SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Pagsusuri ng piling
dulang pilipino
LEA S. PADILLA
E FEEL MO YAN!
REGINA: (nagpupuyos ng galit): Halos labingwalong taon
mong pinalaki, inalagaan, pinakaingat-ingatan mo, at
pagkatapos, pagkatapos ay bigla na lamang aagawin ng
anak ninyo, dadalhin sa motel, sasaktan doon,
paglalaruan, pag-aaliwan! At pagkaraan niyan,
pagkaraan niyan paparito kayo sa aki't sasabihin ninyong
ako'y maging praktikal!
REGINA: (nanginginig ang boses dahil sa
galit) Hindi babaing damputin ang anak ko.
Makakaalis na kayo. Hindi ko iuurong ang
demanda!
KONSEHAL: (mayabang) “ That check is for ten thousand.
Pay to cash. Be practical.”
REGINA: (pasigaw na magsasalita na may galit)
Ano to? ANO TO!!! Hindi ko kailangan ang pera at
ng AWA ninyo! HUSTISYA sa anak ko ang kailangan
ko! Ano ba ang akala mo sa amin? Mukha ba
kaming pera? Kung wala kayong magandang
idudulot sa kasong ito, lumayas kayo sa
pamamahay ko! Layas!!!
KONSEHAL: (mayabang at mapagmataas) Hindi siya ganoong
napakahina para hindi maalis ang sinumang kalaban niyang
huwes. Ayaw ko sanang sabihin ito pero alam ninyong pulitiko
rin ang nakapaglalagay sa huwes? Sino ngayon ang
nakapaghuhuwes nang hindi lumalapit sa pulitiko? Nasaan
naman ang mga naging huwes dito na hindi naging kaalyado
ni “Mayor”? Iyong isa, nasa Palawan, iyong isa, nasa Mindoro.
Dudulog kayo sa itaas? Sino ang nasa itaas? Pulitiko? Ilang boto
ang maaring ibigay –sa kanya ni “Mayor”? Makikisama rin sila!
TONY: isang simpleng batas, isang kautusan o
kahatulang inihabilin ng Diyos kay Moses sa itaas ng
bundok sa gitna ng kulog at kidlat. Ngayon, ito ang
mga kahatulang nararapat nating sundin "mata sa
mata, ngipin sa ngipin... apoy sa apoy , sugat sa sugat,
latay sa latay". Ito ang aking gagawin! gaganti ako!
ako ang gaganti sa kanya.
TONY: (kinukuyom ang palad) Tatlo lamang ang
nagkakaroon ng hustisya dito sa atin. Iyong
malalakas,iyong makapangyarihan, iyong mayayaman.
Kung simple kang tao, mahina ka. Kung mahirap ka,
lolokohin ka, tatakutin ka, pasensiya ka, magtiis
ka. Kadalasang nagkakasama-sama pa iyan, lakas,
kapangyarihan, at yaman.
REGINA: (naghihinagpis)O, dalhin ninyo ako kahit
saan. Sa presinto,sa korte, sa husgado, kahit saan!
Dalhin ninyo ako kahit saan. Pananagutan ko
ang pagkamatay ng aking anak. Ako ang
pumatay sa aking anak!(Papalakas) Pinatay ko ang
aking anak! Sasabihin ko sa lahat na pinatay ko ang
sarili kong anak. Pinatay ko ang aking anak!
Semos sesmo
moses moses
Ni rogelio sikat
 Si Rogelio R. Sikat ay isang piksyonista, mandudula,
tagasalinwika, at tagapagturo.
 Ang mga bagay na nag-udyok sa kanya upang buuin ang
akdang ito ay ang mga taong patuloy na sumusuporta sa
kanyang isinusulat at mga naniniwala sa kanyang
kakayahan. Naging inspirasyon din ang mga mambabasa
at makababasa nito sa hinaharap.
Pagkilala sa
may Akda
 Ang mga akdang kanyang isinulat na nagkaron ng
gantimpala ay ang Impeng Negro kung saan ito’y nanalo
ng Liwaway Magazine’s best short story kasama na din
ang Carlos Palanca award. Isa pa sa mga kilalang gawa
niya ay ang Moses Moses kung saan napanalunan ang
Carlos Palanca Award noong 1969.
Uri ng Panitikan
Ang akdang Moses Moses ay isang uri ng dula. Ito’y isang dulang
trahedya.
Bansang Pinagmulan
Ang akdang Moses Moses ay nagmula sa bansang Pilipinas.
Layunin ng Akda
Ibig nitong ipabatid ang masaklap na katotohanan tungkol sa lipunan.
Kasama rin ang kabuktutan ng pamahalaan pati na rin ang mga opisyal na
ito. Ipinapakita rin nito ang kasawian sa buhay na hindi dapat takasan.
moses moses
