SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Kuntatalo 31.5.2017
Erityisasiantuntija Teemu Luukko, SM / PEO,
pelastustoimen uudistushanke
Pelastustoimi - maakuntadigi
31.5.2017 2
Pelastustoimen strategia
Nykytila pelastustoimessa
31.5.2017 3
Pääsynhallinta
Käyttöympäristö
esim. työasemat
Päätöksenteko
Jo
Johtamisjärjestelmät
Varajärjestelmät
Henkilöstö-
järjestelmät
TaloushallintoAsiahallinta
Päätöksenteko
Tukijärjestelmät
Tietoliikenne
Asematekniikka yms
31.5.2017 4
Hallinnon turvallisuusverkko lainsäädäntö
Pelastustoimen TUVE suunnitteluprojekti
31.5.2017 5
Pelastustoimen suunnittelun perusteet
TUVE - suunnitteluprojektin tavoitteet:
• Pyrkiä luomaan pelastustoimen ICT-palvelut yhden luukun periaatteella.
• Asiakkuusrajapintana olisi VALTORI hallinnon turvallisuusverkko lain mukaisesti.
• Hallinnon turvallisuusverkon palveluiden käyttäminen pelastustoimessa suunnitellaan
toteuttavaksi hallinnon turvallisuusverkko lainsäädännön mukaisesti.
Toimintamalli pelastustoimessa TUVE laajentumisen suhteen:
• TUVE-laajentuminen pelastustoimessa toteutetaan hallitusti kansallisesti suunnitellen,
että tarkoituksenmukainen kokonaisuus toteutuu.
31.5.2017 6
31.5.2017 7
31.5.2017 8
31.5.2017 9
31.5.2017 10
31.5.2017 11
Kohti pelastustoimen tavoitetilaa
Kokonaisuus koostuu kolmesta kokonaisuudesta
31.5.2017 12
Pelastustoimen tietovaranto
Viranomaisten yhteisiä palveluja
Maakuntien tietojärjestelmät
Maakuntien tietojärjestelmät
Maakuntien tietojärjestelmät (esimerkkinä)
Pelastustoimen tietojärjestelmät (PELATOSI) mm.
mm. hälyttäminen
Tiedottaminen
Tilastointi-, raportointi- ja
analysointityö
Pelastustoimen
loppukäyttäjä
Sähköinen asiointi
asiakas , henkilöstö
Sisäinen riskien-
hallinta
mm. henkilöstö, osaami-
sen hallinta, toiminnanohjaus
Toimialan muita
yhteisiä
järjestelmiä
Sisäinen
riskienhallinta
Resurssien ja
osaamisen
hallinta
Raportointi
Analysointi
Muut
yhteiset
Hälyttäminen
/ tiedottaminen
Valvontatoiminta
Oppimisympä-
ristö ja osaamisen
todentaminen
Valvonta-
toiminta
Verkkoop-
pimisym-
päris-
tö
mm. Myynti- ja
ostolaskujen
käsittely,
palkanmaksu
Asioiden- ja
asiakirjojen hallinta Henkilöstöasiat Päätösten tekminen
Matkasuunnitelmat
ja matkalaskut
Toiminnan
tukemiseen liittyviä
järjestelmiä
Talous-
hallinto
Asian- ja
asiakirja-
hallinto
Henkilöstö-
hallinto
Päätöksen-
teko
Matka-
laskut
Muut yhtei-
set palvelut
1 - 18 palvelua
PALVELUJEN
KÄYTTÖ
TOIMIALAOMISTAAMAAKUNTA
TUVE - Viestintäpalvelut
mm. sähköposti, pikaviestintä..
Viranomaisten yhteiset järjestelmät mm.
ERICA - hätäkeskustietojärjestelmä
KEJO - kenttäjärjestelmä
Pääsynhallinta
VALTIOLLINENTOIMIJA
OMISTAA
Havainnekuva pelastustoimen kokonaisuudesta
Pelastustoimen tietohallinnon erityispiirteitä
• Turvallisuusviranomainen
• TUVE käyttövelvoitettu
• Varautuminen
– Palvelut ja resurssit
• Turvallisuus
– Kyberturvallisuus
• Hallinnollisen kokonaisuuden integrointi / käyttö TUVE:sta
mahdollistettava
• Pelastustoimella tulee olla riittävä tietohallinto-osaaminen /
resurssit
– Varautuminen
31.5.2017 13
Missä mennään…
• Nykytilakuvaus
• TUVE suunnitteluprojekti käynnissä ( - 12/2017)
– Toimialan puitesopimus (SM/PEO), palvelusopimukset (pelastuslaitokset)
– @pelastustoimi.fi
– Tavoitetilan tarkentuminen
• Kokonaisarkkitehtuurityö käynnissä
– Sisäisen turvallisuuden arkkitehtuuri , turvallisuuden arkkitehtuuri
• Tietoturvallisuuden jalkauttaminen käynnissä
• Rahoitus valmisteilla
• Pelastustoimen tietohallinnon resurssit / organisointi valmisteilla
• Meneillään olevien viranomaisten yhteisten
tietojärjestelmähankkeiden ohjaus – käyttöönottamisen valmistelut
– ERICA , KEJO
31.5.2017 14
Kiitos
Erityisasiantuntija Teemu Luukko
Sisäministeriö / pelastusosasto
Teemu.Luukko@intermin.fi , 0295-488 455

