SlideShare a Scribd company logo
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Daniel Veiga Martínez [email_address] Coruña, decembro de 2007 http://orientacion.blogia.com
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 A competencia dixital Internet como recurso de información, formación e comunicación. Aplicacións da web educativa 2.0 . (Gmail, bloglines, slideshare, etc) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GMAIL.COM  E GOOGLE DOCS GMAIL.COM: CORREO DE ALTA CAPACIDADE (CHAT) GOOGLE DOCS (Procesador de textos) (Presentacións) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 OS BLOGS NA EDUCACIÓN EDUBLOGS O SISTEMA DE BLOGIA.COM TAREFAS BÁSICAS DE PUBLICACIÓN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 INFORMARSE  DE MANEIRA AUTOMÁTICA BLOGLINES.COM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 As nosas presentacións Slideshare.net --------------------------- Vídeos para publicar no blog ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 A competencia dixital no sistema educativo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Internet  como recurso de  comunicación ,  información  e  formación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0  Educación Secundaria Obrigatoria  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Formación Profesional Nas ensinanzas de Formación Profesional, a Lei Orgánica 5/2002 de 19 de xuño das cualificacións e da formación profesional sinala que as TIC son unha das áreas de formación prioritarias nas ofertas formativas . Complementariamente, o Real Decreto 1538/2006 de 15 de Nadal, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, apunta que se poden incorporar módulos específicos de TIC –naqueles ciclos nos que o seu perfil profesional o esixa- e, nos restantes ciclos, tal módulo (de TIC) vaise incorporar de maneira transversal . ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Bacharelato A Lei Orgánica de Educación (LOE, 2006) sinala que as ensinanzas de Bacharelato teñen, como un dos seus obxectivos, utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) (artigo 33.g). ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 O BUSCADOR GOOGLE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GOOGLE.ES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GOOGLE.ES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GOOGLE.ES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GOOGLE.DOCS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GOOGLE.DOCS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 BLOGS EDUCATIVOS CLASIFICACIÓN DE F.ZAYAS BLOGS DE AULA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 BLOGS DE PROFESORES/AS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 ELIXE UN NOME PARA O TEU BLOG DARSE DE ALTA EN BLOGIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PRIMEIROS PASOS.... 1.- CAMBIAR A MIÑA CONTA 2.- ESCRIBIR NOVO ARTIGO 3.- CREAR UNHA LIGAZÓN NO ARTIGO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 OUTRAS CUESTIÓNS ( OPCIÓNS ) 1.- CREAR TEMAS 2.- CREAR LIGAZÓN NA PORTADA DO BLOG 3.- INSERTAR UNHA IMAXE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 APARIENCIA E DESEÑO ( OPCIÓNS ) 1.- CAMBIAR PLANTILLA 2.- ENGADIR UN LOGO 3.- PARA SABER MÁIS 4.- BLOGS E EDUCACIÓN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PARA REMATAR UNHA SESIÓN DE TRABALLO......SEMPRE: DESCONECTAR | Mi cuenta | Ayuda | Desconectar  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 A WEB EDUCATIVA 2.0. AS NOSAS APLICACIÓNS  DA WEB EDUCATIVA 2.0 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 INFORMARSE  DE MANEIRA AUTOMÁTICA BLOGLINES.COM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 DARSE DE ALTA EN BLOGLINES Regístrese ahora¡Es gratis!  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 VISITAR O NOSO CORREO 1.- ABRIR A MENSAXE (REMITENTE DESCOÑECIDO) 2.- VALIDAR A LIGAZÓN (premer na ligazón que nos mandan) ‏ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PRIMEIROS PASOS.... WWW.BLOGLINES.COM  CORREO ELECTRÓNICO CLAVE OU CONTRASINAL ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 EXEMPLIFICACIÓN DO PROCESO PARA ENGADIR CANLES DE INFORMACIÓN NO NOSO BLOGLINES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 OUTRAS APORTACIÓNS REALIZADAS DENTRO DA ACTIVIDADE DE “ORIENTARSE CON INTERNET” ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PARA REMATAR, ALGO MÁIS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 AS TÚAS PRESENTACIÓNS , NO TEU BLOG http://www.slideshare.net/ ( Hai que darse de alta e visitar o noso correo para validar a ligazón que nos mandan) ‏ Información de Consumer . ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 UN LUGAR PARA COMPARTIR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 EDUBLOGS OS BLOGS NO ENSINO Embed in your blog <div style=&quot;width:425px ;text-align:left&quot; id=&quot;__ss_46774&quot;><object style=&quot;margin:0px&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;><param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=blogs-educativos-tipologa-y-usos-14705&quot;/><param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;/><param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/><embed src=&quot;http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=blogs-educativos-tipologa-y-usos-14705&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;></embed></object><div style=&quot;font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;&quot;><a href=&quot;http://www.slideshare.net/?src=embed&quot;><img src=&quot;http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png&quot; style=&quot;border:0px none;margin-bottom:-5px&quot; alt=&quot;SlideShare&quot;/></a> | <a href=&quot;http://www.slideshare.net/isabeleal/blogs-educativos-tipologa-y-usos&quot; title=&quot;View 'Blogs educativos: tipología y usos' on SlideShare&quot;>View</a> | <a href=&quot;http://www.slideshare.net/upload&quot;>Upload your own</a></div></div> ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 VAMOS A COLOCAR A PRESENTACIÓN NO BLOG ENGADIR NO NOSO BLOG – O CODIGO EMBED - COMO HTML EXEMPLIFICACIÓN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PARA REMATAR......-PODEMOS SUBIR AS NOSAS PRESENTACIÓNS E PUBLICALAS NO NOSO BLOG-  EXEMPLIFICACIÓN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 NO NOSO BLOG ESCRIBIR NOVA ANOTACIÓN ENGADIR O CÓDIGO –EMBED- COMO HTML ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 IMAXE E VÍDEO  NO NOSO BLOG EXEMPLIFICACIÓN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Vídeos YOUTUBE GOOGLE VÍDEO YAHOO VÍDEO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 VÍDEOS EDUCATIVOS LIBROS VIVOS VÍDEOS M.E.C. VIDEOS EDUCATIVOS  TEACHER TUBE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PARA SABER MÁIS APLICACIÓNS DA WEB 2.0 EDUCACIÓN E WEB 2.0 RECURSOS E FERRAMENTAS EDUCATIVAS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PARA REMATAR, POLO DE AGORA CENTOS DE APLICACIÓNS DIRECTORIO DE FERRAMENTAS TIC ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 A web 2.0 e as súas aplicacións didácticas Presentación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Grazas pola atención Daniel Veiga Martínez [email_address] Coruña, decembro de 2007 http://orientacion.blogia.com