Ni rogelio sikat
Mga Tauhan
Regina Calderon – Siya ay isang Balo at isang mabait na guro. Isang babaeng may
panindigan at lakas ng loob na ipaglaban ang hustisya para sa anak niyang si Aida
laban sa taong umabuso dito kahit pa na isang malaking pader ang babanggain nito.
Tony - Panganay na anak ni Regina. Nagnanais na maipaghiganti ang kanyang kapatid
at makamit ang hustisya sa pamamagitan ng dahas dahil alam niyang hindi nila
makukuha ang hustisya kung idadaan sa batas.
Aida - Anak na babae ni Regina, ginahasa siya ng anak ng alkalde. Naglalarawan sa
mga tao sa lipunan na inaabuso ng walang kalaban-laban.
Ben- Bunsong anak ni Regina. Lagi nitong nakikitang lumalabas ng gabi ang kapatid
na si Tony.
Ana - Matandang dalaga, kapatid ni Regina Siya ang naging tagapagpayo kay Regina.
Alkalde – Siya ang nagpapa-urong kay Regina ng kaso sa Anak nito na gumahasa kay
Aida. Isang makapangyarihang tao at mapagmalabis. Hindi makatarungang pinuno.
Konsehal - Siya ang naging kasama ng Alkalde sa pagpunta sa bahay nina Regina.
Tinutulungan ang Alkalde na makumbinsi si Regina na iurong ang kaso
Ang mga Pulis –Sila ang humuli kay Tony. Mapang-abuso sa kapangyarihan. Hindi
pantay ang pagtingin sa mga mayaman at mga mahirap.
Tagpuan
Naganap ang akda sa bahay ni Regina na nasa isang "Middle Class" na komunidad
sa Rizal.
Ang kwento ay nagsimula sa bahay ng pamilya
ni Regina. Si Regina at ang kanyang kapatid na si
Ana ay nag-uusap tungkol sa mga pangyayari na
naganap sa kanilang buhay, katulad ng kanilang
nakaraang karanasan at napag-usapan rin nila
ang kondisyon ng babaeng anak ni Regina na si
Aida na kung saan siya ay ginahasa.
Buod ng kwento
Makalipas ang ilang oras nang kanilang pag-uusap. Bumisita
ang alkalde na may kasamang konsehal sa kanilang bahay. Ang
pakay ng alkalde ay iurong na ang kasong ipinatong ni Regina
tungkol sa nangyaring panggagahasa sa kanyang anak na babae
si Aida. Patuloy ang bangayan ng mag-kabilang panig ukol sa
sitwasyong ito. Nagpatuloy ang pag-uusap ng alkalde at ni
Regina tungkol sa isyu ng kaso. Kahit na kung ano anong palusot
sa pagiging praktikal ang isinusumbat ng magkatulong na Alkalde
at Konsehal, nanaig parin sa puso ni Regina ang hustisya niyang
inaasam para sa kanyang anak na babae.
Makalipas ang ilang minuto ng pag-
uusap, nag-labas ng pera ang alkalde na
nag papahiwatig bilang kapalit upang
iurong ni Regina ang kaso. Ngunit dahil sa
ginawa ng alkalde nagalit si Regina at
nasampal niya ito. Kaagad niyang pinalayas
ang mga ito.
Dahil sa mga pangyayaring iyon, Nag-
usap si Tony at ang kanyang Ina kung ano
nga ba talaga ang hustisya. Matalinong bata
si Tony kaya’t sa mga pangyayaring ito iba
narin ang kanyang naiisip. Inihayag niya rin
kung ano ang nangyari sa kanyang itay
ngunit nanaig parin ang hustisya ni Regina
para sa kanyang anak na si Aida.
Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inutusan
ni Regina si Tony upang bumili ng gamot dahil
inaatake nanaman ng nerbyos si Aida. Pagkaalis
ni Tony ay tinanong ni Ben kung asan ang
kanyang kuya. Sinabi niyang umalis siya at may
dalang baril, dagdag pa rito si Tony ay
napapabayaan na ang kanyang pag-aaral dahil
sa mga pangyayaring ito.
Lumipas ang ilang oras at mag-uumaga na,
na wala pa rin si Tony. Nagising si Aida at nag-
usap sila ng kanyang ina na si Regina, sabi niya
ay may naiisip siyang pagbabanta sa kanyang
kuya at ayaw niya raw sa bahay nila ngayon.
Lumipas ang ilang minuto, dumating si Tony na
duguan.
Pinatay ni Tony ang anak ng alkalde at siya ay
hinuhuli na ng mga pulis. Sinabi niya kina Regina na
