SlideShare a Scribd company logo
Poti in stranpoti prenove knjižnicePoti in stranpoti prenove knjižnice
Inštituta za novejšo zgodovinoInštituta za novejšo zgodovino
v letih 2007/2011v letih 2007/2011
Strokovno srečanje Društva bibliotekarjev Ljubljana:Strokovno srečanje Društva bibliotekarjev Ljubljana:
Gradnja in oprema knjižničnih prostorovGradnja in oprema knjižničnih prostorov
Igor Zemljič,Igor Zemljič,
Inštitut za novejšo zgodovinoInštitut za novejšo zgodovino
Ljubljana, 9. april 2011
Nekaj osnovnih podatkov o knjižniciNekaj osnovnih podatkov o knjižnici
 Začetki v letu 1959Začetki v letu 1959
 35.922 knjig35.922 knjig
 181 disertacij181 disertacij
 9.826 revij9.826 revij
 skupaj 45.158 enotskupaj 45.158 enot
 228 m2, 1656 t.m. polic228 m2, 1656 t.m. polic
Prostori knjižnice:Prostori knjižnice:
 prostor za izposojoprostor za izposojo
 prostor za katalogizacijoprostor za katalogizacijo
 2 čitalnici2 čitalnici
 knjižno skladišče (noveknjižno skladišče (nove
knjige)knjige)
 kletno skladiščekletno skladišče
(D-fond+časopisje)(D-fond+časopisje)
Osnovni podatki o KaziniOsnovni podatki o Kazini
 Zgrajena leta 1837, kot družabno središčeZgrajena leta 1837, kot družabno središče
ljubljanskih meščanovljubljanskih meščanov
 Vsebina:Vsebina:
• Pritličje: kavarna in restavracijaPritličje: kavarna in restavracija
• Nadstropja: biljard in klubski prostoriNadstropja: biljard in klubski prostori
• Klet: pivnica, kegljiščeKlet: pivnica, kegljišče
 Leta 1941 stavbo zasede italijanska vojskaLeta 1941 stavbo zasede italijanska vojska
 1945 društvo Kazina stavbo “podari” KPS1945 društvo Kazina stavbo “podari” KPS
 V Kazino se naseli uradništvoV Kazino se naseli uradništvo
 1962:1962:
v klet Kazinev klet Kazine
preselijo D-fondpreselijo D-fond
in arhivin arhiv
Inštituta zaInštituta za
zgodovinozgodovino
delavskegadelavskega
gibanjagibanja
 2006:2006:
idejni projektidejni projekt
prenove Kazineprenove Kazine
v Hišov Hišo
zgodovinezgodovine
Težave:Težave:
 visoka vlagavisoka vlaga
 temparaturna nihanjatemparaturna nihanja
 Neprimerne policeNeprimerne police
 Umazanija / prahUmazanija / prah
Projekt temeljite prenoveProjekt temeljite prenove
(maj 2007)(maj 2007)
Praznjenje prostorov (november 2007)Praznjenje prostorov (november 2007)
Obnova prostorov (zima 2007/2008)Obnova prostorov (zima 2007/2008)
Obnova prostorovObnova prostorov
(pomlad/poletje 2008)(pomlad/poletje 2008)
Vračanje gradivaVračanje gradiva (jesen 2008/pomlad 2009)(jesen 2008/pomlad 2009)
Pridobitve / težavePridobitve / težave
 Nova klima navkljubNova klima navkljub
napovedim ni rešilanapovedim ni rešila
težav z velikotežav z veliko
vlažnostjo prostorovvlažnostjo prostorov
Nadaljnje reševanje težav (2010)Nadaljnje reševanje težav (2010)
Zaradi velike vlage vZaradi velike vlage v
kletnih prostorih je vkletnih prostorih je v
letu 2010 prišlo doletu 2010 prišlo do
projekta izdelaveprojekta izdelave
nove zunanjenove zunanje
hidroizolacije stavbehidroizolacije stavbe
Kazine in vgradnjeKazine in vgradnje
razvlažilcev zrakarazvlažilcev zraka
PridobitvePridobitve
 večja površinavečja površina
 boljši pogoji hranjenjaboljši pogoji hranjenja
 lažje čiščenjelažje čiščenje
 nadzorovana klimanadzorovana klima
 Nova odkritja (sovica, arheologija)Nova odkritja (sovica, arheologija)
Nova odkritjaNova odkritja
 odkritje inodkritje in
restavriranjerestavriranje
prvotne kletneprvotne kletne
opremeopreme
 odkritje ostankovodkritje ostankov
zgodnjeantičnezgodnjeantične
gomile z žarogomile z žaro
Problemi:Problemi:
 neizkušenost/neznanjeneizkušenost/neznanje
 neupoštevanje naših mnenjneupoštevanje naših mnenj
 premajhna vključitev v projektiranjepremajhna vključitev v projektiranje
 pomanjkanje denarjapomanjkanje denarja
 še zmeraj visoka vlagaše zmeraj visoka vlaga
 2x selitev D-fonda2x selitev D-fonda
 požarpožar
PovzetekPovzetek
 Stroški investicijsko vzdrževalnih del na stavbi Kazina v
letih 2006-2010 skupaj:
1.416.428 EUR
 Dodatno hlajenje in razvlaževanje prostorov v delu kleti
stavbe Kazina (leta 2010/2011) skupaj:
48.367 EUR
 Nabava in montaža novih knjižnih regalov v letih 2008 in
2009:
11.408 EUR
Stroški električne energije po mesecih od letaStroški električne energije po mesecih od leta
2006 do 20092006 do 2009
20062006 20072007 20082008 20092009
14.66314.663 18.02418.024 27.13627.136 31.97231.972
Hvala za pozornost
 dodatne informacije na:dodatne informacije na:
 tel: 01 200 31 28tel: 01 200 31 28
 ali igor.zemljic@inz.siali igor.zemljic@inz.si

