SlideShare a Scribd company logo
Wika
(Kahulugan at
Kabuluhan ng Wika)
Spring Board:
Magbigay ng mga salitang maiuugnay sa
salitang WIKA
WIKA
DEPINISYON NG WIKA
Ang wika ay isang sistema ng mga
sagisag na binubuo ng mga tunog o
kaya ay mga pasulat na letra na
iniuugnay natin sa mga kahulugang
nais nating ipabatid sa ibang
tao.
Finnocchiaro (1964) – ang wika
ay isang sistemang arbitraryo ng
simbolong pasalita na nagbibigay
pahintulot sa mga taong may
kultura o ng mga taong natutunan
ang ganoong kultura upang
makipagtalastasan o di kaya’y
makipag-ugnayan.
Sturtevant (1968) –
ang wika ay isang
Sistema ng mga
simbolong arbitraryo
ng mga tunog para sa
komunikasyong
pantao.
Hill (1976) – ang wika ay ang
pangunahin at pinakaelaboreyt
na anyo ng simbolikong pantao.
Ang mga simbolong ito ay
binubuo ng mga tunog na
nalilikha ng aparato sa
pagsasalita at isinasaayos sa
mga klase at padron na
lumilikha at simetrikal na
estraktura.
Brown (1980) – ang
wika ay masasabing
sistematiko. Set ng mga
simbolikong arbitraryo,
pasalita, nagaganap sa
isang kultura, pantao, at
natatamo ng lahat ng
tao.
Bouman (1990) – ang wika
ay isang paraan ng
komunikasyon sa pagitan ng
mga tao sa isang tiyak na
lugar, para sa isang partikular
na layunin na ginagamitan ng
mga verbal at viswal na signal
para makapagpahayag.
Webster (1990) – ang
wika ay kalipunan ng
mga salitang
ginagamit at
naiintindihan ng isang
maituturing na
komunidad.
1. Gleason (1961) – ang
wika ay masistemang
balangkas ng sinasalitang
tunog na pinili at isinaayos
sa paraang arbitraryo
upang magamit sa
pakikipagtalastasan ng
mga taong nasa iisang
kultura.
PPT KOM ARALIN 1.pptx
Ano ang Wika ?
Ang salitang Latin na lingua ay
nagunguhulugang “dila” at “wika”
o “lengguwahe” . Ito ang
pinagmulan ng salitang Pranses
na langue na nangangahulugan
ding dila at wika. Kalaunan ito’y
naging language na siya na ring
ginamit na katumbas ng salitang
lengguwahe sa wikang Ingles.
Samantala, ang
siyentipikong si Charles
Darwin ay naniniwalang
ang wika ay isang sining
tulad ng paggawa ng
serbesa o pagbebake ng
cake, o ng pagsusulat
Ayon kay Henry Allan Gleason,
Jr., isang lingguwista at
propesor emeritus sa University
of Toronto, ang wika ay
masistemang balangkas ng mga
tunog na napili at isinaayos sa
pamaraang arbitaryo upang
magamit ng mga a taong
nabibilang sa isang kultura.
Ayon kay Henry Allan Gleason,
Jr., isang lingguwista at
propesor emeritus sa University
of Toronto, ang wika ay
masistemang balangkas ng mga
tunog na napili at isinaayos sa
pamaraang arbitaryo upang
magamit ng mga a taong
nabibilang sa isang kultura.
Mga
Katangian
ng
Wika
1. Ang wika ay sinasalitang tunog.
Kakailanganin ng tao ng aparato sa
pagsasalita ( speech apparatus ) upang
mabigkas at mabigyang modipikasyon ang
tunog. Mahalaga sa tao ang kanyang
diapram, enerhiyang nagmumula sa baga,
