SlideShare a Scribd company logo
Pelastustoimen laitteet
Asennus- ja käsisammutinliikkeiden valvonta
Jan Meszka
27.-29.8.2019
Aiheet
Tukes ja pelastustoimen laitteiden valvonta
katsaus tilastoihin
kentällä tehtyjä havaintoja
tarkastuslaitosten kirjaamien puutteiden korjaaminen ja valvonta
ajankohtaista pelastustoimen laitteista
keskustelua
Tukes valvoo pelastustoimen laitelain 10/2007 mukaisesti
Laitteet
pelastustoimen laitteet, mm. palovaroittimet, käsisammuttimet, paloilmoitinlaitteet,
savunpoistolaitteet, sammutuspeitteet, sammutuslaitteistot, häkävaroittimet,
poistumisvalaistus…
Liikkeet
palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoja asentavat ja huoltavat liikkeet
Käsisammuttimia huoltavat ja tarkastavat liikkeet
Tarkastuslaitokset
palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia
suorittavat tarkastuslaitokset.
Valvottavia liikkeitä / toimipaikkaa
Käsisammutinliikkeitä 413 kpl
Paloilmoitinliikkeitä 271 kpl
Sammutuslaitteistoliikkeitä 25 (SA K) 13 (SA K F) 78 (SA S) 35 (SA V) yht: 151 kpl
Yhteensä 835 kpl
8/2019
Paloturvallisuuslaitteistoille tarkastuslaitosten tekemät tarkastukset
Laitteistojen tarkastusmäärät 2016 2017 2018
Paloilmoittimet
> Käyttöönottotarkastukset 2091 2110 2100
> Määräaikaistarkastukset 5616 5500 5400
Sammutuslaitteistot
> Käyttöönottotarkastukset 883 947 900
> Määräaikaistarkastukset 3094 3254 3600
Paloilmoittimia on Suomessa arviolta noin 23.000 ja vesisammutuslaitteistoja noin 9000.
Noin 80 % laitteistoista tarkastustulos on ”laitteisto täyttää vaatimukset, kun puutteet on korjattu”. Vakavasti puutteellisten
laitteistojen osuus on noin 1,5 %. (2016 ja 2017 oli alle 1 %)
Vakavat puutteet, sammutuslaitteistot:
• Ilmoitusten siirrot eivät toimi
(paloilmoitinyhteys, HÄKE-yhteys, oleellinen
valvontatieto) kuten pumppujen häiriöt).
• Vaarantaa henkilöturvallisuuden suojatussa
kohteessa.
• Estää sammutuslaitteiston toiminnan.
• Vaarantaa vakavasti sammutuslaitteiston
sammutuskyvyn.
• Rakennusluvassa ja suunnitteluasiakirjoissa
asetetut laitteistoa koskevat vaatimukset eivät
täyty.
Vakavat puutteet, paloilmoitinlaitteistot:
• Siirtoyhteys ei toimi tarkoitetulla tavalla.
• Paloturvallisuuden kannalta merkittävässä paikassa
oleva ilmaisin tai kokonainen paloryhmä ei anna
ilmoitusta.
• Ilmoituksen paikantaminen ei onnistu.
• Laitteistossa on laitteita, jotka eivät ole
yhteensopivia.
• Laitteisto on ohjelmoitu tai asennettu niin, että
laitteisto (kokemusperäisen tiedon perusteella) ei toimi
asianmukaisesti ja luotettavasti.
• Asennustodistus ei vastaa kohteen mukaista
laitteistoa.
• Rakennusluvassa ja suunnitteluasiakirjoissa asetetut
laitteistoa koskevat vaatimukset eivät täyty.
• Laitteiston kunnossapidon puute on aiheuttanut sen,
että laitteisto ei enää täytä vaatimuksia tai laitteisto on
aiheuttanut toistuvia erheellisiä ilmoituksia.
Laitteistojen hätäkeskukseen välittämät hälytykset koko maassa
Vuosien 2015-2017 k.a. 18007 kpl.
2018 18141 kpl.
2019 11115 kpl. 26.8.2019
Tarkastuksilla havaittuja puutteita
• Tarkastuksilla (tarkastuslaitosten) havaittuja puutteita ei korjata
• Asennukset ovat kesken
• Paikantamisessa ja ilmaisimien sijoittelussa puutteita
• Eri järjestelmien rajapinnoissa/kytkennöissä puutteita
• Laitteiston ylläpidon puutteet (huolto, päiväkirja, kk-kokeilut jne..)
• Paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilön vastuu
• Hätäkeskusyhteys
• Huoltoliikkeen vaihtuminen (ilmoitusten välittyminen ja yhteystiedot)
• Laitteiston hoitajan osaaminen
• Paloilmoitinkeskusten vaihdon yhteydessä puutteellinen asennustarkastus
• Vesilähteen riittävyys
Miten tilanne muuttuisi paremmaksi?
-Mitkä ovat suurimmat syyt järjestelmien häiriöihin?
-RaVa & PeLa käytännöt
-Tarvitaanko ohjeita ja koulutusta?
-Tarvitaanko lainsäädäntöön / asetuksiin muutosta?
-Mitä Tukesilta odotetaan?
Tukes valvontakäynnit palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoja asentaviin ja huoltaviin liikkeisiin
sekä käsisammuttimia huoltaviin ja tarkastaviin liikkeisiin.
• Valvontakäynnit on aloitettu kevään 2019 aikana.
• Valvontakäyntien määrää lisätään.
• Valvonta kohdennetaan alueellisesti ympäri Suomea.
• Vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa lisätään.
Ajankohtaisia asioita
Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen
Suunniteltu lausuntokierros syksyllä 2019.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2019.
Valmistelun etenemisestä on järjestetty keskustelutilaisuudet 10.4.2019 ja 16.5.2019. Seuraava
keskustelutilaisuus on 10.9.2019, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat sisäministeriön
verkkosivuille elokuun aikana. https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM036:00/2017
Aerosolisammutus
2019 aikana on käyty Tukesin johdolla keskusteluja
aerosolisammutusjärjestelmien asemasta pelastustoimen laitteena.
2019 on julkaistu kaksi EN-standardia (SFS-EN 15276 osat 1 ja 2), jotka
käsittelevät komponenttivaatimuksia sekä suunnittelua, asennusta ja
kunnossapitoa.
Häkävaroittimet
Tukes on testannut häkävaroittimia keväällä 2019.
Testissä oli 4 eri valmistajien myynnissä olevia häkävaroittimia. Tulokset
julkaistaan syksyllä 2019
Tarkastuslaitosten sääntötulkintatyöryhmä
sammutuslaitteistot
Järjestäytymiskokous on pidetty: 15.08.2019
Julkaisut yhteistyössä SPEK / Tukes kanssa
PI ?
Kysymyksiä ja keskustelua

