SlideShare a Scribd company logo
Bezpieczeństwo Giełdowej Informacji Poufnej 
Szkolenie e-learningowe 
Oferta współpracy 
2014
Geneza szkolenia 
•Niska wiedza managerów i pracowników spółki o zasadach obiegu i ochrony informacji poufnej lub jej brak może skutkować ryzykiem ujawnienia czy wykorzystania inf. poufnej lub manipulacji, 
•Brak regularnych szkoleń z obowiązków informacyjnych utrudnia identyfikację informacji podlegających raportowaniu w spółce oraz ich poprawne i terminowe publikowanie, 
•Nawet 60% spółek publicznych nigdy nie przeprowadziło takiego szkolenia, 
•Tylko ok. 14% - 38% spółek przeprowadziło takie szkolenie w ostatnim roku (w zależności od zakresu). 
2 
Źródło danych: Badanie SEG i NOBILI 2013 r.
Idea szkolenia 
•Szkolenie „Bezpieczeństwo Giełdowej Informacji Poufnej” kierowane jest do ogółu pracowników i współpracowników spółek publicznych notowanych zarówno na Rynku Głównym GPW jak i na NewConnect, 
•Jest szczególnie przydatne dla osób wpisywanych na listę osób mających dostęp do informacji poufnej na podstawie art. 158 ustawy o obrocie lub innych osób, które potencjalnie mogą się zetknąć z informacją poufną, 
•Przeprowadzenie szkolenia wskazuje na dochowanie należytej staranności przez zarząd spółki publicznej w obszarze ochrony informacji poufnej, 
•Szkolenie jest przeprowadzane zdalnie na platformie e-learningowej, bez zaangażowania operacyjnego spółki. 
3
Korzyści z przeprowadzenia szkolenia 
•Zmniejszenie ryzyka naruszeń przepisów o ochronie inf. poufnej, 
•Dostarczenie wiedzy niezbędnej do współdziałania pracowników firmy z działem relacji inwestorskich w procesie identyfikacji i zbierania informacji podlegających raportowaniu, 
•Dowód dołożenia należytej staranności przez zarząd spółki w celu uniknięcia ryzyka nadużyć, 
•Szkolenie pracowników i managerów bez dezorganizacji pracy działów spółki, 
•Minimalne obciążenie organizacyjne i logistyczne po stronie spółki, 
•Szkolenie merytorycznie przygotowane przez eksperta bez konieczności zaangażowania działu IR spółki, 
•Elastyczność e-learningu umożliwia dostosowanie szkolenia do konkretnych potrzeb spółki, 
•Koszt szkolenia mniejszy niż w przypadku szkolenia przeprowadzanego tradycyjnie. 
4
Plan szkolenia 
•Rynek akcji – podstawowe informacje (podstawowe informacje o organizacji obrotu akcjami, spółce akcyjnej i rynku akcji) 
•Obowiązki informacyjne 
–Informacje ogólne (pojęcie, przekazywanie, podstawowe zasady, ESPI, EBI) 
–Informacja poufna (pojęcie, ochrona, zakaz wykorzystania, ujawniania, manipulacji, publikacja) 
–Raporty bieżące i okresowe (pojęcie, rodzaje, zawartość, terminy, sankcje) 
•Moja firma na giełdzie – Co powinienem wiedzieć? (zasady ostrożności w spółce publicznej, okresy zamknięte, znaczne pakiety akcji, transakcje osób zobowiązanych, sankcje) 
•Bezpieczeństwo informacji (zasady ogólne ochrony informacji: wydrukowanej, cyfrowej, e-maile, hasła) 
5
Zakres szkolenia 
•Szkolenie odpowiada swoim zakresem obowiązkowi określonemu w art. 158 ust. 2 ustawy o obrocie. 
•Ponadto przekazuje szereg innych, przydatnych pracownikom spółki publicznej informacji. 
•Informacje odnośnie rynku akcji, informacji poufnej i obowiązków informacyjnych są uproszczone i przekazane przystępnym językiem – dostosowanym do osób nie mających na co dzień do czynienia z obrotem papierami wartościowymi. 
•Szkolenie nie przygotowuje pracowników działów relacji inwestorskich do spełniania obowiązków informacyjnych. 
•Szkolenie może być na życzenie spółki poszerzone o moduł zawierający wewnętrzne procedury obowiązujące w spółce lub grupie kapitałowej. 
6
Dlaczego e-learning 
•Materiał może być opanowany w dowolnie wybranym przez pracownika czasie (ograniczonym terminem). 
•Nie ma konieczności ustalania pasujących wszystkim pracownikom terminów, czy zwoływania na szkolenie. 
•Nie ma kosztów wynajmu sal czy dezorganizacji pracy spółki. 
•Można w krótkim czasie przeszkolić wielu pracowników. 
•Szkolenie można powtarzać dla nowych pracowników lub co jakiś czas dla przypomnienia. 
•Szkolenie jest zawsze zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 
•Po całym szkoleniu pracownik odpowiada na pytania testowe sprawdzające opanowanie materiału. 
•Możliwość pobrania lub otrzymania certyfikatów ukończenia. 
7
Kogo warto przeszkolić 
•Osoby mające stały dostęp do informacji poufnej np.: 
–zarząd, rada nadzorcza, 
–kluczowi managerowie, 
