SlideShare a Scribd company logo
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΑΞΗΣ
Εισηγητές:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ Κοινωνική Λειτουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Ψυχολόγος
ΣΟΥΦΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
ΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Ο Γιάννης είναι ένα παιδί 9 ετών που φοιτά στη Γ’ τάξη του Δημοτικού
Σχολείου . Σαν χαρακτήρας είναι καλόκαρδος και κοινωνικός και δεν
παρουσιάζει κανένα νοητικό ή μαθησιακό πρόβλημα. Το πρόβλημά του
στο σχολείο εντοπίζεται στη συμπεριφορά του. Πολλές φορές αρνείται να
εστιάσει την προσοχή του στον δάσκαλο και την εκπαιδευτική διαδικασία
και να ακολουθήσει τους κανόνες της τάξης του.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμπλέκεται σε καυγάδες με τους συμμαθητές
του, να δυσκολεύεται να συνεργαστεί μαζί τους και να παρουσιάζει
ξεσπάσματα θυμού.
Ο εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να διαχειριστεί τις συμπεριφορές μεταξύ
των συμμαθητών. Πολλές φορές χρειάζεται ‘’να χαθούν αρκετές
διδακτικές ώρες’’ για να συζητήσουν τις διαφορές, χωρίς όμως να
επιτυγχάνεται κάποιο μακροχρόνιο θετικό αποτέλεσμα.
ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ
 Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης αποτελεί μια πολύπλοκη
διαδικασία που απασχολεί έντονα τους εκπαιδευτικούς τα τελευταία
χρόνια.
 Επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας είναι ο μαθητής και
πρωταρχικός στόχος κάθε δασκάλου είναι η δημιουργία ενός θετικού
κλίματος που ενισχύει την δημιουργική έκφραση και μάθηση.
 Ωστόσο πολλές φορές οι μαθητές παρουσιάζουν συμπεριφορές που δεν
ταιριάζουν στους κανονισμούς του σχολικού πλαισίου.
 Έτσι οι δάσκαλοι καλούνται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για την δημιουργία θετικού κλίματος μέσα στην τάξη ώστε
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, τόσο σε
γνωστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σχολικής ζωής.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
 Δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη (ζεστό,
ενθαρρυντικό, ευχάριστο, φιλικό, δεκτικό)
 Μπαίνω στην τάξη με θετική διάθεση προκειμένου
να διδάξω άτομα που αγαπώ.
 Σε περιπτώσεις που το μάθημα παράγεται με θετικά
συναισθήματα και πληρείται μια καλή επικοινωνία,
η γνώση εμπεδώνεται. (οπτική επαφή, στάση
σώματος, κατάλληλη τοποθέτηση θρανίων και
διαρρύθμιση της σχολικής τάξης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
• Ο εκπαιδευτικός οφείλει να εξασφαλίσει ησυχία και δεν
ξεκινάει το μάθημά του εάν δεν επιτευχθεί αυτή η
συνθήκη.
• Είναι προτιμότερο να περιμένει μερικά δευτερόλεπτα,
να υπενθυμίσει στους μαθητές τον κανόνα της ησυχίας
και ύστερα να συνεχίσει.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
• Κατά την έναρξη του μαθήματος ο εκπαιδευτικός, καλό θα είναι
να ενημερώνει τους μαθητές για το τι πρόκειται να
επακολουθήσει και τι θα κάνουν κατά την διάρκεια του
μαθήματος, ώστε οι ίδιοι να είναι προετοιμασμένοι και να
γνωρίζουν το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί.
• Αυτό θα μπορούσε να υποβοηθήσει και τους μαθητές που
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή άλλων εκπαιδευτικών
αναγκών που χρίζουν παροχή προγραμματισμού και εξασφάλισης
της ρουτίνας τους.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΑΣΠΙΔΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν
την προσωπική τους ασπίδα, ώστε να
ενημερώσουν τους συμμαθητές τους για τα
προσωπικά τους στοιχεία και να
προχωρήσουν σε παρουσίαση του εαυτού
τους.
 Σε μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές θα
μπορούσαν βλέποντας μια ασπίδα να
μαντέψουν σε ποιον ανήκει.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Αποτελεί εναλλακτική δραστηριότητα γνωριμίας.
Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν θέλουν ή ντρέπονται
να χρησιμοποιήσουν την ασπίδα γνωριμίας, θα
μπορούσαν να χωριστούν σε ομάδες και να
πραγματοποιήσουν μια συνέντευξη από τους
συμμαθητές τους, καταγράφοντας τις σημαντικότερες
πληροφορίες.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΑΠΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Τα παιδιά των μικρότερων τάξεων θα μπορούσαν να
συμπληρώσουν τα βασικά τους στοιχεία σε μια απλή
ταυτότητα.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Εναλλακτικά, παιδιά που δυσκολεύονται στον γραπτό
λόγο, θα μπορούσαν να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους, τα
μέλη της οικογένειάς τους, τα ενδιαφέροντά τους και
πράγματα που τους αρέσουν.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
 Σχεδιασμός κανόνων από κοινού, διαμορφώνονται μαζί με τους
μαθητές (συνεργατικά, συναινετικά).
 Τίθενται εξαρχής.
 Τοποθετούνται σε ευδιάκριτη θέση.
 Οι κανόνες είναι απλοί, σύντομοι και σαφείς.
 Είναι λογικοί (πίσω από κάθε κανόνα υπάρχει λογική).
 Σημαίνουν δέσμευση και για τον εκπαιδευτικό και πρέπει να
τηρούνται και από αυτόν.
 Είναι (σχετικά) λίγοι (5-6 κανόνες είναι αρκετοί).
 Συγκεκριμένα οι κανόνες θεσπίζονται από το σύνολο της τάξης
και μάλιστα αναγράφονται από τα ίδια τα παιδιά δημιουργώντας
ένα κολάζ ή μια αφίσα που θα κολληθούν στον τοίχο της τάξης.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
 Ορίζονται υπεύθυνοι τάξης
 Αποδίδονται ρόλοι στους μαθητές
 Τοποθετούνται κουτιά παραπόνων
 Οι κανόνες αναγράφονται σε χαρτί και δίδονται στους
γονείς προς υπογραφή, ώστε να εξασφαλιστεί πως οι
γονείς και τα παιδιά είναι ενήμεροι για αυτούς.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
 Εκπαιδευτικός και μαθητής συναποφασίζουν και
υπογράφουν δεσμευτικά συμβόλαια που ορίζουν τις
συμπεριφορές τους.
 Ολόκληρη η τάξη συναποφασίζει με τον εκπαιδευτικό
ένα συλλογικό συμβόλαιο για το τι επιθυμεί η τάξη να
πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους.
ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Το μοντέλο της θετικής πειθαρχίας
 Ο δάσκαλος σέβεται για να τον σέβονται.
 Δεν λέει μόνο πώς να συμπεριφέρονται οι μαθητές,
αλλά δείχνει την κατάλληλη συμπεριφορά στην
καθημερινή ρουτίνα – είναι πρότυπο.
 Κατανοεί τα κίνητρα πίσω από τη μαθητική
συμπεριφορά.
 Χρησιμοποιεί την ενθάρρυνση.
 Προτιμά να διαμορφώνει τους κανόνες με θετική και
όχι αρνητική διατύπωση.
ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
 Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι τυπικοί και
αμερόληπτοι στην τήρηση των κανόνων.
 Να μην κρίνουν ένα παιδί για την προσωπικότητά του,
αλλά για την πράξη του.
 Φροντίζουν ώστε οι ποινές να μην παγιώνονται και οι
μαθητές συνηθίζουν σε αυτές.
 Κριτήριο για την εξασφάλιση της πειθαρχίας
και την επιβολή ποινών
θα πρέπει να είναι το σύνολο της τάξης.
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει “το κουτί του χρόνου” όπου σε
κάθε θετική συμπεριφορά της τάξης του να σημειώνει σε χαρτάκι
μια χρονική περίοδο λόγου χάρη 5 λεπτά και να ρίχνει το χαρτάκι
μέσα στο κουτί.
 Σκοπός της τάξης είναι να συγκεντρώσουν οι μαθητές όσο
περισσότερο χρόνο μπορούν, ώστε να τον αξιοποιήσουν στο τέλος
κάθε μήνα όπως εκείνοι επιθυμούν.
 Θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν ελεύθερο χρόνο
για να κάνουν πράγματα που τους αρέσουν, όπως να παίξουν το
αγαπημένο τους παιχνίδι, να δουν μια ταινία, να πάνε μια βόλτα
στην αυλή ή ότι άλλο ταιριάζει στην τάξη.
 Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση παραβατικής
συμπεριφοράς και μη τήρησης των κανόνων θα αφαιρούνται
χαρτάκια του χρόνου.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
 Για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, αλλά και οι
μαθητές μεταξύ τους, απαιτείται από τον εκπαιδευτικό η
παράθεση διαφόρων τρόπων επικοινωνίας.
 Ο επικοινωνιακός δίαυλος θα μπορούσε να περιλαμβάνει
λέξεις, βλέμματα, αγγίγματα ή απλούς ήχους.
 Υψίστης σημασίας είναι οι δεξιότητες κατανόησης,
ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης.
 Εναρκτήρια δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι: Ακούω
τον άλλο…
ΑΚΟΥΩ ΤΟΝ ΑΛΛΟ
• Ο εκπαιδευτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς έχει αναθέσει στους μαθητές του να
παρουσιάσουν μια δικιά τους ιστορία μπροστά στους
συμμαθητές τους.
• Οι μαθητές καλούνται να ακούσουν προσεκτικά την
ιστορία του συμμαθητή τους, να απαντήσουν σε
διάφορα ερωτήματα ή και να υποβάλουν τις δικές
τους ερωτήσεις.
•Στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον οι μαθητές
ακούνε και σέβονται τον συνομιλητή τους.
ΜΠΛΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
 Εναλλακτικά, δίνεται το αποτέλεσμα μιας ιστορίας και
οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να φανταστούν
τι θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
 Πραγματοποιούν ερωτήσεις προς τον εκπαιδευτικό.
 Οι απαντήσεις θα είναι κλειστού τύπου και θα
περιλαμβάνουν ΝΑΙ ή ΌΧΙ.
 Για παράδειγμα: Δύο παιδιά γεννήθηκαν στο ίδιο
νοσοκομείο, την ίδια ώρα, ημέρα και έτος από την ίδια
μητέρα αλλά δεν είναι δίδυμα. Πως γίνεται αυτό;
Απ. Είναι τρίδυμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ
•Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται να
παρατηρήσουν κάτι είτε μέσα στην τάξη, είτε έξω
από αυτήν.
•Επίσης θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα
βίντεο ή να διαβάσουν ένα παραμύθι.
•Ύστερα θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα
ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις
παρατηρητικότητας.
•Στόχος της παρούσας δραστηριότητας είναι να
αναδειχθεί ο τρόπος λειτουργίας και συνεργασίας
των μαθητών.
ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΜΟΥ
 Ο κάθε μαθητής, αφού παρατηρήσει τον συμμαθητή
του θα πρέπει να καταγράψει σε ένα χαρτί τι κοινά
χαρακτηριστικά έχει με εκείνον.
 Ταυτόχρονα θα μπορούσε να καταγράψει και τα
αντίθετα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει συγκριτικά
με τον συμμαθητή του.
 Στόχος είναι οι μαθητές να αναγνωρίσουν καλύτερα
τους εαυτούς τους και τους άλλους και να
διαπιστώσουν εάν ταιριάζουν με τον συμμαθητή τους
και αν και εκείνος εντόπισε τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά.
ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
 Εναλλακτικά, οι μαθητές θα μπορούσαν να σταθούν ο
ένας απέναντι από τον άλλον και να προσπαθήσουν να
αναπαραστήσουν με ακρίβεια τις εκφράσεις και τις
κινήσεις του συμμαθητή τους.
 Στόχος είναι να επιτευχθεί σε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο βαθμό η παρατηρητικότητα, η συνεργασία
και ο συγχρονισμός.
ΦΤΙΑΧΝΩ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ
 Κατά τη δραστηριότητα αυτή ο εκπαιδευτικός αναθέτει
σε μια ομάδα μαθητών να συνεργαστούν με σκοπό να
δημιουργήσουν με τα σώματά τους μια μορφή
αγάλματος.
 Ύστερα ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές μιας
άλλης ομάδας να παρατηρήσουν τη μορφή που
βλέπουν και να αναπαραστήσουν μια αντίστοιχη
εικόνα.
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΟΥ
 Οι μαθητές περπατούν στο χώρο και παρατηρούν τους
συμμαθητές τους.
 Καταγράφουν σε χαρτάκι κάποια από τα χαρακτηριστικά που
παρατήρησαν στον συμμαθητή τους.
 Δίνεται έμφαση στα θετικά χαρακτηριστικά των παιδιών.
 Τα παιδιά κολλάνε στην πλάτη του συμμαθητή τους τα χαρτάκια.
Στόχος είναι η όξυνση της παρατηρητικότητας, η εξωτερίκευση
των συναισθημάτων και η σύσφιξη των σχέσεων των μαθητών.
https://www.youtube.com/watch?v=niziicrwdUY
Το κομμάτι που λείπει
ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων καλούνται να
δημιουργήσουν ένα περιοδικό στο οποίο θα καταγράφουν
τα νέα και τις ιστορίες της τάξης τους.
Στόχος είναι να αναπτυχθεί:
Συνεργασία
Υπευθυνότητα
Εξωτερίκευση συναισθημάτων και σκέψεων
ΓΙΝΟΜΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
 Οι μαθητές συνδυαστικά με το περιοδικό τους θα
μπορούσαν έχοντας ως αφόρμηση τα ζητήματα που
προκύπτουν μέσα στην τάξη τους να κατασκευάζουν
μια αφίσα. Π.χ.
 κατασκευή αφίσας για τον σχολικό εκφοβισμό
 κατασκευή αφίσας της συγνώμης.
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
 Στοχεύοντας στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των
παιδιών και στην ικανότητά τους να ερμηνεύουν
διάφορες συνθήκες και να μπορούν να μπουν στη θέση
του άλλου προτείνεται η παρακάτω δραστηριότητα:
 Οι μικροί μαθητές παρατηρούν μια εικόνα, ένα βίντεο ή
ακούνε μια μελωδία και με βάση το ερέθισμα που
δέχονται καλούνται να εξηγήσουν τι μπορεί να έχει
συμβεί.
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
 Τα μεγαλύτερα παιδιά καλούνται να μελετήσουν μια
μελέτη περίπτωσης ή να επεξεργαστούν ένα κόμικ.
Συγκεκριμένα θα μπορούσαν να παρατηρήσουν τις
εικόνες του κόμικ και με βάση αυτό που βλέπουν να
καταγράψουν οι ίδιοι μέσα στα συννεφάκια τους
διαλόγους.
 Στόχος είναι οι μαθητές να ερμηνεύσουν την εκάστοτε
ιστορία, να την συνεχίσουν και να πουν πως θα
μπορούσαν να συμπεριφερθούν οι ίδιοι.
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
 Εναλλακτικά δίνω στα παιδιά μια εικόνα με πολλές και
διαφορετικές οπτικές, ώστε να κατανοήσουν πως ο
καθένας θα μπορούσε να ερμηνεύσει διαφορετικά τις
συνθήκες.
ΤΟ ΜΠΛΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 Κατά τη δραστηριότητα αυτή ο εκπαιδευτικός καλεί
τους μαθητές να παρατηρήσουν τα αντικείμενα που
υπάρχουν γύρω τους μέσα στην τάξη και να εντοπίσουν
5 μπλε αντικείμενα.
 Ύστερα κλείνουν τα μάτια και πρέπει να θυμηθούν και
να αναφέρουν τα 5 αυτά αντικείμενα.
 Τέλος κλείνουν ξανά τα μάτια και ο εκπαιδευτικός τους
ζητά να αναφέρουν 5 πράσινα αντικείμενα.
 Είναι βέβαιο πως οι μαθητές θα δυσκολευτούν να
θυμηθούν τα 5 πράσινα αντικείμενα.
ΤΟ ΜΠΛΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 Σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πως
κάθε φορά εστιάζουμε σε κάτι συγκεκριμένο που
θέλουμε αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει πάντα και
μια διαφορετική οπτική.
SLOW MOTION
 Οι μαθητές καλούνται να δραματοποιήσουν διάφορες
καταστάσεις, όπως μια αντιπαράθεση, μια εκδήλωση
χαράς, μια στιγμή συγκίνησης κ.α.
 Ύστερα πρέπει να παρατηρήσουν τις διαφορετικές
εκφράσεις του προσώπου και του σώματος και να
κατανοήσουν τι διαφορές συμβαίνουν στο πρόσωπο ή
στο σώμα κάποιου που χαίρεται, που πονά, που
φοβάται κλπ.
 Στόχος είναι να μπουν στη θέση του άλλου και να
σκεφτούν ποια από αυτές τις καταστάσεις προτιμούν
και οι ίδιοι να βιώνουν.
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
 Ο εκπαιδευτικός διαβάζει στους μαθητές κάποιο
παραμύθι όπως:
Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουν
Τα λόγια δεν είναι για να δέρνουμε
Οι ουρές δεν είναι για να τις τραβάμε
• Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει συζήτηση με τους
μαθητές του και τους αναθέτει να συμπληρώσουν με
βάση τα συναισθήματά τους, το ερωτηματολόγιο της
αγάπης ή το ερωτηματολόγιο της έντασης.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
• Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων
(απευθύνεται ευρέως σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα
του αυτισμού)
• Πρόκειται για εξατομικευμένα κείμενα που προσφέρουν
στο άτομο ακριβείς πληροφορίες για καταστάσεις και
δεξιότητες που δυσκολεύουν το συγκεκριμένο άτομο.
• Οι Κοινωνικές Ιστορίες περιέχουν οπτικοποιημένο
υλικό, για τη διευκόλυνση της κατανόησής του από το
άτομο στο οποίο απευθύνεται.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
 Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να φτιάξει την δική του
κοινωνική ιστορία με βάση το ζήτημα που έχει
προκύψει μέσα στην τάξη ή με βάση τα ζητήματα που
θα ήθελε να πραγματευτεί.
 Διαφορετικά προτείνονται κάποιες κοινωνικές ιστορίες
μέσω του: Συναισθήματα - Καθολικός Σχεδιασμός και
Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού (iep.edu.gr)
 Κοινωνική ιστορία για το συναίσθημα της λύπης
