SlideShare a Scribd company logo
Corianne de Vries

LinkedIn:
nl.linkedin.com/in/coriannedevries/

Twitter:
@CoriannedeVries
Achtergrond
Doel en methodeDit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van stichting ICT Valley.


Doel van het onderzoek:
- ICT-bedrijven een actuele status geven van het gebruik van
 inbound marketing in de ICT sector.

- Concrete adviezen geven op welke manier ICT-organisaties
 hun marketingactiviteiten het beste kunnen inrichten en uitbreiden.


Het onderzoek is gebaseerd op:
- Literatuuronderzoek
- 133 online enquêtes
- 10 diepte interviews
Outbound versus inbound marketing


Outbound marketing:
draait om het zenden van     Outbound marketing     Inbound marketing
boodschappen door
                    Push strategie       Pull strategie
ondernemingen, meestal in de
vorm van tv-commercials,      Massacommunicatie      Marktsegmentatie
radiospots, advertenties in   (zelfde boodschap wordt    (Boodschap wordt
print media etc.         onder een groot publiek  aangepast aan de wensen
                     verspreid)     van de individuele klant)
                 Eenrichting communicatie   Interactie/ dialoog
Inbound marketing:
draait erom dat         Bedrijf zoekt consument  Consument vindt bedrijf
ondernemingen door hun          Middelen:         Middelen:
doelgroep gevonden wordt op       Radio           Zoekmachine
internet, door middel van het      TV            marketing (SEO)
produceren van waardevolle       Advertenties       Blogs
informatie (zowel tekst, beeld     Direct mail        Social media
                                  Online forums
als geluid)                            Virals
“Eigenlijk leert inbound marketing dat bedrijven socialer
moeten worden. Stop met het alleen maar praten over jezelf,
  je dienstverlening of je producten, maar voorzie in de
   informatiebehoeften van je potentiële klanten.”
                        Corianne de Vries
                   Onderzoeksrapport, pagina 10
Resultaten enquête
Één op de drie ICT-ondernemingen publiceert zakelijk
blog

•  Bijna één op de drie ICT ondernemingen geeft aan een zakelijk blog te publiceren.

•  70% van de ICT ondernemingen die blogs publiceren, plaats één maal per maand een nieuw blog.
  Dit vormt een flink contrast met het onderzoek van HubSpot waaruit bleek dat 70% van de
  Amerikaanse (Business-to-Business ondernemingen) minimaal één maal per week een blog
  publiceert.


Aanbeveling: ontwikkel een blogstrategie

•  Organisaties die bloggen krijgen gemiddeld
  genomen 70% meer leads en 55% meer traffic
  dan hun niet bloggende concurrenten, zo blijkt
  uit onderzoek van HubSpot.

•  Omdat de ICT sector vaak te maken heeft met
  kennisintensieve producten en/of diensten is een
  blog het middel bij uitstek om u te positioneren
  als kennisleider!

•  Kijk voor tips voor het ontwikkelen van een blog
  strategie op pagina 38 van het onderzoeksrapport.
80% van de ICT-bedrijven maakt gebruik van social
media                        “Ongeveer 80% van de
                       ICT’ers geeft aan dat zijn of
                       haar organisatie gebruikt
                        maakt van social media.
                       Respondenten in de leeftijd
                        van 18 tot en met 35 jaar
                        maken significant meer
                        gebruik maken van social
                         media en “grote” ICT-
                         bedrijven, vanaf 10
                       werknemers of meer, maken
                        vaker gebruik van social
                       media dan kleine bedrijven”
LinkedIn en Twitter worden meest frequent ingezet

      Van welke social media maakt uw bedrijf gebruik en
             met welke frequentie?LinkedIn                       3,75        “LinkedIn en Twitter scoren het
                                     hoogst, wat betreft de frequentie
 Twitter                    3,06            waarmee social media ingezet
                                     wordt. Het is opvallend dat geen
Facebook              2,56                  enkel social media kanaal een
                                       dusdanige positie heeft
Youtube           2,02                    ingenomen dat ze ‘vaak’ tot ‘zeer
                                        vaak’ wordt ingezet.”
 Google+        1,76

Pinterest    1,18

       1      2         3      4     5

       Nooit                      Zeer vaak
LinkedIn en Twitter hoogst beoordeeld op nuttige
 bijdrage

    In welke mate vormen de volgende sociale media
      een nuttige bijdrage aan uw organisatie?


