SlideShare a Scribd company logo
PAGHUBOG NG
SINAUNANG
KABIHASNAN SA
ASYA
TECHNO SAPIENS
Ang Techno Sapiens ay isang
biochemical na imbensiyon ng tao na
nakagagawa at nakakakilos ng tulad sa
totoong tao. Ang imbensiyong ito ay
patunay na paglilinang ng tao ng
kanyang kaalaman upang higit pang
mapabuti ang kanyang buhay.
Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya
- Sa patuloy na pagdami ng tao, patuloy
rin nilang ginamit ang kanilang talion at
kasanayan sa pagtuklas ng mga
kagamitang magagamit upang
maiangkop ang sarili sa kanilang
kapaligiran at tuloy masiguro ang
pagtatagumpay na mamuhay sa daigdig.
Ang Sinaunang Panahon
• - ayon sa mg arkeologo na nag aaral ng sinaunang kasaysayan, ang sinaunang
panahon ang kabihasnan ng tao ay tinatawag na Panahong Bato. Ito ay
nahahati sa dalawang panahon ang:
• Panahong Paleolithic o Panahon ng Lumang Bato
• Panahong Neolithic o Panahon ng Bagong Bato
- Ang Panahong Mesolithic ang tinatayang panahon ng pagbabago sa
pagitan ng Panahong Paleolithic at Panahong Neolithic.
- Ang mga archeological dig ang pinagmumulan ng mayamang batayan ng
sinaunang kabihasnan. Nagmumula dito ang mga artifact na binubuo ng
mga gamit, alahas at iba pang gamit na gawang tao.
- ang mga fossil o buto namang natatagpuan dito ang siyang naghahayag ng
taas at itsura ng mga ito.
- ang mga anthropologist naman ang siyentistang nag-aaral ng kultura at gawi
ng mga tao. Sa tulong ng mga artifact at archeological dig, nagagawa
nilang bumuo at makalinang ng larawan ng sinaunang tao kasama na ang
kanilang mga gawi, buhay-pamilya, at ugnayang panlipunan.
- Ang Panahong Paleolithic ang tinatayang pinakasinaunang
panahon sa kasaysayan ng tao. Ang salitang “paleolithic” ay
nagmula sa mga salitang Griyego na “palaios”, na
nangangahulugang “luma” at “litho” o “bato”.
- sa kabila ng kakaunting pagkakahawig ng mga taong
Paleolitiko sa modernong tao, sinasabing ang mga ito ay
nakalalakad na ng tuwid at may pisikal na katangian na ng
isang modernong tao. Ang mga ito ay pinaniniwalaang
nomadic at nabubuhay sa pamamagitan ng pangangaso at
pagtitipon ng mga pagkain na pinipitas mula sa halaman sa
kanilang kapaligiran at naninirahan sa mga yungib.
Malinaw na ang mga tao noong
Panahon ng Paleolithic ay
nagtataglay ng tatlong
mahahalagang bagay na
ipinagkaiba nila sa karaniwang
mga hayop na kasabay nilang
nabuhay noong panahong iyon.
o Una, ginagamit na ng mga
taong ito ang kanilang mga
kamay bilang panghawak ng
mga kagamitan at sandata
upang makapangaso at
maipagtanggol ang kanilang
sarili. Ito ay kanilang
nagagawa dahil sa tuwid
nilang tindig.
o Ikalawa, nakapagsasalita na
sila at nakatatanggap ng
anumang impormasyon.
o Ikatlo, sila ay may higit na
malaking utak kaysa sa
anumang hayop sa daigdig.
Darwin’s “On the Origin of the Species of Man”
“It is not the strongest of the species
that survives, nor the most intelligent,
but the one most responsive to change.
In the struggle for survival, the fittest win
out at the expense of their rivals because
they succeed in adapting themselves
best to their environment.”
- Charles Darwin
ANG EBOLUSYONG KULTURAL NG
TAO
Ang kasanayan ng tao sa paggamit ng mga kagamitang kanilang nilikha upang matugunan ang
kanilang pangangailangan ay tinatawag na teknolohiya. Ang mga artifact na nahukay ay mga
halimbawa ng teknolohiyang nagawa ng tao noong Panahong Prehistoric. Nakatulong nang
Malaki sa paglalarawan ng kultura ng Panahong Prehistoric ang mga artifact na natuklasan ng
mga arkeologo, kasama na ang mga buto ng mga sinaunang tao.
 PANAHONG PALEOLITHIC
Ang mga tao sa Panahong ito ay gumamit ng mga kagamitang gawa sa matatalim na bato at
graba, na agad namang itinatapon matapos na gamitin. Ang panahong ito ay naganap may
dalawang milyong taon na ang nakaraan. Ang pinakamahalagang tuklas ng tao sa panahong ito
ay ang pag gamit ng apoy. Sa kanilang pagpapalipat lipat, kinailangan nilang i-angkop ,ang
kanilang sarili sa mga lupaing may malamig na klima. Isa ito sa mga salik na nagtulak sa kanila
upang matuklasan ang paggamit ng apoy. Dito rin nila natuklasan ang kainaman ng paggamit ng
apoy sa pagluluto ng kanilang pagkain. Natuklasan din nila ang pag-iimbak ng pagkain mula sa
kanilang pangangaso.
Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya
 PANAHONG MESOLITHIC
-Ang Mesolithic o middle stone age ay ang panahong nalinang sa pagitan ng Panahong
Paleolithic at Panahong Neolithic.
-Ang ilang kagamitang tuklas ng panahong ito ay ang mga blade, point, lunate, trapeze, craper,
at arrowhead.
-Karaniwan na rin ang mga kagamitang may kombinasyon ng kahoy o buto o di kaya’y
balat ng hayop, pagpapalayok, at paggawa ng buslo. Ito ang dahilan kung bakit tinawag na
kulturang material ang Panahong Mesolithic.
- Ang pangunahing hanapbuhay dito ay ang pangangaso at pag-iimbak ng pagkain tulad
ng gulay, prutas at iba pa.
-napasimulan dito ang pagpapaamo sa mga hayop tulad ng aso at ligaw na lobo.
- karaniwan sa kanilang hapag-kainan ang isda at mga laman ng kabibe..
- Natuklasan din ang mga tao ay may mga nakagawian na ritwal mula sa mga natuklasang pinta
