SlideShare a Scribd company logo
Lenda:Filozofi
PROJEKT
Nentema: Politika Antike
Punoi: Joana Facja
FIRSTUP
CONSULTANTS
DEMOKRACIA ATHINASE
Demokracia athinase u zhvillua rreth shekullit të 6 para Krishtit në qytetin-shtet grek (i njohur si
polis) i Athinës, që përfshin qytetin e Athinës dhe territorin përreth të Atikës. Demokracia athinase
shpesh përshkruhet si demokracia e parë e njohur në botë. Qytetet e tjera greke krijuan
demokraci, shumica ndjekin modelin Athinas, por asnjë nuk është aq i dokumentuar sa
demokracia e Athinës.
Athina praktikoi një sistem politik të legjislacionit dhe ligjeve ekzekutive. Pjesëmarrja nuk ishte për të gjithë
banorët, por përkundrazi ishte e kufizuar në shtetas të rritur, meshkuj (dmth., Jo një banor i huaj, pavarësisht se sa
breza të familjes kishin jetuar në qytet, as një skllav, as një grua), të cilët "ishin ndoshta jo më shumë se 30 përqind e
popullsisë totale të rritur".
Soloni (në 594 pes), Cleisthenes (në 508/7 pes) dhe Ephialtes (në 462 pes) kontribuan në zhvillimin e demokracisë
Athinase. Cleisthenes theu pushtetin e fisnikërisë duke organizuar qytetarët në dhjetë grupe bazuar në vendin ku
jetonin, sesa në pasurinë e tyre. Lideri demokratik me jetëgjatësinë më të madhe ishte Perikliu. Pas vdekjes së tij,
demokracia Athinase u ndërpre dy herë shkurtimisht nga revolucionet oligarkike drejt fundit të Luftës së
Peloponezit. Ai u modifikua disi pasi u rivendos nën Eukleidet; llogaritë më të hollësishme të sistemit janë për këtë
modifikim të shekullit të katërt, sesa për sistemin Perikelian. Demokracia u shtyp nga maqedonasit në 322 para
Krishtit. Institucionet Athinase u ringjallën më vonë, por sa e afërt ishin me një demokraci të vërtetë është e
diskutueshme.
2
FIRSTUP
CONSULTANTS
GJYKATA
Athina kishte një sistem të përpunuar ligjor të
përqendruar në të drejtat e plota të qytetarëve.
Kufiri i moshës prej 30 ose më i vjetër, i njëjtë
me atë për mbajtësit e zyrave, por dhjetë vjet më
i vjetër se ai që kërkohet për pjesëmarrje në
asamble, u dha gjykatave një qëndrim të caktuar
në lidhje me asamblenë. Juristëve iu kërkua të
ishin nën betim, gjë që nuk kërkohej për të marrë
pjesë në asamble. Autoriteti i ushtruar nga
gjykatat kishte të njëjtën bazë me atë të
asamblesë: të dy konsideroheshin se shprehnin
vullnetin e drejtpërdrejtë të njerëzve. Ndryshe
nga magjistratët, të cilët mund të fajësohen dhe
të ndiqen penalisht për sjellje të pahijshme,
anëtarët e jurisë nuk mund të censuroheshin,
sepse ata, në fakt, ishin populli dhe asnjë
autoritet nuk mund të ishte më i lartë se kaq. Një
përfundim i kësaj ishte që, të paktën të
brohoritur nga të pandehurit, nëse një gjykatë
kishte marrë një vendim të padrejtë, duhet të
ketë qenë sepse ishte mashtruar nga një palë
ndërgjyqëse.
QYTETARET-INICIATORE
• Institucionet e skicuara më sipër - asambleja,
mbajtësit e zyrave, këshilli, gjykatat - nuk janë të
plota pa shifrën që nxiti të gjithë sistemin, Ho
boulomenos ('ai që dëshiron', ose 'kushdo që
dëshiron'). Kjo shprehje përmbledh të drejtën e
qytetarëve për të marrë iniciativën për të dalë për të
folur në kuvend, për të filluar një proces gjyqësor
publik, për të propozuar një ligj para ligjvënësve,