More Related Content

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
CE-merkintä
CE-merkintäCE-merkintä

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpit
 
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuus
 
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
 
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
 
CE-merkintä
CE-merkintäCE-merkintä
CE-merkintä
 

Pelastustoimen laitteet

 • 1. Pelastustoimen laitteet Asennus- ja käsisammutinliikkeiden valvonta Jan Meszka 27.-29.8.2019
 • 2. Aiheet Tukes ja pelastustoimen laitteiden valvonta katsaus tilastoihin kentällä tehtyjä havaintoja tarkastuslaitosten kirjaamien puutteiden korjaaminen ja valvonta ajankohtaista pelastustoimen laitteista keskustelua
 • 3. Tukes valvoo pelastustoimen laitelain 10/2007 mukaisesti Laitteet pelastustoimen laitteet, mm. palovaroittimet, käsisammuttimet, paloilmoitinlaitteet, savunpoistolaitteet, sammutuspeitteet, sammutuslaitteistot, häkävaroittimet, poistumisvalaistus… Liikkeet palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoja asentavat ja huoltavat liikkeet Käsisammuttimia huoltavat ja tarkastavat liikkeet Tarkastuslaitokset palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia suorittavat tarkastuslaitokset.
 • 4. Valvottavia liikkeitä / toimipaikkaa Käsisammutinliikkeitä 413 kpl Paloilmoitinliikkeitä 271 kpl Sammutuslaitteistoliikkeitä 25 (SA K) 13 (SA K F) 78 (SA S) 35 (SA V) yht: 151 kpl Yhteensä 835 kpl 8/2019
 • 5. Paloturvallisuuslaitteistoille tarkastuslaitosten tekemät tarkastukset Laitteistojen tarkastusmäärät 2016 2017 2018 Paloilmoittimet > Käyttöönottotarkastukset 2091 2110 2100 > Määräaikaistarkastukset 5616 5500 5400 Sammutuslaitteistot > Käyttöönottotarkastukset 883 947 900 > Määräaikaistarkastukset 3094 3254 3600 Paloilmoittimia on Suomessa arviolta noin 23.000 ja vesisammutuslaitteistoja noin 9000. Noin 80 % laitteistoista tarkastustulos on ”laitteisto täyttää vaatimukset, kun puutteet on korjattu”. Vakavasti puutteellisten laitteistojen osuus on noin 1,5 %. (2016 ja 2017 oli alle 1 %)
 • 6. Vakavat puutteet, sammutuslaitteistot: • Ilmoitusten siirrot eivät toimi (paloilmoitinyhteys, HÄKE-yhteys, oleellinen valvontatieto) kuten pumppujen häiriöt). • Vaarantaa henkilöturvallisuuden suojatussa kohteessa. • Estää sammutuslaitteiston toiminnan. • Vaarantaa vakavasti sammutuslaitteiston sammutuskyvyn. • Rakennusluvassa ja suunnitteluasiakirjoissa asetetut laitteistoa koskevat vaatimukset eivät täyty. Vakavat puutteet, paloilmoitinlaitteistot: • Siirtoyhteys ei toimi tarkoitetulla tavalla. • Paloturvallisuuden kannalta merkittävässä paikassa oleva ilmaisin tai kokonainen paloryhmä ei anna ilmoitusta. • Ilmoituksen paikantaminen ei onnistu. • Laitteistossa on laitteita, jotka eivät ole yhteensopivia. • Laitteisto on ohjelmoitu tai asennettu niin, että laitteisto (kokemusperäisen tiedon perusteella) ei toimi asianmukaisesti ja luotettavasti. • Asennustodistus ei vastaa kohteen mukaista laitteistoa. • Rakennusluvassa ja suunnitteluasiakirjoissa asetetut laitteistoa koskevat vaatimukset eivät täyty. • Laitteiston kunnossapidon puute on aiheuttanut sen, että laitteisto ei enää täytä vaatimuksia tai laitteisto on aiheuttanut toistuvia erheellisiä ilmoituksia.