LinkedIn                        4,12        “LinkedIn en Twitter worden
                                       door ICT-bedrijven ook het
 Twitter                   3,20              hoogst beoordeeld op hun
                                        nuttige bijdrage aan de
Facebook               2,70                  organisatie. Opvallend is dat
                                     Twitter door kleine bedrijven, met
YouTube                2,80                1 tot 10 werknemers, als minder
                                      nuttig wordt ervaren dan door
 Google+           2,26                       grotere ICT-bedrijven.”

Pinterest     1,48

      1       2      3       4     5
      Zeer onnuttig                 Zeer nuttig
ICT’ers met social media gericht op zenden in plaats
 van dialoog

                           Het verspreiden van informatie
   Stellingen: Ik gebruik social media voor....  over producten/diensten
100
    89%                     Het enthousiasmeren van klanten

80
       72%
                           Het krijgen van nieuwe klanten

60         56%
             51%
                48%         Het aangaan van een dialoog met
                           bestaande en/of mogelijke
40                  35%      klanten
                           Het opdoen van nieuwe
                           ideeën/behoeften van klanten
20
                      12%
                           Verzamelen van informatie over
                           concurrenten
 0
ICT’ers met social media gericht op zenden in plaats
van dialoog (vervolg)

•  ICT-organisaties zijn meer bezig met het zenden van informatie, dan dat ze de dialoog
  aangaan via social media. Dit is een gemiste kans, aangezien social media niet bedoeld zijn
  om alleen de eigen organisatie te etaleren, maar met name om de dialoog aan te gaan met
  de buitenwereld.


Aanbeveling : Focus niet op kwantiteit
maar op kwaliteit

•  De kwaliteit van het contact is op social media
  belangrijker dan het aantal volgers.

•  Het is essentieel dat ICT-ondernemingen social
  media gebruiken om de dialoog aan te gaan met
  de (potentiële) klant. Dit verhoogt de
  betrokkenheid en het vertrouwen van de klant.
  Bovendien kan het ze relevante feedback
  opleveren om hun diensten en/of producten
  te verbeteren.
Gebrek aan kennis, tijd en motivatie vormen
stagnerende factoren voor actieve social media inzet            Uit de interviews blijkt dat:

            - ICT-bedrijven het lastig vinden om klanten te binden
             aan de organisatie door middel van social media. De
            oorzaak van dit probleem is een gebrek aan kennis
            en tijd.

            - Leidinggevenden vertellen dat ze het belang van zaken als
            social media en blogs wel inzien, maar dat het erg lastig is
            om een hele organisatie daar in mee te krijgen.             Kijk voor ‘4 tips om social media te gebruiken ondanks
             tijdgebrek’ op pagina 41 van het onderzoeksrapport.
Weinig gebruik van inbound marketing bij
 leadgeneratie

        Hoeveel gebruik maakt u van de volgende kanalen voor het genereren van leads?

               Website                    3,85
            Social Media              2,89
   Zoekmachine marketing (SEO)              2,67
          E-mail Marketing            2,54
               Demo's           2,47
          Direct Marketing          2,32
               Beurzen          2,30
            Telemarketing         2,09
Online adverteren (Google Adwords)          2,08
                Blogs       1,99
    Advertenties (printed media)        1,96
       E-books, Whitepapers        1,82
              Free Trials     1,79
              Webinars     1,64
      Virale YouTube Filmpjes      1,64
                     1    2      3      4      5
                  Nooit                       Zeer vaak
Weinig gebruik van inbound marketing bij
leadgeneratie   “Het valt op, dat met uitzondering van de website, ICT –
   bedrijven geen één marketingmiddel ‘vaak’ inzetten voor
  leadgeneratie. Er is overigens weinig verschil aan te merken
    tussen de inzet van inbound- en outbound marketing
    middelen. Beide vormen van marketing lijken niet echt
   populair binnen ICT ondernemingen. Daarnaast blijkt dat
  grote ICT-bedrijven meer gebruik maken van zowel inbound
           als outbound marketing.”
                          Corianne de Vries
                      Onderzoeksrapport, pagina 41
Beurzen en mond-tot-mond reclame meest effectief
  voor leadgeneratie

