SlideShare a Scribd company logo
Kolmas lähikoulutuspäivä
    10.5.2011

Pääsihteeri Marja-Leena Mansala
   IPR University Center


                 1
Digitaalinen aineisto

– Sisältö
  Lyhyt kertaus
   • Julkistaminen / julkaiseminen
   • Muuntelu, parodia, satiiri, vapaa muunnelma
   • Sitaatti
  Kopiointi- ja musiikin luvat
   • Kalvoissa hyödynnetty Kopioston ja Teosten
    tekemiä kalvoja
  Creative Commons

                           2
Yleisön saataviin saattaminen

– Tekijällä suvereeni oikeus teokseen siihen
 asti kunnes se on saatettu yleisön
 saataviin
  Laissa ei tyhjentävää luetteloa siitä, miten
  teos saatetaan yleisön saataville
– Tulkintaeroja:
  Perinteinen, analogiset kappaleet
  Laajentava, tietoverkossa nähtävänä

                          3
Julkistaminen / julkaiseminen

– Julkistaminen
  Riittää, että teos on saatettu yleisön saataville
  jollakin tavalla
  Esim. yksi kappale julkisessa kirjastossa
  riittää
– Julkaiseminen
  Teoksen kappaleita on saatavilla
  Analogiset kappaleet

                            4
Julkaiseminen

– Tekijä itse tekee kappaleet = tekee esim.
 sopimuksenkustantajan kanssa
– Käyttäjä(t) tekevät kappaleet
  Riittääkö tämä julkaisemisen käsitteen
  täyttymiseksi?
                       5
Kappaleen valmistaminen


– Tekijän yksinoikeus
– Kaikki mahdolliset tavat
– Oikeuskäytännössä avoimia kysymyksiä:
  Liittyykö aineiston laittamiseen nettiin hiljainen
  suostumus siihen, että siitä tehdään
  kappaleita?
  Koskeeko suostumus myös tulostuksia?

                           6
Muuntelu ym.

– Muuntelu tekijän yksinoikeus
  Oikeus siirrettävä nimenomaisesti
– Vapaa muunnelma
  Tekijänoikeuslaissa ei rajoitusta, joka
  mahdollistaisi kappaleen tekeminen vapaan
  muunnelman aikaansaamiseksi
– Parodia
– Satiiri
                        7
Sitaatti

– Tarkoituksen edellyttämä laajuus,
 asiayhteys omaan juttuun
– Lähtökohtana: pelkistä sitaateista
 koostuva teos edellyttää lupaa
– Ei teosrajoitusta, ei tekniikkarajoitusta
– Yleissäännös kansainvälinen, tulkinta
 kansallinen

                       8
OKM:n hankkimat luvat
valokopiointiin ja nauhoitukseen
 Kopioston perustoimintaa
 • OKM hankkii luvat oppilaitoksille
 • Perusopetus, ammatillinen opetus,
  ammattikorkeakoulut ja yliopistot
 • Luvassa kopiomäärä rajoitettu / teos – ei koskaan
  koko teosta
 • Ei koske maksullista opetusta
   – Ei kopiomaksuja
   – Ei lukukausimaksuja
   – Ei kurssimaksuja


                            9
Muut oppilaitokset

– Kansanopistot, kesäyliopistot, kansalais-
 ja työväenopistot, vapaa sivistystyö
– Maksullinen opetus
  Mm. täydennyskoulutuskeskukset
  Peritään maksu kopioista

  Oppilaitos voi tehdä erillisen sopimuksen
  kopioinnista Kopioston kanssa.

                        10
Valokopiointiluvan sisältö

 Enintään 20 sivua / julkaisu / lukukausi
 •  Kirjat, lehdet, mainokset, jne
 Enintään 10 sivua / julkaisu / lukukausi
 •  Nuotit, nuottijulkaisut
 Nolla ( 0 ) sivua / julkaisu
 •  Työ- ja harjoituskirjat, ratkaisukirjat
 •  Poikkeus etäopetus
                        11
Valokopiointiluvan sisältö

– Sopimukseen liittyy

  Digitaalisesta lähteestä tulostaminen
   • Saa tulostaa digitaalisesta lähteestä mm. kuvan ja
    liittää sen oppilastyöhön
   • Tulostetta ei saa tallentaa verkkoon
   • Tulostetta saa valokopioida opiskelijoille
                            12
TV – lähetysten nauhoittaminen