etj,. Ndryshe nga magjistratet, iniciatori qytetar nuk
u votua para se të merrte detyrën ose të rishikohej
automatikisht pas largimit nga detyra; në fund të
fundit, këto institucione nuk kishin mandat të
caktuar dhe mund të ishte një veprim që zgjaste
vetëm per një moment. Sidoqoftë, çdo hap përpara
në qendër të vëmendjes demokratike ishte i
rrezikshëm. Nëse një iniciator tjetër qytetar do të
zgjidhte, një figurë publike mund të thirret në
përgjegjësi për veprimet e tyre dhe të ndëshkohet.
Në situata që përfshijnë një figurë publike,
iniciatori u referua si kategoros ('akuzues'), një
term i përdorur gjithashtu në raste që përfshijnë
vrasje, sesa ho diokon ('ai që ndjek').
3
FIRSTUP
CONSULTANTS
ARKONTET DHEAEROPAGU
Pak përpara reformave të Solonit në shekullin e
7 para Krishtit, Athina drejtohej nga disa arkontë
(tre, pastaj më vonë nëntë) dhe këshilli i
Areopagut, i cili përbëhej nga anëtarë të
familjeve të fuqishme fisnike. Ndërsa duket se
ka pasur gjithashtu një lloj asambleje qytetare
(me sa duket e klasës hoplite), arkontët dhe trupi
i Areopagus drejtonin shtetin dhe masa e
njerëzve nuk kishin asnjë fjalë në qeveri para
këtyre reformave.
Reformat e Solonit lejuan arkontët të vinin nga
disa prej klasave më të larta pronësore dhe jo
vetëm nga familjet aristokrate. Meqenëse
Areopagu përbëhej nga ish-arkontë, kjo
përfundimisht do të nënkuptojë dobësimin e
pozitës së fisnikëve. Sidoqoftë, edhe me krijimin
e asamblesë qytetare nga Soloni, Arkontët dhe
Areopagu ende zotëronin një fuqi të madhe.
MAGJISTRATET
Rreth 1100 qytetare u ben magjistrate per 1 vit.
Ata kryesisht zgjidheshin me short. Individet
duhet te nominoheshin per dy metodat e
zgjedhjeve. Kryesisht ata te zgjedhur me short
ishin pa experience.
Qytetarët aktivë si magjistrate shërbyen në një
kapacitet krejt të ndryshëm nga votoheshin në
kuvend. Në përgjithësi, pushteti i ushtruar nga
këta zyrtarë ishte administratë rutinë dhe mjaft i
kufizuar. Këta zyrtarë ishin agjentë të njerëzve,
jo përfaqësues të tyre, kështu që roli i tyre ishte
ai i administratës, në vend se të qeverisnin.
Kompetencat e zyrtarëve ishin përcaktuar
saktësisht dhe aftësia e tyre për iniciativë ishte e
kufizuar. Kur bëhej fjalë për sanksionet penale,
asnjë magjistrat nuk mund të vendoste një gjobë
mbi pesëdhjetë dhrahmi. Çdo gjë më e lartë
duhej të dilte para gjykates. Kompetenca nuk
duket të ketë qenë çështja kryesore, por
përkundrazi, të paktën në shekullin e 4 para
Krishtit, duhej te kuptohej nëse ata ishin
demokratë besnikë apo kishin prirje oligarkike. 4
FIRSTUP
CONSULTANTS
ZGJEDHJET Gjatë një zgjedhje në Athinë, afërsisht njëqind zyrtarë nga një mijë u
zgjodhën sesa u zgjodhën me short. Kishte dy kategori kryesore në këtë
grup: ato që kërkoheshin për të trajtuar shuma të mëdha parash dhe 10
strategët. Një arsye që zyrtarët financiarë u zgjodhën ishte se çdo para e
përvetësuar mund të merrej si pasuri e tyre; zgjedhjet në përgjithësi
favorizuan fuqimisht të pasurit, por në këtë rast, pasuria ishte
praktikisht një parakusht.
Gjeneralët u zgjodhën jo vetëm sepse roli i tyre kërkonte njohuri
ekspertësh, por edhe sepse ata kishin nevojë të ishin njerëz me përvojë
