SlideShare a Scribd company logo
Pemulihan khas
Pemulihan khas
Rujukan:
Syarifah Alawiah
Alsagoff (1983):
satu tindakan yang
diambil-mengatasi
keperluan
pendidikan murid
yang mengalami
kesusahan dari segi
pembelajaran dalam
darjah khas di
sekolah biasa, di
pusat khusus yang
diasingkan daripada
sekolah biasa dan
dalam darjah untuk
pengajaran
pembelajaran biasa
Brennan
(1974) :
pengajaran
yang
penyesuaian
dan
pembetulan
bagi murid –
murid –
menghadapi
masalah
belajar
Ishak Harun
dan Koh Boh
Boon (1983) :
perkhidmatan
khas untuk
memenuhi
keperluan
kanak-kanak
yang
menghadapi
pembelajaran
di sekolah
biasa.
Blair (1956) :
program khas
berbentuk
tambahan bagi
memenuhi
keperluan kanak-
kanak yang
menghadapi
masalah
pembelajaran
agar
ketidakupayaan
yang
menghalangnya
dapat diatasi
KPM : satu
program
pendidikan-
disediakan untuk
murid-mengalami
masalah dalam
penguasaan
kemahiran 3M
yang kompleks
disebabkan oleh
faktor
persekitaran. -
dijalankan oleh
guru yang
khusus, di ruang
yang khusus
Pengenalan Kepada Pemulihan Khas, Pengantar Pendidikan Khas, The Special Child
A.E. Tansley dan
Gulliford : intelek dan
kecerdasan yang rendah
dan kurang kebolehan
menerima pendidikan
biasa. Shaw, Grimes &
Bulman (2005) : lemah
di sekolah tetapi bukan
pada tahap pendidikan
khas
Brennan (1974) : gagal
menyiapkan kerja
sekolah tetapi mereka
tidak boleh dianggap
sebagai kanak-kanak
cacat.
Sharifah Rahman Ali :
murid-murid yang gagal
menerima pelajaran dan
mereka ini berkemungkinan
mempunyai kecerdasan
yang tinggi, sederhana dan
yang di bawah sederhana.
KPM : menghadapi
kesukaran dalam
penguasaan kemahiran
asas 3M disebabkan oleh
faktor persekitaran dan
bukan kognitif.
Murid Pemulihan
Khas
Sejarah
Perkembangan
Pemulihan
1975 : Kongres Amerika Syarikat –
lulus Public Law 94-142
Luar Negara
1990 : Public Law 94-142 -> IDEA
Furneaux, B., Shaw, S., Grimes, D., & Bulman, J. KPM,
Barbara , 1973 . www.memphisneurology.com
Luar Negara
1974 : Laporan Warnock - England
1978 : Jawatankuasa Inkuiri Pendidikan kanak- kanak
Cacat Warnock
Akta Pendidikan 1981 : kepentingan ibu bapa – pelaksanaan
pemulihan khas
Akta Kanak- Kanak 1989 : 2 perubahan ( diagnosis)
Furneaux, B., Shaw, S., Grimes, D., & Bulman, J. KPM,
Barbara , 1973 . www.memphisneurology.com
Dalam Negara
1965 : 3 orang guru mendapat latihan di England – kembali ke
Malaysia
1968 : 9 orang guru –latihan ke luar negara
1967- 1970 : Pilot Projek di 9 sekolah rendah ( seluruh Malaysia)
1968 – 1974 : kerajaan membekukan pengambilan guru (bidang
pemulihan)
Kementerian Pelajaran Malaysia. Jun 2011)
Pengantar Pendidikan Khas , 2005 ,
1971 : Laporan Murad (25% murid sekolah rendah tercicir
menguasai 3M )
1975 : Seminar pertama ( Universiti Malaya) dan PPK - Projek
Pendidikan Imbuhan – sekolah rendah – 12 buah sekolah – dan
Kursus Dalam Cuti
1977: Maktab Perguruan Teknik dan 1978: Maktab Perguruan
Teknik dan 1979: Di peringat negeri
Kementerian Pelajaran Malaysia. Jun 2011)
Pengantar Pendidikan Khas , 2005
1983 : KBSR dan1993: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan –
sepenuh masa – ijazah pertama
Julai 2007 : Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah – kursus dalam cuti
2010 : Program Literasi dan Numerasi ( LINUS )
Kementerian Pelajaran Malaysia. Jun 2011)
Pengantar Pendidikan Khas , 2005
Faktor
Ekonomi
Keluarga
Sekolah
Rakan Sebaya
Buku “Pengenalan Kepada Pendidikan Khas” , “Pendidikan Pemulihan di Sekolah
Menengah : Satu Tinjauan Keperluan Perlaksanaan Daripada Konteks
Penguasaan Kemahiran Asas Matematik” , Khan (2008) , Jurnal Melayu (6) 2011,
Adik beradik
Pendapatan ibu bapa
kelas
Pentadbiran sekolah
Kriteria ciri khusus
1. Emosi dan tingkah laku
2. Sosial
3. Kesihatan
4. Kesediaan Belajar
5. Pengamatan
KPM,Pengantar Pendidikan Khas, Pengenalan Kepada Pendidikan Khas, Successful
method for Teaching The Slow Learner, Psychology and Education of Slow Learner, The
Special Child,
Artikel Jurnal : “Pendidikan Pemulihan di Sekolah Menengah : Satu Tinjauan Keperluan
Perlaksanaan Daripada Konteks Penguasaan Kemahiran Asas Matematik , What is a
Slow Learner ? , Brain- Based Research Helps to Identify and Treat Slow Learners , Slow
Learners: How are They Identified and Supported? , Slow Learners : Are Educators
Leaving Them Behind?
1. rendah diri
2. risau 3. sedih, hiba atau duka.
7. cepat bosan atau jemu terhadap sesuatu pelajaran
6. takut akan perkara-perkara baru.
8. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan
5. Pasif.
4. Malas
What is a
Slow
Learner ?
Sentiasa berasa gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah
Lemah / kurang interaksi dengan rakan
Mempunyai perangai ganjil
Selalu tidak hadir ke sekolah dengan pelbagai alasan
Suka berbohong dan kadang- kadang mencuri
Menangis – enggan masuk darjah
Hyper aktif.
Slow Learners: How are They Identified and Supported?
Kesihatan
