SlideShare a Scribd company logo
1 of 66
Republic of the Philippines
Department of Education
School Division Office Pangasinan
Abanon National High School
PAKITANG TURO
SA ARALING
PANLIPUNAN 8
EUMARIE S. PUDADERA
Gurong Nagsasanay
PANALANGIN
MAGANDANG
ARAW!
GRADE 8-SPA
I-DAGDAG MO,
I-BAWAS MO
THANK YOU
END OF WAR?
OR
TAMA O MALI
❖ Greater East Asia Co-Prosperity Sphere
Layunin ng Japan na pagbuklurin ang mga
bansang Asyano sa ilalim ng kanilang
pamumuno upang paunlarin ang aspektong
panlipunan, pampulitika, pangkultura at
pangkabuhayan ng rehiyon. Isa ang
Pilipinas sa mga bansang inukopa ng mga
Hapones sa Asya.
NASYONALISMO
❖ Paghihiganti ng Germany
Batid ng Germany na sila ang labis na sinisi sa
masalimuot na kaganapan ng Unang Digmaang
Pandaigdig at sinasabi na kulang pa ang
kaparusahan na iginawad sa kanila batay sa
nakasaad sa Treaty of Versailles. Ikinagalit nila ito
ng husto at sumidhi ang kanilang kagustuhan na
itama ang pagtrato sa kanila at maghiganti.
NASYONALISMO
THANK YOU
ANONG BANSA AKO?
GERMANY
ANONG BANSA AKO?
GERMANY
ANONG BANSA AKO?
GERMANY
ANONG BANSA AKO?
GERMANY
ANONG BANSA AKO?
GERMANY
ANONG BANSA AKO?
GERMANY
ALLIED POWERS
? ? ?
?
AXIS POWERS
? ?
❖ Pagsasanib ng Austria at Germany
(Anschluss)
Nais ng mga mamamayang Austriano na
maisama ang kanilang bansa sa Germany.
Ngunit ang pagsisikap na ito ay sinalungat
ng mga bansang kasapi ng Allied Powers.
PAGKAKAMPIHAN O ALYANSA
❖ Digmaang Sibil sa Espanya (Spain)
Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain noong
1936 sa pagitan ng dalawang panig: ang
Pasistang Nationalist Front na sinuportahan ng
Germany at Italy ng armas habang ang
Sosyalistang Popular Army naman ay suportado
ng America at Russia. Ito ang nagdulot ng
iringan, pumukaw sa alitan at kompetisyon ng
mga magkakatunggaling bansa.
PAGKAKAMPIHAN O ALYANSA
THANK YOU
TAMA O MALI
Iba’t ibang uri ang sistema ng pamamahala na
umusbong alinsunod sa
ideolohiyang pinaiiral ng pinuno/lider katulad ng
Pasismo (Fascism), Nasismo
(Nazism), Militarismo (Militarism), Kapitalismo
(Capitalism) at Isolationism.
PAGKAKAIBA NG IDEOLOHIYA
ITALY- PASISMO (FASCISM) GREAT BRITAIN-
KAPITALISMO (CAPITALISM)
GERMANY- NASISMO (NAZISM) USA- ISOLATIONISM
JAPAN- MILITARISMO (MILATARISM)
THANK YOU
ANONG BANSA AKO?
GERMANY
❖ Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa
Ang Germany ay tumiwalag sa Liga ng mga Nasyon
noong 1933 sapagkat ayon sa mga Aleman, ang
pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany ay
isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag-armas.
Noong 1935, nagsimula ang militarisasyong German at
pinalawak ang hukbong militar na labag sa Treaty of
Versailles kung saan hindi pwedeng sumobra ng
100,000 na sundalo.
PAGLABAG SA KASUNDUAN
❖ Umatras ang U.S. sa pagpapatibay sa
Treaty of Versailles at hindi din sumali sa
pagkabuo ng League of Nations na
nagpapahiwatig diumano na patuloy pa rin
ang hidwaan at ang pagtigil ng digmaan ay
pansamantala lamang o armistice.
PAGLABAG SA KASUNDUAN
❖ March 1936
Inukopa ng hukbo ng Germany ang
Rhineland, isang teritoryo ng Germany sa
hangganan ng France na ayon sa Treaty of
Versailles ay isang demilitarized zone o bawal
ang puwersang militar.
PAGLABAG SA KASUNDUAN
THANK YOU
TAMA O MALI
• Noong Setyembre 1938, hinikayat ni Hitler ang 3 milyon
Sudeten Germans na pagsikapang matamo ang kanilang
awtonomiya at mag-alsa laban sa Czechoslovakia
• Lubos na nag-alala ang puwersang Allied na baka muling
masira ang kapayapaan ng Europe at pagmulan ng isa na
namang madugong digmaan. Kaagad na inimbitahan ng