ng mga sayaw at ilang instrumentong musical, tulad ng pinta ng mga ritwal ng pagbuburol at
paglilibing ng patay ng kasapi ng pamilya.
- ang pagbubuo ng pamilya ang pinakamahalagang kontribusyon ng Panahong Mesolithic.
 PANAHONG NEOLITHIC
- Ang panahong Neolithic ay naganap may 10,000 taon na ang nakaraan.
- Sa panahong ito, natutuhan na ng mga tao na pakinisin, patalasin, at patulisin ang
kanilang mga kagamitan upang higit na maging kapakipakinabang sa kanilang pang-araw-
araw na pamumuhay.
- Ang agrikultura ang pinakamahalagang tuklas ng tao sa panahong ito.
- Natutuhan ng taong magsaka at maghayupan,. Ito ang nagging simula ng kanilang
pirmihang paninirahan.
- Napaunlad ng mga tao ang pagiging malikhain, paghahabi ng tela at paggawa ng mga
kagamitan mula sa luwad at iba pang bagay.
-natuklasan nila ang kabutihan ng sama-samang pamumuhay.
- Dito nagsimula ang pagtatatag ng isang organisadong pamahalaang tinawag na lungsod-estado.
- Ang relihiyon ay higit ding naging organisado sa panahong ito. Ang paniniwala ng sinaunang
tao ay nakasentro sa kalikasan.
- Ito ang nagpasimula ng mga gawi, paniniwala, at ritwal na naging batayan ng pagpapahalaga
ng lumalagong populasyon sa sandaigdigan.
 PANAHONG METAL
- Ang panahong metal ay nabuo dahil na rin sa patuloy na paglaganap at pagbabago sa
lipunan.
- Ang mga kagamitang bato ay napalitan ng mga kagamitang metal at sa pagdaloy pa ng
panahon ay napalitan ng tanso. Ngunit dahil sa kakulangan ng suplay ng tanso, nakatuklas
naman ang mga sinaunang tao ng higit na matitibay na metal na bakal na gamit pa rin
hanggang sa kasalukuyan.
Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya
PANAHONG
NEOLITHIC
PANAHONG
PALEOLITHIC
PANAHONG
MESOLITHIC
ANG SINAUNANG MIGRASYON NG TAO
Ang transisyon mula sa pangangaso at pagtitipon ng pagkain ng tao ay
naganap sa maraming lupain ng daigdig. Ito ay patunay na ang tao ay
nandayuhan sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. Nagpunyagi ang mga
sinaunang tao na mandayuhan sa kanlurang Asya at Hilagang Asya
hanggang sa makarating sa silangang Asya, Timog Asya, at Timog
Silangang Asya.
Catal Huyuk, isa sa pinakamahalagang halimbawa ng
nabuong kabihasnan noong Panahong Neolithic.
Ang Jarmo na nayon ng Iraq at ang Catal Huyuk na kasalukuyang nasa Turkey ay ilan lamang
sa mga halimbawa ng mga taga lungsod-estado. Ang Catal Huyuk ay isang bayan noong Panahong
Neolithic. Ang Catal Huyuk ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang bulkan at tinatayang kilala sa
mga produktong obsidian o mga produktong gawa sa mga batong galling sa bulkan na gamit sa
pagbuo ng alahas, salamin at kutsilyo.
Natagpuan din sa archeological dig na ito ang mga pinta sa dingding ng mga panirahan na
karaniwang naglalarawan ng mga hayop, tagpo ng pangangaso, pumuputok na bulkan, at mga
mangangasong nagkakatay ng mga ligaw na hayop. Bukod dito, nakatagpo rin ang mga siyentista
sa pook ng mga artifact tulad ng mga butil na bato, gilingang yari sa bato, tanso, at mga pigurin ng
mga napakatatabang babae.
PANDARAYUHAN NG UNANG
HOMO SAPIENS SA PILIPINAS
Ang sumusunod ay patunay na
nandayuhan ang mga sinaunang Homo
sapiens sa Pilipinasv noong 55,000
hanggang 45,000 BCE. Ayon sa mga
siyentista, ito ay ang panahon ng
paglitaw ng Sunda shelf at tulay na lupa.
Ang mga kagamitang batong ginamit
nila ay natagpuan sa kuweba ng Tabon
at iba pang kuweba sa Palawan.
Bungo ng Taong Tabon na
natagpuan ni Robert Fox sa
Quezon, Palawan noong 1962 at
ang kuweba ng Tabon sa Palawan
na tinaguriang lundayan ng
kabihasnan ng Pilipinas.
Ang Nahukay na ebidensiya ng mga tao sa kuweba ng Tabon sa Palawan
noong 1962 ay may gulang na 45,000 hanggang 22,000 BCE. Ito ay isang
fossilized arkeologo na bumbunan, panga at mga ngipin ng taong Homo sapiens
kasama ang mga mas pino o mas makinis na kasangkapang bato. Nakita rin
ng mga ang mga labi ng baboy ramo at usa. May mga uling ding natagpuan sa
kuweba ng Tabon.
A
Sa kuweba ng Guri, pinaniniwalaang may mga nanirahan ding mga Homo
sapiens mula 8,000 hanggang 4,000 BCE. Natagpuan dito ang mga tapyas ng
kagamitang bato, mga libingang palayok, at mga palamuting yari sa jade at
beads. Ang mga kagamitang natagpuan ay tinatayang may edad na 2,500
hanggang 2,300 BCE. Nakakuha rin ang mga arkeologo ng mga labi ng mga
yamang dagat sa pook.
B
Ang kuweba ng Duyong ay pinaniniwalaang tinirhan din ng mga Homo
sapiens noong 3,100 BCE. Natagpuan dito ang nakabaluktot na labi ng
tao, mga kagamitang bato na palakol (adze), palawit sa kuwintas na yari
sa kabibe, palamuti sa katawan tulad ng hikaw, pulseras, lingling-o na
yari sa jade, sisidlan ng gamit sa nganga , at palayok.
C
Sa kuweba ng Manunggul, natagpuan ang palayok na sisidlan ng
namatay o sisidlan ng pangalawang libing ng mga ninuno natin. Ang
takip nito ay may dalawang taong nakasakay sa bangka na naglalarawan
ng paniniwala ng sinaunang tao sa muling pagkabuhay. Pinaniniwalaang
ang kuweba ng Manunggul ay pinanahanan ng ating mga ninuno
noong 2,800 hanggang 2,700 BCE. May mga nahukay rin na mga
palamuti na yari sa jade, kabibe at bato.
D