Lemah tubuh badan,
tidak bertenaga serta
kurang zat makanan
Tumbesaran tubuh
badan tidak
seimbang
(gemuk/kurus).
Tumpuan
perhatian
terhad
(masalah
penglihatan).
Agak Lemah
menggerakkan
motor kasar dan
halus
Kesihatan
sering
terganggu : sakit
( tempoh yang
panjang )
Kurang menjaga
kebersihan diri
Psychology and Education of Slow Learner
Kesediaan Belajar
Belum bersedia
untuk belajar.
Perbendaharaan
kata yang kurang
Lemah dalam
pemahaman
Kurang keyakinan
diri dan rangsangan
Kurang matang –
IQ tidak seimbang
dengan umur hayat
Slow Learners : Are Educators Leaving Them Behind?
Tidak boleh mengenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan
Lemah terhadap pendengaran bunyi dan rentak
Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah.
Lambat dalam mengkelaskan benda atau nombor
Mempunyai kesukaran untuk mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru
Tidak dapat menyelesaikan masalah
Sukar mengambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang
Sukar untuk membuat kenyataan umum
Tidak dapat membuat kerja- kerja yang kreatif
Lemah dalam pergerakan dan perbuatan
Lemah daya pemikiran/ingatan
Tidak boleh mengingat kembali apa yang telah dipelajari
P
e
n
g
a
m
a
t
a
n
Successful
method for
Teaching The
Slow Learner
Kementerian
Pelajaran
Malaysia
Proses Program Pemulihan Khas
Instrumen Murid Pemulihan
a) Dalam Negara
Ujian saringan Ujian Diagnostik
Ujian PengamatanPenilaian
b) Luar Negara
a. Initial Identifying Phase
b. Scientific Comfirmatory Phase
c. Counter – Check Phase
1. teknik
pemerhatian ,
2. penilaian
pendidikan
3. sejarah sosial
kanak – kanak
dalam keluarga
1. Terman ( Merrill
Scale ),
2. Weshler (
Intelligence Scale
) ,
3. “Personality
Test”,
4. “Medical
Examination”
1. “Rate of Learning”
2. “Sandra Checklist
Slow Learners : Their Psychology and Instruction
Khidmat Bantuan
IntervensiAwal
• Berpusatkan guru
• Berpusatkan
pelajar
• Berpusatkan
keluarga
Kaunseling
• Guru
menyelitkan
motivasi kepada
murid semasa
proses
pengajaran
Pengantar Pendidikan Khas, KPM,
Successful method for teaching the Slow Learner
Pendekatan Pengajaran
Masalah dalam Kemahiran Membaca
1. Huruf seakan- akan sama ( h-n, c-e ,f - t )
2. Bentuk huruf terbalik ( w-m, h-y, u-n )
3. Bentuk huruf songsang ( p-q, b-d )
4. Sebut perkataan seakan sama
(rambut- rumput)
1. Meninggalkan perkataan dalam ayat
(Abu berlari dengan cepat -> Abu lari
cepat)
Buku “Pengantar Pendidikan Khas”
“Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu”
Masalah dalam Kemahiran Matematik
Tidak boleh
menulis
angka
dengan betul
Tidak boleh
melengkapk
an nombor –
ikut urutan
( menaik +
menurun)
Tidak boleh
menyusun 2
kumpulan
nombor –
jadi ayat
Tidak boleh
menyusun
ayat
matematik
dengan betul
Buku “Pengantar Pendidikan Khas”
“Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu”
Masalah dalam
Kemahiran
Menulis
Perkataan ditulis
terlalu rapat di
antara satu
dengan lain
Bentuk – bentuk
huruf ditulis
terlalu condong
/ tidak jelas
Menulis tanpa
mengikut garisan –
garisan yang ditentukan
Tiada
keseragaman
jarak di antara
huruf dengan
huruf @
Perkataan dengan
perkataan
Meninggalkan
huruf , perkataan
@ imbuhan
Mencampur adukkan
huruf besar + huruf
kecil
Huruf- huruf
tidak ditulis
mengikut
kedudukan yang
sepatutnya
Masalah
pembalikan huruf
atau perkataan
Buku “Pengantar Pendidikan Khas”
“Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu”
Pemulihan khas
Harmer (2001) Lescano (1995)
Menggunakan
perbendaharaan kata yang
mudah
Menggunakan bentuk
yang standard & respons
yang terhad
Memberi penilaian harian
Pembelajaran menarik :
permainan, puzzles
Cara mengajar sesuai
dengan gaya pembelajaran
murid
Murid yang bosan akan
Kembali berminat untuk
belajar
Hubungan antara
guru + murid berkembang
Keyakinan murid meningkat
Pendekatan Pengajaran (UMUM)
Slow Learners: How are They Identified and Supported?
“Successful Method For Teaching The Slow Learner”
Muriel Schoenbrun & Regina Berger
Masalah Membaca
Carta bersaiz besar - Ada jalan cerita
Menyediakan bahan bacaan sendiri - buku besar yang ada
cerita menarik minat murid
Mengulang perkataan yang jarang di dengar atau digunakan –
setiap minggu
Perpustakaan di kelas : menyediakan perpustakaan sendiri di
kelas – buku yang dipinjam dari Perpustakaan sekolah, buku
sendiri atau buku murid – galakkan murid untuk pinjam dan
baca
MasalahMatematik
perisian
matematik
cth : Sebron
games
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia
Menggunakan
flash card
contoh : kad
operasi , kad
nombor
Permainan lain :
1. Dam Ular
2. Dart angka
3. Domino
4. Membentuk
angka dengan
tanah liat
Kesimpulan
Dengan adanya sesi pemulihan , murid – murid akan
dapat mempelajari asas 3M secara perlahan dan
memahaminya sebaik mungkin. Apabila konsep 3M
dapat dikuasai dengan baik, maka keyakinan dan
potensi diri mereka akan menjadi lebih positif.
Pemulihan khas