Great Britain si Hitler na dumalo sa Munich Conference
kasama ang France at Italy upang resolbahin ito at nang
maiwasan ang digmaan
PANG-AAGAW NG TERITORYO
• Setyembre 1, 1939
Alas 5:30 ng umaga sa araw na ito nilusob ng
mga Nazi ang Poland dahil sa pagtanggi nitong
ibigay ang Baltic Port at Polish Corridor sa
pamamahala ni Hitler.
PANG-AAGAW NG TERITORYO
THANK YOU
Sinech itey na isang
politiko ng Germany,
pinuno ng Nazi Party na
tumaas ang
kapangyarihan bilang
chancellor noong 1933 at
naging Fuhrer o lider
noong 1934
SINECH ITEY?
Isang politiko ng
Germany, pinuno ng
Nazi Party na tumaas
ang kapangyarihan
bilang chancellor noong
1933 at naging Fuhrer o
lider noong 1934
HITLER
Sinech itey na isang
rebolusyong Georgian at
politiko ng Soviet o
Russia na nanguna sa
Soviet Union mula sa
kalagitnaan ng 1920
hanggang 1953 bilang
kalihim
SINECH ITEY?
Isang rebolusyong
Georgian at politiko ng
Soviet o Russia na
nanguna sa Soviet Union
mula sa kalagitnaan ng
1920 hanggang 1953
bilang kalihim
STALIN
Sinech itey na isang
politiko, mamamahayag
ng Italyano na pinuno
ng National Fascist Party
at namuno sa bansang
Italy bilang punong
ministro mula 1922
hanggang 1943.
SINECH ITEY?
Isang politiko,
mamamahayag ng
Italyano na pinuno ng
National Fascist Party at
namuno sa bansang
Italy bilang punong
ministro mula 1922
hanggang 1943.
MUSSOLINI
Sinech itey na dahil sa
kaniyang pamumuno ay
tinalo at pinatumba
niya ang Germany na
pinamumunuan ni Hitler.
SINECH ITEY?
Dahil sa kaniyang
pamumuno ay tinalo at
pinatumba niya ang
Germany na
pinamumunuan ni Hitler.
STALIN
Sinech itey na pinatapon,
pinahirapan at pinatay ang
mga Jews na kung saan
tinawag itong HOLACAUST
at maraming bansa ang
kaniyang sinakop at
nilabanan kung kaya
kinakakutan siya sa buong
mundo.
SINECH ITEY?
Pinatapon, pinahirapan at
pinatay ang mga Jews na
kung saan tinawag itong
HOLACAUST at maraming
bansa ang kaniyang
sinakop at nilabanan kung
kaya kinakakutan siya sa
buong mundo.
HITLER
Sinech itey na naging
inspirasyon niya si Hitler
pagdating sa pamumuno
dahil dito inakusahan at
sinabi sa kaniya na “He is
licking Hitler’s boots”
SINECH ITEY?
Naging inspirasyon niya si
Hitler pagdating sa
pamumuno dahil dito
inakusahan at sinabi sa
kaniya na “He is licking
Hitler’s boots”
MUSSOLINI
AKO MISMO!
Bilang isang concern
citizen, Ano ang iyong
maipapangako upang
hindi na magkaroon
pa ng digmaang ating
kinatatakutan?
PAGTATAYA
1. Anu ang sanhi ng pagtiwalag ng Germany sa Liga ng
mga bansa?
a)dahil nais bumuo ni Hitler ng hukbo
b)dahil gustong manakop ng Germany ng mga bansang
nais maging kaanib
c)dahil sa pag-alis at pagbawal ng Liga sa karapatang
mag-aarmas sa Germany
d)dahil sa pinalilimitahan ng England ang bilang at laki ng
Pwersa ng Germany
PAGTATAYA
2. Ano ang bunga ng pag-agaw ng Japan sa
Manchuria?
a)Bumaksak ang ekonomiya ng Manchuria
b)Itiniwalag ang Japan sa Liga ng mg bansa
c)Maraming tao ang nag-rally sa naganap
d)Lumakas ang hukbo ng Japan
PAGTATAYA
3. Bakit sumali ang United State sa Digmaang?
a) dahil sa madami ng natatakot na mga bansa laban sa
may malakas na pwersa.
b) upang palayain ang mga bansang nasakop ng
makapangyarihan bansa at upang masugpo.
c) dahil pinatigil ng United State ang pagpapadala ng
langis.
d) gusto lamang nila makatulong
PAGTATAYA
4. Sino ang lider ng Soviet o Russia ang
nagpatumba sa bansang Germany na
pinamumunuan ni Hitler?.
a) Mussolini
b) Hirohito
c) Woodrow
d) Stalin
PAGTATAYA
5. Ang mga sumusunod ay sanhi ng Ikalawang
Digmaang Pandaigdig MALIBAN sa isa.
a) Pag-aalyansa
b) Pag-aagaw ng trono
c) Paglabag sa kasunduan
d) Pagkakaiba sa ideolohiya
THANK YOU