maghanda ng umalis ngunit kaagad agad na dumating
ang mga pulis upang siya ay hulihin. Sinugod si Tony
ng pulis at siya ay pinagsisipa at pinagbubugbog nito
hawak-hawak ni Regina ang baril ngunit sa
kasamaang palad ay nabaril niya si Tony. Pagkatapos
nito ay hinuli si Regina ng mga pulis at dalhin sa korte
ang pangyayaring ito.
II. PAGSUSURING PANGNILALAMAN
Tema o paksa ng akda
Ang tema o paksa nito ay tungkol sa pagnanais ng isang
ina na mabigyan ng hustisya ang kanyang anak at ang
kanyang paghahangad na maputol ang pagmamalabis ng
mga politiko sa kanilang kapangyarihan. Nakataon din ito sa
kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang desisyon o pag-iisip
ng maraming beses bago gawin ang isang kilos.
Kulturang Masasalamin sa Akda
Sa kalagayan ng ating lipunan ngayon, makikita pa rin natin na ang
hustisya ay para lamang sa mayayaman at may kapangyarihan.
Nahihirapan ang mga mahihirap na makamit ang hustisya kapag ang
kanilang nakakalaban ay mga malalaking tao sa lipunan. Ngunit kapag ang
mga mayayaman ang naaapi, kaagad naigagawad ang hustisya sa kanila.
Nangyayari pa rin sa kasalukuyan kung gaano kalupit at gahaman ang mga
politiko at ginagawa pa rin ng bawat isang tao ang paglagay sa kanilang
kamay ng batas upang maipaghiganti ang mga naging biktima at para
matakpan ang mga taong nagkasala.
III. PAGSUSURING PANGKAISIPAN
a.)Realismo - pinalulutang dito ang katotohanang nangyayari sa
tunay na buhay.
b.)Feminismo - nagbibigay-diin sa karanasan at mga kakayahan ng
mga kababaihan lalo pa at mag-isang pinalaki ni Regina ang kaniyang
mga anak.
Teoryang Pampanitikan
Bisang Pampanitikan
A. Bisa sa Kaisipan
Matapos basahin ang akda, napatunayan na marami pa ang mga
problemang kinakaharap ng lipunan lalo na ang kawalan ng hustisya.
B. Bisa sa Damdamin
Lubhang nakakaawa ang nangyari kay Aida. Nakakagalit na ginahasa siya ng
anak ng alkalde nila at hindi siya nabigyan ng hustisya.Ganoon din ang
nangyari noong namatay ang kanilang ama.Nakakalungkot ang katapusan ng
kwento dahil sa aksidenteng napatay ni Regina ang kanyang anak na si Tony
at siya pa ay nakulong.
C. Bisa sa Kaasalan
Dapat tayong maging patas sa lahat ng bagay at harapin ang mgaparusa na
hatid ng ating mga maling gawain. Lagi rin dapat nating tandaan na ang
paghihiganti ay hindi katumbas ng hustisya.
D. Bisa sa Lipunan
“Ang hustisya ay hustisya lamang kung ibibigay ito ng mahusay,
pantay-pantay at matiwasay”, isang kaisipan ipinahayag sa akdang ito.
Importante talaga ang hustisya dahil sa hustisya umiiral ang katotohanan.
ARAL
Ang aral na nakuha ko sa akdang ito ay una sa lahat, dapat igalang natin ang
karapatan ng bawat isa dahil ang bawat buhay ay mahalaga. Kaya sa mga taong may
kapangyarihan, pulis man o politiko, dapat bigyan nila ng pantay-pantay na pananaw
ang lahat ng tao sa lipunan, mahirap man o mayaman. Ikalawa, Huwag natin idaan
sa dahas ang pagkamit ng hustisya. Mapait mang iisipin ngunit hindi nila makamit
ang hustisya o napakatagal pa ang proseso ng kaso na mapatunayan kung sino ang
nagkasala kaya hindi impossible na gawin nila iyon. Kahit na gano'n, mas mainam na
manalig tayo sa Diyos at hilingin sa kanya na sana malagpasan at maresolba ang mga
pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Ang Diyos ang higit na nakakaalam sa
atin. At panghuli, kapag nagkasala man tayo at o ang inyong anak, hindi dapat natin
sila kinokonsenti ang kanilang gawi dahil mag-uudyok lamang ito sa isang
panibagong suliranin. Kaya dapat ilapat natin sa kanila ang tamang kaparusahan.
MARAMING SALAMAT
SA PAKIKINIG!