– Lupa kattaa TV1, TV 2, MTV3, YleTeema ja FST5
 (suullisesti sanottu, että myös Yle Areena)
  Saa tallentaa VHS, DVD, kovalevytallentimelle
  Serverille
   • Oppilaitoksen tai ylläpitäjän omistama tai hallinnoima


– Saa nauhoittaa ja käyttää oppilaitoksessa kaikkia
 ohjelmia, paitsi
   • Elokuvia
   • Ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja
   • mainoksia

                                13
TV – lähetysten nauhoittaminen

– Nauhoitteen käyttöaika
– Jos lähetys opetusohjelma, tms.
  Saa käyttää niin monta vuotta kuin haluaa
– Jos lähetys jokin muu, kuten dokumentti
 jne.
  Saa käyttää kaksi ( 2 ) vuotta
  lähetysajankohdasta


                        14
Elokuvan käyttö opetuksessa

– Mahdollista erillisluvalla
  Suomalaiset elokuvat
   • Lupa Tuotos ry:ltä
    – 2 €+ alv ( 2.44€ ) / opiskelija / vuosi
    – Vuokraamosta jne.
    – Elokuvaluettelo nettisivuilla
  Ulkomaiset elokuvat
   • Lupa Viihdepalvelu oy:ltä
    – 3 € / opiskelija / vuosi
    – Kotoa, vuokraamosta, jne..
    – Elokuvaluettelo nettisivuilla

                          15
Musiikin esitysluvat

a) Musiikin julkiseen esittämiseen: esim.
  radio/tv, elävä musiikki, konsertit,
  mekaaninen musiikki, karaoke,
  taustamusiikki.

b) Tallentamiseen

c) Internet-käyttöön (välittäminen)


                      16
Musiikin esittäminen

– Musiikin julkiseen esittämiseen
 opetustilanteessa ei tarvita lupaa (Tekl 21 & 1
 mom.)

   Musiikki, kirjalliset teokset, muut teokset
  Ei koske näytelmä- ja elokuvateoksia

– Lupaa ei tarvita tilapäiseen
 tallentamiseen opetustoiminnassa
  Esim. musiikkitunnin soittoharjoitusten tallentaminen

– Kaupallisessa opetustoiminnassa lupa
 tarvitaan
                              17
Kuntasopimus opetustilanteessa
 – Kuntasopimus kattaa mm. (www.kunta.net)
  • oppilaitosten järjestämät konsertit ja erilaiset tapahtumat
   (näyttelyt, myyjäiset, urheilutapahtumat jne.)
  • taustamusiikin kunnan tiloissa
  • ravintolakoulujen opetusravintoloiden vähäinen musiikin
   esittäminen
  • juhlissa esitettävän musiikin tallentaminen, esim. kooste
   CD:lle
  • koulun juhlien tallentamisen esim. videolle ei kaupallisessa
   tarkoituksessa ja oman henkilökunnan toimesta
  • ei kaupallisen tallentamisen videopajatoiminnassa
  • henkilökunnan juhlat ja tapahtumat (pikkujoulut yms.)
                               18
Kuntasopimus opetustilanteessa
  Kuntasopimus ei kata (www.kunta.net)
  • internet –käyttöä
  • tukiyhdistysten esim. vanhempainyhdistysten järjestämiä
   tapahtumia
  • tilaisuuksia jotka ulkopuolinen järjestää kunnan tiloissa
  • yhteistoiminnassa järjestettyjä tapahtumia.
   (”Kimppakivat”)
  • kuntien omistamia yhtiöitä ja liikelaitoksia
                              19
Musiikin esittäminen
     opetustilanteessa
– Musiikkioppilaitokset ja Konservatoriot
   Kuntasopimus kattaa oppilaitoksen järjestämät ns. julkiset
   tilaisuudet
    • Esim. oppilaskonsertit, näytökset, tapahtumat…
   Ei kata musiikkikilpailuja, musiikkijuhlia yms., ja
   näyttämöteoksia (teatteri, musikaali…)
   Ei kata tallentamista eikä Internet-käyttöä