dhe te kishin kontakte në botën e gjerë greke ku bëheshin luftërat. Në
shekullin e 5-të para Krishtit, siç shihet kryesisht nga figura e Perikliut,
gjeneralët mund të ishin ndër njerëzit më të fuqishëm në polis.
Megjithatë, në rastin e Perikliut, është e gabuar të shohësh fuqinë e tij
që vjen nga seria e tij e gjatë e gjeneraliteteve vjetore (çdo vit së bashku
me nëntë të tjerë). Mbajtja e tij në detyrë ishte më tepër një shprehje dhe
rezultat i ndikimit që ai ushtronte. Ky ndikim u bazua në marrëdhënien
e tij me asamblenë, një marrëdhënie që në shkallën e parë qëndronte
thjesht në të drejtën e çdo qytetari të qëndronte dhe të fliste para
njerëzve. Nën versionin e demokracisë në shekullin e 4-të, rolet e
gjeneralit dhe të drejtuesit kryesor politik në asamble tentuan të
plotësoheshin nga persona të ndryshëm. Pjesërisht, kjo ishte një pasojë
e formave gjithnjë e më të specializuara të luftës të praktikuara në
periudhën e mëvonshme.
5
FIRSTUP
CONSULTANTS 6
EKLESIA
Ngjarjet kryesore të demokracisë Athinase ishin mbledhjet
e asamblesë (ἐκκλησία, ekklesía). Demokracia greke e
krijuar në Athinë ishte e drejtpërdrejtë, sesa përfaqësuese:
çdo qytetar i rritur mashkull mbi moshën 20 vjeç mund të
merrte pjesë, dhe ishte detyrë ta bënte këtë. Zyrtarët e
demokracisë u zgjodhën pjesërisht nga Asambleja dhe në
një pjesë të madhe u zgjodhën me short në një proces të
quajtur renditje.
Asambleja kishte katër funksione kryesore: bëri deklarime
ekzekutive (dekrete, të tilla si vendosja për të shkuar në
luftë ose dhënia e shtetësisë për një të huaj), zgjodhi disa
zyrtarë, legjislatoi dhe gjykoi krime politike. Ndërsa
sistemi evoluoi, funksioni i fundit u zhvendos në gjykatat e
ligjit. Formati standard ishte ai i folësve që mbajnë fjalime
pro dhe kundër një pozicioni, i ndjekur nga një votim i
përgjithshëm (zakonisht me ngritjen e duarve) të po ose jo.
Megjithëse mund të ketë blloqe mendimesh, ndonjëherë të
qëndrueshme, për çështje të rëndësishme, nuk kishte parti politike
dhe po ashtu as qeveri apo opozitë .Votimi ishte me shumicë të
thjeshtë. Në të paktën në shekullin e V, mezi kishte kufij në fuqinë e
ushtruar nga asambleja. Nëse asambleja shkel ligjin, e vetmja gjë
që mund të ndodhë është që të dënojë ata që kishin bërë propozimin
për të cilin ishte pajtuar. Nëse do të ishte bërë një gabim, nga
këndvështrimi i asamblesë, kjo mund të ndodhë vetëm sepse ishte
mashtruar.
FIRSTUP
CONSULTANTS 7
BOLUSIATHINAS
Në vitin 594 para Krishtit, Soloni thuhet të ketë
krijuar një tufë prej 400 vetësh për të udhëhequr
punën e asamblesë. Pas reformave të
Cleisthenes, Bolusi Athinas u zgjerua në 500 dhe
u zgjodh me short çdo vit. Secili prej 10 fiseve të
Cleisthenes siguroi 50 këshilltarë të cilët ishin të
paktën 30 vjeç. Rolet e Bolus-it në punët publike
përfshinin financat, mirëmbajtjen e kalorësisë
dhe flotës së anijeve të ushtrisë, këshillimin e
gjeneralëve, miratimin e magjistratëve të
sapozgjedhur dhe marrjen e ambasadorëve. Më e
rëndësishmja, Bolusi do të hartonte këshillime
për Eklesian për të diskutuar dhe miratuar më
tej. Gjatë emergjencave, Eklesia do t'i jepte
gjithashtu Bolus-it kompetenca të veçanta të
përkohshme.