More Related Content

What's hot

AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng AsyaAP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
Juan Miguel Palero
 
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptxPangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog AsyaAP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
Juan Miguel Palero
 
MGA RELIHIYON SA ASYA
MGA RELIHIYON SA ASYAMGA RELIHIYON SA ASYA
MGA RELIHIYON SA ASYA
Jerick Teodoro
 
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiyaPangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
joven Marino
 
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa AsyaMga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Karen Mae Lee
 
Mga Pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Pagbabago sa Timog at Kanlurang AsyaMga Pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya
edmond84
 
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
JoeHapz
 
Mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
Mga pagbabago sa timog at kanlurang asyaMga pagbabago sa timog at kanlurang asya
Mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
kjpotante
 
Panahon ng bato
Panahon ng batoPanahon ng bato
Panahon ng bato
jilie mae villan
 
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
Anj RM
 
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaImplikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Maybel Din
 
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxKaranasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
ThriciaSalvador
 
Relihiyon at pilosopiya sa asya
Relihiyon at pilosopiya sa asyaRelihiyon at pilosopiya sa asya
Relihiyon at pilosopiya sa asya
Padme Amidala
 
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng ImperyoMga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Syosha Neim
 
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng AsyaAP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
Juan Miguel Palero
 
Kabihasnan sibilisasyon
Kabihasnan sibilisasyonKabihasnan sibilisasyon
Kabihasnan sibilisasyon
marivi umipig
 
Mga ruta ng kalakalan
Mga ruta ng kalakalanMga ruta ng kalakalan
Mga ruta ng kalakalan
Ian Pascual
 
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
KristelleMaeAbarco3
 

What's hot (20)

AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng AsyaAP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
 
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptxPangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohiko ng Asya.pptx
 
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog AsyaAP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
 
MGA RELIHIYON SA ASYA
MGA RELIHIYON SA ASYAMGA RELIHIYON SA ASYA
MGA RELIHIYON SA ASYA
 
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiyaPangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
 
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa AsyaMga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
 
Mga Pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Pagbabago sa Timog at Kanlurang AsyaMga Pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya
 
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
 
Mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
Mga pagbabago sa timog at kanlurang asyaMga pagbabago sa timog at kanlurang asya
Mga pagbabago sa timog at kanlurang asya
 
Panahon ng bato
Panahon ng batoPanahon ng bato
Panahon ng bato
 
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa timog at kanluran...
 