babagtingang tinig o vocal cords na
nagisilbing artikulador, at ang mga
sangkap sa loob ng bibig tulad ng dila,
ngipin, guwang ng ilong, gayundin ang
matigas at malambot na ngala-ngala.
2. Nabubuo ang wika sang-ayon sa mga taong
gumagamit nito sa loob ng mahabang panahon
( Rubin, 1992 ). Ang wika ay set ng mga
tuntuning pinagkasunduan at tinatanggap nang
may pagsang-ayon ng lahat ng tagapagsalita
nito. Sapagkat napagkasunduan o arbitraryo
ang wika, nagagawang pagsaluhan ng isang
komunidad wika ang kumbensyong panlipunan
na nagbiibigay ditto ng kolektibong
pagkakakilanlan bilang isang pangkat o grupo.
Ito ang dahilan kung bakit may mga salitang
magkatulad ang baybay at bigkas sa maraming
wika subalit magkakaiba ng kahulugan.
3. Likas ang wika, ibig
sabihin , lahat ay may
kakayahang matutong
gumamit ng wika anuman
ang lahi, kultura, o
katayuan sa buhay.
4. Ang wika ay dinamiko . upang
mapanatiling masigla at buhay
ang lahat ng wika, kailangang
makasabay ito sa pagbabago ng
panahon. Nagbabago ang
paraan ng pananalita mg mga
tao maging ang angking
kahulugan ng salita sa paglipas
ng panahon.
5. Ang wika ay masistemang balangkas .
Bago matutong bumasa ang isang bata,
kailangan muna nitong matutong kumilala
ng tunog ( ponolohiya ) . Itinuturing
naakabuluhan ang isang tunog kung may
kakanyahan itong makapagpabago ng
kahulugan. Sinusundan ito ng pagsasama-
sama ng tunog upang makabuo ng maliit
nay unit ng salita ( morpolohiya ). Ang
pagsasamasama ng salita upang makabuo
ng payak na pahayag o pangungusap ang
tinatawag na sintaks o palaugnayan.
6. Bawat wika ay tuwirang
nakaugnay sa kultura ng
sambayanang gumagamit
nito. Wika ang pangunahing
tagapagbantayog ng mga
kaugalian,
pagpapahalaga, at karunungang
mayroon ang isang komunidad.
Ang wika at kultura ay hindi
kailanman maihihiwalay sa isa’t
7. Ang wika ay ginagamit sa
komunikasyon. Kailangang
patuloy na gamitin ang wika
upang mapanatili itong masigla
at buhay. Kailangang kalingain
sa komunikasyon ang wika
upang patuloy itong yumabong
at umunlad.
Pagyamanin: (5 PTS.)
Panuto : Punan nang angkop na kasagutan ang patlang upang
mabuo ang ideya ng salaysay. Piliin ang sagot sa kahon na
nasa ibaba .p.14
Sa tulong ng aking guro at sa pamamagitan ng modyul
na ito, lubos ko nang naunawaan ang
1.___________________________at 2.
____________________________ng konseptong
pangwika. Nalaman ko din na ang wikang opisyal ay 3.
____________________ at ito ay napakaraming
kabuluhan o kahalagahan. Samantalang ang wikang
panturo naman ay ang 4.
__________________________ na ginagamit sa
paaralan. Nabatid ko rin na marami palang kahulugan
ang 5. __________________ ayon sa iba’t ibang
linggwistika at dalubhasa.
PPT KOM ARALIN 1.pptx
Isaisip: (5 PTS.)
Pagtapat-tapatin. Hanapin sa HANAY B ang sagot na
tumutukoy sa kahulugan atkahulugan ng konseptong