More Related Content

What's hot

Fiskultur
FiskulturFiskultur
Fiskultur
EGLI TAFA
 
Trashegimia kulturore arberore
Trashegimia kulturore arberoreTrashegimia kulturore arberore
Trashegimia kulturore arberore
joni pashaj
 
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
Klea Medini
 
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...rekamustafa
 
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptxJeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
AleksandrosHodo
 
Veprimtari praktike 1 anisa
Veprimtari praktike 1 anisaVeprimtari praktike 1 anisa
Veprimtari praktike 1 anisaAn An
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka
 
Ndikimi i qyteterimit greko-romak ne ditet e sotme
Ndikimi i qyteterimit greko-romak ne ditet e sotmeNdikimi i qyteterimit greko-romak ne ditet e sotme
Ndikimi i qyteterimit greko-romak ne ditet e sotmeAlejandro Ferit Shehu
 
qyteterimi i hershem ne mesopotami
qyteterimi i hershem ne mesopotamiqyteterimi i hershem ne mesopotami
qyteterimi i hershem ne mesopotami
Sindi Ramadani
 
“Mos e lejo gjuhën të dalë para mendimit” ...
“Mos e lejo gjuhën të dalë para mendimit”                  ...“Mos e lejo gjuhën të dalë para mendimit”                  ...
“Mos e lejo gjuhën të dalë para mendimit” ...
#MesueseAurela Elezaj
 
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeZbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Erhan Luma
 
Projekt edukat
Projekt edukatProjekt edukat
Projekt edukat
EGLI TAFA
 
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Rexhino Kovaci
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj
 
Bota antike GREKE dhe ROMAKE
Bota antike GREKE dhe ROMAKEBota antike GREKE dhe ROMAKE
Bota antike GREKE dhe ROMAKE
Altin Emiri
 
E Drejta Romake
E Drejta Romake E Drejta Romake
E Drejta Romake
Refik Mustafa
 
Frymarrja qelizore
Frymarrja qelizoreFrymarrja qelizore
Frymarrja qelizore
ReiNexhipi1
 
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESIDUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
Ismail Memushaj
 

What's hot (20)

Fiskultur
FiskulturFiskultur
Fiskultur
 
Trashegimia kulturore arberore
Trashegimia kulturore arberoreTrashegimia kulturore arberore
Trashegimia kulturore arberore
 
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
 
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...
Trevat shqipetare megjithese perbejne nje trung te vetem ndodhen politikisht ...
 
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptxJeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
 
Veprimtari praktike 1 anisa
Veprimtari praktike 1 anisaVeprimtari praktike 1 anisa
Veprimtari praktike 1 anisa
 
Berati
BeratiBerati
Berati
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
 
Ndikimi i qyteterimit greko-romak ne ditet e sotme
Ndikimi i qyteterimit greko-romak ne ditet e sotmeNdikimi i qyteterimit greko-romak ne ditet e sotme
Ndikimi i qyteterimit greko-romak ne ditet e sotme
 
Saranda
SarandaSaranda
Saranda
 
qyteterimi i hershem ne mesopotami
qyteterimi i hershem ne mesopotamiqyteterimi i hershem ne mesopotami
qyteterimi i hershem ne mesopotami
 
“Mos e lejo gjuhën të dalë para mendimit” ...
“Mos e lejo gjuhën të dalë para mendimit”                  ...“Mos e lejo gjuhën të dalë para mendimit”                  ...
“Mos e lejo gjuhën të dalë para mendimit” ...
 
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeZbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
 
Projekt edukat
Projekt edukatProjekt edukat
Projekt edukat
 
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
 
Bota antike GREKE dhe ROMAKE
Bota antike GREKE dhe ROMAKEBota antike GREKE dhe ROMAKE
Bota antike GREKE dhe ROMAKE
 
E Drejta Romake
E Drejta Romake E Drejta Romake
E Drejta Romake
 
Frymarrja qelizore
Frymarrja qelizoreFrymarrja qelizore
Frymarrja qelizore
 
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESIDUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
 

Similar to Politika Antike, Filozofi

Demokracia
DemokraciaDemokracia
Mandati dhe imuniteti parlamentar
Mandati dhe imuniteti parlamentarMandati dhe imuniteti parlamentar
Mandati dhe imuniteti parlamentar
Albania Energy Association
 
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...SHKOLLA "ALBANET"
 
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhekulla 2010
 
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriutTe drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Taulant Kelmendi
 
Historia E Shtetit Dhe Së Drejtës
Historia E Shtetit Dhe Së DrejtësHistoria E Shtetit Dhe Së Drejtës
Historia E Shtetit Dhe Së Drejtës
Refik Mustafa
 
sistemi komunzmit vs demokrati
sistemi komunzmit vs demokratisistemi komunzmit vs demokrati
sistemi komunzmit vs demokrati
anteasela
 
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- ShenimeMbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Verlona Pireci
 
Tema:demokracia moderne
Tema:demokracia moderneTema:demokracia moderne
Tema:demokracia moderneAlesia Nikolli
 
Konceptet e të drejtës romake
Konceptet e të drejtës romakeKonceptet e të drejtës romake
Konceptet e të drejtës romakeSelf employed
 
Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2
Ferdi Nuredini
 
Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2
Ferdi Nuredini
 
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”Universiteti Drejtësi
 
Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx
Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptxVendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx
Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx
KlementinaThaci
 
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridikeHistoria e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike
mirzani21
 
Zhvillimi i pyetësori për provimin final
Zhvillimi i pyetësori për provimin finalZhvillimi i pyetësori për provimin final
Zhvillimi i pyetësori për provimin final
orionbajrami1
 