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaImplikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
 
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxKaranasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
 
Relihiyon at pilosopiya sa asya
Relihiyon at pilosopiya sa asyaRelihiyon at pilosopiya sa asya
Relihiyon at pilosopiya sa asya
 
Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
 
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng ImperyoMga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
 
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng AsyaAP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
 
Kabihasnan sibilisasyon
Kabihasnan sibilisasyonKabihasnan sibilisasyon
Kabihasnan sibilisasyon
 
Mga ruta ng kalakalan
Mga ruta ng kalakalanMga ruta ng kalakalan
Mga ruta ng kalakalan
 
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
 

Similar to Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya

sinaunang kabihasnan sa asya.pptx
sinaunang kabihasnan sa asya.pptxsinaunang kabihasnan sa asya.pptx
sinaunang kabihasnan sa asya.pptx
WengChingKapalungan
 
G7 AP Q2 Week 5 Paghubog sa Kabihasnan.pptx
G7 AP Q2 Week 5 Paghubog sa Kabihasnan.pptxG7 AP Q2 Week 5 Paghubog sa Kabihasnan.pptx
G7 AP Q2 Week 5 Paghubog sa Kabihasnan.pptx
JoeyeLogac
 
World History 8: Mga Yugto sa Pag-unlad Ng Kultura sa Panahonh Prehistoriko
World History 8: Mga Yugto sa Pag-unlad Ng Kultura sa Panahonh PrehistorikoWorld History 8: Mga Yugto sa Pag-unlad Ng Kultura sa Panahonh Prehistoriko
World History 8: Mga Yugto sa Pag-unlad Ng Kultura sa Panahonh Prehistoriko
JoyAileen1
 
Aralin 5
Aralin 5Aralin 5
Aralin 5
SMAPCHARITY
 
Ebolusyong kultural ng Tao.pptx
Ebolusyong kultural ng Tao.pptxEbolusyong kultural ng Tao.pptx
Ebolusyong kultural ng Tao.pptx
WilliamBulligan1
 
Aralin 4: panahong paleolitiko at neolitiko
Aralin 4: panahong paleolitiko at neolitikoAralin 4: panahong paleolitiko at neolitiko
Aralin 4: panahong paleolitiko at neolitiko
Alondra May Orenciana
 
AP8 WEEK4 YUGTO NG PAG UNLAD NG TAO.pptx
AP8 WEEK4 YUGTO NG PAG UNLAD NG TAO.pptxAP8 WEEK4 YUGTO NG PAG UNLAD NG TAO.pptx
AP8 WEEK4 YUGTO NG PAG UNLAD NG TAO.pptx
CALEBDEARENGBEMBO
 
Prehistory
PrehistoryPrehistory
Prehistory
AirahdeGuzman
 
Mga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
Mga Panahong Paleolitiko at NeolitikoMga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
Mga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
Danz Magdaraog
 
Presentation 2-100712214811-phpapp02 [autosaved]
Presentation 2-100712214811-phpapp02 [autosaved]Presentation 2-100712214811-phpapp02 [autosaved]
Presentation 2-100712214811-phpapp02 [autosaved]
Elna Panopio
 
AP-8-Aralin-2.pptx
AP-8-Aralin-2.pptxAP-8-Aralin-2.pptx
AP-8-Aralin-2.pptx
MaryJoyPeralta
 
ap8week4yugtongpagunladngtao-230426212206-e1a42895 (1).ppt
ap8week4yugtongpagunladngtao-230426212206-e1a42895 (1).pptap8week4yugtongpagunladngtao-230426212206-e1a42895 (1).ppt
ap8week4yugtongpagunladngtao-230426212206-e1a42895 (1).ppt
PantzPastor
 
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang TaoMga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
Jess Aguilon
 
Aralin 4 panahong paleolitiko at neolitiko (3rd Yr.)
Aralin 4 panahong paleolitiko at neolitiko (3rd Yr.)Aralin 4 panahong paleolitiko at neolitiko (3rd Yr.)
Aralin 4 panahong paleolitiko at neolitiko (3rd Yr.)
Lavinia Lyle Bautista
 
Panahong paleolitiko
Panahong paleolitiko Panahong paleolitiko
Panahong paleolitiko
Male Dano
 
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asyaModyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Evalyn Llanera
 
