SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
2.2. Predstavljanje celih neoznačenih brojeva
Celi neoznačeni brojevi se predstavljaju tako što se, najpre,
prevedu u binarni brojni sistem. Ukoliko je broj cifara u zapisu broja
manji od dužine memorijske reči, broj se dopunjuje nevažećim
nulama sa leve strane.
Primer:
Predstavimo broj 25 u 32-bitnoj reči računara.
Prvi korak pri kreiranju memorijske reprezentacije broja je uvek
prevođenje broja u binarni brojni sistem. U našem slučaju:
(25)10=(11001)2.
2.2. Predstavljanje celih neoznačenih brojeva
Smeštanje broja u memorijsku reč počinjemo od pozicije najmanje
težine, a u neiskorišćene pozicije viših težina upisujemo nevažeće
nule:
(25)10=(11001)2.
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Opseg brojeva koji se u ovom formatu mogu predstaviti u 32-bitnoj
memorijskoj reči je
[0, 232-1] tj.
[0, 4 294 967 295].

More Related Content

More from AleksandarSpasic5 (20)

OIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptxOIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptx
 
OIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptxOIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptx
 
OIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptxOIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptx
 
OIR-V7.pptx
OIR-V7.pptxOIR-V7.pptx
OIR-V7.pptx
 
OIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptxOIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptx
 
OIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptxOIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptx
 
OIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptxOIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptx
 
OIR-V6.pptx
OIR-V6.pptxOIR-V6.pptx
OIR-V6.pptx
 
OIR-V5.pptx
OIR-V5.pptxOIR-V5.pptx
OIR-V5.pptx
 
OIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptxOIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptx
 
OIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptxOIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptx
 
OIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptxOIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptx
 
OIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptxOIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptx
 
OIR8-L5.pptx
OIR8-L5.pptxOIR8-L5.pptx
OIR8-L5.pptx
 
OIR7-L1.pptx
OIR7-L1.pptxOIR7-L1.pptx
OIR7-L1.pptx
 
OIR7-L2.pptx
OIR7-L2.pptxOIR7-L2.pptx
OIR7-L2.pptx
 
OIR7-L3.pptx
OIR7-L3.pptxOIR7-L3.pptx
OIR7-L3.pptx
 
OIR6-L3.pptx
OIR6-L3.pptxOIR6-L3.pptx
OIR6-L3.pptx
 
OIR6-L2.pptx
OIR6-L2.pptxOIR6-L2.pptx
OIR6-L2.pptx
 
OIR6-L1.pptx
OIR6-L1.pptxOIR6-L1.pptx
OIR6-L1.pptx
 

OIR2-L2.pptx

  • 1. 2.2. Predstavljanje celih neoznačenih brojeva Celi neoznačeni brojevi se predstavljaju tako što se, najpre, prevedu u binarni brojni sistem. Ukoliko je broj cifara u zapisu broja manji od dužine memorijske reči, broj se dopunjuje nevažećim nulama sa leve strane. Primer: Predstavimo broj 25 u 32-bitnoj reči računara. Prvi korak pri kreiranju memorijske reprezentacije broja je uvek prevođenje broja u binarni brojni sistem. U našem slučaju: (25)10=(11001)2.
  • 2. 2.2. Predstavljanje celih neoznačenih brojeva Smeštanje broja u memorijsku reč počinjemo od pozicije najmanje težine, a u neiskorišćene pozicije viših težina upisujemo nevažeće nule: (25)10=(11001)2. 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 Opseg brojeva koji se u ovom formatu mogu predstaviti u 32-bitnoj memorijskoj reči je [0, 232-1] tj. [0, 4 294 967 295].