SlideShare a Scribd company logo
de consum
Outlook
Outlook
Com són els adolescents
d’avui i com evolucionaran
els seus hàbits
de consum
Principals
eines utilitzades
en la realització
de l’estudi
Principals
          80 adolescents
eines utilitzades  participant
en la realització  en estudi qualitatiu
de l’estudi
Principals
eines utilitzades  35 adolescents
          participant
en la realització  en anàlisi en
de l’estudi     profunditat per
          obtenir metàfores
Principals
eines utilitzades  1.216
en la realització  entrevistes personals
de l’estudi     en escoles a Espanya
Principals
eines utilitzades
          7.432 enquestes interactives
en la realització  a 8 països Brasil, Espanya, EUA,
de l’estudi     França, Japó, Mèxic, RU i Xina
Principals
eines utilitzades
en la realització  1.300
de l’estudi     frases d’adolescents
          filmats i analitzats
Principals
eines utilitzades
en la realització  120 hores
de l’estudi     d’anàlisi etnogràfic
Principals
eines utilitzades
en la realització
          Enquestes nacionals
de l’estudi     dels darrers 7 anys sobre
          hàbits de consum en els
          8 països
Principals
eines utilitzades
en la realització
de l’estudi     CONTRAST DE RESULTATS
          Anàlisi de 190
          fonts secundàries:
          51 documents comercials
          60 documents acadèmics
          48 documents públics
          31 websites
Principals
          PERFIL DELS INDIVIDUS:
eines utilitzades  Adolescents de 12 a 19 anys
en la realització  separats en dos segments:
de l’estudi       Tweens: de 12 a 14 anys
            Teens: de 15 a 19 anys
          Joves adults de 20 a 23 anys

          MARC GEOGRÀFIC:
          • Brasil, Espanya, EUA, França,
          Japó, Mèxic, RU i Xina
Ponència prf. josé luis nueno i sr. guillem ricarte teens 2010
CONCEPTE  COM SÓN ELS  TENDÈNCIES  PROJECCIONS
      TEENS AVUI         I OPORTUNITATS
CONCEPTE   COM SÓN ELS  TENDÈNCIES   PROJECCIONS
       TEENS AVUI          I OPORTUNITATS

El concepte  Valors    Continuistes  El jove adult
de Teen                  consumidor
                      del 2020
Rellevància  Comunicació


Perspectiva  Consum    Disruptives  Oportunitats
històrica
CONCEPTE
CONCEPTE DE TEENSón teens mentre se’ls
concedeixi temps i tolerància
per equivocar-se
    Què defineix a un TEEN:
    el valor que donen al temps
    lliure supera al valor que
    donen al treball

      Tenen temps lliure per formar-se
      i equivocar-se
CONCEPTE
CONCEPTE DE TEENLa incorporació al món laboral
per part dels adolescents A Espanya només 19% compagina
              estudis i treball, mentre que en el món
              anglosaxó és un 34%

es retarda cada cop més
               En els períodes amb mancança de
               llocs de treball, aquests es reserven
               pels de major experiència

                Gaudeixen més temps de l’estatus
                d’estudiant sense les obligacions que
                comporta l’entrada a l’etapa adulta

                 A Espanya, incorporació
                 al món laboral:
                    any 2000 als 17,9 anys
                    any 2008 als 20,8 anys.
CONCEPTE   COM SÓN ELS  TENDÈNCIES   PROJECCIONS
       TEENS AVUI          I OPORTUNITATS

El concepte  Valors    Continuistes  El jove adult
de Teen                  consumidor
                      del 2020
Rellevància  Comunicació


Perspectiva  Consum    Disruptives  Oportunitats
històrica
CONCEPTE
RELLEVÀNCIA
                La seva despesa mensual (155¤)
                és 4 vegades superior a la seva

Mouen un mercat de més     assignació mensual (40¤)


de 750.000 M€ l’any a nivell  Són interessants per tres motius

mundial en concepte      principals:


de despesa directa,       • Com a decisors i influenciadors,
                  principalment en alimentació
a Espanya 8.000 M€         (68%), roba (67%) i higiene
                  personal (52%)

                 • Com a creadors de tendències

                 • I en aquesta etapa es
                  defineix el seu comportament
                  com a consumidors
CONCEPTE   COM SÓN ELS  TENDÈNCIES   PROJECCIONS
       TEENS AVUI          I OPORTUNITATS

El concepte  Valors    Continuistes  El jove adult
de Teen                  consumidor
                      del 2020
Rellevància  Comunicació


Perspectiva  Consum    Disruptives  Oportunitats
històrica
CONCEPTE
 PERSPECTIVA HISTÒRICA
             LA REALITAT                             LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN
Els Adolescents Pre S. XX                    S. XX - 1940s         1950s - 1960s            197
no han estat        Agent Socialitzador
             –La família              –La fàbrica / L’exèrcit    –L’escola              –El ca

sempre teens       –Amb adults tot el temps

              On viuen
                                –Amb adults o coetanis    –Amb adults i parells        –Amb


             –Camp: Serf              –Ciutat: Proletari / Soldat  –Ciutat: Arrelat / Urbanita     –Ciut


              Situació vital
             –Mantenir una família estesa     –Mantenir una família     –No pot treballar (no hi ha feina)  –Sens
             –Sobreviure              –Malviure / Sobreviure                       –Con

              Oci/treball
             –No oci                –Oci en escassetat      –Aprendre l’ús de l’oci       –L’oc
                                               –Oci en educar-se

              Consum
             –Alimentació             –Alimentació i on viure    –Inici del consum d’oci       – Con              Peó no remunerat

             Percentatge del seu temps
             amb adults           100%
CONCEPTE
    PERSPECTIVA HISTÒRICA
  LA REALITAT                                LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN                   LA
s Pre S. XX               S. XX - 1940s            1950s - 1960s            1970s - 1980s          19
                     Agent Socialitzador
  –La família              –La fàbrica / L’exèrcit       –L’escola              –El carrer, la tribu i el club  –Cas
  –Amb adults tot el temps       –Amb adults o coetanis       –Amb adults i parells        –Amb parells           –Mó

                     On viuen
  –Camp: Serf              –Ciutat: Proletari / Soldat     –Ciutat: Arrelat / Urbanita     –Ciutat / Ciutadà        –Ciu


                     Situació vital
  –Mantenir una família estesa     –Mantenir una família        –No pot treballar (no hi ha feina)  –Sense futur           –Apr
  –Sobreviure              –Malviure / Sobreviure                          –Contra o al marge del sistema  –Alin

                     Oci/treball
  –No oci                –Oci en escassetat         –Aprendre l’ús de l’oci       –L’oci es destina a més oci   –L’oc
                                       –Oci en educar-se

                     Consum
  –Alimentació             –Alimentació i on viure       –Inici del consum d’oci       – Consum d’oci sota mínims    –Con   Peó no remunerat           Proletari / Soldat

  Percentatge del seu temps       Percentatge del seu temps
  amb adults           100%  amb adults          80%
CONCEPTE
    PERSPECTIVA HISTÒRICA
  LA REALITAT                               LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN                          LA
s Pre S. XX               S. XX - 1940s           1950s - 1960s               1970s - 1980s              19
                     Agent Socialitzador
   L’adolescent conviu amb adults la major
  –La família         –La fàbrica / L’exèrcit          –L’escola                 –El carrer, la tribu i el club     –Cas
  –Amb adults tot el temps   –Amb adults o coetanis           –Amb adults i parells           –Amb parells              –Mó
   part del seu temps
                     On viuen
   Canvi en la seva situació vital: de malviure
  –Camp: Serf           –Ciutat: Proletari / Soldat       –Ciutat: Arrelat / Urbanita        –Ciutat / Ciutadà            –Ciu
   com a peons passen a sobreviure treballant
   a les fàbriques o essent soldats envital
                  Situació l’exèrcit
  –Mantenir una família estesa     –Mantenir una família       –No pot treballar (no hi ha feina)     –Sense futur              –Apr
   El seu consum és bàsic: alimentació/ Sobreviure
  –Sobreviure          –Malviure                                      –Contra o al marge del sistema     –Alin
   i un lloc on viure      Oci/treball
  –No oci                –Oci en escassetat        –Aprendre l’ús de l’oci          –L’oci es destina a més oci       –L’oc
   L’oci no existeix                          –Oci en educar-se

                     Consum
  –Alimentació             –Alimentació i on viure      –Inici del consum d’oci          – Consum d’oci sota mínims       –Con   Peó no remunerat           Proletari / Soldat        Teen emergent               Marginat / Tribalista         Ho

  Percentatge del seu temps       Percentatge del seu temps     Percentatge del seu temps         Percentatge del seu temps       Perce
  amb adults           100%  amb adults         80%  amb adults              50%  amb adults            30%  amb
CONCEPTE
      PERSPECTIVA HISTÒRICA
                     LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN                      LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR

   S. XX - 1940s            1950s - 1960s               1970s - 1980s          1990s                   20
                     Agent Socialitzador
   –La fàbrica / L’exèrcit       –L’escola                 –El carrer, la tribu i el club  –Casa i centre comercial         –Fam
   –Amb adults o coetanis       –Amb adults i parells           –Amb parells           –Món aïllat del de l’adult        –Ca

                     On viuen
   –Ciutat: Proletari / Soldat     –Ciutat: Arrelat / Urbanita        –Ciutat / Ciutadà        –Ciutat / Urbanita            –Ciu


                     Situació vital
   –Mantenir una família        –No pot treballar (no hi ha feina)     –Sense futur           –Aprendre a viure             –Ado
   –Malviure / Sobreviure                             –Contra o al marge del sistema  –Alineats amb el sistema         –Edu

                     Oci/treball
   –Oci en escassetat         –Aprendre l’ús de l’oci          –L’oci es destina a més oci   –L’oci es destina a cuidar-se un mateix  –Oc
                     –Oci en educar-se

                     Consum
   –Alimentació i on viure       –Inici del consum d’oci          – Consum d’oci sota mínims    –Consum responsable individual      –Co    Proletari / Soldat         Teen emergent

   Percentatge del seu temps      Percentatge del seu temps
00%  amb adults          80%  amb adults              50%
CONCEPTE
      PERSPECTIVA HISTÒRICA
   LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN                         LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR                        DE P

   1950s - 1960s               1970s - 1980s             1990s                   2000s                 20
                         Agent Socialitzador
   –L’escola                 –El carrer, la tribu i el club     –Casa i centre comercial         –Família empàtica           –Xarx
   –Amb adults i parells           –Amb parells              –Món aïllat del de l’adult        –Canvi rol de pares = amics      –Dista

                         On viuen
   –Ciutat: Arrelat / Urbanita        –Ciutat / Ciutadà           –Ciutat / Urbanita            –Ciutats/Urbanita           –Meg


                         Situació vital
   –No pot treballar (no hi ha feina)     –Sense futur              –Aprendre a viure             –Adolescent mutant           –Men
                        –Contra o al marge del sistema     –Alineats amb el sistema         –Educació et compra un ticket     –Educ