More Related Content

Similar to PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx

HeLp1LKOPQpI9DSD582.pptx
HeLp1LKOPQpI9DSD582.pptxHeLp1LKOPQpI9DSD582.pptx
HeLp1LKOPQpI9DSD582.pptxlaurenegalon
 
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGeliasjoy
 
Ikalawang digmaang pandaigdig .pptx
Ikalawang digmaang pandaigdig   .pptxIkalawang digmaang pandaigdig   .pptx
Ikalawang digmaang pandaigdig .pptxjeymararizalapayumob
 
Modyul 17 labanan ng mga bansa sa daigdig
Modyul 17  labanan ng mga bansa sa daigdigModyul 17  labanan ng mga bansa sa daigdig
Modyul 17 labanan ng mga bansa sa daigdig南 睿
 
Ikalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdigIkalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdigJaypee Abelinde
 
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhsIkalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhsJaypee Abelinde
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigIkalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigAlex Layda
 
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptxMeLanieMirandaCaraan
 
World war 2
World war 2 World war 2
World war 2 djpprkut
 
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig akiesskies
 
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptxvdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptxMeljayTomas
 
Group 5 presentation ii patience
Group 5 presentation ii patienceGroup 5 presentation ii patience
Group 5 presentation ii patienceSweetaivie Tagud
 
World War I - Hand-out # 1
World War I - Hand-out # 1World War I - Hand-out # 1
World War I - Hand-out # 1Mavict De Leon
 
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Aralin 24 : Nasyonalismong AsyanoAralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyanoakosiya
 
Ikalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdigIkalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdigNino Mandap
 

Similar to PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx (20)

HeLp1LKOPQpI9DSD582.pptx
HeLp1LKOPQpI9DSD582.pptxHeLp1LKOPQpI9DSD582.pptx
HeLp1LKOPQpI9DSD582.pptx
 
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 
Ikalawang digmaang pandaigdig .pptx
Ikalawang digmaang pandaigdig   .pptxIkalawang digmaang pandaigdig   .pptx
Ikalawang digmaang pandaigdig .pptx
 
Modyul 17 labanan ng mga bansa sa daigdig
Modyul 17  labanan ng mga bansa sa daigdigModyul 17  labanan ng mga bansa sa daigdig
Modyul 17 labanan ng mga bansa sa daigdig
 
Ikalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdigIkalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdig
 
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhsIkalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
 
II-Dalton-mnhs-jaypee
II-Dalton-mnhs-jaypeeII-Dalton-mnhs-jaypee
II-Dalton-mnhs-jaypee
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigIkalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
 
World war 2
World war 2 World war 2
World war 2
 
Philip Renton MNHS
Philip Renton MNHSPhilip Renton MNHS
Philip Renton MNHS
 
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
 
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptxvdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
 
Group 5 presentation ii patience
Group 5 presentation ii patienceGroup 5 presentation ii patience
Group 5 presentation ii patience
 
World War I - Hand-out # 1
World War I - Hand-out # 1World War I - Hand-out # 1
World War I - Hand-out # 1
 
Dahilan ng ww1
Dahilan ng ww1Dahilan ng ww1
Dahilan ng ww1
 
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Aralin 24 : Nasyonalismong AsyanoAralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Ikalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdigIkalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdig
 
Ang una at ikalaweang
Ang una at ikalaweangAng una at ikalaweang
Ang una at ikalaweang
 

Recently uploaded

ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfAizaStamaria3
 
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxvh27pvs4b5
 
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxPurple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxJayliePea
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxPaulineMae5
 
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxMAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxDonnaMaeSuplagio
 
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..junielleomblero
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................ferdinandsanbuenaven
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxvh27pvs4b5
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxMartin M Flynn
 
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasAng Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasEamelRitual
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxLlemorSoledSeyer1
 
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxjohnarveedomingo278
 
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapAyos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapdhanjurrannsibayan2
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfAizaStamaria3
 
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxAP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxDonnaMaeSuplagio
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfAizaStamaria3
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptSJCOJohnMichaelDiez
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoMichelleAlonso14
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTrojelbartolome23
 

Recently uploaded (19)

ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
 
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
 
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxPurple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxMAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
 
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
 
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasAng Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
 
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapAyos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
 
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxAP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
 

PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx

 • 1. Republic of the Philippines Department of Education School Division Office Pangasinan Abanon National High School PAKITANG TURO SA ARALING PANLIPUNAN 8 EUMARIE S. PUDADERA Gurong Nagsasanay
 • 4.
 • 5.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 13.
 • 14. ❖ Greater East Asia Co-Prosperity Sphere Layunin ng Japan na pagbuklurin ang mga bansang Asyano sa ilalim ng kanilang pamumuno upang paunlarin ang aspektong panlipunan, pampulitika, pangkultura at pangkabuhayan ng rehiyon. Isa ang Pilipinas sa mga bansang inukopa ng mga Hapones sa Asya. NASYONALISMO
 • 15. ❖ Paghihiganti ng Germany Batid ng Germany na sila ang labis na sinisi sa masalimuot na kaganapan ng Unang Digmaang Pandaigdig at sinasabi na kulang pa ang kaparusahan na iginawad sa kanila batay sa nakasaad sa Treaty of Versailles. Ikinagalit nila ito ng husto at sumidhi ang kanilang kagustuhan na itama ang pagtrato sa kanila at maghiganti. NASYONALISMO
 • 29. ALLIED POWERS ? ? ? ? AXIS POWERS ? ?
 • 30. ❖ Pagsasanib ng Austria at Germany (Anschluss) Nais ng mga mamamayang Austriano na maisama ang kanilang bansa sa Germany. Ngunit ang pagsisikap na ito ay sinalungat ng mga bansang kasapi ng Allied Powers. PAGKAKAMPIHAN O ALYANSA
 • 31. ❖ Digmaang Sibil sa Espanya (Spain) Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig: ang Pasistang Nationalist Front na sinuportahan ng Germany at Italy ng armas habang ang Sosyalistang Popular Army naman ay suportado ng America at Russia. Ito ang nagdulot ng iringan, pumukaw sa alitan at kompetisyon ng mga magkakatunggaling bansa. PAGKAKAMPIHAN O ALYANSA
 • 34.
 • 35. Iba’t ibang uri ang sistema ng pamamahala na umusbong alinsunod sa ideolohiyang pinaiiral ng pinuno/lider katulad ng Pasismo (Fascism), Nasismo (Nazism), Militarismo (Militarism), Kapitalismo (Capitalism) at Isolationism. PAGKAKAIBA NG IDEOLOHIYA ITALY- PASISMO (FASCISM) GREAT BRITAIN- KAPITALISMO (CAPITALISM) GERMANY- NASISMO (NAZISM) USA- ISOLATIONISM JAPAN- MILITARISMO (MILATARISM)
 • 39. ❖ Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa Ang Germany ay tumiwalag sa Liga ng mga Nasyon noong 1933 sapagkat ayon sa mga Aleman, ang pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag-armas. Noong 1935, nagsimula ang militarisasyong German at pinalawak ang hukbong militar na labag sa Treaty of Versailles kung saan hindi pwedeng sumobra ng 100,000 na sundalo. PAGLABAG SA KASUNDUAN
 • 40. ❖ Umatras ang U.S. sa pagpapatibay sa Treaty of Versailles at hindi din sumali sa pagkabuo ng League of Nations na nagpapahiwatig diumano na patuloy pa rin ang hidwaan at ang pagtigil ng digmaan ay pansamantala lamang o armistice. PAGLABAG SA KASUNDUAN
 • 41. ❖ March 1936 Inukopa ng hukbo ng Germany ang Rhineland, isang teritoryo ng Germany sa hangganan ng France na ayon sa Treaty of Versailles ay isang demilitarized zone o bawal ang puwersang militar. PAGLABAG SA KASUNDUAN
 • 44.
 • 45. • Noong Setyembre 1938, hinikayat ni Hitler ang 3 milyon Sudeten Germans na pagsikapang matamo ang kanilang awtonomiya at mag-alsa laban sa Czechoslovakia • Lubos na nag-alala ang puwersang Allied na baka muling masira ang kapayapaan ng Europe at pagmulan ng isa na namang madugong digmaan. Kaagad na inimbitahan ng Great Britain si Hitler na dumalo sa Munich Conference kasama ang France at Italy upang resolbahin ito at nang maiwasan ang digmaan PANG-AAGAW NG TERITORYO
 • 46. • Setyembre 1, 1939 Alas 5:30 ng umaga sa araw na ito nilusob ng mga Nazi ang Poland dahil sa pagtanggi nitong ibigay ang Baltic Port at Polish Corridor sa pamamahala ni Hitler. PANG-AAGAW NG TERITORYO
 • 48. Sinech itey na isang politiko ng Germany, pinuno ng Nazi Party na tumaas ang kapangyarihan bilang chancellor noong 1933 at naging Fuhrer o lider noong 1934 SINECH ITEY?
 • 49. Isang politiko ng Germany, pinuno ng Nazi Party na tumaas ang kapangyarihan bilang chancellor noong 1933 at naging Fuhrer o lider noong 1934 HITLER