More Related Content

More from Igor Zemljič

Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Igor Zemljič
 
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Igor Zemljič
 
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Igor Zemljič
 
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Igor Zemljič
 
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Igor Zemljič
 
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Igor Zemljič
 
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Igor Zemljič
 
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Igor Zemljič
 
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
Igor Zemljič
 
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Igor Zemljič
 
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Igor Zemljič
 
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Igor Zemljič
 
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Igor Zemljič
 
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Igor Zemljič
 
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Igor Zemljič
 
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Igor Zemljič
 
Založništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojno
Igor Zemljič
 
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
Igor Zemljič
 
Digitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZDigitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZ
Igor Zemljič
 
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
Igor Zemljič
 

More from Igor Zemljič (20)

Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
 
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
 
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
 
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
 
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
 
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
 
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
 
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
 
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
 
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
 
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
 
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
 
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
 
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
 
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
 
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
 
Založništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojno
 
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
 
Digitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZDigitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZ
 
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
 

Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino

 • 1. Poti in stranpoti prenove knjižnicePoti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovinoInštituta za novejšo zgodovino v letih 2007/2011v letih 2007/2011 Strokovno srečanje Društva bibliotekarjev Ljubljana:Strokovno srečanje Društva bibliotekarjev Ljubljana: Gradnja in oprema knjižničnih prostorovGradnja in oprema knjižničnih prostorov Igor Zemljič,Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovinoInštitut za novejšo zgodovino Ljubljana, 9. april 2011
 • 2. Nekaj osnovnih podatkov o knjižniciNekaj osnovnih podatkov o knjižnici  Začetki v letu 1959Začetki v letu 1959  35.922 knjig35.922 knjig  181 disertacij181 disertacij  9.826 revij9.826 revij  skupaj 45.158 enotskupaj 45.158 enot  228 m2, 1656 t.m. polic228 m2, 1656 t.m. polic
