SlideShare a Scribd company logo
‫أفضل‬
‫برنامج‬
‫إلدارة‬
‫الموارد‬
‫البشرية‬
‫أون‬
‫الين‬
‫وبالتالى‬ ‫االقتصادى‬ ‫النشاط‬ ‫فى‬ ‫كبير‬ ‫نمو‬ ‫إلى‬ ‫التكنولوجية‬ ‫المجاالت‬ ‫فى‬ ‫الهائل‬ ‫الطفرة‬ ‫أدت‬
‫ادى‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫األنشطة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫فروعها‬ ‫وتعدد‬ ‫الشركات‬ ‫وأعداد‬ ‫حجم‬ ‫فى‬ ‫تزايد‬
‫االعتماد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫االدارة‬ ‫فى‬ ‫التقليدية‬ ‫النظم‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫الفروع‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫لصعوبة‬
، ‫فيه‬ ‫المرغوب‬ ‫االداء‬ ‫يقدم‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫التقليدية‬ ‫االلكترونية‬ ‫البرامج‬ ‫على‬
‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫ظهرت‬ ‫ولذلك‬
‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برامج‬
‫الين‬ ‫أون‬
‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫والتى‬
‫بين‬ ‫المسافة‬ ‫زادت‬ ‫ومهما‬ ‫فروعها‬ ‫زادت‬ ‫مهما‬ ‫ادائها‬ ‫وتقييم‬ ‫ومتابعة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬
‫وفرع‬ – ‫مثال‬ ‫بمصر‬ ‫(فرع‬ ‫الجنسيات‬ ‫متعددة‬ ‫لشركة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫فيمكن‬ ‫الفروع‬
‫من‬ ‫نهائى‬ ‫ال‬ ‫لعدد‬ ‫و‬ ‫لحظى‬ ‫وبشكل‬ ‫سهولة‬ ‫بكل‬ ) ‫وهكذا‬ ... ‫بالصين‬ ‫فرع‬ – ‫المتحدة‬ ‫بالواليات‬
‫مميزات‬ ‫أهم‬ ‫هذه‬ ‫وتعتبر‬ ‫العاملين‬
‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬
‫البشرية‬
‫فى‬ ‫يعتمد‬ ‫الذى‬ ‫الين‬ ‫اون‬
‫يمكن‬ ‫إلكتروني‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫موجودة‬ ) ‫كالود‬ ( ‫الكترونية‬ ‫سحابة‬ ‫على‬ ‫بياناته‬ ‫تخزين‬
‫على‬ ‫الدخول‬ ‫بمجرد‬ ‫الين‬ ‫اون‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫برنامج‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫للمستخدم‬
.‫وقت‬ ‫اى‬ ‫وفى‬ ‫مكان‬ ‫اى‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫المرور‬ ‫وكلمة‬ ‫المستخدم‬ ‫اسم‬ ‫وإدخال‬ ‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬
‫الين‬ ‫أون‬ ‫أكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫لماذا‬
‫برنامج‬ ‫افضل‬ ‫تجعله‬ ‫مزايا‬ ‫من‬ ‫الين‬ ‫اون‬ ‫اكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫يقدم‬ ‫ما‬ ‫إن‬
‫واالنصراف‬ ‫الحضور‬ ‫بصمة‬ ‫إدخال‬ ‫يمكن‬ ‫البرنامج‬ ‫خالل‬ ‫فمن‬ ، ‫الين‬ ‫اون‬ ‫بشرية‬ ‫موارد‬ ‫ادارة‬
‫الموظف‬ ‫قيام‬ ‫فمجرد‬ ‫يوميًا‬ ‫متابعتها‬ ‫ويمكن‬ ‫لحظي‬ ‫بشكل‬ ‫العمل‬ ‫ومواقع‬ ‫الفروع‬ ‫لكل‬
‫فرع‬ - ‫االسكندرية‬ ‫فرع‬ ( ‫معين‬ ‫فرع‬ ‫فى‬ ‫واالنصراف‬ ‫الحضور‬ ‫بصمة‬ ‫جهاز‬ ‫على‬ ‫بالضغط‬
‫وبشكل‬ ‫فورًا‬ ‫للموظف‬ ‫واالنصراف‬ ‫الحضور‬ ‫بيانات‬ ‫باستيراد‬ ‫البرنامج‬ ‫يقوم‬ )‫مثال‬ ‫اسوان‬
‫الحضور‬ ‫ساعات‬ ‫على‬ ‫بالشركة‬ ‫المتبعة‬ ‫السياسات‬ ‫بتطبيق‬ ‫البرنامج‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬ ‫لحظى‬
– ‫الرسمية‬ ‫اإلجازات‬ – ‫االضافى‬ ‫الوقت‬ ‫سياسة‬ – ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التأخير‬ ‫كسياسة‬ ‫واالنصراف‬
‫سياسات‬ ‫وتعديل‬ ‫تهيئة‬ ‫امكانية‬ ‫البرنامج‬ ‫لك‬ ‫يتيح‬ ‫كما‬ ، ‫وغيرها‬ ... ‫المبكر‬ ‫االنصراف‬ ‫سياسة‬
‫لحسابات‬ ‫المالية‬ ‫المعالجات‬ ‫باجراء‬ ‫يقوم‬ ‫البرنامج‬ ‫فأن‬ ‫وكذلك‬ ، ‫بالشركة‬ ‫متبع‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫العمل‬
‫ضف‬ ، ‫واالنصراف‬ ‫الحضور‬ ‫بصمة‬ ‫جهاز‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫ضغط‬ ‫بمجرد‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫أليًا‬ ‫الموظفين‬
‫مقر‬ ‫الى‬ ‫الحضور‬ ‫الموظف‬ ‫يحتاج‬ ‫فال‬ ‫أليًا‬ ‫اإلجازات‬ ‫طلبات‬ ‫بادارة‬ ‫البرنامج‬ ‫قيام‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬
‫برنامج‬ ‫من‬ ‫االجازة‬ ‫بطلب‬ ‫الموظف‬ ‫قيام‬ ‫بمجرد‬ ‫بريديًا‬ ‫االجازة‬ ‫طلب‬ ‫ارسال‬ ‫حتى‬ ‫او‬ ‫الشركة‬
‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫المختص‬ ‫للمدير‬ ‫الطلب‬ ‫بتحويل‬ ‫البرنامج‬ ‫يقوم‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬
‫تعطيل‬ ‫دون‬ ‫سهولة‬ ‫بكل‬ ‫االجازة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الموظف‬ ‫يستطيع‬ ‫الموافقة‬ ‫وبمجرد‬ ‫االجازة‬
‫من‬ ‫مميزة‬ ‫بمجموعة‬ ‫أكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫يتمتع‬ ‫كما‬ ، ‫العمل‬ ‫لوقت‬
‫واحجامها‬ ‫انشطتها‬ ‫بمختلف‬ ‫الشركات‬ ‫فى‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إلدارة‬ ‫االنسب‬ ‫تجعلة‬ ‫التى‬ ‫التقارير‬
.
‫الين‬ ‫اون‬ ‫أكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫مميزات‬ ‫أهم‬ ‫ماهى‬
‫الى‬ ‫بحاجة‬ ‫ليست‬ ‫فأنك‬ ‫اكفليكس‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬
‫اجهزة‬
‫سيرفر‬
‫لحفظ‬
‫البيانات‬
‫فلو‬
‫افترضنا‬
‫أن‬
‫هناك‬
‫شركة‬
‫بها‬
‫أكثر‬
‫من‬
20000
‫موظف‬
‫و‬
150
‫كبيرة‬ ‫مجموعة‬ ‫وكذلك‬ ‫الضخمة‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫وأجهزة‬ ‫السيرفرات‬ ‫مئات‬ ‫الى‬ ‫االمر‬ ‫الحتاج‬ً‫مثال‬ ‫فرع‬
‫ال‬ ‫حتى‬ ‫يوميًا‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ ‫احتياطية‬ ‫نسخة‬ ‫بأخذ‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫الفنى‬ ‫الدعم‬ ‫موظفى‬ ‫من‬
‫والسرقات‬ ‫الحرائق‬ ‫نتيجة‬ ‫للتلف‬ ‫عرضة‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫وكذلك‬ ‫التلف‬ ‫أو‬ ‫للفقد‬ ‫تتعرض‬
‫اون‬ ‫اكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫ولكن‬ ، ‫وغيرها‬ ‫الفنية‬ ‫واألعطال‬
‫سحابة‬ ‫فى‬ ‫البيانات‬ ‫وجود‬ ‫نتيجة‬ ‫تام‬ ‫أمان‬ ‫فى‬ ‫وحساباتهم‬ ‫الموظفين‬ ‫بيانات‬ ‫فأن‬ ‫الين‬
‫الشركات‬ ‫ستوفر‬ ‫كما‬ ، ‫الفقد‬ ‫او‬ ‫السرقة‬ ‫او‬ ‫للتلف‬ ‫تعرضها‬ ‫يستحيل‬ ‫االنترنت‬ ‫على‬ ‫الكترونية‬