More Related Content

Similar to Pelastustoimen valmistelutilanne

23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-KarjalassaTyöterveyslaitos
 
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretiaMykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretiaTHL
 
Maintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainen
Maintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainenMaintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainen
Maintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainenMaintpartner Group
 
Success Story - lokitietojen hallintaa keskitetysti ja määräystenmukaisesti
Success Story - lokitietojen hallintaa keskitetysti ja määräystenmukaisestiSuccess Story - lokitietojen hallintaa keskitetysti ja määräystenmukaisesti
Success Story - lokitietojen hallintaa keskitetysti ja määräystenmukaisestiFinceptum Oy
 
Sofigate JulkIT 2012:ssa - Miten Suomesta tietohallintojohtamisen kärkimaa?
Sofigate JulkIT 2012:ssa - Miten Suomesta tietohallintojohtamisen kärkimaa?Sofigate JulkIT 2012:ssa - Miten Suomesta tietohallintojohtamisen kärkimaa?
Sofigate JulkIT 2012:ssa - Miten Suomesta tietohallintojohtamisen kärkimaa?sofigateps
 
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...Mystes
 
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoilleTilastokeskus
 
Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat. Sakari Pulakka, Tarja Häkkinen,...
Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat. Sakari Pulakka, Tarja Häkkinen,...Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat. Sakari Pulakka, Tarja Häkkinen,...
Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat. Sakari Pulakka, Tarja Häkkinen,...VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
 
Liite 08 sote makudigin muutosorganisonti ja toimeenpanon projektointi
Liite 08 sote makudigin muutosorganisonti ja toimeenpanon projektointiLiite 08 sote makudigin muutosorganisonti ja toimeenpanon projektointi
Liite 08 sote makudigin muutosorganisonti ja toimeenpanon projektointiSinikka Pennanen
 
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...Eetu Uotinen
 

Similar to Pelastustoimen valmistelutilanne (20)

23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
 
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretiaMykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne Uudellamaalla
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne UudellamaallaSote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne Uudellamaalla
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne Uudellamaalla
 
Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...
Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...
Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...
 
Maintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainen
Maintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainenMaintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainen
Maintpartner - teollisen käytön ja kunnossapidon ammattilainen
 
Success Story - lokitietojen hallintaa keskitetysti ja määräystenmukaisesti
Success Story - lokitietojen hallintaa keskitetysti ja määräystenmukaisestiSuccess Story - lokitietojen hallintaa keskitetysti ja määräystenmukaisesti
Success Story - lokitietojen hallintaa keskitetysti ja määräystenmukaisesti
 
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
 
KUVA-työn muutosohjelma
KUVA-työn muutosohjelmaKUVA-työn muutosohjelma
KUVA-työn muutosohjelma
 
Foresight Friday 17.11.2017 Puistola
Foresight Friday 17.11.2017 PuistolaForesight Friday 17.11.2017 Puistola
Foresight Friday 17.11.2017 Puistola
 
Sari-Anne Hannula: Välineitä tuottavuuden kehittämiseen: Kustannustehokkuutta...
Sari-Anne Hannula: Välineitä tuottavuuden kehittämiseen: Kustannustehokkuutta...Sari-Anne Hannula: Välineitä tuottavuuden kehittämiseen: Kustannustehokkuutta...
Sari-Anne Hannula: Välineitä tuottavuuden kehittämiseen: Kustannustehokkuutta...
 
ICT ja julkishallinnon tuottavuus, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen
ICT ja julkishallinnon tuottavuus, hallinto- ja kuntaministeri Henna VirkkunenICT ja julkishallinnon tuottavuus, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen
ICT ja julkishallinnon tuottavuus, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen
 
Sofigate JulkIT 2012:ssa - Miten Suomesta tietohallintojohtamisen kärkimaa?
Sofigate JulkIT 2012:ssa - Miten Suomesta tietohallintojohtamisen kärkimaa?Sofigate JulkIT 2012:ssa - Miten Suomesta tietohallintojohtamisen kärkimaa?
Sofigate JulkIT 2012:ssa - Miten Suomesta tietohallintojohtamisen kärkimaa?
 
Joustavuuden ja turvallisuuden yhdistäminen Suomen työmarkkinoilla
Joustavuuden ja turvallisuuden yhdistäminen Suomen työmarkkinoillaJoustavuuden ja turvallisuuden yhdistäminen Suomen työmarkkinoilla
Joustavuuden ja turvallisuuden yhdistäminen Suomen työmarkkinoilla
 
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
Mystes Integraatioaamupala - Ratkaisuja järjestelmäintegrointien tyypillisiin...
 
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoaErja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
 
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
 
Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat. Sakari Pulakka, Tarja Häkkinen,...
Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat. Sakari Pulakka, Tarja Häkkinen,...Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat. Sakari Pulakka, Tarja Häkkinen,...
Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat. Sakari Pulakka, Tarja Häkkinen,...
 
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Antti_Laulajainen
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Antti_LaulajainenTietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Antti_Laulajainen
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Antti_Laulajainen
 
Liite 08 sote makudigin muutosorganisonti ja toimeenpanon projektointi
Liite 08 sote makudigin muutosorganisonti ja toimeenpanon projektointiLiite 08 sote makudigin muutosorganisonti ja toimeenpanon projektointi
Liite 08 sote makudigin muutosorganisonti ja toimeenpanon projektointi
 