–prokurenci, pełnomocnicy, 
–działy księgowości, konsolidacji itp. 
•Osoby mogące mieć incydentalny dostęp do informacji poufnej: 
–pracownicy działów sprzedaży, 
–pracownicy prowadzący negocjacje, 
–wszyscy pracownicy korzystający z komputerów. 
•Dla zarządu i działu relacji inwestorskich korzystne jest aby jak najwięcej osób w spółce znało podstawowe zasady ochrony informacji poufnej – może to uchronić przed przypadkowym wyciekiem informacji. 
•Lepiej zapobiegać, niż ponosić konsekwencje ujawnienia informacji. 
8
•Przygotowanie wyodrębnionego szkolenia dla pracowników spółki. 
•Przeprowadzenie procesu rejestracji i uzyskania haseł dostępu do szkolenia (indywidualny dostęp dla każdego uczestnika). 
•Monitowanie pracowników przed terminem szkolenia. 
•Przygotowanie zestawienia przeszkolonych pracowników. 
•Umożliwienie samodzielnego pobrania i wydrukowania certyfikatów ukończenia kursu. 
•Opcje: 
–konsultacje e-mail uczestników z autorem szkolenia, 
–konsultacje telefoniczne, 
–wydruk i dostarczenie certyfikatów z pieczątką i podpisem autora, 
–modyfikacje szkolenia na potrzeby spółki. 
Elementy oferty 
9
Cennik 
Już teraz zapytaj mnie o ceny: 
Artur Rzepka 
artur@rzepka.pl 
+48 608 77 47 47 
10
Autor szkolenia 
Artur Rzepka - Pasjonat rynku kapitałowego, ekspert w zakresie relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych. 
Współzałożyciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) były Wiceprezes Zarządu SII, Dyrektor Generalny. 
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Pracował jako IR Manager w Impel SA i Dyrektor Operacyjny Grupy MCI. 
W przeszłości nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
Felietonista i komentator Parkietu, TVN CNBC, GPW Media, Harvard Business Reviev Polska. 
Juror szeregu konkursów w zakresie IR. 
Obecnie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie relacji inwestorskich, obowiązków informacyjnych i rynku kapitałowego. 
11
Inne szkolenia 
Szkolenia prowadzone osobiście – interaktywne i angażujące uczestników, poparte własnym doświadczeniem i przykładami z praktyki: 
–relacje inwestorskie – narzędzia i zasady prowadzenia komunikacji z rynkiem, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów indywidualnych; 
–z zakresu podstawowych aspektów funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym, w tym obowiązków informacyjnych, ograniczeń w obrocie akcjami spółki, ochrony informacji poufnej, dobrych praktyk, odpowiedzialności administracyjno-karnej związanej z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków informacyjnych - dla Zarządu i kluczowych managerów spółki (ewentualnie grupy kapitałowej); 
–obowiązki informacyjne - szczegółowe kompleksowe szkolenie praktyczne, w tym obsługi systemów ESPI i EBI – dla osób odpowiedzialnych za obowiązki informacyjne; 
–raportowanie bieżące – przygotowanie raportów bieżących, unikanie błędów - praktyczne warsztaty dla osób odpowiedzialnych za obowiązki informacyjne; 
–wszystko o giełdowej informacji poufnej – powstawanie, identyfikacja, postępowanie z informacją poufną – dla managerów spółki oraz osób odpowiedzialnych za IR i PR; 
–bezpieczeństwo giełdowej informacji poufnej – szkolenie dla wszystkich pracowników spółki (lub grupy kapitałowej) mogących mieć kontakt z informacjami poufnymi lub zobowiązanych do zbierania i przekazywania informacji do działu IR; 
–strona www relacji inwestorskich oraz nowoczesne kanały komunikacji z inwestorem; 
–Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW / NewConnect 
–inne szkolenia z tematyki rynku kapitałowego dostępne na zamówienie. 
12
Kontakt 
Artur Rzepka 
+48 608 77 47 47 
artur@rzepka.pl 
Pełna oferta: 
www.rzepka.pl 
13
Informacja o prawach autorskich 
Treść niniejszego dokumentu stanowi przedmiot praw autorskich R+ Consulting Artur Rzepka w rozumieniu Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2000 r., nr 122 poz. 1319) oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24 poz. 83). 
Żadna część tego dokumentu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana lub przekazywane w jakiejkolwiek formie, ujawniana osobom trzecim lub w inny sposób wykorzystana do celów innych niż nawiązanie współpracy z R+ Consulting Artur Rzepka. 
Obowiązek zachowania tajemnicy i zakaz gospodarczego wykorzystania obejmuje również pomysły kreatywne i idee zawarte w niniejszym dokumencie. 
14