                         Oci/treball
   –Aprendre l’ús de l’oci          –L’oci es destina a més oci      –L’oci es destina a cuidar-se un mateix  –Oci en “coses diferents”       –Oci
   –Oci en educar-se                                                                         –Oci

                         Consum
   –Inici del consum d’oci          – Consum d’oci sota mínims       –Consum responsable individual      –Consumisme (roba, tecnologia i oci)  –Con
                                                                                     (esc


    Teen emergent               Marginat / Tribalista

   Percentatge del seu temps         Percentatge del seu temps
0%  amb adults              50%  amb adults            30%
CONCEPTE
      PERSPECTIVA HISTÒRICA
   LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN                      LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR                        DE P

   1950s - 1960s             1970s - 1980s            1990s                   2000s                 20
                      Agent Socialitzador
    El temps que passen amb els–El carrer, laes i el club
   –L’escola           adults tribu                –Casa i centre comercial         –Família empàtica           –Xarx
                                                                                 –Dista
   –Amb adults i parells     –Amb parells                 –Món aïllat del de l’adult        –Canvi rol de pares = amics
    redueix de forma substancial
                      On viuen
    Ja no han de treballar, passen de/ser sustent
   –Ciutat: Arrelat / Urbanita   –Ciutat Ciutadà              –Ciutat / Urbanita            –Ciutats/Urbanita           –Meg
    a ser dependents: neix el concepte de teen
                      Situació vital
    Disposen de temps lliure per –Sense futur
   –No pot treballar (no hi ha feina)
                    formar-se,               –Aprendre a viure             –Adolescent mutant           –Men
    equivocar-se i créixer      –Contra o al marge del sistema     –Alineats amb el sistema         –Educació et compra un ticket     –Educ

    Neix el consum d’oci        Oci/treball
   –Aprendre l’ús de l’oci        –L’oci es destina a més oci     –L’oci es destina a cuidar-se un mateix  –Oci en “coses diferents”       –Oci
    L’escola i després el carrer són els agents socialitzadors
   –Oci en educar-se                                                                      –Oci

                      Consum
    Neix l’esperit reaccionari en contra d’oci sistema
   –Inici del consum d’oci     – Consum
                        del sota mínims         –Consum responsable individual      –Consumisme (roba, tecnologia i oci)  –Con
                                                                                 (esc


    Teen emergent             Marginat / Tribalista

   Percentatge del seu temps       Percentatge del seu temps
0%  amb adults          50%   amb adults           30%
CONCEPTE
      PERSPECTIVA HISTÒRICA
                       LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR                        DE PERILLÓS A EN PERILL

   1970s - 1980s              1990s                   2000s                 2010s
                       Agent Socialitzador
   –El carrer, la tribu i el club     –Casa i centre comercial          –Família empàtica           –Xarxes socials / a casa, relacions virtuals
   –Amb parells              –Món aïllat del de l’adult         –Canvi rol de pares = amics      –Distanciament en la relació familiar

                       On viuen
   –Ciutat / Ciutadà            –Ciutat / Urbanita             –Ciutats/Urbanita           –Megalòpoli/Megalourbanita


                       Situació vital
   –Sense futur              –Aprendre a viure             –Adolescent mutant           –Menys dependència
   –Contra o al marge del sistema     –Alineats amb el sistema          –Educació et compra un ticket     –Educació proporciona ofici

                       Oci/treball
   –L’oci es destina a més oci       –L’oci es destina a cuidar-se un mateix  –Oci en “coses diferents”       –Oci tecnològic
                                                                –Oci i treball sense pauta

                       Consum
   – Consum d’oci sota mínims       –Consum responsable individual       –Consumisme (roba, tecnologia i oci)  –Consum funcional i restrictiu
                                                                (escassetat, menys coses)


    Marginat / Tribalista         Home alone / Latchkey

   Percentatge del seu temps       Percentatge del seu temps
0%  amb adults            30%  amb adults              15%
CONCEPTE
      PERSPECTIVA HISTÒRICA
   LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR                         DE PERILLÓS A EN PERILL

   1990s                   2000s                  2010s
                         Agent Socialitzador
   –Casa i centre comercial          –Família empàtica            –Xarxes socials / a casa, relacions virtuals
   –Món aïllat del de l’adult         –Canvi rol de pares = amics       –Distanciament en la relació familiar

                         On viuen
   –Ciutat / Urbanita             –Ciutats/Urbanita            –Megalòpoli/Megalourbanita


                         Situació vital
   –Aprendre a viure             –Adolescent mutant           –Menys dependència
   –Alineats amb el sistema          –Educació et compra un ticket      –Educació proporciona ofici

                         Oci/treball
   –L’oci es destina a cuidar-se un mateix  –Oci en “coses diferents”        –Oci tecnològic
                                             –Oci i treball sense pauta

                         Consum
   –Consum responsable individual       –Consumisme (roba, tecnologia i oci)  –Consum funcional i restrictiu
                                             (escassetat, menys coses)


    Home alone / Latchkey            Digital

   Percentatge del seu temps          Percentatge del seu temps
0%  amb adults              15%  amb adults            10%
CONCEPTE
      PERSPECTIVA HISTÒRICA
   LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR                        DE PERILLÓS A EN PERILL

   1990s                   2000s                  2010s
                        Agent Socialitzador
    Segueix disminuint el temps de convivència amb adults
   –Casa i centre comercial    –Família empàtica                 –Xarxes socials / a casa, relacions virtuals
                                            –Distanciament en la relació familiar
   –Món aïllat del de l’adult        –Canvi rol de pares = amics
    El teen es queda sol a casa       On viuen
   –Ciutat / Urbanita                                –Megalòpoli/Megalourbanita
    Es produeix un reequilibri i se–Ciutats/Urbanita
                    senten a gust
    amb el sistema
                        Situació vital
    El teen pren les seves decisions de consum i oci
   –Aprendre a viure        –Adolescent mutant                –Menys dependència
   –Alineats amb el sistema         –Educació et compra un ticket      –Educació proporciona ofici
    L’educació té importància: és un ticket
                  Oci/treball

    La tecnologia adquireix protagonisme diferents”
                     –Oci en “coses
   –L’oci es destina a cuidarse un mateix
                            i condueix           –Oci tecnològic
                                            –Oci i treball sense pauta
    a un oci solitari i aïllat del món adult
                        Consum
   –Consum responsable individual      –Consumisme (roba, tecnologia i oci)  –Consum funcional i restrictiu
                                             (escassetat, menys coses)


    Home alone / Latchkey           Digital

   Percentatge del seu temps         Percentatge del seu temps
0%  amb adults              15%  amb adults            10%
CONCEPTE
       PERSPECTIVA HISTÒRICA
COBRIR                      DE PERILLÓS A EN PERILL

     2000s                  2010s
                         Agent Socialitzador
     –Família empàtica            –Xarxes socials / a casa, relacions virtuals
     –Canvi rol de pares = amics       –Distanciament en la relació familiar

                         On viuen
     –Ciutats/Urbanita            –Megalòpoli/Megalourbanita


                         Situació vital
     –Adolescent mutant           –Menys dependència
     –Educació et compra un ticket      –Educació proporciona ofici

                         Oci/treball
     –Oci en “coses diferents”        –Oci tecnològic
                         –Oci i treball sense pauta

                         Consum
     –Consumisme (roba, tecnologia i oci)  –Consum funcional i restrictiu
                         (escassetat, menys coses)


      Digital                 Digital natiu

     Percentatge del seu temps        Percentatge del seu temps
5%    amb adults            10%  amb adults               7%
CONCEPTE
       PERSPECTIVA HISTÒRICA
COBRIR                      DE PERILLÓS A EN PERILL

     2000s                  2010s
                         Agent Socialitzador
      Es consolida l’oci a casa, no han de sortir per a
     –Família empàtica            –Xarxes socials / a casa, relacions virtuals
                         –Distanciament en la relació familiar
      relacionar-se: relacions virtualitzades
     –Canvi rol de pares = amics

                         On viuen
      Són totalment dependents del seu entorn, però aprenen
     –Ciutats/Urbanita         –Megalòpoli/Megalourbanita
      a utilitzar la tecnologia en benefici propi:
      menys dependència de l’educació vital
                      Situació
     –Adolescent mutant           –Menys dependència
      El consum d’oci es redueix i es torna proporciona ofici
     –Educació et compra un ticket  –Educació funcional

      No tenen parcel•les exclusives
                     Oci/treball
     –Oci en “coses diferents”        –Oci tecnològic
      Només creixeran un 3% i respecte els anys noranta
                         –Oci i treball sense pauta

      havien crescut un 14%    Consum
     –Consumisme (roba, tecnologia i oci)  –Consum funcional i restrictiu
      Al 2020 el seu entorn serà la(escassetat, menys coses)
                     megalòpoli

      Digital                 Digital natiu

     Percentatge del seu temps        Percentatge del seu temps
5%    amb adults            10%  amb adults               7%
CONCEPTE   COM SÓN ELS  TENDÈNCIES   PROJECCIONS
       TEENS AVUI          I OPORTUNITATS

El concepte  Valors    Continuistes  El jove adult
de Teen                  consumidor
                      del 2020
Rellevància  Comunicació


Perspectiva  Consum    Disruptives  Oportunitats
històrica
COM SÓN ELS TEENS AVUI
               VALORS

  Valors                   Optimistes:
                        “Els meus companys     Desconfiats:
                                      “No el pots veure
  destacats                  de classe tindran
                        treball i seran       (el producte) i tampoc
                        independents        saps a qui li compres ni
                        econòmicament”       a qui pots reclamar”
Lliures:
“Vull aprofitar aquests anys per divertir-me
i passar-m’ho bé•i en el futur poder viure
pel meu compte i prendre les meves            Conformistes:
pròpies decisions”                    66% estan molt satisfets amb
                             l’assignació econòmica, inferior a 11€
           Valoren l’esforç:          setmanals, que reben
           “Requerirà molt esforç aconseguir
           els reptes que em proposi. Tenir
           una casa, ser independent,...”
CONCEPTE   COM SÓN ELS  TENDÈNCIES   PROJECCIONS
       TEENS AVUI          I OPORTUNITATS

El concepte  Valors    Continuistes  El jove adult
de Teen                  consumidor
                      del 2020
Rellevància  Comunicació


Perspectiva  Consum    Disruptives  Oportunitats
històrica
COM SÓN ELS TEENS AVUI
               COMUNICACIÓ

Monocultiu
Digital
 El concepte digital natiu
 és encara prematur


  Se senten sofisticats però
  confessen ser vulnerables
  i desconfiats


    Els usuaris de països emergents
    es consideren més experts
    respecte el seu entorn


     Els nois es consideren més experts que les
     noies, però aquestes demostren conèixer
     més pàgines web que ells
COM SÓN ELS TEENS AVUI
             COMUNICACIÓ
                         ...que tenen tendència a ser
Estic més hores                  digitals i portables
en contacte
amb els mitjans...
  Amb l’aparició de nous mitjans,
  els mitjans més afectats s’adapten
  i assumeixen un rol concret (com
  la ràdio al cotxe, TV al sofà, premsa
  en moments de relax,...)
                      2010: 32% PC / 26% TV analògica / 18% Ràdio /
                      10% Jocs consola / 8% Premsa i revistes /
                      3% TV digital / 3% Dispositiu mòbil
COM SÓN ELS TEENS AVUI
              COMUNICACIÓ