More Related Content

What's hot

Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)
Elvira Regidor
 
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYONDULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
Emma Sarah
 
Ortograpiya ng Wikang Filipino
Ortograpiya ng Wikang FilipinoOrtograpiya ng Wikang Filipino
Ortograpiya ng Wikang Filipino
eijrem
 
Ang Tundo Man Ay May Langit Din
Ang Tundo Man Ay May Langit DinAng Tundo Man Ay May Langit Din
Ang Tundo Man Ay May Langit Din
Minnie Rose Davis
 

What's hot (20)

Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)
 
Pagsasaling wika
Pagsasaling wikaPagsasaling wika
Pagsasaling wika
 
Ortograpiyang pilipino
Ortograpiyang pilipinoOrtograpiyang pilipino
Ortograpiyang pilipino
 
Pagsasaling wika
Pagsasaling wikaPagsasaling wika
Pagsasaling wika
 
Panahon Bago Dumating Ang Kastila
Panahon Bago Dumating Ang KastilaPanahon Bago Dumating Ang Kastila
Panahon Bago Dumating Ang Kastila
 
komunikasyon
komunikasyonkomunikasyon
komunikasyon
 
Grafema
GrafemaGrafema
Grafema
 
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYONDULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
 
Kabanata 12-13
Kabanata 12-13Kabanata 12-13
Kabanata 12-13
 
Palabuuan ng Pangungusap
Palabuuan ng Pangungusap Palabuuan ng Pangungusap
Palabuuan ng Pangungusap
 
Noli Me Tangere at El Filibusterismo
Noli Me Tangere at El FilibusterismoNoli Me Tangere at El Filibusterismo
Noli Me Tangere at El Filibusterismo
 
Kakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatiboKakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatibo
 
