SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Η μεγάλη
μετανάστευση των
λαών. Σο τέλος του
Δυτικού Ρωμαϊκού
κράτους.
 Η κατάσταση στην Ιταλία στα μέσα του 5ου αι. μ.Χ. -
συνεχής αναταραχή λόγω:
 α) της αποδιοργάνωσης του κράτους και
 β) της κατάληψης της στρατιωτικής ηγεσίας από
Γερμανούς μισθοφόρους ∙
 άνοδος στο θρόνο αυτοκρατόρων χωρίς ικανότητες,
με την υποστήριξη των Γερμανών ή τη συγκατάθεση
της Κων / πολης
 αυτοκρατορία μόνο κατ’ όνομα, διατήρηση του τίτλου
επειδή οι βάρβαροι σέβονταν τον θεσμό του
αυτοκράτορα.
 Οδόακρος, ηγεμόνας των Ερούλων (γερμανικού
φύλου)
 Αναγνωρίστηκε αρχηγός όλων των μισθοφόρων
στην Ιταλία.
 Καθαίρεσε τον αυτοκράτορα Ρωμύλο Αυγουστύλο
(476 μ.Χ.) με πρόσχημα την κατάληψη του θρόνου
χωρίς την έγκριση της Κων / πολης.
 Αναγνωρίστηκε διοικητής της Ιταλίας κατόπιν
αιτήματος από τον αυτοκράτορα του Ανατολικού
τμήματος Ζήνωνα να κυβερνά στη Δύση εξ ονόματός
του.
΢υνέπειες :
 1.Κανένας άλλος ρωμαίος αυτοκράτορας δεν
κυβέρνησε στη Δύση.
 2. 476 μ.Χ. θεωρείται το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού
κράτους και η αρχή του Μεσαίωνα.
Οι Οστρογότθοι (ανατολικός κλάδος των Γότθων):
Εγκατεστημένοι στην περιοχή του Δνείπερου ποταμού
(αρχές 4ου αι.).
 Αργότερα υπέφεραν από τις μετακινήσεις των Ούνων
και υποτάχθηκαν σε αυτούς.
 Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στη σημερινή Ουγγαρία,
φυλάσσοντας τα σύνορα, λόγω της φιλογοτθικής
πολιτικής του Μ. Θεοδοσίου .
 Έκαναν επιδρομές στη βόρεια Βαλκανική, όταν
αυτοκράτορας ήταν ο Ζήνων (τέλη 5ου αι.).
 Ο Ζήνων έστρεψε τον ηγεμόνα τους Θευδέριχο
ενάντια στην Ιταλία για να απομακρύνει τον
Οδόακρο.
 O Θευδέριχος κατέλαβε τη Ραβέννα και την έκανε
έδρα της επικράτειάς του (Οστρογοτθικό Βασίλειο
της Ιταλίας, 493 μ.Χ.).
 Ο αυτοκράτορας της Κων / πολης Ζήνων του
έδωσε τον τίτλο του ρήγα (rex).
Ο Θεοδώριχος σε πίνακα
του Φέλιξ Καστέλλο (1635)
Βασιλιάς των Βησιγότθων
Ζήνων
Καίσαρ Φλάβιος Ζήνων
Αύγουστος
Μαυσωλείο* του
Θευδέριχου έξω από τα
τείχη της Ραβέννας.
Πρόκειται για ένα κυκλικό
οικοδόμημα που θυμίζει
αρχαίο ηρώο. ΢το κάτω
μέρος ήταν
τοποθετημένη η
σαρκοφάγος, ενώ το
επάνω μέρος ήταν
χώρος για
τελετουργικούς σκοπούς.
 Σέλη του 5ου αιώνα: από την παλαιά ρωμαϊκή
αυτοκρατορία απέμεινε μόνο το ανατολικό
τμήμα, περιορισμένο σε εδάφη της
Βαλκανικής, της Μ. Ασίας και περιοχών της
΢υρίας, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου.
 Στη Δύση είχαν ιδρυθεί γερμανικά βασίλεια.
 9. Η πολιτική του Ανατ. Ρωμαϊκού κράτους απέναντι στους Βησιγότθους
Στις περιοχές εκείνες των Βαλκανίων που ελέγχονταν από την
Κωνσταντινούπολη, το μάθημα που είχαν δεχτεί οι Ρωμαίοι στρατιωτικοί τον 4ο
αιώνα εφαρμόστηκε με επιτυχία. Ένας μελετημένος συνδυασμός ισχύος,