 • 7. Laitteistojen hätäkeskukseen välittämät hälytykset koko maassa Vuosien 2015-2017 k.a. 18007 kpl. 2018 18141 kpl. 2019 11115 kpl. 26.8.2019
 • 8. Tarkastuksilla havaittuja puutteita • Tarkastuksilla (tarkastuslaitosten) havaittuja puutteita ei korjata • Asennukset ovat kesken • Paikantamisessa ja ilmaisimien sijoittelussa puutteita • Eri järjestelmien rajapinnoissa/kytkennöissä puutteita • Laitteiston ylläpidon puutteet (huolto, päiväkirja, kk-kokeilut jne..) • Paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilön vastuu • Hätäkeskusyhteys • Huoltoliikkeen vaihtuminen (ilmoitusten välittyminen ja yhteystiedot) • Laitteiston hoitajan osaaminen • Paloilmoitinkeskusten vaihdon yhteydessä puutteellinen asennustarkastus • Vesilähteen riittävyys
 • 9. Miten tilanne muuttuisi paremmaksi? -Mitkä ovat suurimmat syyt järjestelmien häiriöihin? -RaVa & PeLa käytännöt -Tarvitaanko ohjeita ja koulutusta? -Tarvitaanko lainsäädäntöön / asetuksiin muutosta? -Mitä Tukesilta odotetaan?
 • 10. Tukes valvontakäynnit palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoja asentaviin ja huoltaviin liikkeisiin sekä käsisammuttimia huoltaviin ja tarkastaviin liikkeisiin. • Valvontakäynnit on aloitettu kevään 2019 aikana. • Valvontakäyntien määrää lisätään. • Valvonta kohdennetaan alueellisesti ympäri Suomea. • Vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa lisätään.
 • 11. Ajankohtaisia asioita Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen Suunniteltu lausuntokierros syksyllä 2019. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2019. Valmistelun etenemisestä on järjestetty keskustelutilaisuudet 10.4.2019 ja 16.5.2019. Seuraava keskustelutilaisuus on 10.9.2019, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat sisäministeriön verkkosivuille elokuun aikana. https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM036:00/2017
 • 12. Aerosolisammutus 2019 aikana on käyty Tukesin johdolla keskusteluja aerosolisammutusjärjestelmien asemasta pelastustoimen laitteena. 2019 on julkaistu kaksi EN-standardia (SFS-EN 15276 osat 1 ja 2), jotka käsittelevät komponenttivaatimuksia sekä suunnittelua, asennusta ja kunnossapitoa. Häkävaroittimet Tukes on testannut häkävaroittimia keväällä 2019. Testissä oli 4 eri valmistajien myynnissä olevia häkävaroittimia. Tulokset julkaistaan syksyllä 2019
 • 13. Tarkastuslaitosten sääntötulkintatyöryhmä sammutuslaitteistot Järjestäytymiskokous on pidetty: 15.08.2019 Julkaisut yhteistyössä SPEK / Tukes kanssa PI ?