‫الفنى‬ ‫الدعم‬ ‫موظفي‬ ‫وأجور‬ ‫وصيانتها‬ ‫السيرفرات‬ ‫اجهزة‬ ‫بشراء‬ ‫الخاصة‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫المزيد‬
‫فيمكن‬ ‫التقارير‬ ‫واستعراض‬ ‫االدخال‬ ‫فى‬ ‫المرونة‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫ضف‬ ، ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬
‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫الدخول‬ ‫بمجرد‬ ‫مكان‬ ‫اى‬ ‫ومن‬ ‫وقت‬ ‫اى‬ ‫فى‬ ‫البيانات‬ ‫ادخال‬ ‫للموظف‬
‫أهم‬ ‫استعراض‬ ‫العليا‬ ‫واإلدارة‬ ‫للمديرين‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫المرور‬ ‫وكلمة‬ ‫المستخدم‬ ‫اسم‬ ‫وإدخال‬
. ‫وقت‬ ‫اى‬ ‫وفى‬ ‫مكان‬ ‫اى‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬ ‫الموظفين‬ ‫عن‬ ‫التقارير‬
‫للشركات‬ ‫الين‬ ‫اون‬ ‫أكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫عمل‬ ‫دورة‬ ‫ماهى‬
‫فكل‬ ‫االعتمادية‬ ‫علي‬ ‫الين‬ ‫اون‬ ‫اكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫عمل‬ ‫دور‬ ‫تعتمد‬
‫يجعله‬ ‫بما‬ ‫موجود‬ ‫الموظفين‬ ‫وحسابات‬ ‫بيانات‬ ‫إلدخال‬ ‫المستخدم‬ ‫اليها‬ ‫يحتاج‬ ‫التى‬ ‫الشاشات‬
‫األداء‬ ‫وتقييم‬ ‫ومتابعة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫للمستخدم‬ ‫فيمكن‬ ، ‫بسيط‬ ‫محاسبى‬ ‫نظام‬
‫ألى‬ ‫يمكن‬ " ‫اجازة‬ ‫طلب‬ " ‫شاشة‬ ‫خالل‬ ‫فمن‬ ، ‫البرنامج‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التقارير‬ ‫واستخراج‬
‫تقديم‬ ‫وبمجرد‬ ‫إجازة‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يعمل‬ ‫الذى‬ ‫الفرع‬ ‫أو‬ ‫موقعه‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫مستخدم‬
‫يقلل‬ ‫بما‬ ، ‫عليه‬ ‫للموافقة‬ ‫المختص‬ ‫المدير‬ ‫الى‬ ‫االجازة‬ ‫طلب‬ ‫بترحيل‬ ‫اليًا‬ ‫البرنامج‬ ‫يقوم‬ ‫الطلب‬
‫بالعمل‬ ‫الضائع‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫و‬ ‫االجازة‬ ‫لطلب‬ ‫االدارية‬ ‫االجراءات‬ ‫فى‬ ‫والمجهود‬ ‫الوقت‬ ‫من‬
‫االلتزام‬ ( ‫الموظف‬ ‫أداء‬ ‫لتقييم‬ ‫معايير‬ ‫إدخال‬ ‫من‬ " ‫األداء‬ ‫تقييم‬ " ‫شاشة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،
‫فى‬ ‫معيار‬ ‫كل‬ ‫درجة‬ ‫وتحديد‬ ) ‫وغيرها‬ .. ‫االبداع‬ – ‫االنضباط‬ – ‫الشخصى‬ ‫المظهر‬ – ‫بالمواعيد‬
، ‫البرنامج‬ ‫يصدرها‬ ‫التى‬ ‫األداء‬ ‫تقارير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الموظفين‬ ‫أداء‬ ‫تقييم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫األداء‬ ‫تقييم‬
‫االضافى‬ ‫العمل‬ ‫بوقت‬ ‫الخاصة‬ ‫السياسات‬ ‫إنشاء‬ ‫يمكن‬ " ‫اإلضافي‬ ‫الوقت‬ " ‫شاشة‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬
‫الخاصة‬ ‫االضافى‬ ‫الوقت‬ ‫بالسياسة‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫وربط‬ ‫معينة‬ ‫كقيمة‬ ‫أو‬ ‫الساعة‬ ‫أجر‬ ‫من‬ ‫كنسبة‬
‫مرتبات‬ ‫صرف‬ ‫عملية‬ ‫متابعة‬ ‫من‬ " ‫المرتبات‬ ‫صرف‬ " ‫شاشة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫به‬
‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫والصافى‬ ‫واالستقطاعات‬ ‫الراتب‬ ‫قيمة‬ ‫ومعرفة‬ ‫معين‬ ‫شهر‬ ‫بتحديد‬ ‫الموظفين‬
‫البيانات‬ ‫كافة‬ ‫وربط‬ ‫معين‬ ‫بمشروع‬ ‫موظفين‬ ‫مجموعة‬ ‫ربط‬ ‫من‬ " ‫المشاريع‬ " ‫شاشة‬ ‫خالل‬
.‫لالدخال‬ ‫اخرى‬ ‫شاشات‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ‫بهم‬ ‫الخاصة‬ ‫والسياسات‬
‫الين‬ ‫اون‬ ‫اكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫التقارير‬ ‫ماهى‬
‫التى‬ ‫التقارير‬ ‫من‬ ‫مميزة‬ ‫مجموعة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫اكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫يقدم‬
‫خالل‬ ‫فمن‬ ‫المالية‬ ‫حساباتهم‬ ‫ومراقبة‬ ‫الموظفين‬ ‫أداء‬ ‫وتقييم‬ ‫لمتابعة‬ ‫االدارة‬ ‫اليها‬ ‫تحتاج‬
‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫بالموظف‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫كافة‬ ‫استعراض‬ ‫يمكن‬ " ‫الموظفين‬ ‫بيانات‬ " ‫تقرير‬
‫ال‬ ‫وهل‬ " ) ‫وغيرها‬ .... ‫الجنسية‬ - ‫الفرع‬ - ‫القسم‬ - ‫المباشر‬ ‫المدير‬ - ‫لها‬ ‫التابع‬ ‫االدارة‬ ( ‫معينة‬
‫متابعة‬ ‫من‬ " ‫واالنصراف‬ ‫الحضور‬ " ‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫خدمته‬ ‫انتهت‬ ‫ام‬ ‫بالخدمة‬ ‫يزال‬
‫معينة‬ ‫وردية‬ ‫خالل‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫موظفين‬ ‫مجموعة‬ ‫او‬ ‫معين‬ ‫موظف‬ ‫وانصراف‬ ‫حضور‬
‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫موظف‬ ‫راتب‬ ‫استعراض‬ ‫يمكن‬ " ‫الموظفين‬ ‫مرتبات‬ " ‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬
- ‫االستقطاعات‬ - ‫الراتب‬ ‫اجمالى‬ ( ‫التفاصيل‬ ‫بكافة‬ ‫وطباعته‬ ‫معين‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫موظفين‬
‫متابعة‬ ‫يمكن‬ " ‫الموظفين‬ ‫سلف‬ ‫رصيد‬ " ‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ، ) ...- ‫الراتب‬ ‫صافى‬ - ‫الخصومات‬
- ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫المخصومة‬ ‫المبالغ‬ - ‫للسلفة‬ ‫المدة‬ ‫أول‬ ‫رصيد‬ ( ‫بالموظف‬ ‫الخاصة‬ ‫السلف‬ ‫رصيد‬
‫من‬ ‫للموظف‬ ‫الراتب‬ ‫بنود‬ ‫تفاصيل‬ ‫كافة‬ ‫استعراض‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ) ‫لمدة‬ ‫اخرى‬ ‫السلفة‬ ‫رصيد‬
‫التأمينات‬ ‫استقطاع‬ - ‫البدالت‬ - ‫االساسي‬ ‫الراتب‬ ( ‫كبيانات‬ " ‫الموظفين‬ ‫حسابات‬ " ‫تقرير‬ ‫خالل‬
.‫اخرى‬ ‫تقارير‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ) ... - ‫العالوات‬ - ‫العمل‬ ‫كسب‬ ‫ضرائب‬ ‫استقطاع‬ - ‫االجتماعية‬
: ‫ده‬ ‫الرابط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ومالي‬ ‫فني‬ ‫عرض‬ ‫وتطلب‬ ‫ده‬ ‫الرابط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫فكره‬ ‫تاخد‬ ‫تقدر‬
https://accflex.com
: ‫يوتيوب‬ ‫علي‬ ‫قناتنا‬ ‫علي‬ ‫من‬ ‫الكورس‬ ‫تدخل‬ ‫تقدر‬
‫كورس‬
‫المحاسب‬
‫المالى‬
‫المحترف‬
‫المجانى‬
-
PFA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj6g87I4C7yT9p9huQPg4rnDP3Hue-W
-J
أفضل برنامج لإدارة الموارد البشرية أون لاين.pdf