pangwika. Isulat ang sagot sa unahan ng bawat bilang. P.14
Isagawa: (15 PTS.)
Tugunan ang hinihinging kasagutan sa
bawat bilang.
1. Bakit mahalaga ang wika sa:
a. Sarili-
b. Lipunan-
c. Kapwa-
2. Magbigay ng tatlong pagkakataon o
sitwasyon kung saan ginagamit ang
wika.p.15
Tayahin: Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa inyong
sagutang papel. Pp.16-18 (15 PTS.)
Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa inyong sagutang
papel.
1. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng wika .
a. May maayos na pagkakasunod-sunod b. May hugis, anyo,
kulay c. May paksa at tema d. Sinasalitang tunog
2. Ang nagbigay kahulugan na ang wika ay masistemang
balangkas.
a. Finnocchiaro b. Gleason c. Brown d. Hill
3. Ito ang pundasyon ng lahat ng wika ng tao .
a. Sistema b. Simbolo c. Bigkas d. Tunog
4. Ito ang wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng
komunikasyon ng mga etnikong grupo.
a. Filipino b. Pilipino c. Tagalog d. Ingles/Tagalog
5. Ito ay nauukol sa wikang katutubo, taal o likas sa isang
tagapagsalita
a. Pantulong na wika b. Katutubong wika c. Ikalawang wika
d. Unang wika
6. Kahulugan ng salitang Latin na lingua
a. Teorya b. Kamay c. Wika d. Dila
7. Ginagamit ito sa pormal na edukasyon.
a. Wikang Panturo b. Wikang Ingles c.
Wikang Opisyal d. Bilinggwal
8. Isang sistematikong balangkas ng mga
sinasalitang tunog.
a. dayalek b. salita c. dila d. wika
9. Ang madalas na mapagkamalan na wikang
opisyal.
a. Wikang Ladino b. Wikang Minoritaryo c.
Wikang Opisyal d. Wikang Sardo
10. Kinikilalang lingua franca ng bansang Pilipinas.
a. Wikang katutubo b. Pilipino c. Filipino
d. Tagalog
Karagdagang Gawain p.18 (10 PTS.)
Sa iyong sagutang papel, isulat ang
kahulugan ng Wika at Wikang
Panturo
a) Wika –
b) Wikang panturo -
Gawain 1 (SITUATIONAL ANALYSIS) (20 PTS.)
(Psychosocial Support Activity)
Naisip mo ba ang maaaring mangyari kung walang wika at hindi
natin maipahayag ang sarili nang pasalita o pasulat man? Ano ang
gagawing mo para maiparating ang mga sumusunod?
1. Nais mong maipaalam sa isang tao (maaaring magulang,
kaibigan, o taong malapit sa puso mo) na mahal mo siya.
2. Nais mong malaman ng isang taong galit ka o hindi mo
sinasang-ayunan ang mga bagay na ginagawa niya.
3. Nais mong humingi ng tulong sa iba para sa isang mahirap na
kalagayan o problemang mayroon ka.
Batay sa iyong sagot, mahirap nga ba mawala ang wika? Ano-ano
ang posibleng mangyaring kung walang wikang nauunawaan ng
lahat at ang bawat isa’y may wikang tanging siya lang ang
nakaunawa? Maglahad ng tatlong hinuha.
PAG SULAT NG JOURNAL (15 PTS.)
Isulat sa journal notebook ang sagot sa
tanong ito:
Bakit mahalaga ang wika? Sa paanong
paraan ito naging instrumento ng
mabisang pakikipagtalastasan,
mabuting, pakikipagkapwa-tao, at
kapayapaan? Maglahad ng tig-isang
paraan.