– Muut oppilaitokset
   Esim. mahdolliset yksityiset oppilaitokset
   Luvat musiikin käyttöön hankitaan erikseen                                 20
Lähitulevaisuuden lisenssit
     (Kopiosto)
– Teosten digitointilupa
  AMK + ammatilliset oppilaitokset
   • Käytössä alkaen 8 / 2010
  Muut oppilaitokset 2011 – 2012
   • Yliopistot
   • Peruskoulut ja lukiot
                    21
Lähitulevaisuuden lisenssit
    (Kopiosto)
 Opettajakohtainen
 • Opettajan omaan opetuskäyttöön
 • Rajatulle ryhmälle – esim. luokka, ryhmä tms.
 • Rajatuksi ajaksi – kurssin ajaksi
 Opiskelijakohtainen
 • Oppilaan omiin harjoitustöihin
 • Oppilaiden ryhmätöihin
 ” Etäopetus ”
 • Samanaikaisesti
 • Tallenteen kautta erikseen opiskelijan kanssa
  sovittaessa
                          22
Lähitulevaisuuden lisenssit
     (Kopiosto)
– Skannauslupa
– Sivumäärä rajoitettu
  5 (- 20 ) sivua / teos
  ( kokonainen artikkeli – ei sivurajoitetta )
– Ei yhteiskäyttöä
– Ei tietokantojen valmistamiseen
– Kuka ostaa ?
  Kunta / omistaja, oppilaitos
  Tarjous jätetty OKM:lle – kaikki oppilaitokset
                           23
Lähitulevaisuuden lisenssit
     (Kopiosto)
– Teosten digitaalinen kauppa
– Rakenteilla
  Osia teoksista
   • Digitaaliseen käyttöön
   • Printtikäyttöön
  Levittäminen rajoitettu
– Aikataulu
  Suunnitelmat varsin pitkällä
   • Rakentaminen aloitettu
– www.kuorolaulut.fi
                  24
Creative commons

– Järjestelmä, jonka avulla tekijänoikeutta
 lisensoidaan verkossa
– Antaa tekijänoikeudenhaltijoille
 mekanismin, jolla on helppo ilmoittaa, mitä
 teoksella voi tehdä
– SOPIMUS                      25
Creative Commons

– Symbolien avulla tekijänoikeudenhaltija
 osoittaa, miten teosta saa käyttää
– http://creativecommons.fi/
  Etusivu
– http://creativecommons.fi/lisenssit/
  Eri lisenssit lyhyesti                      26
Creative commons

Tietokannat ja YouTube
 • Onko CC-lisenssinantajalla oikeus määrätä
  kaikesta mikä liittyy teokseen?


 Tekijänoikeus siirtyy vain lisenssiehtojen
 mukaisesti
                        27
Open source

– Tietokoneohjelmien käyttämiseksi on
 kehitetty open source järjestelmä
– Perustuu siihen, että tietokoneohjelmat
 ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja
– Tekijät antavat käyttöoikeuden (=lisenssin)
 tietokoneohjelmansa käyttämiseen tietyillä
 ehdoilla
– SOPIMUS
                      28
Lopuksi

– Tekijänoikeus kohdistuu teostason
 ylittäviin tuotoksiin

– Kaikki ei ole suojan piirissä

– Ideat ovat kaikkien hyödynnettävissä


                     29
YHTEYSTIEDOT

 IPR University Center
 PL 4 (Yliopistonkatu 3)
 00014 Helsingin yliopisto

  p. (09) 191 22 085
  f. (09) 191 22 762

  info@iprinfo.com
  www.iprinfo.com
               30

More Related Content

Similar to Opettajien koulutus 3_lahipaiva_j-kyla

Tekijanoikeudet ja netiketti
Tekijanoikeudet ja netikettiTekijanoikeudet ja netiketti
Tekijanoikeudet ja netiketti
Kati Korento
 
Tubettajan tekijänoikeudet
Tubettajan tekijänoikeudetTubettajan tekijänoikeudet
Tubettajan tekijänoikeudet
Jyrki Kasvi
 
Opettajan tekijänoikeudet
Opettajan tekijänoikeudetOpettajan tekijänoikeudet
Opettajan tekijänoikeudet
Esa Kukkasniemi
 
Digiopus luento 5
Digiopus luento 5Digiopus luento 5
Digiopus luento 5
Anne Rongas
 
Tietoturva ym.
Tietoturva ym.Tietoturva ym.
Tietoturva ym.
akorhonen
 
Tekijänoikeudet rautalankaa
Tekijänoikeudet rautalankaaTekijänoikeudet rautalankaa
Tekijänoikeudet rautalankaa
Anne Rongas
 
Avointen oppimissisältöjen mahdollisuuksia
Avointen oppimissisältöjen mahdollisuuksiaAvointen oppimissisältöjen mahdollisuuksia
Avointen oppimissisältöjen mahdollisuuksia
Tuija Aalto
 
