SlideShare a Scribd company logo
1 of 58
Download to read offline
SSA-2015
Nytt om nye SSA
Dataforeningen, IT-kontraktsdagen, 08.09.2015
Dato Direktoratet for forvaltning og IKT
115
Program
«Nytt om nye SSA»
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
= hva er de viktigste endringene?
Forenkling
Oppdatering
Balanse
Hva vil vi oppnå?
08.09.2015
Direktoratet for forvaltning og IKT
Juni 2015
Oppdatere
SSA bidrar til bedre offentlige IKT-anskaffelser
Forenkle Balansere
Nye veiledere
Oppdaterte bilagsmaler
2015-versjoner av avtalene
Mål
«Pilarer»
Leveranser
Hva er de viktigste
endringene?
A. Gammel vs. ny portefølje
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-RSSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-K
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-B/O/S
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-B/O/S
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-2015 - oppsummert
SSA-R
SSA-K
SSA-T (inkl. utvikling)
SSA-V (inkl. videreutvikling)
SSA-D
SSA-S
SSA-B (+ fortsatt B enkel)
SSA-O
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
«Form og farge»
Beholdt kapittelstruktur og bilagsstruktur
(gjenkjennelseseffekt)
Nesten lik layout
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Hva er de viktigste
endringene?
B. Eksempler
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Forenkling
Dato Direktoratet for forvaltning og IKT
Forenkling
Færre avtaler dekker samme brukerbehov √
Enklere å kjøpe/selge standardiserte varer
og tjenester
Gjelder alle avtalene
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
SSA-D - mer tilrettelagt for
standard driftstjenester
Forenklet prosedyrer for Leverandørens
endringer i driftsmiljøet
Leverandøren skal varsle endringene og føre
endringslogg (2.2.3)
Hvis ikke annet er avtalt skal nye versjoner
følge Leverandørens oppgraderingsløp
Kunden skal dekke eventuelle merkostnader
Leverandøren påføres som følge av at Kunde ikke
følger dette løpet (2.2.9)
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
SSA-D - mer tilrettelagt for
standard driftstjenester (forts.)
3.1 siste avsnitt
«Med mindre annet fremgår i bilag 6, kan Kunden ikke
kreve endringer som av tekniske grunner ikke kan
gjennomføres uten at Leverandøren også endrer sin
standard plattform eller standard tjenester som også
leveres til andre kunder, og som vil være i strid med
Leverandørens avtaler om levering til slike kunder.»
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Mindre leveranser
Legge til rette for mindre detaljerte kravspesifikasjoner
Detaljplanlegging og detaljspesifisering foregår etter
kontraktsinngåelse
Avtalen viser aktivt til Leverandørens standardmetoder og
prosedyrer etc.
Oppmuntre til å dele opp leveransen i delleveranser
Håndtering av delleveranser i SSA-T 2.1.4 og SSA-D 2.1.1.2
Forenkling forts.
Forholdet til standard lisensvilkår i SSA-K
og SSA-T
SSA-K 2.1.3 og 1.3 nr. 4
SSA-T 5.1 og 1.3 nr. 4
Begge: nytt bilag 10!
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Forholdet til lisensvilkår for
standardprogramvare
Leverandør har ansvar for at samlet leveranse
dekker avtalte funksjoner og krav – uavhengig av
lisensvilkår
Hvis leveransen avviker fra avtalte krav ->
leverandøren plikter å avhjelpe
Leveransen skal testes og godkjennes iht. SSA
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Forhandler-
avtale/partnerstatus
Kjøpe standard SW via
forhandler
Rettighetshaver/produsent
(lisensgiver)
Leverandør (forhandler)
Kunde
(lisenstaker)
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Kjøpsavtale SSA
Forhandler-
avtale/partnerstatus
Kjøpe standard SW via
forhandler
Rettighetshaver/produsent
(lisensgiver)
Leverandør (forhandler)
Kunde
(lisenstaker)
Lisensavtale
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Kjøpsavtale SSA
$$$
Rett til
bruk Bilag 10
Forholdet til lisensvilkår for
standardprogramvare (forts.)
Lisensvilkår = forhold mellom kunde og produsent
av standardprogramvare
For leverandør iht. SSA:
IPR:
Lisensbetingelsenes bestemmelser om disposisjonsrett går foran
SSA’ens bestemmelser om disposisjonsrett
Rettsmangler:
«Leverandøren ikke erstatningsansvarlig for rettsmangler knyttet til
standardprogramvare utover det som følger av lisensbetingelser
inntatt i bilag 10 og for dekning av idømt erstatningsansvar overfor
tredjepart (rettighetshaveren(e)) i henhold til punkt 13.4»
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Feil i standardprogramvare
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
SSA-T 5.1. siste avsnitt
Fortsatt feil ved utløpet av garantiperioden gir rett til
prisavslag og evt. erstatning (selv om Leverandøren har