More Related Content

Similar to Oferta Szkolenia z Bezpieczeństwa Giełdowej Informacji Poufnej

Dietetyk 321[11] z4.01_u
Dietetyk 321[11] z4.01_uDietetyk 321[11] z4.01_u
Dietetyk 321[11] z4.01_u
gemix gemix
 
PLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control Policy
PLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control PolicyPLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control Policy
PLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control Policy
PROIDEA
 
Scalone dokumenty (43)
Scalone dokumenty (43)Scalone dokumenty (43)
Scalone dokumenty (43)
gemix gemix
 
REVE UP
REVE UPREVE UP
Portfolio szkolenia & IT
Portfolio szkolenia & ITPortfolio szkolenia & IT
Portfolio szkolenia & IT
Andrzej Wojnar
 
Rozwój kapitału intelektualnego firmy - Manage or Die Inspiration
Rozwój kapitału intelektualnego firmy - Manage or Die InspirationRozwój kapitału intelektualnego firmy - Manage or Die Inspiration
Rozwój kapitału intelektualnego firmy - Manage or Die Inspiration
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
Kursy na Auditora ISO 27001
Kursy na Auditora ISO 27001Kursy na Auditora ISO 27001
Kursy na Auditora ISO 27001
artaz1
 
C01 Społeczeństwo Informacyjne
C01 Społeczeństwo InformacyjneC01 Społeczeństwo Informacyjne
C01 Społeczeństwo Informacyjne
UM Łódzkie
 
00 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311[28] - modułowy program nauczania.
00 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311[28] - modułowy program nauczania.00 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311[28] - modułowy program nauczania.
00 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311[28] - modułowy program nauczania.
Beata Piekielko
 
PL- Module 2 - Praktyczne elementy praktyk zawodowych
PL- Module 2 - Praktyczne elementy praktyk zawodowychPL- Module 2 - Praktyczne elementy praktyk zawodowych
PL- Module 2 - Praktyczne elementy praktyk zawodowych
caniceconsulting
 
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?
PwC Polska
 
8. Moduł VIII – Finanse i inwestycje
8. Moduł VIII – Finanse i inwestycje8. Moduł VIII – Finanse i inwestycje
8. Moduł VIII – Finanse i inwestycje
ToTCOOPiTech
 
Analiza Sieci Społecznych W Twojej Firmie Oferta Biznes Social Network Anal...
Analiza Sieci Społecznych W Twojej Firmie  Oferta Biznes Social Network Anal...Analiza Sieci Społecznych W Twojej Firmie  Oferta Biznes Social Network Anal...
Analiza Sieci Społecznych W Twojej Firmie Oferta Biznes Social Network Anal...
BIZNES SOCIAL NETWORK ANALYSIS
 
Driving innovation - Poznań
Driving innovation - PoznańDriving innovation - Poznań
Driving innovation - Poznań
questus_polska
 
Driving innovation - Warszawa
Driving innovation - WarszawaDriving innovation - Warszawa
Driving innovation - Warszawa
questus_polska
 
Scalone dokumenty (10)
Scalone dokumenty (10)Scalone dokumenty (10)
Scalone dokumenty (10)
konrad konraddf
 