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessaTekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä
 
Turku 10.3.2014 Normaalikoulu
Turku 10.3.2014 NormaalikouluTurku 10.3.2014 Normaalikoulu
Turku 10.3.2014 Normaalikoulu
Ville Oksanen
 
Teosto esittely asiakastilaisuuksissa
Teosto esittely asiakastilaisuuksissaTeosto esittely asiakastilaisuuksissa
Teosto esittely asiakastilaisuuksissa
mjkauhanen
 

Similar to Opettajien koulutus 3_lahipaiva_j-kyla (10)

Tekijanoikeudet ja netiketti
Tekijanoikeudet ja netikettiTekijanoikeudet ja netiketti
Tekijanoikeudet ja netiketti
 
Tubettajan tekijänoikeudet
Tubettajan tekijänoikeudetTubettajan tekijänoikeudet
Tubettajan tekijänoikeudet
 
Opettajan tekijänoikeudet
Opettajan tekijänoikeudetOpettajan tekijänoikeudet
Opettajan tekijänoikeudet
 
Digiopus luento 5
Digiopus luento 5Digiopus luento 5
Digiopus luento 5
 
Tietoturva ym.
Tietoturva ym.Tietoturva ym.
Tietoturva ym.
 
Tekijänoikeudet rautalankaa
Tekijänoikeudet rautalankaaTekijänoikeudet rautalankaa
Tekijänoikeudet rautalankaa
 
Avointen oppimissisältöjen mahdollisuuksia
Avointen oppimissisältöjen mahdollisuuksiaAvointen oppimissisältöjen mahdollisuuksia
Avointen oppimissisältöjen mahdollisuuksia
 
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessaTekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
 
Turku 10.3.2014 Normaalikoulu
Turku 10.3.2014 NormaalikouluTurku 10.3.2014 Normaalikoulu
Turku 10.3.2014 Normaalikoulu
 
Teosto esittely asiakastilaisuuksissa
Teosto esittely asiakastilaisuuksissaTeosto esittely asiakastilaisuuksissa
Teosto esittely asiakastilaisuuksissa
 