Permbledhje Historia e Institucioneve 1
Permbledhje Historia e Institucioneve 1Permbledhje Historia e Institucioneve 1
Permbledhje Historia e Institucioneve 1
ZuhdiHajzeri
 
Ligjeratat nga e drejta kushtetuese
Ligjeratat nga e drejta kushtetueseLigjeratat nga e drejta kushtetuese
Ligjeratat nga e drejta kushtetuese
MiLchee Fetahi
 
E DREJTA DHE POLITIKA
E DREJTA DHE POLITIKAE DREJTA DHE POLITIKA
E DREJTA DHE POLITIKA
Refik Mustafa
 

Similar to Politika Antike, Filozofi (20)

Demokracia
DemokraciaDemokracia
Demokracia
 
Mandati dhe imuniteti parlamentar
Mandati dhe imuniteti parlamentarMandati dhe imuniteti parlamentar
Mandati dhe imuniteti parlamentar
 
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...
 
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
 
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriutTe drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut
 
Historia E Shtetit Dhe Së Drejtës
Historia E Shtetit Dhe Së DrejtësHistoria E Shtetit Dhe Së Drejtës
Historia E Shtetit Dhe Së Drejtës
 
sistemi komunzmit vs demokrati
sistemi komunzmit vs demokratisistemi komunzmit vs demokrati
sistemi komunzmit vs demokrati
 
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- ShenimeMbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
 
Tema:demokracia moderne
Tema:demokracia moderneTema:demokracia moderne
Tema:demokracia moderne
 
Konceptet e të drejtës romake
Konceptet e të drejtës romakeKonceptet e të drejtës romake
Konceptet e të drejtës romake
 
Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2
 
Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2
 
Kei Ushe
Kei Ushe Kei Ushe
Kei Ushe
 
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”
 
Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx
Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptxVendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx
Vendosja e Monarkisë së Ahmet Zogut.pptx
 
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridikeHistoria e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike
 
Zhvillimi i pyetësori për provimin final
Zhvillimi i pyetësori për provimin finalZhvillimi i pyetësori për provimin final
Zhvillimi i pyetësori për provimin final
 
Permbledhje Historia e Institucioneve 1
Permbledhje Historia e Institucioneve 1Permbledhje Historia e Institucioneve 1
Permbledhje Historia e Institucioneve 1
 
Ligjeratat nga e drejta kushtetuese
Ligjeratat nga e drejta kushtetueseLigjeratat nga e drejta kushtetuese
Ligjeratat nga e drejta kushtetuese
 
E DREJTA DHE POLITIKA
E DREJTA DHE POLITIKAE DREJTA DHE POLITIKA
E DREJTA DHE POLITIKA
 

More from businessforlife

letersia moderniste
letersia modernisteletersia moderniste
letersia moderniste
businessforlife
 
Rajoni Verilindor
Rajoni VerilindorRajoni Verilindor
Rajoni Verilindor
businessforlife
 
Crregullimet kromozomike
Crregullimet kromozomike Crregullimet kromozomike
Crregullimet kromozomike
businessforlife
 
Realizmi, Projekt
Realizmi, ProjektRealizmi, Projekt
Realizmi, Projekt
businessforlife
 
Elektriciteti, Fizike
Elektriciteti, FizikeElektriciteti, Fizike
Elektriciteti, Fizike
businessforlife
 
Ekonomia gjate qeverisjes se Ahmet Zogut
Ekonomia gjate qeverisjes se Ahmet ZogutEkonomia gjate qeverisjes se Ahmet Zogut
Ekonomia gjate qeverisjes se Ahmet Zogut
businessforlife
 
Viktor Hygo
Viktor HygoViktor Hygo
Viktor Hygo
businessforlife
 
Ndotja akustike, Fizike
Ndotja akustike, FizikeNdotja akustike, Fizike
Ndotja akustike, Fizike
businessforlife
 
Organizmat, Biologji
Organizmat, BiologjiOrganizmat, Biologji
Organizmat, Biologji
businessforlife
 
Romantiku im i preferuar
Romantiku im i preferuarRomantiku im i preferuar
Romantiku im i preferuar
businessforlife
 
Huazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipeHuazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipe
businessforlife
 
Spektri elektromagnetik: Fizike
Spektri elektromagnetik: FizikeSpektri elektromagnetik: Fizike
Spektri elektromagnetik: Fizike
businessforlife
 