 • 3. Prostori knjižnice:Prostori knjižnice:  prostor za izposojoprostor za izposojo  prostor za katalogizacijoprostor za katalogizacijo  2 čitalnici2 čitalnici  knjižno skladišče (noveknjižno skladišče (nove knjige)knjige)  kletno skladiščekletno skladišče (D-fond+časopisje)(D-fond+časopisje)
 • 4. Osnovni podatki o KaziniOsnovni podatki o Kazini  Zgrajena leta 1837, kot družabno središčeZgrajena leta 1837, kot družabno središče ljubljanskih meščanovljubljanskih meščanov  Vsebina:Vsebina: • Pritličje: kavarna in restavracijaPritličje: kavarna in restavracija • Nadstropja: biljard in klubski prostoriNadstropja: biljard in klubski prostori • Klet: pivnica, kegljiščeKlet: pivnica, kegljišče  Leta 1941 stavbo zasede italijanska vojskaLeta 1941 stavbo zasede italijanska vojska  1945 društvo Kazina stavbo “podari” KPS1945 društvo Kazina stavbo “podari” KPS  V Kazino se naseli uradništvoV Kazino se naseli uradništvo
 • 5.  1962:1962: v klet Kazinev klet Kazine preselijo D-fondpreselijo D-fond in arhivin arhiv Inštituta zaInštituta za zgodovinozgodovino delavskegadelavskega gibanjagibanja  2006:2006: idejni projektidejni projekt prenove Kazineprenove Kazine v Hišov Hišo zgodovinezgodovine
 • 6. Težave:Težave:  visoka vlagavisoka vlaga  temparaturna nihanjatemparaturna nihanja  Neprimerne policeNeprimerne police  Umazanija / prahUmazanija / prah
 • 7. Projekt temeljite prenoveProjekt temeljite prenove (maj 2007)(maj 2007)
 • 8. Praznjenje prostorov (november 2007)Praznjenje prostorov (november 2007)
 • 9. Obnova prostorov (zima 2007/2008)Obnova prostorov (zima 2007/2008)
 • 11. Vračanje gradivaVračanje gradiva (jesen 2008/pomlad 2009)(jesen 2008/pomlad 2009)
 • 12. Pridobitve / težavePridobitve / težave  Nova klima navkljubNova klima navkljub napovedim ni rešilanapovedim ni rešila težav z velikotežav z veliko vlažnostjo prostorovvlažnostjo prostorov
 • 13. Nadaljnje reševanje težav (2010)Nadaljnje reševanje težav (2010) Zaradi velike vlage vZaradi velike vlage v kletnih prostorih je vkletnih prostorih je v letu 2010 prišlo doletu 2010 prišlo do projekta izdelaveprojekta izdelave nove zunanjenove zunanje hidroizolacije stavbehidroizolacije stavbe Kazine in vgradnjeKazine in vgradnje razvlažilcev zrakarazvlažilcev zraka
 • 14. PridobitvePridobitve  večja površinavečja površina  boljši pogoji hranjenjaboljši pogoji hranjenja  lažje čiščenjelažje čiščenje  nadzorovana klimanadzorovana klima  Nova odkritja (sovica, arheologija)Nova odkritja (sovica, arheologija)
 • 15. Nova odkritjaNova odkritja  odkritje inodkritje in restavriranjerestavriranje prvotne kletneprvotne kletne opremeopreme  odkritje ostankovodkritje ostankov zgodnjeantičnezgodnjeantične gomile z žarogomile z žaro
 • 16. Problemi:Problemi:  neizkušenost/neznanjeneizkušenost/neznanje  neupoštevanje naših mnenjneupoštevanje naših mnenj  premajhna vključitev v projektiranjepremajhna vključitev v projektiranje  pomanjkanje denarjapomanjkanje denarja  še zmeraj visoka vlagaše zmeraj visoka vlaga  2x selitev D-fonda2x selitev D-fonda  požarpožar
 • 17. PovzetekPovzetek  Stroški investicijsko vzdrževalnih del na stavbi Kazina v letih 2006-2010 skupaj: 1.416.428 EUR  Dodatno hlajenje in razvlaževanje prostorov v delu kleti stavbe Kazina (leta 2010/2011) skupaj: 48.367 EUR  Nabava in montaža novih knjižnih regalov v letih 2008 in 2009: 11.408 EUR Stroški električne energije po mesecih od letaStroški električne energije po mesecih od leta 2006 do 20092006 do 2009 20062006 20072007 20082008 20092009 14.66314.663 18.02418.024 27.13627.136 31.97231.972
 • 18. Hvala za pozornost  dodatne informacije na:dodatne informacije na:  tel: 01 200 31 28tel: 01 200 31 28  ali igor.zemljic@inz.siali igor.zemljic@inz.si