          Heeft u wel eens leads verworven via de volgende         “Beurzen worden door de
                 marketingkanalen?                  respondenten van de
                                          enquête het meest effectief
             Pinterest   1,14                       gevonden voor
                                             leadgeneratie.
             Google+     1,40
             Facebook       1,67
                                          Uit de interviews blijkt dat
             YouTube       1,70                  veel ICT-bedrijven leads
               Blogs       1,79                 verwerven via mond-tot-
              Twitter        1,93                mond reclame. Ook werd
                                           door veel bedrijven het
Online adverteren (Google Adwords)         2,09              raadplegen van netwerken
            Direct Mail           2,46             en persoonlijke contacten
          Telemarketing            2,49             hoog aanschrijven wat
                                            betreft effectiviteit.”
   Zoekmachine marketing (SEO)             2,62
             LinkedIn             2,64
                                           “Aanbeveling: probeer
             Beurzen              2,84          mond-tot-mond reclame te
                                          integreren in social media
                   1     2      3    4     5
                                              strategie.”
                   Nooit               Zeer vaak
Helft respondenten geeft aan dat inbound marketing
budget afgelopen jaar is toegenomen

                      Het inbound marketing budget is
                       bijna alleen toegenomen bij
                      bedrijven die 11 medewerkers of
                      meer in dienst hebben. Bedrijven
                      met 1 tot 4 werknemers maken
                      veelal geen gebruik van inbound
                           marketing.”

                     Opmerkelijk: “Uit de onderzoeken
                      van zowel HubSpot als CMI en
                     MarketingProfs bleek dat in de VS
                     kleine organisaties relatief gezien
                        een groter deel van hun
                      marketingbudget besteden aan
                      inbound marketing dan grote
                      organisaties. Uit ons onderzoek
                      blijkt echter dat de kleinere ICT
                       organisaties geen of amper
                       gebruik maken van inbound
                           marketing.“
Verandering in managementbeleid doorslaggevend
voor verhogen inbound marketingbudget
  “De belangrijkste reden voor het toenemen van het inbound
  marketingbudget bij ICT-ondernemingen is ‘een verandering
  in het managementbeleid’. Als tweede belangrijke reden
    worden ‘eerdere successen met inbound marketing’
              genoemd.”
                        Corianne de Vries
                    Onderzoeksrapport, pagina 44
LinkedIn, zoekmachine marketing en beurzen in top 3
   mediakanalen 2012

     Hoe belangrijk zijn de volgende mediakanalen voor uw huidige
                 marketingbeleid?
                                              “LinkedIn , zoekmachine
             Pinterest    1,30                      marketing en beurzen staan in de
             Google+     1,54                     top 3 wat betreft belangrijkheid
             YouTube          1,98                     voor het huidige
                                              marketingbeleid. Voor het
             Facebook          2,00
                                               marketingbeleid van het
               Blogs         2,04                aankomende jaar, staan beurzen
              Twitter          2,21                echter op een gedeelde vierde
Online adverteren (Google Adwords)          2,23                 plaats met Twitter en komt
                                             adverteren via Google Adwords
            Direct Mail           2,32
                                            op de derde plaats te staan” (zie
          Telemarketing           2,34                 grafiek volgende slide)
             Beurzen             2,49
   Zoekmachine marketing (SEO)               2,81
             LinkedIn                3,13

                   1     2       3     4     5
              Zeer onbelangrijk                Zeer belangrijk
LinkedIn, zoekmachine marketing en online adverteren
    in top 3 mediakanalen 2013