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 Οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τους
προχωρούν στην κατασκευή:
 « Σημαίες συναισθημάτων »
 Ύστερα ακούνε μέσω Youtube το τραγούδι:
«Συναισθήματα και μουσική» και με βάση αυτά που
ακούν καλούνται να σηκώσουν και το αντίστοιχο
σημαιάκι.
 Στόχος είναι να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα
συναισθήματά τους και να μπορέσουν να τα
εξωτερικεύσουν.
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διεύρυνση δραστηριότητας
 Οι μαθητές θα μπορούσαν να ακούσουν μουσική και να
χρησιμοποιήσουν τα αντίθετα σημαιάκια συναισθημάτων
και να αναπαραστήσουν τα συναισθήματα αυτά.
 Τέλος, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να κρατήσουν
τα σημαιάκια μπροστά τους και κατά τη διάρκεια του
μαθήματος, με την παρότρυνση του εκπαιδευτικού να
εκφράζουν το πώς αισθάνονται, σηκώνοντας το αντίστοιχο
σημαιάκι.
 Τα σημαιάκια θα μπορούσαν να λειτουργήσουν είτε ατομικά,
είτε συλλογικά για το πώς αισθάνεται η τάξη.
ΤΡΟΧΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
 Οι μαθητές αναλαμβάνουν να ζωγραφίσουν τον τροχό
των συναισθημάτων
 Εναλλακτικά θα μπορούσαν να κατασκευάσουν το
κολάζ του τροχού των συναισθημάτων που θα είναι ένα
παιχνίδι της τάξης τους.
 Το παιχνίδι θα μπορούσε να παιχτεί ως εξής:
 Οι μαθητές θα ρίχνουν ένα ζάρι και ανάλογα το τμήμα
του τροχού που θα πετύχουν θα πρέπει να πουν μια δική
τους ή μια φανταστική ιστορία που θα μπορούσε να
προκαλέσει το συγκεκριμένο συναίσθημα.
ΠΑΡΕ - ΔΩΣΕ
 Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να
κατανοήσουν οι μαθητές την αξία της προσφοράς και
της ανταλλαγής.
 Κάτι το οποίο θα πρέπει να τονιστεί είναι να
κατανοήσουν οι μαθητές πως όταν προσφέρουν κάτι
δεν αποτελεί αυτοσκοπό τους και η αναμονή του
ανταλλάγματος.
 https://www.youtube.com/watch?v=OTCfOUBI5lI
 Το δέντρο που έδινε
ΠΑΡΕ - ΔΩΣΕ
 Ο εκπαιδευτικός καταγράφει σε χαρτάκια τα ονόματα
των μαθητών του και τους καλεί να επιλέξουν από ένα
χαρτάκι.
 Οι μαθητές θα πρέπει να σκεφτούν κάτι που θα
μπορούσαν να προσφέρουν στον συμμαθητή τους. π.χ.
μια ζωγραφιά, μια κατασκευή, ένα γλύκισμα ή ότι άλλο
μικρής αξίας αντικείμενο επιθυμούν.
 Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να παραμείνει κρυφή,
ώστε οι μαθητές να μην αντιληφθούν από ποιον
συμμαθητή τους θα δεχθούν τη κίνηση φιλίας.
Ο ΤΥΦΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ
 Ο εκπαιδευτικός θα δημιουργήσει μέσα στην τάξη έναν:
«μικρό λαβύρινθο», χρησιμοποιώντας θρανία,
καρέκλες και κορδέλες.
 Ύστερα θα χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες των δύο
ατόμων, όπου ο ένας μαθητής θα έχει δεμένα τα μάτια
του με ένα μαντήλι και ο άλλος θα πρέπει να τον
καθοδηγήσει για να φτάσει στο τέλος του λαβυρίνθου.
 Στόχος είναι να αναπτυχθεί το αίσθημα της
εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και να συσφιχθούν
οι σχέσεις τους.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΑΣΕΩΝ
 Σε περιπτώσεις εντάσεων ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει
στους μαθητές τους κανόνες της τάξης και τονίζει:
ΌΤΑΝ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΥΜΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟ
ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΎ
• Ύστερα ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές και ο
εκπαιδευτικός προσπαθεί να τους ηρεμήσει και να τους
χαλαρώσει μέσω ασκήσεων ηρεμίας και αναπνοής.
• Ενδεικτικά προτείνονται κάποιες δραστηριότητες
ΜΙΛΑ...
 Υποθέτοντας πως μετά το διάλλειμα οι μαθητές επιστρέφουν
ταραγμένοι στην τάξη και κάποιος από αυτούς αισθάνεται έντονο
θυμό το πρώτο βήμα θα είναι ο εκπαιδευτικός να τον αφήσει να
ηρεμήσει και με την σύμφωνη γνώμη του να κουβεντιάσουν όλοι
μαζί τι ήταν αυτό που τον ενόχλησε και να επιχειρήσουν να λύσουν
τις διαφορές που έχουν προκύψει.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της συζήτησης
θα είναι να συμφωνήσουν οι μαθητές με τον εκπαιδευτικό πως θα
έχουν όλοι το δικαίωμα λόγου αρκεί να μην αυξηθεί η ένταση της
φωνής τους.
 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμφωνήσει με τους μαθητές του πως
σε αντίστοιχα περιστατικά εάν κάποιος συμμαθητής τους βιώνει
έντονα συναισθήματα όπως ο θυμός οι υπόλοιποι δεν θα πρέπει
να του μιλάνε μέχρι να ηρεμήσει.
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
 Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται για τους μαθητές των
μικρότερων τάξεων και εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε
περίπτωση οι μαθητές παρουσιάζονται ταραγμένοι και
ανήσυχοι.
 Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται ως ο βασιλιάς της σιωπής
και αναζητεί από το σύνολο των μαθητών τον μαθητή που
είναι πιο ήσυχος ώστε να πάρει τη θέση του.
 Με νοήματα υποδεικνύει τον μαθητή αυτόν και τον καλεί να
σηκωθεί αθόρυβα από την θέση του και να καθίσει στην
έδρα.
 Ο νέος βασιλιάς υποδεικνύει τον επόμενο και το
παιχνίδι συνεχίζεται αθόρυβα...
ΑΚΟΥΩ ΜΟΥΣΙΚΗ
 Η μουσική αποτελεί βασικό συστατικό για την
εξασφάλιση της ηρεμίας των μαθητών,
 Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να δημιουργήσει μια
ρουτίνα ακρόασης χαλαρωτικής μουσικής με μελωδίες
που αρέσουν στα παιδιά.
 Συνδυαστικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν
μπαλάκια anti-stress ή να ζωγραφίσουν οι μαθητές
αριθμημένα σχέδια όπως:
3 3 3
 Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να καταγράψουν ή
να πουν τρία πράγματα που ακούν στο χώρο στον οποίο
βρίσκονται.
 Να αναφέρουν τα τρία πρώτα πράγματα που βλέπουν
κοιτάζοντας γύρω τους .
 Να κουνήσουν τρία μέρη του σώματός τους.
 Εναλλακτικά η δραστηριότητα αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί και με τα χρώματα. Οι μαθητές καλούνται
να καταγράψουν ή να πουν τρία πράγματα που βλέπουν σε
τρία χρώματα.
 Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι μαθητές να
ηρεμήσουν για να φροντίσουν για την ψυχική τους
ισορροπία.
ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΡΗΜΙΚΟ ΝΗΣΙ
 Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τα ονόματα των μαθητών
του σε χαρτάκια τα οποία τοποθετεί σε μια γυάλα.
 Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα χαρτάκι και να
φτιάξουν ένα σενάριο για το τι θα έκαναν με τον
συμμαθητή τους εάν βρισκόντουσαν σε ένα ερημικό
νησί και έπρεπε να συνεργαστούν για να επιβιώσουν.
 Ο εκπαιδευτικός δίνει ερεθίσματα στους μαθητές. Π.χ.
στο νησί που βρίσκεστε υπάρχει μόνο μια σακούλα με
φαγητό κρεμασμένη σε ένα δέντρο. Πως θα
καταφέρετε να την φτάσετε;
ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ
 Ο Εκπαιδευτικός κατασκευάζει με χαρτί μια μικρή
μπάλα στην οποία αναγράφεται η λέξη θυμός.
 Ενημερώνει τους μαθητές πως η μπάλα αυτή είναι η
καυτή πατάτα και αν βρεθεί στα χέρια τους θα πρέπει
αμέσως να την δώσουν σε ένα συμμαθητή τους για να
μην καούν.
 Σκοπός είναι η καυτή πατάτα να περάσει από τα χέρια
όλων των παιδιών και να καταλήξει στον κάδο
απορριμμάτων ώστε να διώξουν μακριά τον θυμό.
ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ;
 Για κάθε μαθητή υπάρχει ένας φάκελος Σωστού - Λάθους.
 Οι μαθητές καλούνται να αξιολογούν τις πράξεις τους και να
κολλάνε αστεράκια στο αντίστοιχο σημείο του φακέλου
τους ανάλογα με την πράξη που έχουν επιτελέσει.
 Στο τέλος κάποιας ορισμένης χρονικής περιόδου ο
εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές του θα ανοίγουν τους
φακέλους και θα προχωρούν σε αποτίμηση της
συμπεριφοράς τους.
 Οι μαθητές με τις καλύτερες συμπεριφορές θα δεχθούν
κάποιο είδος επιβράβευσης. Π.χ. μια ώρα παραπάνω
μάθημα εικαστικών ή γυμναστικής, ένα σαββατοκύριακο
χωρίς μελέτη στο σπίτι ή οτιδήποτε ανάγεται στα
ενδιαφέροντά τους.
Μην ξεχνάτε να ΑΓΑΠΑΤΕ τους μαθητές σας και να τους
το λέτε!
Η αγάπη, η φροντίδα, το ενδιαφέρον, ένα χάδι, μια
αγκαλιά και τα όμορφα λόγια δεν είναι αυτονόητα για
όλους!
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