En el futur dedicaré
més temps a
relacionar-me
i entretenir-me
  L’efecte digitalització fa que
  es reuneixin tots els mitjans en
  un sol dispositiu que combina les
  tres funcions:
       • Informar
       • Entretenir
       • Relacionar
                           `
                             `
COM SÓN ELS TEENS AVUI
             COMUNICACIÓ


Les Xarxes socials:
Una revolució encara
en creixement


                                    Els teens cerquen comentaris i
                                    opinions de marques a Internet
                  Han d’evolucionar i adaptar-se
                                    però només es creuen les de
65% dels adolescents        a les necessitats vitals de cada
                                    persones que coneixen o blocs
declara que cada vegada      moment (77% dedicarà més temps
                                    reconeguts
hi dedica més temps        a buscar treball, informació sobre
                  productes i notícies)
COM SÓN ELS TEENS AVUI
               COMUNICACIÓ


Necessito que les
marques es comuniquin
amb mi d’una forma
diferent
Valoro:
• La publicitat personalitzada,
 en el moment i lloc adequat
 i d’interès per a mi
• Poder confiar-hi
• El diàleg amb les marques     El repte és saber crear un nou
 i la participació          entorn de comunicació, cuidant
                   molt el caràcter “intrusiu”
COM SÓN ELS TEENS AVUI
          COMUNICACIÓ                 HORES
                                SETMANALSL’ordinador és
imprescindible
pels adolescents;
per davant del
mòbil i la TV
 Mòbil:
 • Immediat
 • Portable
 • Segur    El seus continguts favorits són els de la
 • Íntim    televisió, però prefereixen veure’ls quan
 Ordinador:   i on vulguin; poder seleccionar continguts
        i interactuar amb ells                Per les noies de 15 a 19 anys és més
 • Gratuït                              imprescindible el mòbil que l’ordinador
 • Col·lectiu
         Però sinó ofereixen el que ells volen (38%)
         ho descarreguen a través d’Internet
COM SÓN ELS TEENS AVUI
                 COMUNICACIÓ


 Prefereixo els diaris i les revistes
 en suport digital...
M’ofereix una millor usabilitat    La majoria (61%) llegeix premsa
i un contingut :            escrita com a mínim un cop per
• Més actualitzat (33%)        setmana
• A la meva mida (25%)         Fins ara la incorporaven als
• On pugui participar (15%)      seus hàbits quan es feien adults.
                    Risc que l’hàbit creat pel canal
                    online dificulti l’arribada dels
                    joves a la premsa escrita
                    La premsa escrita no és un
                    producte pensat per a ells ...però considero la premsa
 escrita més creïble
COM SÓN ELS TEENS AVUI
                 COMUNICACIÓ


 Prefereixo els diaris i les revistes
 en suport digital...
M’ofereix una millor usabilitat    La majoria (61%) llegeix premsa
i un contingut :            escrita com a mínim un cop per
• Més actualitzat (33%)        setmana
• A la meva mida (25%)         Fins ara la incorporaven als
• On pugui participar (15%)      seus hàbits quan es feien adults.
                    Risc que l’hàbit creat pel canal
                    online dificulti l’arribada dels
                    joves a la premsa escrita
                    La premsa escrita no és un
                    producte pensat per a ells ...però considero la premsa
 escrita més creïble
CONCEPTE   COM SÓN ELS  TENDÈNCIES   PROJECCIONS
       TEENS AVUI          I OPORTUNITATS

El concepte  Valors    Continuistes  El jove adult
de Teen                  consumidor
                      del 2020
Rellevància  Comunicació


Perspectiva  Consum    Disruptives  Oportunitats
històrica
COM SÓN ELS TEENS AVUI
      CONSUM

Em gasto els meus diners en roba,
alimentació i tecnologia...
COM SÓN ELS TEENS AVUI
      CONSUM

...i si em regalessin 200€
me’ls gastaria en...
COM SÓN ELS TEENS AVUI
                   Quan sigui més gran em preocuparé
      CONSUM
                   més pel Medi Ambient

La sostenibilitat,          No miro qui ni a on s’ha fabricat el que
                   compro

el “made in” i temes de       Les meves accions no canvien el món


responsabilitat social,
no són la meva prioritat
COM SÓN ELS TEENS AVUI
                   Quan sigui més gran em preocuparé
      CONSUM
                   més pel Medi Ambient

La sostenibilitat,          No miro qui ni a on s’ha fabricat el que
                   compro

el “made in” i temes de       Les meves accions no canvien el món


responsabilitat social,
no són la meva prioritat
COM SÓN ELS TEENS AVUI
                   Quan sigui més gran em preocuparé
      CONSUM
                   més pel Medi Ambient

La sostenibilitat,          No miro qui ni a on s’ha fabricat el que
                   compro

el “made in” i temes de       Les meves accions no canvien el món


responsabilitat social,
no són la meva prioritat
COM SÓN ELS TEENS AVUI
                CONSUM

Prefereixo els productes
de marca
Més marquistes als països
emergents:
prefereixen comprar productes
de marca 69% a Brasil,
75% a Xina i 61% a Mèxic
M’agrada comprar allò
que he vist anunciat
El valor de la marca, continua essent un
factor decisiu a l’hora de decidir la compra
COM SÓN ELS TEENS AVUI
                CONSUM

Prefereixo els productes
de marca
Més marquistes als països
emergents:
prefereixen comprar productes
de marca 69% a Brasil,
75% a Xina i 61% a Mèxic
M’agrada comprar allò
que he vist anunciat
El valor de la marca, continua essent un
factor decisiu a l’hora de decidir la compra
COM SÓN ELS TEENS AVUI
                CONSUM

Prefereixo els productes
de marca
Més marquistes als països
emergents:
prefereixen comprar productes
de marca 69% a Brasil,
75% a Xina i 61% a Mèxic
M’agrada comprar allò
que he vist anunciat
El valor de la marca, continua essent un
factor decisiu a l’hora de decidir la compra
COM SÓN ELS TEENS AVUI
              CONSUM


No compro per Internet
perquè no em deixen i perquè
no hi acabo de confiar
 • Les compres augmenten tímidament
 • Manca de confiança: hi troben a faltar
  autenticitat i credibilitat
 • 42% “no em deixen” i 23% “no em fio”
COM SÓN ELS TEENS AVUI
                        CONSUM


   Desconec les fórmules
   de finançament i mitjans
   de pagament
PERCENTATGE DE RESPOSTES CORRECTES SOBRE FORMES DE PAGAMENT
Forma       Pregunta          Mitja dels  Espanya EUA  Mèxic
                                         Les més conegudes, la targeta
de                       països
                                         de crèdit i la hipoteca,
pagament
                                         fruit d’una societat endeutada
Exemple:     Persona de 70 anys que    55%     82%  56%  57%
Hipoteca inversa necessita diners per
         millorar la seva pensió                       Els adolescents més versats
Hipoteca      Una parella per
          comprar un pis
                        34%     86%  67%  13%    són brasilers, japonesos
                                           i anglesos, mentre que
                                           mexicans i xinesos són
Targeta de dèbit  Un noi de 16 anys que    19%     18%  11%  14%    els que menys, seguits
          va de viatge
                                           pels espanyols
Targeta de crèdit Empresari per pagar     47%     36%  89%  57%
         despeses d’un llarg viatge
CONCEPTE   COM SÓN ELS  TENDÈNCIES   PROJECCIONS
       TEENS AVUI          I OPORTUNITATS

El concepte  Valors    Continuistes  El jove adult
de Teen                  consumidor
                      del 2020
Rellevància  Comunicació


Perspectiva  Consum    Disruptives  Oportunitats
històrica
TENDÈNCIES
                             CONTINUISTES
El cost de la salut
s’incrementa
Envelliment global
Noves pandèmies      L'augment
             de regulacions,
Obesitat         l’aparició d’incentius
             i la conscienciació
             del consumidor
                          Augment exponencial del
                          dispositiu mòbil respecte el fix
      Integració de              Personalització dels dispositius
      l’oci a l’entorn
      de la llar
CONCEPTE   COM SÓN ELS  TENDÈNCIES   PROJECCIONS
       TEENS AVUI          I OPORTUNITATS

El concepte  Valors    Continuistes  El jove adult
de Teen                  consumidor
                      del 2020
Rellevància  Comunicació


Perspectiva  Consum    Disruptives  Oportunitats
històrica
TENDÈNCIES
                       DISRUPTIVES
Preservar la identitat del plagi o suplantació
   • Sinó, res funcionarà    • Necessitat de protegir
                   i verificar la informació
   • Múltiples identitats
Cauen les barreres a l’accés de dades
   • Possibilitat de protegir  • Mineria de dades, sist.   • Distingir l’autèntic
    la intimitat o vendre-la   Intel·ligents, xarxes     de l’engany
                   semàntiques,..
TENDÈNCIES
                     DISRUPTIVES


Llibertat d’elecció; més varietat intercategories
    • Estàndard global   • Cost i temps guanyen a
                 varietat
    • Més varietat
     intercategories    • Més regulació
Les grans ciutats, el millor lloc per viure
    • On hi haurà feina  • “Dislocació” i         • Migració del camp
     i serveis gratuïts   deslocalització de la feina   a les ciutats
T. CONTINUISTES
                         TENDÈNCIES
                         DISRUPTIVES


Canvi del transport a gran escala
   •Un model pels dies       •Preferència vs        •Substituts (TC per negocis,
    laborables i un pels festius  aspiracionalitat       més viatge per oci)

                                  •Elèctric, hidrogen,
                                   biofuel, ...
El repte serà aconseguir aigua i energia
    • Energia més costosa      • Excés de consum
                      d’aigua a zones
    • Augment de la          industrialitzades, per
     demanda d’energia 50%      part de les empreses
TENDÈNCIES
                         DISRUPTIVES
Reciclar serà una obligació no una opció
    • Cada europeu         • Canvi d’actitud cap
     produeix 500 kg         al consum
     de deixalles a l'any
La fi dels diners
    • Equivalent electrònic   • 50.000 milions de dispositius
                   interconnectats
    • Pagament amb
     dispositiu portàtil,
     multiusos, universal,...
CONCEPTE   COM SÓN ELS  TENDÈNCIES   PROJECCIONS
       TEENS AVUI          I OPORTUNITATS

El concepte  Valors    Continuistes  El jove adult
de Teen                  consumidor
                      del 2020
Rellevància  Comunicació


Perspectiva  Consum    Disruptives  Oportunitats
històrica
PROJECCIONS
          I OPORTUNITATS


El jove adult
de 2020 serà
el resultat dels
seus valors i
actituds i també
del món que li
tocarà viure
PROJECCIONS
                             I OPORTUNITATS
             DIRECCIONAMENT POSITTIUEfecte dels    Connectivitat