More Related Content

What's hot

Kaedah main peranan
Kaedah main perananKaedah main peranan
Kaedah main peranan
ANiS ADiBaH
 
Lembaran kerja bahasa melayu tahun 2
Lembaran kerja bahasa melayu tahun 2Lembaran kerja bahasa melayu tahun 2
Lembaran kerja bahasa melayu tahun 2
PAKLONG CIKGU
 
Aktiviti bagi kanak-kanak Kumpulan 0 hingga 6 bulan :D
Aktiviti bagi kanak-kanak Kumpulan 0 hingga 6 bulan :DAktiviti bagi kanak-kanak Kumpulan 0 hingga 6 bulan :D
Aktiviti bagi kanak-kanak Kumpulan 0 hingga 6 bulan :D
Shuhada Sha'ari
 
Kajian tindakan pra sekolah
Kajian tindakan pra sekolahKajian tindakan pra sekolah
Kajian tindakan pra sekolah
Ahmad NazRi
 
Kajian tindakan sekolah SMKTT 2015
Kajian tindakan sekolah SMKTT 2015Kajian tindakan sekolah SMKTT 2015
Kajian tindakan sekolah SMKTT 2015
Nisa Ramli
 
ASAS TEORI DAN CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN
ASAS TEORI DAN CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKANASAS TEORI DAN CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN
ASAS TEORI DAN CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN
Linda Salleh
 
Modul gajet-krs-dan-tkrs
Modul gajet-krs-dan-tkrsModul gajet-krs-dan-tkrs
Modul gajet-krs-dan-tkrs
Tok Tok
 
Ikatan krs
Ikatan krsIkatan krs
Isu isu pendidikan khas
Isu isu pendidikan khasIsu isu pendidikan khas
Isu isu pendidikan khas
Rosida Ida
 
Penglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolah
Penglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolahPenglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolah
Penglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolah
Ismail Mamat
 
Buku panduan-krs-dan-tkrs
Buku panduan-krs-dan-tkrsBuku panduan-krs-dan-tkrs
Buku panduan-krs-dan-tkrs
Sapiah Khalid
 
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxBORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
nsmm
 
Pembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalahPembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalah
Qamariah sabariah
 
Elemen sistem robotik
Elemen sistem robotikElemen sistem robotik
Elemen sistem robotik
Hafizi Ibrahim
 
8 contoh aktiviti didik hibur
8 contoh aktiviti didik hibur8 contoh aktiviti didik hibur
8 contoh aktiviti didik hibur
Sham Razak
 
Sinopsis buku murni 2021
Sinopsis buku murni 2021Sinopsis buku murni 2021
Sinopsis buku murni 2021
Nora Liza
 
Slot 1 refleksi kbat 2013
Slot 1 refleksi kbat 2013Slot 1 refleksi kbat 2013
Slot 1 refleksi kbat 2013
Cikgu Bibi
 
Bina ayat
Bina ayatBina ayat
Bina ayat
Azahariah Ishak
 

What's hot (20)

Kaedah main peranan
Kaedah main perananKaedah main peranan
Kaedah main peranan
 
Lembaran kerja bahasa melayu tahun 2
Lembaran kerja bahasa melayu tahun 2Lembaran kerja bahasa melayu tahun 2
Lembaran kerja bahasa melayu tahun 2
 
Aktiviti bagi kanak-kanak Kumpulan 0 hingga 6 bulan :D
Aktiviti bagi kanak-kanak Kumpulan 0 hingga 6 bulan :DAktiviti bagi kanak-kanak Kumpulan 0 hingga 6 bulan :D
Aktiviti bagi kanak-kanak Kumpulan 0 hingga 6 bulan :D
 
Kajian tindakan pra sekolah
Kajian tindakan pra sekolahKajian tindakan pra sekolah
Kajian tindakan pra sekolah
 