More Related Content

Similar to أفضل برنامج لإدارة الموارد البشرية أون لاين.pdf

تطبيق إدارة الموارد البشرية
تطبيق إدارة الموارد البشريةتطبيق إدارة الموارد البشرية
تطبيق إدارة الموارد البشرية
Shift ICT Company
 
ماذا يقدم لك أفضل برنامج حسابات متكامل للحسابات العامة
ماذا يقدم لك أفضل برنامج حسابات متكامل للحسابات العامةماذا يقدم لك أفضل برنامج حسابات متكامل للحسابات العامة
ماذا يقدم لك أفضل برنامج حسابات متكامل للحسابات العامة
KhaLed Zakaria
 
City soft Integrated Solutions ERP Presentation
City soft Integrated Solutions ERP PresentationCity soft Integrated Solutions ERP Presentation
City soft Integrated Solutions ERP Presentation
City Soft Integrated Solutions Co. Ltd
 
بروفايل Sources Solution 2023 للانظمة المحاسبية.pptx
بروفايل Sources Solution 2023 للانظمة المحاسبية.pptxبروفايل Sources Solution 2023 للانظمة المحاسبية.pptx
بروفايل Sources Solution 2023 للانظمة المحاسبية.pptx
markesolksa
 
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكستعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس
Egypt
 
برنامج شؤون الموظفين
برنامج شؤون الموظفينبرنامج شؤون الموظفين
برنامج شؤون الموظفين
dexeferp
 
Mokwalat
MokwalatMokwalat
Mokwalat
babelsoftco
 
Onyx pro profile ar & en اونكس برو
Onyx pro profile ar & en اونكس برو Onyx pro profile ar & en اونكس برو
Onyx pro profile ar & en اونكس برو
YemenSoft Co Ltd
 
صلاحية المدير
صلاحية المديرصلاحية المدير
صلاحية المدير
Nour Elbader
 
كيف يعزز نظام إدارة الحضور عمليات الموارد البشرية؟.pdf
كيف يعزز نظام إدارة الحضور عمليات الموارد البشرية؟.pdfكيف يعزز نظام إدارة الحضور عمليات الموارد البشرية؟.pdf
كيف يعزز نظام إدارة الحضور عمليات الموارد البشرية؟.pdf
Bahaa Abdulhadi
 
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس (3).pdf
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس (3).pdfتعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس (3).pdf
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس (3).pdf
Egypt
 
02 solo business solutions AR
02 solo business solutions AR02 solo business solutions AR
02 solo business solutions AR
Bps Erp
 
برنامج محاسبة شركات الاستيراد والتصدير
برنامج محاسبة شركات الاستيراد والتصديربرنامج محاسبة شركات الاستيراد والتصدير
برنامج محاسبة شركات الاستيراد والتصدير
برنامج محاسبة Erp System
 
ما هو اودو ؟
ما هو اودو ؟ما هو اودو ؟
ما هو اودو ؟
DiamondVision
 
برنامج برايم - لأدارة الاقساط
برنامج برايم - لأدارة الاقساطبرنامج برايم - لأدارة الاقساط
برنامج برايم - لأدارة الاقساط
Amadeus Petra
 
محاسبة شركات المقاولات لخدمات السمسرة والايجارات
محاسبة شركات المقاولات لخدمات السمسرة والايجاراتمحاسبة شركات المقاولات لخدمات السمسرة والايجارات
محاسبة شركات المقاولات لخدمات السمسرة والايجارات
برنامج محاسبة Erp System
 
الجزء الثاني من قصة حياة Systems integrator
الجزء الثاني من قصة حياة  Systems integratorالجزء الثاني من قصة حياة  Systems integrator
الجزء الثاني من قصة حياة Systems integrator
Ashraf Osman
 
برنامج محاسبة المؤسسات الصغيرة
برنامج محاسبة المؤسسات الصغيرةبرنامج محاسبة المؤسسات الصغيرة
برنامج محاسبة المؤسسات الصغيرة
Amadeus Petra
 
تطبيق الفاتورة الالكترونية
تطبيق الفاتورة الالكترونيةتطبيق الفاتورة الالكترونية
تطبيق الفاتورة الالكترونية
KhaLed Zakaria
 
Software
SoftwareSoftware
Software
Soft Click
 

Similar to أفضل برنامج لإدارة الموارد البشرية أون لاين.pdf (20)

تطبيق إدارة الموارد البشرية
تطبيق إدارة الموارد البشريةتطبيق إدارة الموارد البشرية
تطبيق إدارة الموارد البشرية
 
ماذا يقدم لك أفضل برنامج حسابات متكامل للحسابات العامة
ماذا يقدم لك أفضل برنامج حسابات متكامل للحسابات العامةماذا يقدم لك أفضل برنامج حسابات متكامل للحسابات العامة
ماذا يقدم لك أفضل برنامج حسابات متكامل للحسابات العامة
 
City soft Integrated Solutions ERP Presentation
City soft Integrated Solutions ERP PresentationCity soft Integrated Solutions ERP Presentation
City soft Integrated Solutions ERP Presentation
 
بروفايل Sources Solution 2023 للانظمة المحاسبية.pptx
بروفايل Sources Solution 2023 للانظمة المحاسبية.pptxبروفايل Sources Solution 2023 للانظمة المحاسبية.pptx
بروفايل Sources Solution 2023 للانظمة المحاسبية.pptx
 
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكستعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس
 
برنامج شؤون الموظفين
برنامج شؤون الموظفينبرنامج شؤون الموظفين
برنامج شؤون الموظفين
 
Mokwalat
MokwalatMokwalat
Mokwalat
 
Onyx pro profile ar & en اونكس برو
Onyx pro profile ar & en اونكس برو Onyx pro profile ar & en اونكس برو
Onyx pro profile ar & en اونكس برو
 
صلاحية المدير
صلاحية المديرصلاحية المدير
صلاحية المدير
 
كيف يعزز نظام إدارة الحضور عمليات الموارد البشرية؟.pdf
كيف يعزز نظام إدارة الحضور عمليات الموارد البشرية؟.pdfكيف يعزز نظام إدارة الحضور عمليات الموارد البشرية؟.pdf
كيف يعزز نظام إدارة الحضور عمليات الموارد البشرية؟.pdf
 
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس (3).pdf
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس (3).pdfتعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس (3).pdf
تعرف على دورة عمل برنامج الحسابات العامة أكفليكس (3).pdf
 
02 solo business solutions AR
02 solo business solutions AR02 solo business solutions AR
02 solo business solutions AR
 
برنامج محاسبة شركات الاستيراد والتصدير
برنامج محاسبة شركات الاستيراد والتصديربرنامج محاسبة شركات الاستيراد والتصدير
برنامج محاسبة شركات الاستيراد والتصدير
 
ما هو اودو ؟
ما هو اودو ؟ما هو اودو ؟
ما هو اودو ؟
 
برنامج برايم - لأدارة الاقساط
برنامج برايم - لأدارة الاقساطبرنامج برايم - لأدارة الاقساط
برنامج برايم - لأدارة الاقساط
 
محاسبة شركات المقاولات لخدمات السمسرة والايجارات
محاسبة شركات المقاولات لخدمات السمسرة والايجاراتمحاسبة شركات المقاولات لخدمات السمسرة والايجارات
محاسبة شركات المقاولات لخدمات السمسرة والايجارات
 
الجزء الثاني من قصة حياة Systems integrator
الجزء الثاني من قصة حياة  Systems integratorالجزء الثاني من قصة حياة  Systems integrator
الجزء الثاني من قصة حياة Systems integrator
 
برنامج محاسبة المؤسسات الصغيرة
برنامج محاسبة المؤسسات الصغيرةبرنامج محاسبة المؤسسات الصغيرة
برنامج محاسبة المؤسسات الصغيرة
 
تطبيق الفاتورة الالكترونية
تطبيق الفاتورة الالكترونيةتطبيق الفاتورة الالكترونية
تطبيق الفاتورة الالكترونية
 
Software
SoftwareSoftware
Software
 

More from Egypt

تعرف على دورة عمل برنامج التصنيع من منظومة برامج حسابات أكفليكس (1).pdf
تعرف على دورة عمل برنامج التصنيع من منظومة برامج حسابات أكفليكس (1).pdfتعرف على دورة عمل برنامج التصنيع من منظومة برامج حسابات أكفليكس (1).pdf
تعرف على دورة عمل برنامج التصنيع من منظومة برامج حسابات أكفليكس (1).pdf
Egypt
 
تعرف على دورة عمل برنامج المقاولات من منظومة برامج حسابات أكفليكس.pdf
تعرف على دورة عمل برنامج المقاولات من منظومة برامج حسابات أكفليكس.pdfتعرف على دورة عمل برنامج المقاولات من منظومة برامج حسابات أكفليكس.pdf
تعرف على دورة عمل برنامج المقاولات من منظومة برامج حسابات أكفليكس.pdf
Egypt
 
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات (1).pdf
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات (1).pdfمراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات (1).pdf
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات (1).pdf
Egypt
 
تعرف على دورة عمل عمليات البيع والشراء ببرنامج ادارة المخازن أكفليكس.pdf
تعرف على دورة عمل عمليات البيع والشراء ببرنامج ادارة المخازن أكفليكس.pdfتعرف على دورة عمل عمليات البيع والشراء ببرنامج ادارة المخازن أكفليكس.pdf
تعرف على دورة عمل عمليات البيع والشراء ببرنامج ادارة المخازن أكفليكس.pdf
Egypt
 
المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة.pdf
المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة.pdfالمعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة.pdf
المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة.pdf
Egypt
 
حسابات التوكيلات التجارية مبيعات بضاعة الأمانة.pdf
حسابات التوكيلات التجارية مبيعات بضاعة الأمانة.pdfحسابات التوكيلات التجارية مبيعات بضاعة الأمانة.pdf
حسابات التوكيلات التجارية مبيعات بضاعة الأمانة.pdf
Egypt
 
ماهى مميزات برنامج محاسبة محطات الخرسانة الجاهزة والبلوك.pdf
ماهى مميزات برنامج محاسبة محطات الخرسانة الجاهزة والبلوك.pdfماهى مميزات برنامج محاسبة محطات الخرسانة الجاهزة والبلوك.pdf
ماهى مميزات برنامج محاسبة محطات الخرسانة الجاهزة والبلوك.pdf
Egypt
 
الارباح المحتجزة وتكلفة تمويلها.pdf
الارباح المحتجزة وتكلفة تمويلها.pdfالارباح المحتجزة وتكلفة تمويلها.pdf
الارباح المحتجزة وتكلفة تمويلها.pdf
Egypt
 
أهم طرق إدارة المخازن وتطبيقها على برنامج مخازن وارد ومنصرف.pdf
أهم طرق إدارة المخازن وتطبيقها على برنامج مخازن وارد ومنصرف.pdfأهم طرق إدارة المخازن وتطبيقها على برنامج مخازن وارد ومنصرف.pdf
أهم طرق إدارة المخازن وتطبيقها على برنامج مخازن وارد ومنصرف.pdf
Egypt
 
دور محاسبة التكاليف للمقاولات فى افضل برنامج محاسبة للمقاولات.pdf
دور محاسبة التكاليف للمقاولات فى افضل برنامج محاسبة للمقاولات.pdfدور محاسبة التكاليف للمقاولات فى افضل برنامج محاسبة للمقاولات.pdf
دور محاسبة التكاليف للمقاولات فى افضل برنامج محاسبة للمقاولات.pdf
Egypt
 
الاقفالات المحاسبية فى نهاية الفترات المالية.pdf
الاقفالات المحاسبية فى نهاية الفترات المالية.pdfالاقفالات المحاسبية فى نهاية الفترات المالية.pdf
الاقفالات المحاسبية فى نهاية الفترات المالية.pdf
Egypt
 
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdf
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdfالمعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdf
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdf
Egypt
 
أفضل برنامج مشتريات للحفاظ على نظام إدارة المشتريات للشركات.pdf
أفضل برنامج مشتريات للحفاظ على نظام إدارة المشتريات للشركات.pdfأفضل برنامج مشتريات للحفاظ على نظام إدارة المشتريات للشركات.pdf
أفضل برنامج مشتريات للحفاظ على نظام إدارة المشتريات للشركات.pdf
Egypt
 
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات.pdf
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات.pdfمراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات.pdf
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات.pdf
Egypt
 
الدورة المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.pdf
الدورة المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.pdfالدورة المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.pdf
الدورة المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.pdf
Egypt
 
الإعتمادات المستندية.pdf
الإعتمادات المستندية.pdfالإعتمادات المستندية.pdf
الإعتمادات المستندية.pdf
Egypt
 
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الثانية الجزء (2) (1).pdf
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الثانية الجزء (2) (1).pdfمعيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الثانية الجزء (2) (1).pdf
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الثانية الجزء (2) (1).pdf
Egypt
 
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الأولى.pdf
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الأولى.pdfمعيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الأولى.pdf
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الأولى.pdf
Egypt
 
تعرف على شرح الحسابات العامه الجزء الثاني المصروفات.pdf
تعرف على شرح الحسابات العامه الجزء الثاني المصروفات.pdfتعرف على شرح الحسابات العامه الجزء الثاني المصروفات.pdf
تعرف على شرح الحسابات العامه الجزء الثاني المصروفات.pdf
Egypt
 
طرق عمل الموازنات للشركات.pdf
طرق عمل الموازنات للشركات.pdfطرق عمل الموازنات للشركات.pdf
طرق عمل الموازنات للشركات.pdf
Egypt
 

More from Egypt (20)

تعرف على دورة عمل برنامج التصنيع من منظومة برامج حسابات أكفليكس (1).pdf
تعرف على دورة عمل برنامج التصنيع من منظومة برامج حسابات أكفليكس (1).pdfتعرف على دورة عمل برنامج التصنيع من منظومة برامج حسابات أكفليكس (1).pdf
تعرف على دورة عمل برنامج التصنيع من منظومة برامج حسابات أكفليكس (1).pdf
 
تعرف على دورة عمل برنامج المقاولات من منظومة برامج حسابات أكفليكس.pdf
تعرف على دورة عمل برنامج المقاولات من منظومة برامج حسابات أكفليكس.pdfتعرف على دورة عمل برنامج المقاولات من منظومة برامج حسابات أكفليكس.pdf
تعرف على دورة عمل برنامج المقاولات من منظومة برامج حسابات أكفليكس.pdf
 
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات (1).pdf
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات (1).pdfمراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات (1).pdf
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات (1).pdf
 
تعرف على دورة عمل عمليات البيع والشراء ببرنامج ادارة المخازن أكفليكس.pdf
تعرف على دورة عمل عمليات البيع والشراء ببرنامج ادارة المخازن أكفليكس.pdfتعرف على دورة عمل عمليات البيع والشراء ببرنامج ادارة المخازن أكفليكس.pdf
تعرف على دورة عمل عمليات البيع والشراء ببرنامج ادارة المخازن أكفليكس.pdf
 
المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة.pdf
المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة.pdfالمعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة.pdf
المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة.pdf
 
حسابات التوكيلات التجارية مبيعات بضاعة الأمانة.pdf
حسابات التوكيلات التجارية مبيعات بضاعة الأمانة.pdfحسابات التوكيلات التجارية مبيعات بضاعة الأمانة.pdf
حسابات التوكيلات التجارية مبيعات بضاعة الأمانة.pdf
 
ماهى مميزات برنامج محاسبة محطات الخرسانة الجاهزة والبلوك.pdf
ماهى مميزات برنامج محاسبة محطات الخرسانة الجاهزة والبلوك.pdfماهى مميزات برنامج محاسبة محطات الخرسانة الجاهزة والبلوك.pdf
ماهى مميزات برنامج محاسبة محطات الخرسانة الجاهزة والبلوك.pdf
 
الارباح المحتجزة وتكلفة تمويلها.pdf
الارباح المحتجزة وتكلفة تمويلها.pdfالارباح المحتجزة وتكلفة تمويلها.pdf
الارباح المحتجزة وتكلفة تمويلها.pdf
 
أهم طرق إدارة المخازن وتطبيقها على برنامج مخازن وارد ومنصرف.pdf
أهم طرق إدارة المخازن وتطبيقها على برنامج مخازن وارد ومنصرف.pdfأهم طرق إدارة المخازن وتطبيقها على برنامج مخازن وارد ومنصرف.pdf
أهم طرق إدارة المخازن وتطبيقها على برنامج مخازن وارد ومنصرف.pdf
 
دور محاسبة التكاليف للمقاولات فى افضل برنامج محاسبة للمقاولات.pdf
دور محاسبة التكاليف للمقاولات فى افضل برنامج محاسبة للمقاولات.pdfدور محاسبة التكاليف للمقاولات فى افضل برنامج محاسبة للمقاولات.pdf
دور محاسبة التكاليف للمقاولات فى افضل برنامج محاسبة للمقاولات.pdf
 
الاقفالات المحاسبية فى نهاية الفترات المالية.pdf
الاقفالات المحاسبية فى نهاية الفترات المالية.pdfالاقفالات المحاسبية فى نهاية الفترات المالية.pdf
الاقفالات المحاسبية فى نهاية الفترات المالية.pdf
 
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdf
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdfالمعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdf
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.pdf
 
أفضل برنامج مشتريات للحفاظ على نظام إدارة المشتريات للشركات.pdf
أفضل برنامج مشتريات للحفاظ على نظام إدارة المشتريات للشركات.pdfأفضل برنامج مشتريات للحفاظ على نظام إدارة المشتريات للشركات.pdf
أفضل برنامج مشتريات للحفاظ على نظام إدارة المشتريات للشركات.pdf
 
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات.pdf
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات.pdfمراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات.pdf
مراحل تطبيق ربط الفاتورة الالكترونية للشركات والمؤسسات.pdf
 
الدورة المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.pdf
الدورة المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.pdfالدورة المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.pdf
الدورة المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.pdf
 
الإعتمادات المستندية.pdf
الإعتمادات المستندية.pdfالإعتمادات المستندية.pdf
الإعتمادات المستندية.pdf
 
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الثانية الجزء (2) (1).pdf
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الثانية الجزء (2) (1).pdfمعيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الثانية الجزء (2) (1).pdf
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الثانية الجزء (2) (1).pdf
 
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الأولى.pdf
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الأولى.pdfمعيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الأولى.pdf
معيار الانخفاض فى قيمة الأصول الحلقة الأولى.pdf
 
تعرف على شرح الحسابات العامه الجزء الثاني المصروفات.pdf
تعرف على شرح الحسابات العامه الجزء الثاني المصروفات.pdfتعرف على شرح الحسابات العامه الجزء الثاني المصروفات.pdf
تعرف على شرح الحسابات العامه الجزء الثاني المصروفات.pdf
 
طرق عمل الموازنات للشركات.pdf
طرق عمل الموازنات للشركات.pdfطرق عمل الموازنات للشركات.pdf
طرق عمل الموازنات للشركات.pdf
 

أفضل برنامج لإدارة الموارد البشرية أون لاين.pdf

  • 1. ‫أفضل‬ ‫برنامج‬ ‫إلدارة‬ ‫الموارد‬ ‫البشرية‬ ‫أون‬ ‫الين‬ ‫وبالتالى‬ ‫االقتصادى‬ ‫النشاط‬ ‫فى‬ ‫كبير‬ ‫نمو‬ ‫إلى‬ ‫التكنولوجية‬ ‫المجاالت‬ ‫فى‬ ‫الهائل‬ ‫الطفرة‬ ‫أدت‬ ‫ادى‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫األنشطة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫فروعها‬ ‫وتعدد‬ ‫الشركات‬ ‫وأعداد‬ ‫حجم‬ ‫فى‬ ‫تزايد‬ ‫االعتماد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫االدارة‬ ‫فى‬ ‫التقليدية‬ ‫النظم‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫الفروع‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫لصعوبة‬ ، ‫فيه‬ ‫المرغوب‬ ‫االداء‬ ‫يقدم‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫التقليدية‬ ‫االلكترونية‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫ظهرت‬ ‫ولذلك‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برامج‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫والتى‬ ‫بين‬ ‫المسافة‬ ‫زادت‬ ‫ومهما‬ ‫فروعها‬ ‫زادت‬ ‫مهما‬ ‫ادائها‬ ‫وتقييم‬ ‫ومتابعة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫وفرع‬ – ‫مثال‬ ‫بمصر‬ ‫(فرع‬ ‫الجنسيات‬ ‫متعددة‬ ‫لشركة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫فيمكن‬ ‫الفروع‬ ‫من‬ ‫نهائى‬ ‫ال‬ ‫لعدد‬ ‫و‬ ‫لحظى‬ ‫وبشكل‬ ‫سهولة‬ ‫بكل‬ ) ‫وهكذا‬ ... ‫بالصين‬ ‫فرع‬ – ‫المتحدة‬ ‫بالواليات‬ ‫مميزات‬ ‫أهم‬ ‫هذه‬ ‫وتعتبر‬ ‫العاملين‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫البشرية‬ ‫فى‬ ‫يعتمد‬ ‫الذى‬ ‫الين‬ ‫اون‬ ‫يمكن‬ ‫إلكتروني‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫موجودة‬ ) ‫كالود‬ ( ‫الكترونية‬ ‫سحابة‬ ‫على‬ ‫بياناته‬ ‫تخزين‬ ‫على‬ ‫الدخول‬ ‫بمجرد‬ ‫الين‬ ‫اون‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫برنامج‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫للمستخدم‬ .‫وقت‬ ‫اى‬ ‫وفى‬ ‫مكان‬ ‫اى‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫المرور‬ ‫وكلمة‬ ‫المستخدم‬ ‫اسم‬ ‫وإدخال‬ ‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫أكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫لماذا‬ ‫برنامج‬ ‫افضل‬ ‫تجعله‬ ‫مزايا‬ ‫من‬ ‫الين‬ ‫اون‬ ‫اكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫يقدم‬ ‫ما‬ ‫إن‬ ‫واالنصراف‬ ‫الحضور‬ ‫بصمة‬ ‫إدخال‬ ‫يمكن‬ ‫البرنامج‬ ‫خالل‬ ‫فمن‬ ، ‫الين‬ ‫اون‬ ‫بشرية‬ ‫موارد‬ ‫ادارة‬ ‫الموظف‬ ‫قيام‬ ‫فمجرد‬ ‫يوميًا‬ ‫متابعتها‬ ‫ويمكن‬ ‫لحظي‬ ‫بشكل‬ ‫العمل‬ ‫ومواقع‬ ‫الفروع‬ ‫لكل‬ ‫فرع‬ - ‫االسكندرية‬ ‫فرع‬ ( ‫معين‬ ‫فرع‬ ‫فى‬ ‫واالنصراف‬ ‫الحضور‬ ‫بصمة‬ ‫جهاز‬ ‫على‬ ‫بالضغط‬ ‫وبشكل‬ ‫فورًا‬ ‫للموظف‬ ‫واالنصراف‬ ‫الحضور‬ ‫بيانات‬ ‫باستيراد‬ ‫البرنامج‬ ‫يقوم‬ )‫مثال‬ ‫اسوان‬
  • 2. ‫الحضور‬ ‫ساعات‬ ‫على‬ ‫بالشركة‬ ‫المتبعة‬ ‫السياسات‬ ‫بتطبيق‬ ‫البرنامج‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬ ‫لحظى‬ – ‫الرسمية‬ ‫اإلجازات‬ – ‫االضافى‬ ‫الوقت‬ ‫سياسة‬ – ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التأخير‬ ‫كسياسة‬ ‫واالنصراف‬ ‫سياسات‬ ‫وتعديل‬ ‫تهيئة‬ ‫امكانية‬ ‫البرنامج‬ ‫لك‬ ‫يتيح‬ ‫كما‬ ، ‫وغيرها‬ ... ‫المبكر‬ ‫االنصراف‬ ‫سياسة‬ ‫لحسابات‬ ‫المالية‬ ‫المعالجات‬ ‫باجراء‬ ‫يقوم‬ ‫البرنامج‬ ‫فأن‬ ‫وكذلك‬ ، ‫بالشركة‬ ‫متبع‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫العمل‬ ‫ضف‬ ، ‫واالنصراف‬ ‫الحضور‬ ‫بصمة‬ ‫جهاز‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫ضغط‬ ‫بمجرد‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫أليًا‬ ‫الموظفين‬ ‫مقر‬ ‫الى‬ ‫الحضور‬ ‫الموظف‬ ‫يحتاج‬ ‫فال‬ ‫أليًا‬ ‫اإلجازات‬ ‫طلبات‬ ‫بادارة‬ ‫البرنامج‬ ‫قيام‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫برنامج‬ ‫من‬ ‫االجازة‬ ‫بطلب‬ ‫الموظف‬ ‫قيام‬ ‫بمجرد‬ ‫بريديًا‬ ‫االجازة‬ ‫طلب‬ ‫ارسال‬ ‫حتى‬ ‫او‬ ‫الشركة‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫المختص‬ ‫للمدير‬ ‫الطلب‬ ‫بتحويل‬ ‫البرنامج‬ ‫يقوم‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫تعطيل‬ ‫دون‬ ‫سهولة‬ ‫بكل‬ ‫االجازة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الموظف‬ ‫يستطيع‬ ‫الموافقة‬ ‫وبمجرد‬ ‫االجازة‬ ‫من‬ ‫مميزة‬ ‫بمجموعة‬ ‫أكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫يتمتع‬ ‫كما‬ ، ‫العمل‬ ‫لوقت‬ ‫واحجامها‬ ‫انشطتها‬ ‫بمختلف‬ ‫الشركات‬ ‫فى‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إلدارة‬ ‫االنسب‬ ‫تجعلة‬ ‫التى‬ ‫التقارير‬ . ‫الين‬ ‫اون‬ ‫أكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫مميزات‬ ‫أهم‬ ‫ماهى‬ ‫الى‬ ‫بحاجة‬ ‫ليست‬ ‫فأنك‬ ‫اكفليكس‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫اجهزة‬ ‫سيرفر‬ ‫لحفظ‬ ‫البيانات‬ ‫فلو‬ ‫افترضنا‬ ‫أن‬ ‫هناك‬ ‫شركة‬ ‫بها‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ 20000 ‫موظف‬ ‫و‬ 150 ‫كبيرة‬ ‫مجموعة‬ ‫وكذلك‬ ‫الضخمة‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫وأجهزة‬ ‫السيرفرات‬ ‫مئات‬ ‫الى‬ ‫االمر‬ ‫الحتاج‬ً‫مثال‬ ‫فرع‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫يوميًا‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ ‫احتياطية‬ ‫نسخة‬ ‫بأخذ‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫الفنى‬ ‫الدعم‬ ‫موظفى‬ ‫من‬ ‫والسرقات‬ ‫الحرائق‬ ‫نتيجة‬ ‫للتلف‬ ‫عرضة‬ ‫البيانات‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫وكذلك‬ ‫التلف‬ ‫أو‬ ‫للفقد‬ ‫تتعرض‬ ‫اون‬ ‫اكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫ولكن‬ ، ‫وغيرها‬ ‫الفنية‬ ‫واألعطال‬ ‫سحابة‬ ‫فى‬ ‫البيانات‬ ‫وجود‬ ‫نتيجة‬ ‫تام‬ ‫أمان‬ ‫فى‬ ‫وحساباتهم‬ ‫الموظفين‬ ‫بيانات‬ ‫فأن‬ ‫الين‬ ‫الشركات‬ ‫ستوفر‬ ‫كما‬ ، ‫الفقد‬ ‫او‬ ‫السرقة‬ ‫او‬ ‫للتلف‬ ‫تعرضها‬ ‫يستحيل‬ ‫االنترنت‬ ‫على‬ ‫الكترونية‬ ‫الفنى‬ ‫الدعم‬ ‫موظفي‬ ‫وأجور‬ ‫وصيانتها‬ ‫السيرفرات‬ ‫اجهزة‬ ‫بشراء‬ ‫الخاصة‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫فيمكن‬ ‫التقارير‬ ‫واستعراض‬ ‫االدخال‬ ‫فى‬ ‫المرونة‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫ضف‬ ، ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫الدخول‬ ‫بمجرد‬ ‫مكان‬ ‫اى‬ ‫ومن‬ ‫وقت‬ ‫اى‬ ‫فى‬ ‫البيانات‬ ‫ادخال‬ ‫للموظف‬ ‫أهم‬ ‫استعراض‬ ‫العليا‬ ‫واإلدارة‬ ‫للمديرين‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫المرور‬ ‫وكلمة‬ ‫المستخدم‬ ‫اسم‬ ‫وإدخال‬ . ‫وقت‬ ‫اى‬ ‫وفى‬ ‫مكان‬ ‫اى‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬ ‫الموظفين‬ ‫عن‬ ‫التقارير‬ ‫للشركات‬ ‫الين‬ ‫اون‬ ‫أكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫عمل‬ ‫دورة‬ ‫ماهى‬ ‫فكل‬ ‫االعتمادية‬ ‫علي‬ ‫الين‬ ‫اون‬ ‫اكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫عمل‬ ‫دور‬ ‫تعتمد‬ ‫يجعله‬ ‫بما‬ ‫موجود‬ ‫الموظفين‬ ‫وحسابات‬ ‫بيانات‬ ‫إلدخال‬ ‫المستخدم‬ ‫اليها‬ ‫يحتاج‬ ‫التى‬ ‫الشاشات‬ ‫األداء‬ ‫وتقييم‬ ‫ومتابعة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫للمستخدم‬ ‫فيمكن‬ ، ‫بسيط‬ ‫محاسبى‬ ‫نظام‬ ‫ألى‬ ‫يمكن‬ " ‫اجازة‬ ‫طلب‬ " ‫شاشة‬ ‫خالل‬ ‫فمن‬ ، ‫البرنامج‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التقارير‬ ‫واستخراج‬ ‫تقديم‬ ‫وبمجرد‬ ‫إجازة‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يعمل‬ ‫الذى‬ ‫الفرع‬ ‫أو‬ ‫موقعه‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫مستخدم‬ ‫يقلل‬ ‫بما‬ ، ‫عليه‬ ‫للموافقة‬ ‫المختص‬ ‫المدير‬ ‫الى‬ ‫االجازة‬ ‫طلب‬ ‫بترحيل‬ ‫اليًا‬ ‫البرنامج‬ ‫يقوم‬ ‫الطلب‬
  • 3. ‫بالعمل‬ ‫الضائع‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫و‬ ‫االجازة‬ ‫لطلب‬ ‫االدارية‬ ‫االجراءات‬ ‫فى‬ ‫والمجهود‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫االلتزام‬ ( ‫الموظف‬ ‫أداء‬ ‫لتقييم‬ ‫معايير‬ ‫إدخال‬ ‫من‬ " ‫األداء‬ ‫تقييم‬ " ‫شاشة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫فى‬ ‫معيار‬ ‫كل‬ ‫درجة‬ ‫وتحديد‬ ) ‫وغيرها‬ .. ‫االبداع‬ – ‫االنضباط‬ – ‫الشخصى‬ ‫المظهر‬ – ‫بالمواعيد‬ ، ‫البرنامج‬ ‫يصدرها‬ ‫التى‬ ‫األداء‬ ‫تقارير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الموظفين‬ ‫أداء‬ ‫تقييم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫األداء‬ ‫تقييم‬ ‫االضافى‬ ‫العمل‬ ‫بوقت‬ ‫الخاصة‬ ‫السياسات‬ ‫إنشاء‬ ‫يمكن‬ " ‫اإلضافي‬ ‫الوقت‬ " ‫شاشة‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫الخاصة‬ ‫االضافى‬ ‫الوقت‬ ‫بالسياسة‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫وربط‬ ‫معينة‬ ‫كقيمة‬ ‫أو‬ ‫الساعة‬ ‫أجر‬ ‫من‬ ‫كنسبة‬ ‫مرتبات‬ ‫صرف‬ ‫عملية‬ ‫متابعة‬ ‫من‬ " ‫المرتبات‬ ‫صرف‬ " ‫شاشة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫به‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫والصافى‬ ‫واالستقطاعات‬ ‫الراتب‬ ‫قيمة‬ ‫ومعرفة‬ ‫معين‬ ‫شهر‬ ‫بتحديد‬ ‫الموظفين‬ ‫البيانات‬ ‫كافة‬ ‫وربط‬ ‫معين‬ ‫بمشروع‬ ‫موظفين‬ ‫مجموعة‬ ‫ربط‬ ‫من‬ " ‫المشاريع‬ " ‫شاشة‬ ‫خالل‬ .‫لالدخال‬ ‫اخرى‬ ‫شاشات‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ‫بهم‬ ‫الخاصة‬ ‫والسياسات‬ ‫الين‬ ‫اون‬ ‫اكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫التقارير‬ ‫ماهى‬ ‫التى‬ ‫التقارير‬ ‫من‬ ‫مميزة‬ ‫مجموعة‬ ‫الين‬ ‫أون‬ ‫اكفليكس‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ادارة‬ ‫برنامج‬ ‫يقدم‬ ‫خالل‬ ‫فمن‬ ‫المالية‬ ‫حساباتهم‬ ‫ومراقبة‬ ‫الموظفين‬ ‫أداء‬ ‫وتقييم‬ ‫لمتابعة‬ ‫االدارة‬ ‫اليها‬ ‫تحتاج‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫بالموظف‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫كافة‬ ‫استعراض‬ ‫يمكن‬ " ‫الموظفين‬ ‫بيانات‬ " ‫تقرير‬ ‫ال‬ ‫وهل‬ " ) ‫وغيرها‬ .... ‫الجنسية‬ - ‫الفرع‬ - ‫القسم‬ - ‫المباشر‬ ‫المدير‬ - ‫لها‬ ‫التابع‬ ‫االدارة‬ ( ‫معينة‬ ‫متابعة‬ ‫من‬ " ‫واالنصراف‬ ‫الحضور‬ " ‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫خدمته‬ ‫انتهت‬ ‫ام‬ ‫بالخدمة‬ ‫يزال‬ ‫معينة‬ ‫وردية‬ ‫خالل‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫موظفين‬ ‫مجموعة‬ ‫او‬ ‫معين‬ ‫موظف‬ ‫وانصراف‬ ‫حضور‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫موظف‬ ‫راتب‬ ‫استعراض‬ ‫يمكن‬ " ‫الموظفين‬ ‫مرتبات‬ " ‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ - ‫االستقطاعات‬ - ‫الراتب‬ ‫اجمالى‬ ( ‫التفاصيل‬ ‫بكافة‬ ‫وطباعته‬ ‫معين‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫موظفين‬ ‫متابعة‬ ‫يمكن‬ " ‫الموظفين‬ ‫سلف‬ ‫رصيد‬ " ‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ، ) ...- ‫الراتب‬ ‫صافى‬ - ‫الخصومات‬ - ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫المخصومة‬ ‫المبالغ‬ - ‫للسلفة‬ ‫المدة‬ ‫أول‬ ‫رصيد‬ ( ‫بالموظف‬ ‫الخاصة‬ ‫السلف‬ ‫رصيد‬ ‫من‬ ‫للموظف‬ ‫الراتب‬ ‫بنود‬ ‫تفاصيل‬ ‫كافة‬ ‫استعراض‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ) ‫لمدة‬ ‫اخرى‬ ‫السلفة‬ ‫رصيد‬ ‫التأمينات‬ ‫استقطاع‬ - ‫البدالت‬ - ‫االساسي‬ ‫الراتب‬ ( ‫كبيانات‬ " ‫الموظفين‬ ‫حسابات‬ " ‫تقرير‬ ‫خالل‬ .‫اخرى‬ ‫تقارير‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ) ... - ‫العالوات‬ - ‫العمل‬ ‫كسب‬ ‫ضرائب‬ ‫استقطاع‬ - ‫االجتماعية‬ : ‫ده‬ ‫الرابط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ومالي‬ ‫فني‬ ‫عرض‬ ‫وتطلب‬ ‫ده‬ ‫الرابط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫فكره‬ ‫تاخد‬ ‫تقدر‬ https://accflex.com : ‫يوتيوب‬ ‫علي‬ ‫قناتنا‬ ‫علي‬ ‫من‬ ‫الكورس‬ ‫تدخل‬ ‫تقدر‬ ‫كورس‬ ‫المحاسب‬ ‫المالى‬ ‫المحترف‬ ‫المجانى‬ - PFA https://www.youtube.com/playlist?list=PLj6g87I4C7yT9p9huQPg4rnDP3Hue-W -J