SlideShare a Scribd company logo
ПОПУЛАЦИЈА
Снежана Димитријевић
1/20/2023 Sample Footer Text 1
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
• Популација је скуп јединки исте врсте које живњ на
истом месту у исто време и повезане су различитим
односима, пре свега репродуктивним и добијају плодно
потомство.
• То су веома организоване репродуктивне заједнице у
којина јединке делују и реагују као целина, заједно се
прилагођавају датим условима средине, али и делују,
мењају спољашњу средину у којој живе.
• Величина и састав популације се стално мењају.
Популација.pptx
• Величина: бројност и густина популације
• Просторни распоред
• Миграторна кретања: емиграције, имиграције, миграције
• Узрасна и полна структура
• Наталитет и морталитет
• Раст популације
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ:
• Између јединки у популацији постоји варијабилност,
која је последица генотипске и фенотипске
различитости.
• Скуп свих гена (алела) у популацији чини њен генски
фонд.
• Зато се одржавање биолошких врста остварује на нивоу
популације.
• Постоје и солитарне врсте, које се са
припадницима своје врсте срећу ради
парења или борбе за територију.
Женке саме подижу младунце.
ј
а
г
у
а
р
ВЕЛИЧИНА ПОПУЛАЦИЈЕ
• Бројност популације – укупна заступљеност јединки на неком простору.
• Густина популације – концентрација јединки по јединици простора.
Променљива је и зависи од одлика станишта, ресурса, односа исхране
и компетиције.
• Одређивање густине популације:
1) Апсолутна метода – одређивање укупног броја јединки по јединици
простора тоталним пребројавањем (метод цензуса), коришћењем
пробних површина (метод квадрата), маркирањем и поновним
пуштањем јединки.
2) Релативна метода – пореде се густине различитих популација, или
промене у густини једне популације.
ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД ПОПУЛАЦИЈЕ
• Животиње се крећу унутар станишта.
• Ареал активности – простор унутар
којег обављају своје активности (некад
се преклапају, а код територијалних
врста не.
• Кретање животиња унутар ареала
одређује њихов просторни распоред.
• И биљне популације имају просторни
распоред.
1/20/2023 Sample Footer Text 7
Распоред по
принципу
случајности
Униформн
и распоред
Групни
распоред
МИГРАТОРНА КРЕТАЊА
• Емиграције – исељаљвање јединки или група јединки ван
граница биотопа, најчешће услед пренамножавања и недостатка
ресурса.
• Имиграције – досељавање јединки у локалитет друге популације
(често се догађају у природи).
• Миграције – периодичан одлазак и повтратак јединки, група или
читавих популација. Могу бити саставни део животног циклуса.
Узроци: потрага за храном, одлазак на мрест или на зимовање.
• Омогућују проток гена (повећање генетичке варијабилности).
• Неке животиње немају стално станиште, већ се стално крећу у
потрази за ресурсима – номадско кретање.
НАТАЛИТЕТ И МОРТАЛИТЕТ
• Наталитет – број рођених јединки у популацији. Урођено својство
популације да се увећава.
• Репродуктивни потенцијал врсте – фекундитет: број могућих
потомака које може да продукује женка.
• Еколошки наталитет – фертилитет: стварни број рођених
младунаца. Остварује се у реалним условима који владају на
станишту.
• Морталитет – број умрлих јединки у популацији: физиоолошки и
реални (еколошки).
• Морбидитет – присуство (број) оболелих јединки у популацији.
УЗРАСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПОПУЛАЦИЈЕ
• Узрасна структура – три категорије:
- пререпродуктивна
- репродуктивна
- пострепродуктивна.
• Узрасна структура – бројчани однос
млађих и старијих јединки.
Растућа
пирамида
Стационарн
а пирамида
Опадајућа
пирамида
РАСТЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
• Растење популације – промена бројности у одређеном временском периоду.
• Зависи од комбинације свих еколошких фактора који владају у станишту.
• Мења се у функцији времена упоредо са променама у спољашњој средини.
• Ако су повољни услови – позитиван раст.
• Неповољни услови – бројност опада – негативан раст.
• Раст популације зависи и од односа наталитета и морталитета, броја ђженки,
узрасне структуре, потенцијала размножавања, преживљавања, емиграција и
имиграција.
Популација.pptx
Хвала на
пажњи!