Kajian tindakan sekolah SMKTT 2015
Kajian tindakan sekolah SMKTT 2015Kajian tindakan sekolah SMKTT 2015
Kajian tindakan sekolah SMKTT 2015
 
ASAS TEORI DAN CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN
ASAS TEORI DAN CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKANASAS TEORI DAN CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN
ASAS TEORI DAN CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN
 
Pentaksiran prasekolah (penerangan)
Pentaksiran prasekolah (penerangan)Pentaksiran prasekolah (penerangan)
Pentaksiran prasekolah (penerangan)
 
Modul gajet-krs-dan-tkrs
Modul gajet-krs-dan-tkrsModul gajet-krs-dan-tkrs
Modul gajet-krs-dan-tkrs
 
Ikatan krs
Ikatan krsIkatan krs
Ikatan krs
 
Isu isu pendidikan khas
Isu isu pendidikan khasIsu isu pendidikan khas
Isu isu pendidikan khas
 
Penglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolah
Penglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolahPenglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolah
Penglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolah
 
Buku panduan-krs-dan-tkrs
Buku panduan-krs-dan-tkrsBuku panduan-krs-dan-tkrs
Buku panduan-krs-dan-tkrs
 
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxBORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
 
Pembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalahPembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalah
 
Taburan Lengkung Normal
Taburan Lengkung NormalTaburan Lengkung Normal
Taburan Lengkung Normal
 
Elemen sistem robotik
Elemen sistem robotikElemen sistem robotik
Elemen sistem robotik
 
8 contoh aktiviti didik hibur
8 contoh aktiviti didik hibur8 contoh aktiviti didik hibur
8 contoh aktiviti didik hibur
 
Sinopsis buku murni 2021
Sinopsis buku murni 2021Sinopsis buku murni 2021
Sinopsis buku murni 2021
 
Slot 1 refleksi kbat 2013
Slot 1 refleksi kbat 2013Slot 1 refleksi kbat 2013
Slot 1 refleksi kbat 2013
 
Bina ayat
Bina ayatBina ayat
Bina ayat
 

Viewers also liked

Program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh kpm semenjak tahun 1960
Program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh kpm semenjak tahun 1960Program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh kpm semenjak tahun 1960
Program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh kpm semenjak tahun 1960
shaalu87
 
Hurufbesarkecila z- bear
Hurufbesarkecila z- bearHurufbesarkecila z- bear
Hurufbesarkecila z- bear
Naa Adnan
 
Bacaan tahun 1 3
Bacaan tahun 1 3Bacaan tahun 1 3
Bacaan tahun 1 3
najirul kamaludin
 
Kelas Pemulihan
Kelas PemulihanKelas Pemulihan
Kelas Pemulihan
Vince Here
 
Kajian kaedah cerakin norihan
Kajian kaedah cerakin norihanKajian kaedah cerakin norihan
Kajian kaedah cerakin norihan
Habibah Abdullah
 
Linus bi2014
Linus bi2014Linus bi2014
Linus bi2014
Zureen Hashim
 
Pemulihan khas( sk gombang)
Pemulihan khas( sk gombang)Pemulihan khas( sk gombang)
Pemulihan khas( sk gombang)
Arifah Nur Zul
 
Bacaan bergred siri 2 (buku 1)
Bacaan bergred siri 2 (buku 1)Bacaan bergred siri 2 (buku 1)
Bacaan bergred siri 2 (buku 1)
Jamilah Rajli
 
BOBA-Boleh Baca dengan cepat dan mudah
BOBA-Boleh Baca dengan cepat dan mudahBOBA-Boleh Baca dengan cepat dan mudah
BOBA-Boleh Baca dengan cepat dan mudah
iDEAguruperak
 
Jurnal Pendidikan Khas
Jurnal Pendidikan KhasJurnal Pendidikan Khas
Jurnal Pendidikan Khas
Anjini Anjni
 
Bahan bacaan perkataan (pemulihan)
Bahan bacaan perkataan (pemulihan)Bahan bacaan perkataan (pemulihan)
Bahan bacaan perkataan (pemulihan)
Shamimi Jamudin
 
Perkataan kv kvk bil 1
Perkataan kv kvk bil 1Perkataan kv kvk bil 1
Perkataan kv kvk bil 1
Noor Azzlyita Togimat
 
Bacaan bergred modul 1
Bacaan bergred modul 1Bacaan bergred modul 1
Bacaan bergred modul 1
mahanummokhtar
 
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHANKONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
Noor Syazwanni
 
Instrumen literasi menulis saringan 2 tahun 3 2014
Instrumen literasi menulis saringan 2 tahun 3 2014Instrumen literasi menulis saringan 2 tahun 3 2014
Instrumen literasi menulis saringan 2 tahun 3 2014
Emmett Haniff
 
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4
Nor Hasnizah Abd Razak
 

Viewers also liked (20)

Program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh kpm semenjak tahun 1960
Program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh kpm semenjak tahun 1960Program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh kpm semenjak tahun 1960
Program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh kpm semenjak tahun 1960
 
Hurufbesarkecila z- bear
Hurufbesarkecila z- bearHurufbesarkecila z- bear
Hurufbesarkecila z- bear
 
Bacaan tahun 1 3
Bacaan tahun 1 3Bacaan tahun 1 3
Bacaan tahun 1 3
 
Jurnal pendidikan
Jurnal pendidikanJurnal pendidikan
Jurnal pendidikan
 
Kelas Pemulihan
Kelas PemulihanKelas Pemulihan
Kelas Pemulihan
 
Kajian kaedah cerakin norihan
Kajian kaedah cerakin norihanKajian kaedah cerakin norihan
Kajian kaedah cerakin norihan
 