Group 6 mga salitang pangnilalaman
Group 6  mga salitang pangnilalamanGroup 6  mga salitang pangnilalaman
Group 6 mga salitang pangnilalaman
 
Komunikasyon
KomunikasyonKomunikasyon
Komunikasyon
 
Alpabetong Filipino
Alpabetong FilipinoAlpabetong Filipino
Alpabetong Filipino
 
Ortograpiya ng Wikang Filipino
Ortograpiya ng Wikang FilipinoOrtograpiya ng Wikang Filipino
Ortograpiya ng Wikang Filipino
 
Kasaysayan ng ALPABETO at WIKA
Kasaysayan ng ALPABETO at WIKAKasaysayan ng ALPABETO at WIKA
Kasaysayan ng ALPABETO at WIKA
 
Ang mga panuring
Ang mga panuringAng mga panuring
Ang mga panuring
 
Paniniwala, tradisyon at kagawiang panlipunan ng sinaunang pilipino
Paniniwala, tradisyon at kagawiang panlipunan ng sinaunang pilipinoPaniniwala, tradisyon at kagawiang panlipunan ng sinaunang pilipino
Paniniwala, tradisyon at kagawiang panlipunan ng sinaunang pilipino
 
Ang Tundo Man Ay May Langit Din
Ang Tundo Man Ay May Langit DinAng Tundo Man Ay May Langit Din
Ang Tundo Man Ay May Langit Din
 

PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx

 • 1. Pagsusuri ng piling dulang pilipino LEA S. PADILLA
 • 2. E FEEL MO YAN!
 • 3. REGINA: (nagpupuyos ng galit): Halos labingwalong taon mong pinalaki, inalagaan, pinakaingat-ingatan mo, at pagkatapos, pagkatapos ay bigla na lamang aagawin ng anak ninyo, dadalhin sa motel, sasaktan doon, paglalaruan, pag-aaliwan! At pagkaraan niyan, pagkaraan niyan paparito kayo sa aki't sasabihin ninyong ako'y maging praktikal!
 • 4. REGINA: (nanginginig ang boses dahil sa galit) Hindi babaing damputin ang anak ko. Makakaalis na kayo. Hindi ko iuurong ang demanda!
 • 5. KONSEHAL: (mayabang) “ That check is for ten thousand. Pay to cash. Be practical.”
 • 6. REGINA: (pasigaw na magsasalita na may galit) Ano to? ANO TO!!! Hindi ko kailangan ang pera at ng AWA ninyo! HUSTISYA sa anak ko ang kailangan ko! Ano ba ang akala mo sa amin? Mukha ba kaming pera? Kung wala kayong magandang idudulot sa kasong ito, lumayas kayo sa pamamahay ko! Layas!!!
 • 7. KONSEHAL: (mayabang at mapagmataas) Hindi siya ganoong napakahina para hindi maalis ang sinumang kalaban niyang huwes. Ayaw ko sanang sabihin ito pero alam ninyong pulitiko rin ang nakapaglalagay sa huwes? Sino ngayon ang nakapaghuhuwes nang hindi lumalapit sa pulitiko? Nasaan naman ang mga naging huwes dito na hindi naging kaalyado ni “Mayor”? Iyong isa, nasa Palawan, iyong isa, nasa Mindoro. Dudulog kayo sa itaas? Sino ang nasa itaas? Pulitiko? Ilang boto ang maaring ibigay –sa kanya ni “Mayor”? Makikisama rin sila!
 • 8. TONY: isang simpleng batas, isang kautusan o kahatulang inihabilin ng Diyos kay Moses sa itaas ng bundok sa gitna ng kulog at kidlat. Ngayon, ito ang mga kahatulang nararapat nating sundin "mata sa mata, ngipin sa ngipin... apoy sa apoy , sugat sa sugat, latay sa latay". Ito ang aking gagawin! gaganti ako! ako ang gaganti sa kanya.
 • 9. TONY: (kinukuyom ang palad) Tatlo lamang ang nagkakaroon ng hustisya dito sa atin. Iyong malalakas,iyong makapangyarihan, iyong mayayaman. Kung simple kang tao, mahina ka. Kung mahirap ka, lolokohin ka, tatakutin ka, pasensiya ka, magtiis ka. Kadalasang nagkakasama-sama pa iyan, lakas, kapangyarihan, at yaman.
 • 10. REGINA: (naghihinagpis)O, dalhin ninyo ako kahit saan. Sa presinto,sa korte, sa husgado, kahit saan! Dalhin ninyo ako kahit saan. Pananagutan ko ang pagkamatay ng aking anak. Ako ang pumatay sa aking anak!(Papalakas) Pinatay ko ang aking anak! Sasabihin ko sa lahat na pinatay ko ang sarili kong anak. Pinatay ko ang aking anak!
 • 13.  Si Rogelio R. Sikat ay isang piksyonista, mandudula, tagasalinwika, at tagapagturo.  Ang mga bagay na nag-udyok sa kanya upang buuin ang akdang ito ay ang mga taong patuloy na sumusuporta sa kanyang isinusulat at mga naniniwala sa kanyang kakayahan. Naging inspirasyon din ang mga mambabasa at makababasa nito sa hinaharap. Pagkilala sa may Akda  Ang mga akdang kanyang isinulat na nagkaron ng gantimpala ay ang Impeng Negro kung saan ito’y nanalo ng Liwaway Magazine’s best short story kasama na din ang Carlos Palanca award. Isa pa sa mga kilalang gawa niya ay ang Moses Moses kung saan napanalunan ang Carlos Palanca Award noong 1969.
 • 14. Uri ng Panitikan Ang akdang Moses Moses ay isang uri ng dula. Ito’y isang dulang trahedya. Bansang Pinagmulan Ang akdang Moses Moses ay nagmula sa bansang Pilipinas. Layunin ng Akda Ibig nitong ipabatid ang masaklap na katotohanan tungkol sa lipunan. Kasama rin ang kabuktutan ng pamahalaan pati na rin ang mga opisyal na ito. Ipinapakita rin nito ang kasawian sa buhay na hindi dapat takasan.
 • 16.