προσαρμοστικότητας και εξαγοράς με χρήμα εξουδετέρωσαν τις συνέπειες της
βησιγοτθικής μετανάστευσης. Η πολεμική αριστοκρατία των Βησιγότθων
«αφομοιώθηκε» με την προσφορά θέσεων στη στρατιωτική ηγεσία ή με την
ανάθεση αποστολών προς όφελος της ανατολικής ρωμαϊκής διπλωματίας.
Όταν όμως ο Αλάριχος κινήθηκε από τα Βαλκάνια προς τη Δύση, αντιμετώπισε
μια κοινωνία που της έλειπε η αντίστοιχη δύναμη και επιτηδειότητα. Οι συγκλητικοί
είχαν αφήσει απλήρωτους τους φόρους τους και είχαν παραμελήσει την
επάνδρωση του ρωμαϊκού στρατού-ωστόσο όταν τους ζητήθηκε, το 408, να
πληρώσουν τον Αλάριχο για να καλύψουν τις στρατιωτικές αδυναμίες τους, η
σύγκλητος απέρριψε την πρόταση ως πολύ ενδοτική προς τον μισητό βάρβαρο:
«Αυτό είναι δουλικό συμβόλαιο, όχι εισφορά». Περήφανα λόγια, αλλά δύο
χρόνια αργότερα αυτοί οι πατριώτες θα εξαναγκάζονταν σε τριπλάσια εισφορά
απ' αυτήν που τους είχε ζητηθεί αρχικά, για να λυτρώσουν την ίδια την πόλη τους
από το βασιλιά των Βησιγότθων. Ο στείρος σοβινισμός και η άρνηση να
διαπραγματευτούν με τους βαρβάρους οδήγησαν στην άλωση της Ρώμης από
τον Αλάριχο το 410.
 Ήταν ένα δυσοίωνο ξεκίνημα για τις ρωμαιοβαρβαρικές σχέσεις του ερχόμενου
αιώνα.
P. Brown, ό.π., σ. 131-132.
Ασκήσεις - Δραστηριότητες
 1. Να αξιολογήσετε το μεταρρυθμιστικό έργο του
Διοκλητιανού. Να λάβετε υπόψη σας το παράθεμα 1.
2. Γιατί ο Μ. Κωνσταντίνος εγκατέλειψε το σύστημα της
Τετραρχίας;
3. Πώς κρίνετε την προσπάθεια του Ιουλιανού να
επαναφέρει την ειδωλολατρία; Υπήρχε προοπτική
επικράτησης των θρησκευτικών του απόψεων;
4. Ποιες ήταν οι συνέπειες των αποφάσεων της συνόδου
της Χαλκηδόνας για την αυτοκρατορία; (Να λάβετε υπόψη
σας το παράθεμα 6).
5. Να προσδιορίσετε το πολιτισμικό επίπεδο των Ούνων με
βάση τις πληροφορίες του παραθέματος 8.
6. Αφού μελετήσετε το παράθεμα 7 να απαντήσετε στις
ακόλουθες ερωτήσεις: α) Ποια λύση προβάλλει για την
αντιμετώπιση του προβλήματος του εκγερμανισμού του
κράτους; β) Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί;
7. Πότε και με ποιον τρόπο επήλθε ο οριστικός χωρισμός
της αυτοκρατορίας και ποια ήταν η τύχη του δυτικού της
τμήματος;
ΠΗΓΕΣ
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%
8C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%82#/me
dia/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE
%BF:Odoacer_480ad.jpg
 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2696/Ist
oria_A-Lykeiou_html-empl/indexVII1_5.html
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE
%BF%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%87%CE
%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AE%CE
%BD%CF%89%CE%BD_(%CE%B1%CF%85%CF%84%
CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%
CF%81%CE%B1%CF%82)