oppfylt begrenset feilrettingsplikt).
Leverandør har fått en begrenset
feilrettingsplikt der han ikke har tilgang til
kildekoden og ikke kan rette selv, men…
Bilagsmalene
– what’s up, Doc?
Kort veiledning om hva som skal stå i alle
bilagene til en avtale
Henvist til alle avtalepunkter som refererer til
bilaget (som før, men nå komplett)
Direktoratet for forvaltning og IKT08.09.2015
Bilag 1 (2013)
Direktoratet for forvaltning og IKT08.09.2015
Bilag 1 (2015)
Tilpasset den enkelte avtale
Droppet tabeller for å oppmuntre til mer
overordnete kravspesifikasjoner
Direktoratet for forvaltning og IKT08.09.2015
Bilag 5 (SLA) 2013
Direktoratet for forvaltning og IKT08.09.2015
Bilag 5 (SLA) 2015
Oppdatering
Dato Direktoratet for forvaltning og IKT
Eksempler
Elektronisk nedlastning av programvare i
SSA-K 2.1.5 - NY
Forvaltning og videreutvikling i SSA-V - NY
2.2.7 – 2.10, nye versjoner
+ mulighet for ytterligere utvikling, kompletteringskjøp,
lisensutvidelser og tilleggstjenester
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Livssyklusforvaltning – tidsmessighet
SSA-D 2.2.10 – NY
Med mindre annet fremgår av bilag 1 og 2 har leverandøren
totalansvar for livssyklusforvaltning av utstyr, programvare og andre
ytelser som er nødvendige for å opprettholde avtalt tjenestenivå.
Hvis Leverandøren drifter Kundens infrastruktur, skal nødvendige
oppgraderinger håndteres som endringer
Hvis Kunden har kjøpt Leverandørens standardtjeneste som leveres
til flere kunder, skal Leverandøren aktivt sørge for at leveransen er
tidsmessig gjennom hele kontraktsperioden
Leverandøren skal aktivt sørge for at leveransen dekker Kundens
behov. Endringer i Kundens behov skal håndteres i forhold til kapittel
3
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Akseptansetest, SSA-T 2.4.5
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Godkjenning av Kundens
akseptansetest, SSA-T 2.4.6
«Hvis Kunden i løpet at de siste fem (5)
virkedagene av akseptansetesten melder en feil til
Leverandøren for første gang som i
utgangspunktet hindrer godkjenning, skal feilen
anses å være omfattet av omforent retteplan.
Slike feil anses å være omfattet av omforent
retteplan og skal være rettet senest 10 virkedager
etter utløpet av testen»
Balanse
Dato Direktoratet for forvaltning og IKT
Balanse - eksempler
Klargjort partenes ansvar og forpliktelser
Leverandørs ansvar for integrasjoner (SSA-T 2.3.2)
Kundens deltagelse i arbeidsmøter med leverandøren
om detaljspesifikasjon. Kunden kan ikke utsette å
akseptere løsningsvalg (SSA-T 2.4.6)
Tydeligere skille ml. direkte/indirekte tap
Alle avtalene, 11.5.5 og 11.5.6
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Balanse - eksempler
Standardiserte kompensasjoner,
(SSA-D 11.5.5)
«Dagbøter og standardiserte økonomiske
kompensasjoner kommer til fradrag i eventuell
erstatning for samme forsinkelse eller
hendelse»
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Balanse - eksempler
Hevingsoppgjør
«Spist er spist», men med unntak der Kunden har hatt
liten eller ingen nytte av det leverte
Fjernet prisgarantibestemmelse m.m. i
SSA-R
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Balanse - eksempler
Inntjening av dagbøter, SSA-D og T
«Dersom Leverandøren gjennom forsering oppnår å
levere milepælen løsning klar for akseptansetest til
opprinnelig avtalt tid, bortfaller tidligere påløpte
dagbøter».
[SSA-T 11.5.2 andre avsnitt]
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Forholdet til LOA/FOA i 2013-
versjonen
Fjernet knytningen til anskaffelsesregelverket i
2013-versjonen
Merk overdragelsesbestemmelsen (f.eks. SSA-B 7.2):
«kun hvis den nye leverandøren oppfyller de opprinnelige
kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige endringer i
kontrakten og overdragelse ikke skjer for å omgå regelverket om
offentlige anskaffelser»
08.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Oppsummering
Dato Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for forvaltning og IKT
Difi ønsker
bedre konkurranser gjennom:
- færre forbehold og avvisninger og
- mindre prising av unødvendig risiko gjennom klarere
ansvarsforhold mellom kunde og leverandør
08.09.2015
Direktoratet for forvaltning og IKT
Difi ønsker
bedre konkurranser gjennom:
- færre forbehold og avvisninger og
- mindre prising av unødvendig risiko gjennom klarere
ansvarsforhold mellom kunde og leverandør
De viktigste endringene
enklere å velge riktig avtale
enklere å tilby standardiserte varer og tjenester
klarere ansvarsforhold mellom kunde og leverandør
08.09.2015
Takk for oppmerksomheten!
Bent J. Syversen,
Prosjektleder SSA-2015
97523938
02.09.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915