Linus bi2014
Linus bi2014Linus bi2014
Linus bi2014
 
Pemulihan khas( sk gombang)
Pemulihan khas( sk gombang)Pemulihan khas( sk gombang)
Pemulihan khas( sk gombang)
 
Bacaan bergred siri 2 (buku 1)
Bacaan bergred siri 2 (buku 1)Bacaan bergred siri 2 (buku 1)
Bacaan bergred siri 2 (buku 1)
 
BOBA-Boleh Baca dengan cepat dan mudah
BOBA-Boleh Baca dengan cepat dan mudahBOBA-Boleh Baca dengan cepat dan mudah
BOBA-Boleh Baca dengan cepat dan mudah
 
Latihan padan perkataan kvkv
Latihan padan perkataan kvkvLatihan padan perkataan kvkv
Latihan padan perkataan kvkv
 
Jurnal Pendidikan Khas
Jurnal Pendidikan KhasJurnal Pendidikan Khas
Jurnal Pendidikan Khas
 
Bahan bacaan perkataan (pemulihan)
Bahan bacaan perkataan (pemulihan)Bahan bacaan perkataan (pemulihan)
Bahan bacaan perkataan (pemulihan)
 
Kv kvk bil 5
Kv kvk bil 5Kv kvk bil 5
Kv kvk bil 5
 
Kv kvk bil 2
Kv kvk bil 2Kv kvk bil 2
Kv kvk bil 2
 
Perkataan kv kvk bil 1
Perkataan kv kvk bil 1Perkataan kv kvk bil 1
Perkataan kv kvk bil 1
 
Bacaan bergred modul 1
Bacaan bergred modul 1Bacaan bergred modul 1
Bacaan bergred modul 1
 
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHANKONSEP PROGRAM PEMULIHAN
KONSEP PROGRAM PEMULIHAN
 
Instrumen literasi menulis saringan 2 tahun 3 2014
Instrumen literasi menulis saringan 2 tahun 3 2014Instrumen literasi menulis saringan 2 tahun 3 2014
Instrumen literasi menulis saringan 2 tahun 3 2014
 
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4
 

Similar to Pemulihan khas

Kanak kanak berkeperluan khas masalah pemebelajaran
Kanak kanak berkeperluan khas masalah pemebelajaranKanak kanak berkeperluan khas masalah pemebelajaran
Kanak kanak berkeperluan khas masalah pemebelajaran
kamalslaw
 
Instrumen isd
Instrumen isdInstrumen isd
Instrumen isd
rahayuachik
 
2. instrumen isd
2. instrumen isd2. instrumen isd
2. instrumen isd
zaliza zahari
 
3. instrumen-isd1
3. instrumen-isd13. instrumen-isd1
3. instrumen-isd1
najib6766
 
Instrumen Senarai Semak Dislexia ISD (2).pdf
Instrumen Senarai Semak Dislexia ISD (2).pdfInstrumen Senarai Semak Dislexia ISD (2).pdf
Instrumen Senarai Semak Dislexia ISD (2).pdf
NURAIHANBINTIABDRAHM
 
Masalah kecacatan fizikal
Masalah kecacatan fizikalMasalah kecacatan fizikal
Masalah kecacatan fizikal
Syafiqah Mohamed Noor
 
1 definisi-dan-konsep-pk
1 definisi-dan-konsep-pk1 definisi-dan-konsep-pk
1 definisi-dan-konsep-pk
azizahazhar6370
 
Slide kanak-kanak disleksia
Slide kanak-kanak disleksiaSlide kanak-kanak disleksia
Slide kanak-kanak disleksia
khunbeautykeknies
 
MANUAL INSTRUMEN PENGESANAN _IPMBDP_ 8 APRIL 2011.pdf
MANUAL INSTRUMEN PENGESANAN _IPMBDP_ 8 APRIL 2011.pdfMANUAL INSTRUMEN PENGESANAN _IPMBDP_ 8 APRIL 2011.pdf
MANUAL INSTRUMEN PENGESANAN _IPMBDP_ 8 APRIL 2011.pdf
ilyashuhada1
 
Masalah Pembelajaran dalam Kalangan Kanak-kanak
Masalah Pembelajaran dalam Kalangan Kanak-kanakMasalah Pembelajaran dalam Kalangan Kanak-kanak
Masalah Pembelajaran dalam Kalangan Kanak-kanak
spear_cml
 
Seminar Masalah Pembelajaran
Seminar Masalah PembelajaranSeminar Masalah Pembelajaran
Seminar Masalah Pembelajaran
spear_cml
 
Seminar Disleksia dalam Kalangan Remaja dan Belia
Seminar Disleksia dalam Kalangan Remaja dan BeliaSeminar Disleksia dalam Kalangan Remaja dan Belia
Seminar Disleksia dalam Kalangan Remaja dan Belia
Sherry Hisham
 
Budaya sekolah
Budaya sekolahBudaya sekolah
Budaya sekolah
Sitti Aysa
 

Similar to Pemulihan khas (20)

Kanak kanak berkeperluan khas masalah pemebelajaran
Kanak kanak berkeperluan khas masalah pemebelajaranKanak kanak berkeperluan khas masalah pemebelajaran
Kanak kanak berkeperluan khas masalah pemebelajaran
 