Opettajien koulutus 3_lahipaiva_j-kyla

 • 1. Kolmas lähikoulutuspäivä 10.5.2011 Pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center 1
 • 2. Digitaalinen aineisto – Sisältö  Lyhyt kertaus • Julkistaminen / julkaiseminen • Muuntelu, parodia, satiiri, vapaa muunnelma • Sitaatti  Kopiointi- ja musiikin luvat • Kalvoissa hyödynnetty Kopioston ja Teosten tekemiä kalvoja  Creative Commons 2
 • 3. Yleisön saataviin saattaminen – Tekijällä suvereeni oikeus teokseen siihen asti kunnes se on saatettu yleisön saataviin  Laissa ei tyhjentävää luetteloa siitä, miten teos saatetaan yleisön saataville – Tulkintaeroja:  Perinteinen, analogiset kappaleet  Laajentava, tietoverkossa nähtävänä 3
 • 4. Julkistaminen / julkaiseminen – Julkistaminen  Riittää, että teos on saatettu yleisön saataville jollakin tavalla  Esim. yksi kappale julkisessa kirjastossa riittää – Julkaiseminen  Teoksen kappaleita on saatavilla  Analogiset kappaleet 4
 • 5. Julkaiseminen – Tekijä itse tekee kappaleet = tekee esim. sopimuksenkustantajan kanssa – Käyttäjä(t) tekevät kappaleet  Riittääkö tämä julkaisemisen käsitteen täyttymiseksi? 5
 • 6. Kappaleen valmistaminen – Tekijän yksinoikeus – Kaikki mahdolliset tavat – Oikeuskäytännössä avoimia kysymyksiä:  Liittyykö aineiston laittamiseen nettiin hiljainen suostumus siihen, että siitä tehdään kappaleita?  Koskeeko suostumus myös tulostuksia? 6
 • 7. Muuntelu ym. – Muuntelu tekijän yksinoikeus  Oikeus siirrettävä nimenomaisesti – Vapaa muunnelma  Tekijänoikeuslaissa ei rajoitusta, joka mahdollistaisi kappaleen tekeminen vapaan muunnelman aikaansaamiseksi – Parodia – Satiiri 7
 • 8. Sitaatti – Tarkoituksen edellyttämä laajuus, asiayhteys omaan juttuun – Lähtökohtana: pelkistä sitaateista koostuva teos edellyttää lupaa – Ei teosrajoitusta, ei tekniikkarajoitusta – Yleissäännös kansainvälinen, tulkinta kansallinen 8
 • 9. OKM:n hankkimat luvat valokopiointiin ja nauhoitukseen  Kopioston perustoimintaa • OKM hankkii luvat oppilaitoksille • Perusopetus, ammatillinen opetus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot • Luvassa kopiomäärä rajoitettu / teos – ei koskaan koko teosta • Ei koske maksullista opetusta – Ei kopiomaksuja – Ei lukukausimaksuja – Ei kurssimaksuja 9
 • 10. Muut oppilaitokset – Kansanopistot, kesäyliopistot, kansalais- ja työväenopistot, vapaa sivistystyö – Maksullinen opetus  Mm. täydennyskoulutuskeskukset  Peritään maksu kopioista  Oppilaitos voi tehdä erillisen sopimuksen kopioinnista Kopioston kanssa. 10
 • 11. Valokopiointiluvan sisältö  Enintään 20 sivua / julkaisu / lukukausi • Kirjat, lehdet, mainokset, jne  Enintään 10 sivua / julkaisu / lukukausi • Nuotit, nuottijulkaisut  Nolla ( 0 ) sivua / julkaisu • Työ- ja harjoituskirjat, ratkaisukirjat • Poikkeus etäopetus 11
 • 12. Valokopiointiluvan sisältö – Sopimukseen liittyy  Digitaalisesta lähteestä tulostaminen • Saa tulostaa digitaalisesta lähteestä mm. kuvan ja liittää sen oppilastyöhön • Tulostetta ei saa tallentaa verkkoon • Tulostetta saa valokopioida opiskelijoille 12
 • 13. TV – lähetysten nauhoittaminen – Lupa kattaa TV1, TV 2, MTV3, YleTeema ja FST5 (suullisesti sanottu, että myös Yle Areena)  Saa tallentaa VHS, DVD, kovalevytallentimelle  Serverille • Oppilaitoksen tai ylläpitäjän omistama tai hallinnoima – Saa nauhoittaa ja käyttää oppilaitoksessa kaikkia ohjelmia, paitsi • Elokuvia • Ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja • mainoksia 13
 • 14. TV – lähetysten nauhoittaminen – Nauhoitteen käyttöaika – Jos lähetys opetusohjelma, tms.  Saa käyttää niin monta vuotta kuin haluaa – Jos lähetys jokin muu, kuten dokumentti jne.  Saa käyttää kaksi ( 2 ) vuotta lähetysajankohdasta 14
 • 15. Elokuvan käyttö opetuksessa – Mahdollista erillisluvalla  Suomalaiset elokuvat • Lupa Tuotos ry:ltä – 2 €+ alv ( 2.44€ ) / opiskelija / vuosi – Vuokraamosta jne. – Elokuvaluettelo nettisivuilla  Ulkomaiset elokuvat • Lupa Viihdepalvelu oy:ltä – 3 € / opiskelija / vuosi – Kotoa, vuokraamosta, jne.. – Elokuvaluettelo nettisivuilla 15
 • 16. Musiikin esitysluvat a) Musiikin julkiseen esittämiseen: esim. radio/tv, elävä musiikki, konsertit, mekaaninen musiikki, karaoke, taustamusiikki. b) Tallentamiseen c) Internet-käyttöön (välittäminen) 16