More Related Content

Viewers also liked

200403188 head-t-rauma-2
200403188 head-t-rauma-2200403188 head-t-rauma-2
200403188 head-t-rauma-2homeworkping4
 
Women in leadership sree preso
Women in leadership sree presoWomen in leadership sree preso
Women in leadership sree presoSree Menon
 
Keynote Address at ADEMU kick-off conference from Joaquin Almunia
Keynote Address at ADEMU kick-off conference from Joaquin AlmuniaKeynote Address at ADEMU kick-off conference from Joaquin Almunia
Keynote Address at ADEMU kick-off conference from Joaquin AlmuniaADEMU_Project
 
pcsiplgroup Amaatra Group
pcsiplgroup Amaatra Grouppcsiplgroup Amaatra Group
pcsiplgroup Amaatra Grouppcsiplgroup2
 
Top 5 Destinations for Authentic Cuisine
Top 5 Destinations for Authentic Cuisine Top 5 Destinations for Authentic Cuisine
Top 5 Destinations for Authentic Cuisine Eric Gaulin
 

Viewers also liked (9)

200403188 head-t-rauma-2
200403188 head-t-rauma-2200403188 head-t-rauma-2
200403188 head-t-rauma-2
 
Trabajo 4
Trabajo 4Trabajo 4
Trabajo 4
 
Women in leadership sree preso
Women in leadership sree presoWomen in leadership sree preso
Women in leadership sree preso
 
Keynote Address at ADEMU kick-off conference from Joaquin Almunia
Keynote Address at ADEMU kick-off conference from Joaquin AlmuniaKeynote Address at ADEMU kick-off conference from Joaquin Almunia
Keynote Address at ADEMU kick-off conference from Joaquin Almunia
 
Globaleye
GlobaleyeGlobaleye
Globaleye
 
pcsiplgroup Amaatra Group
pcsiplgroup Amaatra Grouppcsiplgroup Amaatra Group
pcsiplgroup Amaatra Group
 
portfolio
portfolioportfolio
portfolio
 
Top 5 Destinations for Authentic Cuisine
Top 5 Destinations for Authentic Cuisine Top 5 Destinations for Authentic Cuisine
Top 5 Destinations for Authentic Cuisine
 