Folder PKF CE
Folder PKF CEFolder PKF CE
Folder PKF CE
Aleksandra Gacon
 
Z5.03
Z5.03Z5.03
Konferencja- II Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego
Konferencja- II Forum Strategicznego Wywiadu BiznesowegoKonferencja- II Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego
Konferencja- II Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego
Sebastian Blazkiewicz
 

Similar to Oferta Szkolenia z Bezpieczeństwa Giełdowej Informacji Poufnej (20)

Dietetyk 321[11] z4.01_u
Dietetyk 321[11] z4.01_uDietetyk 321[11] z4.01_u
Dietetyk 321[11] z4.01_u
 
PLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control Policy
PLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control PolicyPLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control Policy
PLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control Policy
 
Scalone dokumenty (43)
Scalone dokumenty (43)Scalone dokumenty (43)
Scalone dokumenty (43)
 
REVE UP
REVE UPREVE UP
REVE UP
 
Portfolio szkolenia & IT
Portfolio szkolenia & ITPortfolio szkolenia & IT
Portfolio szkolenia & IT
 
Rozwój kapitału intelektualnego firmy - Manage or Die Inspiration
Rozwój kapitału intelektualnego firmy - Manage or Die InspirationRozwój kapitału intelektualnego firmy - Manage or Die Inspiration
Rozwój kapitału intelektualnego firmy - Manage or Die Inspiration
 
Kursy na Auditora ISO 27001
Kursy na Auditora ISO 27001Kursy na Auditora ISO 27001
Kursy na Auditora ISO 27001
 
C01 Społeczeństwo Informacyjne
C01 Społeczeństwo InformacyjneC01 Społeczeństwo Informacyjne
C01 Społeczeństwo Informacyjne
 
00 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311[28] - modułowy program nauczania.
00 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311[28] - modułowy program nauczania.00 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311[28] - modułowy program nauczania.
00 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311[28] - modułowy program nauczania.
 
PL- Module 2 - Praktyczne elementy praktyk zawodowych
PL- Module 2 - Praktyczne elementy praktyk zawodowychPL- Module 2 - Praktyczne elementy praktyk zawodowych
PL- Module 2 - Praktyczne elementy praktyk zawodowych
 
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?
 
8. Moduł VIII – Finanse i inwestycje
8. Moduł VIII – Finanse i inwestycje8. Moduł VIII – Finanse i inwestycje
8. Moduł VIII – Finanse i inwestycje
 
Analiza Sieci Społecznych W Twojej Firmie Oferta Biznes Social Network Anal...
Analiza Sieci Społecznych W Twojej Firmie  Oferta Biznes Social Network Anal...Analiza Sieci Społecznych W Twojej Firmie  Oferta Biznes Social Network Anal...
Analiza Sieci Społecznych W Twojej Firmie Oferta Biznes Social Network Anal...
 
Driving innovation - Poznań
Driving innovation - PoznańDriving innovation - Poznań
Driving innovation - Poznań
 
9350 Mini Zagwozdka 1
9350 Mini Zagwozdka 19350 Mini Zagwozdka 1
9350 Mini Zagwozdka 1
 
Driving innovation - Warszawa
Driving innovation - WarszawaDriving innovation - Warszawa
Driving innovation - Warszawa
 
Scalone dokumenty (10)
Scalone dokumenty (10)Scalone dokumenty (10)
Scalone dokumenty (10)
 
Folder PKF CE
Folder PKF CEFolder PKF CE
Folder PKF CE
 
Z5.03
Z5.03Z5.03
Z5.03
 
Konferencja- II Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego
Konferencja- II Forum Strategicznego Wywiadu BiznesowegoKonferencja- II Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego
Konferencja- II Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego
 