          Mobilitat


canvis sobre    Oci
el pronòstic
          Medi Ambient

          Cost de transacció (s. cost de vida)


del jove    –  Cost dels ingredients
          (s. cost de vida)adult de
          Varietat / Llibertat d’elecció

          Seguretat / Desconfiança2020        Qualitat de feina

          Renda disponible

          Energia


             DIRECCIONAMENT NEGATIU
PROJECCIONS
                  I OPORTUNITATS

Els joves dels països emergents tenen
preferències diferents a la resta
  Dedicaran la despesa abans
  destinada a salut i educació
  a productes d’oci i luxe


Per contra, els pertanyents a
la resta de països mantindran
la despesa en alimentació i
oci, mentre que la destinada
a mobiliari i llar disminuirà
com a conseqüència de
la necessitat de finançar
salut i educació
PROJECCIONS
                     I OPORTUNITATS

Compraré per Internet i aniré a la
botiga de barri per poder tocar i provar
 Perquè coneixen els avantatges
 i creuen que es resoldran els seus
 problemes de desconfiança
 i mitjans de pagament actuals


Internet serà el punt de partida
en la recerca d’informació
   70% afirma que en una primera fase
   s’informarà a Internet
PROJECCIONS
                    I OPORTUNITATS

Preferiré preu a marca

   Amb menys intensitat als països
   emergents, Mèxic i Brasil, que
   mantindran les seves actituds
   aspiracionals
PROJECCIONS
                          I OPORTUNITATS

Compartiré l’ús d’alguns
productes, serà
una bona opció
 Un nou model de possessió
 emergeix, bé per la sostenibilitat
 o bé per adquirir productes
 més cars
        Els més reticents els xinesos amb
        un 67% i espanyols i mexicans 94%
        disposats a compartir
PROJECCIONS
                                    I OPORTUNITATS

Compartiré l’ús d’alguns
productes, serà
una bona opció
 Un nou model de possessió
 emergeix, bé per la sostenibilitat
 o bé per adquirir productes
 més cars
        Els més reticents els xinesos amb
        un 67% i espanyols i mexicans 94%  NO                SI
        disposats a compartir        compartiria           compartiria
                          –Roba              –Cotxe
                          –Higiene personal        –Alimentació
                                          –Viatges
PROJECCIONS
                            I OPORTUNITATS

Ús d’un nou dispositiu universal per pagar
les meves compres      Conjugarà 4 aspectes clau:
               •Usabilitat
               •Interconnectivitat
               •Portabilitat del mòbil
               •Seguretat requerida com a mitjà de pagament


                Valoraran la gratuïtat tant del dispositiu, com dels
                continguts o la connectivitat, que es pagarà amb
                comissions dels detallistes i proveïdors de serveis
CONCEPTE   COM SÓN ELS  TENDÈNCIES   PROJECCIONS
       TEENS AVUI          I OPORTUNITATS

El concepte  Valors    Continuistes  El jove adult
de Teen                  consumidor
                      del 2020
Rellevància  Comunicació


Perspectiva  Consum    Disruptives  Oportunitats
històrica
PROJECCIONS
                  I OPORTUNITATS

Les empreses de tot el món estan
per darrera del que serà el consumidor
jove de 2020, que ningú compta
amb l’avantatge de ser pioner
Recomanacions
Administració: prendre la davantera
 >Regulació del treball del teen:
  compatibilització amb els estudis
 >Consciència de marques de país
 >Marc per facilitar el consum responsable
 >Regulació per assegurar el comerç segur
 >Empenta a la societat digital:
  infraestructura/seguretat
Recomanacions
Educadors: profunds canvis curriculars
 >Adaptar els programes educatius
  a les necessitats de la societat del futur
 >D’usuari de continguts a usuari d’eines
 >El treball com assignatura
 >Educació per la ciutadania 2.0
 >Educar per pensar
 >Valors com a consumidors
Recomanacions
Empreses: els mercats madurs i els mercats del futur
 >El reequilibri de la renda disponible
 >Els sectors del futur aquí i en els mercats del futur
 >Menys marques, més fortes
 >Noves marques líders
 >Valor per diner
 >Les tecnologies de la informació: de rol
  de recolzament a protagonisme en la
  construcció de marques
 >El futur de la varietat, la conveniència i el preu
PROJECCIONS
                     I OPORTUNITATS

No tinc  Un optimista i el seu entorn
ni idea
de què
faré en
el 2020

More Related Content

Viewers also liked

megatrends shaping thw future of work by cipd
megatrends shaping thw future of work by cipdmegatrends shaping thw future of work by cipd
megatrends shaping thw future of work by cipd
La innovation Kitchen
 
Els hàbits socialsi les ntic
Els hàbits socialsi les nticEls hàbits socialsi les ntic
Els hàbits socialsi les ntic
La innovation Kitchen
 
Sostenibilitat oportunitats de_negoci
Sostenibilitat oportunitats de_negociSostenibilitat oportunitats de_negoci
Sostenibilitat oportunitats de_negoci
La innovation Kitchen
 
The future of open fabrication
The future of open fabricationThe future of open fabrication
The future of open fabrication
La innovation Kitchen
 
Susan Sontag, Notes on Camp_1964
Susan Sontag, Notes on Camp_1964Susan Sontag, Notes on Camp_1964
Susan Sontag, Notes on Camp_1964
La innovation Kitchen
 
Tendencias 2014 10 latin-pulse Trendwatching
Tendencias 2014 10 latin-pulse TrendwatchingTendencias 2014 10 latin-pulse Trendwatching
Tendencias 2014 10 latin-pulse Trendwatching
La innovation Kitchen
 
Programa Business Mindsets
Programa Business MindsetsPrograma Business Mindsets
Programa Business Mindsets
La innovation Kitchen
 
Tendenciascomunicacion2011
Tendenciascomunicacion2011Tendenciascomunicacion2011
Tendenciascomunicacion2011
La innovation Kitchen
 
Master en investigación para el diseño y la innovación cast
Master en investigación para el diseño y la innovación castMaster en investigación para el diseño y la innovación cast
Master en investigación para el diseño y la innovación cast
La innovation Kitchen
 
Cultura en Derechos Humanos desde la innnovacion social
Cultura en Derechos Humanos desde la innnovacion social Cultura en Derechos Humanos desde la innnovacion social
Cultura en Derechos Humanos desde la innnovacion social
La innovation Kitchen
 
Creafutur estudio ocio_entretenimiento
Creafutur estudio ocio_entretenimientoCreafutur estudio ocio_entretenimiento
Creafutur estudio ocio_entretenimiento
La innovation Kitchen
 
MIDI INFO eng_Research_for_Design_and_Innovation
MIDI INFO eng_Research_for_Design_and_InnovationMIDI INFO eng_Research_for_Design_and_Innovation
MIDI INFO eng_Research_for_Design_and_Innovation
La innovation Kitchen
 
TrendsLab Barcelona 2014 : Laboratorio de tendencias e innovación
TrendsLab Barcelona 2014 : Laboratorio de tendencias e innovaciónTrendsLab Barcelona 2014 : Laboratorio de tendencias e innovación
TrendsLab Barcelona 2014 : Laboratorio de tendencias e innovación
La innovation Kitchen
 
Barbara barrera 17_dic2010_coolhunting
Barbara barrera 17_dic2010_coolhuntingBarbara barrera 17_dic2010_coolhunting
Barbara barrera 17_dic2010_coolhunting
La innovation Kitchen
 
F jwt meet-the-new-family_09.03.14
F jwt meet-the-new-family_09.03.14F jwt meet-the-new-family_09.03.14
F jwt meet-the-new-family_09.03.14
La innovation Kitchen
 
F play as-a-competitive-advantage-07.11.2012
F play as-a-competitive-advantage-07.11.2012F play as-a-competitive-advantage-07.11.2012
F play as-a-competitive-advantage-07.11.2012
La innovation Kitchen
 
THE FUTURE OF MONEY
THE FUTURE OF MONEYTHE FUTURE OF MONEY
THE FUTURE OF MONEY
Kjaer Global ltd
 
TIME TO THINK: SME 2030+
TIME TO THINK: SME 2030+TIME TO THINK: SME 2030+
TIME TO THINK: SME 2030+
Kjaer Global ltd
 
Seminario Investigacion Casadecor
Seminario Investigacion CasadecorSeminario Investigacion Casadecor
Seminario Investigacion Casadecor
La innovation Kitchen
 

Viewers also liked (20)

megatrends shaping thw future of work by cipd
megatrends shaping thw future of work by cipdmegatrends shaping thw future of work by cipd
megatrends shaping thw future of work by cipd
 
Els hàbits socialsi les ntic
Els hàbits socialsi les nticEls hàbits socialsi les ntic
Els hàbits socialsi les ntic
 
Sostenibilitat oportunitats de_negoci
Sostenibilitat oportunitats de_negociSostenibilitat oportunitats de_negoci
Sostenibilitat oportunitats de_negoci
 
The future of open fabrication
The future of open fabricationThe future of open fabrication
The future of open fabrication
 
Susan Sontag, Notes on Camp_1964
Susan Sontag, Notes on Camp_1964Susan Sontag, Notes on Camp_1964
Susan Sontag, Notes on Camp_1964
 
Tendencias 2014 10 latin-pulse Trendwatching
Tendencias 2014 10 latin-pulse TrendwatchingTendencias 2014 10 latin-pulse Trendwatching
Tendencias 2014 10 latin-pulse Trendwatching
 
Programa Business Mindsets
Programa Business MindsetsPrograma Business Mindsets
Programa Business Mindsets
 
Tendenciascomunicacion2011
Tendenciascomunicacion2011Tendenciascomunicacion2011
Tendenciascomunicacion2011
 
Master en investigación para el diseño y la innovación cast
Master en investigación para el diseño y la innovación castMaster en investigación para el diseño y la innovación cast
Master en investigación para el diseño y la innovación cast
 
Informe turisme
Informe turismeInforme turisme
Informe turisme
 
Cultura en Derechos Humanos desde la innnovacion social
Cultura en Derechos Humanos desde la innnovacion social Cultura en Derechos Humanos desde la innnovacion social
Cultura en Derechos Humanos desde la innnovacion social
 
Creafutur estudio ocio_entretenimiento
Creafutur estudio ocio_entretenimientoCreafutur estudio ocio_entretenimiento
Creafutur estudio ocio_entretenimiento
 
MIDI INFO eng_Research_for_Design_and_Innovation
MIDI INFO eng_Research_for_Design_and_InnovationMIDI INFO eng_Research_for_Design_and_Innovation
MIDI INFO eng_Research_for_Design_and_Innovation
 
TrendsLab Barcelona 2014 : Laboratorio de tendencias e innovación
TrendsLab Barcelona 2014 : Laboratorio de tendencias e innovaciónTrendsLab Barcelona 2014 : Laboratorio de tendencias e innovación
TrendsLab Barcelona 2014 : Laboratorio de tendencias e innovación
 