Hibernate 3
Hibernate 3Hibernate 3
Hibernate 3
 

Similar to Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915

E&Y Ståstedsanalyse vgs Osloskolen
E&Y Ståstedsanalyse vgs OsloskolenE&Y Ståstedsanalyse vgs Osloskolen
E&Y Ståstedsanalyse vgs OsloskolenSimon Malkenes
 
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015Bent J. Syversen
 
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Devoteam daVinci
 
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederPS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederAnne-Lise Monsen
 
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012Bent J. Syversen
 
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015Simon Malkenes
 
EY rammeavtale SKU 2015
EY rammeavtale SKU 2015EY rammeavtale SKU 2015
EY rammeavtale SKU 2015Simon Malkenes
 
Tjenestekatalog som verktøy i dialog med forretning
Tjenestekatalog som verktøy i dialog med forretning Tjenestekatalog som verktøy i dialog med forretning
Tjenestekatalog som verktøy i dialog med forretning Andreas Aasen
 
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i navPetter Hafskjold
 
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009Avtale ude bi skolelederutdanning 2009
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009Simon Malkenes
 
Presentasjon IT økonomiprosjekt til avdelinger
Presentasjon IT økonomiprosjekt til avdelingerPresentasjon IT økonomiprosjekt til avdelinger
Presentasjon IT økonomiprosjekt til avdelingerOle Kristian Gravrok
 
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012Avtale ude bi skolelderutdanning 2012
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012Simon Malkenes
 
Rapport om merkostnader ved innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt sk...
Rapport om merkostnader ved innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt sk...Rapport om merkostnader ved innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt sk...
Rapport om merkostnader ved innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt sk...Janni Frederiksen Kalafatis
 
2015 02-11 systemanalyser i nav
2015 02-11 systemanalyser i nav2015 02-11 systemanalyser i nav
2015 02-11 systemanalyser i navPetter Hafskjold
 
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterKjell Steffner
 
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgs
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgsKontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgs
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgsSimon Malkenes
 

Similar to Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915 (20)

E&Y Ståstedsanalyse vgs Osloskolen
E&Y Ståstedsanalyse vgs OsloskolenE&Y Ståstedsanalyse vgs Osloskolen
E&Y Ståstedsanalyse vgs Osloskolen
 
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
 
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
 
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederPS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
 
Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L
Praktiske erfaringer med bruk av SSA-LPraktiske erfaringer med bruk av SSA-L
Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L
 
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
 
SSA-S
SSA-SSSA-S
SSA-S
 
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015
 
EY rammeavtale SKU 2015
EY rammeavtale SKU 2015EY rammeavtale SKU 2015
EY rammeavtale SKU 2015
 
IT tjenester, omstrukturering
IT tjenester, omstruktureringIT tjenester, omstrukturering
IT tjenester, omstrukturering
 
Tjenestekatalog som verktøy i dialog med forretning
Tjenestekatalog som verktøy i dialog med forretning Tjenestekatalog som verktøy i dialog med forretning
Tjenestekatalog som verktøy i dialog med forretning
 
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
 
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009Avtale ude bi skolelederutdanning 2009
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009
 
Presentasjon IT økonomiprosjekt til avdelinger
Presentasjon IT økonomiprosjekt til avdelingerPresentasjon IT økonomiprosjekt til avdelinger
Presentasjon IT økonomiprosjekt til avdelinger
 
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012Avtale ude bi skolelderutdanning 2012
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012
 
Rapport om merkostnader ved innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt sk...
Rapport om merkostnader ved innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt sk...Rapport om merkostnader ved innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt sk...
Rapport om merkostnader ved innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt sk...
 
2015 02-11 systemanalyser i nav
2015 02-11 systemanalyser i nav2015 02-11 systemanalyser i nav
2015 02-11 systemanalyser i nav
 
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
 
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgs
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgsKontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgs
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgs
 
NAV - IKT direktør Nina Aulie
NAV - IKT direktør Nina AulieNAV - IKT direktør Nina Aulie
NAV - IKT direktør Nina Aulie
 

Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915