Oferta Szkolenia z Bezpieczeństwa Giełdowej Informacji Poufnej

 • 1. Bezpieczeństwo Giełdowej Informacji Poufnej Szkolenie e-learningowe Oferta współpracy 2014
 • 2. Geneza szkolenia •Niska wiedza managerów i pracowników spółki o zasadach obiegu i ochrony informacji poufnej lub jej brak może skutkować ryzykiem ujawnienia czy wykorzystania inf. poufnej lub manipulacji, •Brak regularnych szkoleń z obowiązków informacyjnych utrudnia identyfikację informacji podlegających raportowaniu w spółce oraz ich poprawne i terminowe publikowanie, •Nawet 60% spółek publicznych nigdy nie przeprowadziło takiego szkolenia, •Tylko ok. 14% - 38% spółek przeprowadziło takie szkolenie w ostatnim roku (w zależności od zakresu). 2 Źródło danych: Badanie SEG i NOBILI 2013 r.
 • 3. Idea szkolenia •Szkolenie „Bezpieczeństwo Giełdowej Informacji Poufnej” kierowane jest do ogółu pracowników i współpracowników spółek publicznych notowanych zarówno na Rynku Głównym GPW jak i na NewConnect, •Jest szczególnie przydatne dla osób wpisywanych na listę osób mających dostęp do informacji poufnej na podstawie art. 158 ustawy o obrocie lub innych osób, które potencjalnie mogą się zetknąć z informacją poufną, •Przeprowadzenie szkolenia wskazuje na dochowanie należytej staranności przez zarząd spółki publicznej w obszarze ochrony informacji poufnej, •Szkolenie jest przeprowadzane zdalnie na platformie e-learningowej, bez zaangażowania operacyjnego spółki. 3
 • 4. Korzyści z przeprowadzenia szkolenia •Zmniejszenie ryzyka naruszeń przepisów o ochronie inf. poufnej, •Dostarczenie wiedzy niezbędnej do współdziałania pracowników firmy z działem relacji inwestorskich w procesie identyfikacji i zbierania informacji podlegających raportowaniu, •Dowód dołożenia należytej staranności przez zarząd spółki w celu uniknięcia ryzyka nadużyć, •Szkolenie pracowników i managerów bez dezorganizacji pracy działów spółki, •Minimalne obciążenie organizacyjne i logistyczne po stronie spółki, •Szkolenie merytorycznie przygotowane przez eksperta bez konieczności zaangażowania działu IR spółki, •Elastyczność e-learningu umożliwia dostosowanie szkolenia do konkretnych potrzeb spółki, •Koszt szkolenia mniejszy niż w przypadku szkolenia przeprowadzanego tradycyjnie. 4
 • 5. Plan szkolenia •Rynek akcji – podstawowe informacje (podstawowe informacje o organizacji obrotu akcjami, spółce akcyjnej i rynku akcji) •Obowiązki informacyjne –Informacje ogólne (pojęcie, przekazywanie, podstawowe zasady, ESPI, EBI) –Informacja poufna (pojęcie, ochrona, zakaz wykorzystania, ujawniania, manipulacji, publikacja) –Raporty bieżące i okresowe (pojęcie, rodzaje, zawartość, terminy, sankcje) •Moja firma na giełdzie – Co powinienem wiedzieć? (zasady ostrożności w spółce publicznej, okresy zamknięte, znaczne pakiety akcji, transakcje osób zobowiązanych, sankcje) •Bezpieczeństwo informacji (zasady ogólne ochrony informacji: wydrukowanej, cyfrowej, e-maile, hasła) 5
 • 6. Zakres szkolenia •Szkolenie odpowiada swoim zakresem obowiązkowi określonemu w art. 158 ust. 2 ustawy o obrocie. •Ponadto przekazuje szereg innych, przydatnych pracownikom spółki publicznej informacji. •Informacje odnośnie rynku akcji, informacji poufnej i obowiązków informacyjnych są uproszczone i przekazane przystępnym językiem – dostosowanym do osób nie mających na co dzień do czynienia z obrotem papierami wartościowymi. •Szkolenie nie przygotowuje pracowników działów relacji inwestorskich do spełniania obowiązków informacyjnych. •Szkolenie może być na życzenie spółki poszerzone o moduł zawierający wewnętrzne procedury obowiązujące w spółce lub grupie kapitałowej. 6
 • 7. Dlaczego e-learning •Materiał może być opanowany w dowolnie wybranym przez pracownika czasie (ograniczonym terminem). •Nie ma konieczności ustalania pasujących wszystkim pracownikom terminów, czy zwoływania na szkolenie. •Nie ma kosztów wynajmu sal czy dezorganizacji pracy spółki. •Można w krótkim czasie przeszkolić wielu pracowników. •Szkolenie można powtarzać dla nowych pracowników lub co jakiś czas dla przypomnienia. •Szkolenie jest zawsze zgodnie z aktualnym stanem prawnym. •Po całym szkoleniu pracownik odpowiada na pytania testowe sprawdzające opanowanie materiału. •Możliwość pobrania lub otrzymania certyfikatów ukończenia. 7