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 

Pelastustoimen valmistelutilanne

 • 1. Kuntatalo 31.5.2017 Erityisasiantuntija Teemu Luukko, SM / PEO, pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimi - maakuntadigi
 • 3. Nykytila pelastustoimessa 31.5.2017 3 Pääsynhallinta Käyttöympäristö esim. työasemat Päätöksenteko Jo Johtamisjärjestelmät Varajärjestelmät Henkilöstö- järjestelmät TaloushallintoAsiahallinta Päätöksenteko Tukijärjestelmät Tietoliikenne Asematekniikka yms
 • 6. Pelastustoimen suunnittelun perusteet TUVE - suunnitteluprojektin tavoitteet: • Pyrkiä luomaan pelastustoimen ICT-palvelut yhden luukun periaatteella. • Asiakkuusrajapintana olisi VALTORI hallinnon turvallisuusverkko lain mukaisesti. • Hallinnon turvallisuusverkon palveluiden käyttäminen pelastustoimessa suunnitellaan toteuttavaksi hallinnon turvallisuusverkko lainsäädännön mukaisesti. Toimintamalli pelastustoimessa TUVE laajentumisen suhteen: • TUVE-laajentuminen pelastustoimessa toteutetaan hallitusti kansallisesti suunnitellen, että tarkoituksenmukainen kokonaisuus toteutuu. 31.5.2017 6
 • 12. Kokonaisuus koostuu kolmesta kokonaisuudesta 31.5.2017 12 Pelastustoimen tietovaranto Viranomaisten yhteisiä palveluja Maakuntien tietojärjestelmät Maakuntien tietojärjestelmät Maakuntien tietojärjestelmät (esimerkkinä) Pelastustoimen tietojärjestelmät (PELATOSI) mm. mm. hälyttäminen Tiedottaminen Tilastointi-, raportointi- ja analysointityö Pelastustoimen loppukäyttäjä Sähköinen asiointi asiakas , henkilöstö Sisäinen riskien- hallinta mm. henkilöstö, osaami- sen hallinta, toiminnanohjaus Toimialan muita yhteisiä järjestelmiä Sisäinen riskienhallinta Resurssien ja osaamisen hallinta Raportointi Analysointi Muut yhteiset Hälyttäminen / tiedottaminen Valvontatoiminta Oppimisympä- ristö ja osaamisen todentaminen Valvonta- toiminta Verkkoop- pimisym- päris- tö mm. Myynti- ja ostolaskujen käsittely, palkanmaksu Asioiden- ja asiakirjojen hallinta Henkilöstöasiat Päätösten tekminen Matkasuunnitelmat ja matkalaskut Toiminnan tukemiseen liittyviä järjestelmiä Talous- hallinto Asian- ja asiakirja- hallinto Henkilöstö- hallinto Päätöksen- teko Matka- laskut Muut yhtei- set palvelut 1 - 18 palvelua PALVELUJEN KÄYTTÖ TOIMIALAOMISTAAMAAKUNTA TUVE - Viestintäpalvelut mm. sähköposti, pikaviestintä.. Viranomaisten yhteiset järjestelmät mm. ERICA - hätäkeskustietojärjestelmä KEJO - kenttäjärjestelmä Pääsynhallinta VALTIOLLINENTOIMIJA OMISTAA Havainnekuva pelastustoimen kokonaisuudesta
 • 13. Pelastustoimen tietohallinnon erityispiirteitä • Turvallisuusviranomainen • TUVE käyttövelvoitettu • Varautuminen – Palvelut ja resurssit • Turvallisuus – Kyberturvallisuus • Hallinnollisen kokonaisuuden integrointi / käyttö TUVE:sta mahdollistettava • Pelastustoimella tulee olla riittävä tietohallinto-osaaminen / resurssit – Varautuminen 31.5.2017 13
 • 14. Missä mennään… • Nykytilakuvaus • TUVE suunnitteluprojekti käynnissä ( - 12/2017) – Toimialan puitesopimus (SM/PEO), palvelusopimukset (pelastuslaitokset) – @pelastustoimi.fi – Tavoitetilan tarkentuminen • Kokonaisarkkitehtuurityö käynnissä – Sisäisen turvallisuuden arkkitehtuuri , turvallisuuden arkkitehtuuri • Tietoturvallisuuden jalkauttaminen käynnissä • Rahoitus valmisteilla • Pelastustoimen tietohallinnon resurssit / organisointi valmisteilla • Meneillään olevien viranomaisten yhteisten tietojärjestelmähankkeiden ohjaus – käyttöönottamisen valmistelut – ERICA , KEJO 31.5.2017 14
 • 15. Kiitos Erityisasiantuntija Teemu Luukko Sisäministeriö / pelastusosasto Teemu.Luukko@intermin.fi , 0295-488 455