       Hoe belangrijk zijn de volgende kanalen voor uw
         marketingbeleid van het komende jaar?                   Het lijkt het erop dat de
                                                respondenten alle
             Pinterest    1,47                         mediakanalen het
             Google+        1,94                      aankomende jaar
                                              belangrijker gaan vinden.
             YouTube          2,31                   De toename is echter
             Facebook          2,41                    gering. Zo boekt
            Direct Mail          2,43                  zoekmachine marketing
                                              met een halve punt erbij
          Telemarketing           2,49                 de meeste winst van alle
               Blogs          2,50                 mediakanalen. Omdat deze
                                              laatste enquêtevraag door
             Beurzen           2,63                 minder respondenten is
              Twitter           2,64                ingevuld dan de vraag van
                                              de vorige slide is het zeer
Online adverteren (Google Adwords)            2,70                de vraag of er überhaupt
   Zoekmachine marketing (SEO)                3,30             wel sprake is van een
             LinkedIn                3,45               toename.

                   1    2      3     4       5
                Zeer onbelangrijk             Zeer belangrijk
Meer weten?


     Klik hier om het volledige
     onderzoeksrapport ‘Inbound marketing
     in de ICT’ te downloaden
ICT Valley bedankt
                         Lubbert
Anne Geurtsen  Paul Schreuder  Hans Broer  van den Heuvel
ICT Valley bedankt
Joop de Jong  Boudewijn van Achter  André Boeters
ICT Valley bedankt
Caroline Kennepohl   Willem Massier  Alexander ter Meulen
ICT Valley bedankt
“Marktonderzoeker Harry
Manni heeft een zeer
actieve bijdrage geleverd
bij de totstandkoming van  Markt- en
de enquêtevragen en het   tevredenheids
              onderzoeksbureau
verwerken van de      Mananarap Ede
onderzoeksresultaten.”
ICT Valley bedankt
 “Inbound marketing
 specialist Driek Geurtsen
 van One4Marketing heeft
 het onderzoeksproces     Inbound marketing
 intensief begeleid en zeer  specialist One4Marketing
 waardevolle feedback     Veenendaal
 gegeven.”
ICT Valley
• ICT Valley:
Stichting ICT Valley is een online en offline netwerk waarmee ICT-
bedrijven, professionals en onderwijsinstellingen worden
Verbonden door middel van het delen van kennis, kunde en
informatie. ICT Valley vormt een verbindende factor voor alle ICT-
ondernemingen in de regio FoodValley (Veenendaal, Ede,
Wageningen en omstreken).

Op 28 maart 2013 organiseert ICT Valley naar aanleiding van dit
Onderzoeksrapport het event NM13. Voor meer informatie en het
inschrijfformulier kunt u terecht op www.ictvalley.nl/NM13

More Related Content

Featured

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
Search Engine Journal
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 

Featured (20)