More from businessforlife (12)

letersia moderniste
letersia modernisteletersia moderniste
letersia moderniste
 
Rajoni Verilindor
Rajoni VerilindorRajoni Verilindor
Rajoni Verilindor
 
Crregullimet kromozomike
Crregullimet kromozomike Crregullimet kromozomike
Crregullimet kromozomike
 
Realizmi, Projekt
Realizmi, ProjektRealizmi, Projekt
Realizmi, Projekt
 
Elektriciteti, Fizike
Elektriciteti, FizikeElektriciteti, Fizike
Elektriciteti, Fizike
 
Ekonomia gjate qeverisjes se Ahmet Zogut
Ekonomia gjate qeverisjes se Ahmet ZogutEkonomia gjate qeverisjes se Ahmet Zogut
Ekonomia gjate qeverisjes se Ahmet Zogut
 
Viktor Hygo
Viktor HygoViktor Hygo
Viktor Hygo
 
Ndotja akustike, Fizike
Ndotja akustike, FizikeNdotja akustike, Fizike
Ndotja akustike, Fizike
 
Organizmat, Biologji
Organizmat, BiologjiOrganizmat, Biologji
Organizmat, Biologji
 
Romantiku im i preferuar
Romantiku im i preferuarRomantiku im i preferuar
Romantiku im i preferuar
 
Huazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipeHuazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipe
 
Spektri elektromagnetik: Fizike
Spektri elektromagnetik: FizikeSpektri elektromagnetik: Fizike
Spektri elektromagnetik: Fizike
 