More Related Content

Similar to Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf

7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεωνKvarnalis75
 
Αξιώματα της βυζαντινής γραφεικρατίας
Αξιώματα της βυζαντινής γραφεικρατίαςΑξιώματα της βυζαντινής γραφεικρατίας
Αξιώματα της βυζαντινής γραφεικρατίαςΜaria Demirakou
 
δ' σταυροφορια
δ' σταυροφοριαδ' σταυροφορια
δ' σταυροφοριαpapackost
 
The end of roman emprire
The end of roman emprireThe end of roman emprire
The end of roman emprireOlga Karadaki
 
ομαδα 3η ιστορια
ομαδα 3η ιστοριαομαδα 3η ιστορια
ομαδα 3η ιστοριαvana papaioannou
 
Λέων Γ΄ Ίσαυρος και Εικονομαχία,Σ.Σωφρονά-Κ.Σωφρονάς
Λέων Γ΄ Ίσαυρος και Εικονομαχία,Σ.Σωφρονά-Κ.ΣωφρονάςΛέων Γ΄ Ίσαυρος και Εικονομαχία,Σ.Σωφρονά-Κ.Σωφρονάς
Λέων Γ΄ Ίσαυρος και Εικονομαχία,Σ.Σωφρονά-Κ.ΣωφρονάςIliana Kouvatsou
 
Ο Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα Κυριάκη
Ο Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα ΚυριάκηΟ Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα Κυριάκη
Ο Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα ΚυριάκηIliana Kouvatsou
 
μεροβίγγειοι και καρολίδες
μεροβίγγειοι και καρολίδεςμεροβίγγειοι και καρολίδες
μεροβίγγειοι και καρολίδεςTania Apostolopoulou
 
Η ιστορία των Σταυροφοριών - Δ' Σταυροφορία
Η ιστορία των Σταυροφοριών - Δ' ΣταυροφορίαΗ ιστορία των Σταυροφοριών - Δ' Σταυροφορία
Η ιστορία των Σταυροφοριών - Δ' ΣταυροφορίαPeter Tzagarakis
 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣIliana Kouvatsou
 
Διάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτους
Διάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτουςΔιάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτους
Διάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτουςΧρυσούλα Κοσμά
 
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίουη εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίουelissabet
 
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.ppsx
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.ppsxΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.ppsx
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.ppsxNasia Fatsi
 
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-ΣιμιτζήςΗ Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-ΣιμιτζήςIliana Kouvatsou
 
Η ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη Σταυροφορία
Η ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη ΣταυροφορίαΗ ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη Σταυροφορία
Η ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη Σταυροφορίαelnas
 
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30παπό το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30πelissabet
 
Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης lyk-parou
 
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουelissabet
 
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση ΚωνσταντινούποληςΣταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση ΚωνσταντινούποληςGabriella Aspraki
 

Similar to Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf (20)

7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
 
Αξιώματα της βυζαντινής γραφεικρατίας
Αξιώματα της βυζαντινής γραφεικρατίαςΑξιώματα της βυζαντινής γραφεικρατίας
Αξιώματα της βυζαντινής γραφεικρατίας
 
δ' σταυροφορια
δ' σταυροφοριαδ' σταυροφορια
δ' σταυροφορια
 
The end of roman emprire
The end of roman emprireThe end of roman emprire
The end of roman emprire
 
ομαδα 3η ιστορια
ομαδα 3η ιστοριαομαδα 3η ιστορια
ομαδα 3η ιστορια
 
1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης.
1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης.1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης.
1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης.
 