Arpan 9 Project
Arpan 9 ProjectArpan 9 Project
Arpan 9 Project
Lorenza Garcia
 
2. mga sinaunang tao sa daigdig
2. mga sinaunang tao sa daigdig2. mga sinaunang tao sa daigdig
2. mga sinaunang tao sa daigdig
Evalyn Llanera
 

Similar to Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya (20)

sinaunang kabihasnan sa asya.pptx
sinaunang kabihasnan sa asya.pptxsinaunang kabihasnan sa asya.pptx
sinaunang kabihasnan sa asya.pptx
 
G7 AP Q2 Week 5 Paghubog sa Kabihasnan.pptx
G7 AP Q2 Week 5 Paghubog sa Kabihasnan.pptxG7 AP Q2 Week 5 Paghubog sa Kabihasnan.pptx
G7 AP Q2 Week 5 Paghubog sa Kabihasnan.pptx
 
World History 8: Mga Yugto sa Pag-unlad Ng Kultura sa Panahonh Prehistoriko
World History 8: Mga Yugto sa Pag-unlad Ng Kultura sa Panahonh PrehistorikoWorld History 8: Mga Yugto sa Pag-unlad Ng Kultura sa Panahonh Prehistoriko
World History 8: Mga Yugto sa Pag-unlad Ng Kultura sa Panahonh Prehistoriko
 
Aralin 5
Aralin 5Aralin 5
Aralin 5
 
Ebolusyon ng Sinaunang Kultura
Ebolusyon ng Sinaunang KulturaEbolusyon ng Sinaunang Kultura
Ebolusyon ng Sinaunang Kultura
 
Ebolusyong kultural ng Tao.pptx
Ebolusyong kultural ng Tao.pptxEbolusyong kultural ng Tao.pptx
Ebolusyong kultural ng Tao.pptx
 
Aralin 4: panahong paleolitiko at neolitiko
Aralin 4: panahong paleolitiko at neolitikoAralin 4: panahong paleolitiko at neolitiko
Aralin 4: panahong paleolitiko at neolitiko
 
AP8 WEEK4 YUGTO NG PAG UNLAD NG TAO.pptx
AP8 WEEK4 YUGTO NG PAG UNLAD NG TAO.pptxAP8 WEEK4 YUGTO NG PAG UNLAD NG TAO.pptx
AP8 WEEK4 YUGTO NG PAG UNLAD NG TAO.pptx
 
Prehistory
PrehistoryPrehistory
Prehistory
 
Mga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
Mga Panahong Paleolitiko at NeolitikoMga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
Mga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
 
Presentation 2-100712214811-phpapp02 [autosaved]
Presentation 2-100712214811-phpapp02 [autosaved]Presentation 2-100712214811-phpapp02 [autosaved]
Presentation 2-100712214811-phpapp02 [autosaved]
 
AP-8-Aralin-2.pptx
AP-8-Aralin-2.pptxAP-8-Aralin-2.pptx
AP-8-Aralin-2.pptx
 
ap8week4yugtongpagunladngtao-230426212206-e1a42895 (1).ppt
ap8week4yugtongpagunladngtao-230426212206-e1a42895 (1).pptap8week4yugtongpagunladngtao-230426212206-e1a42895 (1).ppt
ap8week4yugtongpagunladngtao-230426212206-e1a42895 (1).ppt
 
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang TaoMga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
 
Aralin 4 panahong paleolitiko at neolitiko (3rd Yr.)
Aralin 4 panahong paleolitiko at neolitiko (3rd Yr.)Aralin 4 panahong paleolitiko at neolitiko (3rd Yr.)
Aralin 4 panahong paleolitiko at neolitiko (3rd Yr.)
 
Panahong paleolitiko
Panahong paleolitiko Panahong paleolitiko
Panahong paleolitiko
 
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asyaModyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asya
 
Arpan 9 Project
Arpan 9 ProjectArpan 9 Project
Arpan 9 Project
 
Arpan 9 -
Arpan 9 - Arpan 9 -
Arpan 9 -
 
2. mga sinaunang tao sa daigdig
2. mga sinaunang tao sa daigdig2. mga sinaunang tao sa daigdig
2. mga sinaunang tao sa daigdig
 

More from sevenfaith

Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3
sevenfaith
 
Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1
sevenfaith
 
Aralin 3 part 2
Aralin 3 part 2Aralin 3 part 2
Aralin 3 part 2
sevenfaith
 
Lesson 13 prt 4
Lesson 13 prt 4Lesson 13 prt 4
Lesson 13 prt 4
sevenfaith
 
Lesson 13 prt 3
Lesson 13 prt 3Lesson 13 prt 3
Lesson 13 prt 3
sevenfaith
 
Lesson 13 prt 2
Lesson 13 prt 2Lesson 13 prt 2
Lesson 13 prt 2
sevenfaith
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
sevenfaith
 
Mga Relihiyon at Paniniwala ng mga Asyano
Mga Relihiyon at Paniniwala ng mga AsyanoMga Relihiyon at Paniniwala ng mga Asyano
Mga Relihiyon at Paniniwala ng mga Asyano
sevenfaith
 