 • 8. Kogo warto przeszkolić •Osoby mające stały dostęp do informacji poufnej np.: –zarząd, rada nadzorcza, –kluczowi managerowie, –prokurenci, pełnomocnicy, –działy księgowości, konsolidacji itp. •Osoby mogące mieć incydentalny dostęp do informacji poufnej: –pracownicy działów sprzedaży, –pracownicy prowadzący negocjacje, –wszyscy pracownicy korzystający z komputerów. •Dla zarządu i działu relacji inwestorskich korzystne jest aby jak najwięcej osób w spółce znało podstawowe zasady ochrony informacji poufnej – może to uchronić przed przypadkowym wyciekiem informacji. •Lepiej zapobiegać, niż ponosić konsekwencje ujawnienia informacji. 8
 • 9. •Przygotowanie wyodrębnionego szkolenia dla pracowników spółki. •Przeprowadzenie procesu rejestracji i uzyskania haseł dostępu do szkolenia (indywidualny dostęp dla każdego uczestnika). •Monitowanie pracowników przed terminem szkolenia. •Przygotowanie zestawienia przeszkolonych pracowników. •Umożliwienie samodzielnego pobrania i wydrukowania certyfikatów ukończenia kursu. •Opcje: –konsultacje e-mail uczestników z autorem szkolenia, –konsultacje telefoniczne, –wydruk i dostarczenie certyfikatów z pieczątką i podpisem autora, –modyfikacje szkolenia na potrzeby spółki. Elementy oferty 9
 • 10. Cennik Już teraz zapytaj mnie o ceny: Artur Rzepka artur@rzepka.pl +48 608 77 47 47 10
 • 11. Autor szkolenia Artur Rzepka - Pasjonat rynku kapitałowego, ekspert w zakresie relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) były Wiceprezes Zarządu SII, Dyrektor Generalny. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował jako IR Manager w Impel SA i Dyrektor Operacyjny Grupy MCI. W przeszłości nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Felietonista i komentator Parkietu, TVN CNBC, GPW Media, Harvard Business Reviev Polska. Juror szeregu konkursów w zakresie IR. Obecnie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie relacji inwestorskich, obowiązków informacyjnych i rynku kapitałowego. 11
 • 12. Inne szkolenia Szkolenia prowadzone osobiście – interaktywne i angażujące uczestników, poparte własnym doświadczeniem i przykładami z praktyki: –relacje inwestorskie – narzędzia i zasady prowadzenia komunikacji z rynkiem, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów indywidualnych; –z zakresu podstawowych aspektów funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym, w tym obowiązków informacyjnych, ograniczeń w obrocie akcjami spółki, ochrony informacji poufnej, dobrych praktyk, odpowiedzialności administracyjno-karnej związanej z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków informacyjnych - dla Zarządu i kluczowych managerów spółki (ewentualnie grupy kapitałowej); –obowiązki informacyjne - szczegółowe kompleksowe szkolenie praktyczne, w tym obsługi systemów ESPI i EBI – dla osób odpowiedzialnych za obowiązki informacyjne; –raportowanie bieżące – przygotowanie raportów bieżących, unikanie błędów - praktyczne warsztaty dla osób odpowiedzialnych za obowiązki informacyjne; –wszystko o giełdowej informacji poufnej – powstawanie, identyfikacja, postępowanie z informacją poufną – dla managerów spółki oraz osób odpowiedzialnych za IR i PR; –bezpieczeństwo giełdowej informacji poufnej – szkolenie dla wszystkich pracowników spółki (lub grupy kapitałowej) mogących mieć kontakt z informacjami poufnymi lub zobowiązanych do zbierania i przekazywania informacji do działu IR; –strona www relacji inwestorskich oraz nowoczesne kanały komunikacji z inwestorem; –Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW / NewConnect –inne szkolenia z tematyki rynku kapitałowego dostępne na zamówienie. 12
 • 13. Kontakt Artur Rzepka +48 608 77 47 47 artur@rzepka.pl Pełna oferta: www.rzepka.pl 13
 • 14. Informacja o prawach autorskich Treść niniejszego dokumentu stanowi przedmiot praw autorskich R+ Consulting Artur Rzepka w rozumieniu Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2000 r., nr 122 poz. 1319) oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24 poz. 83). Żadna część tego dokumentu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana lub przekazywane w jakiejkolwiek formie, ujawniana osobom trzecim lub w inny sposób wykorzystana do celów innych niż nawiązanie współpracy z R+ Consulting Artur Rzepka. Obowiązek zachowania tajemnicy i zakaz gospodarczego wykorzystania obejmuje również pomysły kreatywne i idee zawarte w niniejszym dokumencie. 14