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 

Onderzoek Inbound Marketing in de ICT

 • 3. Doel en methode Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van stichting ICT Valley. Doel van het onderzoek: - ICT-bedrijven een actuele status geven van het gebruik van inbound marketing in de ICT sector. - Concrete adviezen geven op welke manier ICT-organisaties hun marketingactiviteiten het beste kunnen inrichten en uitbreiden. Het onderzoek is gebaseerd op: - Literatuuronderzoek - 133 online enquêtes - 10 diepte interviews
 • 4. Outbound versus inbound marketing Outbound marketing: draait om het zenden van Outbound marketing Inbound marketing boodschappen door Push strategie Pull strategie ondernemingen, meestal in de vorm van tv-commercials, Massacommunicatie Marktsegmentatie radiospots, advertenties in (zelfde boodschap wordt (Boodschap wordt print media etc. onder een groot publiek aangepast aan de wensen verspreid) van de individuele klant) Eenrichting communicatie Interactie/ dialoog Inbound marketing: draait erom dat Bedrijf zoekt consument Consument vindt bedrijf ondernemingen door hun Middelen: Middelen: doelgroep gevonden wordt op  Radio  Zoekmachine internet, door middel van het  TV marketing (SEO) produceren van waardevolle  Advertenties  Blogs informatie (zowel tekst, beeld  Direct mail  Social media  Online forums als geluid)  Virals
 • 5. “Eigenlijk leert inbound marketing dat bedrijven socialer moeten worden. Stop met het alleen maar praten over jezelf, je dienstverlening of je producten, maar voorzie in de informatiebehoeften van je potentiële klanten.” Corianne de Vries Onderzoeksrapport, pagina 10
 • 7. Één op de drie ICT-ondernemingen publiceert zakelijk blog • Bijna één op de drie ICT ondernemingen geeft aan een zakelijk blog te publiceren. • 70% van de ICT ondernemingen die blogs publiceren, plaats één maal per maand een nieuw blog. Dit vormt een flink contrast met het onderzoek van HubSpot waaruit bleek dat 70% van de Amerikaanse (Business-to-Business ondernemingen) minimaal één maal per week een blog publiceert. Aanbeveling: ontwikkel een blogstrategie • Organisaties die bloggen krijgen gemiddeld genomen 70% meer leads en 55% meer traffic dan hun niet bloggende concurrenten, zo blijkt uit onderzoek van HubSpot. • Omdat de ICT sector vaak te maken heeft met kennisintensieve producten en/of diensten is een blog het middel bij uitstek om u te positioneren als kennisleider! • Kijk voor tips voor het ontwikkelen van een blog strategie op pagina 38 van het onderzoeksrapport.
 • 8. 80% van de ICT-bedrijven maakt gebruik van social media “Ongeveer 80% van de ICT’ers geeft aan dat zijn of haar organisatie gebruikt maakt van social media. Respondenten in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar maken significant meer gebruik maken van social media en “grote” ICT- bedrijven, vanaf 10 werknemers of meer, maken vaker gebruik van social media dan kleine bedrijven”
 • 9. LinkedIn en Twitter worden meest frequent ingezet Van welke social media maakt uw bedrijf gebruik en met welke frequentie? LinkedIn 3,75 “LinkedIn en Twitter scoren het hoogst, wat betreft de frequentie Twitter 3,06 waarmee social media ingezet wordt. Het is opvallend dat geen Facebook 2,56 enkel social media kanaal een dusdanige positie heeft Youtube 2,02 ingenomen dat ze ‘vaak’ tot ‘zeer vaak’ wordt ingezet.” Google+ 1,76 Pinterest 1,18 1 2 3 4 5 Nooit Zeer vaak
 • 10. LinkedIn en Twitter hoogst beoordeeld op nuttige bijdrage In welke mate vormen de volgende sociale media een nuttige bijdrage aan uw organisatie? LinkedIn 4,12 “LinkedIn en Twitter worden door ICT-bedrijven ook het Twitter 3,20 hoogst beoordeeld op hun nuttige bijdrage aan de Facebook 2,70 organisatie. Opvallend is dat Twitter door kleine bedrijven, met YouTube 2,80 1 tot 10 werknemers, als minder nuttig wordt ervaren dan door Google+ 2,26 grotere ICT-bedrijven.” Pinterest 1,48 1 2 3 4 5 Zeer onnuttig Zeer nuttig