 • 17. Mga Tauhan Regina Calderon – Siya ay isang Balo at isang mabait na guro. Isang babaeng may panindigan at lakas ng loob na ipaglaban ang hustisya para sa anak niyang si Aida laban sa taong umabuso dito kahit pa na isang malaking pader ang babanggain nito. Tony - Panganay na anak ni Regina. Nagnanais na maipaghiganti ang kanyang kapatid at makamit ang hustisya sa pamamagitan ng dahas dahil alam niyang hindi nila makukuha ang hustisya kung idadaan sa batas. Aida - Anak na babae ni Regina, ginahasa siya ng anak ng alkalde. Naglalarawan sa mga tao sa lipunan na inaabuso ng walang kalaban-laban. Ben- Bunsong anak ni Regina. Lagi nitong nakikitang lumalabas ng gabi ang kapatid na si Tony. Ana - Matandang dalaga, kapatid ni Regina Siya ang naging tagapagpayo kay Regina.
 • 18. Alkalde – Siya ang nagpapa-urong kay Regina ng kaso sa Anak nito na gumahasa kay Aida. Isang makapangyarihang tao at mapagmalabis. Hindi makatarungang pinuno. Konsehal - Siya ang naging kasama ng Alkalde sa pagpunta sa bahay nina Regina. Tinutulungan ang Alkalde na makumbinsi si Regina na iurong ang kaso Ang mga Pulis –Sila ang humuli kay Tony. Mapang-abuso sa kapangyarihan. Hindi pantay ang pagtingin sa mga mayaman at mga mahirap. Tagpuan Naganap ang akda sa bahay ni Regina na nasa isang "Middle Class" na komunidad sa Rizal.
 • 19. Ang kwento ay nagsimula sa bahay ng pamilya ni Regina. Si Regina at ang kanyang kapatid na si Ana ay nag-uusap tungkol sa mga pangyayari na naganap sa kanilang buhay, katulad ng kanilang nakaraang karanasan at napag-usapan rin nila ang kondisyon ng babaeng anak ni Regina na si Aida na kung saan siya ay ginahasa. Buod ng kwento
 • 20. Makalipas ang ilang oras nang kanilang pag-uusap. Bumisita ang alkalde na may kasamang konsehal sa kanilang bahay. Ang pakay ng alkalde ay iurong na ang kasong ipinatong ni Regina tungkol sa nangyaring panggagahasa sa kanyang anak na babae si Aida. Patuloy ang bangayan ng mag-kabilang panig ukol sa sitwasyong ito. Nagpatuloy ang pag-uusap ng alkalde at ni Regina tungkol sa isyu ng kaso. Kahit na kung ano anong palusot sa pagiging praktikal ang isinusumbat ng magkatulong na Alkalde at Konsehal, nanaig parin sa puso ni Regina ang hustisya niyang inaasam para sa kanyang anak na babae.
 • 21. Makalipas ang ilang minuto ng pag- uusap, nag-labas ng pera ang alkalde na nag papahiwatig bilang kapalit upang iurong ni Regina ang kaso. Ngunit dahil sa ginawa ng alkalde nagalit si Regina at nasampal niya ito. Kaagad niyang pinalayas ang mga ito.
 • 22. Dahil sa mga pangyayaring iyon, Nag- usap si Tony at ang kanyang Ina kung ano nga ba talaga ang hustisya. Matalinong bata si Tony kaya’t sa mga pangyayaring ito iba narin ang kanyang naiisip. Inihayag niya rin kung ano ang nangyari sa kanyang itay ngunit nanaig parin ang hustisya ni Regina para sa kanyang anak na si Aida.
 • 23. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inutusan ni Regina si Tony upang bumili ng gamot dahil inaatake nanaman ng nerbyos si Aida. Pagkaalis ni Tony ay tinanong ni Ben kung asan ang kanyang kuya. Sinabi niyang umalis siya at may dalang baril, dagdag pa rito si Tony ay napapabayaan na ang kanyang pag-aaral dahil sa mga pangyayaring ito.
 • 24. Lumipas ang ilang oras at mag-uumaga na, na wala pa rin si Tony. Nagising si Aida at nag- usap sila ng kanyang ina na si Regina, sabi niya ay may naiisip siyang pagbabanta sa kanyang kuya at ayaw niya raw sa bahay nila ngayon. Lumipas ang ilang minuto, dumating si Tony na duguan.
 • 25. Pinatay ni Tony ang anak ng alkalde at siya ay hinuhuli na ng mga pulis. Sinabi niya kina Regina na maghanda ng umalis ngunit kaagad agad na dumating ang mga pulis upang siya ay hulihin. Sinugod si Tony ng pulis at siya ay pinagsisipa at pinagbubugbog nito hawak-hawak ni Regina ang baril ngunit sa kasamaang palad ay nabaril niya si Tony. Pagkatapos nito ay hinuli si Regina ng mga pulis at dalhin sa korte ang pangyayaring ito.