Nota
NotaNota
Nota
 
Instrumen isd
Instrumen isdInstrumen isd
Instrumen isd
 
2. instrumen isd
2. instrumen isd2. instrumen isd
2. instrumen isd
 
3. instrumen-isd1
3. instrumen-isd13. instrumen-isd1
3. instrumen-isd1
 
Analisis pelajar
Analisis pelajarAnalisis pelajar
Analisis pelajar
 
Instrumen Senarai Semak Dislexia ISD (2).pdf
Instrumen Senarai Semak Dislexia ISD (2).pdfInstrumen Senarai Semak Dislexia ISD (2).pdf
Instrumen Senarai Semak Dislexia ISD (2).pdf
 
Masalah kecacatan fizikal
Masalah kecacatan fizikalMasalah kecacatan fizikal
Masalah kecacatan fizikal
 
Modul pendidikan khas
Modul pendidikan khasModul pendidikan khas
Modul pendidikan khas
 
Modul pendidikan khas
Modul pendidikan khasModul pendidikan khas
Modul pendidikan khas
 
Isu dlam pemulihan (rencana)
Isu dlam pemulihan (rencana)Isu dlam pemulihan (rencana)
Isu dlam pemulihan (rencana)
 
Isu dlam pemulihan (rencana)
Isu dlam pemulihan (rencana)Isu dlam pemulihan (rencana)
Isu dlam pemulihan (rencana)
 
1 definisi-dan-konsep-pk
1 definisi-dan-konsep-pk1 definisi-dan-konsep-pk
1 definisi-dan-konsep-pk
 
Instrumen isd
Instrumen isdInstrumen isd
Instrumen isd
 
Slide kanak-kanak disleksia
Slide kanak-kanak disleksiaSlide kanak-kanak disleksia
Slide kanak-kanak disleksia
 
MANUAL INSTRUMEN PENGESANAN _IPMBDP_ 8 APRIL 2011.pdf
MANUAL INSTRUMEN PENGESANAN _IPMBDP_ 8 APRIL 2011.pdfMANUAL INSTRUMEN PENGESANAN _IPMBDP_ 8 APRIL 2011.pdf
MANUAL INSTRUMEN PENGESANAN _IPMBDP_ 8 APRIL 2011.pdf
 
Masalah Pembelajaran dalam Kalangan Kanak-kanak
Masalah Pembelajaran dalam Kalangan Kanak-kanakMasalah Pembelajaran dalam Kalangan Kanak-kanak
Masalah Pembelajaran dalam Kalangan Kanak-kanak
 
Seminar Masalah Pembelajaran
Seminar Masalah PembelajaranSeminar Masalah Pembelajaran
Seminar Masalah Pembelajaran
 
Seminar Disleksia dalam Kalangan Remaja dan Belia
Seminar Disleksia dalam Kalangan Remaja dan BeliaSeminar Disleksia dalam Kalangan Remaja dan Belia
Seminar Disleksia dalam Kalangan Remaja dan Belia
 
Budaya sekolah
Budaya sekolahBudaya sekolah
Budaya sekolah
 

More from Cikgu Nisa

Persekitaran fizikal
Persekitaran fizikalPersekitaran fizikal
Persekitaran fizikal
Cikgu Nisa
 
Penaksiran Awal Kanak-kanak
Penaksiran Awal Kanak-kanak Penaksiran Awal Kanak-kanak
Penaksiran Awal Kanak-kanak
Cikgu Nisa
 
penaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatanpenaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatan
Cikgu Nisa
 
Sindrom progeria
Sindrom progeriaSindrom progeria
Sindrom progeria
Cikgu Nisa
 
Aromaterapi
AromaterapiAromaterapi
Aromaterapi
Cikgu Nisa
 
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qafUlasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Cikgu Nisa
 
Penaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan butaPenaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan buta
Cikgu Nisa
 

More from Cikgu Nisa (7)

Persekitaran fizikal
Persekitaran fizikalPersekitaran fizikal
Persekitaran fizikal
 
Penaksiran Awal Kanak-kanak
Penaksiran Awal Kanak-kanak Penaksiran Awal Kanak-kanak
Penaksiran Awal Kanak-kanak
 
penaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatanpenaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatan
 
Sindrom progeria
Sindrom progeriaSindrom progeria
Sindrom progeria
 
Aromaterapi
AromaterapiAromaterapi
Aromaterapi
 
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qafUlasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
 
Penaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan butaPenaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan buta
 

Recently uploaded

skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lembskrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
HASTINABINTIABDULLAH
 
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan muridkertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
SkTunkuLaksamana2
 
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docxINTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
KarpagavalliJaganath
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
WahyuWidyati
 
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
NursKitchen
 
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdfLP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
Azuraini Abdullah
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
NURULNISABINTIRAMLIK
 
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptxSLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
g47205823
 

Recently uploaded (8)

skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lembskrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
 
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan muridkertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
 
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docxINTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
 
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
 
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdfLP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
 
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptxSLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
 