More Related Content

Similar to Популација.pptx

Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015
Ljubica Lalić Profesorski Profil
 
Varijabilnost
VarijabilnostVarijabilnost
Varijabilnost
metodicar4
 
Klasifikacija zivih bica
Klasifikacija zivih bicaKlasifikacija zivih bica
Klasifikacija zivih bica
Tanja Jovanović
 
45. uzroci raznolikosti potomaka
45. uzroci raznolikosti potomaka45. uzroci raznolikosti potomaka
45. uzroci raznolikosti potomaka
ppnjbiljana
 
Нађа Вуковић - Биодиверзитет
Нађа Вуковић - БиодиверзитетНађа Вуковић - Биодиверзитет
Нађа Вуковић - Биодиверзитет
Violeta Djuric
 
Biodiverzitet
BiodiverzitetBiodiverzitet
Biodiverzitet
Ena Horvat
 
Razlike izmedu biljaka gljiva i zivotinja
Razlike izmedu biljaka gljiva i zivotinjaRazlike izmedu biljaka gljiva i zivotinja
Razlike izmedu biljaka gljiva i zivotinja
Tanja Jovanović
 
Evolutsioni_mekhanizmi(1).pptx
Evolutsioni_mekhanizmi(1).pptxEvolutsioni_mekhanizmi(1).pptx
Evolutsioni_mekhanizmi(1).pptx
sanjadakic
 
3. Populacija
3. Populacija3. Populacija
3. Populacija
ltixomir
 
Borba za opstanak. Prirodna selekcija
Borba za opstanak. Prirodna selekcijaBorba za opstanak. Prirodna selekcija
Borba za opstanak. Prirodna selekcija
Ena Horvat
 
Популација PDF
Популација PDF Популација PDF
Популација PDF
Jasna Pantelić
 
биолошка разноврсност
биолошка разноврсностбиолошка разноврсност
биолошка разноврсност
Maja Simic
 
Biodiverzitet
BiodiverzitetBiodiverzitet
Biodiverzitet
Maja Simic
 

Similar to Популација.pptx (14)

Populacija
PopulacijaPopulacija
Populacija
 
Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015
 
Varijabilnost
VarijabilnostVarijabilnost
Varijabilnost
 
Klasifikacija zivih bica
Klasifikacija zivih bicaKlasifikacija zivih bica
Klasifikacija zivih bica
 
45. uzroci raznolikosti potomaka
45. uzroci raznolikosti potomaka45. uzroci raznolikosti potomaka
45. uzroci raznolikosti potomaka
 
Нађа Вуковић - Биодиверзитет
Нађа Вуковић - БиодиверзитетНађа Вуковић - Биодиверзитет
Нађа Вуковић - Биодиверзитет
 
Biodiverzitet
BiodiverzitetBiodiverzitet
Biodiverzitet
 
Razlike izmedu biljaka gljiva i zivotinja
Razlike izmedu biljaka gljiva i zivotinjaRazlike izmedu biljaka gljiva i zivotinja
Razlike izmedu biljaka gljiva i zivotinja
 
Evolutsioni_mekhanizmi(1).pptx
Evolutsioni_mekhanizmi(1).pptxEvolutsioni_mekhanizmi(1).pptx
Evolutsioni_mekhanizmi(1).pptx
 
3. Populacija
3. Populacija3. Populacija
3. Populacija
 
Borba za opstanak. Prirodna selekcija
Borba za opstanak. Prirodna selekcijaBorba za opstanak. Prirodna selekcija
Borba za opstanak. Prirodna selekcija
 
Популација PDF
Популација PDF Популација PDF
Популација PDF
 
биолошка разноврсност
биолошка разноврсностбиолошка разноврсност
биолошка разноврсност
 