Λέων Γ΄ Ίσαυρος και Εικονομαχία,Σ.Σωφρονά-Κ.Σωφρονάς
Λέων Γ΄ Ίσαυρος και Εικονομαχία,Σ.Σωφρονά-Κ.ΣωφρονάςΛέων Γ΄ Ίσαυρος και Εικονομαχία,Σ.Σωφρονά-Κ.Σωφρονάς
Λέων Γ΄ Ίσαυρος και Εικονομαχία,Σ.Σωφρονά-Κ.Σωφρονάς
 
Ο Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα Κυριάκη
Ο Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα ΚυριάκηΟ Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα Κυριάκη
Ο Μεσαίωνας στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο- Εύα Κυριάκη
 
μεροβίγγειοι και καρολίδες
μεροβίγγειοι και καρολίδεςμεροβίγγειοι και καρολίδες
μεροβίγγειοι και καρολίδες
 
Η ιστορία των Σταυροφοριών - Δ' Σταυροφορία
Η ιστορία των Σταυροφοριών - Δ' ΣταυροφορίαΗ ιστορία των Σταυροφοριών - Δ' Σταυροφορία
Η ιστορία των Σταυροφοριών - Δ' Σταυροφορία
 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
 
Διάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτους
Διάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτουςΔιάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτους
Διάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτους
 
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίουη εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
 
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.ppsx
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.ppsxΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.ppsx
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.ppsx
 
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-ΣιμιτζήςΗ Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
 
Η ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη Σταυροφορία
Η ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη ΣταυροφορίαΗ ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη Σταυροφορία
Η ιστορία των Σταυροφοριών: Η Τέταρτη Σταυροφορία
 
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30παπό το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
 
Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
 
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
 
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση ΚωνσταντινούποληςΣταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης
 

More from Evangelia Patera

Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣEvangelia Patera
 
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής ΑνατολήςΜ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής ΑνατολήςEvangelia Patera
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)Evangelia Patera
 
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΛυκείουΘεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΛυκείουEvangelia Patera
 
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα ΔικαιώματαΑνθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα ΔικαιώματαEvangelia Patera
 
Αντιπολεμική Λογοτεχνία
Αντιπολεμική ΛογοτεχνίαΑντιπολεμική Λογοτεχνία
Αντιπολεμική ΛογοτεχνίαEvangelia Patera
 
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των ΜεροβιγγείωνΤο Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των ΜεροβιγγείωνEvangelia Patera
 
H αραβικη εξάπλωση
H αραβικη εξάπλωσηH αραβικη εξάπλωση
H αραβικη εξάπλωσηEvangelia Patera
 
Η εμφάνιση του Ισλάμ
Η εμφάνιση του ΙσλάμΗ εμφάνιση του Ισλάμ
Η εμφάνιση του ΙσλάμEvangelia Patera
 
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝEvangelia Patera
 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙEvangelia Patera
 
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄) Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄) Evangelia Patera
 
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝEvangelia Patera
 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο Evangelia Patera
 
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844Evangelia Patera
 

More from Evangelia Patera (20)

Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
 
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής ΑνατολήςΜ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)
 
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΛυκείουΘεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
 
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα ΔικαιώματαΑνθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
 
Αντιπολεμική Λογοτεχνία
Αντιπολεμική ΛογοτεχνίαΑντιπολεμική Λογοτεχνία
Αντιπολεμική Λογοτεχνία
 
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των ΜεροβιγγείωνΤο Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
 
H εικονομαχία
H εικονομαχίαH εικονομαχία
H εικονομαχία
 
H αραβικη εξάπλωση
H αραβικη εξάπλωσηH αραβικη εξάπλωση
H αραβικη εξάπλωση
 
Η εμφάνιση του Ισλάμ
Η εμφάνιση του ΙσλάμΗ εμφάνιση του Ισλάμ
Η εμφάνιση του Ισλάμ
 
Hράκλειος
HράκλειοςHράκλειος
Hράκλειος
 
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
 
Η "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ"
Η "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ"Η "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ"
Η "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ"
 
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄) Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
 