Barbara barrera 17_dic2010_coolhunting
Barbara barrera 17_dic2010_coolhuntingBarbara barrera 17_dic2010_coolhunting
Barbara barrera 17_dic2010_coolhunting
 
F jwt meet-the-new-family_09.03.14
F jwt meet-the-new-family_09.03.14F jwt meet-the-new-family_09.03.14
F jwt meet-the-new-family_09.03.14
 
F play as-a-competitive-advantage-07.11.2012
F play as-a-competitive-advantage-07.11.2012F play as-a-competitive-advantage-07.11.2012
F play as-a-competitive-advantage-07.11.2012
 
THE FUTURE OF MONEY
THE FUTURE OF MONEYTHE FUTURE OF MONEY
THE FUTURE OF MONEY
 
TIME TO THINK: SME 2030+
TIME TO THINK: SME 2030+TIME TO THINK: SME 2030+
TIME TO THINK: SME 2030+
 
Seminario Investigacion Casadecor
Seminario Investigacion CasadecorSeminario Investigacion Casadecor
Seminario Investigacion Casadecor
 

Similar to Ponència prf. josé luis nueno i sr. guillem ricarte teens 2010

Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescentsAlgunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Jordi Bernabeu Farrús
 
Progessdrogues
ProgessdroguesProgessdrogues
Progessdrogues
Jordi Bernabeu Farrús
 
Generació Z
Generació ZGeneració Z
Els centres de menors
Els centres de menorsEls centres de menors
Els centres de menors
Mshervelin
 
COM ANALITZAR ÈTICAMENT LA REALITAT ACTUAL
COM ANALITZAR ÈTICAMENT LA REALITAT ACTUALCOM ANALITZAR ÈTICAMENT LA REALITAT ACTUAL
COM ANALITZAR ÈTICAMENT LA REALITAT ACTUAL
administracion
 
QUAN ELS INFANTS SÓN PRIVATS D'OPORTUNITATS, NO IMPORTEM A NINGÚ, NO PODEN IM...
QUAN ELS INFANTS SÓN PRIVATS D'OPORTUNITATS, NO IMPORTEM A NINGÚ, NO PODEN IM...QUAN ELS INFANTS SÓN PRIVATS D'OPORTUNITATS, NO IMPORTEM A NINGÚ, NO PODEN IM...
QUAN ELS INFANTS SÓN PRIVATS D'OPORTUNITATS, NO IMPORTEM A NINGÚ, NO PODEN IM...
administracion
 
Els joves en situació de vulnerabilitat social a la Catalunya actua
Els joves en situació de vulnerabilitat social a la Catalunya actuaEls joves en situació de vulnerabilitat social a la Catalunya actua
Els joves en situació de vulnerabilitat social a la Catalunya actua
Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPrevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Pediatriadeponent
 
Postadolescència
PostadolescènciaPostadolescència
Postadolescència
montsitas
 
Educar en una societat connectada
Educar en una societat connectadaEducar en una societat connectada
Educar en una societat connectada
Tere Vida
 
Jornades Educació en Pantalles
Jornades Educació en PantallesJornades Educació en Pantalles
Jornades Educació en Pantalles
Andreu Rabassa
 
Ponencia montserrat mora_envelliment actiu
Ponencia montserrat mora_envelliment actiuPonencia montserrat mora_envelliment actiu
Ponencia montserrat mora_envelliment actiu
Fundacio Pere Tarres
 
Xerrada a mares i pares a l’escola Sagrats Cors de Centelles sobre l&rs...
Xerrada a mares i pares a l’escola Sagrats Cors de Centelles sobre l&rs...Xerrada a mares i pares a l’escola Sagrats Cors de Centelles sobre l&rs...
Xerrada a mares i pares a l’escola Sagrats Cors de Centelles sobre l&rs...
SobrePantalles.net Prevenció, informació i reflexió sobre usos 2.0
 
El valors de les coses
El valors de les cosesEl valors de les coses
El valors de les coses
gloriapadillamarchan
 
Aps el perelló
Aps el perellóAps el perelló
Aps el perelló
francesc1966
 
Mic mic 63 (juny 2014)
Mic mic 63 (juny 2014)Mic mic 63 (juny 2014)
Mic mic 63 (juny 2014)
apinasorg
 
Adolescents virtuals
Adolescents virtualsAdolescents virtuals
Adolescents virtuals
guest2660ac
 

Similar to Ponència prf. josé luis nueno i sr. guillem ricarte teens 2010 (20)

Cejfe
CejfeCejfe
Cejfe
 
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescentsAlgunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
 
Progessdrogues
ProgessdroguesProgessdrogues
Progessdrogues
 
Generació Z
Generació ZGeneració Z
Generació Z
 
Els centres de menors
Els centres de menorsEls centres de menors
Els centres de menors
 
Publicitat tic
Publicitat ticPublicitat tic
Publicitat tic
 
COM ANALITZAR ÈTICAMENT LA REALITAT ACTUAL
COM ANALITZAR ÈTICAMENT LA REALITAT ACTUALCOM ANALITZAR ÈTICAMENT LA REALITAT ACTUAL
COM ANALITZAR ÈTICAMENT LA REALITAT ACTUAL
 
QUAN ELS INFANTS SÓN PRIVATS D'OPORTUNITATS, NO IMPORTEM A NINGÚ, NO PODEN IM...
QUAN ELS INFANTS SÓN PRIVATS D'OPORTUNITATS, NO IMPORTEM A NINGÚ, NO PODEN IM...QUAN ELS INFANTS SÓN PRIVATS D'OPORTUNITATS, NO IMPORTEM A NINGÚ, NO PODEN IM...
QUAN ELS INFANTS SÓN PRIVATS D'OPORTUNITATS, NO IMPORTEM A NINGÚ, NO PODEN IM...
 
Els joves en situació de vulnerabilitat social a la Catalunya actua
Els joves en situació de vulnerabilitat social a la Catalunya actuaEls joves en situació de vulnerabilitat social a la Catalunya actua
Els joves en situació de vulnerabilitat social a la Catalunya actua
 
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPrevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
 
Postadolescència
PostadolescènciaPostadolescència
Postadolescència
 
Educar en una societat connectada
Educar en una societat connectadaEducar en una societat connectada
Educar en una societat connectada
 
Jornades Educació en Pantalles
Jornades Educació en PantallesJornades Educació en Pantalles
Jornades Educació en Pantalles
 
Ponencia montserrat mora_envelliment actiu
Ponencia montserrat mora_envelliment actiuPonencia montserrat mora_envelliment actiu
Ponencia montserrat mora_envelliment actiu
 
Xerrada a mares i pares a l’escola Sagrats Cors de Centelles sobre l&rs...
Xerrada a mares i pares a l’escola Sagrats Cors de Centelles sobre l&rs...Xerrada a mares i pares a l’escola Sagrats Cors de Centelles sobre l&rs...
Xerrada a mares i pares a l’escola Sagrats Cors de Centelles sobre l&rs...
 
El valors de les coses
El valors de les cosesEl valors de les coses
El valors de les coses
 
Power article 7
Power article 7Power article 7
Power article 7
 
Aps el perelló
Aps el perellóAps el perelló
Aps el perelló
 
Mic mic 63 (juny 2014)
Mic mic 63 (juny 2014)Mic mic 63 (juny 2014)
Mic mic 63 (juny 2014)
 
Adolescents virtuals
Adolescents virtualsAdolescents virtuals
Adolescents virtuals
 

More from La innovation Kitchen

Services at LIK copy.pdf
Services at LIK copy.pdfServices at LIK copy.pdf
Services at LIK copy.pdf
La innovation Kitchen
 
Jwt i health trends report
Jwt i health trends reportJwt i health trends report
Jwt i health trends report
La innovation Kitchen
 
F jwt the-future-of-payments-and-currency_10.22.14
F jwt the-future-of-payments-and-currency_10.22.14F jwt the-future-of-payments-and-currency_10.22.14
F jwt the-future-of-payments-and-currency_10.22.14
La innovation Kitchen
 
F jwt the-circular-economy.06.20.14
F jwt the-circular-economy.06.20.14F jwt the-circular-economy.06.20.14
F jwt the-circular-economy.06.20.14
La innovation Kitchen
 
Business Model Canvas #MIDIElisava
Business Model Canvas #MIDIElisavaBusiness Model Canvas #MIDIElisava
Business Model Canvas #MIDIElisava
La innovation Kitchen
 
Circular Economy 100 summary
Circular Economy 100 summaryCircular Economy 100 summary
Circular Economy 100 summary
La innovation Kitchen
 
Food trends 2013 and beyond
Food trends 2013 and beyondFood trends 2013 and beyond
Food trends 2013 and beyond
La innovation Kitchen
 
Harnessing mobility 5_07
Harnessing mobility 5_07Harnessing mobility 5_07
Harnessing mobility 5_07
La innovation Kitchen
 
Future of Kids Tech & Play
Future of Kids Tech & PlayFuture of Kids Tech & Play
Future of Kids Tech & Play
La innovation Kitchen
 
137 youareinculturenotinretail 120506134336-phpapp02
137 youareinculturenotinretail 120506134336-phpapp02137 youareinculturenotinretail 120506134336-phpapp02
137 youareinculturenotinretail 120506134336-phpapp02
La innovation Kitchen
 
Md in research for design and innovation ang
Md in research for design and innovation angMd in research for design and innovation ang
Md in research for design and innovation ang
La innovation Kitchen
 
A activitats Exposicion Qué me Pongo??
A activitats Exposicion Qué me Pongo??A activitats Exposicion Qué me Pongo??
A activitats Exposicion Qué me Pongo??
La innovation Kitchen
 
5keydesigntrends
5keydesigntrends5keydesigntrends
5keydesigntrends
La innovation Kitchen
 
Trendwatching 2012 12 citysumers
Trendwatching 2012 12 citysumersTrendwatching 2012 12 citysumers
Trendwatching 2012 12 citysumers
La innovation Kitchen
 
Copia de tendenciascomunicacion uribe part 3 ok
Copia de tendenciascomunicacion uribe part 3 okCopia de tendenciascomunicacion uribe part 3 ok
Copia de tendenciascomunicacion uribe part 3 ok
La innovation Kitchen
 
Copia de tendencias comunicacion uribe 2 part 2 ok
Copia de tendencias comunicacion uribe 2 part 2 okCopia de tendencias comunicacion uribe 2 part 2 ok
Copia de tendencias comunicacion uribe 2 part 2 ok
La innovation Kitchen
 

More from La innovation Kitchen (16)

Services at LIK copy.pdf
Services at LIK copy.pdfServices at LIK copy.pdf
Services at LIK copy.pdf
 
Jwt i health trends report
Jwt i health trends reportJwt i health trends report
Jwt i health trends report
 
F jwt the-future-of-payments-and-currency_10.22.14
F jwt the-future-of-payments-and-currency_10.22.14F jwt the-future-of-payments-and-currency_10.22.14
F jwt the-future-of-payments-and-currency_10.22.14
 
F jwt the-circular-economy.06.20.14
F jwt the-circular-economy.06.20.14F jwt the-circular-economy.06.20.14
F jwt the-circular-economy.06.20.14
 
Business Model Canvas #MIDIElisava
Business Model Canvas #MIDIElisavaBusiness Model Canvas #MIDIElisava
Business Model Canvas #MIDIElisava
 
Circular Economy 100 summary
Circular Economy 100 summaryCircular Economy 100 summary
Circular Economy 100 summary
 
Food trends 2013 and beyond
Food trends 2013 and beyondFood trends 2013 and beyond
Food trends 2013 and beyond
 
Harnessing mobility 5_07
Harnessing mobility 5_07Harnessing mobility 5_07
Harnessing mobility 5_07
 
Future of Kids Tech & Play
Future of Kids Tech & PlayFuture of Kids Tech & Play
Future of Kids Tech & Play
 
137 youareinculturenotinretail 120506134336-phpapp02
137 youareinculturenotinretail 120506134336-phpapp02137 youareinculturenotinretail 120506134336-phpapp02
137 youareinculturenotinretail 120506134336-phpapp02
 
Md in research for design and innovation ang
Md in research for design and innovation angMd in research for design and innovation ang
Md in research for design and innovation ang
 
A activitats Exposicion Qué me Pongo??
A activitats Exposicion Qué me Pongo??A activitats Exposicion Qué me Pongo??
A activitats Exposicion Qué me Pongo??
 