Aralin 4 part 3
Aralin 4 part 3Aralin 4 part 3
Aralin 4 part 3
sevenfaith
 
Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2
sevenfaith
 
Aralin 4 part 1
Aralin 4 part 1Aralin 4 part 1
Aralin 4 part 1
sevenfaith
 
Mga Likas na Yaman ng Asya
Mga Likas na Yaman ng AsyaMga Likas na Yaman ng Asya
Mga Likas na Yaman ng Asya
sevenfaith
 
Ang Pisikal na Anyo ng Asya
Ang Pisikal na Anyo ng AsyaAng Pisikal na Anyo ng Asya
Ang Pisikal na Anyo ng Asya
sevenfaith
 

More from sevenfaith (13)

Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3
 
Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1
 
Aralin 3 part 2
Aralin 3 part 2Aralin 3 part 2
Aralin 3 part 2
 
Lesson 13 prt 4
Lesson 13 prt 4Lesson 13 prt 4
Lesson 13 prt 4
 
Lesson 13 prt 3
Lesson 13 prt 3Lesson 13 prt 3
Lesson 13 prt 3
 
Lesson 13 prt 2
Lesson 13 prt 2Lesson 13 prt 2
Lesson 13 prt 2
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Mga Relihiyon at Paniniwala ng mga Asyano
Mga Relihiyon at Paniniwala ng mga AsyanoMga Relihiyon at Paniniwala ng mga Asyano
Mga Relihiyon at Paniniwala ng mga Asyano
 
Aralin 4 part 3
Aralin 4 part 3Aralin 4 part 3
Aralin 4 part 3
 
Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2Aralin 4 part 2
Aralin 4 part 2
 
Aralin 4 part 1
Aralin 4 part 1Aralin 4 part 1
Aralin 4 part 1
 
Mga Likas na Yaman ng Asya
Mga Likas na Yaman ng AsyaMga Likas na Yaman ng Asya
Mga Likas na Yaman ng Asya
 
Ang Pisikal na Anyo ng Asya
Ang Pisikal na Anyo ng AsyaAng Pisikal na Anyo ng Asya
Ang Pisikal na Anyo ng Asya
 

Recently uploaded

FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 

Recently uploaded (13)

FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 

Paghubog ng sinaunang kabihasnan sa asya

 • 2. TECHNO SAPIENS Ang Techno Sapiens ay isang biochemical na imbensiyon ng tao na nakagagawa at nakakakilos ng tulad sa totoong tao. Ang imbensiyong ito ay patunay na paglilinang ng tao ng kanyang kaalaman upang higit pang mapabuti ang kanyang buhay.
 • 4. - Sa patuloy na pagdami ng tao, patuloy rin nilang ginamit ang kanilang talion at kasanayan sa pagtuklas ng mga kagamitang magagamit upang maiangkop ang sarili sa kanilang kapaligiran at tuloy masiguro ang pagtatagumpay na mamuhay sa daigdig.
 • 5. Ang Sinaunang Panahon • - ayon sa mg arkeologo na nag aaral ng sinaunang kasaysayan, ang sinaunang panahon ang kabihasnan ng tao ay tinatawag na Panahong Bato. Ito ay nahahati sa dalawang panahon ang: • Panahong Paleolithic o Panahon ng Lumang Bato • Panahong Neolithic o Panahon ng Bagong Bato
 • 6. - Ang Panahong Mesolithic ang tinatayang panahon ng pagbabago sa pagitan ng Panahong Paleolithic at Panahong Neolithic. - Ang mga archeological dig ang pinagmumulan ng mayamang batayan ng sinaunang kabihasnan. Nagmumula dito ang mga artifact na binubuo ng mga gamit, alahas at iba pang gamit na gawang tao. - ang mga fossil o buto namang natatagpuan dito ang siyang naghahayag ng taas at itsura ng mga ito. - ang mga anthropologist naman ang siyentistang nag-aaral ng kultura at gawi ng mga tao. Sa tulong ng mga artifact at archeological dig, nagagawa nilang bumuo at makalinang ng larawan ng sinaunang tao kasama na ang kanilang mga gawi, buhay-pamilya, at ugnayang panlipunan.
 • 7. - Ang Panahong Paleolithic ang tinatayang pinakasinaunang panahon sa kasaysayan ng tao. Ang salitang “paleolithic” ay nagmula sa mga salitang Griyego na “palaios”, na nangangahulugang “luma” at “litho” o “bato”. - sa kabila ng kakaunting pagkakahawig ng mga taong Paleolitiko sa modernong tao, sinasabing ang mga ito ay nakalalakad na ng tuwid at may pisikal na katangian na ng isang modernong tao. Ang mga ito ay pinaniniwalaang nomadic at nabubuhay sa pamamagitan ng pangangaso at pagtitipon ng mga pagkain na pinipitas mula sa halaman sa kanilang kapaligiran at naninirahan sa mga yungib.
 • 8. Malinaw na ang mga tao noong Panahon ng Paleolithic ay nagtataglay ng tatlong mahahalagang bagay na ipinagkaiba nila sa karaniwang mga hayop na kasabay nilang nabuhay noong panahong iyon. o Una, ginagamit na ng mga taong ito ang kanilang mga kamay bilang panghawak ng mga kagamitan at sandata upang makapangaso at maipagtanggol ang kanilang sarili. Ito ay kanilang nagagawa dahil sa tuwid nilang tindig.
 • 9. o Ikalawa, nakapagsasalita na sila at nakatatanggap ng anumang impormasyon. o Ikatlo, sila ay may higit na malaking utak kaysa sa anumang hayop sa daigdig.
 • 10. Darwin’s “On the Origin of the Species of Man” “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. In the struggle for survival, the fittest win out at the expense of their rivals because they succeed in adapting themselves best to their environment.” - Charles Darwin
 • 11. ANG EBOLUSYONG KULTURAL NG TAO Ang kasanayan ng tao sa paggamit ng mga kagamitang kanilang nilikha upang matugunan ang kanilang pangangailangan ay tinatawag na teknolohiya. Ang mga artifact na nahukay ay mga halimbawa ng teknolohiyang nagawa ng tao noong Panahong Prehistoric. Nakatulong nang Malaki sa paglalarawan ng kultura ng Panahong Prehistoric ang mga artifact na natuklasan ng mga arkeologo, kasama na ang mga buto ng mga sinaunang tao.
 • 12.  PANAHONG PALEOLITHIC Ang mga tao sa Panahong ito ay gumamit ng mga kagamitang gawa sa matatalim na bato at graba, na agad namang itinatapon matapos na gamitin. Ang panahong ito ay naganap may dalawang milyong taon na ang nakaraan. Ang pinakamahalagang tuklas ng tao sa panahong ito ay ang pag gamit ng apoy. Sa kanilang pagpapalipat lipat, kinailangan nilang i-angkop ,ang kanilang sarili sa mga lupaing may malamig na klima. Isa ito sa mga salik na nagtulak sa kanila upang matuklasan ang paggamit ng apoy. Dito rin nila natuklasan ang kainaman ng paggamit ng apoy sa pagluluto ng kanilang pagkain. Natuklasan din nila ang pag-iimbak ng pagkain mula sa kanilang pangangaso.
 • 14.  PANAHONG MESOLITHIC -Ang Mesolithic o middle stone age ay ang panahong nalinang sa pagitan ng Panahong Paleolithic at Panahong Neolithic. -Ang ilang kagamitang tuklas ng panahong ito ay ang mga blade, point, lunate, trapeze, craper, at arrowhead. -Karaniwan na rin ang mga kagamitang may kombinasyon ng kahoy o buto o di kaya’y balat ng hayop, pagpapalayok, at paggawa ng buslo. Ito ang dahilan kung bakit tinawag na kulturang material ang Panahong Mesolithic. - Ang pangunahing hanapbuhay dito ay ang pangangaso at pag-iimbak ng pagkain tulad ng gulay, prutas at iba pa. -napasimulan dito ang pagpapaamo sa mga hayop tulad ng aso at ligaw na lobo. - karaniwan sa kanilang hapag-kainan ang isda at mga laman ng kabibe..
