SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
3.2. Predstavljanje realnih brojeva u
formatu sa fiksnim zarezom
Kod ovog načina predstavljanja brojeva, memorijska reč se deli na
3 zone:
• poziciju za znak broja,
• skup pozicija koje se koriste za predstavljanje celog dela broja i
• skup pozicija koje se koriste za predstavljanje razlomljenog dela
broja.
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
znak
celobrojni deo razlomljeni deo
3.2. Predstavljanje realnih brojeva u
formatu sa fiksnim zarezom
Koliko pozicija se koristi za predstavljanje celobrojnog dela, a koliko
za predstavljanje razlomljenog nije fiksno definisano. Nekada je to
bilo odredjeno hardverski, dok se danas dozvoljava da programeri
sami to podešavaju u svojim programima.
Za predstavljanje negativnih brojeva u fiksnom zarezu koristi se
jedna od metoda koje se koriste i za predstavljanje celih brojeva:
prosto kodiranje znaka, nepotpuni komplement i potpuni
komplement. Mi ćemo u svojim primerima uvek koristiti prosto
označavanje.
3.2. Predstavljanje realnih brojeva u
formatu sa fiksnim zarezom
Primer: Predstaviti broj 27.125 u 32-bitnoj reči računara u formatu
sa fiksnim zarezom ukoliko se za predstavljanje celog dela broja
koristi 15, a za predstavljanje razlomljenog dela broja 16 pozicija.
Izvršimo najpre prevođenje ovog broja u binarni brojni system.
(27.125)10 = (11011.001)2 , pa će zapis u memorijskoj reči izgledati:
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
znak
celobrojni deo razlomljeni deo
3.2. Predstavljanje realnih brojeva u
formatu sa fiksnim zarezom
Opseg realnih brojeva koji se u fiksnom zarezu mogu predstaviti u
jednoj memorijskoj reči prikazan je na slici iznad.
Na slici su sa Rmin i Rmax označene minimalna apsolutna vrednost i
maksimalna apsolutna vrednost koje u ovom formatu mogu biti
predstavljene u računaru. Kolika će vrednost ovih konstanti biti
zavisi od broja pozicija koje se koriste za predstavljanje celog
(odnosno razlomljenog) dela broja.
Ako sa n označima broj pozicija koje se koriste za predstavljanje
celobrojnog dela, a sa m broj pozicija za predstavljanje
razlomljenog dela, tada je:
Rmin=2-m , a Rmax =2n – 2-m.
0 Rmax
-Rmax Rmin
-Rmin
3.2. Predstavljanje realnih brojeva u
formatu sa fiksnim zarezom
Svi brojevi iz intervala [-Rmin, Rmin] će u računaru biti zamenjeni
nulom, pa se ovaj interval u računarstvu naziva oblašću mašinske
nule. Rmin je razlika izmedju 2 susedna broja koja u ovom formatu
mogu biti predstavljena u računaru, pa se zbog toga ova vrednost
naziva i korakom diskretizacije.
Nedostatak ovakvog načina predstavljanja brojeva je što je opseg
brojeva koji se na taj način mogu predstaviti veoma mali:
[-2n + 2-m , 2n - 2-m ].
Ovaj interval je mnogo manji od intervala celih brojeva koji se
mogu registrovati u memorijskim rečima istih dužina. Zbog toga se
u praksi za predstavljanje realnih brojeva mnogo češće koristi
format sa pokretnim zarezom.

More Related Content

More from AleksandarSpasic5 (20)

OIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptxOIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptx
 
OIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptxOIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptx
 
OIR-V8.pptx
OIR-V8.pptxOIR-V8.pptx
OIR-V8.pptx
 
OIR10-L5.pptx
OIR10-L5.pptxOIR10-L5.pptx
OIR10-L5.pptx
 
OIR10-L4.pptx
OIR10-L4.pptxOIR10-L4.pptx
OIR10-L4.pptx
 
OIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptxOIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptx
 
OIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptxOIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptx
 
OIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptxOIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptx
 
OIR-V7.pptx
OIR-V7.pptxOIR-V7.pptx
OIR-V7.pptx
 
OIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptxOIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptx
 
OIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptxOIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptx
 
OIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptxOIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptx
 
OIR-V6.pptx
OIR-V6.pptxOIR-V6.pptx
OIR-V6.pptx
 
OIR-V5.pptx
OIR-V5.pptxOIR-V5.pptx
OIR-V5.pptx
 
OIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptxOIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptx
 
OIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptxOIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptx
 
OIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptxOIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptx
 
OIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptxOIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptx
 
OIR8-L5.pptx
OIR8-L5.pptxOIR8-L5.pptx
OIR8-L5.pptx
 
OIR7-L1.pptx
OIR7-L1.pptxOIR7-L1.pptx
OIR7-L1.pptx
 

OIR3-L2.pptx

  • 1. 3.2. Predstavljanje realnih brojeva u formatu sa fiksnim zarezom Kod ovog načina predstavljanja brojeva, memorijska reč se deli na 3 zone: • poziciju za znak broja, • skup pozicija koje se koriste za predstavljanje celog dela broja i • skup pozicija koje se koriste za predstavljanje razlomljenog dela broja. 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 znak celobrojni deo razlomljeni deo
  • 2. 3.2. Predstavljanje realnih brojeva u formatu sa fiksnim zarezom Koliko pozicija se koristi za predstavljanje celobrojnog dela, a koliko za predstavljanje razlomljenog nije fiksno definisano. Nekada je to bilo odredjeno hardverski, dok se danas dozvoljava da programeri sami to podešavaju u svojim programima. Za predstavljanje negativnih brojeva u fiksnom zarezu koristi se jedna od metoda koje se koriste i za predstavljanje celih brojeva: prosto kodiranje znaka, nepotpuni komplement i potpuni komplement. Mi ćemo u svojim primerima uvek koristiti prosto označavanje.
  • 3. 3.2. Predstavljanje realnih brojeva u formatu sa fiksnim zarezom Primer: Predstaviti broj 27.125 u 32-bitnoj reči računara u formatu sa fiksnim zarezom ukoliko se za predstavljanje celog dela broja koristi 15, a za predstavljanje razlomljenog dela broja 16 pozicija. Izvršimo najpre prevođenje ovog broja u binarni brojni system. (27.125)10 = (11011.001)2 , pa će zapis u memorijskoj reči izgledati: 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 znak celobrojni deo razlomljeni deo
  • 4. 3.2. Predstavljanje realnih brojeva u formatu sa fiksnim zarezom Opseg realnih brojeva koji se u fiksnom zarezu mogu predstaviti u jednoj memorijskoj reči prikazan je na slici iznad. Na slici su sa Rmin i Rmax označene minimalna apsolutna vrednost i maksimalna apsolutna vrednost koje u ovom formatu mogu biti predstavljene u računaru. Kolika će vrednost ovih konstanti biti zavisi od broja pozicija koje se koriste za predstavljanje celog (odnosno razlomljenog) dela broja. Ako sa n označima broj pozicija koje se koriste za predstavljanje celobrojnog dela, a sa m broj pozicija za predstavljanje razlomljenog dela, tada je: Rmin=2-m , a Rmax =2n – 2-m. 0 Rmax -Rmax Rmin -Rmin
  • 5. 3.2. Predstavljanje realnih brojeva u formatu sa fiksnim zarezom Svi brojevi iz intervala [-Rmin, Rmin] će u računaru biti zamenjeni nulom, pa se ovaj interval u računarstvu naziva oblašću mašinske nule. Rmin je razlika izmedju 2 susedna broja koja u ovom formatu mogu biti predstavljena u računaru, pa se zbog toga ova vrednost naziva i korakom diskretizacije. Nedostatak ovakvog načina predstavljanja brojeva je što je opseg brojeva koji se na taj način mogu predstaviti veoma mali: [-2n + 2-m , 2n - 2-m ]. Ovaj interval je mnogo manji od intervala celih brojeva koji se mogu registrovati u memorijskim rečima istih dužina. Zbog toga se u praksi za predstavljanje realnih brojeva mnogo češće koristi format sa pokretnim zarezom.