More Related Content

Similar to PPT KOM ARALIN 1.pptx

KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptxKATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
ANA MELISSA VENIDO-TUBIO
 
KOMPAN WEEK1.pptx
KOMPAN WEEK1.pptxKOMPAN WEEK1.pptx
KOMPAN WEEK1.pptx
GildaEvangelistaCast
 
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
MariaCecilia93
 
Katangian ng Wika Powerpoint Presentation
Katangian ng Wika Powerpoint PresentationKatangian ng Wika Powerpoint Presentation
Katangian ng Wika Powerpoint Presentation
SugarAdlawan
 
KPWKP- Modyul 1- Unang Markahan.pptx
KPWKP- Modyul 1- Unang Markahan.pptxKPWKP- Modyul 1- Unang Markahan.pptx
KPWKP- Modyul 1- Unang Markahan.pptx
AriesMiguelIsaganPer
 
wika-170620021158.pptx
wika-170620021158.pptxwika-170620021158.pptx
wika-170620021158.pptx
ferdinandsanbuenaven
 
Katuturanngwika 120629072007-phpapp01
Katuturanngwika 120629072007-phpapp01Katuturanngwika 120629072007-phpapp01
Katuturanngwika 120629072007-phpapp01
Cee Jay Molina
 
Wikang Filipino
Wikang FilipinoWikang Filipino
Wikang Filipino
ErikaJaneDiongson
 
Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)
princessalcaraz
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
JudyAnnTongol
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
JudyAnnTongol
 
Konseptong Pangwika
Konseptong PangwikaKonseptong Pangwika
Konseptong Pangwika
Reyvher Daypuyart
 
MORPOLOHIYA NG WIKANG AYANGAN: ISANG PAGAARAL
MORPOLOHIYA NG WIKANG AYANGAN: ISANG PAGAARALMORPOLOHIYA NG WIKANG AYANGAN: ISANG PAGAARAL
MORPOLOHIYA NG WIKANG AYANGAN: ISANG PAGAARAL
AJHSSR Journal
 
filipino 11djehfjmhfqrj3qyk jkhee2rafr3eqFWG
filipino 11djehfjmhfqrj3qyk jkhee2rafr3eqFWGfilipino 11djehfjmhfqrj3qyk jkhee2rafr3eqFWG
filipino 11djehfjmhfqrj3qyk jkhee2rafr3eqFWG
MarivicBulao
 
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipinokomunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
WIKA
 
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Shirley Veniegas
 
Ang Wika.pptx
Ang Wika.pptxAng Wika.pptx
Ang Wika.pptx
MariaCecilia93
 
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng WikaIntrodusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
JerlieMaePanes
 
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
Lerma Sarmiento Roman
 

Similar to PPT KOM ARALIN 1.pptx (20)

KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptxKATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
KATANGIAN NG WIKA-Q1 LESSON.pptx
 
KOMPAN WEEK1.pptx
KOMPAN WEEK1.pptxKOMPAN WEEK1.pptx
KOMPAN WEEK1.pptx
 
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
 
Katangian ng Wika Powerpoint Presentation
Katangian ng Wika Powerpoint PresentationKatangian ng Wika Powerpoint Presentation
Katangian ng Wika Powerpoint Presentation
 
KPWKP- Modyul 1- Unang Markahan.pptx
KPWKP- Modyul 1- Unang Markahan.pptxKPWKP- Modyul 1- Unang Markahan.pptx
KPWKP- Modyul 1- Unang Markahan.pptx
 
Katuturan ng wika
Katuturan ng wikaKatuturan ng wika
Katuturan ng wika
 
wika-170620021158.pptx
wika-170620021158.pptxwika-170620021158.pptx
wika-170620021158.pptx
 
Katuturanngwika 120629072007-phpapp01
Katuturanngwika 120629072007-phpapp01Katuturanngwika 120629072007-phpapp01
Katuturanngwika 120629072007-phpapp01
 
Wikang Filipino
Wikang FilipinoWikang Filipino
Wikang Filipino
 
Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
 
Konseptong Pangwika
Konseptong PangwikaKonseptong Pangwika
Konseptong Pangwika
 
MORPOLOHIYA NG WIKANG AYANGAN: ISANG PAGAARAL
MORPOLOHIYA NG WIKANG AYANGAN: ISANG PAGAARALMORPOLOHIYA NG WIKANG AYANGAN: ISANG PAGAARAL
MORPOLOHIYA NG WIKANG AYANGAN: ISANG PAGAARAL
 
filipino 11djehfjmhfqrj3qyk jkhee2rafr3eqFWG
filipino 11djehfjmhfqrj3qyk jkhee2rafr3eqFWGfilipino 11djehfjmhfqrj3qyk jkhee2rafr3eqFWG
filipino 11djehfjmhfqrj3qyk jkhee2rafr3eqFWG
 