 • 17. Musiikin esittäminen – Musiikin julkiseen esittämiseen opetustilanteessa ei tarvita lupaa (Tekl 21 & 1 mom.)  Musiikki, kirjalliset teokset, muut teokset  Ei koske näytelmä- ja elokuvateoksia – Lupaa ei tarvita tilapäiseen tallentamiseen opetustoiminnassa  Esim. musiikkitunnin soittoharjoitusten tallentaminen – Kaupallisessa opetustoiminnassa lupa tarvitaan 17
 • 18. Kuntasopimus opetustilanteessa – Kuntasopimus kattaa mm. (www.kunta.net) • oppilaitosten järjestämät konsertit ja erilaiset tapahtumat (näyttelyt, myyjäiset, urheilutapahtumat jne.) • taustamusiikin kunnan tiloissa • ravintolakoulujen opetusravintoloiden vähäinen musiikin esittäminen • juhlissa esitettävän musiikin tallentaminen, esim. kooste CD:lle • koulun juhlien tallentamisen esim. videolle ei kaupallisessa tarkoituksessa ja oman henkilökunnan toimesta • ei kaupallisen tallentamisen videopajatoiminnassa • henkilökunnan juhlat ja tapahtumat (pikkujoulut yms.) 18
 • 19. Kuntasopimus opetustilanteessa Kuntasopimus ei kata (www.kunta.net) • internet –käyttöä • tukiyhdistysten esim. vanhempainyhdistysten järjestämiä tapahtumia • tilaisuuksia jotka ulkopuolinen järjestää kunnan tiloissa • yhteistoiminnassa järjestettyjä tapahtumia. (”Kimppakivat”) • kuntien omistamia yhtiöitä ja liikelaitoksia 19
 • 20. Musiikin esittäminen opetustilanteessa – Musiikkioppilaitokset ja Konservatoriot  Kuntasopimus kattaa oppilaitoksen järjestämät ns. julkiset tilaisuudet • Esim. oppilaskonsertit, näytökset, tapahtumat…  Ei kata musiikkikilpailuja, musiikkijuhlia yms., ja näyttämöteoksia (teatteri, musikaali…)  Ei kata tallentamista eikä Internet-käyttöä – Muut oppilaitokset  Esim. mahdolliset yksityiset oppilaitokset  Luvat musiikin käyttöön hankitaan erikseen 20
 • 21. Lähitulevaisuuden lisenssit (Kopiosto) – Teosten digitointilupa  AMK + ammatilliset oppilaitokset • Käytössä alkaen 8 / 2010  Muut oppilaitokset 2011 – 2012 • Yliopistot • Peruskoulut ja lukiot 21
 • 22. Lähitulevaisuuden lisenssit (Kopiosto)  Opettajakohtainen • Opettajan omaan opetuskäyttöön • Rajatulle ryhmälle – esim. luokka, ryhmä tms. • Rajatuksi ajaksi – kurssin ajaksi  Opiskelijakohtainen • Oppilaan omiin harjoitustöihin • Oppilaiden ryhmätöihin  ” Etäopetus ” • Samanaikaisesti • Tallenteen kautta erikseen opiskelijan kanssa sovittaessa 22
 • 23. Lähitulevaisuuden lisenssit (Kopiosto) – Skannauslupa – Sivumäärä rajoitettu  5 (- 20 ) sivua / teos  ( kokonainen artikkeli – ei sivurajoitetta ) – Ei yhteiskäyttöä – Ei tietokantojen valmistamiseen – Kuka ostaa ?  Kunta / omistaja, oppilaitos  Tarjous jätetty OKM:lle – kaikki oppilaitokset 23
 • 24. Lähitulevaisuuden lisenssit (Kopiosto) – Teosten digitaalinen kauppa – Rakenteilla  Osia teoksista • Digitaaliseen käyttöön • Printtikäyttöön  Levittäminen rajoitettu – Aikataulu  Suunnitelmat varsin pitkällä • Rakentaminen aloitettu – www.kuorolaulut.fi 24
 • 25. Creative commons – Järjestelmä, jonka avulla tekijänoikeutta lisensoidaan verkossa – Antaa tekijänoikeudenhaltijoille mekanismin, jolla on helppo ilmoittaa, mitä teoksella voi tehdä – SOPIMUS 25
 • 26. Creative Commons – Symbolien avulla tekijänoikeudenhaltija osoittaa, miten teosta saa käyttää – http://creativecommons.fi/  Etusivu – http://creativecommons.fi/lisenssit/  Eri lisenssit lyhyesti 26
 • 27. Creative commons Tietokannat ja YouTube • Onko CC-lisenssinantajalla oikeus määrätä kaikesta mikä liittyy teokseen? Tekijänoikeus siirtyy vain lisenssiehtojen mukaisesti 27
 • 28. Open source – Tietokoneohjelmien käyttämiseksi on kehitetty open source järjestelmä – Perustuu siihen, että tietokoneohjelmat ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja – Tekijät antavat käyttöoikeuden (=lisenssin) tietokoneohjelmansa käyttämiseen tietyillä ehdoilla – SOPIMUS 28
 • 29. Lopuksi – Tekijänoikeus kohdistuu teostason ylittäviin tuotoksiin – Kaikki ei ole suojan piirissä – Ideat ovat kaikkien hyödynnettävissä 29
 • 30. YHTEYSTIEDOT IPR University Center PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto p. (09) 191 22 085 f. (09) 191 22 762 info@iprinfo.com www.iprinfo.com 30