More Related Content

What's hot

Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για τη γλώσσα του α΄ τεύχους της γ΄ δημοτικ...
Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για τη γλώσσα του α΄ τεύχους της γ΄ δημοτικ...Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για τη γλώσσα του α΄ τεύχους της γ΄ δημοτικ...
Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για τη γλώσσα του α΄ τεύχους της γ΄ δημοτικ...
Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
Οι εποχές και οι μήνες
Οι εποχές και οι μήνεςΟι εποχές και οι μήνες
Οι εποχές και οι μήνες
Ευαγγελια Τερζακη
 
Υλικά Β τάξης
Υλικά Β τάξηςΥλικά Β τάξης
Υλικά Β τάξης
kyra_daskala
 
1 ενημερωση γονέων
1 ενημερωση γονέων1 ενημερωση γονέων
1 ενημερωση γονέων
Ιωαννα Χαλκιά
 
Νηπιαγωγείο Αλφαβήτα .pdf
Νηπιαγωγείο Αλφαβήτα .pdfΝηπιαγωγείο Αλφαβήτα .pdf
Νηπιαγωγείο Αλφαβήτα .pdf
zohsschool
 
Γλώσσα β΄ δημοτικού α τεύχος
Γλώσσα β΄ δημοτικού α τεύχοςΓλώσσα β΄ δημοτικού α τεύχος
Γλώσσα β΄ δημοτικού α τεύχος
Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη
 
επιστροφη από τα χριστούγεννα, πώς περασα Snapshots
επιστροφη από τα χριστούγεννα, πώς περασα Snapshotsεπιστροφη από τα χριστούγεννα, πώς περασα Snapshots
επιστροφη από τα χριστούγεννα, πώς περασα Snapshots
Ioanna Chats
 
Συναισθήματα. Φύλλα εργασίας κάρτες, αφίσες. Για παιδιά του δημοτικού και γι...
Συναισθήματα. Φύλλα εργασίας κάρτες, αφίσες. Για παιδιά του δημοτικού και γι...Συναισθήματα. Φύλλα εργασίας κάρτες, αφίσες. Για παιδιά του δημοτικού και γι...
Συναισθήματα. Φύλλα εργασίας κάρτες, αφίσες. Για παιδιά του δημοτικού και γι...
Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξηδιακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
Ioanna Chats
 
μαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχος
μαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχοςμαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχος
μαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχος
Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη
 
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμοφυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
santziak
 
Υλικά-αφίσες για το δημοτικό (https://blogs.sch.gr/sfaira-sti-deutera/) (http...
Υλικά-αφίσες για το δημοτικό (https://blogs.sch.gr/sfaira-sti-deutera/) (http...Υλικά-αφίσες για το δημοτικό (https://blogs.sch.gr/sfaira-sti-deutera/) (http...
Υλικά-αφίσες για το δημοτικό (https://blogs.sch.gr/sfaira-sti-deutera/) (http...
Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξης
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξηςΕνημέρωση γονέων γ΄ τάξης
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξης
Κατερίνα Λιοντάκη
 
Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Φύλλα εργασίας μαθηματικών για...
Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Φύλλα εργασίας μαθηματικών για...Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Φύλλα εργασίας μαθηματικών για...
Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Φύλλα εργασίας μαθηματικών για...
Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (καρτέλα μαθητή)
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (καρτέλα μαθητή)ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (καρτέλα μαθητή)
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (καρτέλα μαθητή)
http://users.sch.gr/violetastaurou/
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορίαΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία
Eva Skanavi
 
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου
Konstantina Bozonelou
 
Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)
Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)
Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)
Active Mind
 
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 

What's hot (20)

Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για τη γλώσσα του α΄ τεύχους της γ΄ δημοτικ...
Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για τη γλώσσα του α΄ τεύχους της γ΄ δημοτικ...Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για τη γλώσσα του α΄ τεύχους της γ΄ δημοτικ...
Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για τη γλώσσα του α΄ τεύχους της γ΄ δημοτικ...
 
Οι εποχές και οι μήνες
Οι εποχές και οι μήνεςΟι εποχές και οι μήνες
Οι εποχές και οι μήνες
 
Υλικά Β τάξης
Υλικά Β τάξηςΥλικά Β τάξης
Υλικά Β τάξης
 
1 ενημερωση γονέων
1 ενημερωση γονέων1 ενημερωση γονέων
1 ενημερωση γονέων
 
Νηπιαγωγείο Αλφαβήτα .pdf
Νηπιαγωγείο Αλφαβήτα .pdfΝηπιαγωγείο Αλφαβήτα .pdf
Νηπιαγωγείο Αλφαβήτα .pdf
 
Γλώσσα β΄ δημοτικού α τεύχος
Γλώσσα β΄ δημοτικού α τεύχοςΓλώσσα β΄ δημοτικού α τεύχος
Γλώσσα β΄ δημοτικού α τεύχος
 
επιστροφη από τα χριστούγεννα, πώς περασα Snapshots
επιστροφη από τα χριστούγεννα, πώς περασα Snapshotsεπιστροφη από τα χριστούγεννα, πώς περασα Snapshots
επιστροφη από τα χριστούγεννα, πώς περασα Snapshots
 
Συναισθήματα. Φύλλα εργασίας κάρτες, αφίσες. Για παιδιά του δημοτικού και γι...
Συναισθήματα. Φύλλα εργασίας κάρτες, αφίσες. Για παιδιά του δημοτικού και γι...Συναισθήματα. Φύλλα εργασίας κάρτες, αφίσες. Για παιδιά του δημοτικού και γι...
Συναισθήματα. Φύλλα εργασίας κάρτες, αφίσες. Για παιδιά του δημοτικού και γι...
 
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξηδιακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
διακοσμηση ταξης εποπτικο υλικο για α ταξη
 
εφοδια δ δημοτικου
εφοδια δ δημοτικουεφοδια δ δημοτικου
εφοδια δ δημοτικου
 
μαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχος
μαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχοςμαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχος
μαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχος
 
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμοφυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
 
Υλικά-αφίσες για το δημοτικό (https://blogs.sch.gr/sfaira-sti-deutera/) (http...
Υλικά-αφίσες για το δημοτικό (https://blogs.sch.gr/sfaira-sti-deutera/) (http...Υλικά-αφίσες για το δημοτικό (https://blogs.sch.gr/sfaira-sti-deutera/) (http...
Υλικά-αφίσες για το δημοτικό (https://blogs.sch.gr/sfaira-sti-deutera/) (http...
 