 • 50. Sinech itey na isang rebolusyong Georgian at politiko ng Soviet o Russia na nanguna sa Soviet Union mula sa kalagitnaan ng 1920 hanggang 1953 bilang kalihim SINECH ITEY?
 • 51. Isang rebolusyong Georgian at politiko ng Soviet o Russia na nanguna sa Soviet Union mula sa kalagitnaan ng 1920 hanggang 1953 bilang kalihim STALIN
 • 52. Sinech itey na isang politiko, mamamahayag ng Italyano na pinuno ng National Fascist Party at namuno sa bansang Italy bilang punong ministro mula 1922 hanggang 1943. SINECH ITEY?
 • 53. Isang politiko, mamamahayag ng Italyano na pinuno ng National Fascist Party at namuno sa bansang Italy bilang punong ministro mula 1922 hanggang 1943. MUSSOLINI
 • 54. Sinech itey na dahil sa kaniyang pamumuno ay tinalo at pinatumba niya ang Germany na pinamumunuan ni Hitler. SINECH ITEY?
 • 55. Dahil sa kaniyang pamumuno ay tinalo at pinatumba niya ang Germany na pinamumunuan ni Hitler. STALIN
 • 56. Sinech itey na pinatapon, pinahirapan at pinatay ang mga Jews na kung saan tinawag itong HOLACAUST at maraming bansa ang kaniyang sinakop at nilabanan kung kaya kinakakutan siya sa buong mundo. SINECH ITEY?
 • 57. Pinatapon, pinahirapan at pinatay ang mga Jews na kung saan tinawag itong HOLACAUST at maraming bansa ang kaniyang sinakop at nilabanan kung kaya kinakakutan siya sa buong mundo. HITLER
 • 58. Sinech itey na naging inspirasyon niya si Hitler pagdating sa pamumuno dahil dito inakusahan at sinabi sa kaniya na “He is licking Hitler’s boots” SINECH ITEY?
 • 59. Naging inspirasyon niya si Hitler pagdating sa pamumuno dahil dito inakusahan at sinabi sa kaniya na “He is licking Hitler’s boots” MUSSOLINI
 • 60. AKO MISMO! Bilang isang concern citizen, Ano ang iyong maipapangako upang hindi na magkaroon pa ng digmaang ating kinatatakutan?
 • 61. PAGTATAYA 1. Anu ang sanhi ng pagtiwalag ng Germany sa Liga ng mga bansa? a)dahil nais bumuo ni Hitler ng hukbo b)dahil gustong manakop ng Germany ng mga bansang nais maging kaanib c)dahil sa pag-alis at pagbawal ng Liga sa karapatang mag-aarmas sa Germany d)dahil sa pinalilimitahan ng England ang bilang at laki ng Pwersa ng Germany
 • 62. PAGTATAYA 2. Ano ang bunga ng pag-agaw ng Japan sa Manchuria? a)Bumaksak ang ekonomiya ng Manchuria b)Itiniwalag ang Japan sa Liga ng mg bansa c)Maraming tao ang nag-rally sa naganap d)Lumakas ang hukbo ng Japan
 • 63. PAGTATAYA 3. Bakit sumali ang United State sa Digmaang? a) dahil sa madami ng natatakot na mga bansa laban sa may malakas na pwersa. b) upang palayain ang mga bansang nasakop ng makapangyarihan bansa at upang masugpo. c) dahil pinatigil ng United State ang pagpapadala ng langis. d) gusto lamang nila makatulong
 • 64. PAGTATAYA 4. Sino ang lider ng Soviet o Russia ang nagpatumba sa bansang Germany na pinamumunuan ni Hitler?. a) Mussolini b) Hirohito c) Woodrow d) Stalin
 • 65. PAGTATAYA 5. Ang mga sumusunod ay sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig MALIBAN sa isa. a) Pag-aalyansa b) Pag-aagaw ng trono c) Paglabag sa kasunduan d) Pagkakaiba sa ideolohiya

Editor's Notes

 1. PAGBATI PAGTALA NG LUMIBAN
 2. Ano ang mga sanhi na nagpasiklab sa Unang Digmaang Pandaigdig? Pagdating naman sa pangyayari at kaganapan, magbigay ng isa sa mahalagang pangyayari na naganap noong Unang Digmaang Pandaigdig Panghuling katanungan, paano nagwakas ang Unang Digmaang Pandaigdig?
 3. Sa larong ito, diba mayroon na kayong sariling grupo dahil diyan pumunta kayo sa mga kagrupo ninyo at bumuo ng bilog. Mayroon akong ibibigay na regalo sa inyo, bawat regalo ay naglalaman ng mga salita at sa pamamagitan ng salita na iyan ay makakabuo kayo ng isang paksa.   Natatandaan niyo pa ba ang salitang PANTIG?     Magaling dahil ang laman ng kahon na hawak ninyo ay naglalaman ng mga pantig na salita ngunit may mga panggulo riyan kung kaya ang gagawin ninyo kapag plus (+) ibig sabihin ay idagdag niyo ang pantig na iyon at kapag minus (-) naman ay siyempre i-babawas niyo ito.