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipinokomunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
 
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
 
Ang Wika.pptx
Ang Wika.pptxAng Wika.pptx
Ang Wika.pptx
 
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng WikaIntrodusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
 
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
 

More from ChristianMarkAlmagro

Lesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdfLesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdfLESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
A Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdfA Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
A Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdfA Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptxPPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptxPPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptxPPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 2.pptx
PPT KOM ARALIN 2.pptxPPT KOM ARALIN 2.pptx
PPT KOM ARALIN 2.pptx
ChristianMarkAlmagro
 

More from ChristianMarkAlmagro (9)

Lesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdfLesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdf
 
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdfLESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
 
A Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdfA Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdf
 
A Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdfA Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdf
 
PPT KOM ARALIN 6.pptx
PPT KOM ARALIN 6.pptxPPT KOM ARALIN 6.pptx
PPT KOM ARALIN 6.pptx
 
PPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptxPPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptx
 
PPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptxPPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptx
 
PPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptxPPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptx
 
PPT KOM ARALIN 2.pptx
PPT KOM ARALIN 2.pptxPPT KOM ARALIN 2.pptx
PPT KOM ARALIN 2.pptx
 

PPT KOM ARALIN 1.pptx

 • 2. Spring Board: Magbigay ng mga salitang maiuugnay sa salitang WIKA WIKA
 • 3. DEPINISYON NG WIKA Ang wika ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog o kaya ay mga pasulat na letra na iniuugnay natin sa mga kahulugang nais nating ipabatid sa ibang tao.
 • 4. Finnocchiaro (1964) – ang wika ay isang sistemang arbitraryo ng simbolong pasalita na nagbibigay pahintulot sa mga taong may kultura o ng mga taong natutunan ang ganoong kultura upang makipagtalastasan o di kaya’y makipag-ugnayan.
 • 5. Sturtevant (1968) – ang wika ay isang Sistema ng mga simbolong arbitraryo ng mga tunog para sa komunikasyong pantao.
 • 6. Hill (1976) – ang wika ay ang pangunahin at pinakaelaboreyt na anyo ng simbolikong pantao. Ang mga simbolong ito ay binubuo ng mga tunog na nalilikha ng aparato sa pagsasalita at isinasaayos sa mga klase at padron na lumilikha at simetrikal na estraktura.
 • 7. Brown (1980) – ang wika ay masasabing sistematiko. Set ng mga simbolikong arbitraryo, pasalita, nagaganap sa isang kultura, pantao, at natatamo ng lahat ng tao.
 • 8. Bouman (1990) – ang wika ay isang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa isang tiyak na lugar, para sa isang partikular na layunin na ginagamitan ng mga verbal at viswal na signal para makapagpahayag.
 • 9. Webster (1990) – ang wika ay kalipunan ng mga salitang ginagamit at naiintindihan ng isang maituturing na komunidad.