 • 15. - Natuklasan din ang mga tao ay may mga nakagawian na ritwal mula sa mga natuklasang pinta ng mga sayaw at ilang instrumentong musical, tulad ng pinta ng mga ritwal ng pagbuburol at paglilibing ng patay ng kasapi ng pamilya. - ang pagbubuo ng pamilya ang pinakamahalagang kontribusyon ng Panahong Mesolithic.
 • 16.  PANAHONG NEOLITHIC - Ang panahong Neolithic ay naganap may 10,000 taon na ang nakaraan. - Sa panahong ito, natutuhan na ng mga tao na pakinisin, patalasin, at patulisin ang kanilang mga kagamitan upang higit na maging kapakipakinabang sa kanilang pang-araw- araw na pamumuhay. - Ang agrikultura ang pinakamahalagang tuklas ng tao sa panahong ito. - Natutuhan ng taong magsaka at maghayupan,. Ito ang nagging simula ng kanilang pirmihang paninirahan. - Napaunlad ng mga tao ang pagiging malikhain, paghahabi ng tela at paggawa ng mga kagamitan mula sa luwad at iba pang bagay. -natuklasan nila ang kabutihan ng sama-samang pamumuhay.
 • 17. - Dito nagsimula ang pagtatatag ng isang organisadong pamahalaang tinawag na lungsod-estado. - Ang relihiyon ay higit ding naging organisado sa panahong ito. Ang paniniwala ng sinaunang tao ay nakasentro sa kalikasan. - Ito ang nagpasimula ng mga gawi, paniniwala, at ritwal na naging batayan ng pagpapahalaga ng lumalagong populasyon sa sandaigdigan.
 • 18.  PANAHONG METAL - Ang panahong metal ay nabuo dahil na rin sa patuloy na paglaganap at pagbabago sa lipunan. - Ang mga kagamitang bato ay napalitan ng mga kagamitang metal at sa pagdaloy pa ng panahon ay napalitan ng tanso. Ngunit dahil sa kakulangan ng suplay ng tanso, nakatuklas naman ang mga sinaunang tao ng higit na matitibay na metal na bakal na gamit pa rin hanggang sa kasalukuyan.
 • 21. ANG SINAUNANG MIGRASYON NG TAO Ang transisyon mula sa pangangaso at pagtitipon ng pagkain ng tao ay naganap sa maraming lupain ng daigdig. Ito ay patunay na ang tao ay nandayuhan sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. Nagpunyagi ang mga sinaunang tao na mandayuhan sa kanlurang Asya at Hilagang Asya hanggang sa makarating sa silangang Asya, Timog Asya, at Timog Silangang Asya. Catal Huyuk, isa sa pinakamahalagang halimbawa ng nabuong kabihasnan noong Panahong Neolithic.
 • 22. Ang Jarmo na nayon ng Iraq at ang Catal Huyuk na kasalukuyang nasa Turkey ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga taga lungsod-estado. Ang Catal Huyuk ay isang bayan noong Panahong Neolithic. Ang Catal Huyuk ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang bulkan at tinatayang kilala sa mga produktong obsidian o mga produktong gawa sa mga batong galling sa bulkan na gamit sa pagbuo ng alahas, salamin at kutsilyo. Natagpuan din sa archeological dig na ito ang mga pinta sa dingding ng mga panirahan na karaniwang naglalarawan ng mga hayop, tagpo ng pangangaso, pumuputok na bulkan, at mga mangangasong nagkakatay ng mga ligaw na hayop. Bukod dito, nakatagpo rin ang mga siyentista sa pook ng mga artifact tulad ng mga butil na bato, gilingang yari sa bato, tanso, at mga pigurin ng mga napakatatabang babae.
 • 23. PANDARAYUHAN NG UNANG HOMO SAPIENS SA PILIPINAS Ang sumusunod ay patunay na nandayuhan ang mga sinaunang Homo sapiens sa Pilipinasv noong 55,000 hanggang 45,000 BCE. Ayon sa mga siyentista, ito ay ang panahon ng paglitaw ng Sunda shelf at tulay na lupa. Ang mga kagamitang batong ginamit nila ay natagpuan sa kuweba ng Tabon at iba pang kuweba sa Palawan.
 • 24. Bungo ng Taong Tabon na natagpuan ni Robert Fox sa Quezon, Palawan noong 1962 at ang kuweba ng Tabon sa Palawan na tinaguriang lundayan ng kabihasnan ng Pilipinas.
 • 25. Ang Nahukay na ebidensiya ng mga tao sa kuweba ng Tabon sa Palawan noong 1962 ay may gulang na 45,000 hanggang 22,000 BCE. Ito ay isang fossilized arkeologo na bumbunan, panga at mga ngipin ng taong Homo sapiens kasama ang mga mas pino o mas makinis na kasangkapang bato. Nakita rin ng mga ang mga labi ng baboy ramo at usa. May mga uling ding natagpuan sa kuweba ng Tabon. A Sa kuweba ng Guri, pinaniniwalaang may mga nanirahan ding mga Homo sapiens mula 8,000 hanggang 4,000 BCE. Natagpuan dito ang mga tapyas ng kagamitang bato, mga libingang palayok, at mga palamuting yari sa jade at beads. Ang mga kagamitang natagpuan ay tinatayang may edad na 2,500 hanggang 2,300 BCE. Nakakuha rin ang mga arkeologo ng mga labi ng mga yamang dagat sa pook. B
 • 26. Ang kuweba ng Duyong ay pinaniniwalaang tinirhan din ng mga Homo sapiens noong 3,100 BCE. Natagpuan dito ang nakabaluktot na labi ng tao, mga kagamitang bato na palakol (adze), palawit sa kuwintas na yari sa kabibe, palamuti sa katawan tulad ng hikaw, pulseras, lingling-o na yari sa jade, sisidlan ng gamit sa nganga , at palayok. C Sa kuweba ng Manunggul, natagpuan ang palayok na sisidlan ng namatay o sisidlan ng pangalawang libing ng mga ninuno natin. Ang takip nito ay may dalawang taong nakasakay sa bangka na naglalarawan ng paniniwala ng sinaunang tao sa muling pagkabuhay. Pinaniniwalaang ang kuweba ng Manunggul ay pinanahanan ng ating mga ninuno noong 2,800 hanggang 2,700 BCE. May mga nahukay rin na mga palamuti na yari sa jade, kabibe at bato. D