Biodiverzitet
BiodiverzitetBiodiverzitet
Biodiverzitet
 

Популација.pptx

 • 1. ПОПУЛАЦИЈА Снежана Димитријевић 1/20/2023 Sample Footer Text 1 This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 • 2. • Популација је скуп јединки исте врсте које живњ на истом месту у исто време и повезане су различитим односима, пре свега репродуктивним и добијају плодно потомство. • То су веома организоване репродуктивне заједнице у којина јединке делују и реагују као целина, заједно се прилагођавају датим условима средине, али и делују, мењају спољашњу средину у којој живе. • Величина и састав популације се стално мењају.
 • 4. • Величина: бројност и густина популације • Просторни распоред • Миграторна кретања: емиграције, имиграције, миграције • Узрасна и полна структура • Наталитет и морталитет • Раст популације ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ:
 • 5. • Између јединки у популацији постоји варијабилност, која је последица генотипске и фенотипске различитости. • Скуп свих гена (алела) у популацији чини њен генски фонд. • Зато се одржавање биолошких врста остварује на нивоу популације. • Постоје и солитарне врсте, које се са припадницима своје врсте срећу ради парења или борбе за територију. Женке саме подижу младунце. ј а г у а р
 • 6. ВЕЛИЧИНА ПОПУЛАЦИЈЕ • Бројност популације – укупна заступљеност јединки на неком простору. • Густина популације – концентрација јединки по јединици простора. Променљива је и зависи од одлика станишта, ресурса, односа исхране и компетиције. • Одређивање густине популације: 1) Апсолутна метода – одређивање укупног броја јединки по јединици простора тоталним пребројавањем (метод цензуса), коришћењем пробних површина (метод квадрата), маркирањем и поновним пуштањем јединки. 2) Релативна метода – пореде се густине различитих популација, или промене у густини једне популације.
 • 7. ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД ПОПУЛАЦИЈЕ • Животиње се крећу унутар станишта. • Ареал активности – простор унутар којег обављају своје активности (некад се преклапају, а код територијалних врста не. • Кретање животиња унутар ареала одређује њихов просторни распоред. • И биљне популације имају просторни распоред. 1/20/2023 Sample Footer Text 7 Распоред по принципу случајности Униформн и распоред Групни распоред
 • 8. МИГРАТОРНА КРЕТАЊА • Емиграције – исељаљвање јединки или група јединки ван граница биотопа, најчешће услед пренамножавања и недостатка ресурса. • Имиграције – досељавање јединки у локалитет друге популације (често се догађају у природи). • Миграције – периодичан одлазак и повтратак јединки, група или читавих популација. Могу бити саставни део животног циклуса. Узроци: потрага за храном, одлазак на мрест или на зимовање. • Омогућују проток гена (повећање генетичке варијабилности).
 • 9. • Неке животиње немају стално станиште, већ се стално крећу у потрази за ресурсима – номадско кретање.
 • 10. НАТАЛИТЕТ И МОРТАЛИТЕТ • Наталитет – број рођених јединки у популацији. Урођено својство популације да се увећава. • Репродуктивни потенцијал врсте – фекундитет: број могућих потомака које може да продукује женка. • Еколошки наталитет – фертилитет: стварни број рођених младунаца. Остварује се у реалним условима који владају на станишту. • Морталитет – број умрлих јединки у популацији: физиоолошки и реални (еколошки). • Морбидитет – присуство (број) оболелих јединки у популацији.
 • 11. УЗРАСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПОПУЛАЦИЈЕ • Узрасна структура – три категорије: - пререпродуктивна - репродуктивна - пострепродуктивна. • Узрасна структура – бројчани однос млађих и старијих јединки. Растућа пирамида Стационарн а пирамида Опадајућа пирамида
 • 12. РАСТЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ • Растење популације – промена бројности у одређеном временском периоду. • Зависи од комбинације свих еколошких фактора који владају у станишту. • Мења се у функцији времена упоредо са променама у спољашњој средини. • Ако су повољни услови – позитиван раст. • Неповољни услови – бројност опада – негативан раст. • Раст популације зависи и од односа наталитета и морталитета, броја ђженки, узрасне структуре, потенцијала размножавања, преживљавања, емиграција и имиграција.