 • 10. 1. Gleason (1961) – ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa pakikipagtalastasan ng mga taong nasa iisang kultura.
 • 12. Ano ang Wika ? Ang salitang Latin na lingua ay nagunguhulugang “dila” at “wika” o “lengguwahe” . Ito ang pinagmulan ng salitang Pranses na langue na nangangahulugan ding dila at wika. Kalaunan ito’y naging language na siya na ring ginamit na katumbas ng salitang lengguwahe sa wikang Ingles.
 • 13. Samantala, ang siyentipikong si Charles Darwin ay naniniwalang ang wika ay isang sining tulad ng paggawa ng serbesa o pagbebake ng cake, o ng pagsusulat
 • 14. Ayon kay Henry Allan Gleason, Jr., isang lingguwista at propesor emeritus sa University of Toronto, ang wika ay masistemang balangkas ng mga tunog na napili at isinaayos sa pamaraang arbitaryo upang magamit ng mga a taong nabibilang sa isang kultura.
 • 15. Ayon kay Henry Allan Gleason, Jr., isang lingguwista at propesor emeritus sa University of Toronto, ang wika ay masistemang balangkas ng mga tunog na napili at isinaayos sa pamaraang arbitaryo upang magamit ng mga a taong nabibilang sa isang kultura.
 • 17. 1. Ang wika ay sinasalitang tunog. Kakailanganin ng tao ng aparato sa pagsasalita ( speech apparatus ) upang mabigkas at mabigyang modipikasyon ang tunog. Mahalaga sa tao ang kanyang diapram, enerhiyang nagmumula sa baga, babagtingang tinig o vocal cords na nagisilbing artikulador, at ang mga sangkap sa loob ng bibig tulad ng dila, ngipin, guwang ng ilong, gayundin ang matigas at malambot na ngala-ngala.
 • 18. 2. Nabubuo ang wika sang-ayon sa mga taong gumagamit nito sa loob ng mahabang panahon ( Rubin, 1992 ). Ang wika ay set ng mga tuntuning pinagkasunduan at tinatanggap nang may pagsang-ayon ng lahat ng tagapagsalita nito. Sapagkat napagkasunduan o arbitraryo ang wika, nagagawang pagsaluhan ng isang komunidad wika ang kumbensyong panlipunan na nagbiibigay ditto ng kolektibong pagkakakilanlan bilang isang pangkat o grupo. Ito ang dahilan kung bakit may mga salitang magkatulad ang baybay at bigkas sa maraming wika subalit magkakaiba ng kahulugan.
 • 19. 3. Likas ang wika, ibig sabihin , lahat ay may kakayahang matutong gumamit ng wika anuman ang lahi, kultura, o katayuan sa buhay.
 • 20. 4. Ang wika ay dinamiko . upang mapanatiling masigla at buhay ang lahat ng wika, kailangang makasabay ito sa pagbabago ng panahon. Nagbabago ang paraan ng pananalita mg mga tao maging ang angking kahulugan ng salita sa paglipas ng panahon.
 • 21. 5. Ang wika ay masistemang balangkas . Bago matutong bumasa ang isang bata, kailangan muna nitong matutong kumilala ng tunog ( ponolohiya ) . Itinuturing naakabuluhan ang isang tunog kung may kakanyahan itong makapagpabago ng kahulugan. Sinusundan ito ng pagsasama- sama ng tunog upang makabuo ng maliit nay unit ng salita ( morpolohiya ). Ang pagsasamasama ng salita upang makabuo ng payak na pahayag o pangungusap ang tinatawag na sintaks o palaugnayan.
 • 22. 6. Bawat wika ay tuwirang nakaugnay sa kultura ng sambayanang gumagamit nito. Wika ang pangunahing tagapagbantayog ng mga kaugalian, pagpapahalaga, at karunungang mayroon ang isang komunidad. Ang wika at kultura ay hindi kailanman maihihiwalay sa isa’t
 • 23. 7. Ang wika ay ginagamit sa komunikasyon. Kailangang patuloy na gamitin ang wika upang mapanatili itong masigla at buhay. Kailangang kalingain sa komunikasyon ang wika upang patuloy itong yumabong at umunlad.