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
 
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
 

Recently uploaded

Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Δήμητρα Τζίνου
 
Activate Communicate Think Democratically Conference Pieria
Activate Communicate Think Democratically Conference PieriaActivate Communicate Think Democratically Conference Pieria
Activate Communicate Think Democratically Conference Pieriassuserb87724
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Μέθοδος Επίλυσης Συγκρούσεων Συνομιλήκων
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Μέθοδος Επίλυσης Συγκρούσεων ΣυνομιλήκωνΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Μέθοδος Επίλυσης Συγκρούσεων Συνομιλήκων
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Μέθοδος Επίλυσης Συγκρούσεων ΣυνομιλήκωνBasso Hatzopoulou
 
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfΘέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfathinadimi
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)mary nastakou
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των ΔελφώνΕκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των ΔελφώνDimitra Mylonaki
 
Η εκδρομή μας στους Δελφούς
Η εκδρομή μας στους        ΔελφούςΗ εκδρομή μας στους        Δελφούς
Η εκδρομή μας στους ΔελφούςDimitra Mylonaki
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
Έκθεση Τεχνολογίας Σχολικό Έτος 2023-24.pptx
Έκθεση Τεχνολογίας Σχολικό Έτος 2023-24.pptxΈκθεση Τεχνολογίας Σχολικό Έτος 2023-24.pptx
Έκθεση Τεχνολογίας Σχολικό Έτος 2023-24.pptx7gymnasiokavalas
 
Παρουσίαση του κεφαλαίου ΕΞΕΛΙΞΗ της Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Παρουσίαση του κεφαλαίου ΕΞΕΛΙΞΗ της Β ΛΥΚΕΙΟΥΠαρουσίαση του κεφαλαίου ΕΞΕΛΙΞΗ της Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Παρουσίαση του κεφαλαίου ΕΞΕΛΙΞΗ της Β ΛΥΚΕΙΟΥΣπύρος Ποντικάκης
 
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdfΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf2lykkomo
 
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσειςΜαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσειςNewsroom8
 

Recently uploaded (20)

YlhKPAC-2324.pdf . 56th J H S of Athens
YlhKPAC-2324.pdf . 56th J H S of AthensYlhKPAC-2324.pdf . 56th J H S of Athens
YlhKPAC-2324.pdf . 56th J H S of Athens
 
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
 
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Activate Communicate Think Democratically Conference Pieria
Activate Communicate Think Democratically Conference PieriaActivate Communicate Think Democratically Conference Pieria
Activate Communicate Think Democratically Conference Pieria
 
Όαση ειρήνης
Όαση                ειρήνηςΌαση                ειρήνης
Όαση ειρήνης
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Μέθοδος Επίλυσης Συγκρούσεων Συνομιλήκων
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Μέθοδος Επίλυσης Συγκρούσεων ΣυνομιλήκωνΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Μέθοδος Επίλυσης Συγκρούσεων Συνομιλήκων
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Μέθοδος Επίλυσης Συγκρούσεων Συνομιλήκων
 
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfΘέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
 
YlhEikastikaB-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEikastikaB-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.YlhEikastikaB-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEikastikaB-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των ΔελφώνΕκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
 
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Η εκδρομή μας στους Δελφούς
Η εκδρομή μας στους        ΔελφούςΗ εκδρομή μας στους        Δελφούς
Η εκδρομή μας στους Δελφούς
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
 
Έκθεση Τεχνολογίας Σχολικό Έτος 2023-24.pptx
Έκθεση Τεχνολογίας Σχολικό Έτος 2023-24.pptxΈκθεση Τεχνολογίας Σχολικό Έτος 2023-24.pptx
Έκθεση Τεχνολογίας Σχολικό Έτος 2023-24.pptx
 
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
Παρουσίαση του κεφαλαίου ΕΞΕΛΙΞΗ της Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Παρουσίαση του κεφαλαίου ΕΞΕΛΙΞΗ της Β ΛΥΚΕΙΟΥΠαρουσίαση του κεφαλαίου ΕΞΕΛΙΞΗ της Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Παρουσίαση του κεφαλαίου ΕΞΕΛΙΞΗ της Β ΛΥΚΕΙΟΥ
 
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdfΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
 
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσειςΜαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
 

Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf

 • 1. Η μεγάλη μετανάστευση των λαών. Σο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.
 • 2.  Η κατάσταση στην Ιταλία στα μέσα του 5ου αι. μ.Χ. - συνεχής αναταραχή λόγω:  α) της αποδιοργάνωσης του κράτους και  β) της κατάληψης της στρατιωτικής ηγεσίας από Γερμανούς μισθοφόρους ∙  άνοδος στο θρόνο αυτοκρατόρων χωρίς ικανότητες, με την υποστήριξη των Γερμανών ή τη συγκατάθεση της Κων / πολης  αυτοκρατορία μόνο κατ’ όνομα, διατήρηση του τίτλου επειδή οι βάρβαροι σέβονταν τον θεσμό του αυτοκράτορα.
 • 3.
 • 4.  Οδόακρος, ηγεμόνας των Ερούλων (γερμανικού φύλου)  Αναγνωρίστηκε αρχηγός όλων των μισθοφόρων στην Ιταλία.  Καθαίρεσε τον αυτοκράτορα Ρωμύλο Αυγουστύλο (476 μ.Χ.) με πρόσχημα την κατάληψη του θρόνου χωρίς την έγκριση της Κων / πολης.  Αναγνωρίστηκε διοικητής της Ιταλίας κατόπιν αιτήματος από τον αυτοκράτορα του Ανατολικού τμήματος Ζήνωνα να κυβερνά στη Δύση εξ ονόματός του.
 • 5. ΢υνέπειες :  1.Κανένας άλλος ρωμαίος αυτοκράτορας δεν κυβέρνησε στη Δύση.  2. 476 μ.Χ. θεωρείται το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους και η αρχή του Μεσαίωνα. Οι Οστρογότθοι (ανατολικός κλάδος των Γότθων): Εγκατεστημένοι στην περιοχή του Δνείπερου ποταμού (αρχές 4ου αι.).  Αργότερα υπέφεραν από τις μετακινήσεις των Ούνων και υποτάχθηκαν σε αυτούς.  Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στη σημερινή Ουγγαρία, φυλάσσοντας τα σύνορα, λόγω της φιλογοτθικής πολιτικής του Μ. Θεοδοσίου .
 • 6.  Έκαναν επιδρομές στη βόρεια Βαλκανική, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Ζήνων (τέλη 5ου αι.).  Ο Ζήνων έστρεψε τον ηγεμόνα τους Θευδέριχο ενάντια στην Ιταλία για να απομακρύνει τον Οδόακρο.  O Θευδέριχος κατέλαβε τη Ραβέννα και την έκανε έδρα της επικράτειάς του (Οστρογοτθικό Βασίλειο της Ιταλίας, 493 μ.Χ.).  Ο αυτοκράτορας της Κων / πολης Ζήνων του έδωσε τον τίτλο του ρήγα (rex).
 • 7. Ο Θεοδώριχος σε πίνακα του Φέλιξ Καστέλλο (1635) Βασιλιάς των Βησιγότθων Ζήνων Καίσαρ Φλάβιος Ζήνων Αύγουστος
 • 8. Μαυσωλείο* του Θευδέριχου έξω από τα τείχη της Ραβέννας. Πρόκειται για ένα κυκλικό οικοδόμημα που θυμίζει αρχαίο ηρώο. ΢το κάτω μέρος ήταν τοποθετημένη η σαρκοφάγος, ενώ το επάνω μέρος ήταν χώρος για τελετουργικούς σκοπούς.
 • 9.  Σέλη του 5ου αιώνα: από την παλαιά ρωμαϊκή αυτοκρατορία απέμεινε μόνο το ανατολικό τμήμα, περιορισμένο σε εδάφη της Βαλκανικής, της Μ. Ασίας και περιοχών της ΢υρίας, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου.  Στη Δύση είχαν ιδρυθεί γερμανικά βασίλεια.
 • 10.
 • 11.  9. Η πολιτική του Ανατ. Ρωμαϊκού κράτους απέναντι στους Βησιγότθους Στις περιοχές εκείνες των Βαλκανίων που ελέγχονταν από την Κωνσταντινούπολη, το μάθημα που είχαν δεχτεί οι Ρωμαίοι στρατιωτικοί τον 4ο αιώνα εφαρμόστηκε με επιτυχία. Ένας μελετημένος συνδυασμός ισχύος, προσαρμοστικότητας και εξαγοράς με χρήμα εξουδετέρωσαν τις συνέπειες της βησιγοτθικής μετανάστευσης. Η πολεμική αριστοκρατία των Βησιγότθων «αφομοιώθηκε» με την προσφορά θέσεων στη στρατιωτική ηγεσία ή με την ανάθεση αποστολών προς όφελος της ανατολικής ρωμαϊκής διπλωματίας. Όταν όμως ο Αλάριχος κινήθηκε από τα Βαλκάνια προς τη Δύση, αντιμετώπισε μια κοινωνία που της έλειπε η αντίστοιχη δύναμη και επιτηδειότητα. Οι συγκλητικοί είχαν αφήσει απλήρωτους τους φόρους τους και είχαν παραμελήσει την επάνδρωση του ρωμαϊκού στρατού-ωστόσο όταν τους ζητήθηκε, το 408, να πληρώσουν τον Αλάριχο για να καλύψουν τις στρατιωτικές αδυναμίες τους, η σύγκλητος απέρριψε την πρόταση ως πολύ ενδοτική προς τον μισητό βάρβαρο: «Αυτό είναι δουλικό συμβόλαιο, όχι εισφορά». Περήφανα λόγια, αλλά δύο χρόνια αργότερα αυτοί οι πατριώτες θα εξαναγκάζονταν σε τριπλάσια εισφορά απ' αυτήν που τους είχε ζητηθεί αρχικά, για να λυτρώσουν την ίδια την πόλη τους από το βασιλιά των Βησιγότθων. Ο στείρος σοβινισμός και η άρνηση να διαπραγματευτούν με τους βαρβάρους οδήγησαν στην άλωση της Ρώμης από τον Αλάριχο το 410.  Ήταν ένα δυσοίωνο ξεκίνημα για τις ρωμαιοβαρβαρικές σχέσεις του ερχόμενου αιώνα. P. Brown, ό.π., σ. 131-132.
 • 12. Ασκήσεις - Δραστηριότητες  1. Να αξιολογήσετε το μεταρρυθμιστικό έργο του Διοκλητιανού. Να λάβετε υπόψη σας το παράθεμα 1. 2. Γιατί ο Μ. Κωνσταντίνος εγκατέλειψε το σύστημα της Τετραρχίας; 3. Πώς κρίνετε την προσπάθεια του Ιουλιανού να επαναφέρει την ειδωλολατρία; Υπήρχε προοπτική επικράτησης των θρησκευτικών του απόψεων; 4. Ποιες ήταν οι συνέπειες των αποφάσεων της συνόδου της Χαλκηδόνας για την αυτοκρατορία; (Να λάβετε υπόψη σας το παράθεμα 6). 5. Να προσδιορίσετε το πολιτισμικό επίπεδο των Ούνων με βάση τις πληροφορίες του παραθέματος 8. 6. Αφού μελετήσετε το παράθεμα 7 να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: α) Ποια λύση προβάλλει για την αντιμετώπιση του προβλήματος του εκγερμανισμού του κράτους; β) Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί; 7. Πότε και με ποιον τρόπο επήλθε ο οριστικός χωρισμός της αυτοκρατορίας και ποια ήταν η τύχη του δυτικού της τμήματος;
 • 13. ΠΗΓΕΣ  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF% 8C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%82#/me dia/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE %BF:Odoacer_480ad.jpg  http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2696/Ist oria_A-Lykeiou_html-empl/indexVII1_5.html  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE %BF%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%87%CE %BF%CF%82_%CE%91%CE%84  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AE%CE %BD%CF%89%CE%BD_(%CE%B1%CF%85%CF%84% CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF% CF%81%CE%B1%CF%82)