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξης
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξηςΕνημέρωση γονέων γ΄ τάξης
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξης
 
Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Φύλλα εργασίας μαθηματικών για...
Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Φύλλα εργασίας μαθηματικών για...Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Φύλλα εργασίας μαθηματικών για...
Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Φύλλα εργασίας μαθηματικών για...
 
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (καρτέλα μαθητή)
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (καρτέλα μαθητή)ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (καρτέλα μαθητή)
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (καρτέλα μαθητή)
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορίαΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία
 
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου
 
Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)
Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)
Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)
 
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
 

Similar to ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ.pptx

2ο ΓΕΛ και 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ..docx
2ο ΓΕΛ και 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ..docx2ο ΓΕΛ και 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ..docx
2ο ΓΕΛ και 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ..docx
peri mixou
 
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptxΔιαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
ssusera26eca
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
gvlachos
 
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Alexandra Gerakini
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
gvlachos
 
Metabasi presentation
Metabasi presentationMetabasi presentation
Metabasi presentation
ssuser04ff74
 
εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016
εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016
εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016
nemfelonis
 
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria
 
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο ΔημοτικόΜεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
2dhmgal
 
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητήςο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
Υπουργείο Παιδείας
 
Μαθησιακές Δυσκολίες-Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Μαθησιακές Δυσκολίες-Ειδικές Εκπαιδευτικές ΑνάγκεςΜαθησιακές Δυσκολίες-Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Μαθησιακές Δυσκολίες-Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
ssuserda9bd3
 
Μαθησιακές Δυσκολίες/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Μαθησιακές Δυσκολίες/Ειδικές Εκπαιδευτικές ΑνάγκεςΜαθησιακές Δυσκολίες/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Μαθησιακές Δυσκολίες/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
ssuserda9bd3
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdfΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdfΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf
ssusera61980
 
Μετάβαση μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
Μετάβαση μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό Μετάβαση μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
Μετάβαση μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
Ευγενία Παπαδημητρακοπούλου
 
Συγκέντρωση γονέων Ε΄ δημοτικού_2.ppt
Συγκέντρωση γονέων Ε΄ δημοτικού_2.pptΣυγκέντρωση γονέων Ε΄ δημοτικού_2.ppt
Συγκέντρωση γονέων Ε΄ δημοτικού_2.ppt
Dimitra Mylonaki
 
ΓΕΦΥΡΕΣ
ΓΕΦΥΡΕΣΓΕΦΥΡΕΣ
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταΠαιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Eleni Georgiopoulou
 

Similar to ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ.pptx (20)

2ο ΓΕΛ και 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ..docx
2ο ΓΕΛ και 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ..docx2ο ΓΕΛ και 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ..docx
2ο ΓΕΛ και 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ..docx
 
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptxΔιαχείριση σχολικής τάξης.pptx
Διαχείριση σχολικής τάξης.pptx
 
θεωρίες μάθησης
θεωρίες μάθησηςθεωρίες μάθησης
θεωρίες μάθησης
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
 
Metabasi presentation
Metabasi presentationMetabasi presentation
Metabasi presentation
 
Ο Δεκάλογος του Δασκάλου
Ο Δεκάλογος του ΔασκάλουΟ Δεκάλογος του Δασκάλου
Ο Δεκάλογος του Δασκάλου
 
εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016
εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016
εισηγηση για τις τ.π.ε. μαιος 2016
 
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
 
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο ΔημοτικόΜεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Μεταβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
 
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητήςο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
 
Μαθησιακές Δυσκολίες-Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Μαθησιακές Δυσκολίες-Ειδικές Εκπαιδευτικές ΑνάγκεςΜαθησιακές Δυσκολίες-Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Μαθησιακές Δυσκολίες-Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 
Μαθησιακές Δυσκολίες/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Μαθησιακές Δυσκολίες/Ειδικές Εκπαιδευτικές ΑνάγκεςΜαθησιακές Δυσκολίες/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Μαθησιακές Δυσκολίες/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdfΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
 
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdfΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf
 
Μετάβαση μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
Μετάβαση μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό Μετάβαση μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
Μετάβαση μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
 
Συγκέντρωση γονέων Ε΄ δημοτικού_2.ppt
Συγκέντρωση γονέων Ε΄ δημοτικού_2.pptΣυγκέντρωση γονέων Ε΄ δημοτικού_2.ppt
Συγκέντρωση γονέων Ε΄ δημοτικού_2.ppt
 
ΓΕΦΥΡΕΣ
ΓΕΦΥΡΕΣΓΕΦΥΡΕΣ
ΓΕΦΥΡΕΣ
 
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταΠαιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
 

More from ssuser6b986e

Νερά Αιτωλοακαρνανίας.pptx
Νερά Αιτωλοακαρνανίας.pptxΝερά Αιτωλοακαρνανίας.pptx
Νερά Αιτωλοακαρνανίας.pptx
ssuser6b986e
 
Νερά Αιτωλοακαρνανίας water ait.pptx
Νερά Αιτωλοακαρνανίας water ait.pptxΝερά Αιτωλοακαρνανίας water ait.pptx
Νερά Αιτωλοακαρνανίας water ait.pptx
ssuser6b986e
 
Τα ποτάμια και οι λίμνες του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.ppt
Τα ποτάμια και οι λίμνες του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.pptΤα ποτάμια και οι λίμνες του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.ppt
Τα ποτάμια και οι λίμνες του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.ppt
ssuser6b986e
 
Running out of time.pptx
Running out of time.pptxRunning out of time.pptx
Running out of time.pptx
ssuser6b986e
 
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ.pptx
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ.pptx17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ.pptx
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ.pptx
ssuser6b986e
 
Ψηφιακή Αφήγηση- - Παιχνιδοποίηση.pptx
Ψηφιακή Αφήγηση- - Παιχνιδοποίηση.pptxΨηφιακή Αφήγηση- - Παιχνιδοποίηση.pptx
Ψηφιακή Αφήγηση- - Παιχνιδοποίηση.pptx
ssuser6b986e
 
Δάσος Φράξου-Β΄ Δημοτικού.pptx
Δάσος Φράξου-Β΄ Δημοτικού.pptxΔάσος Φράξου-Β΄ Δημοτικού.pptx
Δάσος Φράξου-Β΄ Δημοτικού.pptx
ssuser6b986e
 
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.pptx
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.pptx17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.pptx
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.pptx
ssuser6b986e
 

More from ssuser6b986e (8)

Νερά Αιτωλοακαρνανίας.pptx
Νερά Αιτωλοακαρνανίας.pptxΝερά Αιτωλοακαρνανίας.pptx
Νερά Αιτωλοακαρνανίας.pptx
 
Νερά Αιτωλοακαρνανίας water ait.pptx
Νερά Αιτωλοακαρνανίας water ait.pptxΝερά Αιτωλοακαρνανίας water ait.pptx
Νερά Αιτωλοακαρνανίας water ait.pptx
 
Τα ποτάμια και οι λίμνες του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.ppt
Τα ποτάμια και οι λίμνες του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.pptΤα ποτάμια και οι λίμνες του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.ppt
Τα ποτάμια και οι λίμνες του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.ppt
 
Running out of time.pptx
Running out of time.pptxRunning out of time.pptx
Running out of time.pptx
 
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ.pptx
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ.pptx17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ.pptx
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ.pptx
 
Ψηφιακή Αφήγηση- - Παιχνιδοποίηση.pptx
Ψηφιακή Αφήγηση- - Παιχνιδοποίηση.pptxΨηφιακή Αφήγηση- - Παιχνιδοποίηση.pptx
Ψηφιακή Αφήγηση- - Παιχνιδοποίηση.pptx
 
Δάσος Φράξου-Β΄ Δημοτικού.pptx
Δάσος Φράξου-Β΄ Δημοτικού.pptxΔάσος Φράξου-Β΄ Δημοτικού.pptx
Δάσος Φράξου-Β΄ Δημοτικού.pptx
 
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.pptx
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.pptx17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.pptx
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.pptx
 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ.pptx