 • 24. Pagyamanin: (5 PTS.) Panuto : Punan nang angkop na kasagutan ang patlang upang mabuo ang ideya ng salaysay. Piliin ang sagot sa kahon na nasa ibaba .p.14 Sa tulong ng aking guro at sa pamamagitan ng modyul na ito, lubos ko nang naunawaan ang 1.___________________________at 2. ____________________________ng konseptong pangwika. Nalaman ko din na ang wikang opisyal ay 3. ____________________ at ito ay napakaraming kabuluhan o kahalagahan. Samantalang ang wikang panturo naman ay ang 4. __________________________ na ginagamit sa paaralan. Nabatid ko rin na marami palang kahulugan ang 5. __________________ ayon sa iba’t ibang linggwistika at dalubhasa.
 • 26. Isaisip: (5 PTS.) Pagtapat-tapatin. Hanapin sa HANAY B ang sagot na tumutukoy sa kahulugan atkahulugan ng konseptong pangwika. Isulat ang sagot sa unahan ng bawat bilang. P.14
 • 27. Isagawa: (15 PTS.) Tugunan ang hinihinging kasagutan sa bawat bilang. 1. Bakit mahalaga ang wika sa: a. Sarili- b. Lipunan- c. Kapwa- 2. Magbigay ng tatlong pagkakataon o sitwasyon kung saan ginagamit ang wika.p.15
 • 28. Tayahin: Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Pp.16-18 (15 PTS.) Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa inyong sagutang papel. 1. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng wika . a. May maayos na pagkakasunod-sunod b. May hugis, anyo, kulay c. May paksa at tema d. Sinasalitang tunog 2. Ang nagbigay kahulugan na ang wika ay masistemang balangkas. a. Finnocchiaro b. Gleason c. Brown d. Hill 3. Ito ang pundasyon ng lahat ng wika ng tao . a. Sistema b. Simbolo c. Bigkas d. Tunog 4. Ito ang wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. a. Filipino b. Pilipino c. Tagalog d. Ingles/Tagalog 5. Ito ay nauukol sa wikang katutubo, taal o likas sa isang tagapagsalita a. Pantulong na wika b. Katutubong wika c. Ikalawang wika d. Unang wika
 • 29. 6. Kahulugan ng salitang Latin na lingua a. Teorya b. Kamay c. Wika d. Dila 7. Ginagamit ito sa pormal na edukasyon. a. Wikang Panturo b. Wikang Ingles c. Wikang Opisyal d. Bilinggwal 8. Isang sistematikong balangkas ng mga sinasalitang tunog. a. dayalek b. salita c. dila d. wika 9. Ang madalas na mapagkamalan na wikang opisyal. a. Wikang Ladino b. Wikang Minoritaryo c. Wikang Opisyal d. Wikang Sardo 10. Kinikilalang lingua franca ng bansang Pilipinas. a. Wikang katutubo b. Pilipino c. Filipino d. Tagalog
 • 30. Karagdagang Gawain p.18 (10 PTS.) Sa iyong sagutang papel, isulat ang kahulugan ng Wika at Wikang Panturo a) Wika – b) Wikang panturo -
 • 31. Gawain 1 (SITUATIONAL ANALYSIS) (20 PTS.) (Psychosocial Support Activity) Naisip mo ba ang maaaring mangyari kung walang wika at hindi natin maipahayag ang sarili nang pasalita o pasulat man? Ano ang gagawing mo para maiparating ang mga sumusunod? 1. Nais mong maipaalam sa isang tao (maaaring magulang, kaibigan, o taong malapit sa puso mo) na mahal mo siya. 2. Nais mong malaman ng isang taong galit ka o hindi mo sinasang-ayunan ang mga bagay na ginagawa niya. 3. Nais mong humingi ng tulong sa iba para sa isang mahirap na kalagayan o problemang mayroon ka. Batay sa iyong sagot, mahirap nga ba mawala ang wika? Ano-ano ang posibleng mangyaring kung walang wikang nauunawaan ng lahat at ang bawat isa’y may wikang tanging siya lang ang nakaunawa? Maglahad ng tatlong hinuha.
 • 32. PAG SULAT NG JOURNAL (15 PTS.) Isulat sa journal notebook ang sagot sa tanong ito: Bakit mahalaga ang wika? Sa paanong paraan ito naging instrumento ng mabisang pakikipagtalastasan, mabuting, pakikipagkapwa-tao, at kapayapaan? Maglahad ng tig-isang paraan.