5keydesigntrends
5keydesigntrends5keydesigntrends
5keydesigntrends
 
Trendwatching 2012 12 citysumers
Trendwatching 2012 12 citysumersTrendwatching 2012 12 citysumers
Trendwatching 2012 12 citysumers
 
Copia de tendenciascomunicacion uribe part 3 ok
Copia de tendenciascomunicacion uribe part 3 okCopia de tendenciascomunicacion uribe part 3 ok
Copia de tendenciascomunicacion uribe part 3 ok
 
Copia de tendencias comunicacion uribe 2 part 2 ok
Copia de tendencias comunicacion uribe 2 part 2 okCopia de tendencias comunicacion uribe 2 part 2 ok
Copia de tendencias comunicacion uribe 2 part 2 ok
 

Ponència prf. josé luis nueno i sr. guillem ricarte teens 2010

 • 2. Outlook Com són els adolescents d’avui i com evolucionaran els seus hàbits de consum
 • 3. Principals eines utilitzades en la realització de l’estudi
 • 4. Principals 80 adolescents eines utilitzades participant en la realització en estudi qualitatiu de l’estudi
 • 5. Principals eines utilitzades 35 adolescents participant en la realització en anàlisi en de l’estudi profunditat per obtenir metàfores
 • 6. Principals eines utilitzades 1.216 en la realització entrevistes personals de l’estudi en escoles a Espanya
 • 7. Principals eines utilitzades 7.432 enquestes interactives en la realització a 8 països Brasil, Espanya, EUA, de l’estudi França, Japó, Mèxic, RU i Xina
 • 8. Principals eines utilitzades en la realització 1.300 de l’estudi frases d’adolescents filmats i analitzats
 • 9. Principals eines utilitzades en la realització 120 hores de l’estudi d’anàlisi etnogràfic
 • 10. Principals eines utilitzades en la realització Enquestes nacionals de l’estudi dels darrers 7 anys sobre hàbits de consum en els 8 països
 • 11. Principals eines utilitzades en la realització de l’estudi CONTRAST DE RESULTATS Anàlisi de 190 fonts secundàries: 51 documents comercials 60 documents acadèmics 48 documents públics 31 websites
 • 12. Principals PERFIL DELS INDIVIDUS: eines utilitzades Adolescents de 12 a 19 anys en la realització separats en dos segments: de l’estudi Tweens: de 12 a 14 anys Teens: de 15 a 19 anys Joves adults de 20 a 23 anys MARC GEOGRÀFIC: • Brasil, Espanya, EUA, França, Japó, Mèxic, RU i Xina
 • 14. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS
 • 15. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS El concepte Valors Continuistes El jove adult de Teen consumidor del 2020 Rellevància Comunicació Perspectiva Consum Disruptives Oportunitats històrica
 • 16. CONCEPTE CONCEPTE DE TEEN Són teens mentre se’ls concedeixi temps i tolerància per equivocar-se Què defineix a un TEEN: el valor que donen al temps lliure supera al valor que donen al treball Tenen temps lliure per formar-se i equivocar-se
 • 17. CONCEPTE CONCEPTE DE TEEN La incorporació al món laboral per part dels adolescents A Espanya només 19% compagina estudis i treball, mentre que en el món anglosaxó és un 34% es retarda cada cop més En els períodes amb mancança de llocs de treball, aquests es reserven pels de major experiència Gaudeixen més temps de l’estatus d’estudiant sense les obligacions que comporta l’entrada a l’etapa adulta A Espanya, incorporació al món laboral: any 2000 als 17,9 anys any 2008 als 20,8 anys.
 • 18. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS El concepte Valors Continuistes El jove adult de Teen consumidor del 2020 Rellevància Comunicació Perspectiva Consum Disruptives Oportunitats històrica
 • 19. CONCEPTE RELLEVÀNCIA La seva despesa mensual (155¤) és 4 vegades superior a la seva Mouen un mercat de més assignació mensual (40¤) de 750.000 M€ l’any a nivell Són interessants per tres motius mundial en concepte principals: de despesa directa, • Com a decisors i influenciadors, principalment en alimentació a Espanya 8.000 M€ (68%), roba (67%) i higiene personal (52%) • Com a creadors de tendències • I en aquesta etapa es defineix el seu comportament com a consumidors
 • 20. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS El concepte Valors Continuistes El jove adult de Teen consumidor del 2020 Rellevància Comunicació Perspectiva Consum Disruptives Oportunitats històrica
 • 21. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA LA REALITAT LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN Els Adolescents Pre S. XX S. XX - 1940s 1950s - 1960s 197 no han estat Agent Socialitzador –La família –La fàbrica / L’exèrcit –L’escola –El ca sempre teens –Amb adults tot el temps On viuen –Amb adults o coetanis –Amb adults i parells –Amb –Camp: Serf –Ciutat: Proletari / Soldat –Ciutat: Arrelat / Urbanita –Ciut Situació vital –Mantenir una família estesa –Mantenir una família –No pot treballar (no hi ha feina) –Sens –Sobreviure –Malviure / Sobreviure –Con Oci/treball –No oci –Oci en escassetat –Aprendre l’ús de l’oci –L’oc –Oci en educar-se Consum –Alimentació –Alimentació i on viure –Inici del consum d’oci – Con Peó no remunerat Percentatge del seu temps amb adults 100%
 • 22. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA LA REALITAT LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN LA s Pre S. XX S. XX - 1940s 1950s - 1960s 1970s - 1980s 19 Agent Socialitzador –La família –La fàbrica / L’exèrcit –L’escola –El carrer, la tribu i el club –Cas –Amb adults tot el temps –Amb adults o coetanis –Amb adults i parells –Amb parells –Mó On viuen –Camp: Serf –Ciutat: Proletari / Soldat –Ciutat: Arrelat / Urbanita –Ciutat / Ciutadà –Ciu Situació vital –Mantenir una família estesa –Mantenir una família –No pot treballar (no hi ha feina) –Sense futur –Apr –Sobreviure –Malviure / Sobreviure –Contra o al marge del sistema –Alin Oci/treball –No oci –Oci en escassetat –Aprendre l’ús de l’oci –L’oci es destina a més oci –L’oc –Oci en educar-se Consum –Alimentació –Alimentació i on viure –Inici del consum d’oci – Consum d’oci sota mínims –Con Peó no remunerat Proletari / Soldat Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps amb adults 100% amb adults 80%
 • 23. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA LA REALITAT LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN LA s Pre S. XX S. XX - 1940s 1950s - 1960s 1970s - 1980s 19 Agent Socialitzador L’adolescent conviu amb adults la major –La família –La fàbrica / L’exèrcit –L’escola –El carrer, la tribu i el club –Cas –Amb adults tot el temps –Amb adults o coetanis –Amb adults i parells –Amb parells –Mó part del seu temps On viuen Canvi en la seva situació vital: de malviure –Camp: Serf –Ciutat: Proletari / Soldat –Ciutat: Arrelat / Urbanita –Ciutat / Ciutadà –Ciu com a peons passen a sobreviure treballant a les fàbriques o essent soldats envital Situació l’exèrcit –Mantenir una família estesa –Mantenir una família –No pot treballar (no hi ha feina) –Sense futur –Apr El seu consum és bàsic: alimentació/ Sobreviure –Sobreviure –Malviure –Contra o al marge del sistema –Alin i un lloc on viure Oci/treball –No oci –Oci en escassetat –Aprendre l’ús de l’oci –L’oci es destina a més oci –L’oc L’oci no existeix –Oci en educar-se Consum –Alimentació –Alimentació i on viure –Inici del consum d’oci – Consum d’oci sota mínims –Con Peó no remunerat Proletari / Soldat Teen emergent Marginat / Tribalista Ho Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps Perce amb adults 100% amb adults 80% amb adults 50% amb adults 30% amb
 • 24. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR S. XX - 1940s 1950s - 1960s 1970s - 1980s 1990s 20 Agent Socialitzador –La fàbrica / L’exèrcit –L’escola –El carrer, la tribu i el club –Casa i centre comercial –Fam –Amb adults o coetanis –Amb adults i parells –Amb parells –Món aïllat del de l’adult –Ca On viuen –Ciutat: Proletari / Soldat –Ciutat: Arrelat / Urbanita –Ciutat / Ciutadà –Ciutat / Urbanita –Ciu Situació vital –Mantenir una família –No pot treballar (no hi ha feina) –Sense futur –Aprendre a viure –Ado –Malviure / Sobreviure –Contra o al marge del sistema –Alineats amb el sistema –Edu Oci/treball –Oci en escassetat –Aprendre l’ús de l’oci –L’oci es destina a més oci –L’oci es destina a cuidar-se un mateix –Oc –Oci en educar-se Consum –Alimentació i on viure –Inici del consum d’oci – Consum d’oci sota mínims –Consum responsable individual –Co Proletari / Soldat Teen emergent Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps 00% amb adults 80% amb adults 50%
 • 25. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR DE P 1950s - 1960s 1970s - 1980s 1990s 2000s 20 Agent Socialitzador –L’escola –El carrer, la tribu i el club –Casa i centre comercial –Família empàtica –Xarx –Amb adults i parells –Amb parells –Món aïllat del de l’adult –Canvi rol de pares = amics –Dista On viuen –Ciutat: Arrelat / Urbanita –Ciutat / Ciutadà –Ciutat / Urbanita –Ciutats/Urbanita –Meg Situació vital –No pot treballar (no hi ha feina) –Sense futur –Aprendre a viure –Adolescent mutant –Men –Contra o al marge del sistema –Alineats amb el sistema –Educació et compra un ticket –Educ Oci/treball –Aprendre l’ús de l’oci –L’oci es destina a més oci –L’oci es destina a cuidar-se un mateix –Oci en “coses diferents” –Oci –Oci en educar-se –Oci Consum –Inici del consum d’oci – Consum d’oci sota mínims –Consum responsable individual –Consumisme (roba, tecnologia i oci) –Con (esc Teen emergent Marginat / Tribalista Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps 0% amb adults 50% amb adults 30%