 • 11. ICT’ers met social media gericht op zenden in plaats van dialoog Het verspreiden van informatie Stellingen: Ik gebruik social media voor.... over producten/diensten 100 89% Het enthousiasmeren van klanten 80 72% Het krijgen van nieuwe klanten 60 56% 51% 48% Het aangaan van een dialoog met bestaande en/of mogelijke 40 35% klanten Het opdoen van nieuwe ideeën/behoeften van klanten 20 12% Verzamelen van informatie over concurrenten 0
 • 12. ICT’ers met social media gericht op zenden in plaats van dialoog (vervolg) • ICT-organisaties zijn meer bezig met het zenden van informatie, dan dat ze de dialoog aangaan via social media. Dit is een gemiste kans, aangezien social media niet bedoeld zijn om alleen de eigen organisatie te etaleren, maar met name om de dialoog aan te gaan met de buitenwereld. Aanbeveling : Focus niet op kwantiteit maar op kwaliteit • De kwaliteit van het contact is op social media belangrijker dan het aantal volgers. • Het is essentieel dat ICT-ondernemingen social media gebruiken om de dialoog aan te gaan met de (potentiële) klant. Dit verhoogt de betrokkenheid en het vertrouwen van de klant. Bovendien kan het ze relevante feedback opleveren om hun diensten en/of producten te verbeteren.
 • 13. Gebrek aan kennis, tijd en motivatie vormen stagnerende factoren voor actieve social media inzet Uit de interviews blijkt dat: - ICT-bedrijven het lastig vinden om klanten te binden aan de organisatie door middel van social media. De oorzaak van dit probleem is een gebrek aan kennis en tijd. - Leidinggevenden vertellen dat ze het belang van zaken als social media en blogs wel inzien, maar dat het erg lastig is om een hele organisatie daar in mee te krijgen. Kijk voor ‘4 tips om social media te gebruiken ondanks tijdgebrek’ op pagina 41 van het onderzoeksrapport.
 • 14. Weinig gebruik van inbound marketing bij leadgeneratie Hoeveel gebruik maakt u van de volgende kanalen voor het genereren van leads? Website 3,85 Social Media 2,89 Zoekmachine marketing (SEO) 2,67 E-mail Marketing 2,54 Demo's 2,47 Direct Marketing 2,32 Beurzen 2,30 Telemarketing 2,09 Online adverteren (Google Adwords) 2,08 Blogs 1,99 Advertenties (printed media) 1,96 E-books, Whitepapers 1,82 Free Trials 1,79 Webinars 1,64 Virale YouTube Filmpjes 1,64 1 2 3 4 5 Nooit Zeer vaak
 • 15. Weinig gebruik van inbound marketing bij leadgeneratie “Het valt op, dat met uitzondering van de website, ICT – bedrijven geen één marketingmiddel ‘vaak’ inzetten voor leadgeneratie. Er is overigens weinig verschil aan te merken tussen de inzet van inbound- en outbound marketing middelen. Beide vormen van marketing lijken niet echt populair binnen ICT ondernemingen. Daarnaast blijkt dat grote ICT-bedrijven meer gebruik maken van zowel inbound als outbound marketing.” Corianne de Vries Onderzoeksrapport, pagina 41
 • 16. Beurzen en mond-tot-mond reclame meest effectief voor leadgeneratie Heeft u wel eens leads verworven via de volgende “Beurzen worden door de marketingkanalen? respondenten van de enquête het meest effectief Pinterest 1,14 gevonden voor leadgeneratie. Google+ 1,40 Facebook 1,67 Uit de interviews blijkt dat YouTube 1,70 veel ICT-bedrijven leads Blogs 1,79 verwerven via mond-tot- Twitter 1,93 mond reclame. Ook werd door veel bedrijven het Online adverteren (Google Adwords) 2,09 raadplegen van netwerken Direct Mail 2,46 en persoonlijke contacten Telemarketing 2,49 hoog aanschrijven wat betreft effectiviteit.” Zoekmachine marketing (SEO) 2,62 LinkedIn 2,64 “Aanbeveling: probeer Beurzen 2,84 mond-tot-mond reclame te integreren in social media 1 2 3 4 5 strategie.” Nooit Zeer vaak