Pemulihan khas

 • 3. Rujukan: Syarifah Alawiah Alsagoff (1983): satu tindakan yang diambil-mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa, di pusat khusus yang diasingkan daripada sekolah biasa dan dalam darjah untuk pengajaran pembelajaran biasa Brennan (1974) : pengajaran yang penyesuaian dan pembetulan bagi murid – murid – menghadapi masalah belajar Ishak Harun dan Koh Boh Boon (1983) : perkhidmatan khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi pembelajaran di sekolah biasa. Blair (1956) : program khas berbentuk tambahan bagi memenuhi keperluan kanak- kanak yang menghadapi masalah pembelajaran agar ketidakupayaan yang menghalangnya dapat diatasi KPM : satu program pendidikan- disediakan untuk murid-mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran 3M yang kompleks disebabkan oleh faktor persekitaran. - dijalankan oleh guru yang khusus, di ruang yang khusus Pengenalan Kepada Pemulihan Khas, Pengantar Pendidikan Khas, The Special Child
 • 4. A.E. Tansley dan Gulliford : intelek dan kecerdasan yang rendah dan kurang kebolehan menerima pendidikan biasa. Shaw, Grimes & Bulman (2005) : lemah di sekolah tetapi bukan pada tahap pendidikan khas Brennan (1974) : gagal menyiapkan kerja sekolah tetapi mereka tidak boleh dianggap sebagai kanak-kanak cacat. Sharifah Rahman Ali : murid-murid yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemungkinan mempunyai kecerdasan yang tinggi, sederhana dan yang di bawah sederhana. KPM : menghadapi kesukaran dalam penguasaan kemahiran asas 3M disebabkan oleh faktor persekitaran dan bukan kognitif. Murid Pemulihan Khas
 • 5. Sejarah Perkembangan Pemulihan 1975 : Kongres Amerika Syarikat – lulus Public Law 94-142 Luar Negara 1990 : Public Law 94-142 -> IDEA Furneaux, B., Shaw, S., Grimes, D., & Bulman, J. KPM, Barbara , 1973 . www.memphisneurology.com
 • 6. Luar Negara 1974 : Laporan Warnock - England 1978 : Jawatankuasa Inkuiri Pendidikan kanak- kanak Cacat Warnock Akta Pendidikan 1981 : kepentingan ibu bapa – pelaksanaan pemulihan khas Akta Kanak- Kanak 1989 : 2 perubahan ( diagnosis) Furneaux, B., Shaw, S., Grimes, D., & Bulman, J. KPM, Barbara , 1973 . www.memphisneurology.com
 • 7. Dalam Negara 1965 : 3 orang guru mendapat latihan di England – kembali ke Malaysia 1968 : 9 orang guru –latihan ke luar negara 1967- 1970 : Pilot Projek di 9 sekolah rendah ( seluruh Malaysia) 1968 – 1974 : kerajaan membekukan pengambilan guru (bidang pemulihan) Kementerian Pelajaran Malaysia. Jun 2011) Pengantar Pendidikan Khas , 2005 ,
 • 8. 1971 : Laporan Murad (25% murid sekolah rendah tercicir menguasai 3M ) 1975 : Seminar pertama ( Universiti Malaya) dan PPK - Projek Pendidikan Imbuhan – sekolah rendah – 12 buah sekolah – dan Kursus Dalam Cuti 1977: Maktab Perguruan Teknik dan 1978: Maktab Perguruan Teknik dan 1979: Di peringat negeri Kementerian Pelajaran Malaysia. Jun 2011) Pengantar Pendidikan Khas , 2005
 • 9. 1983 : KBSR dan1993: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan – sepenuh masa – ijazah pertama Julai 2007 : Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah – kursus dalam cuti 2010 : Program Literasi dan Numerasi ( LINUS ) Kementerian Pelajaran Malaysia. Jun 2011) Pengantar Pendidikan Khas , 2005
 • 10. Faktor Ekonomi Keluarga Sekolah Rakan Sebaya Buku “Pengenalan Kepada Pendidikan Khas” , “Pendidikan Pemulihan di Sekolah Menengah : Satu Tinjauan Keperluan Perlaksanaan Daripada Konteks Penguasaan Kemahiran Asas Matematik” , Khan (2008) , Jurnal Melayu (6) 2011, Adik beradik Pendapatan ibu bapa kelas Pentadbiran sekolah
 • 11. Kriteria ciri khusus 1. Emosi dan tingkah laku 2. Sosial 3. Kesihatan 4. Kesediaan Belajar 5. Pengamatan KPM,Pengantar Pendidikan Khas, Pengenalan Kepada Pendidikan Khas, Successful method for Teaching The Slow Learner, Psychology and Education of Slow Learner, The Special Child, Artikel Jurnal : “Pendidikan Pemulihan di Sekolah Menengah : Satu Tinjauan Keperluan Perlaksanaan Daripada Konteks Penguasaan Kemahiran Asas Matematik , What is a Slow Learner ? , Brain- Based Research Helps to Identify and Treat Slow Learners , Slow Learners: How are They Identified and Supported? , Slow Learners : Are Educators Leaving Them Behind?
 • 12. 1. rendah diri 2. risau 3. sedih, hiba atau duka. 7. cepat bosan atau jemu terhadap sesuatu pelajaran 6. takut akan perkara-perkara baru. 8. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan 5. Pasif. 4. Malas What is a Slow Learner ?
 • 13. Sentiasa berasa gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah Lemah / kurang interaksi dengan rakan Mempunyai perangai ganjil Selalu tidak hadir ke sekolah dengan pelbagai alasan Suka berbohong dan kadang- kadang mencuri Menangis – enggan masuk darjah Hyper aktif. Slow Learners: How are They Identified and Supported?