 • 26. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA LA REALITAT QUE ELS HI EXPLIQUEN LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR DE P 1950s - 1960s 1970s - 1980s 1990s 2000s 20 Agent Socialitzador El temps que passen amb els–El carrer, laes i el club –L’escola adults tribu –Casa i centre comercial –Família empàtica –Xarx –Dista –Amb adults i parells –Amb parells –Món aïllat del de l’adult –Canvi rol de pares = amics redueix de forma substancial On viuen Ja no han de treballar, passen de/ser sustent –Ciutat: Arrelat / Urbanita –Ciutat Ciutadà –Ciutat / Urbanita –Ciutats/Urbanita –Meg a ser dependents: neix el concepte de teen Situació vital Disposen de temps lliure per –Sense futur –No pot treballar (no hi ha feina) formar-se, –Aprendre a viure –Adolescent mutant –Men equivocar-se i créixer –Contra o al marge del sistema –Alineats amb el sistema –Educació et compra un ticket –Educ Neix el consum d’oci Oci/treball –Aprendre l’ús de l’oci –L’oci es destina a més oci –L’oci es destina a cuidar-se un mateix –Oci en “coses diferents” –Oci L’escola i després el carrer són els agents socialitzadors –Oci en educar-se –Oci Consum Neix l’esperit reaccionari en contra d’oci sistema –Inici del consum d’oci – Consum del sota mínims –Consum responsable individual –Consumisme (roba, tecnologia i oci) –Con (esc Teen emergent Marginat / Tribalista Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps 0% amb adults 50% amb adults 30%
 • 27. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR DE PERILLÓS A EN PERILL 1970s - 1980s 1990s 2000s 2010s Agent Socialitzador –El carrer, la tribu i el club –Casa i centre comercial –Família empàtica –Xarxes socials / a casa, relacions virtuals –Amb parells –Món aïllat del de l’adult –Canvi rol de pares = amics –Distanciament en la relació familiar On viuen –Ciutat / Ciutadà –Ciutat / Urbanita –Ciutats/Urbanita –Megalòpoli/Megalourbanita Situació vital –Sense futur –Aprendre a viure –Adolescent mutant –Menys dependència –Contra o al marge del sistema –Alineats amb el sistema –Educació et compra un ticket –Educació proporciona ofici Oci/treball –L’oci es destina a més oci –L’oci es destina a cuidar-se un mateix –Oci en “coses diferents” –Oci tecnològic –Oci i treball sense pauta Consum – Consum d’oci sota mínims –Consum responsable individual –Consumisme (roba, tecnologia i oci) –Consum funcional i restrictiu (escassetat, menys coses) Marginat / Tribalista Home alone / Latchkey Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps 0% amb adults 30% amb adults 15%
 • 28. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR DE PERILLÓS A EN PERILL 1990s 2000s 2010s Agent Socialitzador –Casa i centre comercial –Família empàtica –Xarxes socials / a casa, relacions virtuals –Món aïllat del de l’adult –Canvi rol de pares = amics –Distanciament en la relació familiar On viuen –Ciutat / Urbanita –Ciutats/Urbanita –Megalòpoli/Megalourbanita Situació vital –Aprendre a viure –Adolescent mutant –Menys dependència –Alineats amb el sistema –Educació et compra un ticket –Educació proporciona ofici Oci/treball –L’oci es destina a cuidar-se un mateix –Oci en “coses diferents” –Oci tecnològic –Oci i treball sense pauta Consum –Consum responsable individual –Consumisme (roba, tecnologia i oci) –Consum funcional i restrictiu (escassetat, menys coses) Home alone / Latchkey Digital Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps 0% amb adults 15% amb adults 10%
 • 29. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA LA REALITAT QUE APRENEN A DESCOBRIR DE PERILLÓS A EN PERILL 1990s 2000s 2010s Agent Socialitzador Segueix disminuint el temps de convivència amb adults –Casa i centre comercial –Família empàtica –Xarxes socials / a casa, relacions virtuals –Distanciament en la relació familiar –Món aïllat del de l’adult –Canvi rol de pares = amics El teen es queda sol a casa On viuen –Ciutat / Urbanita –Megalòpoli/Megalourbanita Es produeix un reequilibri i se–Ciutats/Urbanita senten a gust amb el sistema Situació vital El teen pren les seves decisions de consum i oci –Aprendre a viure –Adolescent mutant –Menys dependència –Alineats amb el sistema –Educació et compra un ticket –Educació proporciona ofici L’educació té importància: és un ticket Oci/treball La tecnologia adquireix protagonisme diferents” –Oci en “coses –L’oci es destina a cuidarse un mateix i condueix –Oci tecnològic –Oci i treball sense pauta a un oci solitari i aïllat del món adult Consum –Consum responsable individual –Consumisme (roba, tecnologia i oci) –Consum funcional i restrictiu (escassetat, menys coses) Home alone / Latchkey Digital Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps 0% amb adults 15% amb adults 10%
 • 30. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA COBRIR DE PERILLÓS A EN PERILL 2000s 2010s Agent Socialitzador –Família empàtica –Xarxes socials / a casa, relacions virtuals –Canvi rol de pares = amics –Distanciament en la relació familiar On viuen –Ciutats/Urbanita –Megalòpoli/Megalourbanita Situació vital –Adolescent mutant –Menys dependència –Educació et compra un ticket –Educació proporciona ofici Oci/treball –Oci en “coses diferents” –Oci tecnològic –Oci i treball sense pauta Consum –Consumisme (roba, tecnologia i oci) –Consum funcional i restrictiu (escassetat, menys coses) Digital Digital natiu Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps 5% amb adults 10% amb adults 7%
 • 31. CONCEPTE PERSPECTIVA HISTÒRICA COBRIR DE PERILLÓS A EN PERILL 2000s 2010s Agent Socialitzador Es consolida l’oci a casa, no han de sortir per a –Família empàtica –Xarxes socials / a casa, relacions virtuals –Distanciament en la relació familiar relacionar-se: relacions virtualitzades –Canvi rol de pares = amics On viuen Són totalment dependents del seu entorn, però aprenen –Ciutats/Urbanita –Megalòpoli/Megalourbanita a utilitzar la tecnologia en benefici propi: menys dependència de l’educació vital Situació –Adolescent mutant –Menys dependència El consum d’oci es redueix i es torna proporciona ofici –Educació et compra un ticket –Educació funcional No tenen parcel•les exclusives Oci/treball –Oci en “coses diferents” –Oci tecnològic Només creixeran un 3% i respecte els anys noranta –Oci i treball sense pauta havien crescut un 14% Consum –Consumisme (roba, tecnologia i oci) –Consum funcional i restrictiu Al 2020 el seu entorn serà la(escassetat, menys coses) megalòpoli Digital Digital natiu Percentatge del seu temps Percentatge del seu temps 5% amb adults 10% amb adults 7%
 • 32. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS El concepte Valors Continuistes El jove adult de Teen consumidor del 2020 Rellevància Comunicació Perspectiva Consum Disruptives Oportunitats històrica
 • 33. COM SÓN ELS TEENS AVUI VALORS Valors Optimistes: “Els meus companys Desconfiats: “No el pots veure destacats de classe tindran treball i seran (el producte) i tampoc independents saps a qui li compres ni econòmicament” a qui pots reclamar” Lliures: “Vull aprofitar aquests anys per divertir-me i passar-m’ho bé•i en el futur poder viure pel meu compte i prendre les meves Conformistes: pròpies decisions” 66% estan molt satisfets amb l’assignació econòmica, inferior a 11€ Valoren l’esforç: setmanals, que reben “Requerirà molt esforç aconseguir els reptes que em proposi. Tenir una casa, ser independent,...”
 • 34. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS El concepte Valors Continuistes El jove adult de Teen consumidor del 2020 Rellevància Comunicació Perspectiva Consum Disruptives Oportunitats històrica
 • 35. COM SÓN ELS TEENS AVUI COMUNICACIÓ Monocultiu Digital El concepte digital natiu és encara prematur Se senten sofisticats però confessen ser vulnerables i desconfiats Els usuaris de països emergents es consideren més experts respecte el seu entorn Els nois es consideren més experts que les noies, però aquestes demostren conèixer més pàgines web que ells
 • 36. COM SÓN ELS TEENS AVUI COMUNICACIÓ ...que tenen tendència a ser Estic més hores digitals i portables en contacte amb els mitjans... Amb l’aparició de nous mitjans, els mitjans més afectats s’adapten i assumeixen un rol concret (com la ràdio al cotxe, TV al sofà, premsa en moments de relax,...) 2010: 32% PC / 26% TV analògica / 18% Ràdio / 10% Jocs consola / 8% Premsa i revistes / 3% TV digital / 3% Dispositiu mòbil
 • 37. COM SÓN ELS TEENS AVUI COMUNICACIÓ En el futur dedicaré més temps a relacionar-me i entretenir-me L’efecte digitalització fa que es reuneixin tots els mitjans en un sol dispositiu que combina les tres funcions: • Informar • Entretenir • Relacionar ` `
 • 38. COM SÓN ELS TEENS AVUI COMUNICACIÓ Les Xarxes socials: Una revolució encara en creixement Els teens cerquen comentaris i opinions de marques a Internet Han d’evolucionar i adaptar-se però només es creuen les de 65% dels adolescents a les necessitats vitals de cada persones que coneixen o blocs declara que cada vegada moment (77% dedicarà més temps reconeguts hi dedica més temps a buscar treball, informació sobre productes i notícies)
 • 39. COM SÓN ELS TEENS AVUI COMUNICACIÓ Necessito que les marques es comuniquin amb mi d’una forma diferent Valoro: • La publicitat personalitzada, en el moment i lloc adequat i d’interès per a mi • Poder confiar-hi • El diàleg amb les marques El repte és saber crear un nou i la participació entorn de comunicació, cuidant molt el caràcter “intrusiu”
 • 40. COM SÓN ELS TEENS AVUI COMUNICACIÓ HORES SETMANALS L’ordinador és imprescindible pels adolescents; per davant del mòbil i la TV Mòbil: • Immediat • Portable • Segur El seus continguts favorits són els de la • Íntim televisió, però prefereixen veure’ls quan Ordinador: i on vulguin; poder seleccionar continguts i interactuar amb ells Per les noies de 15 a 19 anys és més • Gratuït imprescindible el mòbil que l’ordinador • Col·lectiu Però sinó ofereixen el que ells volen (38%) ho descarreguen a través d’Internet
 • 41. COM SÓN ELS TEENS AVUI COMUNICACIÓ Prefereixo els diaris i les revistes en suport digital... M’ofereix una millor usabilitat La majoria (61%) llegeix premsa i un contingut : escrita com a mínim un cop per • Més actualitzat (33%) setmana • A la meva mida (25%) Fins ara la incorporaven als • On pugui participar (15%) seus hàbits quan es feien adults. Risc que l’hàbit creat pel canal online dificulti l’arribada dels joves a la premsa escrita La premsa escrita no és un producte pensat per a ells ...però considero la premsa escrita més creïble