More Related Content

Viewers also liked

Smart Board Vi
Smart Board ViSmart Board Vi
Smart Board Vi
Raúl Reinoso
 
Vignette RMS en Caixa Galicia Repositorio Multimedia 2008
Vignette RMS en Caixa Galicia Repositorio Multimedia 2008Vignette RMS en Caixa Galicia Repositorio Multimedia 2008
Vignette RMS en Caixa Galicia Repositorio Multimedia 2008
Jerónimo Pérez Paz
 
Exames extraordinarios de ciclos formativos
Exames extraordinarios de ciclos formativosExames extraordinarios de ciclos formativos
Exames extraordinarios de ciclos formativos
dveiga
 
Tricolia Speciosa
Tricolia SpeciosaTricolia Speciosa
Tricolia Speciosa
prambla
 
Trabalho da cadeira de gestao de prevencao
Trabalho da cadeira de gestao de prevencao Trabalho da cadeira de gestao de prevencao
Trabalho da cadeira de gestao de prevencao
Inacio Tembe
 
Ppt do projeto_de_nathalia_lopes_versão_corr igida
Ppt do projeto_de_nathalia_lopes_versão_corr igidaPpt do projeto_de_nathalia_lopes_versão_corr igida
Ppt do projeto_de_nathalia_lopes_versão_corr igida
lopesnathalia
 