 • 14. Kesihatan Lemah tubuh badan, tidak bertenaga serta kurang zat makanan Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus). Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan). Agak Lemah menggerakkan motor kasar dan halus Kesihatan sering terganggu : sakit ( tempoh yang panjang ) Kurang menjaga kebersihan diri Psychology and Education of Slow Learner
 • 15. Kesediaan Belajar Belum bersedia untuk belajar. Perbendaharaan kata yang kurang Lemah dalam pemahaman Kurang keyakinan diri dan rangsangan Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat Slow Learners : Are Educators Leaving Them Behind?
 • 16. Tidak boleh mengenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan Lemah terhadap pendengaran bunyi dan rentak Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah. Lambat dalam mengkelaskan benda atau nombor Mempunyai kesukaran untuk mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru Tidak dapat menyelesaikan masalah Sukar mengambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang Sukar untuk membuat kenyataan umum Tidak dapat membuat kerja- kerja yang kreatif Lemah dalam pergerakan dan perbuatan Lemah daya pemikiran/ingatan Tidak boleh mengingat kembali apa yang telah dipelajari P e n g a m a t a n Successful method for Teaching The Slow Learner
 • 18. Instrumen Murid Pemulihan a) Dalam Negara Ujian saringan Ujian Diagnostik Ujian PengamatanPenilaian
 • 19. b) Luar Negara a. Initial Identifying Phase b. Scientific Comfirmatory Phase c. Counter – Check Phase 1. teknik pemerhatian , 2. penilaian pendidikan 3. sejarah sosial kanak – kanak dalam keluarga 1. Terman ( Merrill Scale ), 2. Weshler ( Intelligence Scale ) , 3. “Personality Test”, 4. “Medical Examination” 1. “Rate of Learning” 2. “Sandra Checklist Slow Learners : Their Psychology and Instruction
 • 20. Khidmat Bantuan IntervensiAwal • Berpusatkan guru • Berpusatkan pelajar • Berpusatkan keluarga Kaunseling • Guru menyelitkan motivasi kepada murid semasa proses pengajaran Pengantar Pendidikan Khas, KPM, Successful method for teaching the Slow Learner
 • 21. Pendekatan Pengajaran Masalah dalam Kemahiran Membaca 1. Huruf seakan- akan sama ( h-n, c-e ,f - t ) 2. Bentuk huruf terbalik ( w-m, h-y, u-n ) 3. Bentuk huruf songsang ( p-q, b-d ) 4. Sebut perkataan seakan sama (rambut- rumput) 1. Meninggalkan perkataan dalam ayat (Abu berlari dengan cepat -> Abu lari cepat) Buku “Pengantar Pendidikan Khas” “Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu”
 • 22. Masalah dalam Kemahiran Matematik Tidak boleh menulis angka dengan betul Tidak boleh melengkapk an nombor – ikut urutan ( menaik + menurun) Tidak boleh menyusun 2 kumpulan nombor – jadi ayat Tidak boleh menyusun ayat matematik dengan betul Buku “Pengantar Pendidikan Khas” “Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu”
 • 23. Masalah dalam Kemahiran Menulis Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain Bentuk – bentuk huruf ditulis terlalu condong / tidak jelas Menulis tanpa mengikut garisan – garisan yang ditentukan Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf @ Perkataan dengan perkataan Meninggalkan huruf , perkataan @ imbuhan Mencampur adukkan huruf besar + huruf kecil Huruf- huruf tidak ditulis mengikut kedudukan yang sepatutnya Masalah pembalikan huruf atau perkataan Buku “Pengantar Pendidikan Khas” “Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu”
 • 25. Harmer (2001) Lescano (1995) Menggunakan perbendaharaan kata yang mudah Menggunakan bentuk yang standard & respons yang terhad Memberi penilaian harian Pembelajaran menarik : permainan, puzzles Cara mengajar sesuai dengan gaya pembelajaran murid Murid yang bosan akan Kembali berminat untuk belajar Hubungan antara guru + murid berkembang Keyakinan murid meningkat Pendekatan Pengajaran (UMUM) Slow Learners: How are They Identified and Supported?
 • 26. “Successful Method For Teaching The Slow Learner” Muriel Schoenbrun & Regina Berger Masalah Membaca Carta bersaiz besar - Ada jalan cerita Menyediakan bahan bacaan sendiri - buku besar yang ada cerita menarik minat murid Mengulang perkataan yang jarang di dengar atau digunakan – setiap minggu Perpustakaan di kelas : menyediakan perpustakaan sendiri di kelas – buku yang dipinjam dari Perpustakaan sekolah, buku sendiri atau buku murid – galakkan murid untuk pinjam dan baca
 • 27. MasalahMatematik perisian matematik cth : Sebron games Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia Menggunakan flash card contoh : kad operasi , kad nombor Permainan lain : 1. Dam Ular 2. Dart angka 3. Domino 4. Membentuk angka dengan tanah liat
 • 28. Kesimpulan Dengan adanya sesi pemulihan , murid – murid akan dapat mempelajari asas 3M secara perlahan dan memahaminya sebaik mungkin. Apabila konsep 3M dapat dikuasai dengan baik, maka keyakinan dan potensi diri mereka akan menjadi lebih positif.

Editor's Notes

 1. 15. Permainan matematik: a) Domino b) Dam ular c) Pancing angka d) Dart angka e) Bowling f) Membentuk angka dengan doh