 • 1. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ Εισηγητές: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ Κοινωνική Λειτουργός ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Ψυχολόγος ΣΟΥΦΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής ΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
 • 2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Ο Γιάννης είναι ένα παιδί 9 ετών που φοιτά στη Γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου . Σαν χαρακτήρας είναι καλόκαρδος και κοινωνικός και δεν παρουσιάζει κανένα νοητικό ή μαθησιακό πρόβλημα. Το πρόβλημά του στο σχολείο εντοπίζεται στη συμπεριφορά του. Πολλές φορές αρνείται να εστιάσει την προσοχή του στον δάσκαλο και την εκπαιδευτική διαδικασία και να ακολουθήσει τους κανόνες της τάξης του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμπλέκεται σε καυγάδες με τους συμμαθητές του, να δυσκολεύεται να συνεργαστεί μαζί τους και να παρουσιάζει ξεσπάσματα θυμού. Ο εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να διαχειριστεί τις συμπεριφορές μεταξύ των συμμαθητών. Πολλές φορές χρειάζεται ‘’να χαθούν αρκετές διδακτικές ώρες’’ για να συζητήσουν τις διαφορές, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται κάποιο μακροχρόνιο θετικό αποτέλεσμα.
 • 3. ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ  Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία που απασχολεί έντονα τους εκπαιδευτικούς τα τελευταία χρόνια.  Επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας είναι ο μαθητής και πρωταρχικός στόχος κάθε δασκάλου είναι η δημιουργία ενός θετικού κλίματος που ενισχύει την δημιουργική έκφραση και μάθηση.  Ωστόσο πολλές φορές οι μαθητές παρουσιάζουν συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν στους κανονισμούς του σχολικού πλαισίου.  Έτσι οι δάσκαλοι καλούνται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την δημιουργία θετικού κλίματος μέσα στην τάξη ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, τόσο σε γνωστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σχολικής ζωής.
 • 4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ  Δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη (ζεστό, ενθαρρυντικό, ευχάριστο, φιλικό, δεκτικό)  Μπαίνω στην τάξη με θετική διάθεση προκειμένου να διδάξω άτομα που αγαπώ.  Σε περιπτώσεις που το μάθημα παράγεται με θετικά συναισθήματα και πληρείται μια καλή επικοινωνία, η γνώση εμπεδώνεται. (οπτική επαφή, στάση σώματος, κατάλληλη τοποθέτηση θρανίων και διαρρύθμιση της σχολικής τάξης.
 • 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ • Ο εκπαιδευτικός οφείλει να εξασφαλίσει ησυχία και δεν ξεκινάει το μάθημά του εάν δεν επιτευχθεί αυτή η συνθήκη. • Είναι προτιμότερο να περιμένει μερικά δευτερόλεπτα, να υπενθυμίσει στους μαθητές τον κανόνα της ησυχίας και ύστερα να συνεχίσει.
 • 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ • Κατά την έναρξη του μαθήματος ο εκπαιδευτικός, καλό θα είναι να ενημερώνει τους μαθητές για το τι πρόκειται να επακολουθήσει και τι θα κάνουν κατά την διάρκεια του μαθήματος, ώστε οι ίδιοι να είναι προετοιμασμένοι και να γνωρίζουν το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί. • Αυτό θα μπορούσε να υποβοηθήσει και τους μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή άλλων εκπαιδευτικών αναγκών που χρίζουν παροχή προγραμματισμού και εξασφάλισης της ρουτίνας τους.
 • 7. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΑΣΠΙΔΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν την προσωπική τους ασπίδα, ώστε να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους για τα προσωπικά τους στοιχεία και να προχωρήσουν σε παρουσίαση του εαυτού τους.  Σε μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές θα μπορούσαν βλέποντας μια ασπίδα να μαντέψουν σε ποιον ανήκει.
 • 8. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Αποτελεί εναλλακτική δραστηριότητα γνωριμίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν θέλουν ή ντρέπονται να χρησιμοποιήσουν την ασπίδα γνωριμίας, θα μπορούσαν να χωριστούν σε ομάδες και να πραγματοποιήσουν μια συνέντευξη από τους συμμαθητές τους, καταγράφοντας τις σημαντικότερες πληροφορίες.
 • 9. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΑΠΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τα παιδιά των μικρότερων τάξεων θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τα βασικά τους στοιχεία σε μια απλή ταυτότητα.
 • 10. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Εναλλακτικά, παιδιά που δυσκολεύονται στον γραπτό λόγο, θα μπορούσαν να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους, τα μέλη της οικογένειάς τους, τα ενδιαφέροντά τους και πράγματα που τους αρέσουν.
 • 11. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  Σχεδιασμός κανόνων από κοινού, διαμορφώνονται μαζί με τους μαθητές (συνεργατικά, συναινετικά).  Τίθενται εξαρχής.  Τοποθετούνται σε ευδιάκριτη θέση.  Οι κανόνες είναι απλοί, σύντομοι και σαφείς.  Είναι λογικοί (πίσω από κάθε κανόνα υπάρχει λογική).  Σημαίνουν δέσμευση και για τον εκπαιδευτικό και πρέπει να τηρούνται και από αυτόν.  Είναι (σχετικά) λίγοι (5-6 κανόνες είναι αρκετοί).  Συγκεκριμένα οι κανόνες θεσπίζονται από το σύνολο της τάξης και μάλιστα αναγράφονται από τα ίδια τα παιδιά δημιουργώντας ένα κολάζ ή μια αφίσα που θα κολληθούν στον τοίχο της τάξης.
 • 12. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  Ορίζονται υπεύθυνοι τάξης  Αποδίδονται ρόλοι στους μαθητές  Τοποθετούνται κουτιά παραπόνων  Οι κανόνες αναγράφονται σε χαρτί και δίδονται στους γονείς προς υπογραφή, ώστε να εξασφαλιστεί πως οι γονείς και τα παιδιά είναι ενήμεροι για αυτούς.
 • 13. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ  Εκπαιδευτικός και μαθητής συναποφασίζουν και υπογράφουν δεσμευτικά συμβόλαια που ορίζουν τις συμπεριφορές τους.  Ολόκληρη η τάξη συναποφασίζει με τον εκπαιδευτικό ένα συλλογικό συμβόλαιο για το τι επιθυμεί η τάξη να πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 • 14. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ Το μοντέλο της θετικής πειθαρχίας  Ο δάσκαλος σέβεται για να τον σέβονται.  Δεν λέει μόνο πώς να συμπεριφέρονται οι μαθητές, αλλά δείχνει την κατάλληλη συμπεριφορά στην καθημερινή ρουτίνα – είναι πρότυπο.  Κατανοεί τα κίνητρα πίσω από τη μαθητική συμπεριφορά.  Χρησιμοποιεί την ενθάρρυνση.  Προτιμά να διαμορφώνει τους κανόνες με θετική και όχι αρνητική διατύπωση.
 • 15. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ  Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι τυπικοί και αμερόληπτοι στην τήρηση των κανόνων.  Να μην κρίνουν ένα παιδί για την προσωπικότητά του, αλλά για την πράξη του.  Φροντίζουν ώστε οι ποινές να μην παγιώνονται και οι μαθητές συνηθίζουν σε αυτές.  Κριτήριο για την εξασφάλιση της πειθαρχίας και την επιβολή ποινών θα πρέπει να είναι το σύνολο της τάξης.
 • 16. ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ  Ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει “το κουτί του χρόνου” όπου σε κάθε θετική συμπεριφορά της τάξης του να σημειώνει σε χαρτάκι μια χρονική περίοδο λόγου χάρη 5 λεπτά και να ρίχνει το χαρτάκι μέσα στο κουτί.  Σκοπός της τάξης είναι να συγκεντρώσουν οι μαθητές όσο περισσότερο χρόνο μπορούν, ώστε να τον αξιοποιήσουν στο τέλος κάθε μήνα όπως εκείνοι επιθυμούν.  Θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν ελεύθερο χρόνο για να κάνουν πράγματα που τους αρέσουν, όπως να παίξουν το αγαπημένο τους παιχνίδι, να δουν μια ταινία, να πάνε μια βόλτα στην αυλή ή ότι άλλο ταιριάζει στην τάξη.  Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς και μη τήρησης των κανόνων θα αφαιρούνται χαρτάκια του χρόνου.
 • 17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  Για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, αλλά και οι μαθητές μεταξύ τους, απαιτείται από τον εκπαιδευτικό η παράθεση διαφόρων τρόπων επικοινωνίας.  Ο επικοινωνιακός δίαυλος θα μπορούσε να περιλαμβάνει λέξεις, βλέμματα, αγγίγματα ή απλούς ήχους.  Υψίστης σημασίας είναι οι δεξιότητες κατανόησης, ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης.  Εναρκτήρια δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι: Ακούω τον άλλο…