 • 26. II. PAGSUSURING PANGNILALAMAN Tema o paksa ng akda Ang tema o paksa nito ay tungkol sa pagnanais ng isang ina na mabigyan ng hustisya ang kanyang anak at ang kanyang paghahangad na maputol ang pagmamalabis ng mga politiko sa kanilang kapangyarihan. Nakataon din ito sa kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang desisyon o pag-iisip ng maraming beses bago gawin ang isang kilos.
 • 27. Kulturang Masasalamin sa Akda Sa kalagayan ng ating lipunan ngayon, makikita pa rin natin na ang hustisya ay para lamang sa mayayaman at may kapangyarihan. Nahihirapan ang mga mahihirap na makamit ang hustisya kapag ang kanilang nakakalaban ay mga malalaking tao sa lipunan. Ngunit kapag ang mga mayayaman ang naaapi, kaagad naigagawad ang hustisya sa kanila. Nangyayari pa rin sa kasalukuyan kung gaano kalupit at gahaman ang mga politiko at ginagawa pa rin ng bawat isang tao ang paglagay sa kanilang kamay ng batas upang maipaghiganti ang mga naging biktima at para matakpan ang mga taong nagkasala.
 • 28. III. PAGSUSURING PANGKAISIPAN a.)Realismo - pinalulutang dito ang katotohanang nangyayari sa tunay na buhay. b.)Feminismo - nagbibigay-diin sa karanasan at mga kakayahan ng mga kababaihan lalo pa at mag-isang pinalaki ni Regina ang kaniyang mga anak. Teoryang Pampanitikan
 • 29. Bisang Pampanitikan A. Bisa sa Kaisipan Matapos basahin ang akda, napatunayan na marami pa ang mga problemang kinakaharap ng lipunan lalo na ang kawalan ng hustisya. B. Bisa sa Damdamin Lubhang nakakaawa ang nangyari kay Aida. Nakakagalit na ginahasa siya ng anak ng alkalde nila at hindi siya nabigyan ng hustisya.Ganoon din ang nangyari noong namatay ang kanilang ama.Nakakalungkot ang katapusan ng kwento dahil sa aksidenteng napatay ni Regina ang kanyang anak na si Tony at siya pa ay nakulong.
 • 30. C. Bisa sa Kaasalan Dapat tayong maging patas sa lahat ng bagay at harapin ang mgaparusa na hatid ng ating mga maling gawain. Lagi rin dapat nating tandaan na ang paghihiganti ay hindi katumbas ng hustisya. D. Bisa sa Lipunan “Ang hustisya ay hustisya lamang kung ibibigay ito ng mahusay, pantay-pantay at matiwasay”, isang kaisipan ipinahayag sa akdang ito. Importante talaga ang hustisya dahil sa hustisya umiiral ang katotohanan.
 • 31. ARAL Ang aral na nakuha ko sa akdang ito ay una sa lahat, dapat igalang natin ang karapatan ng bawat isa dahil ang bawat buhay ay mahalaga. Kaya sa mga taong may kapangyarihan, pulis man o politiko, dapat bigyan nila ng pantay-pantay na pananaw ang lahat ng tao sa lipunan, mahirap man o mayaman. Ikalawa, Huwag natin idaan sa dahas ang pagkamit ng hustisya. Mapait mang iisipin ngunit hindi nila makamit ang hustisya o napakatagal pa ang proseso ng kaso na mapatunayan kung sino ang nagkasala kaya hindi impossible na gawin nila iyon. Kahit na gano'n, mas mainam na manalig tayo sa Diyos at hilingin sa kanya na sana malagpasan at maresolba ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Ang Diyos ang higit na nakakaalam sa atin. At panghuli, kapag nagkasala man tayo at o ang inyong anak, hindi dapat natin sila kinokonsenti ang kanilang gawi dahil mag-uudyok lamang ito sa isang panibagong suliranin. Kaya dapat ilapat natin sa kanila ang tamang kaparusahan.

Editor's Notes

 1. Panuto
 2. Panuto
 3. sapagkat ang nilalaman ng dula ay nagpapatungkol sa mga kalunos-lunos o malungkot na mga pangyayari . Ang mga bawat pangyayari sa dula ay nag papakita ng pagmamahal at pagkamit sa hustisya ngunit dahil rito ay nagkagulo gulo ang nangyari sa pamilya nila.
 4. Ang tema o paksa ng akda ay napapanahon, makatotohanan, makabuluhan at nag- aangat sa sensibilidad ng mga mambabasa dahil minumulat nito ang mga isyu sa ating lipunan.