Politika Antike, Filozofi

 • 2. FIRSTUP CONSULTANTS DEMOKRACIA ATHINASE Demokracia athinase u zhvillua rreth shekullit të 6 para Krishtit në qytetin-shtet grek (i njohur si polis) i Athinës, që përfshin qytetin e Athinës dhe territorin përreth të Atikës. Demokracia athinase shpesh përshkruhet si demokracia e parë e njohur në botë. Qytetet e tjera greke krijuan demokraci, shumica ndjekin modelin Athinas, por asnjë nuk është aq i dokumentuar sa demokracia e Athinës. Athina praktikoi një sistem politik të legjislacionit dhe ligjeve ekzekutive. Pjesëmarrja nuk ishte për të gjithë banorët, por përkundrazi ishte e kufizuar në shtetas të rritur, meshkuj (dmth., Jo një banor i huaj, pavarësisht se sa breza të familjes kishin jetuar në qytet, as një skllav, as një grua), të cilët "ishin ndoshta jo më shumë se 30 përqind e popullsisë totale të rritur". Soloni (në 594 pes), Cleisthenes (në 508/7 pes) dhe Ephialtes (në 462 pes) kontribuan në zhvillimin e demokracisë Athinase. Cleisthenes theu pushtetin e fisnikërisë duke organizuar qytetarët në dhjetë grupe bazuar në vendin ku jetonin, sesa në pasurinë e tyre. Lideri demokratik me jetëgjatësinë më të madhe ishte Perikliu. Pas vdekjes së tij, demokracia Athinase u ndërpre dy herë shkurtimisht nga revolucionet oligarkike drejt fundit të Luftës së Peloponezit. Ai u modifikua disi pasi u rivendos nën Eukleidet; llogaritë më të hollësishme të sistemit janë për këtë modifikim të shekullit të katërt, sesa për sistemin Perikelian. Demokracia u shtyp nga maqedonasit në 322 para Krishtit. Institucionet Athinase u ringjallën më vonë, por sa e afërt ishin me një demokraci të vërtetë është e diskutueshme. 2
 • 3. FIRSTUP CONSULTANTS GJYKATA Athina kishte një sistem të përpunuar ligjor të përqendruar në të drejtat e plota të qytetarëve. Kufiri i moshës prej 30 ose më i vjetër, i njëjtë me atë për mbajtësit e zyrave, por dhjetë vjet më i vjetër se ai që kërkohet për pjesëmarrje në asamble, u dha gjykatave një qëndrim të caktuar në lidhje me asamblenë. Juristëve iu kërkua të ishin nën betim, gjë që nuk kërkohej për të marrë pjesë në asamble. Autoriteti i ushtruar nga gjykatat kishte të njëjtën bazë me atë të asamblesë: të dy konsideroheshin se shprehnin vullnetin e drejtpërdrejtë të njerëzve. Ndryshe nga magjistratët, të cilët mund të fajësohen dhe të ndiqen penalisht për sjellje të pahijshme, anëtarët e jurisë nuk mund të censuroheshin, sepse ata, në fakt, ishin populli dhe asnjë autoritet nuk mund të ishte më i lartë se kaq. Një përfundim i kësaj ishte që, të paktën të brohoritur nga të pandehurit, nëse një gjykatë kishte marrë një vendim të padrejtë, duhet të ketë qenë sepse ishte mashtruar nga një palë ndërgjyqëse. QYTETARET-INICIATORE • Institucionet e skicuara më sipër - asambleja, mbajtësit e zyrave, këshilli, gjykatat - nuk janë të plota pa shifrën që nxiti të gjithë sistemin, Ho boulomenos ('ai që dëshiron', ose 'kushdo që dëshiron'). Kjo shprehje përmbledh të drejtën e qytetarëve për të marrë iniciativën për të dalë për të folur në kuvend, për të filluar një proces gjyqësor publik, për të propozuar një ligj para ligjvënësve, etj,. Ndryshe nga magjistratet, iniciatori qytetar nuk u votua para se të merrte detyrën ose të rishikohej automatikisht pas largimit nga detyra; në fund të fundit, këto institucione nuk kishin mandat të caktuar dhe mund të ishte një veprim që zgjaste vetëm per një moment. Sidoqoftë, çdo hap përpara në qendër të vëmendjes demokratike ishte i rrezikshëm. Nëse një iniciator tjetër qytetar do të zgjidhte, një figurë publike mund të thirret në përgjegjësi për veprimet e tyre dhe të ndëshkohet. Në situata që përfshijnë një figurë publike, iniciatori u referua si kategoros ('akuzues'), një term i përdorur gjithashtu në raste që përfshijnë vrasje, sesa ho diokon ('ai që ndjek'). 3
 • 4. FIRSTUP CONSULTANTS ARKONTET DHEAEROPAGU Pak përpara reformave të Solonit në shekullin e 7 para Krishtit, Athina drejtohej nga disa arkontë (tre, pastaj më vonë nëntë) dhe këshilli i Areopagut, i cili përbëhej nga anëtarë të familjeve të fuqishme fisnike. Ndërsa duket se ka pasur gjithashtu një lloj asambleje qytetare (me sa duket e klasës hoplite), arkontët dhe trupi i Areopagus drejtonin shtetin dhe masa e njerëzve nuk kishin asnjë fjalë në qeveri para këtyre reformave. Reformat e Solonit lejuan arkontët të vinin nga disa prej klasave më të larta pronësore dhe jo vetëm nga familjet aristokrate. Meqenëse Areopagu përbëhej nga ish-arkontë, kjo përfundimisht do të nënkuptojë dobësimin e pozitës së fisnikëve. Sidoqoftë, edhe me krijimin e asamblesë qytetare nga Soloni, Arkontët dhe Areopagu ende zotëronin një fuqi të madhe. MAGJISTRATET Rreth 1100 qytetare u ben magjistrate per 1 vit. Ata kryesisht