 • 18. ΑΚΟΥΩ ΤΟΝ ΑΛΛΟ • Ο εκπαιδευτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχει αναθέσει στους μαθητές του να παρουσιάσουν μια δικιά τους ιστορία μπροστά στους συμμαθητές τους. • Οι μαθητές καλούνται να ακούσουν προσεκτικά την ιστορία του συμμαθητή τους, να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα ή και να υποβάλουν τις δικές τους ερωτήσεις. •Στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον οι μαθητές ακούνε και σέβονται τον συνομιλητή τους.
 • 19. ΜΠΛΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  Εναλλακτικά, δίνεται το αποτέλεσμα μιας ιστορίας και οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να φανταστούν τι θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.  Πραγματοποιούν ερωτήσεις προς τον εκπαιδευτικό.  Οι απαντήσεις θα είναι κλειστού τύπου και θα περιλαμβάνουν ΝΑΙ ή ΌΧΙ.  Για παράδειγμα: Δύο παιδιά γεννήθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο, την ίδια ώρα, ημέρα και έτος από την ίδια μητέρα αλλά δεν είναι δίδυμα. Πως γίνεται αυτό; Απ. Είναι τρίδυμα.
 • 20. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ •Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται να παρατηρήσουν κάτι είτε μέσα στην τάξη, είτε έξω από αυτήν. •Επίσης θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα βίντεο ή να διαβάσουν ένα παραμύθι. •Ύστερα θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις παρατηρητικότητας. •Στόχος της παρούσας δραστηριότητας είναι να αναδειχθεί ο τρόπος λειτουργίας και συνεργασίας των μαθητών.
 • 21. ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΜΟΥ  Ο κάθε μαθητής, αφού παρατηρήσει τον συμμαθητή του θα πρέπει να καταγράψει σε ένα χαρτί τι κοινά χαρακτηριστικά έχει με εκείνον.  Ταυτόχρονα θα μπορούσε να καταγράψει και τα αντίθετα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει συγκριτικά με τον συμμαθητή του.  Στόχος είναι οι μαθητές να αναγνωρίσουν καλύτερα τους εαυτούς τους και τους άλλους και να διαπιστώσουν εάν ταιριάζουν με τον συμμαθητή τους και αν και εκείνος εντόπισε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
 • 22. ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ  Εναλλακτικά, οι μαθητές θα μπορούσαν να σταθούν ο ένας απέναντι από τον άλλον και να προσπαθήσουν να αναπαραστήσουν με ακρίβεια τις εκφράσεις και τις κινήσεις του συμμαθητή τους.  Στόχος είναι να επιτευχθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό η παρατηρητικότητα, η συνεργασία και ο συγχρονισμός.
 • 23. ΦΤΙΑΧΝΩ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ  Κατά τη δραστηριότητα αυτή ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε μια ομάδα μαθητών να συνεργαστούν με σκοπό να δημιουργήσουν με τα σώματά τους μια μορφή αγάλματος.  Ύστερα ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές μιας άλλης ομάδας να παρατηρήσουν τη μορφή που βλέπουν και να αναπαραστήσουν μια αντίστοιχη εικόνα.
 • 24. ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΟΥ  Οι μαθητές περπατούν στο χώρο και παρατηρούν τους συμμαθητές τους.  Καταγράφουν σε χαρτάκι κάποια από τα χαρακτηριστικά που παρατήρησαν στον συμμαθητή τους.  Δίνεται έμφαση στα θετικά χαρακτηριστικά των παιδιών.  Τα παιδιά κολλάνε στην πλάτη του συμμαθητή τους τα χαρτάκια. Στόχος είναι η όξυνση της παρατηρητικότητας, η εξωτερίκευση των συναισθημάτων και η σύσφιξη των σχέσεων των μαθητών. https://www.youtube.com/watch?v=niziicrwdUY Το κομμάτι που λείπει
 • 25. ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων καλούνται να δημιουργήσουν ένα περιοδικό στο οποίο θα καταγράφουν τα νέα και τις ιστορίες της τάξης τους. Στόχος είναι να αναπτυχθεί: Συνεργασία Υπευθυνότητα Εξωτερίκευση συναισθημάτων και σκέψεων
 • 26. ΓΙΝΟΜΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ  Οι μαθητές συνδυαστικά με το περιοδικό τους θα μπορούσαν έχοντας ως αφόρμηση τα ζητήματα που προκύπτουν μέσα στην τάξη τους να κατασκευάζουν μια αφίσα. Π.χ.  κατασκευή αφίσας για τον σχολικό εκφοβισμό  κατασκευή αφίσας της συγνώμης.
 • 27. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ  Στοχεύοντας στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των παιδιών και στην ικανότητά τους να ερμηνεύουν διάφορες συνθήκες και να μπορούν να μπουν στη θέση του άλλου προτείνεται η παρακάτω δραστηριότητα:  Οι μικροί μαθητές παρατηρούν μια εικόνα, ένα βίντεο ή ακούνε μια μελωδία και με βάση το ερέθισμα που δέχονται καλούνται να εξηγήσουν τι μπορεί να έχει συμβεί.
 • 28. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ  Τα μεγαλύτερα παιδιά καλούνται να μελετήσουν μια μελέτη περίπτωσης ή να επεξεργαστούν ένα κόμικ. Συγκεκριμένα θα μπορούσαν να παρατηρήσουν τις εικόνες του κόμικ και με βάση αυτό που βλέπουν να καταγράψουν οι ίδιοι μέσα στα συννεφάκια τους διαλόγους.  Στόχος είναι οι μαθητές να ερμηνεύσουν την εκάστοτε ιστορία, να την συνεχίσουν και να πουν πως θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν οι ίδιοι.
 • 29. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ  Εναλλακτικά δίνω στα παιδιά μια εικόνα με πολλές και διαφορετικές οπτικές, ώστε να κατανοήσουν πως ο καθένας θα μπορούσε να ερμηνεύσει διαφορετικά τις συνθήκες.
 • 30. ΤΟ ΜΠΛΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  Κατά τη δραστηριότητα αυτή ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να παρατηρήσουν τα αντικείμενα που υπάρχουν γύρω τους μέσα στην τάξη και να εντοπίσουν 5 μπλε αντικείμενα.  Ύστερα κλείνουν τα μάτια και πρέπει να θυμηθούν και να αναφέρουν τα 5 αυτά αντικείμενα.  Τέλος κλείνουν ξανά τα μάτια και ο εκπαιδευτικός τους ζητά να αναφέρουν 5 πράσινα αντικείμενα.  Είναι βέβαιο πως οι μαθητές θα δυσκολευτούν να θυμηθούν τα 5 πράσινα αντικείμενα.
 • 31. ΤΟ ΜΠΛΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  Σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πως κάθε φορά εστιάζουμε σε κάτι συγκεκριμένο που θέλουμε αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει πάντα και μια διαφορετική οπτική.
 • 32. SLOW MOTION  Οι μαθητές καλούνται να δραματοποιήσουν διάφορες καταστάσεις, όπως μια αντιπαράθεση, μια εκδήλωση χαράς, μια στιγμή συγκίνησης κ.α.  Ύστερα πρέπει να παρατηρήσουν τις διαφορετικές εκφράσεις του προσώπου και του σώματος και να κατανοήσουν τι διαφορές συμβαίνουν στο πρόσωπο ή στο σώμα κάποιου που χαίρεται, που πονά, που φοβάται κλπ.  Στόχος είναι να μπουν στη θέση του άλλου και να σκεφτούν ποια από αυτές τις καταστάσεις προτιμούν και οι ίδιοι να βιώνουν.
 • 33. ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ  Ο εκπαιδευτικός διαβάζει στους μαθητές κάποιο παραμύθι όπως: Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουν Τα λόγια δεν είναι για να δέρνουμε Οι ουρές δεν είναι για να τις τραβάμε • Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει συζήτηση με τους μαθητές του και τους αναθέτει να συμπληρώσουν με βάση τα συναισθήματά τους, το ερωτηματολόγιο της αγάπης ή το ερωτηματολόγιο της έντασης.
 • 34. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ • Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων (απευθύνεται ευρέως σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού) • Πρόκειται για εξατομικευμένα κείμενα που προσφέρουν στο άτομο ακριβείς πληροφορίες για καταστάσεις και δεξιότητες που δυσκολεύουν το συγκεκριμένο άτομο. • Οι Κοινωνικές Ιστορίες περιέχουν οπτικοποιημένο υλικό, για τη διευκόλυνση της κατανόησής του από το άτομο στο οποίο απευθύνεται.
 • 35. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ  Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να φτιάξει την δική του κοινωνική ιστορία με βάση το ζήτημα που έχει προκύψει μέσα στην τάξη ή με βάση τα ζητήματα που θα ήθελε να πραγματευτεί.  Διαφορετικά προτείνονται κάποιες κοινωνικές ιστορίες μέσω του: Συναισθήματα - Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (iep.edu.gr)  Κοινωνική ιστορία για το συναίσθημα της λύπης