Taller CoPs per l'Agència de Protecció de la Salut
Taller CoPs per l'Agència de Protecció de la SalutTaller CoPs per l'Agència de Protecció de la Salut
Taller CoPs per l'Agència de Protecció de la Salut
Departament de Justicia
 
Propostas
 Propostas Propostas
Propostas
Ricardo Viena
 
Crear y mantener CoPs en las AAPP. Gobierno de Canarias
Crear y mantener CoPs en las AAPP. Gobierno de CanariasCrear y mantener CoPs en las AAPP. Gobierno de Canarias
Crear y mantener CoPs en las AAPP. Gobierno de Canarias
Departament de Justicia
 
Principios adm pública
Principios adm públicaPrincipios adm pública
Principios adm pública
Paulo Norberto Pignataro
 
14864_program_melb_bris_printsample-v2
14864_program_melb_bris_printsample-v214864_program_melb_bris_printsample-v2
14864_program_melb_bris_printsample-v2
Claire Nelson
 
Rochas
RochasRochas

Viewers also liked (12)

Smart Board Vi
Smart Board ViSmart Board Vi
Smart Board Vi
 
Vignette RMS en Caixa Galicia Repositorio Multimedia 2008
Vignette RMS en Caixa Galicia Repositorio Multimedia 2008Vignette RMS en Caixa Galicia Repositorio Multimedia 2008
Vignette RMS en Caixa Galicia Repositorio Multimedia 2008
 
Exames extraordinarios de ciclos formativos
Exames extraordinarios de ciclos formativosExames extraordinarios de ciclos formativos
Exames extraordinarios de ciclos formativos
 
Tricolia Speciosa
Tricolia SpeciosaTricolia Speciosa
Tricolia Speciosa
 
Trabalho da cadeira de gestao de prevencao
Trabalho da cadeira de gestao de prevencao Trabalho da cadeira de gestao de prevencao
Trabalho da cadeira de gestao de prevencao
 
Ppt do projeto_de_nathalia_lopes_versão_corr igida
Ppt do projeto_de_nathalia_lopes_versão_corr igidaPpt do projeto_de_nathalia_lopes_versão_corr igida
Ppt do projeto_de_nathalia_lopes_versão_corr igida
 
Taller CoPs per l'Agència de Protecció de la Salut
Taller CoPs per l'Agència de Protecció de la SalutTaller CoPs per l'Agència de Protecció de la Salut
Taller CoPs per l'Agència de Protecció de la Salut
 
Propostas
 Propostas Propostas
Propostas
 
Crear y mantener CoPs en las AAPP. Gobierno de Canarias
Crear y mantener CoPs en las AAPP. Gobierno de CanariasCrear y mantener CoPs en las AAPP. Gobierno de Canarias
Crear y mantener CoPs en las AAPP. Gobierno de Canarias
 
Principios adm pública
Principios adm públicaPrincipios adm pública
Principios adm pública
 
14864_program_melb_bris_printsample-v2
14864_program_melb_bris_printsample-v214864_program_melb_bris_printsample-v2
14864_program_melb_bris_printsample-v2
 
Rochas
RochasRochas
Rochas
 

Similar to O Blog CoruñA Ppt

Braga Outubro 08
Braga Outubro 08Braga Outubro 08
Braga Outubro 08
garciabarbontic
 
Blogs educativos
Blogs educativosBlogs educativos
Blogs educativos
marketingabertal
 
Platega 2.0 (Versión simple)
Platega 2.0 (Versión simple)Platega 2.0 (Versión simple)
Platega 2.0 (Versión simple)
Juan Marcos Filgueira
 
16. ¿Mi empresa necesita un blog?
16. ¿Mi empresa necesita un blog?16. ¿Mi empresa necesita un blog?
16. ¿Mi empresa necesita un blog?
Manager Asesores
 
Blogs educativos
Blogs educativosBlogs educativos
Blogs educativos
melarodriguez
 
Practicas Web 2
Practicas Web 2Practicas Web 2
Practicas Web 2dveiga
 
Recursos Educativos
Recursos EducativosRecursos Educativos
Recursos Educativos
IES Monte Carrasco
 