zgjidheshin me short. Individet duhet te nominoheshin per dy metodat e zgjedhjeve. Kryesisht ata te zgjedhur me short ishin pa experience. Qytetarët aktivë si magjistrate shërbyen në një kapacitet krejt të ndryshëm nga votoheshin në kuvend. Në përgjithësi, pushteti i ushtruar nga këta zyrtarë ishte administratë rutinë dhe mjaft i kufizuar. Këta zyrtarë ishin agjentë të njerëzve, jo përfaqësues të tyre, kështu që roli i tyre ishte ai i administratës, në vend se të qeverisnin. Kompetencat e zyrtarëve ishin përcaktuar saktësisht dhe aftësia e tyre për iniciativë ishte e kufizuar. Kur bëhej fjalë për sanksionet penale, asnjë magjistrat nuk mund të vendoste një gjobë mbi pesëdhjetë dhrahmi. Çdo gjë më e lartë duhej të dilte para gjykates. Kompetenca nuk duket të ketë qenë çështja kryesore, por përkundrazi, të paktën në shekullin e 4 para Krishtit, duhej te kuptohej nëse ata ishin demokratë besnikë apo kishin prirje oligarkike. 4
 • 5. FIRSTUP CONSULTANTS ZGJEDHJET Gjatë një zgjedhje në Athinë, afërsisht njëqind zyrtarë nga një mijë u zgjodhën sesa u zgjodhën me short. Kishte dy kategori kryesore në këtë grup: ato që kërkoheshin për të trajtuar shuma të mëdha parash dhe 10 strategët. Një arsye që zyrtarët financiarë u zgjodhën ishte se çdo para e përvetësuar mund të merrej si pasuri e tyre; zgjedhjet në përgjithësi favorizuan fuqimisht të pasurit, por në këtë rast, pasuria ishte praktikisht një parakusht. Gjeneralët u zgjodhën jo vetëm sepse roli i tyre kërkonte njohuri ekspertësh, por edhe sepse ata kishin nevojë të ishin njerëz me përvojë dhe te kishin kontakte në botën e gjerë greke ku bëheshin luftërat. Në shekullin e 5-të para Krishtit, siç shihet kryesisht nga figura e Perikliut, gjeneralët mund të ishin ndër njerëzit më të fuqishëm në polis. Megjithatë, në rastin e Perikliut, është e gabuar të shohësh fuqinë e tij që vjen nga seria e tij e gjatë e gjeneraliteteve vjetore (çdo vit së bashku me nëntë të tjerë). Mbajtja e tij në detyrë ishte më tepër një shprehje dhe rezultat i ndikimit që ai ushtronte. Ky ndikim u bazua në marrëdhënien e tij me asamblenë, një marrëdhënie që në shkallën e parë qëndronte thjesht në të drejtën e çdo qytetari të qëndronte dhe të fliste para njerëzve. Nën versionin e demokracisë në shekullin e 4-të, rolet e gjeneralit dhe të drejtuesit kryesor politik në asamble tentuan të plotësoheshin nga persona të ndryshëm. Pjesërisht, kjo ishte një pasojë e formave gjithnjë e më të specializuara të luftës të praktikuara në periudhën e mëvonshme. 5
 • 6. FIRSTUP CONSULTANTS 6 EKLESIA Ngjarjet kryesore të demokracisë Athinase ishin mbledhjet e asamblesë (ἐκκλησία, ekklesía). Demokracia greke e krijuar në Athinë ishte e drejtpërdrejtë, sesa përfaqësuese: çdo qytetar i rritur mashkull mbi moshën 20 vjeç mund të merrte pjesë, dhe ishte detyrë ta bënte këtë. Zyrtarët e demokracisë u zgjodhën pjesërisht nga Asambleja dhe në një pjesë të madhe u zgjodhën me short në një proces të quajtur renditje. Asambleja kishte katër funksione kryesore: bëri deklarime ekzekutive (dekrete, të tilla si vendosja për të shkuar në luftë ose dhënia e shtetësisë për një të huaj), zgjodhi disa zyrtarë, legjislatoi dhe gjykoi krime politike. Ndërsa sistemi evoluoi, funksioni i fundit u zhvendos në gjykatat e ligjit. Formati standard ishte ai i folësve që mbajnë fjalime pro dhe kundër një pozicioni, i ndjekur nga një votim i përgjithshëm (zakonisht me ngritjen e duarve) të po ose jo. Megjithëse mund të ketë blloqe mendimesh, ndonjëherë të qëndrueshme, për çështje të rëndësishme, nuk kishte parti politike dhe po ashtu as qeveri apo opozitë .Votimi ishte me shumicë të thjeshtë. Në të paktën në shekullin e V, mezi kishte kufij në fuqinë e ushtruar nga asambleja. Nëse asambleja shkel ligjin, e vetmja gjë që mund të ndodhë është që të dënojë ata që kishin bërë propozimin për të cilin ishte pajtuar. Nëse do të ishte bërë një gabim, nga këndvështrimi i asamblesë, kjo mund të ndodhë vetëm sepse ishte mashtruar.
 • 7. FIRSTUP CONSULTANTS 7 BOLUSIATHINAS Në vitin 594 para Krishtit, Soloni thuhet të ketë krijuar një tufë prej 400 vetësh për të udhëhequr punën e asamblesë. Pas reformave të Cleisthenes, Bolusi Athinas u zgjerua në 500 dhe u zgjodh me short çdo vit. Secili prej 10 fiseve të Cleisthenes siguroi 50 këshilltarë të cilët ishin të paktën 30 vjeç. Rolet e Bolus-it në punët publike përfshinin financat, mirëmbajtjen e kalorësisë dhe flotës së anijeve të ushtrisë, këshillimin e gjeneralëve, miratimin e magjistratëve të sapozgjedhur dhe marrjen e ambasadorëve. Më e rëndësishmja, Bolusi do të hartonte këshillime për Eklesian për të diskutuar dhe miratuar më tej. Gjatë emergjencave, Eklesia do t'i jepte gjithashtu Bolus-it kompetenca të veçanta të përkohshme.