 • 17. Helft respondenten geeft aan dat inbound marketing budget afgelopen jaar is toegenomen Het inbound marketing budget is bijna alleen toegenomen bij bedrijven die 11 medewerkers of meer in dienst hebben. Bedrijven met 1 tot 4 werknemers maken veelal geen gebruik van inbound marketing.” Opmerkelijk: “Uit de onderzoeken van zowel HubSpot als CMI en MarketingProfs bleek dat in de VS kleine organisaties relatief gezien een groter deel van hun marketingbudget besteden aan inbound marketing dan grote organisaties. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de kleinere ICT organisaties geen of amper gebruik maken van inbound marketing.“
 • 18. Verandering in managementbeleid doorslaggevend voor verhogen inbound marketingbudget “De belangrijkste reden voor het toenemen van het inbound marketingbudget bij ICT-ondernemingen is ‘een verandering in het managementbeleid’. Als tweede belangrijke reden worden ‘eerdere successen met inbound marketing’ genoemd.” Corianne de Vries Onderzoeksrapport, pagina 44
 • 19. LinkedIn, zoekmachine marketing en beurzen in top 3 mediakanalen 2012 Hoe belangrijk zijn de volgende mediakanalen voor uw huidige marketingbeleid? “LinkedIn , zoekmachine Pinterest 1,30 marketing en beurzen staan in de Google+ 1,54 top 3 wat betreft belangrijkheid YouTube 1,98 voor het huidige marketingbeleid. Voor het Facebook 2,00 marketingbeleid van het Blogs 2,04 aankomende jaar, staan beurzen Twitter 2,21 echter op een gedeelde vierde Online adverteren (Google Adwords) 2,23 plaats met Twitter en komt adverteren via Google Adwords Direct Mail 2,32 op de derde plaats te staan” (zie Telemarketing 2,34 grafiek volgende slide) Beurzen 2,49 Zoekmachine marketing (SEO) 2,81 LinkedIn 3,13 1 2 3 4 5 Zeer onbelangrijk Zeer belangrijk
 • 20. LinkedIn, zoekmachine marketing en online adverteren in top 3 mediakanalen 2013 Hoe belangrijk zijn de volgende kanalen voor uw marketingbeleid van het komende jaar? Het lijkt het erop dat de respondenten alle Pinterest 1,47 mediakanalen het Google+ 1,94 aankomende jaar belangrijker gaan vinden. YouTube 2,31 De toename is echter Facebook 2,41 gering. Zo boekt Direct Mail 2,43 zoekmachine marketing met een halve punt erbij Telemarketing 2,49 de meeste winst van alle Blogs 2,50 mediakanalen. Omdat deze laatste enquêtevraag door Beurzen 2,63 minder respondenten is Twitter 2,64 ingevuld dan de vraag van de vorige slide is het zeer Online adverteren (Google Adwords) 2,70 de vraag of er überhaupt Zoekmachine marketing (SEO) 3,30 wel sprake is van een LinkedIn 3,45 toename. 1 2 3 4 5 Zeer onbelangrijk Zeer belangrijk
 • 21. Meer weten? Klik hier om het volledige onderzoeksrapport ‘Inbound marketing in de ICT’ te downloaden
 • 22. ICT Valley bedankt Lubbert Anne Geurtsen Paul Schreuder Hans Broer van den Heuvel
 • 23. ICT Valley bedankt Joop de Jong Boudewijn van Achter André Boeters
 • 24. ICT Valley bedankt Caroline Kennepohl Willem Massier Alexander ter Meulen
 • 25. ICT Valley bedankt “Marktonderzoeker Harry Manni heeft een zeer actieve bijdrage geleverd bij de totstandkoming van Markt- en de enquêtevragen en het tevredenheids onderzoeksbureau verwerken van de Mananarap Ede onderzoeksresultaten.”
 • 26. ICT Valley bedankt “Inbound marketing specialist Driek Geurtsen van One4Marketing heeft het onderzoeksproces Inbound marketing intensief begeleid en zeer specialist One4Marketing waardevolle feedback Veenendaal gegeven.”
 • 27. ICT Valley • ICT Valley: Stichting ICT Valley is een online en offline netwerk waarmee ICT- bedrijven, professionals en onderwijsinstellingen worden Verbonden door middel van het delen van kennis, kunde en informatie. ICT Valley vormt een verbindende factor voor alle ICT- ondernemingen in de regio FoodValley (Veenendaal, Ede, Wageningen en omstreken). Op 28 maart 2013 organiseert ICT Valley naar aanleiding van dit Onderzoeksrapport het event NM13. Voor meer informatie en het inschrijfformulier kunt u terecht op www.ictvalley.nl/NM13