 • 36. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τους προχωρούν στην κατασκευή:  « Σημαίες συναισθημάτων »  Ύστερα ακούνε μέσω Youtube το τραγούδι: «Συναισθήματα και μουσική» και με βάση αυτά που ακούν καλούνται να σηκώσουν και το αντίστοιχο σημαιάκι.  Στόχος είναι να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα συναισθήματά τους και να μπορέσουν να τα εξωτερικεύσουν.
 • 37. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Διεύρυνση δραστηριότητας  Οι μαθητές θα μπορούσαν να ακούσουν μουσική και να χρησιμοποιήσουν τα αντίθετα σημαιάκια συναισθημάτων και να αναπαραστήσουν τα συναισθήματα αυτά.  Τέλος, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να κρατήσουν τα σημαιάκια μπροστά τους και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με την παρότρυνση του εκπαιδευτικού να εκφράζουν το πώς αισθάνονται, σηκώνοντας το αντίστοιχο σημαιάκι.  Τα σημαιάκια θα μπορούσαν να λειτουργήσουν είτε ατομικά, είτε συλλογικά για το πώς αισθάνεται η τάξη.
 • 38. ΤΡΟΧΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  Οι μαθητές αναλαμβάνουν να ζωγραφίσουν τον τροχό των συναισθημάτων  Εναλλακτικά θα μπορούσαν να κατασκευάσουν το κολάζ του τροχού των συναισθημάτων που θα είναι ένα παιχνίδι της τάξης τους.  Το παιχνίδι θα μπορούσε να παιχτεί ως εξής:  Οι μαθητές θα ρίχνουν ένα ζάρι και ανάλογα το τμήμα του τροχού που θα πετύχουν θα πρέπει να πουν μια δική τους ή μια φανταστική ιστορία που θα μπορούσε να προκαλέσει το συγκεκριμένο συναίσθημα.
 • 39. ΠΑΡΕ - ΔΩΣΕ  Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την αξία της προσφοράς και της ανταλλαγής.  Κάτι το οποίο θα πρέπει να τονιστεί είναι να κατανοήσουν οι μαθητές πως όταν προσφέρουν κάτι δεν αποτελεί αυτοσκοπό τους και η αναμονή του ανταλλάγματος.  https://www.youtube.com/watch?v=OTCfOUBI5lI  Το δέντρο που έδινε
 • 40. ΠΑΡΕ - ΔΩΣΕ  Ο εκπαιδευτικός καταγράφει σε χαρτάκια τα ονόματα των μαθητών του και τους καλεί να επιλέξουν από ένα χαρτάκι.  Οι μαθητές θα πρέπει να σκεφτούν κάτι που θα μπορούσαν να προσφέρουν στον συμμαθητή τους. π.χ. μια ζωγραφιά, μια κατασκευή, ένα γλύκισμα ή ότι άλλο μικρής αξίας αντικείμενο επιθυμούν.  Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να παραμείνει κρυφή, ώστε οι μαθητές να μην αντιληφθούν από ποιον συμμαθητή τους θα δεχθούν τη κίνηση φιλίας.
 • 41. Ο ΤΥΦΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ  Ο εκπαιδευτικός θα δημιουργήσει μέσα στην τάξη έναν: «μικρό λαβύρινθο», χρησιμοποιώντας θρανία, καρέκλες και κορδέλες.  Ύστερα θα χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες των δύο ατόμων, όπου ο ένας μαθητής θα έχει δεμένα τα μάτια του με ένα μαντήλι και ο άλλος θα πρέπει να τον καθοδηγήσει για να φτάσει στο τέλος του λαβυρίνθου.  Στόχος είναι να αναπτυχθεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και να συσφιχθούν οι σχέσεις τους.
 • 42. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΑΣΕΩΝ  Σε περιπτώσεις εντάσεων ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει στους μαθητές τους κανόνες της τάξης και τονίζει: ΌΤΑΝ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΥΜΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΎ • Ύστερα ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές και ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να τους ηρεμήσει και να τους χαλαρώσει μέσω ασκήσεων ηρεμίας και αναπνοής. • Ενδεικτικά προτείνονται κάποιες δραστηριότητες
 • 43. ΜΙΛΑ...  Υποθέτοντας πως μετά το διάλλειμα οι μαθητές επιστρέφουν ταραγμένοι στην τάξη και κάποιος από αυτούς αισθάνεται έντονο θυμό το πρώτο βήμα θα είναι ο εκπαιδευτικός να τον αφήσει να ηρεμήσει και με την σύμφωνη γνώμη του να κουβεντιάσουν όλοι μαζί τι ήταν αυτό που τον ενόχλησε και να επιχειρήσουν να λύσουν τις διαφορές που έχουν προκύψει.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της συζήτησης θα είναι να συμφωνήσουν οι μαθητές με τον εκπαιδευτικό πως θα έχουν όλοι το δικαίωμα λόγου αρκεί να μην αυξηθεί η ένταση της φωνής τους.  Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμφωνήσει με τους μαθητές του πως σε αντίστοιχα περιστατικά εάν κάποιος συμμαθητής τους βιώνει έντονα συναισθήματα όπως ο θυμός οι υπόλοιποι δεν θα πρέπει να του μιλάνε μέχρι να ηρεμήσει.
 • 44. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ  Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται για τους μαθητές των μικρότερων τάξεων και εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση οι μαθητές παρουσιάζονται ταραγμένοι και ανήσυχοι.  Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται ως ο βασιλιάς της σιωπής και αναζητεί από το σύνολο των μαθητών τον μαθητή που είναι πιο ήσυχος ώστε να πάρει τη θέση του.  Με νοήματα υποδεικνύει τον μαθητή αυτόν και τον καλεί να σηκωθεί αθόρυβα από την θέση του και να καθίσει στην έδρα.  Ο νέος βασιλιάς υποδεικνύει τον επόμενο και το παιχνίδι συνεχίζεται αθόρυβα...
 • 45. ΑΚΟΥΩ ΜΟΥΣΙΚΗ  Η μουσική αποτελεί βασικό συστατικό για την εξασφάλιση της ηρεμίας των μαθητών,  Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ρουτίνα ακρόασης χαλαρωτικής μουσικής με μελωδίες που αρέσουν στα παιδιά.  Συνδυαστικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μπαλάκια anti-stress ή να ζωγραφίσουν οι μαθητές αριθμημένα σχέδια όπως:
 • 46. 3 3 3  Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να καταγράψουν ή να πουν τρία πράγματα που ακούν στο χώρο στον οποίο βρίσκονται.  Να αναφέρουν τα τρία πρώτα πράγματα που βλέπουν κοιτάζοντας γύρω τους .  Να κουνήσουν τρία μέρη του σώματός τους.  Εναλλακτικά η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τα χρώματα. Οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν ή να πουν τρία πράγματα που βλέπουν σε τρία χρώματα.  Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι μαθητές να ηρεμήσουν για να φροντίσουν για την ψυχική τους ισορροπία.
 • 47. ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΡΗΜΙΚΟ ΝΗΣΙ  Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τα ονόματα των μαθητών του σε χαρτάκια τα οποία τοποθετεί σε μια γυάλα.  Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα χαρτάκι και να φτιάξουν ένα σενάριο για το τι θα έκαναν με τον συμμαθητή τους εάν βρισκόντουσαν σε ένα ερημικό νησί και έπρεπε να συνεργαστούν για να επιβιώσουν.  Ο εκπαιδευτικός δίνει ερεθίσματα στους μαθητές. Π.χ. στο νησί που βρίσκεστε υπάρχει μόνο μια σακούλα με φαγητό κρεμασμένη σε ένα δέντρο. Πως θα καταφέρετε να την φτάσετε;
 • 48. ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ  Ο Εκπαιδευτικός κατασκευάζει με χαρτί μια μικρή μπάλα στην οποία αναγράφεται η λέξη θυμός.  Ενημερώνει τους μαθητές πως η μπάλα αυτή είναι η καυτή πατάτα και αν βρεθεί στα χέρια τους θα πρέπει αμέσως να την δώσουν σε ένα συμμαθητή τους για να μην καούν.  Σκοπός είναι η καυτή πατάτα να περάσει από τα χέρια όλων των παιδιών και να καταλήξει στον κάδο απορριμμάτων ώστε να διώξουν μακριά τον θυμό.
 • 49. ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ;  Για κάθε μαθητή υπάρχει ένας φάκελος Σωστού - Λάθους.  Οι μαθητές καλούνται να αξιολογούν τις πράξεις τους και να κολλάνε αστεράκια στο αντίστοιχο σημείο του φακέλου τους ανάλογα με την πράξη που έχουν επιτελέσει.  Στο τέλος κάποιας ορισμένης χρονικής περιόδου ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές του θα ανοίγουν τους φακέλους και θα προχωρούν σε αποτίμηση της συμπεριφοράς τους.  Οι μαθητές με τις καλύτερες συμπεριφορές θα δεχθούν κάποιο είδος επιβράβευσης. Π.χ. μια ώρα παραπάνω μάθημα εικαστικών ή γυμναστικής, ένα σαββατοκύριακο χωρίς μελέτη στο σπίτι ή οτιδήποτε ανάγεται στα ενδιαφέροντά τους.
 • 50. Μην ξεχνάτε να ΑΓΑΠΑΤΕ τους μαθητές σας και να τους το λέτε! Η αγάπη, η φροντίδα, το ενδιαφέρον, ένα χάδι, μια αγκαλιά και τα όμορφα λόγια δεν είναι αυτονόητα για όλους! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!