
տարբեր գույների:
V v
Vegetable – The vegetables grow in the garden. They are very useful because
they contain a lot of vitamins.You need to eat a lot of vegetables to be
healthy and beautiful
Բանջարեղեն – Բանջարեղենը աճում է պարտեզում: Դրանք շատ
օգտակար են, քանի որ պարունակում են մեծ քանակությամբ
վիտամիններ: Առողջ և գեղեցիկ լինելու համար պետք է շատ բանջարեղեն
ուտել:
W w
Window – It can be big or small. It can be in different shapes. We can
open or close it.
Պատուհան – Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր: Նա կարող է լինել
տարբեր ձևերի: Մնք կարող ենք բացել կամ փակել այն:
X x
Xerox – This is a device. We can make copies of documents with them.
Պատճեն – Սա սարք է: Մենք կրող ենք նրանով փաստաթղթեր
պատճենահանել
Y y
Yellow – This is a color. It is very fine and bright.
Դեղին – Սա գույն է: Այն շատ լավ ու պայծառ գույն է:
Z z
Zebra – It`s a wild animal. It has black and white stripes. It lives in
Africa.
Վագրաձի –վայրի կենդանի է: Նա ունի սև ու սպիտակ գծեր: Նա
ապրում է Աֆրիկայում:

More Related Content

Featured

Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 

Featured (20)

Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 

Ժասմին Գրիգորյան.pptx

 • 1. Իմ անգլերեն-հայերեն մեկ բառանի բացատրական բառարանը Ժասմին Գրիգորյան Հարավային դպրոց-պարտեզ <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիր
 • 2. A a Apple – This is a fruit that grows on a tree. It can be red, green or yellow. It is rich in vitamins and very useful for us. Խնձոր- Սա միրգ է, որն աճում է ծառի վրա: Նա կարող է լինել կարմիր, կանաչ կամ դեղին: Նա հարուստ է վիտամիններով և շատ օգտակար է մեր համար:
 • 3. B b Ball- It is round. It can be in different colors. We can play with it. Գնդակ - Նա կլոր է . Նա կարող է լինել տարբեր գույների: Մենք կարող ենք խաղալ նրանով: Bag-We can put different things in it. It can be big or small. Պայուսակ- Մենք կարող ենք նրա մեջ դնել տարբեր իրեր: Նա կարող է լինել փոքր և մեծ:
 • 4. C c Cat- It is a pet. It can be gray, black, white, brown or multi- colored. It is soft and very nice. It likes eat fish and meat. It likes to play, run and jump. I like cats very much. Կատու – Այն ընտանի կենդանի է: Նա կարող է լինել մոխրագույն, սև, սպիտակ, շագանակագույն կամ բազմերանգ: Նա փափուկ է ու շատ լավիկն է: Նա սիրում է ուտել ձուկ և միս: Նա սիրում է խաղալ, վազել, թռչկոտել: Ես շատ եմ սիրում կատու: Computer- It can be big or small, we can open different programs. We can play computer games. We can learn with it. Համակարգիչ- Այն կարող է լինել մեծ և փոքր, մենք կարող ենք մտնել տարբեր ծրագրեր, կարող ենք խաղալ համակարգչային խաղեր, կարող ենք աշխատել նրանով։ Castle – It’s a big building where a king or a queen usually lives. Ամրոց - Այն մեծ կառույց է, որտեղ սովորաբար ապրում են թագավորը կամ թագուհին։
 • 5. D d  Doll- It can be big or small, beauiful and ugly, soft and hard. It can have different clothes. All the girls love to play with it.  Տիկնիկ- Նա կարող է լինել մեծ և փոքր, գեղեցիկ և տգեղ, փափուկ և պինդ: Նա կարող է ունենալ տարբեր զգեստներ: Բոլոր աղջիկները սիրում են խաղալ նրա հետ:
 • 6. E e Elephant- It is a wild animal. It is very big. It is gray. It has a very long nose. Փիղ – վայրի կենդանի է : Նա շատ մեծ է: Նա մոխրագույն է: Նա ունի շատ երկար քիթ:
 • 7. F f Fish – It lives in water. It can be in different colors. We can eat it. It can be big or small. Ձուկ – Նա ապրում է ջրի մեջ: Նա լինում է տարբեր գույների: Մենք կարող ենք նրան ուտել: Նա կարող է լինել մեծ ու փոքր:
 • 8. G g Glass – It can be big or small, round or square. It can be in different colors. We can drink water, coffee or juice from the glass. Բաժակ – Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր, կլոր կամ քառակուսի: Նա կարող է լինել տարբեր գույների: Մենք բաժակով կարող ենք խմել ջուր, սուրճ կամ հյութ:
 • 9. H h Horse – It is a domestic animal. It can be brown, black and white. It runs very fast. Ձի – ընտանի կենդանի է: Նա կարող է լինել շագանակագույն, սև կամ սպիտակ: Նա շատ արագ է վազում: House – It’s a place where people can live. It can be big or small Տուն – Մի վայր, որտեղ մարդիկ են ապրում: Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր
 • 10. I i Ice-cream – It is made from milk. It is sweet. It is cold. It can be chocolate, vanilla or fruity. We can eat it in the summer . Պաղպաղակ – Այն պատրաստում են կաթից: Այն քաղցր է: Նա սառն է: Նա լինում է շոկոլադե, վանիլային կամ մրգային: Մենք կարող ենք ուտել այն ամռանը:
 • 11. L l Lion – It is the king of animals. . We can see lions at the zoo Առյուծ- Նա կենդանիների արքան է: Մենք նրան կարող ենք տեսնել կենդանաբանական այգում:
 • 12. M m Moon - The Moon is Earth's only natural satellite. We can see the moon at night in the sky. It is round. Լուսին - Լուսինը Երկրի միակ բնական արբանյակն է: Մենք կարող ենք տեսնել լուսինը գիշերը երկնքում: Այն կլոր է, Milk – The cow gives us the milk. It is very important for children Կաթ – Կովը մեզ կաթ է տալիս: Այն շատ կարևոր է երեխաների համար
 • 13. N n Newspaper – The newspaper is made of paper. People write the news of the world in newspapers Թերթ – Թերթը պատրաստում են թղթից: Մարդիկ թերթի մեջ են գրում աշխարհի նորությունները:
 • 14. O o Ocean – It is a large body of water. Different water animals live in it. Օվկիանոս – ջրային մեծ տարածք է: Այնտեղ են ապրում տարբեր ջրային կենդանիներ
 • 15. P p Pig – This is a domestic animal. It has got big ears. It likes to wallow in the mud. People like the pork very much and cook tasty food from it. Խոզ – Սա տնային կենդանի է: Նա ունի մեծ ականջներ: Սիրում է թաթախվել ցեխի մեջ: Մարդիկ շատ են սիրում խոզի միս և դրանից պատրաստում են համեղ ուտեստներ:  Pineapple – it is a fruit. It’s a tropical fruit. It can be yellow and orange. Արքայախնձոր – Այն միրգ է։ Այն արևադարձային միրգ է։ Այն կարող է լինել դեղին և նարնջագույն։
 • 16. Q q Queen - The queen is the wife of the king. She lives in a castle. She has got a crown. She has got many maids Թագուհի – Թագուհին թագավորի կինն է։ Նա ապրում է ամրոցում: Նա ունի թագ: Նա շատ սպասուհիներ ունի:
 • 17. R r  Rabbit - It is an animal with long ears. It loves carrots.  It can be white, black or brown Նապաստակ - Նապաստակը երկար ականջներով կենդանի է: Սիրում է գազար: Նա լինում է սպիտակ, սև կամ շագանակագույն:
 • 18. S s School - A school is a building with many classrooms. All children go to school to study. They learn to read, write and count. Դպրոց - Դպրոցը շատ դասասենյակներով շենք է։ Բոլոր երեխաները դպրոց են գնում սովորելու: Նրանք սովորում են կարդալ, գրել և հաշվել:
 • 19. T t Table – It has four legs. It can be big or small, square or round. We can eat on it. We can play on it. Սեղան – Նա ունի 4 ոտք: Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր, կլոր կամ քառակուսի: Մենք կարող ենք ուտել սեղանի վրա: Մենք կարող ենք խաղալ դրա վրա:
 • 20. U u Umbrella – Each person has got an umbrella. We use it when it rains. It can be big or small. It can be in different colors. Անձրևանոց - Յուրաքանչյուր մարդ ունի հովանոց: Մենք օգտագործում ենք այն, երբ անձրև է գալիս: Այն կարող է լինել մեծ կամ փոքր: Նա լինում է տարբեր գույների:
 • 21. V v Vegetable – The vegetables grow in the garden. They are very useful because they contain a lot of vitamins.You need to eat a lot of vegetables to be healthy and beautiful Բանջարեղեն – Բանջարեղենը աճում է պարտեզում: Դրանք շատ օգտակար են, քանի որ պարունակում են մեծ քանակությամբ վիտամիններ: Առողջ և գեղեցիկ լինելու համար պետք է շատ բանջարեղեն ուտել:
 • 22. W w Window – It can be big or small. It can be in different shapes. We can open or close it. Պատուհան – Նա կարող է լինել մեծ կամ փոքր: Նա կարող է լինել տարբեր ձևերի: Մնք կարող ենք բացել կամ փակել այն:
 • 23. X x Xerox – This is a device. We can make copies of documents with them. Պատճեն – Սա սարք է: Մենք կրող ենք նրանով փաստաթղթեր պատճենահանել
 • 24. Y y Yellow – This is a color. It is very fine and bright. Դեղին – Սա գույն է: Այն շատ լավ ու պայծառ գույն է:
 • 25. Z z Zebra – It`s a wild animal. It has black and white stripes. It lives in Africa. Վագրաձի –վայրի կենդանի է: Նա ունի սև ու սպիտակ գծեր: Նա ապրում է Աֆրիկայում: