SlideShare a Scribd company logo
Euro ja demokratia – Pankkiunioni
Ekonomisti Hanna Westman, Suomen Pankki
1.11.2013
Rahoituskriisin tapahtumat dramaattiset,
mutta olivatko ennennäkemättömät?
”We came very, very close to a
global financial meltdown”
Ben Bernanke, Yhdysvaltain keskuspankin,
Federal Reserve Systemin, puheenjohtaja

”For a while, the downturn in economic
activity tracked developments during
the onset of the Great Depression”
Raghuram Rajan, Intian keskuspankin
pääjohtaja, Kansainvälisen valuuttarahaston entinen
pääekonomisti
2
Finanssikriiseistä toipuminen on hyvin
hidasta ja tuskallista

Reaalitalouden
taantuma
Rahoitusmarkkina
-häiriö

Finanssikriisi

Euroopan
luottamuskriisi

Valtioiden velkakriisi

3
Finanssikriisit ovat tuhoisia
tuotannolle...
Euroalue
Yhdysvallat
Indeksi, 2008/I = 100
104

Japani

Suomi

Bruttokansantuote

100

96

92

88
2008

2009

2010

Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset ja

2011

2012

2013

Eurostat.
4
…ja heikentävät edelleen pankkien
taseiden laatua
Belgia
Kreikka

Saksa
Irlanti

Espanja
Portugali

Ranska
Euroalue

Italia

Hoitamattomat lainat, % lainakannasta
25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0
2000
2002
2004
2006
Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto.

0
2008

2010

2012

5
Kriisi paljasti merkittäviä heikkouksia
EU:n pankkisektorissa
Ongelma
• Liiallinen riskinotto (kaupankäynti, lainananto,
rahoitus)
• Monimutkaisuus (pankkien johtamisen, seurannan,
valvonnan ja kriisinratkaisun riittämättömyys)
• Riittämätön tappionkantokyky
• Tehoton hallintokulttuuri ja sisäinen valvonta
• Pankkien väliset kytkökset
• Riittämätön selvitettävyys
• Pankkien ja valtioiden välinen kohtalonyhteys
• Puutteellisuudet EU:n institutionaalisissa
rakenteissa
• Painopiste liiaksi rahoitussektorissa eikä
reaalitaloudessa
• Kilpailun vääristyminen ja epäsuorat tuet

Seuraus
Pankkien kaatumisen
todennäköisyys kasvaa

Pankkien kaatumisen
vaikutukset lisääntyvät

Sisämarkkinoiden
tehokkuus ja
tasapuoliset
toimintaedellytykset
heikkenevät

Lähde: EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamista pohtivan korkean tason työryhmän
loppuraportti, lokakuu 2012
6
Pankkisääntelyn avulla korjataan
rahoitusjärjestelmän valuviat
Pääoma- ja
maksuvalmiusvaatimukset

Kriisinratkaisu

Rakenteelliset
rajoitukset

Pankkiunioni
7
Pankkiunionin avulla korjataan osa
tunnistetuista heikkouksista
• Integroituneet rahoitusmarkkinat ja ylikansallinen
pankkitoiminta + kansallinen valvonta ja vastuu
pankkien kriisinratkaisusta = epävakaa kokonaisuus
• Pankin ja sen kotivaltion välinen kohtalonyhteys
johtaa pahimmillaan ”syöksykierteeseen”
• Valvonnasta ja kriisinratkaisusta vastaavat
viranomaiset osin hampaattomia, osin varovaisia
käyttämään olemassa olevia työkaluja
• Valvonta ja kriisinratkaisu vaihtelee jäsenmaasta
toiseen
8
Pankkien voitot olleet
yksityisiä, tappiot julkisia – muuttuuko
tilanne?
Pankkivalvonta
• Ylikansallinen,
yhdenmukainen ja
tehokas valvonta
• Yhteinen
valvontamekanismi

Pankkituki (bail-out)
• Kallis, poliittisesti
latautunut
• Tapauskohtainen
poliittinen harkinta

Kriisinratkaisu
• Yhdenmukaiset
välineet
• Sijoittajan vastuu
(bail-in)
• Toimialan vastuu
(rahastot)
• Yhteinen kriisinratkaisumekanismi

Talletussuoja
• Yhdenmukaiset
kansalliset
järjestelmät
• Toimialan vastuu
(rahastot)

Kun tämä toteutetaan huolella …
…tämän tarve pienenee merkittävästi!
9
Pankkiunioni

YHTEINEN VALVONTAMEKANISMI

10
Rajoitusjärjestelmän ja yksittäisten
instituutioiden valvonta muuttuu
Euroopan keskuspankki (EKP)
EKP/SSM
Talouden ja
rahoitusjärjestelmän
vakaus

EKP:n
neuvosto
Rahapolitiikka:
hintavakaus

Euroopan
järjestelmäriskikomitea (ESRB)

Instituutiovalvonta:
Yksittäisten pankkien
vakaus

Rahoituslaitosten
hyvinvointi

Makrovakauspolitiikka:
rahoitusjärjestelmän
vakaus

Euroopan valvontaviranomaiset
(EBA, ESMA, EIOPA)

Euroalue

EU

Lähteet: Smets (2013) ja Suomen Pankin analyysi.
11
EKP:lle annetaan vastuu kaikkien
pankkiunionin pankkien valvonnasta
• Pankki siirtyy EKP:n suoraan valvontaan, jos se(n)
– taseen loppusumma ylittää 30 miljardia euroa,
– tase suhteessa BKT:hen ylittää 20 % ja taseen loppusumma
on vähintään 5 miljardia euroa, tai
– saa suoraa julkista tukea Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) tai Euroopan vakausmekanismista (EVM)

• Kustakin osallistuvasta maasta vähintään kolme
tärkeintä pankkia siirtyy EKP:n suoraan valvontaan
• Tarvittaessa mikä tahansa pankki voidaan siirtää
EKP:n valvontaan
12
Yhteinen pankkivalvontamekanismi
luodaan nopeassa aikataulussa
Marraskuu 2013

Siirtymäaika

Marraskuu 2014
(12 kuukautta asetuksen
hyväksymisen jälkeen)

• Yhteistä pankkivalvontamekanismia koskeva asetus
astuu voimaan
• EKP:n valvontaneuvosto perustetaan mahdollisimman
nopeasti
• EKP:n suoraan valvontaan tulevien pankkien kattava
arviointi toteutetaan
• Valvontaa koskeva EKP:n ohjeistus julkistetaan
• Yhteisten valvontatiimit muodostetaan, harjoitellaan
prosesseja ja siirretään valvontatietoa EKP:lle
• Yhteinen valvontamekanismi ottaa valvontavastuun
• Merkittävien pankkien valvonta yhteistyössä EKP:n ja
kansallisten valvojien kesken EKP:n vetovastuulla alkaa

13
Pankkien kattava arviointi luo
uskottavuutta
Riskiarviointi

Saamisten
laadun
arviointi

Stressitestit

• Kattaa noin 130 pankkiryhmää,
• Suomesta mukana Nordea Pankki
Suomi Oyj, OP-Pohjola ryhmä ja
Danske Pankki Oyj
• Parantaa avoimuutta, rakentaa
luottamusta pankkisektoriin ja
määrittää tarvittavat korjaavat
toimenpiteet
14
Pankkiunioni

YHTEINEN
KRIISINRATKAISUMEKANISMI
15
Useasta pankista on tullut liian suuri
pelastettavaksi kansallisesti

Lähde: EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamista pohtivan korkean tason työryhmän
loppuraportti, lokakuu 2012
16
Pankeille luodaan konkurssimenettelyä
korvaava resoluutiomenettely
• Merkittävä muutos – ongelmiin ajautuneiden
pankkien pelastaminen ei enää ”odotusarvo”
– Vain yhteiskunnan kannalta kriittisten toimintojen
jatkuvuus turvataan

• Luodaan kaikkiin EU-maihin yhtenäiset työkalut
ongelmapankkien hallittuun alasajoon
• Kriisinratkaisudirektiivi sisältää ehdotukset velkojavastuusta (bail-in) ja toimialan vastuusta (rahastot)
→Ongelmapankin terveistä osista vakavaraiset

• Tavoitteena direktiivin hyväksyminen tänä vuonna ja
voimaan saattaminen vuoden 2015 alusta
17
Pankkiunionissa pankkien resoluutiomenettely toteutettava ylikansallisesti
• Yhteinen kriisinratkaisumekanismi kattaisi kaikki
pankkiunioniin osallistuvien maiden pankit
• Komission esitys (heinäkuu 2013):
– Kriisinratkaisuneuvosto olisi uusi EU-virasto, jossa
edustettuina komissio, jäsenvaltiot (ja EKP)
– Päätöksenteko jaettaisiin komission ja
kriisinratkaisuneuvoston kesken
– Kriisinratkaisuohjelmaa toteuttaisivat kansalliset viranomaiset kriisinratkaisuneuvoston valvonnan alaisuudessa
– Yhteinen kriisinratkaisurahasto tukee rahoitusjärjestelmän
vakautta, ei elinkelvottomien pankkien toimintaa
18
Pankkiunioni

LOPUKSI

19
Pankkisääntelyn kaksi tavoitetta
1 Pienentää finanssikriisien todennäköisyyttä
ja niiden yhteiskunnallisia kustannuksia

2 Varmistaa, että pankkijärjestelmä voi
tehokkaasti hoitaa tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä:
yritysten ja kotitalouksien luotottaminen

20
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki
 
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumisetFinanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
Finanssivalvonta
 
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus
Finanssisyklit ja rahoitusvakausFinanssisyklit ja rahoitusvakaus
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus
Suomen Pankki
 
Kuinka pankkeja valvotaan EU:ssa?
Kuinka pankkeja valvotaan EU:ssa?Kuinka pankkeja valvotaan EU:ssa?
Kuinka pankkeja valvotaan EU:ssa?
Finanssivalvonta
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalousVanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
Suomen Pankki
 
Pääanalyytikko Sampo Alhonsuo: Kotitalouksien velkaantuminen
Pääanalyytikko Sampo Alhonsuo: Kotitalouksien velkaantuminenPääanalyytikko Sampo Alhonsuo: Kotitalouksien velkaantuminen
Pääanalyytikko Sampo Alhonsuo: Kotitalouksien velkaantuminen
Suomen Pankki
 
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Finanssivalvonta
 
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlundTieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Suomen Pankki
 
Epävarmuuden vaikutus talouteen
Epävarmuuden vaikutus talouteenEpävarmuuden vaikutus talouteen
Epävarmuuden vaikutus talouteen
Suomen Pankki
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki
 
Rahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisia
Rahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisiaRahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisia
Rahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisia
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Suomen Pankki
 
Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013
Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013
Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013Piia-Noora Kauppi
 
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
Finanssivalvonta
 
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki
 
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
 
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumisetFinanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
 
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus
Finanssisyklit ja rahoitusvakausFinanssisyklit ja rahoitusvakaus
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus
 
Kuinka pankkeja valvotaan EU:ssa?
Kuinka pankkeja valvotaan EU:ssa?Kuinka pankkeja valvotaan EU:ssa?
Kuinka pankkeja valvotaan EU:ssa?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalousVanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
 
Pääanalyytikko Sampo Alhonsuo: Kotitalouksien velkaantuminen
Pääanalyytikko Sampo Alhonsuo: Kotitalouksien velkaantuminenPääanalyytikko Sampo Alhonsuo: Kotitalouksien velkaantuminen
Pääanalyytikko Sampo Alhonsuo: Kotitalouksien velkaantuminen
 
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
 
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlundTieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
 
Epävarmuuden vaikutus talouteen
Epävarmuuden vaikutus talouteenEpävarmuuden vaikutus talouteen
Epävarmuuden vaikutus talouteen
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
 
Rahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisia
Rahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisiaRahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisia
Rahapolitiikan ja tutkimuksen kohtaamisia
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
 
Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013
Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013
Euroopan pankkisektorin tilanne ja sääntelyhankkeet 17.1.2013
 
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
 
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
 
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
 
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
 

Similar to Pankkiunioni

Pankkiunioni rakentuu pala palalta - Miten se vaikuttaa Suomeen?
Pankkiunioni rakentuu pala palalta - Miten se vaikuttaa Suomeen?Pankkiunioni rakentuu pala palalta - Miten se vaikuttaa Suomeen?
Pankkiunioni rakentuu pala palalta - Miten se vaikuttaa Suomeen?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki
 
Miten euroalue kehittyy?
Miten euroalue kehittyy?Miten euroalue kehittyy?
Miten euroalue kehittyy?
Teemu Lahtinen
 
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssivalvonta
 
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Suomen Pankki
 
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenTuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Suomen Pankki
 
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisuAloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
Elina Vainikainen
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Suomen Pankki
 
Euroopan talouskurimus
Euroopan talouskurimusEuroopan talouskurimus
Euroopan talouskurimus
silakkamopo
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Suomen Pankki
 
FK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuus
FK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuusFK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuus
FK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuus
Piia-Noora Kauppi
 
Piia-Noora Kauppi: Vaalitavoitteilla kohti talouskasvua tukevaa EU-politiikkaa
Piia-Noora Kauppi: Vaalitavoitteilla kohti talouskasvua tukevaa EU-politiikkaaPiia-Noora Kauppi: Vaalitavoitteilla kohti talouskasvua tukevaa EU-politiikkaa
Piia-Noora Kauppi: Vaalitavoitteilla kohti talouskasvua tukevaa EU-politiikkaa
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Suomen Pankki
 
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki
 
Studia monetaria: Mitä Euroopan pankeille kuuluu?
Studia monetaria: Mitä Euroopan pankeille kuuluu?Studia monetaria: Mitä Euroopan pankeille kuuluu?
Studia monetaria: Mitä Euroopan pankeille kuuluu?
Suomen Pankki
 
Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....
Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....
Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Suomen Pankki
 

Similar to Pankkiunioni (20)

Pankkiunioni rakentuu pala palalta - Miten se vaikuttaa Suomeen?
Pankkiunioni rakentuu pala palalta - Miten se vaikuttaa Suomeen?Pankkiunioni rakentuu pala palalta - Miten se vaikuttaa Suomeen?
Pankkiunioni rakentuu pala palalta - Miten se vaikuttaa Suomeen?
 
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
 
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
 
Miten euroalue kehittyy?
Miten euroalue kehittyy?Miten euroalue kehittyy?
Miten euroalue kehittyy?
 
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
Finanssikriisistä 10 vuotta, mikä on muuttunut rahoitusmarkkinoilla?
 
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
 
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenTuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
 
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisuAloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
 
Euroopan talouskurimus
Euroopan talouskurimusEuroopan talouskurimus
Euroopan talouskurimus
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
 
FK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuus
FK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuusFK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuus
FK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuus
 
Piia-Noora Kauppi: Vaalitavoitteilla kohti talouskasvua tukevaa EU-politiikkaa
Piia-Noora Kauppi: Vaalitavoitteilla kohti talouskasvua tukevaa EU-politiikkaaPiia-Noora Kauppi: Vaalitavoitteilla kohti talouskasvua tukevaa EU-politiikkaa
Piia-Noora Kauppi: Vaalitavoitteilla kohti talouskasvua tukevaa EU-politiikkaa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
 
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
 
Studia monetaria: Mitä Euroopan pankeille kuuluu?
Studia monetaria: Mitä Euroopan pankeille kuuluu?Studia monetaria: Mitä Euroopan pankeille kuuluu?
Studia monetaria: Mitä Euroopan pankeille kuuluu?
 
Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....
Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....
Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30....
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
 

More from Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus

Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
EU energiakriisissä
EU energiakriisissäEU energiakriisissä
EU energiakriisissä
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
EU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case TurkkiEU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case Turkki
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Yhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EUYhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EU
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Saksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talousSaksa ja EU:n talous
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Brexit – To be confirmed
Brexit – To be confirmedBrexit – To be confirmed
Brexit – To be confirmed
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Saksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talousSaksa ja EU:n talous
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisemaKeski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EUKansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EUKansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikkaTapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeenJuha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymätTuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeenTimo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Juha Raitio: Brexit
Juha Raitio: BrexitJuha Raitio: Brexit

More from Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus (20)

Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?
 
EU energiakriisissä
EU energiakriisissäEU energiakriisissä
EU energiakriisissä
 
EU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case TurkkiEU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case Turkki
 
Yhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EUYhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EU
 
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
 
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
 
Saksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talousSaksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talous
 
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
 
Brexit – To be confirmed
Brexit – To be confirmedBrexit – To be confirmed
Brexit – To be confirmed
 
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
 
Saksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talousSaksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talous
 
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisemaKeski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
 
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EUKansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
 
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EUKansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
 
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikkaTapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikka
 
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeenJuha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
 
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
 
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymätTuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
 
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeenTimo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
 
Juha Raitio: Brexit
Juha Raitio: BrexitJuha Raitio: Brexit
Juha Raitio: Brexit
 

Pankkiunioni

 • 1. Euro ja demokratia – Pankkiunioni Ekonomisti Hanna Westman, Suomen Pankki 1.11.2013
 • 2. Rahoituskriisin tapahtumat dramaattiset, mutta olivatko ennennäkemättömät? ”We came very, very close to a global financial meltdown” Ben Bernanke, Yhdysvaltain keskuspankin, Federal Reserve Systemin, puheenjohtaja ”For a while, the downturn in economic activity tracked developments during the onset of the Great Depression” Raghuram Rajan, Intian keskuspankin pääjohtaja, Kansainvälisen valuuttarahaston entinen pääekonomisti 2
 • 3. Finanssikriiseistä toipuminen on hyvin hidasta ja tuskallista Reaalitalouden taantuma Rahoitusmarkkina -häiriö Finanssikriisi Euroopan luottamuskriisi Valtioiden velkakriisi 3
 • 4. Finanssikriisit ovat tuhoisia tuotannolle... Euroalue Yhdysvallat Indeksi, 2008/I = 100 104 Japani Suomi Bruttokansantuote 100 96 92 88 2008 2009 2010 Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset ja 2011 2012 2013 Eurostat. 4
 • 5. …ja heikentävät edelleen pankkien taseiden laatua Belgia Kreikka Saksa Irlanti Espanja Portugali Ranska Euroalue Italia Hoitamattomat lainat, % lainakannasta 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0 2000 2002 2004 2006 Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto. 0 2008 2010 2012 5
 • 6. Kriisi paljasti merkittäviä heikkouksia EU:n pankkisektorissa Ongelma • Liiallinen riskinotto (kaupankäynti, lainananto, rahoitus) • Monimutkaisuus (pankkien johtamisen, seurannan, valvonnan ja kriisinratkaisun riittämättömyys) • Riittämätön tappionkantokyky • Tehoton hallintokulttuuri ja sisäinen valvonta • Pankkien väliset kytkökset • Riittämätön selvitettävyys • Pankkien ja valtioiden välinen kohtalonyhteys • Puutteellisuudet EU:n institutionaalisissa rakenteissa • Painopiste liiaksi rahoitussektorissa eikä reaalitaloudessa • Kilpailun vääristyminen ja epäsuorat tuet Seuraus Pankkien kaatumisen todennäköisyys kasvaa Pankkien kaatumisen vaikutukset lisääntyvät Sisämarkkinoiden tehokkuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset heikkenevät Lähde: EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamista pohtivan korkean tason työryhmän loppuraportti, lokakuu 2012 6
 • 7. Pankkisääntelyn avulla korjataan rahoitusjärjestelmän valuviat Pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset Kriisinratkaisu Rakenteelliset rajoitukset Pankkiunioni 7
 • 8. Pankkiunionin avulla korjataan osa tunnistetuista heikkouksista • Integroituneet rahoitusmarkkinat ja ylikansallinen pankkitoiminta + kansallinen valvonta ja vastuu pankkien kriisinratkaisusta = epävakaa kokonaisuus • Pankin ja sen kotivaltion välinen kohtalonyhteys johtaa pahimmillaan ”syöksykierteeseen” • Valvonnasta ja kriisinratkaisusta vastaavat viranomaiset osin hampaattomia, osin varovaisia käyttämään olemassa olevia työkaluja • Valvonta ja kriisinratkaisu vaihtelee jäsenmaasta toiseen 8
 • 9. Pankkien voitot olleet yksityisiä, tappiot julkisia – muuttuuko tilanne? Pankkivalvonta • Ylikansallinen, yhdenmukainen ja tehokas valvonta • Yhteinen valvontamekanismi Pankkituki (bail-out) • Kallis, poliittisesti latautunut • Tapauskohtainen poliittinen harkinta Kriisinratkaisu • Yhdenmukaiset välineet • Sijoittajan vastuu (bail-in) • Toimialan vastuu (rahastot) • Yhteinen kriisinratkaisumekanismi Talletussuoja • Yhdenmukaiset kansalliset järjestelmät • Toimialan vastuu (rahastot) Kun tämä toteutetaan huolella … …tämän tarve pienenee merkittävästi! 9
 • 11. Rajoitusjärjestelmän ja yksittäisten instituutioiden valvonta muuttuu Euroopan keskuspankki (EKP) EKP/SSM Talouden ja rahoitusjärjestelmän vakaus EKP:n neuvosto Rahapolitiikka: hintavakaus Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) Instituutiovalvonta: Yksittäisten pankkien vakaus Rahoituslaitosten hyvinvointi Makrovakauspolitiikka: rahoitusjärjestelmän vakaus Euroopan valvontaviranomaiset (EBA, ESMA, EIOPA) Euroalue EU Lähteet: Smets (2013) ja Suomen Pankin analyysi. 11
 • 12. EKP:lle annetaan vastuu kaikkien pankkiunionin pankkien valvonnasta • Pankki siirtyy EKP:n suoraan valvontaan, jos se(n) – taseen loppusumma ylittää 30 miljardia euroa, – tase suhteessa BKT:hen ylittää 20 % ja taseen loppusumma on vähintään 5 miljardia euroa, tai – saa suoraa julkista tukea Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) tai Euroopan vakausmekanismista (EVM) • Kustakin osallistuvasta maasta vähintään kolme tärkeintä pankkia siirtyy EKP:n suoraan valvontaan • Tarvittaessa mikä tahansa pankki voidaan siirtää EKP:n valvontaan 12
 • 13. Yhteinen pankkivalvontamekanismi luodaan nopeassa aikataulussa Marraskuu 2013 Siirtymäaika Marraskuu 2014 (12 kuukautta asetuksen hyväksymisen jälkeen) • Yhteistä pankkivalvontamekanismia koskeva asetus astuu voimaan • EKP:n valvontaneuvosto perustetaan mahdollisimman nopeasti • EKP:n suoraan valvontaan tulevien pankkien kattava arviointi toteutetaan • Valvontaa koskeva EKP:n ohjeistus julkistetaan • Yhteisten valvontatiimit muodostetaan, harjoitellaan prosesseja ja siirretään valvontatietoa EKP:lle • Yhteinen valvontamekanismi ottaa valvontavastuun • Merkittävien pankkien valvonta yhteistyössä EKP:n ja kansallisten valvojien kesken EKP:n vetovastuulla alkaa 13
 • 14. Pankkien kattava arviointi luo uskottavuutta Riskiarviointi Saamisten laadun arviointi Stressitestit • Kattaa noin 130 pankkiryhmää, • Suomesta mukana Nordea Pankki Suomi Oyj, OP-Pohjola ryhmä ja Danske Pankki Oyj • Parantaa avoimuutta, rakentaa luottamusta pankkisektoriin ja määrittää tarvittavat korjaavat toimenpiteet 14
 • 16. Useasta pankista on tullut liian suuri pelastettavaksi kansallisesti Lähde: EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamista pohtivan korkean tason työryhmän loppuraportti, lokakuu 2012 16
 • 17. Pankeille luodaan konkurssimenettelyä korvaava resoluutiomenettely • Merkittävä muutos – ongelmiin ajautuneiden pankkien pelastaminen ei enää ”odotusarvo” – Vain yhteiskunnan kannalta kriittisten toimintojen jatkuvuus turvataan • Luodaan kaikkiin EU-maihin yhtenäiset työkalut ongelmapankkien hallittuun alasajoon • Kriisinratkaisudirektiivi sisältää ehdotukset velkojavastuusta (bail-in) ja toimialan vastuusta (rahastot) →Ongelmapankin terveistä osista vakavaraiset • Tavoitteena direktiivin hyväksyminen tänä vuonna ja voimaan saattaminen vuoden 2015 alusta 17
 • 18. Pankkiunionissa pankkien resoluutiomenettely toteutettava ylikansallisesti • Yhteinen kriisinratkaisumekanismi kattaisi kaikki pankkiunioniin osallistuvien maiden pankit • Komission esitys (heinäkuu 2013): – Kriisinratkaisuneuvosto olisi uusi EU-virasto, jossa edustettuina komissio, jäsenvaltiot (ja EKP) – Päätöksenteko jaettaisiin komission ja kriisinratkaisuneuvoston kesken – Kriisinratkaisuohjelmaa toteuttaisivat kansalliset viranomaiset kriisinratkaisuneuvoston valvonnan alaisuudessa – Yhteinen kriisinratkaisurahasto tukee rahoitusjärjestelmän vakautta, ei elinkelvottomien pankkien toimintaa 18
 • 20. Pankkisääntelyn kaksi tavoitetta 1 Pienentää finanssikriisien todennäköisyyttä ja niiden yhteiskunnallisia kustannuksia 2 Varmistaa, että pankkijärjestelmä voi tehokkaasti hoitaa tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä: yritysten ja kotitalouksien luotottaminen 20