 • 42. COM SÓN ELS TEENS AVUI COMUNICACIÓ Prefereixo els diaris i les revistes en suport digital... M’ofereix una millor usabilitat La majoria (61%) llegeix premsa i un contingut : escrita com a mínim un cop per • Més actualitzat (33%) setmana • A la meva mida (25%) Fins ara la incorporaven als • On pugui participar (15%) seus hàbits quan es feien adults. Risc que l’hàbit creat pel canal online dificulti l’arribada dels joves a la premsa escrita La premsa escrita no és un producte pensat per a ells ...però considero la premsa escrita més creïble
 • 43. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS El concepte Valors Continuistes El jove adult de Teen consumidor del 2020 Rellevància Comunicació Perspectiva Consum Disruptives Oportunitats històrica
 • 44. COM SÓN ELS TEENS AVUI CONSUM Em gasto els meus diners en roba, alimentació i tecnologia...
 • 45. COM SÓN ELS TEENS AVUI CONSUM ...i si em regalessin 200€ me’ls gastaria en...
 • 46. COM SÓN ELS TEENS AVUI Quan sigui més gran em preocuparé CONSUM més pel Medi Ambient La sostenibilitat, No miro qui ni a on s’ha fabricat el que compro el “made in” i temes de Les meves accions no canvien el món responsabilitat social, no són la meva prioritat
 • 47. COM SÓN ELS TEENS AVUI Quan sigui més gran em preocuparé CONSUM més pel Medi Ambient La sostenibilitat, No miro qui ni a on s’ha fabricat el que compro el “made in” i temes de Les meves accions no canvien el món responsabilitat social, no són la meva prioritat
 • 48. COM SÓN ELS TEENS AVUI Quan sigui més gran em preocuparé CONSUM més pel Medi Ambient La sostenibilitat, No miro qui ni a on s’ha fabricat el que compro el “made in” i temes de Les meves accions no canvien el món responsabilitat social, no són la meva prioritat
 • 49. COM SÓN ELS TEENS AVUI CONSUM Prefereixo els productes de marca Més marquistes als països emergents: prefereixen comprar productes de marca 69% a Brasil, 75% a Xina i 61% a Mèxic M’agrada comprar allò que he vist anunciat El valor de la marca, continua essent un factor decisiu a l’hora de decidir la compra
 • 50. COM SÓN ELS TEENS AVUI CONSUM Prefereixo els productes de marca Més marquistes als països emergents: prefereixen comprar productes de marca 69% a Brasil, 75% a Xina i 61% a Mèxic M’agrada comprar allò que he vist anunciat El valor de la marca, continua essent un factor decisiu a l’hora de decidir la compra
 • 51. COM SÓN ELS TEENS AVUI CONSUM Prefereixo els productes de marca Més marquistes als països emergents: prefereixen comprar productes de marca 69% a Brasil, 75% a Xina i 61% a Mèxic M’agrada comprar allò que he vist anunciat El valor de la marca, continua essent un factor decisiu a l’hora de decidir la compra
 • 52. COM SÓN ELS TEENS AVUI CONSUM No compro per Internet perquè no em deixen i perquè no hi acabo de confiar • Les compres augmenten tímidament • Manca de confiança: hi troben a faltar autenticitat i credibilitat • 42% “no em deixen” i 23% “no em fio”
 • 53. COM SÓN ELS TEENS AVUI CONSUM Desconec les fórmules de finançament i mitjans de pagament PERCENTATGE DE RESPOSTES CORRECTES SOBRE FORMES DE PAGAMENT Forma Pregunta Mitja dels Espanya EUA Mèxic Les més conegudes, la targeta de països de crèdit i la hipoteca, pagament fruit d’una societat endeutada Exemple: Persona de 70 anys que 55% 82% 56% 57% Hipoteca inversa necessita diners per millorar la seva pensió Els adolescents més versats Hipoteca Una parella per comprar un pis 34% 86% 67% 13% són brasilers, japonesos i anglesos, mentre que mexicans i xinesos són Targeta de dèbit Un noi de 16 anys que 19% 18% 11% 14% els que menys, seguits va de viatge pels espanyols Targeta de crèdit Empresari per pagar 47% 36% 89% 57% despeses d’un llarg viatge
 • 54. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS El concepte Valors Continuistes El jove adult de Teen consumidor del 2020 Rellevància Comunicació Perspectiva Consum Disruptives Oportunitats històrica
 • 55. TENDÈNCIES CONTINUISTES El cost de la salut s’incrementa Envelliment global Noves pandèmies L'augment de regulacions, Obesitat l’aparició d’incentius i la conscienciació del consumidor Augment exponencial del dispositiu mòbil respecte el fix Integració de Personalització dels dispositius l’oci a l’entorn de la llar
 • 56. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS El concepte Valors Continuistes El jove adult de Teen consumidor del 2020 Rellevància Comunicació Perspectiva Consum Disruptives Oportunitats històrica
 • 57. TENDÈNCIES DISRUPTIVES Preservar la identitat del plagi o suplantació • Sinó, res funcionarà • Necessitat de protegir i verificar la informació • Múltiples identitats Cauen les barreres a l’accés de dades • Possibilitat de protegir • Mineria de dades, sist. • Distingir l’autèntic la intimitat o vendre-la Intel·ligents, xarxes de l’engany semàntiques,..
 • 58. TENDÈNCIES DISRUPTIVES Llibertat d’elecció; més varietat intercategories • Estàndard global • Cost i temps guanyen a varietat • Més varietat intercategories • Més regulació Les grans ciutats, el millor lloc per viure • On hi haurà feina • “Dislocació” i • Migració del camp i serveis gratuïts deslocalització de la feina a les ciutats
 • 59. T. CONTINUISTES TENDÈNCIES DISRUPTIVES Canvi del transport a gran escala •Un model pels dies •Preferència vs •Substituts (TC per negocis, laborables i un pels festius aspiracionalitat més viatge per oci) •Elèctric, hidrogen, biofuel, ... El repte serà aconseguir aigua i energia • Energia més costosa • Excés de consum d’aigua a zones • Augment de la industrialitzades, per demanda d’energia 50% part de les empreses
 • 60. TENDÈNCIES DISRUPTIVES Reciclar serà una obligació no una opció • Cada europeu • Canvi d’actitud cap produeix 500 kg al consum de deixalles a l'any La fi dels diners • Equivalent electrònic • 50.000 milions de dispositius interconnectats • Pagament amb dispositiu portàtil, multiusos, universal,...
 • 61. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS El concepte Valors Continuistes El jove adult de Teen consumidor del 2020 Rellevància Comunicació Perspectiva Consum Disruptives Oportunitats històrica
 • 62. PROJECCIONS I OPORTUNITATS El jove adult de 2020 serà el resultat dels seus valors i actituds i també del món que li tocarà viure
 • 63. PROJECCIONS I OPORTUNITATS DIRECCIONAMENT POSITTIU Efecte dels Connectivitat Mobilitat canvis sobre Oci el pronòstic Medi Ambient Cost de transacció (s. cost de vida) del jove – Cost dels ingredients (s. cost de vida) adult de Varietat / Llibertat d’elecció Seguretat / Desconfiança 2020 Qualitat de feina Renda disponible Energia DIRECCIONAMENT NEGATIU
 • 64. PROJECCIONS I OPORTUNITATS Els joves dels països emergents tenen preferències diferents a la resta Dedicaran la despesa abans destinada a salut i educació a productes d’oci i luxe Per contra, els pertanyents a la resta de països mantindran la despesa en alimentació i oci, mentre que la destinada a mobiliari i llar disminuirà com a conseqüència de la necessitat de finançar salut i educació
 • 65. PROJECCIONS I OPORTUNITATS Compraré per Internet i aniré a la botiga de barri per poder tocar i provar Perquè coneixen els avantatges i creuen que es resoldran els seus problemes de desconfiança i mitjans de pagament actuals Internet serà el punt de partida en la recerca d’informació 70% afirma que en una primera fase s’informarà a Internet
 • 66. PROJECCIONS I OPORTUNITATS Preferiré preu a marca Amb menys intensitat als països emergents, Mèxic i Brasil, que mantindran les seves actituds aspiracionals
 • 67. PROJECCIONS I OPORTUNITATS Compartiré l’ús d’alguns productes, serà una bona opció Un nou model de possessió emergeix, bé per la sostenibilitat o bé per adquirir productes més cars Els més reticents els xinesos amb un 67% i espanyols i mexicans 94% disposats a compartir
 • 68. PROJECCIONS I OPORTUNITATS Compartiré l’ús d’alguns productes, serà una bona opció Un nou model de possessió emergeix, bé per la sostenibilitat o bé per adquirir productes més cars Els més reticents els xinesos amb un 67% i espanyols i mexicans 94% NO SI disposats a compartir compartiria compartiria –Roba –Cotxe –Higiene personal –Alimentació –Viatges
 • 69. PROJECCIONS I OPORTUNITATS Ús d’un nou dispositiu universal per pagar les meves compres Conjugarà 4 aspectes clau: •Usabilitat •Interconnectivitat •Portabilitat del mòbil •Seguretat requerida com a mitjà de pagament Valoraran la gratuïtat tant del dispositiu, com dels continguts o la connectivitat, que es pagarà amb comissions dels detallistes i proveïdors de serveis
 • 70. CONCEPTE COM SÓN ELS TENDÈNCIES PROJECCIONS TEENS AVUI I OPORTUNITATS El concepte Valors Continuistes El jove adult de Teen consumidor del 2020 Rellevància Comunicació Perspectiva Consum Disruptives Oportunitats històrica
 • 71. PROJECCIONS I OPORTUNITATS Les empreses de tot el món estan per darrera del que serà el consumidor jove de 2020, que ningú compta amb l’avantatge de ser pioner
 • 72. Recomanacions Administració: prendre la davantera >Regulació del treball del teen: compatibilització amb els estudis >Consciència de marques de país >Marc per facilitar el consum responsable >Regulació per assegurar el comerç segur >Empenta a la societat digital: infraestructura/seguretat
 • 73. Recomanacions Educadors: profunds canvis curriculars >Adaptar els programes educatius a les necessitats de la societat del futur >D’usuari de continguts a usuari d’eines >El treball com assignatura >Educació per la ciutadania 2.0 >Educar per pensar >Valors com a consumidors
 • 74. Recomanacions Empreses: els mercats madurs i els mercats del futur >El reequilibri de la renda disponible >Els sectors del futur aquí i en els mercats del futur >Menys marques, més fortes >Noves marques líders >Valor per diner >Les tecnologies de la informació: de rol de recolzament a protagonisme en la construcció de marques >El futur de la varietat, la conveniència i el preu
 • 75. PROJECCIONS I OPORTUNITATS No tinc Un optimista i el seu entorn ni idea de què faré en el 2020