Introdución a moodle
Introdución a moodleIntrodución a moodle
Introdución a moodle
Juan Marcos Filgueira
 
Platega 2.1 - Presentación
Platega 2.1 - PresentaciónPlatega 2.1 - Presentación
Platega 2.1 - Presentación
Juan Marcos Filgueira
 
Presentación Platega Outubro 2009
Presentación Platega Outubro 2009Presentación Platega Outubro 2009
Presentación Platega Outubro 2009
Juan Marcos Filgueira
 
Recursos Educativos
Recursos EducativosRecursos Educativos
Recursos Educativos
IES Monte Carrasco
 
Blogues Educativos: estado da cuestión (revisión)
Blogues Educativos: estado da cuestión (revisión)Blogues Educativos: estado da cuestión (revisión)
Blogues Educativos: estado da cuestión (revisión)
Román Landín
 
O Caderno de Lingua. Unha experiencia común
O Caderno de Lingua. Unha experiencia comúnO Caderno de Lingua. Unha experiencia común
O Caderno de Lingua. Unha experiencia común
Román Landín
 
Platega 2.0 - Presentación
Platega 2.0 - Presentación Platega 2.0 - Presentación
Platega 2.0 - Presentación
Juan Marcos Filgueira
 

Similar to O Blog CoruñA Ppt (20)

Braga Outubro 08
Braga Outubro 08Braga Outubro 08
Braga Outubro 08
 
Blogs educativos
Blogs educativosBlogs educativos
Blogs educativos
 
Platega 2.0 (Versión simple)
Platega 2.0 (Versión simple)Platega 2.0 (Versión simple)
Platega 2.0 (Versión simple)
 
16. ¿Mi empresa necesita un blog?
16. ¿Mi empresa necesita un blog?16. ¿Mi empresa necesita un blog?
16. ¿Mi empresa necesita un blog?
 
Blogs educativos
Blogs educativosBlogs educativos
Blogs educativos
 
Practicas Web 2
Practicas Web 2Practicas Web 2
Practicas Web 2
 
Recursos Educativos
Recursos EducativosRecursos Educativos
Recursos Educativos
 
Recursos Educativos
Recursos EducativosRecursos Educativos
Recursos Educativos
 
Introdución a moodle
Introdución a moodleIntrodución a moodle
Introdución a moodle
 
Platega 2.1 - Presentación
Platega 2.1 - PresentaciónPlatega 2.1 - Presentación
Platega 2.1 - Presentación
 
Recursos Educativos
Recursos EducativosRecursos Educativos
Recursos Educativos
 
Recursos Educativos
Recursos EducativosRecursos Educativos
Recursos Educativos
 
Presentación Platega Outubro 2009
Presentación Platega Outubro 2009Presentación Platega Outubro 2009
Presentación Platega Outubro 2009
 
Recursos Educativos
Recursos EducativosRecursos Educativos
Recursos Educativos
 
Blogues Educativos: estado da cuestión (revisión)
Blogues Educativos: estado da cuestión (revisión)Blogues Educativos: estado da cuestión (revisión)
Blogues Educativos: estado da cuestión (revisión)
 
O Caderno de Lingua. Unha experiencia común
O Caderno de Lingua. Unha experiencia comúnO Caderno de Lingua. Unha experiencia común
O Caderno de Lingua. Unha experiencia común
 
Sociais20
Sociais20Sociais20
Sociais20
 
Platega 2.0 - Presentación
Platega 2.0 - Presentación Platega 2.0 - Presentación
Platega 2.0 - Presentación
 
Blogabalar
BlogabalarBlogabalar
Blogabalar
 
Blogabalar
BlogabalarBlogabalar
Blogabalar
 

O Blog CoruñA Ppt

 • 1. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Daniel Veiga Martínez [email_address] Coruña, decembro de 2007 http://orientacion.blogia.com
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46. Grazas pola atención Daniel Veiga Martínez [email_address] Coruña, decembro de 2007 http://orientacion.blogia.com